archive-nl.com » NL » E » EAGLEWATCH.NL

Total: 455

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prepareren: Mag u een roofvogel op laten zetten?
  uw schuld is gestorven en dat u deze wilt laten opzetten Met dit bewijs mag u de roofvogel in uw bezit hebben om naar de preparateur te brengen Nadat de roofvogel geprepareerd is valt deze niet langer onder het verbod om dode roofvogels te houden Een geprepareerde roofvogel moet voorzien zijn van een speciaal merkteken 1 Is het toegestaan een dode beschermde roofvogel in uw bezit te hebben Op grond van artikel 13 Flora en faunawet is het verboden om beschermde dode dieren in uw bezit te hebben Niet beschermde roofvogels zoals exoten vallen dus buiten dit verbod 2 Welke roofvogelsoorten zijn beschermde soorten Alle roofvogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de EU worden beschermd door de Flora en faunawet Vogels die gekweekt of gehouden worden voor agrarisch gebruik of als huisdier vallen dus niet onder deze bescherming Vogels zoals de ooievaar die in Nederland zijn uitgezet in het kader van fokprogramma s worden wel beschermd 3 Deze bescherming van roofvogels wordt vormgegeven door schadelijke handelingen te verbieden verbod op het doden verwonden vangen bemachtigen en met het oog daarop opsporen van roofvogels art 9 Flora en faunawet verbod op het opzettelijk verontrusten van roofvogels art 10 Flora en faunawet verbod op het beschadigen vernielen uithalen wegnemen en verstoren van nesten holen of andere voortplanting of vaste rust of verblijfplaatsen van roofvogels art 11 Flora en faunawet verbod op het zoeken rapen uit het nest nemen beschadigen of vernielen van eieren van roofvogels art 12 Flora en faunawet 4 Mag u de dode vogel laten prepareren Beschermde roofvogels In principe is het verboden om dode roofvogels in uw bezit te hebben Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor opgezette dieren op voorwaarde dat ze voorzien zijn van het officiële merkteken NL LNV een uniek

  Original URL path: http://www.eaglewatch.nl/informatie/Prepareren_NL.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Roofvogel ziektes: Sterfte bij roofvogels
  het nummer aan de ringcentrale melden Vroeger dacht men dat als nesten van arenden of haviken jaar op jaar werden gebruikt dit steeds dezelfde vogels waren die dus zeer oud moesten worden Dit was echter niet altijd waar Optimale broedplaatsen zijn altijd in trek en worden na de dood van de oorspronkelijke houder door een ander of paar in gebruik genomen Het is aardig om de maximale levensduur van een soort te weten maar wetenschappers hebben meer aan leeftijdsgebonden sterftecijfers of aan de gemiddelde levensverwachting Informatie over de maximale levensduur kan met enige beperkingen worden verkregen uit gewone ringprogramma s Om leeftijdsgebonden sterftecijfers of de gemiddelde levensverwachting aan de weet te komen zijn gedetailleerde naspeuringen en goed opgezet onderzoek nodig Tot op heden zijn er nog maar weinig voorbeelden van dergelijk onderzoek Leslie Brown en Dean Amadon en later Newton onderzochten meldingen over de levensduur van roofvogels in gevangenschap en in het wild Zij concludeerden dat de grote soorten een zeer lange levensduur kunnen hebben en noemden voorbeelden van grote gieren condors en grote arenden die soms 40 55 jaar werden middelgrote buizerden en wouwen werden 20 40 jaar en kleine valken en havikachtige ongeveer 15 jaar allen in gevangenschap Geringde roofvogels in het wild werden soms net zo oud als de oudste roofvogels in gevangenschap maar er was nog meer tijd nodig om gegevens uit het wild te verzamelen voordat er conclusies konden worden getrokken over de maximale levensduur Hoewel een klein deel van de populatie een hoge leeftijd bereikt en meldingen van maximale levensduur per definitie uitersten zijn dient ook te worden beseft dat bij de meeste soorten meer dan de helft van de jongen in het eerste jaar sterft Men vermoedde al dat levensduur verband hield met lichaamsgrootte en recent onderzoek heeft bevestigd dat de maximale levensduur bij vogels in het algemeen verband houdt met het gewicht van de vogel Anders gezegd grote roofvogels leven langer dan kleinere De grootschalige ringprogramma s zijn echter nog niet veel langer bezig dan de levensduur van de individuele grote vogels Onderzoekers tekenen dan ook aan dat hun bevindingen in de toekomst verfijnd moeten worden wanneer er meer gegevens beschikbaar komen over langlevende grote roofvogels Een verdere complicatie is ringverlies bij oudere vogels Bij sommige soorten geven de bestaande levensduurgegevens meer de levensduur van de ring aan dan van de vogel Ondanks het voorlopige karakter van de meldingen over levensduur is het wel duidelijk dat grote roofvogels langer leven dan kleine Hieruit volgt dat de soort met het laagste sterftecijfer voor volwassen vogels ook de langste levensduur heeft Ian Newton stelde schattingen op voor de sterftecijfers bij volwassen vogels en bij de grootste soorten zijn deze zoals te verwachten het laagst We moeten het verband met de grootte echter niet overschatten want uit nieuwe gegevens komt naar voren dat er meer factoren zijn voedingsgewoonten en betrouwbaarheid van voedsel broeddichtheid trekeigenschappen hoeveelheid vetreserves omgevingsfactoren die de sterfte be nvloeden Uit enkele van mijn eerdere schattingen van de sterftecijfers bij volwassen roofvogels kwam

  Original URL path: http://www.eaglewatch.nl/ziekten/algemeen/sterfte.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Sperwers en valken
  vangen Sterfte Sperwers en valken Tellen van roofvogels Trek en migratie Trichomoniasis Verzorging nestjongen Voortplanting Wat zijn roofvogels Wat zijn uilen Ziekten Ziekteverwekkers Sperwers en valken Op grond van verschillen in lichaamsbouw en leefwijze splitst de zoölogische systematiek de valken Falconiformes als aparte orde af van de overige roofvogels Accipitriformes Bovendien vormen de gieren van de Nieuwe Wereld Cathartiformes die in Midden en Zuid Amerika voorkomen een eigen orde De valken verschillen van de overige roofvogels in de volgende punten Aan weerszijden van de bovensnavel bevindt zich een hoekige tand die correspondeert met de inkervingen in de ondersnavel Daardoor zijn valken in staat hun prooien door een beet in de nek doorbijten van de halswervels te doden Het neusgat is rond met in het midden een uitsteekseltje terwijl bij de overige roofvogels het neusgat ovaal of spleetvormig is Valken bouwen doorgaans zelf geen nest maar leggen hun gelige tot roodbruine eieren zonder meer op de grond bijvoorbeeld in een oud nest van een andere vogelsoort op een rotsrichel of in een uitholling De rui van de handpennen verloopt bij de valken in een andere volgorde dan bij de overige roofvogels Sperwers en valken onderscheiden zich behalve door vele andere eigenschappen ook in de manier waarop zij hun prooi doden Sperwers zijn grijpdoders die hun prooi met de klauwen doden Sperwers Doden met de klauwen De sperwers vangen niet alleen hun prooidieren met hun klauwen maar zij doden ze er ook meen Als een havik bijvoorbeeld een duif gevangen heeft maken zij met de klauw instinctief een knellende beweging Daarbij dringen de vlijmscherpe nagels in het lichaam van het slachtoffer en brengen dodelijke verwondingen toe aan hart longen of andere inwendige organen Het gevangen dier sterft snel aan inwendige bloedingen De snavel van de sperwer dient uitsluitend als scheurapparaat en komt

  Original URL path: http://www.eaglewatch.nl/informatie/Sperwers_en_Valken_NL.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Het tellen van roofvogels
  bepaald soort broedplaats gebieden waar deze niet voorkomen hoeven dan niet te worden afgezocht Een ander hulpmiddel bij het zoeken naar de broedparen is het feit dat nesten vaak op regelmatige afstanden van elkaar liggen Slechts weinig roofvogelsoorten dulden paren van dezelfde soort in hun nabijheid Afhankelijk van de omgeving blijven ze op een bepaalde minimum afstand van elkaar Deze verdeling wordt duidelijk zodra enkele paren gevonden zijn Men kan het zoeken dan concentreren op de gaten in de verspreiding Sommige gaten ontstaan omdat er geen geschikte broedplaatsen zijn maar dit wordt meestal snel duidelijk als men het terrein bekijkt Niet alle soorten echter hebben een regelmatige verspreiding bij hen zit er niets anders op dan het hele onderzoeksgebied af te zoeken Men moet ervoor zorgen dat alle broedparen worden gevonden en dat de dichtheid in het onderzoeksgebied representatief is Paren waarbij de broedpoging al vroeg mislukt verlaten soms het territorium Het zoeken moet daarom vroeg in het broedseizoen beginnen voordat zulke paren verdwijnen Bij andere soorten kunnen paren met een mislukt broedsel naar een andere broedplaats verhuizen en zouden dan als nieuwe paren worden genoteerd als men hun herkomst niet zou kennen Een onderzoeksgebied mag niet te klein zijn Roofvogels met een onregelmatige verspreiding broeden op bepaalde plaatsen soms in grote dichtheden maar deze zijn dan niet representatief voor een groter gebied Als het onderzoeksgebied echter te groot is neemt de kans toe dat men paren mist en de dichtheid te laag berekent Transsect tellingen worden meestal uitgevoerd per auto of fiets vanaf de weg en zijn het meest geschikt voor goed zichtbare soorten als Torenvalken en Buizerden die in het vrije veld leven Dergelijke tellingen worden omgerekend in feitelijke dichtheden door ze te ijken tegen bekende dichtheden van gemerkte roofvogels of door de grootte van het gebied langs

  Original URL path: http://www.eaglewatch.nl/informatie/Tellen_NL.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Roofvogel trek en migratie
  die genesteld hebben in gebieden waar s zomers veel maar s winters weinig voedsel is zullen na het broedseizoen moeten vertrekken of anders sterven Meestal gaat het om soorten op het Noordelijk halfrond die in de herfst naar het zuiden trekken om te overwinteren in een milder gematigd subtropisch of tropisch klimaat In de lente keren ze weer terug naar hun broedgebieden Van 28 soorten of ondersoorten trekt de voltallige populatie van het broedgebied naar een totaal ander wintergebied Alle hebben hun broedgebied op het Noordelijk Halfrond Bij nog eens 42 soorten trekken bij voedseltekort alleen de individuen uit de meest noordelijke gebieden waarbij de volwassen vogels meer in het noorden blijven dan de onvolwassen vogels Van deze soorten broeden er zestien in Noord Amerika en slechts twee in Zuid Amerika Achttien Euraziatische soorten zijn gedeeltelijk trekvogels met nog eens negen soorten in oostelijk Azië drie in Australië en vier in zuidelijk Afrika Sommige soorten komen op meer dan een continent voor hetgeen een totaal van 69 soorten oplevert die een herfst lente trek maken oftewel bijna een kwart 25 van het totaal aantal soorten De trek Alle roofvogelsoorten die volledige trekvogel zijn broeden op het Noordelijk Halfrond Om het waarom hiervan te begrijpen hoeft men alleen maar te kijken naar de verdeling van de landmassa s over de aarde met name bij de polen Europa Azië en Noord Amerika strekken zich uit tot binnen de poolcirkel dicht bij de Noordpool Deze gebieden kennen dan ook grote klimaatverschillen met warme zomers met veel prooi en koude winters met weinig prooi De kleinere landmassa s op het zuidelijk halfrond Zuid Amerika zuidelijk Afrika en Australië liggen lang niet zo dicht bij de Zuidpool en kennen dus minder grote klimaatverschillen De roofvogels hier hoeven s winters niet weg te trekken omdat er te weinig prooi zou zijn Op Antarctica broeden geen roofvogels Wat veroorzaakt de drang om te trekken Deze vraag is onderzocht voor tal van vogelsoorten maar nog niet voor roofvogels Toch zal het principe wel hetzelfde zijn Het lijkt erop dat de drang door vele externe factoren in gang wordt gezet Veranderingen in daglengte blijken fysiologische reacties bij vogels op te roepen die hen ertoe aanzetten vet op te slaan voor hun tocht De weersomstandigheden zijn de belangrijkste prikkel om te beginnen met de trek en deze vol te houden Sommige roofvogels met name de lange afstandtrekkers die onderweg geen voedsel zullen tegenkomen vermeerderen hun gewicht in de vorm van vet dat onderweg als brandstof dient Voorbeelden hiervan zijn de Wespendief Buteo swainsoni en de Amoerroodpootvalk Falco Amurensis De meeste trekkers stoppen echter om te fourageren wanneer de gelegenheid zich voordoet en kunnen dus met een kleinere vetreserve toe Alle roofvogels stoppen tijdens de trek om te drinken Men heeft zelfs individuen van diverse soorten uit zoutwaterplassen zien drinken onder meer Zwarte wouwen Milvus Migrans Wespendief en Steppenbuizerd Buteo Vulpinus Bijna alle roofvogelsoorten maken op trek veel gebruik van kolommen opstijgende lucht thermiekbellen genoemd Dank zij deze vogelliften kunnen de

  Original URL path: http://www.eaglewatch.nl/informatie/Trek_en_Migratie_NL.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Roofvogel ziektes: Ziekten
  van roofvogels Broedcijfer en balts Broedseizoen Caracara s Houden van roofvogels Prepareren roofvogels Roofvogels houden Roofvogels leren kennen Roofvogel telling Roofvogels vangen Sterfte Sperwers en valken Tellen van roofvogels Trek en migratie Trichomoniasis Verzorging nestjongen Voortplanting Wat zijn roofvogels Wat zijn uilen Ziekten Ziekteverwekkers Hoe worden ziekten overgedragen Het houden van vogels brengt met zich mee dat een bepaald in de natuur aanwezig biologisch evenwicht tussen de vogel en zijn omgeving wordt doorbroken Bijvoorbeeld in kooi of volière waar de mest niet regelmatig wordt verwijderd zullen organismen zich snel ophopen hetgeen aanleiding kan geven tot ziekte Ziekten kunnen op drie manieren worden overgebracht Van de ene vogel op de andere Dit kan direct zijn bij het voeren man pop ouder jong of indirect via voer en water verenstof mest lucht vangnetten transportkisten en schoeisel Wormeieren bacteriën schimmels en virussen worden op deze wijze overgebracht Van moederdier op ei zoals bij salmonella en leucose Door een tussengastheer Een deel van de ontwikkeling van het ziekteverwekkend organisme vindt plaats in de tussengastheer bv mus slak vlieg mug Het uitschakelen van de tussengastheer door hygiëne en goede huisvesting behoort tot een belangrijke preventieve maatregel Ook mogen tussengastheren niet als voedsel gegeven worden Zoönosen

  Original URL path: http://www.eaglewatch.nl/ziekten/algemeen/ziekten.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Nestkasten roofvogels en uilen
  Nieuwsbrief Contact us Mail Lid worden Stuur uw foto in Sperwers Valken Uilen Nestkasten of nesthulpen Een eenvoudige maar effectieve hulp voor verschillende roofvogelsoorten is het aanbrengen van nesthulpen Zij zijn beschikbaar als kasten korven of ondersteunende stellages afhankelijk van de eisen die een soort aan de broedplaats stelt Ook kan het stabiliseren van nesten die uit een boom dreigen te vallen of speciale modificaties van bestaande broedplaatsen tot grotere veiligheid van de nestjongen leiden Kleine soorten als de torenvalk kan men met zelfgebouwde of in de handel verkrijgbare nestkasten meestal goed helpen Ze hoeven alleen maar groot genoeg te zijn zodat de jongen zich niet in het nest hoeven te verdringen of uit de kast kunnen vallen Speciaal geconstrueerde kasten zijn er voor slechtvalken nodig om ook daar het uit het nest vallen van jongen te voorkomen Daar waar te weinig natuurlijke boomnesten zijn bijvoorbeeld door intensieve bejaging van kraaiachtigen hebben soorten als de boomvalk een gebrek aan nestplaatsen Voor deze soort zijn korven een uitkomst die ook gebruikt kunnen worden voor in hogen bomen broedende slechtvalken Het aanbrengen levert zoals meestal ook bij andere nesthulpen alleen succes op als het door experts die de nestplaatseisen kennen wordt gedaan

  Original URL path: http://www.eaglewatch.nl/nestkasten/nestkasten.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Fotograferen roofvogels & uilen
  worden Stuur uw foto in Het fotograferen van roofvogels Roofvogels zijn fascinerend om te fotograferen Ze zijn niet alleen nobel in voorkomen en vol bravoure ook hun gedrag is zeer boeiend om te bestuderen Veel vooraanstaande fotografen van roofvogels zijn ook gezaghebbend op het gebied van de biologie van deze schitterende vogels Het vergt vele uren van geduldig wachten om de beste plaatjes te maken Het zou daarom zonde zijn om de tijd alleen aan het maken van foto s te besteden Er is veel waardevolle informatie verzameld tijdens het fotograferen De keuze van de fotoapparatuur is persoonlijk maar men heeft zeker een aantal lenzen nodig waaronder een telelens met een brandpuntsafstand van minimaal 400 mm In de meeste gevallen biedt de mogelijkheid om op afstand te kunnen fotograferen grote voordelen Een schuilhut is essentieel bij het benaderen van roofvogels op het nest Zo n hut moet voorzichtig en in stadia worden opgebouwd en bij roofvogels zoals arenden die steeds weer hetzelfde nest gebruiken al voor het broedseizoen Van de fotograaf wordt vaak heel wat inventiviteit gevraagd Soms kan men de schuilhut verbergen op een rotspunt of boom met zicht op het nest maar vaak kan men niet buiten een stellage Soms wordt er geïmproviseerd met materiaal wat voorhanden is maar veel fotografen gebruiken lichtgewicht steigers die ze per auto kunnen vervoeren Men moet zich er steeds van vergewissen dat de hut door de vogels wordt geaccepteerd als nieuwe onderdelen zijn aangebracht of als hij verplaatst is Het is aan te raden om de hut te camoufleren Een waardevol hulpmiddel bij onderzoek is een vlak bij het nest verborgen filmcamera die met intervallen opneemt Door een aantal camera s te gebruiken kan de onderzoeker zelf meerdere nesten in de gaten houden Roofvogels kunnen nogal eens voor de camera worden gekregen

  Original URL path: http://www.eaglewatch.nl/fotograferen/fotograferen.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive