archive-nl.com » NL » E » ECONOMIELOKAAL.NL

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Monopolist 1 - Economielokaal
  De afkortingen hebben de volgende betekenis GO gemiddelde opbrengst prijsafzetlijn GTK gemiddelde totale kosten GVK gemiddelde variabele kosten MO marginale opbrengsten MK marginale kosten Philips kan verschillende doelstellingen nastreven zoals kostendekking maximale omzet of maximale totale winst Stel dat Philips een introductieprijs voor zijn BRD recorders hanteert van 1 200 Euro 1 Welke doelstelling hanteert Philips blijkbaar als zij een introductieprijs van 1 200 hanteert Verklaar het antwoord 2 Bereken de omvang van de winst in euro s bij een prijs van 1 200 3 Welk prijs zou Philips moeten vaststellen om de totale winst te maximaliseren Verklaar het antwoord met behulp van de figuur 4 Arceer het gebied in de grafiek dat de maximale totale winst weergeeft Sony komt nog dit jaar met een BRD recorder op de markt die vergelijkbaar is met die van Philips Naar verwachting zal Sony 8 meer afzet krijgen indien Philips zijn introductieprijs van 1 200 met 200 verhoogt 5 Bereken de kruisprijselasticiteit van de vraag naar Sony recorders Antwoorden vraag 1 Aflezen vanuit de GO lijn bij een prijs van 12 1200 hoort een hoeveelheid van 15 150 000 stuks Bij een productieomvang van 15 geldt MO 0 Wanneer de marginale opbrengst 0 is dan is de Totale Omzet maximaal vraag 2 Totale winst Totale Opbrengst Totale Kosten We kunnen de benodigde getallen GO GTK en q aflezen in de grafiek Totale opbrengst 1200 15 000 Totale kosten 1000 15 000 18 000 000 15 000 000 Totale winst 3 000 000 vraag 3 Maximale totale winst geldt bij een productieomvang waarbij geldt MO MK MK 6 MO 6 bij een productieomvang van 11 110 000 Via de GO lijn kunnen we aflezen dat er 110 000 spelers gekocht zullen worden als er een prijs van 1500 wordt berekend vraag 4 Oppervlakte rechtoek

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/opgave-monopolist1-1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Monopolist 2 - Economielokaal
  in een consumenten en een producentendeel Verklaar je antwoord 6 Omdat het bedrijf in liquiditeitsproblemen verkeert besluit de directie om voortaan te streven naar maximale totale omzet Kan het bedrijf in die situatie nog winst behalen Verklaar je antwoord met een berekening Antwoorden 1 MO verandering van de totale opbrengst als er één product méér gemaakt wordt Dus de stijging van TO dus de afgeleide van TO differentiëren TO P x Q Stap 1 wissel P en Q van plek zodat de P voor het teken staat Q v 5P 200 P 0 2Q 40 Stap 2 TO P x Q TO 0 2Q 40 x Q TO 0 2Q 2 40Q Stap 3 TO differentiëren MO MO 0 4Q 40 2 MK verandering van de totale kosten als er één product méér gemaakt wordt Dus de stijging van TK dus de afgeleide van TK differentiëren TK 0 2Q 2 4Q 250 MK 0 4Q 4 3 Een monopolist behaalt maximale totale winst bij de productieomvang waar geldt MO MK 0 4Q 40 0 4Q 4 0 8Q 36 Q 45 Maximale winst wordt behaald bij een productieomvang van 45 stuks per dag 4 Oranje bolletje het punt waar MO MK om de productieomvang te kunnen vinden Rode bolletje de prijs GO die geldt bij de gekozen productieomvang Paarse bolletje de kosten GTK die gelden bij de gekozen productieomvang Het gearceerde gebied ontstaat doordat je GO GTK x Q doet lengt x breedte is de oppervlakte van een rechthoek 5 We kunnen de effecten op de welvaart bestuderen met behulp van de surplussen van consument en producent bij de gekozen productieomvang van 45 stuks per dag Het consumentensuplus komt tot stand omdat er consumenten zijn die bereid zijn om méér te betalen dan de gevraagde prijs P 0 2Q 40

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/monopolist-2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Examen 2010 havo - Winstmachine Radio 538 - Economielokaal
  3 FM 7 7 5 Radio 1 6 8 6 overige Nederlandse radiozenders 55 6 Bron 2 financiële gegevens Radio 538 in 2008 De totale omzet bedraagt 31 miljoen 90 van de omzet komt uit de verkoop van radioreclame reclameseconden De overige 10 van de omzet komt uit de verkoop van podcasts internet en live evenementen Deze verkoop levert geen winst en geen verlies op De prijs per reclameseconde kan verschillen afhankelijk van het tijdstip van uitzenden Gemiddeld betalen bedrijven 80 per reclameseconde In 2008 bedroeg de afzet van reclameseconden 348 750 Kosten Toelichting Bedrag uitzendlicentie vast bedrag om te mogen uitzenden 57 miljoen per 8 jaar auteursrechten vereist om muziek te mogen draaien hoe meer muziek des te meer kosten 9 van de totale omzet in 2008 arbeidskosten vaste medewerkers en tijdelijk personeel 5 885 miljoen in 2008 rente voor de financiering van gebouwen en apparatuur 2 2 miljoen per jaar Gebruik bron 1 of bron 2 1 Leg aan de hand van bron 1 of van bron 2 uit dat er sprake is van onvolkomen concurrentie op de markt voor radioreclame Hint Volkomen concurrentie wordt gekenmerkt door veel vragers en veel aanbieders een homogeen product een transparante markt vrije toetreding Aan welke kenmerken voldoet de beschreven markt niet 2 Bereken de totale omzet in 2008 in de markt voor radioreclame Hint Radio 538 haalt 90 van haar omzet uit reclame Het marktaandeel van Radio 538 in de totale markt van radioreclame is 11 4 Gebruik bron 2 3 Laat met een berekening zien dat de winst van Radio 538 in 2008 méér dan 40 was van de behaalde omzet Hint Bereken eerst de winst Omzet Kosten Druk daarna de winst uit in procenten van de omzet Op basis van marktonderzoek is berekend dat voor Radio 538 de prijselasticiteit van de vraag naar reclameseconden 1 2 bedraagt bij de gegeven gemiddelde prijs per reclameseconde Wat wil Radio 538 de komende jaren gaan doen Programmadirecteur Hartingk en financieel directeur Brüggen discussiëren over de toekomst en de winstgevendheid van Radio 538 Zij beweren Hartingk Als we de gemiddelde prijs per reclameseconde verhogen met 15 zullen we minder reclameseconden verkopen maar ik zie geen adverteerders afhaken Onze omzet uit radioreclame zal stijgen sommige kosten zullen dalen en dat kan meer winst opleveren Brüggen Als we de gemiddelde prijs per reclameseconde verlagen met 15 zullen adverteerders meer reclameseconden bij ons kopen We gaan dan wat minder muziek uitzenden maar ik zie geen luisteraars afhaken Onze omzet uit radioreclame zal stijgen sommige kosten zullen dalen en dat kan meer winst opleveren Hartingk en Brüggen beweren beiden dat de winst kan toenemen als hun prijsvoorstel wordt gevolgd Eén van beiden kan zijn bewering op een economisch juiste manier onderbouwen met gebruik van de gegeven prijselasticiteit 4 Wie kan dat Hartingk of Brüggen Beschrijf ook de volledige bewering Hint Bedenk is de vraag elastisch of inelastisch wat gebeurt er in dat geval met de omzet als je de prijs verhoogt wat gebeurt er met de kosten

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/examen-2010-havo-winstmachine-radio-538/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Examen 2013 - Medicijnen voor iedereen - Economielokaal
  kosten van de productie van Xolyt bedragen 1 1 miljard en de variabele kosten bedragen 50 per dosis Bij de constante kosten gaat het vooral om ontwikkelingskosten van Xolyt Xolyt wordt zowel in de rijke als in de arme landen verkocht In de rijke landen geldt p r 20q r 370 p r prijs per dosis Xolyt in de rijke landen in euro s q r hoeveelheid Xolyt in de rijke landen in miljoenen doses In de arme landen geldt vraaglijn van Xolyt in arme landen De verkoopmanager van Xolyt heeft de gegevens bekeken en geeft aan dat voor de markt in de arme landen en voor de markt in de rijke landen afzonderlijk een prijs wordt vastgesteld Voor de prijs in de arme landen heeft hij twee voorstellen geformuleerd prijsbeleid arme landen voorstel 1 Xolyt wordt in de arme landen tegen dezelfde prijs verkocht als in de rijke landen prijsbeleid arme landen voorstel 2 Xolyt wordt in de arme landen tegen een prijs verkocht die de variabele kosten dekt In de rijke landen wil de verkoopmanager maximale winst behalen Bovendien moeten de constante productiekosten met de verkoop in de rijke landen worden terugverdiend 1 Toon met een berekening aan dat de winst die in de rijke landen gemaakt wordt maximaal is indien de producent van Xolyt een prijs van 210 vaststelt Hint Maximale winst wordt behaald bij een productieomvang waar geldt MO MK TO p x q TO differentiëren levert MO In geval van proportioneel variabele kosten geldt GVK MK De verkoopmanager raadt voorstel 2 af omdat hij verwacht dat zijn bedrijf dan met een berovingsprobleem te maken krijgt want de markt voor Xolyt in de rijke landen is niet gescheiden van de markt voor Xolyt in de arme landen 2 Leg uit op welke manier bij het uitvoeren van voorstel 2 in combinatie met het prijsbeleid in de rijke landen een berovingsprobleem kan optreden Hint Er is sprake van berovingsproblemen als door de keuze van de ene partij een ander een specifieke investering niet meer terug kan verdienen In dit geval zou dus de keuze voor een lage prijs op de markt voor arme landen financieel nadelig moeten zijn voor het bedrijf op de andere markt 3 Bereken met behulp van de gegevens en de figuur de toename van het aantal verkochte doses Xolyt in de arme landen indien voorstel 2 wordt uitgevoerd in plaats van voorstel 1 Hint Bij voorstel 1 geldt dus een prijs van 210 en bij voorstel 2 een prijs van 50 De verkoopmanager geeft verder aan dat de prijs in voorstel 2 niet de prijs is waarbij maximale winst gemaakt wordt met de verkoop van Xolyt in de arme landen Hij stelt hierbij We kunnen dit verlies van winst in de arme landen compenseren door in de rijke landen een hogere prijs dan 210 te vragen voor Xolyt 4 Leg uit of deze stelling juist of onjuist is Hint Bij een prijs van 210 geldt MO MK Antwoorden 1 maximale winst als MO

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/examen-2013-medicijnen-voor-iedereen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Examen 2011 - Toekomstmuziek - Economielokaal
  en communicatietechnologie ICT Er zijn in dit land nog maar weinig winkels in muziekinstrumenten die gebruik maken van het internet Slechts een enkele winkel heeft een verkoopsite waarop het aanbod van nieuwe en tweedehands instrumenten met bijbehorende prijs te vinden is én waarop regelmatig acties zoals stuntverkopen en kortingen te vinden zijn personeel en vermogen Het aantrekken van personeel is in de eerste jaren onhaalbaar zodat de vriend van Agnes ook regelmatig in de winkel zal werken De start van de winkel is alleen mogelijk als de bank daarvoor een aanzienlijke lening wil verstrekken afzet kosten opbrengsten Agnes heeft onderstaande grafiek gemaakt van de totale kosten de totale opbrengsten en de verwachte afzet voor het startjaar 2012 De conjunctuur kan zich na 2012 zodanig ontwikkelen dat de kans van slagen van de winkel van Agnes groter wordt maar ook zodanig dat die kans kleiner wordt 1 Geef daarvoor een verklaring en gebruik daarbij de verwachte afzetontwikkeling in combinatie met het break evenpunt in het startjaar Betrek in het antwoord zowel de grotere kans als de kleinere kans Hint Als de conjunctuur aantrekt wil dat zeggen dat er meer bestedingen zijn Een dalende conjunctuur een afname van de bestedingen Agnes vraagt zich af of zij de winkel zal voeren als eenmanszaak of samen met haar vriend als vennootschap onder firma 2 Bij welke van beide bedrijfsvormen zal de bereidheid van de bank om bedrijfskrediet te verstrekken het grootst zijn Verklaar het antwoord Hint De bank zal kijken naar de risico s op terugbetalen Welke vorm geeft de bank de grootste kans op geld terugkrijgen als het mis gaat De verandering van de afzet in 2012 ten opzichte van 2011 van alle winkels in muziekinstrumenten wordt voor 60 veroorzaakt door de prijsverandering van muziekinstrumenten 3 Laat met een berekening van de prijselasticiteit zien dat de vraag naar muziekinstrumenten prijsinelastisch is Hint Er is hier sprake van een verandering Je gebruikt dus een segment berekening Vergeet niet aan te geven wanneer een prijselasticiteit inelastisch mag worden genoemd In een gesprek met het adviesbureau zegt Agnes dat zij zich als prijsvechter een plaats op de markt zal proberen te veroveren Het adviesbureau vindt dat geen verstandige keuze Uw keuze brengt grote risico s met zich mee en er zijn in uw geval betere manieren om de concurrentie aan te gaan 4 Beschrijf een risico dat Agnes loopt als zij kiest voor prijsvechten en beschrijf een alternatieve manier om de concurrentie aan te gaan De beschrijvingen moeten passen in de gegeven context Gebruik ongeveer 75 woorden Hint Wat zal er gebeuren met de break evenafzet als zij kiest voor prijsvechten Wat zullen de gevolgen van deze strategie zijn op deze oligopolistische markt Op welke manier kan zij haar prijs gelijk houden en tóch meer klanten winnen Antwoorden 1 Een voorbeeld van een juist antwoord is grotere kans Een antwoord waaruit blijkt dat bij aanhoudende economische groei de consumentenbestedingen toenemen zodat de afzet van muziekinstrumenten verder rechts van het break evenpunt kan komen te liggen en

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/examen11muziek/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Consumenten- en Producentensurplus met heffing (vast bedrag) - Economielokaal
  Arceer in de grafiek van vraag 1 het consumenten en producentensurplus 4 Bereken de omvang van het consumentensurplus 5 Bereken de omvang van het producentensurplus Omdat met de productie van dit product veel milieuvervuiling ontstaat legt de overheid de producenten een heffing van 200 per product op 6 Leg uit waarom door de heffing de aanbodlijn naar boven verschuift Gebruik in je uitleg de term leveringsbereidheid 7 Herleid de nieuwe aanbodfunctie 8 Teken de grafiek uit vraag 1 opnieuw en teken de nieuwe aabodfunctie erin 9 Bereken hoeveel procent van de heffing op de consumenten wordt afgewenteld 10 Bereken de omvang van de Harberger driehoek het welvaartsverlies dat ontstaat door de heffing Antwoorden 1 2 Q a Q v 0 75P 150 0 25P 250 P 400 euro s Invullen in één van beide functies levert op Q 150 miljoen eenheden 3 4 5 Consumentensurplus ½ x basis x hoogte ½ x 150 mln x 1000 400 45 mld Producentensurplus ½ x basis x hoogte ½ x 150 mln x 400 200 15 mld 6 De oude aanbodlijn geeft aan hoeveel bedrijven minimaal per product willen verdienen bij een bepaalde hoeveelheid producten De lijn geeft hun leveringsbereidheid weer Nu bedrijven de overheid 200 moeten betalen zal het bedrag dat ze minimaal willen ontvangen met 200 toenemen Op die manier houden zij netto nog steeds hetzelfde bedrag over als voorheen 7 Stap 1 verwissel Q en P van plek in de functie zodat je bij elke hoeveelheid de minimale prijs leveringsbereidheid weet Q a 0 75P 150 0 75P Q 150 P 1 33Q 200 Stap 2 tel de heffing erbij P 1 33Q 200 200 Stap 3 wissel P en Q weer van plek om er weer een aanbodfunctie van te maken P 1 33Q 400 1 33Q P 400

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/c-enpsurplus/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Een producent bij volkomen concurrentie - Economielokaal
  overheid gaat over tot het belasten van dit product met een heffing van 50 2 Arceer in de figuur het totale welvaartsverlies dat door de heffing ontstaat Bereken en teken daarvoor eerst de nieuwe vergelijking en Een producent op deze markt die streeft naar maximale winst heeft een productiecapaciteit van 12 000 stuks en de volgende kostenfunctie TK 0 4Q 2 1 750 waarbij Q in 1 000 stuks 3 Bereken bij welke productie omvang deze producent zijn maximale totale winst zal behalen Antwoorden 1 Bereken eerste de nulpunten van de vraaglijn Als P 0 dan is Q v 500 Als Q v 0 dan is P 20 Bereken dan het beginpunt van de aanbodlijn Als Q a 0 dan is P 2 5 En kies dan een tweede punt op de aanbodlijn Bijvoorbeeld Als P 12 5 dan is Q a 400 2 Stap 1 nieuwe aanbodvergelijking Q a 40P 100 40P Q 100 P 0 025Q 2 5 door de heffing wil de producent voortaan 50 hogere prijs zodat zijn eigen opbrengst hetzelfde blijft P 0 025Q 2 5 x 1 50 P 0 0375Q 3 75 0 0375Q P 3 75 Q a 26 67P 100 Stap 2 intekenen nieuwe aanbodvergelijking Stap 3 surplussen Na de instelling van de heffing onstaat een Harberger Driehoek HD die het welvaartsverlies laat zien 3 Maximale totale winst wordt behaald bij de productieomvang waar MO MK Marginale opbrengst Er is sprake van volkomen concurrentie Dus de producent heeft geen individuele invloed op de prijs Door de heffing ontstaat een nieuwe evenwichtsprijs van Q a Q v 26 67P 100 25P 500 51 67P 600 P 11 62 Deze 11 62 is echter de consumentenprijs inclusief 50 heffing De consumentenprijs is dus 150 van de producentenprijs De producent krijgt dus uiteindelijk maar

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/vcmethef/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Heffing in procenten en surplussen - Economielokaal
  5 Stel de nieuwe aanbodfunctie die ontstaat door de invoering van deze belasting 6 Teken deze nieuwe aanbodfunctie in de grafiek van vraag 2 7 Bereken opnieuw de omvang van het producentensurplus 8 Bereken het bedrag dat de overheid verdient met deze heffing 9 Arceer in de grafiek na invoering van de extra belasting consumentensurplus producentensurplus totale opbrengst voor de overheid en Harberger driehoek 10 Bereken de totale waarde van het welvaartsverlies door de belasting Antwoorden 1 veel vrager en veel aanbieders homogeen product transparante markt vrije toetreding 2 3 Evenwicht waarden zijn al aangegeven in de grafiek Q a Q v 25P 50 12 5P 125 375 P 175 P 4 67 dus 4 67 Invullen in vraag of aanbodfunctie Q 67 dus 670 000 stuks 4 Het producentensurplus is al aangegeven in de grafiek Je rekent deze oppervlakte uit met de algemene formule voor een driehoek ½ x basis x hoogte ½ x 670 000 x 4 67 2 894 450 5 Stap 1 verwissel Q en P van plek in de functie zodat je bij elke hoeveelheid de minimale prijs leveringsbereidheid weet Q a 25 P 50 25 P Q 50 P 0 04Q 2 Stap 2 tel de heffing bij de prijs P 0 04Q 2 P 0 04Q 2 x 1 5 P 0 06Q 3 Stap 3 wissel P en Q van plek om er weer een aanbodfunctie van te maken P 0 06Q 3 0 06Q P 3 Q a 16 67P 50 6 9 7 Bereken de nieuwe evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid Qa Qv 16 67P 50 12 5P 125 P 6 invullen Q 50 dus 500 000 stuks De consumentenprijs is 6 deze prijs komt tot stand door de producentenprijs 100 te verhogen met de heffing van 50 150 6 consumentenprijs 100

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/heffingprocenten/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •