archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  4 280 kB 1 Opening 2 Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving 2 1 Kostentoedeling 2014 1 notitie bij presentatie mw Huijbregts pdf PDF 156 kB 2 sheets kostentoedeling voor AB 22 mei 2013 pdf PDF 304 kB 3 Integraal Waterbeheer 3 1 Stand van zaken Winnend Samenwerken door Rob van Veen trajectmanager Winnend Samenwerken Winnend Samenwerken AB De Dommel 22 mei 2013 pdf PDF 847 kB 4 Rondvraag en sluiting Deel

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/3b6f1c34-8e3d-4fcc-93e7-90e56f721e0e/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2822-5-2013%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  toezeggingen en bestuurlijke agenda 3 1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 12 december 2012 01 Concept notulen AB 20121212 met markering pdf PDF 266 kB 02 Besluitenlijst AB 20121212 pdf PDF 235 kB 3 2 Vaststelling van de notulen van de extra vergadering van 23 januari 2013 Concept notulen AB 20130123 extra met markeringen tbv AB 24 4 2013 pdf PDF 137 kB 3 3 Vaststelling van de notulen van de opiniërende vergadering van 23 januari 2013 00 Concept notulen AB 20130123 opiniërend tbv AB 24 4 2013 pdf PDF 247 kB Bijl 1 opin AB 23 01 2013 Presentatie Leren en Verbeteren pdf PDF 344 kB Bijl 2 opin AB 23 01 2013 Presentatie Waterschapspeil Spiegel pdf PDF 523 kB Bijl 3 opin AB 23 01 2013 Presentatie Imago en KTV 2012 pdf PDF 760 kB Bijl 3A opin AB 23 01 2013 Vragenlijst KTO burgers 2012 pdf PDF 153 kB Bijl 3B opin AB 23 01 2013 Vragenlijst func relaties 2012 pdf PDF 266 kB Bijl 3C opin AB 23 01 2013 Overzicht betrouwbaarheid 2009 2012 pdf PDF 175 kB 3 4 Vaststelling van de notulen van de opiniërende vergadering van 19 maart 2013 00 Concept notulen AB 20130319 opiniërend tbv AB 24 4 2013 pdf PDF 313 kB Bijl 1 Presentatie opin AB 19 03 2013 ontwerp keur pdf PDF 432 kB Bijl 2 Presentatie opin AB 19 03 2013 beleidsontw beregenen uit grondwater pdf PDF 922 kB Bijl 3 Presentatie opin AB 19 03 2013 droge voeten Boven Dommelgebied pdf PDF 1 044 kB 3 5 Overzicht acties en toezeggingen toezeggingen tbv AB 24 april 2013 n a v 12 december 2012 pdf PDF 188 kB 3 6 Bestuurlijke agenda Bestuurlijke agenda AB 20130424 pdf PDF 287 kB 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 Coalitieprogramma coalitieprogramma geactualiseerd voor verlengde bestuursperiode 2013 2015 pdf PDF 1 505 kB 4 2 Omgevingsscan 2014 AB voorstel omgevingsscan 2014 pdf PDF 209 kB Omgevingsscan 2014 gewijzigd nav commissies pdf PDF 492 kB 4 3 Implementatie aanbevelingen rekenkamercommissie AB voorstel implementatie aanbevelingen RKC pdf PDF 230 kB Notitie implementatie kadersstelling rapportage VP pdf PDF 614 kB Oplegnotitie Verbonden partijen good governance pdf PDF 485 kB 5 Integraal Waterbeheer 5 1 Beleid Waterkracht Voorstel Beleid Waterkracht pdf PDF 276 kB Beleid Waterkracht pdf PDF 246 kB nota van antwoorden Beleid Waterkracht pdf PDF 88 kB 5 2 Kaders voor Droge Voeten in het Boven Dommelgebied AB voorstel kaders droge voeten Boven Dommelgebied tbv AB 24 april 2013 pdf PDF 412 kB bijlage 1 kaders droge voeten Boven Dommelgebied tbv AB 24 april 2013 pdf PDF 386 kB 5 3 Vaststellen beleidsvisie waterkeringen AB voorstel beleidsvisie keringen pdf PDF 233 kB Beleidsvisie Waterkeringen Definitief pdf PDF 1 627 kB bijlage 2 Beleidsvisie Keringen kaart pdf PDF 24 628 kB 6 Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving 6 1 Afschrijving restant boekwaarde diverse leidingen in de regio St Oedenrode regio Boxtel en regio Eindhoven AB voorstel

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/315d22db-f08a-47a4-a08b-ed2f9754cd07/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2824-4-2013%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  pdf PDF 275 kB bijlage 1 uitnodiging bestuurlijk debat zoetwater Zuid NL 20 maart 2013 pdf PDF 125 kB bijlage 2 verslag bestuurlijke debatten zoetwater O NL en Z NL oktober 2012 pdf PDF 1 988 kB bijlage 3a Gespreksnotitie Maatregelen pdf PDF 313 kB bijlage 3b Gespreksnotitie Strategie en Ambitie pdf PDF 306 kB bijlage 3c Gespreksnotitie Proces pdf PDF 289 kB bijlage 4 bestuurlijk notitie DPZ februari 2013

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/ac418b7d-5786-4d81-977e-170c3b30f064/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2819-3-2013%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  opiniërende vergadering door de voorzitter 2 Inleiding thema Leren en verbeteren door R Meijs proceseigenaar 3 Waterschapspeil 2012 en Waterschapsspiegel 2012 door A M van Heertum beleidscontroller Presentatie Waterschapspeil Spiegel opin AB 23 1 2013 pdf PDF 593 kB 4 Imago en klanttevredenheidsonderzoek bij burgers en functionele relaties 2012 door M van den Oever communicatieadviseur Presentatie resultaten imago en klanttevredenheidonderzoek 2012 opin AB 23 1 2013 pdf PDF 773 kB

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/0d883b72-ed80-4ee4-8f12-76ba91b540f0/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2823-1-2013%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  SNB december 2012 versie DB 13 11 pdf PDF 223 kB Aanvullende vragen en antwoorden tbv AB 12 december 2012 tbv cie FBH 28 nov 2012 pdf PDF 268 kB bijlage ST SNB fisc en financ transactie in kleur pdf PDF 835 kB 2 2 Vragen conform art 58 van fracties Water Natuurlijk en PvdA d d 19 december 2012 inzake de financiële situatie SNB derde ronde 20130424 vraag 1

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/030bab0b-22c4-4be9-be7c-3306cb281a4f/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2823-1-2013%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  20121003 pdf PDF 263 kB 3 2 Overzicht acties en toezeggingen Toezeggingen tbv AB 12 december n a v 3 oktober def pdf PDF 194 kB 3 3 Bestuurlijke agenda Bestuurlijke agenda AB 20121212 def pdf PDF 356 kB 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 Bekendmakingsverordening AB voorstel bekendmakingsverordening def pdf PDF 227 kB 20121001 Verordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging WDD 2013 def pdf PDF 124 kB 4 2 Herbenoeming Dagelijks Bestuur bestuursvoorstel herbenoeming dag bestuur cie ABBZ 28 nov 2012 pdf PDF 259 kB 4 3 Aanwijzing van de voorzitter van de vaste commissies ter advisering aan het Dagelijks Bestuur aanwijzing voorzitter vaste commissies tbv cie ABBZ 28 nov 2012 pdf PDF 203 kB 4 4 Rapportage Rekenkamercommissie Samenwerken voorstel onderzoeksrapport rekenkamercommissie samenwerking tbv cie ABBZ 28 nov 2012 pdf PDF 228 kB 1 rapport rekenkamercie Samenwerking tbv DB 13 nov 2012 pdf PDF 437 kB 2 DB reactie op rapport rekenkamercommissie tbv cie ABBZ 28 nov 2012 pdf PDF 195 kB Bijlage 1 Samenwerking in AB vergaderingen tbv DB 13 nov 2012 pdf PDF 46 kB Bijlage 2 samenwerken in Cie s tbv DB 13 nov 2012 pdf PDF 45 kB Bijlage 3 Totaaloverzicht quick scan tbv DB 13 nov 2012 pdf PDF 261 kB Bijlage 4 alle in rapp genoemde sw n incl par VP tbv DB 13 nov 2012 pdf PDF 57 kB Bijlage 5 Samenwerking in verantwoordingen tbv DB 13 nov 2012 pdf PDF 33 kB Bijlage 6 Toepassing onderzoeksvragen op nader onderzochte verbonden partijen tbv DB 13 nov 2012 pdf PDF 341 kB 4 4 1 Samenstelling Klankbordgroep Verbonden Partijen mondeling 5 Integraal Waterbeheer 5 1 Plan van Aanpak GGOR 1 0 AB voorstel GGOR 12 11 2012 1 pdf PDF 294 kB PvA GGOR 2 pdf PDF 142 kB PvA GGOR

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/d19bb643-797a-4dc8-94f1-3e0bc594f871/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2812-12-2012%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  2 2 Overzicht schriftelijke vragen van AB leden 20121003 Overzicht schriftelijke vragen van AB leden pdf PDF 78 kB 2 3 Ontwerp verslag van de vergadering van de commissie algemene beleids en bestuurlijke zaken van 19 september 2012 ontwerp verslag ABBZ 2012 09 19 pdf PDF 131 kB 2 4 Ontwerp verslag van de vergadering van de commissie integraal waterbeheer van 19 september 2012 ontwerp verslag Cie IW 20120918 concept pdf PDF 159 kB bijl 1 bij verslag cie iw 20120918 inspraak pdf PDF 95 kB bijl 2 bij verslag cie iw 2010918 presentatie droge voeten pdf PDF 785 kB 2 5 Ontwerp verslag van de vergadering van de commissie financiën bedrijfsvoering en handhaving van 19 september 2012 ontwerp verslag cie FBH 19 september 2012 pdf PDF 268 kB 2 6 Memorie van antwoord memorie van antwoord 3 oktober 2012 pdf PDF 144 kB 3 Notulen toezeggingen en bestuurlijke agenda 3 1 1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 27 juni 2012 concept notulen AB 20120627 3 1 1 pdf PDF 134 kB 3 1 2 Vaststelling notulen van de extra vergadering van het algemeen bestuur d d 23 augustus 2012 concept notulen extra AB 23 augustus 2012 3 1 2 pdf PDF 81 kB 3 1 3 Vaststelling notulen van de opiniërende vergadering van het algemeen bestuur d d 23 augustus 2012 concept notulen opiniërend AB 23 augustus 2012 3 1 3 pdf PDF 135 kB 3 1 4 Vaststelling notulen van de opiniërende vergadering van het algemeen bestuur d d 6 september 2012 concept notulen extra AB 6 september 2012 3 1 4 pdf PDF 179 kB 3 2 Overzicht acties en toezeggingen Toezeggingen tbv AB 3 oktober n a v 27 juni pdf PDF 108 kB 3 3 Bestuurlijke agenda

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/5a451f43-5eb9-45d8-ba87-eb2f1c791b8d/Agenda+Algemeen+Bestuur+%283-10-2012%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  Besluitenlijst opiniërende vergaderingen pdf PDF 58 kB 1 Opening 2 Mededelingen 3 Beleidsplan 2013 2014 met een doorkijk naar 2020 1 toelichtende memo tbv opiniërend AB 6 september 2012 pdf PDF 79 kB 2 presentatie opiniërend AB 6 september 2012 Beleidsbegroting 2013 samenvatting pdf PDF 298 kB 3 presentatie beleidsbegroting 2013 in opinierend AB 06 09 2012 definitief pdf PDF 668 kB 4 Rondvraag en sluiting Deel deze pagina Loket

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/63a3186a-e4ed-4201-955d-9a0870475dae/Agenda+Algemeen+Bestuur+%286-9-2012%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •