archive-nl.com » NL » E » E-LEGAL-INCASSO-ADVOCATEN.NL

Total: 119

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • september 2012 | Blog van e-Legal incasso advocatenBlog van e-Legal incasso advocaten
  geen diensten verlenen Onduidelijkheid Bestaat met het voorgaande nu voldoende duidelijkheid in de praktijk Dit kan helaas niet worden gezegd De wetgeving op het gebied van algemene voorwaarden is de laatste jaren meerdere keren gewijzigd ook in verband met noodzakelijke reparatiewetgeving en de diverse wetswijzigingen blinken niet uit door hun helderheid Omdat de wetswijzigingen van recente data zijn is er ook nog niet veel rechtspraak beschikbaar over in de praktijk opkomende vragen Want wat bijvoorbeeld te denken over vragen zoals 1 Wat wordt verstaan onder gemakkelijk toegankelijk maken op een meegedeeld adres Betekent dit dat er moet worden verwezen naar de website waarop de algemene voorwaarden gemakkelijk moeten kunnen worden gevonden of dient middels een zogenaamde deeplink te worden verwezen naar de specifieke pagina waarop de algemene voorwaarden direct te raadplegen zijn Over deze vraag laat de Memorie van Toelichting MvT TK 2007 2008 31 358 nr 3 p 9 10 zich gelukkig uit Hierin wordt vermeld dat het opnemen van de integrale tekst van de voorwaarden in een bijlage bij een e mail volstaat Ook een hyperlink in een e mail die direct verwijst naar de toepasselijke algemene voorwaarden volstaat omdat aldus de toelichting zo in één klik de tekst van de algemene voorwaarden kan worden geraadpleegd In dit verband wordt nog vermeld dat het enkel vermelden van een webadres onvoldoende is omdat de wederpartij in dat geval nog op zoek moet gaan naar de toepasselijke algemene voorwaarden aldus de toelichting 2 Hoe praktisch om te gaan met algemene voorwaarden door bedrijven die zowel diensten verrichten en als zodanig als dienstverrichter kunnen kwalificeren maar daarnaast ook andere activiteiten verrichten zoals het verkopen van producten Het ziet ernaar uit dat dergelijke bedrijven met verschillende wettelijke regimes worden geconfronteerd waardoor de algemene voorwaarden afhankelijk van de situatie die zich voordoet op verschillende wijzen moeten worden gehanteerd Het risico van verkeerd gebruik van algemene voorwaarden is dan reëel 3 Tot slot kunnen de bewijsrechtelijke risico s die in het 2 e deel zijn besproken zich ook voordoen bij dienstverrichters Ook dan kan de wederpartij immers betwisten dat de algemene voorwaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website stonden vermeld of dat er toen een andere versie van de algemene voorwaarden online stond Tips gebruik algemene voorwaarden via de website voor dienstverrichters Hieronder geef ik enkele tips waarmee dienstverrichters hun algemene voorwaarden op een veilige wijze via hun website kunnen gebruiken Verklaar de algemene voorwaarden op een correcte wijze van toepassing in schriftelijke overeenkomsten Verwijs daarbij duidelijk naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op de website Gebruik hiervoor geen hyperlink naar de homepage maar een zogenaamde deeplink naar de pagina waarop direct kennis kan worden genomen van de algemene voorwaarden voorbeeld http www e legal incasso advocaten nl NL 84 algemene voorwaarden html Laat de wederpartij er afzonderlijk voor tekenen dat zij kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden Verstrek de algemene voorwaarden via de website in een niet eenvoudig te bewerken bestandsformaat Pdf formaat is gebruikelijk

  Original URL path: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/blog/2012/09/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • augustus 2012 | Blog van e-Legal incasso advocatenBlog van e-Legal incasso advocaten
  taal waarin partijen met elkaar hebben gecorrespondeerd duidelijk en zonder omwegen worden aangeboden Wel dient te worden bedacht dat deze uitspraak een internationale context had en er daarom andere rechtsregels van toepassing waren Wel of niet veilig Bij overeenkomsten die niet langs elektronische weg tot stand komen zou strikt genomen volstaan moeten kunnen worden met vermelding van algemene voorwaarden op de website indien de diverse regels die daarvoor gelden in acht worden genomen Belangrijkste voorwaarde is dat de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft moeten geven Echter gezien de onduidelijkheden die kunnen bestaan over diverse aspecten zie de voorbeelden hierboven is het verstandig om voorlopig in ieder geval ook nog gebruik te blijven maken van schriftelijke algemene voorwaarden of algemene voorwaarden die per e mail worden meegestuurd als bijlage bij de overeenkomst voor meer informatie zie onze handleiding algemene voorwaarden Dit laatste is dan strikt genomen wel dubbel op maar bij algemene voorwaarden geldt beter één keer te veel dan één keer te weinig Deel 3 uit deze serie verschijnt volgende week Vragen of opmerkingen Laat een reactie achter Interessant blogbericht Vergeet het dan niet te delen hieronder Geplaatst in Algemene voorwaarden Tags algemene voorwaarden algemene voorwaarden website gebruik algemene voorwaarden handleiding algemene voorwaarden Geef een reactie Verwijzing naar algemene voorwaarden op de website Voldoende of niet deel 1 Posted on 24 augustus 2012 by Lucien Ridderbroek Reageer Veel bedrijven verwijzen tegenwoordig naar hun website voor hun algemene voorwaarden Voor bedrijven die elektronisch zaken doen zoals webwinkels is dit ook logisch Want waarom papieren algemene voorwaarden toesturen als het net zo gemakkelijk online via de webshop kan Maar wat te denken bij offline zakendoen Is het wel zo logisch en nog belangrijker juridisch gezien mogelijk om een schriftelijke overeenkomst te sluiten en voor de algemene voorwaarden naar de website te verwijzen Want die algemene voorwaarden hadden toch net zo goed bij het contract kunnen worden verstrekt Voorkom vernietiging van uw algemene voorwaarden Indien u uw algemene voorwaarden uitsluitend via uw website verstrekt doet u er verstandig aan uzelf de bovenvermelde vragen te stellen Waarom Omdat uw algemene voorwaarden niet gelden indien u de wettelijke regels rondom algemene voorwaarden niet in acht neemt Uw klant de wet spreekt van wederpartij zal uw algemene voorwaarden doorgaans namelijk kunnen vernietigen indien u uw voorwaarden niet op rechtsgeldige wijze heeft verstrekt En dat dit laatste ongewenste consequenties kan hebben waarover een eerder blogbericht spreekt voor zich Wettelijke regels algemene voorwaarden via de website In een wekelijkse serie van blogberichten zal ik de wettelijke spelregels uiteenzetten die gelden bij terbeschikkingstelling van algemene voorwaarden via de website In dit verband worden de volgende 3 situaties onderscheiden Situatie 1 de overeenkomst komt tot stand langs elektronische weg online Situatie 2 de overeenkomst komt niet tot stand langs elektronische weg offline Situatie 3 een offline of online overeenkomst gesloten door een dienstverrichter Situatie 1 wordt besproken in dit blogbericht De overige situaties worden besproken in afzonderlijke blogberichten die de komende weken zullen verschijnen Situatie 1 de overeenkomst komt

  Original URL path: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/blog/2012/08/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • algemene voorwaarden Archives | Blog van e-Legal incasso advocatenBlog van e-Legal incasso advocaten
  overeenkomst ook de algemene voorwaarden zijn verstrekt Vragen of opmerkingen Laat een reactie achter Interessant blogbericht Vergeet het dan niet te delen hieronder Geplaatst in Algemene voorwaarden Tags algemene voorwaarden algemene voorwaarden website gebruik algemene voorwaarden handleiding algemene voorwaarden Geef een reactie Verwijzen naar algemene voorwaarden op de website bij schriftelijke contracten Voldoende of niet deel 2 Posted on 31 augustus 2012 by Lucien Ridderbroek Reageer Vandaag het 2 e deel uit de wekelijkse serie blogberichten over algemene voorwaarden via de website Vorige week is in het 1 e deel toegelicht hoe algemene voorwaarden op de website kunnen worden gebruikt bij online overeenkomsten situatie 1 Vandaag wordt besproken hoe algemene voorwaarden via de website gebruikt kunnen worden bij offline overeenkomsten Hiermee wordt gedoeld op overeenkomsten die niet langs elektronische weg tot stand komen zoals een mondelinge afspraak of een schriftelijk contract Centrale vraag is of het mogelijk is om een schriftelijke overeenkomst te sluiten en voor de algemene voorwaarden naar de website te verwijzen Want die algemene voorwaarden hadden immers toch ook direct bij het contract verstrekt kunnen worden Algemene voorwaarden op website bij schriftelijk contract voldoende Situatie 2 de overeenkomst komt niet tot stand langs elektronische weg offline Dan nu de situatie dat de overeenkomst mondeling of schriftelijk wordt gesloten Is het juridisch gezien dan voldoende om naar de algemene voorwaarden op de website te verwijzen De wet bepaalt dat dit voldoende is maar uitsluitend indien de klant de wet spreekt van wederpartij hiermee uitdrukkelijk instemt Een opt in dus In de praktijk blijkt dat vaak niet wordt voldaan aan deze voorwaarde Veel bedrijven verwijzen namelijk naar hun algemene voorwaarden op hun website maar vragen hun klanten niet uitdrukkelijk of zij hiermee instemmen Voor de consequentie hiervan werd in het 1 e deel uit deze serie al gewaarschuwd In dat geval kan de klant de algemene voorwaarden doorgaans vernietigen De algemene voorwaarden gelden in dat geval niet Verder gelden hierbij ook de onder situatie 1 vermelde vereisten de voorwaarden moeten tijdig ter beschikking worden gesteld de klant moet de voorwaarden kunnen opslaan etc Uitdrukkelijke instemming vereist Uit het voorgaande blijkt dat impliciete instemming van de klant niet voldoende is De wet vereist immers uitdrukkelijke instemming Dit betekent dat aan de klant moet worden gevraagd of hij instemt met terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden via de website Het is niet mogelijk om deze instemming in de algemene voorwaarden zelf te bedingen Wel is het voldoende om de klant afzonderlijk te laten tekenen voor diens akkoord met elektronische terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden Dit kan in een schriftelijk contract worden vormgegeven door de klant tweemaal te laten tekenen eenmaal voor diens akkoord met de overeenkomst en nogmaals voor de verstrekking van de algemene voorwaarden via de website Onduidelijkheden De bovenvermelde regels lijken eenvoudig maar toch zijn complicaties voorstelbaar die voor onduidelijkheid kunnen zorgen in de praktijk Twee voorbeelden 1 Stel de wederpartij betwist dat de algemene voorwaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website stonden vermeld Of een variatie daarop de wederpartij beweert dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst er een andere versie van de algemene voorwaarden op de website stond vermeld Wat geldt er dan en wie moet wat bewijzen Uitgaande van de hoofdregel dat het aan de gebruiker van de algemene voorwaarden is om bij betwisting van het tegendeel in het bewijs te moeten voorzien dat de algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld is het hoogstwaarschijnlijk aan de gebruiker van de algemene voorwaarden om te bewijzen dat de betreffende versie van de algemene voorwaarden destijds online hebben gestaan Hoe dit technisch gezien te achterhalen is is mij niet bekend maar voor veel bedrijven met eenvoudige websites zal dit hoogstwaarschijnlijk geen gemakkelijke opgave zijn 2 Ten tweede een internationale complicatie Een dergelijke complicatie doet zich voor in de recente uitspraak van de Rechtbank s Hertogenbosch van 1 augustus 2012 LJN BX3380 Ik laat een integrale bespreking van de casus in dit verband achterwege maar volsta met de kernoverweging van de rechtbank Kort gezegd heeft de rechtbank geoordeeld dat het antwoord op de vraag of de wederpartij op een passende wijze kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden afhankelijk is van een aantal omstandigheden waaronder met name de wijze van het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk digitaal of anderszins Indien de overeenkomst niet digitaal is tot stand gekomen mag de gebruiker van algemene voorwaarden er niet zonder meer van uitgaan dat de wederpartij op eenvoudige wijze toegang heeft tot het internet en tot de website van de gebruiker te minder indien de wederpartij is gevestigd in een land waarin internetgebruik nog minder gangbaar is De rechtbank heeft in deze uitspraak ook een oordeel gegeven op welke wijze algemene voorwaarden in een internationale context ter beschikking dienen te worden gesteld De wederpartij mag verwachten dat de algemene voorwaarden op de website van de gebruiker in een voor hem begrijpelijke taal te weten zijn eigen taal of de taal waarin partijen met elkaar hebben gecorrespondeerd duidelijk en zonder omwegen worden aangeboden Wel dient te worden bedacht dat deze uitspraak een internationale context had en er daarom andere rechtsregels van toepassing waren Wel of niet veilig Bij overeenkomsten die niet langs elektronische weg tot stand komen zou strikt genomen volstaan moeten kunnen worden met vermelding van algemene voorwaarden op de website indien de diverse regels die daarvoor gelden in acht worden genomen Belangrijkste voorwaarde is dat de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft moeten geven Echter gezien de onduidelijkheden die kunnen bestaan over diverse aspecten zie de voorbeelden hierboven is het verstandig om voorlopig in ieder geval ook nog gebruik te blijven maken van schriftelijke algemene voorwaarden of algemene voorwaarden die per e mail worden meegestuurd als bijlage bij de overeenkomst voor meer informatie zie onze handleiding algemene voorwaarden Dit laatste is dan strikt genomen wel dubbel op maar bij algemene voorwaarden geldt beter één keer te veel dan één keer te weinig Deel 3 uit deze serie verschijnt volgende week Vragen of opmerkingen

  Original URL path: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/blog/tag/algemene-voorwaarden-2/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • algemene voorwaarden webshop Archives | Blog van e-Legal incasso advocatenBlog van e-Legal incasso advocaten
  De overige situaties worden besproken in afzonderlijke blogberichten die de komende weken zullen verschijnen Situatie 1 de overeenkomst komt tot stand langs elektronische weg online Bij deze situatie valt bijvoorbeeld te denken aan een webwinkel Bij webwinkels komen overeenkomsten immers elektronisch tot stand via de website zonder dat er nog mondeling of schriftelijk contact hoeft plaats te vinden behalve dan dat de order nadien wordt bevestigd per e mail Voor een webwinkel is het voldoende om de algemene voorwaarden uitsluitend via de website ter beschikking te stellen Wel gelden er enkele vereisten waaraan een webwinkel zal moeten voldoen willen de algemene voorwaarden op een rechtsgeldige wijze ter beschikking worden gesteld Zo zullen de algemene voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking moeten worden gesteld en wel op een zodanige wijze dat de klant deze kan opslaan en zo later kan nalezen Verstrekking van de algemene voorwaarden in een PDF bestand voldoet in dit verband Een weergave van de algemene voorwaarden op het scherm waarvan de voorwaarden gekopieerd en geplakt moeten worden is echter niet voldoende Voor meer informatie zie onze handleiding algemene voorwaarden Tips voor algemene voorwaarden op de website bij online overeenkomsten Ik sluit af met enkele tips voor het gebruik van algemene voorwaarden op de website bij overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen Verklaar de algemene voorwaarden op een correcte wijze van toepassing door gebruik te maken van correcte verwijzingsclausules in de benodigde talen Voor meer informatie zie toepasselijkheid van algemene voorwaarden Verlang van de klant dat hij een vakje aanvinkt waaruit blijkt dat hij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt en kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden Richt het bestelproces zo in dat het bestelproces niet kan worden afgerond zonder dat dit vakje is aangevinkt

  Original URL path: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/blog/tag/algemene-voorwaarden-webshop/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • algemene voorwaarden website Archives | Blog van e-Legal incasso advocatenBlog van e-Legal incasso advocaten
  2 de overeenkomst komt niet tot stand langs elektronische weg offline Dan nu de situatie dat de overeenkomst mondeling of schriftelijk wordt gesloten Is het juridisch gezien dan voldoende om naar de algemene voorwaarden op de website te verwijzen De wet bepaalt dat dit voldoende is maar uitsluitend indien de klant de wet spreekt van wederpartij hiermee uitdrukkelijk instemt Een opt in dus In de praktijk blijkt dat vaak niet wordt voldaan aan deze voorwaarde Veel bedrijven verwijzen namelijk naar hun algemene voorwaarden op hun website maar vragen hun klanten niet uitdrukkelijk of zij hiermee instemmen Voor de consequentie hiervan werd in het 1 e deel uit deze serie al gewaarschuwd In dat geval kan de klant de algemene voorwaarden doorgaans vernietigen De algemene voorwaarden gelden in dat geval niet Verder gelden hierbij ook de onder situatie 1 vermelde vereisten de voorwaarden moeten tijdig ter beschikking worden gesteld de klant moet de voorwaarden kunnen opslaan etc Uitdrukkelijke instemming vereist Uit het voorgaande blijkt dat impliciete instemming van de klant niet voldoende is De wet vereist immers uitdrukkelijke instemming Dit betekent dat aan de klant moet worden gevraagd of hij instemt met terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden via de website Het is niet mogelijk om deze instemming in de algemene voorwaarden zelf te bedingen Wel is het voldoende om de klant afzonderlijk te laten tekenen voor diens akkoord met elektronische terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden Dit kan in een schriftelijk contract worden vormgegeven door de klant tweemaal te laten tekenen eenmaal voor diens akkoord met de overeenkomst en nogmaals voor de verstrekking van de algemene voorwaarden via de website Onduidelijkheden De bovenvermelde regels lijken eenvoudig maar toch zijn complicaties voorstelbaar die voor onduidelijkheid kunnen zorgen in de praktijk Twee voorbeelden 1 Stel de wederpartij betwist dat de algemene voorwaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website stonden vermeld Of een variatie daarop de wederpartij beweert dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst er een andere versie van de algemene voorwaarden op de website stond vermeld Wat geldt er dan en wie moet wat bewijzen Uitgaande van de hoofdregel dat het aan de gebruiker van de algemene voorwaarden is om bij betwisting van het tegendeel in het bewijs te moeten voorzien dat de algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld is het hoogstwaarschijnlijk aan de gebruiker van de algemene voorwaarden om te bewijzen dat de betreffende versie van de algemene voorwaarden destijds online hebben gestaan Hoe dit technisch gezien te achterhalen is is mij niet bekend maar voor veel bedrijven met eenvoudige websites zal dit hoogstwaarschijnlijk geen gemakkelijke opgave zijn 2 Ten tweede een internationale complicatie Een dergelijke complicatie doet zich voor in de recente uitspraak van de Rechtbank s Hertogenbosch van 1 augustus 2012 LJN BX3380 Ik laat een integrale bespreking van de casus in dit verband achterwege maar volsta met de kernoverweging van de rechtbank Kort gezegd heeft de rechtbank geoordeeld dat het antwoord op de vraag of de wederpartij op een passende wijze kennis

  Original URL path: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/blog/tag/algemene-voorwaarden-website/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • algemene voorwaarden webwinkel Archives | Blog van e-Legal incasso advocatenBlog van e-Legal incasso advocaten
  De overige situaties worden besproken in afzonderlijke blogberichten die de komende weken zullen verschijnen Situatie 1 de overeenkomst komt tot stand langs elektronische weg online Bij deze situatie valt bijvoorbeeld te denken aan een webwinkel Bij webwinkels komen overeenkomsten immers elektronisch tot stand via de website zonder dat er nog mondeling of schriftelijk contact hoeft plaats te vinden behalve dan dat de order nadien wordt bevestigd per e mail Voor een webwinkel is het voldoende om de algemene voorwaarden uitsluitend via de website ter beschikking te stellen Wel gelden er enkele vereisten waaraan een webwinkel zal moeten voldoen willen de algemene voorwaarden op een rechtsgeldige wijze ter beschikking worden gesteld Zo zullen de algemene voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking moeten worden gesteld en wel op een zodanige wijze dat de klant deze kan opslaan en zo later kan nalezen Verstrekking van de algemene voorwaarden in een PDF bestand voldoet in dit verband Een weergave van de algemene voorwaarden op het scherm waarvan de voorwaarden gekopieerd en geplakt moeten worden is echter niet voldoende Voor meer informatie zie onze handleiding algemene voorwaarden Tips voor algemene voorwaarden op de website bij online overeenkomsten Ik sluit af met enkele tips voor het gebruik van algemene voorwaarden op de website bij overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen Verklaar de algemene voorwaarden op een correcte wijze van toepassing door gebruik te maken van correcte verwijzingsclausules in de benodigde talen Voor meer informatie zie toepasselijkheid van algemene voorwaarden Verlang van de klant dat hij een vakje aanvinkt waaruit blijkt dat hij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt en kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden Richt het bestelproces zo in dat het bestelproces niet kan worden afgerond zonder dat dit vakje is aangevinkt

  Original URL path: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/blog/tag/algemene-voorwaarden-webwinkel/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • eigendomsvoorbehoud Archives | Blog van e-Legal incasso advocatenBlog van e-Legal incasso advocaten
  recht van reclame kan in voorkomende gevallen dus als vangnet worden gebruikt bijvoorbeeld in situaties waarin geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is bedongen Gebruik maken van het recht van reclame Het recht van reclame dient schriftelijk te worden ingeroepen Het verdient aanbeveling om deze brief aangetekend te verzenden of per exploot te laten betekenen zodat het zeker is dat de koper deze brief ontvangt Voor de zekerheid zou de brief ook vooraf per fax kunnen worden toegestuurd In dat geval is het verstandig om het faxjournaal goed te bewaren Het recht van reclame kan pas worden ingeroepen zodra de vordering op de koper opeisbaar is Dit is doorgaans het geval indien de betalingstermijn is verstreken Het recht van reclame dient daarna binnen een relatief korte termijn te worden ingeroepen namelijk uiterlijk binnen 6 weken nadat de betalingstermijn is verstreken ofwel 60 dagen nadat de koper de zaak geleverd heeft gekregen en deze door hem of een derde is opgeslagen Wordt het recht van reclame niet binnen één van deze termijnen ingeroepen dan vervalt het recht en kan de verkoper zich er niet meer op beroepen het recht van reclame vervalt pas wanneer beide termijnen zijn verstreken Een leverancier doet er derhalve verstandig aan niet te lang te wachten wanneer de koper zijn facturen onbetaald laat Het recht van reclame bij faillissement In geval van faillissement van de koper dient de brief waarin een beroep wordt gedaan op het recht van reclame aan de curator te worden gericht De curator dient hierbij een redelijke termijn te worden gegund om de resterende koopprijs te betalen of hiervoor zekerheid te stellen Een termijn van 14 dagen zal doorgaans redelijk zijn Ook in geval van faillissement dient er tijdig een beroep op het recht van reclame te worden gedaan Einde van het recht van reclame Behalve dat het recht van reclame tijdig dient te worden ingeroepen kan het recht onder bepaalde omstandigheden niet meer worden ingeroepen De meest voorkomende situaties worden hieronder beschreven Zaken doorverkocht Heeft de koper de zaken inmiddels aan een derde doorverkocht en geleverd dan kan de leverancier zich niet meer op het recht van reclame beroepen indien die derde redelijkerwijze niet behoefde te verwachten dat het recht zou worden uitgeoefend Niet langer in dezelfde staat Het recht van reclame kan niet worden uitgeoefend indien de geleverde zaken zich niet meer in dezelfde staat bevinden bijvoorbeeld doordat deze zijn bewerkt of verwerkt Geringe tekortkoming koper Indien de tekortkoming van de koper slechts van geringe betekenis is kan het recht van reclame niet worden uitgeoefend Van een geringe tekortkoming is onder meer sprake indien slechts een relatief zeer klein gedeelte van de koopprijs niet is betaald de betalingstermijn slechts zeer marginaal is overschreden de verhindering om te kunnen betalen slechts van zeer korte duur is Recht op schadevergoeding Een leverancier dient zich wel te realiseren dat er slechts zeer beperkte mogelijkheden bestaan om vergoeding van de geleden schade te vorderen indien het recht van reclame wordt uitgeoefend Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking de

  Original URL path: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/blog/tag/eigendomsvoorbehoud/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • faillissement Archives | Blog van e-Legal incasso advocatenBlog van e-Legal incasso advocaten
  volledige persbericht van het CBS d d 23 01 2013 is na te lezen via Recordaantal faillissementen in 2012 Geplaatst in Nieuwsberichten Tags faillissement Geef een reactie Kwart faillissementen in het MKB veroorzaakt door wanbetaling Posted on 3 oktober 2012 by Lucien Ridderbroek Reageer MKB Nederland berichtte gisteren op haar website dat ca een kwart van de faillissementen in het MKB wordt veroorzaakt door wanbetaling van klanten Vooral kleine bedrijven worden hiervan steeds vaker de dupe aldus het artikel MKB ers failliet door wanbetaling Meer faillissementen in het MKB door wanbetaling In de dagelijkse incassopraktijk merk ik dat klanten vaak lang wachten met het incasseren van openstaande facturen Vaak zijn facturen al maanden oud Regelmatig zijn facturen zelfs al meer dan een jaar oud Zo lang wachten is niet verstandig omdat dit de kans op betaling vaak verlaagt Daarnaast kan te lang wachten met het innen van de vervallen facturen de onderneming zelf in liquiditeitsproblemen brengen Dat dit laatste steeds vaker gebeurt blijkt wel uit het bovenvermelde nieuwsbericht Mijn advies is om niet te lang te wachten met het starten van een incassotraject Na de betalingsherinnering en aanmaning is het echt de nodige tijd voor vervolgstappen Natuurlijk zijn er uitzonderingen denkbaar waarbij u uw debiteur nog even wat extra ruimte biedt maar dit behoort geen regel maar een uitzondering te zijn Tenzij u een bank exploiteert zou het verlenen van leveranciers krediet namelijk niet tot uw core business moeten behoren Door uw facturen tijdig te laten incasseren laat u ook aan uw klanten zien dat u de gemaakte afspraken serieus neemt Verder hoeft een incassotraject de relatie niet te schaden mits dit uiteraard deskundig en professioneel gebeurt Dit geldt zowel voor een regulier incassotraject als voor de zogenaamde pre incasso waarbij het incassotraject extra debiteurvriendelijk wordt ingericht Wachten met incasso

  Original URL path: http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/blog/tag/faillissement/ (2016-01-09)
  Open archived version from archive