archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  vergaderingen pdf PDF 106 kB Verslag opin pdf PDF 661 kB 1 Opening van de opiniërende vergadering 2 Maatschappelijke positionering in duurzaam ontwikkelen Informatie opinierend AB maatschappelijke positionering 25 2 2015 pdf PDF 258 kB opinierend AB Maatschappelijke positie in Duurzaam Ontwikkelen 25 2 2015 pdf PDF 468 kB 3 Rondvraag en sluiting Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/542b4fed-e45a-478a-b83c-8aa0c4418f15/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2825-2-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  controlerende rol ABBZ AB voorstel ondersteuning AB pdf PDF 303 kB 4 2 Evaluatie bestuursmodel AB voorstel met resultaten evaluatie bestuursmodel pdf PDF 385 kB Bevindingen uit opin AB en BOT in overzichtstabel pdf PDF 277 kB 4 3 Aanbevelingen uit evaluatie bestuursmodel ABBZ AB voorstel Aanbevelingen evaluatie bestuursmodel tbv Cie ABBZ jan 2015 pdf PDF 266 kB Aanbiedingsbrf aan nieuwe AB 20150212 gew nav cie abbz tbv AB 25 februari pdf PDF 193 kB ABBZ bestuursmodel geactualiseerd versie 20150209 tbv Cie ABBZ na Ambt toel feb 2015 pdf PDF 746 kB 4 4 Integriteit politieke ambtsdragers AB voorstel politieke ambtsdragers DB versie pdf PDF 357 kB 4 5 Protocol onderhandelingen bestuursprogramma en bestuursformatie ABBZ AB 25 2 2015 voorstel cie versie protocol onderhandelingen pdf PDF 263 kB Protocol onderhandelingen 2015 20150212 tbv AB 25 febr pdf PDF 513 kB 5 Integraal Waterbeheer 5 1 Vaststellen van de keur Waterschap De Dommel 2015 AB voorstel vaststellen keur 2015 tbv DB 20 jan pdf PDF 293 kB 01 Keur Waterschap De Dommel 2015 pdf PDF 666 kB 02 Algemene regels 2015 pdf PDF 770 kB 03 Beleidsregels waterkering waterkwantiteit 2015 pdf PDF 1 324 kB 04 Beleidsregel Agrarische beregening grondwater bij schaarste pdf PDF 531 kB 05 Beleidsregel Actualiseren grondwatervergunningen pdf PDF 276 kB 06 Model Bedrijfswaterplan pdf PDF 356 kB 07 Passende beoordeling beregeningsbeleid pdf PDF 2 485 kB 08 Overzicht insprekers Waterschap De Dommel pdf PDF 98 kB 09 Nota van zienswijzen keur algemene regels en beleidsregels pdf PDF 1 163 kB A10 Keur Waterschap De Dommel overzichtskaart pdf PDF 14 010 kB A11 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 01 pdf PDF 13 459 kB A12 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 02 pdf PDF 12 601 kB A13 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 03 pdf PDF 13 787 kB A14 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 04 pdf PDF 10 253 kB A15 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 05 pdf PDF 12 858 kB A16 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 06 pdf PDF 16 334 kB A17 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 07 pdf PDF 12 853 kB A18 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 08 pdf PDF 6 808 kB A19 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 09 pdf PDF 11 529 kB A20 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 10 pdf PDF 10 270 kB A21 Keur Waterschap De Dommel detailkaart 11 pdf PDF 12 370 kB B10 Algemene regels verhard oppervlak overzichtskaart pdf PDF 9 190 kB B11 Algemene regels verhard oppervlak detailkaart 01 pdf PDF 10 366 kB B12 Algemene regels verhard oppervlak detailkaart 02 pdf PDF 9 251 kB B13 Algemene regels verhard oppervlak detailkaart 03 pdf PDF 9 512 kB B14 Algemene regels verhard oppervlak detailkaart 04 pdf PDF 10 437 kB B15 Algemene regels verhard oppervlak detailkaart 05 pdf PDF 12 874 kB B16 Algemene regels verhard oppervlak detailkaart 06 pdf PDF 9 380 kB B17 Algemene regels verhard oppervlak detailkaart 07 pdf PDF 9 856 kB B18 Algemene regels verhard oppervlak detailkaart 08 pdf PDF

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/74f8b1be-bd30-4722-8169-d7f9b2e04dd3/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2825-2-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  van de vergadering van de commissie integraal waterbeheer d d 26 november 2014 Ontwerpverslag cie IW 20141126 tbv AB pdf PDF 404 kB 2 5 Ontwerp verslag van de vergadering van de commissie financiën bedrijfsvoering en handhaving d d 26 november 2014 Ontwerp verslag cie FBH 20141126 tbv AB pdf PDF 402 kB 2 6 Memorie van antwoord memorie van antwoord pdf PDF 392 kB 3 Notulen toezeggingen en bestuurlijke agenda 3 1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 29 oktober 2014 conceptnotulen AB 20141029 pdf PDF 364 kB Besluitenlijst AB 20141029 tbv AB 10 dec 2014 pdf PDF 294 kB 3 2 Overzicht acties en toezeggingen toezeggingen tbv 10 december n a v 29 oktober 2014 pdf PDF 200 kB 3 3 Bestuurlijke agenda Bestuurlijke agenda AB pdf PDF 473 kB 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 Harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers AB voorstel harmonisatie en modernisering rechtspositie pdf PDF 299 kB 1 Circulaire aanpassing arbeidsvoorwaarden pdf PDF 671 kB 2 besluitverordeningrechtspositieledenalgemeenbestuur2009 pdf PDF 33 kB 3 Waterschapsbesluit 14IT018959 per 1 7 2014 pdf PDF 358 kB 4 Tabel Vergoedingen Herziene versie 20 11 2014 netto naar bruto pdf PDF 420 kB 4 2 Evaluatie bestuursmodel AB voorstel met resultaten evaluatie bestuursmodel pdf PDF 388 kB Bevindingen uit opin AB en BOT in overzichtstabel pdf PDF 277 kB 4 3 Rapportage Rekenkamercommissie inzake vergunningverlening en handhaving in relatie tot de waterkwaliteit Aanbieding rapport Rekenkamercommissie aan bestuur pdf PDF 278 kB 03112014 Rapp onderz VH irt strategische waterkwaliteitsdoelen Definitief pdf PDF 541 kB Nawoord RKC De Dommel0001 pdf PDF 389 kB reactie DB aan RKC dd 11 11 rapp VH irt strat wkdoelen pdf PDF 157 kB 5 Integraal Waterbeheer 6 Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving 6 1 Beleidsbegroting 2015

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/b5c7ab82-b5b5-4a75-b94a-2d72c49a76c4/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2810-12-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  antwoord tbv AB pdf PDF 346 kB 3 Notulen toezeggingen en bestuurlijke agenda 3 1 1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 2 juli 2014 conceptnotulen AB 20140702 tbv AB pdf PDF 447 kB Besluitenlijst AB 20140702 tbv AB 29 okt 2014 pdf PDF 306 kB 3 1 2 Vaststelling van de notulen van de opiniërende vergadering van het algemeen bestuur d d 3 september 2014 conceptnotulen AB 20140903 tbv AB pdf PDF 430 kB 3 2 Overzicht acties en toezeggingen toezeggingen tbv 29 oktober nav 2 juli 2014 tbv AB pdf PDF 207 kB 3 3 Bestuurlijke agenda Bestuurlijke Agenda AB 29 okt 2014 pdf PDF 391 kB 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 WBP4 vaststelling AB voorstel WBP4 tbv AB 29 okt 2014 pdf PDF 385 kB concept ontwerp WBP4 Waardevol water tbv AB aangepast nav cie pdf PDF 2 384 kB 4 2 Waterschapsverkiezingen AB 29 10 2014 vestigingspl geloofsbrievencie tbv AB pdf PDF 269 kB 4 3 Projectplan Verkiezingen Waterschap De Dommel 2015 4 3 Bestuursvoorstel AB projectplan verkiezingen 2015 pdf PDF 276 kB Bijlage 1 Gebiedsafbakening en indeling waterschapsgebied gemeenten pdf PDF 257 kB Bijlage 2 Communicatieactiviteiten betrokken organisaties pdf PDF 168 kB Bijlage 3 Zittingsdata centraal stembureau hoofdstembureau pdf PDF 176 kB Bijlage 4 Formele stappen juridisch uitgewerkt pdf PDF 360 kB Bijlage 5 Implicaties van de nieuwe kiesregels pdf PDF 213 kB Bijlage 6 Landelijke projectorganisatie pdf PDF 195 kB Bijlage 7 Landelijk draaiboek verkiezingen pdf PDF 317 kB Bijlage 8 Landelijke Q A lijst verkiezingen pdf PDF 307 kB Projectplan Verkiezingen 2015 WDD pdf PDF 461 kB 4 4 Reglement van orde algemeen bestuur Reglement van orde algemeen bestuur pdf PDF 228 kB 4 5 Rapportage samenwerkingsvormen AB voorstel verbonden partijen pdf PDF

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/cf59e2d2-7bbb-49b6-a6bf-b720008018ee/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2829-10-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  PDF 510 kB Bestuursmodel met bevindingen 13 juni tbv opin AB 3 sept 2014 pdf PDF 778 kB Bevindingen en aanbevelingen in wordtabel pdf PDF 264 kB Indeling werksessie bestuursmodel 3 september def pdf PDF 155 kB 3 Projectplan en stand van zaken Waterschapsverkiezingen 2015 Memo AB projectplan Verkiezingen 2015 pdf PDF 240 kB Bijlage 1 Presentatie Verkiezingen 2015 tbv opin AB 3 sept 2014 pdf PDF 1 689 kB

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/47fb1bfc-e02e-4af0-9d25-99d77e2c398b/Agenda+Algemeen+Bestuur+%283-9-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  tbv AB 2 juli 2014 pdf PDF 326 kB Besluitenlijst AB 20140423 pdf PDF 207 kB 3 2 Vaststelling notulen van de extra opiniërende vergadering van het algemeen bestuur d d 21 mei 2014 conceptnotulen AB 20140521 opiniërend geborgde zetels tbv AB 2 juli 2014 pdf PDF 285 kB 3 3 Overzicht acties en toezeggingen toezeggingen tbv AB 2 juli 2014 nav 23 april 2014 pdf PDF 156 kB 3 4 Bestuurlijke agenda Bestuurlijke agenda tbv AB 2 juli 2014 pdf PDF 346 kB 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 Wijziging waterschapsreglement voorstel inspraakreactie AB 2 juli 2014 pdf PDF 248 kB Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Provincie Noord pdf PDF 104 kB bijlage 2 a statenvoorstel wijziging waterschapsreglementen pdf PDF 158 kB bijlage 2 b wijzigingsverordening reglement WSDD pdf PDF 82 kB bijlage 3 concept Inspraakreactie WSDD d d 20 6 2014 pdf PDF 127 kB 4 2 Koers WBP4 met onderliggende beslispunten AB voorstel Koers WBP4 met onderliggende beslispunten aangepast nav cies tbv AB 2 juli 2014 pdf PDF 238 kB Koers WBP4 aangepast nav commissies 18juni tbv AB 2 juli 2014 pdf PDF 920 kB 4 3 Reglement van orde algemeen bestuur 2009 AB voorstel reglement van orde Algemeen bestuur 2009 pdf PDF 268 kB 4 4 Governancestructuur SNB AB voorstel governancestructuur SNB aangepast na cie ABBZ pdf PDF 297 kB 1 brief aan SNB inzake voorstel aanpassing governancestructuur tbv cie 18 juni pdf PDF 95 kB 2 brief aan SNB d d 20 maart 2014 pdf PDF 369 kB 4 5 Stichting Agrifood Capital AB voorstel Stichting Agrifood Capital pdf PDF 316 kB 1 Statuten Stichting AgriFood Capital pdf PDF 2 197 kB 2 Statuten AgriFood Capital BV pdf PDF 5 998 kB 4 6 Oprichting Coöperatie Boven Dommel AB voorstel oprichting cooperatie boven dommel

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/5b808395-70c3-4a86-b80b-4dd43d52e037/Agenda+Algemeen+Bestuur+%282-7-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  inzake wijziging waterschapsreglement AB voorstel Waterschapsreglement tbv AB 21 mei 2014 def pdf PDF 265 kB Bijlage 1 conceptnotulen AB 20140423 gedeelte geborgde zetels pdf PDF 223 kB Bijlage 2 Verslag artikel 3 overleg pdf PDF 172 kB Bijlage 3 reactie dommel op concept verslag art 3 overleg pdf PDF 185 kB Bijlage 4 ontwerp besluit Tweede wijzigingsverordening Reglement waterschap DD pdf PDF 227 kB Bijlage 5 Overzicht besluitvorming Provincie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/d9b9da30-3fb4-4b25-b31a-2c32f90c9257/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2821-5-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  handhaving d d 9 april 2014 ontwerp verslag cie FBH 20140409 tbv AB 23 april 2014 pdf PDF 347 kB 2 6 Memorie van antwoord memorie van antwoord nav cies 9 april 2014 tbv AB 23 april 2014 pdf PDF 279 kB 3 Notulen toezeggingen en bestuurlijke agenda 3 1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 11 december 2013 Conceptnotulen AB 20131211 tbv AB 23 apr 2014 pdf PDF 349 kB Conceptbesluitenlijst AB 20131211 tbv AB 23 apr 2014 pdf PDF 211 kB 3 2 Vaststelling notulen van de opiniërende vergadering van het algemeen bestuur van 22 januari 2014 Conceptnotulen AB 20140122 tbv AB 23 apr 2014 pdf PDF 341 kB bijlage 1 presentatie GGOR1 0 notulen AB 22 januari 2014 pdf PDF 1 335 kB bijlage 2 presentatie WBP 4 notulen AB 22 januari 2014 pdf PDF 909 kB bijlage 3 presentatie De Spinder notulen AB 22 januari 2014 pdf PDF 2 438 kB bijlage 4 presentatie Bosch van Rijn notulen AB 22 januari 2014 pdf PDF 1 895 kB 3 3 Vaststelling notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 19 maart 2014 conceptnotulen AB 20140319 besluitv tbv AB 23 apr 2014 pdf PDF 297 kB 3 4 Vaststelling notulen van de opiniërende vergadering van het algemeen bestuur van 19 maart 2014 Conceptnotulen AB 20140319 opin tbv AB 23 apr 2014 pdf PDF 317 kB 3 5 Overzicht acties en toezeggingen toezeggingen tbv AB 23 april 2014 nav 11 december 2013 tbv AB pdf PDF 216 kB 3 6 Bestuurlijke agenda Bestuurlijke agenda AB 20140423 tbv AB 23 apr 2014 pdf PDF 354 kB 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 Omgevingsscan 2015 Voorstel bestuur Omgevingsscan 2015 aangep nav cie tbv AB 23 april 2014 pdf PDF 212 kB Omgevingsscan 2015 aangep nav cie tbv AB 23 april 2014 pdf PDF 558 kB 4 2 Normenkader planning en control AB voorstel normenkader WDD tbv commissie ABBZ 9 april 2014 pdf PDF 239 kB Bijlage IIa Normenkader WDD tbv cie ABBZ 9 april 2014 pdf PDF 782 kB 4 3 Evaluatie burgerparticipatie AB voorstel Evaluatie burgerparticipatie tbv cie abbz 9 apr 2014 pdf PDF 246 kB Bijl 1 participatie bij realisatieprojecten en gebiedsprocessen 2012 2013 pdf PDF 183 kB Bijl 2 Evaluatie inwonerpanel pdf PDF 292 kB 4 4 Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over schadevergoeding Reactie DB op rapport Schadevergoedingen gewijzigd nav commissie ABBZ pdf PDF 235 kB 1 rapport Schadevergoedingen pdf PDF 374 kB 2 bijlage Beslisboomingediendeschadeclaims bij rapport schadevergoeding RKC pdf PDF 167 kB 3 Nawoord Rkc rapport Schadevergoedingen dd 2 april pdf PDF 327 kB 5 Integraal Waterbeheer 6 Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving 6 1 Jaarverslag 2013 Burap II jaarrekening 2013 voorstel Jaarverslag 2013 definitief 23 04 2014 pdf PDF 248 kB bijl 1 23 04 2014 Jaarverslag 2013 AB definitief pdf PDF 3 690 kB bijl 2 Jaarverslag 2013 bijlagen tbv cies 9 apr 2014 pdf PDF 340 kB bijl 3 Accountantsverslag waterschap de Dommel pdf

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/35625918-205d-4f11-babd-6dfb086ceabe/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2823-4-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •