archive-nl.com » NL » E » ECONOMIELOKAAL.NL

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ceteris paribus marktmodel - Economielokaal
  bij een bepaalde prijs Q v 1 6P 40 De gevraagde hoeveelheid is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de prijs Ook van invloed zijn het aantal consumenten het inkomen van de consumenten de voorkeur van de consumenten de prijs van andere producten Bij het opstellen van de vraaglijn vraagfunctie worden al deze factoren constant verondersteld We beschrijven dan hoe de vraag is bij verschillende prijzen met een gegeven aantal consumenten die een vast inkomen hebben enz Je zou kunnen zeggen dat die vaste gegevens in het getal 40 in de vergelijking zijn opgenomen Wanneer één van deze ceteris paribus voorwaarden verandert verandert het vaste getal en verschuift de lijn evenwijdig naar links of naar rechts Originele vraagfunctie Het vaste getal wordt groter 50 Het vaste getal wordt kleiner 30 Q v 1 6p 40 Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat het aantal consumenten is toegenomen waardoor bij eenzelfde prijs meer gevraagd wordt dan voorheen Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een daling van het inkomen waardoor bij eenzelfde prijs minder gevraagd wordt dan voorheen Ceteris Paribus bij de collectieve aanbodlijn Een collectieve aanbodfunctie beschrijft hoeveel aanbod er van een product is bij een bepaalde prijs Q a 5P 25 De aangeboden hoeveelheid is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de prijs Ook van invloed zijn het aantal producenten productiekosten voor de producenten de stand van de techniek Bij het opstellen van de aanbodlijn aanbodfunctie worden al deze factoren constant verondersteld We beschrijven dan hoe het aanbod is bij verschillende prijzen met een gegeven aantal producenten die te maken hebben met vaste productiekosten enz Ook hier zou je kunnen zeggen dat die vaste gegevens in het getal 25 in de vergelijking zijn opgenomen Wanneer één van deze ceteris paribus voorwaarden verandert verandert het vaste getal en verschuift de lijn evenwijdig naar links

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/ceteris-paribus-marktmodel/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Evenwichtsprijs - Economielokaal
  Uitleg Opgaven Lesmateriaal Risico en Informatie Uitleg Opgaven Lesmateriaal Welvaart en Groei Uitleg Opgaven Lesmateriaal Goede Tijden Slechte Tijden Uitleg Opgaven Lesmateriaal Keynesiaanse modellen Examentraining Online examenopgaves Examenbundel bestellen vwo havo Posters bestellen Alle examens havo pdf Alle examens vwo pdf Links Diverse Antwoordenboeken Schaarste Markten Ruilen over Tijd Samenwerken Risico Welvaart GTST 5 havo Spellen Triviant Geldrace Verboden Woord Pictinonary Eigen verbandenschema Evenwichtsprijs Evenwichtsprijs De evenwichtsprijs is de prijs die door vrije werking van vraag en aanbod ontstaat Je berekent de evenwichtsprijs altijd door vraag en aanbodfunctie aan elkaar gelijk te stellen Dus Q v Q a In de grafiek van het marktmodel is dat dus het snijpunt van de vraag en de aanbodlijn Als voorbeeld nemen we de markt van een bepaald landbouwproduct Q v 20P 10 000 Q a 4 000 waarbij geldt P prijs in centen per kilogram Q v gevraagde hoeveelheid in 1 000 kg per week Q a aangeboden hoeveelheid in 1 000 kg per week Als de marktwerking vrij haar gang kan gaan ontstaat de volgende prijs Q v 20P 10 000 20P P Q a 4 000 6 000 300 Zodat de evenwichtsprijs 300 cent 3 per kilo bedraagt Verwarring Bij het vak economie zetten we de hoeveelheid producten q altijd op de horizontale terwijl we in de vraagfunctie q vóór het teken zetten Daarom staan de assen andersom dan leerlingen gewend zijn vanuit het vak wiskunde Met name bij het tekenen van de lijnen leidt dit in het begin vaak tot problemen Paul Bloemers V 2015 11 29T11 34 04 00 00 Snelmenu Schaarste Ruil Markt Uitleg Opgaven Lesmateriaal Ruilen over de Tijd Samenwerken Onderhandelen Risico Informatie Welvaart en Groei Goede Tijden Slechte Tijden Keynesiaanse modellen Alles in 1 examentraining Bestel nu de Alles in 1 examentraining van economielokaal voor een

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/evenwichtsprijs-2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Markt - Economielokaal
  Opgaven Lesmateriaal Goede Tijden Slechte Tijden Uitleg Opgaven Lesmateriaal Keynesiaanse modellen Examentraining Online examenopgaves Examenbundel bestellen vwo havo Posters bestellen Alle examens havo pdf Alle examens vwo pdf Links Diverse Antwoordenboeken Schaarste Markten Ruilen over Tijd Samenwerken Risico Welvaart GTST 5 havo Spellen Triviant Geldrace Verboden Woord Pictinonary Eigen verbandenschema Markt Markt Een markt is de confrontatie van vraag en aanbod van een economisch goed We onderscheiden Abstracte markt Geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product Bijvoorbeeld de huizenmarkt de arbeidsmarkt of de aandelenmarkt Bij abstracte markten maken we onderscheid tussen perfect werkende markten die eigenlijk alleen in theorie bestaan en niet perfect werkende markten zie marktvormen Wanneer gesproken wordt over marktwerking wordt meestal de werking van een perfect werkende markt ook wel bekend als volledige mededinging of volkomen concurrentie bedoeld Ook wordt met marktwerking vaak verwezen naar concurrentie meer marktwerking betekent dan meer concurrentie De werking van deze perfecte marktvorm wordt vaak weergegeven m b v een marktmodel waarbij het prijsmechanisme ervoor zorgt dat er geen tekorten of overschotten ontstaan Een individuele aanbieder of vrager heeft op deze markt geen invloed op de prijs Marktmodel q v 25p 400 q a 50p 200 waarbij q aantal producten x 1 mln p prijs per product in euro s Bij niet perfect werkende markten heeft de producent wél invloed op de prijs Hoe minder perfect hoe groter de invloed van een individuele partij op de prijs wordt Concrete markt Plaats waar vragers en aanbieders elkaar écht ontmoeten Bijvoorbeeld de markt op dinsdag of de veemarkt in de veehallen in Den Bosch Paul Bloemers V 2015 11 29T12 00 16 00 00 Snelmenu Schaarste Ruil Markt Uitleg Opgaven Lesmateriaal Ruilen over de Tijd Samenwerken Onderhandelen Risico Informatie Welvaart en Groei Goede Tijden Slechte Tijden Keynesiaanse modellen Alles in 1

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/markt/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Marktvorm en opbrengsten - Economielokaal
  de verschillende aanbieders anders zouden immers alle klanten over stappen naar de goedkoopste Heterogeen als de consument vindt dat er verschil is tussen de producten van de verschillende aanbieders Hierbij gaat het niet alleen om het product zélf maar ook allerlei factoren die ermee samenhangen bijvoorbeeld sfeer in de winkel spaaracties enz We kunnen de verschillende marktvormen als volgt samen vatten Aantal aanbieders Aantal vragers Aard van het product Marktvorm Voorbeeld veel veel homogeen volkomen concurrentie of volledige mededinging aandelen één veel homogeen monopolie vervoer per trein enkele veel homogeen homogeen oligopolie enkele veel heterogeen heterogeen oligopolie supermarkten veel veel heterogeen monopolistische concurrentie wasmiddel Op een markt met slechts enkele aanbieders oligoplie zullen producenten uit angst voor een prijzenoorlog elkaar niet graag beconcurreren met de prijs Zij zullen op allerlei manieren de consument ervan proberen te overtuigen dat hún product het beste is op deze wijze wordt het product automatisch heterogeen De marktvorm bepaalt het verloop van de opbrengsten De marktvorm is bepalend voor de manier waarop een onderneming moet omgaan met de prijs van het product We maken daarbij onderscheid tussen volkomen concurrentie en onvolkomen concurrentie monopolie oligopolie monopolistische concurrentie Opbrengst begrippen P GO MO P prijs de prijs die de producent ontvangt voor zijn product GO gemiddelde opbrengst het bedrag dat een producent gemiddeld ontvangt voor zijn product prijs MO marginale opbrengst het bedrag waarmee de totale opbrengst verandert als de producent één extra product produceert en verkoopt Opbrengsten bij volkomen concurrentie Zoals we al zagen zijn er zo veel vragers en zo veel aanbieders dat geen van de individuele aanbieders en dat geldt ook voor de individuele vrager invloed kan uitoefenen op de prijs De prijs wordt door de vrije werking van vraag en aanbod bepaald Door dit marktmechanisme ontstaat een evenwichtsprijs Totale markt De totale vraag en het totale aanbod bepalen de hoogte van de evenwichts prijs op deze markt Individuele producent De prijs staat dus vast en is niet afhankelijk van de omvang van de productie van één producent Deze prijs zal dan ook het bedrag zijn dat de producent ontvangt voor zijn producten Als hij één extra product zal verkopen zal hij één keer de prijs extra verdienen de marginale opbrengst is dus ook gelijk aan de prijs Waardoor geldt Prijs GO MO De individuele producent moet dus de marktprijs overnemen en zijn productieomvang aanpassen aan de gegeven omstandigheden Een producent op deze markt wordt dan ook wel een hoeveelheidsaanpasser genoemd Opbrengsten bij onvolkomen concurrentie De producent kan nu zelf de prijs van zijn product bepalen hij is een prijszetter maar moet er wel rekening mee houden dat consumenten bij een hogere prijs minder zullen kopen Hoe de consumenten reageren op een prijsverandering en hoeveel zij zullen vragen bij een bepaalde prijs wordt weergegeven door de vraagfunctie van het betreffende product De vraagfunctie geeft dus aan welke afzetmogelijkheden er voor de producent en zijn bij een bepaalde prijs prijs afzetlijn collectieve vraaglijn Van links naar rechts heeft de consument steeds minder mogelijkheden om over

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/nmarktvormopbr/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Marktvormen - Economielokaal
  Marktvormen Marktvormen Marktvormen zijn alle omstandigheden waaronder een producent de producenten opereren Zo n marktvorm wordt beoordeeld op de volgende kenmerken Aantal aanbieders We spreken in dit geval van veel aanbieders als elke individuele aanbieder de marktprijs niet kan beïnvloeden en dus als een gegeven moet beschouwen We spreken van enkele aanbieders als een paar bedrijven meer dan 80 van de markt in handen hebben Aantal vragers We spreken in dit geval van veel vragers als elke individuele vrager geen invloed kan uitoefenen op de prijs van het product Aard van het product Gaat het om een homogeen of heterogene producten Homogeen als consumenten de producten van de verschillende aanbieders als identiek beschouwen de consument heeft geen voorkeur en stapt dus moeiteloos van de ene naar de andere aanbieder over Hierdoor kan er ook geen prijsverschil ontstaat tussen de verschillende aanbieders anders zouden immers alle klanten overstappen naar de goedkoopste Heterogeen als de consument vindt dat er verschil is tussen de producten van de verschillende aanbieders Hierbij gaat het niet alleen om het product zélf maar ook allerlei factoren die ermee samenhangen bijvoorbeeld sfeer in de winkel zegeltjes enz We kunnen de verschillende marktvormen als volgt samenvatten Aantal aanbieders Aantal vragers Aard van het product Marktvorm Voorbeeld veel veel homogeen volkomen concurrentie of volledige mededinging aandelen veel veel heterogeen monopolistische concurrentie wasmiddel TV s weinig veel homogeen homogeen oligopolie weinig veel heterogeen heterogeen oligopolie benzine stations één veel homogeen er is maar één aanbieder monopolie vervoer per trein Op een markt met slechts enkele aanbieders zullen producenten uit angst voor een prijzenoorlog elkaar niet graag beconcurreren met de prijs Zij zullen op allerlei manieren de consument ervan proberen te overtuigen dat hún product het beste is op deze wijze wordt het product automatisch heterogeen Overzicht marktvormen Afhankelijk van de marktvorm

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/nmarktvormen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Pareto-optimaal of Pareto-efficiënt en welvaartsverlies - Economielokaal
  Geldrace Verboden Woord Pictinonary Eigen verbandenschema Pareto optimaal of Pareto efficiënt en welvaartsverlies Pareto optimaal of Pareto efficiënt en welvaartsverlies Een marktuitkomst is Pareto optimaal wanneer niemand zijn positie kan verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de ander In termen van surplussen kunnen we ook zeggen dat Pareto optimaal wil zeggen dat de som van consumenten en producentensuplus maximaal is Gesteld kan worden dat een perfect werkende markt volkomen concurrentie een evenwichtssituatie oplevert waarbij de som van producenten en consumentensurplus maximaal is Omdat elk surplus gezien kan worden als een maatstaf voor welvaart van deze groep levert een evenwichtssituatie dus maximale welvaart op We kunnen dit illustreren met onderstaand voorbeeld Volkomen concurrentie Hogere prijs dan evenwicht Nu de prijs hoger is dan de evenwichtsprijs is het producentensurplus gestegen Bedrijven zouden nóg meer willen produceren maar dat zullen consumenten niet kopen Het totale surplus is afgenomen met de gearceerde driehoek Lagere prijs dan evenwicht Nu de prijs lager is dan de evenwichtsprijs is het consumentensurplus toegenomen Bedrijven zijn echter niet bereid om de hoeveelheid te leveren die consumenten graag willen Ook nu is het totale surplus afgenomen met de gearceerde driehoek Ook wanneer we de uitkomst van perfect werkende markten vergelijken met onvolkomen concurrentie bijvoorbeeld een monopolie zien we dat er sprake is van welvaartsverlies Volkomen concurrentie Monopolie De monopolist zal streven naar maximale winst en zijn prijs verhogen t o v de situatie van perfect werkende markten Daardoor neemt het totale surplus af met de gearceerde driehoek Kanttekening Wanneer een uitkomst Pareto efficiënt is vereist dat perfect werkende markten en die zijn er niet nauwelijks wil dat niet zeggen dat het resultaat rechtvaardig is wordt er geen rekening gehouden met externe effecten komen geen collectieve goederen tot stand Er zijn dus situaties waarbij het verstandig is om bewust

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/pareto/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Elasticiteit - Economielokaal
  deel van elasticiteiten wordt steeds gesproken van een verandering waardoor een procentuele veranderingen kan worden uitgerekend We spreken in zo n geval van een segment elasticiteit Wanneer er geen verandering genoemd is kan tóch een elasticiteit worden berekend namelijk met behulp van een puntelasticiteit Deze uitleg vindt je in het tweede deel van elasticiteiten Het is daarbij noodzakelijk dat je kunt differentiëren eerste afgeleide bepalen We zullen hier het verschil tussen segment en puntelasticiteit bespreken met behulp van de prijselasticiteit van de vraag Prijselasticiteit van de vraag E pv Bij de prijselasticiteit van de vraag gaat het om de mate waarin de vraag naar een product reageert op een prijsverandering van dat product let op dat het daarbij steeds om relatieve dus procentuele veranderingen gaat We kunnen vooraf al constateren dat er een negatief verband is tussen de prijs van een product en de vraag naar een product immers als de prijs van een product daalt zal de vraag naar het product stijgen en andersom De prijselasticiteit van de vraag maatstaf voor dat verband zal dus ook negatief zijn Segmentelasticiteit wanneer er in de opgave een verandering wordt beschreven Gegevens Q v 5P 400 In eerste instantie is de prijs 60 De vraag is dan 100 De producent verlaagt zijn prijs naar 50 Daardoor stijgt de vraag naar 150 stuks In dit geval is een verandering beschreven de prijs gaat van 60 naar 50 euro en de vraag reageert daarop We spreken in zo n geval van een segment elasticiteit omdat we ons op de vraaglijn van het ene punt A naar het andere punt B verplaatsen over een segement stukje van de vraaglijn Formule segmentelasticiteit Berekening De prijs gaat van 60 naar 50 Dat is 16 67 De vraag gaat van 100 naar 150 Dat is 50 De prijselasticiteit bedraagt dus 3 We spreken dan van een relatief elastische vraag Puntelasticiteit wanneer er in de opgave sprake is van een vaste situatie Gegevens Q v 5P 400 In de uitgangssituatie geldt dat P 30 waardoor Q v 250 In dit geval is er sprake van een vaste situatie Prijs en vraag zijn gegeven en veranderen niet We spreken in zo n geval van een puntelasticiteit omdat we ons op de vraaglijn in één punt C bevinden Formule puntelasticiteit LET OP Het eerste deel van deze formule is geen breuk Het is een notatiewijze die omschrijft dat je de vraagfunctie moet differentiëren naar de variabele p Het tweede deel is wél een breuk Berekening De prijselasticiteit is dan Elk punt op de lijn een andere elasticiteit De vraagfunctie is een eerstegraads functie rechte lijn Overal op de lijn zal een prijsdaling van 1 leiden tot een vraagstijging van 5 stuks De absolute verhouding tussen prijs en vraag is constant Bij elasticiteiten kijken we echter niet naar absolute veranderingen maar naar relatieve procentuele veranderingen Een prijsdaling van 1 in punt A ten opzichte van 60 relatief minder is dan eenzelfde prijsdaling van 1 in punt D ten opzichte van 10 Hierdoor

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/elasticiteit-2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ceteris paribus - Economielokaal
  Opgaven Lesmateriaal Goede Tijden Slechte Tijden Uitleg Opgaven Lesmateriaal Keynesiaanse modellen Examentraining Online examenopgaves Examenbundel bestellen vwo havo Posters bestellen Alle examens havo pdf Alle examens vwo pdf Links Diverse Antwoordenboeken Schaarste Markten Ruilen over Tijd Samenwerken Risico Welvaart GTST 5 havo Spellen Triviant Geldrace Verboden Woord Pictinonary Eigen verbandenschema Ceteris paribus Ceteris paribus Ook bij elasticiteiten moeten we bij het onderzoeken van een verband alle overige factoren die ook invloed hebben constant veronderstellen ceteris paribus Ceteris Paribus bij elasticiteiten Bij het berekenen van een elasticiteit willen we weten hoe sterk OORZAAK en GEVOLG met elkaar samenhangen Het is dan van belang om alle andere veranderingen die het gevolg óók beïnvloeden constant te veronderstellen maken Bijvoorbeeld We kunnen in gegevens terug vinden dat de prijs van benzine dit jaar 5 hoger is dan vorig jaar terwijl we 2 meer benzine zijn gaan gebruiken Wanneer we deze gegevens combineren lijkt het erop dat we OMDAT benzine duurder werd meer zijn gaan tanken Dat is natuurlijk onzin De gestegen vraag werd onder andere veroorzaakt door het gestegen inkomen van mensen de economische groei en de groeiende mobiliteitsbehoefte Ook het aantal consumenten had invloed op de vraag naar benzine Bij het meten van de verandering van de vraag naar benzine werd dus niet voldaan aan de ceteris paribus voorwaarde Wanneer we alle andere factoren zouden kunnen uitschakelen hoe dat statistisch moet maken we ons niet druk over zien we dat door de gestegen prijs juist 2 mínder vraag naar benzine ontstond Nu klopt het verband wél een stijging van de prijs veroorzaakt een daling van de vraag Paul Bloemers V 2015 11 28T11 11 32 00 00 Snelmenu Schaarste Ruil Markt Uitleg Opgaven Lesmateriaal Ruilen over de Tijd Samenwerken Onderhandelen Risico Informatie Welvaart en Groei Goede Tijden Slechte Tijden Keynesiaanse modellen Alles in

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/ceteris-paribus-2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •