archive-nl.com » NL » D » DUTCHSHIPBROKERS.NL

Total: 221

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dutch Shipbrokers
  PASSWORD LOGIN Privacy News Thursday 26th of June 2014 More Thursday 20th of February 2014 Van de secretaris Om de adres en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs vriendelijk verzocht om hun e mailadres op

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/en/onder_privacy.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Dutch Shipbrokers
  LOGIN Algemene voorwaarden News Thursday 26th of June 2014 More Thursday 20th of February 2014 Van de secretaris Om de adres en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs vriendelijk verzocht om hun e mailadres op

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/en/onder_algemene-voorwaarden.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Dutch Shipbrokers
  of February 2014 Van de secretaris Om de adres en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs vriendelijk verzocht om hun e mailadres op te geven via secr More Dutchshipbrokers nl Home nzs About us Job

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/en/onder_site-map.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Dutch Shipbrokers
  vriendelijk verzocht om hun e mailadres op te geven via secr More Een juiste plek voor u Dit is een fake tekst Van een tekst als deze is de inhoud niet van belang Alleen de grafische aspecten van een fake tekst zijn van betekenis Het gaat om zaken als lettertype lettergrootte corps regelafstand zetvorm in combinatie met zetbreedte letter en woordspaties en de wijze waarop woorden worden afgebroken Het samenspel

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/en.php/home.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit
  de adres en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs vriendelijk verzocht om hun e mailadres op te geven via secretaris Meer De Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit beter bekend als Dutch Ship Brokers is in 1966 opgericht en heeft als doelstelling Het bevorderen van het sociaal contact tussen haar leden Het vergroten van de vaktechnische kennis van haar leden Het beschermen van de goede naam van de

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl.php/home_over-de-n.z.s..htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters
  bestuursleden in verband met het terugtreden uit het bestuur van diverse leden gedurende dit Meer Donderdag 20 februari 2014 Van de secretaris Om de adres en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs vriendelijk verzocht om hun e mailadres op te geven via secretaris Meer Deze doelstelling wordt bereikt door het op vaste tijden het beschikbaar stellen van een ruimte voor het houden van een bijeenkomst

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl/over-ons_soci%25EBteitsavonden.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters
  gezellig samenzijn wordt doorgebracht Er vinden vaak gesprekken plaats over uiteenlopende onderwerpen meestal met betrekking tot de scheepvaart of aanverwante aandachtsgebieden LEZINGEN E D De normale clubavonden zonder speciale activiteiten worden afgewisseld door clubavonden waarop leden of gasten een inleiding houden over een speciaal onderwerp rechtstreeks of zijdelings verband houdend met de werkzaamheden van zeebevrachters Deze lezingen worden veelal toegelicht door middel van dia s overheadprojectie videofilms of films Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het houden van een discussie over het besprokene SHIPBROKERS DINNER Op de laatste vrijdagavond van de maand september of de eerste vrijdagavond van de maand oktober wordt om het jaar een door de NZS geïnitieerd en georganiseerd Shipbrokers Dinner gehouden waaraan ruim 900 gasten uit binnen en buitenland aanzitten Deze activiteit is in 1984 begonnen en sindsdien met groot succes voortgezet De bedrijven waarvan directieleden en of medewerkers lid zijn van de NZS kunnen één of meer tafels voor het diner reserveren op basis van bepaalde criteria Zij nodigen daaraan hun relaties in binnen en buitenland uit Onder de eregasten van het bestuur bevinden zich steeds vertegenwoordigers van allerlei officiële instanties die met de activiteiten in de haven van doen hebben Aan het diner van september 1991 heeft de NZS de eer en het genoegen gehad als eregast de burgemeester van Rotterdam Dr A Peper in haar midden te hebben De NZS heeft kort daarna haar 25 jarig bestaan gevierd EVENEMENTEN Om het contact met het hoge Noorden te onderhouden worden Groninger avonden georganiseerd waarop leden van de NZS uit Stad en Ommelanden hun medeleden uit de rest van het land kunnen ontmoeten en wat beter leren kennen BARBECUE Voordat de zomervakanties beginnen worden de activiteiten van de NZS meestal afgesloten met een grote barbecue LUSTRUMFEEST Er is een jaarfeest waarop de leden en hun partners elkaar informeel kunnen ontmoeten Er wordt een diner of buffet geserveerd en er wordt naar muziek geluisterd een dansje gemaakt en gezellig met elkaar geconverseerd OPVANGEN VAN PROBLEMEN Indien leden met hun werk in problemen komen of om welke reden dan ook hun werkkring verliezen wordt op discrete wijze door of namens het bestuur getracht oplossingen aan te dragen b het vergroten van de vaktechnische kennis van haar leden CURSUS ZEEBEVRACHTER In januari 1990 is de NZS met deze schriftelijke cursus met mondelinge toelichtingsavonden begonnen In totaal hebben ongeveer 200 cursisten onder auspiciën van de NZS hieraan deelgenomen Van 1 september 1992 af geeft de Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs de CURSUS ZEEBEVRACHTER in nauwe samenwerking met de NZS De cursus krijgt hierdoor pedagogisch en didactisch een betere onderbouwing Deze schriftelijke cursus wordt ondersteund met mondelinge lessen door docenten van het Scheepvaart en Transport College Lloydstraat 300 3024 EA Rotterdam Bij het College staan inmiddels al meer dan 150 cursisten ingeschreven Voor informatie over de CURSUS ZEEBEVRACHTER kunt u zich wenden tot het bestuur SAMENWERKING MET ANDERE OPLEIDINGEN Omdat de NZS er ook veel waarde aan hecht dat op den duur het vak van

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl.php/over-ons.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Zeebevrachters
  groot belang ALGEMENE ONTWIKKELING EN SOCIALE VAARDIGHEDEN Een zeebevrachter zal zichzelf continu moeten voorzien van veel informatie over een aantal uiteenlopende terreinen Over voetballen kunnen praten is wel aardig meegenomen natuurlijk maar voor het opbouwen van goede internationale relaties is toch nog wel iets meer nodig Men zal moeten proberen achter de interesses van de gesprekspartner met wie men regelmatig contact heeft te komen Wanneer dat bijvoorbeeld postzegels of munten verzamelen is zal men deze man of vrouw aan het eind van het jaar een groter plezier doen met alle in dat jaar uitgekomen postzegels van Nederland of een aantal speciale munten of penningen dan met een kruik jenever Het één sluit overigens het ander niet uit Wanneer men gasten uit het buitenland op bezoek heeft zal men moeten proberen te weten te komen naar welke bezienswaardigheden de interesse van deze gasten uitgaat Een rondvaart in de haven van Rotterdam is één keer leuk maar moet worden gevolgd door iets van meer culturele aard Vooral wanneer de echtgenote van de relatie meekomst zou gedacht kunnen worden aan een apart programma voor de dames Wanneer de eigen echtgenote behoorlijk goed Engels spreekt en waarom zou zij zich dat niet eigen kunnen maken is dat uiteraard ook nog weer mooi meegenomen KENNIS VAN SCHEPEN De zeebevrachter die welke rol dan ook vervult moet erg veel van schepen weten Hij moet de verschillende types kennen en weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze schepen zijn Uiteraard zal hij zoveel mogelijk van zijn kennis over schepen bij de reder van de schepen kunnen opdoen mede aan de hand van geschreven informatie die daarover meestal voorhanden is in de vorm van brochures of informatiebladen Het is erg goed om wanneer men daartoe de gelegenheid heeft de schepen die men bewerkt regelmatig te bezoeken en met de kapitein en mogelijk andere officieren te spreken Men hoort dan eens wat zich in de dagelijkse praktijk van het werk aan boord van de schepen afspeelt Men kan hierdoor de kloof die dikwijls bestaat tussen het kantoor of de wal en de schepen wat minder wijd maken KENNIS VAN LADINGEN Omdat de verscheidenheid van ladingen vrij groot is moet een zeebevrachter alles weten van de ladingen die hij gewoonlijk ter bevrachting bewerkt De tussenpersoon met wie hij werkt of de reder zal hem allerlei vragen stellen over de ladingen en die zal hij feilloos moeten kunnen beantwoorden Hiervoor zal de zeebevrachter hoofdzakelijk terecht moeten bij de aanbieder van de lading Meestal beschikt men tegenwoordig over productinformatie die de voor een vervoerder benodigde kennis van het product bevat Dit houdt verband met de noodzaak voor alle betrokken partijen meer van ladingen te weten met het oog op de milieueisen productaansprakelijkheid en de IMO classificatie van ladingen Het is goed te weten wat er uiteindelijk met de lading gebeurt Wanneer dit het verwerken tot een eindproduct in een fabriek inhoudt kan het helemaal geen kwaad als scheepvaartman dat eens te gaan bekijken KENNIS VAN HAVENS De zeebevrachter zal alles moeten weten van de havens waar zijn schepen of zijn ladingen regelmatig naar toe moeten Voor zover de kennis niet kan worden opgedaan uit speciale boeken die hierover bestaan kan hij informatie inwinnen bij lokale agenten die van de laatste ontwikkelingen in hun havens op de hoogte zijn Het zelf bezoeken van havens en de laad en losplaatsen in die havens waar ladingen die men veel bewerkt heengaan heeft grote voordelen Men zal ter plaatse altijd meer informatie kunnen opdoen dan alleen uit handboeken te verwerven valt alhoewel deze in de dagelijkse praktijk van het bevrachtingswerk uiteraard in up to date vorm onmisbaar zijn COMMERCIEEL EN ECONOMISCH LEREN DENKEN EN HANDELEN Bij alle technische kanten die aan het vak van zeebevrachter zitten moeten vooral de commerciële en economische kanten van het vak niet uit het oog verloren worden De cursisten van de CURSUS ZEEBEVRACHTER moeten leren met deze facetten creatief om te gaan Het al dan niet economisch bezig zijn van een reder zal uiteindelijk bepalen of deze met zijn werk bestaande uit het managen van schepen kan doorgaan of niet Met andere woorden de continuïteit van zijn onderneming zal afhangen van de mate waarin hij zijn kosten en hopelijk enige winst in de vrachtprijzen van zijn schepen kan doorberekenen KENNIS VAN VOORSCHRIFTEN EN REGLEMENTEN Zowel schepen als ladingen moeten aan bepaalde eisen voldoen met betrekking tot veiligheid en milieu Hiervoor zijn verscheidene bepalingen van de overheid en soortgelijke nationale en internationale instanties samengesteld Een meer dan oppervlakkige kennis van deze voorschriften is nodig om het vak van zeebevrachter goed te kunnen uitoefenen SPECIALISATIE In veel gevallen zal er een zekere specialisatie ontstaan omdat het kantoor waarbij de zeebevrachter werkt bepaalde klanten heeft die met speciale schepen of ladingen werken Er bestaat specialisatie in de vorm van droge lading bevrachting natte lading bevrachting Deze beide hoofdvormen kunnen globaal weer onderverdeeld worden in vaargebieden kustvaart coastal trading en Transatlantische vaart deepsea trading Bij droge lading bevrachting dry cargo chartering komen voor het bevrachten van ertsen en kolen granen en derivaten stalen producten gekoelde lading zoals fruit vis en vlees in koelschepen reefers zware ladingen heavy lift of hele fabrieksinstallaties project chartering containers enz Bij natte lading bevrachting tanker chartering gaat het om ladingen zoals ruwe aardolie geraffineerde aardolieproducten zoals zware stookolie gasolie benzine en smeerolie parceltanker chartering voor producten zoals vloeibare anorganische en organische chemische producten in bulk eetbare oliën gastanker chartering enz Men zal zich op de hoogte moeten stellen van hetgeen er in een dergelijke gespecialiseerde wereld omgaat Wanneer er congressen worden gehouden zal men deze moeten bezoeken om de sfeer te proeven die er in dat segment van de markt heerst en de mensen te leren kennen die daarin een leidende of belangrijke rol spelen Een specialisatie is het gebied van de aan en verkoop van schepen en ander zeegaand materiaal Hierbij spelen in de eerste plaats de technische aspecten een grote rol maar juist omdat deze een zo grote rol spelen is de man of vrouw die daarnaast

  Original URL path: http://www.dutchshipbrokers.nl/nl.php/zeebevrachter.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive •