archive-nl.com » NL » E » ECONOMIELOKAAL.NL

Total: 189

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Subsidie in procenten - Economielokaal
  van 50 per product 6 Leg uit waarom door de subsidie de aanbodlijn naar beneden verschuift Gebruik in je uitleg de term leveringsbereidheid 7 Herleid de nieuwe aanbodfunctie 8 Teken de grafiek uit vraag 1 opnieuw en teken de nieuwe aabodfunctie erin 9 Bereken hoeveel procent van de subsidie wordt doorberekend aan de consumenten 10 Arceer in de grafiek het totale bedrag dat gemoeid is met de subsidie Splits de arcering in een consumenten en producentendeel Antwoorden 1 2 Q v Q a 0 4P 100 1 2P 140 1 6P 240 P 150 euro s Invullen in één van beide functies levert op Q 40 miljoen eenheden 3 4 5 Consumentensurplus ½ x basis x hoogte ½ x 40 mln x 250 150 2 mld De aanbodlijn snijdt de prijs as bij Q a 1 2P 140 0 1 2P 140 P 116 67 Producentensurplus ½ x basis x hoogte ½ x 40 mln x 150 116 67 666 7 mln 6 De oude aanbodlijn geeft aan hoeveel bedrijven minimaal per product willen verdienen bij een bepaalde hoeveelheid producten De lijn geeft hun leveringsbereidheid weer Nu bedrijven 50 al van de overheid krijgen hoeven zij ook nog maar 50 van de consument te vragen Op die manier hebben ze uiteindelijk net zoveel geld als voorheen 7 Stap 1 verwissel Q en P van plek in de functie zodat je bij elke hoeveelheid de minimale prijs leveringsbereidheid weet Q a 1 2P 140 1 2P Q 140 P 0 83Q 116 67 Stap 2 haal de subsidie eraf P 0 83Q 116 67 x 0 50 P 0 415Q 58 3 Stap 3 wissel P en Q weer van plek om er weer een aanbodfunctie van te maken P 0 415Q 58 3 0 415Q P 58 3 Q a

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/subsproc/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Consumentensubsidie - Economielokaal
  Deze woordvoerder pleit voor een consumentensubsidie omdat zonnepalen belangrijke positieve externe effecten hebben 1 Leg uit dat vrije marktwerking in de liberale visie zorgt voor een Pareto optimale uitkomst 2 Leg uit waarom zonnepanelen positieve externe effecten hebben Om de afgesproken milieudoelstellingen te behalen onderzoekt de overheid in dit land de invoering van een consumentensubsidie van 25 per zonnepaneel Om de effectiviteit van de overheidsuitgaven te bewaken is er één randvoorwaarde voor de invoering van de voorgestelde subsidie het mag maximaal 80 per extra zonnepaneel kosten 3 Neem het marktmodel over en teken daarin de marktsituatie met een consumentensubsidie van 25 4 Bereken hoeveel zonnepanelen er extra verkocht gaan worden als de subsidie wordt ingevoerd 5 Bereken of de consumentensubsidie voldoet aan de effectiviteit eis Antwoorden Opgave 1 1 Er is sprake van een Pareto efficiënte uitkomst wanneer niemand zijn positie kan verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de ander In termen van surplussen kunnen we ook zeggen dat Pareto optimaal wil zeggen dat de som van consumenten en producentensuplus maximaal is Vrije marktwerking leidt tot een evenwichtssituatie waarbij voldaan wordt aan deze voorwaarde 2 Het gebruik van zonnepanelen levert een positieve bijwerking op de welvaart van anderen dan de gebruiker op iedereen profiteert van een verbetering van het milieu een schaars middel 3 Een consumentensubsidie zorgt ervoor dat een consument een bedrag van 25 cadeau krijgt bij de aanschaf van een zonnepaneel Als iemand voorheen een betalingsbereidheid had van 60 dan heeft hij nu een betalingsbereidheid van 85 De vraaglijn gaat dus 25 omhoog Q v 0 8P 80 0 8P Q 80 P 1 25Q 100 P 1 25Q 100 25 P 1 25Q 125 1 25Q P 125 Q v 0 8P 100 4 In de uitgangssituatie Q v Q a 0 8P 80 2P

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/consumentensubsidie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Minimumprijs - Economielokaal
  in 1 000 kg per week In week 1 bedraagt het aanbod van de groente Q a 4 000 1 Teken de marktsituatie van week 1 2 Bereken de evenwichtsprijs in week 1 Het komt regelmatig voor dat de prijs van deze groente bij vrije marktwerking onacceptabel laag zou worden De overheid heeft daarom een fonds in het leven geroepen om de boeren een minimale opbrengst van 2 per kilo te garanderen Om de kosten van het veilingfonds te drukken moeten de boeren zélf 1 van hun omzet in het fonds storten als de marktprijs boven de minimumprijs ligt 3 Bereken hoeveel de boeren in week 1 moeten storten in het garantiefonds In week 2 neemt door goede weersomstandigheden het aanbod toe Q a 6 500 4 Bereken het aanbodoverschot dat ontstaat door dit grote aanbod 5 Hoeveel bedragen de kosten voor het garantiefonds in week 2 Antwoorden 1 Als P 0 Q v 20P 10 000 Q v 20 x 0 10 000 Q v 10 000 Als Qv 0 Q v 20P 10 000 0 20P 10 000 P 500 2 Q v Q a 20P 10 000 4 000 20P 6 000 P 300 centen per kilogram Zodat de evenwichtsprijs 3 per kilo bedraagt 3 Bij een prijs van 3 per kilo en een afzet van 4 000 ton bedraagt de omzet 3 x 4 000 000 kg 12 mln 1 van deze omzet moeten zij afdragen dus 120 000 4 We kunnen uitrekenen dat de evenwichtsprijs 1 75 ónder de minimumprijs zou komen In dat geval gaat de minimumprijs in werking een prijs van 2 p 200 De vraag zal bij p 200 Q v 20P 10 000 Q v 20 x 200 10 000 Q v 6 000 Het aanbod bedraagt Q a 6 500

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/opgave-minimumprijs-1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Examen 2007 havo - Melk in de gierput - Economielokaal
  eigen quotum dan volgt er een hoge boete op deze overproductie de superheffing De boete wordt door de EU bepaald als een bedrag in centen per liter Een quotum is wel verhandelbaar Indien melkveehouders de melkproductie willen uitbreiden kan het quotum gekocht worden van melkveehouders die de productie willen beperken of beëindigen 2 Toon met een berekening aan dat de gemiddelde omvang van het productiequotum per melkveehouder in Nederland 500 000 liter bedraagt Hint Er mag geen overschot ontstaan dus de totale maximale productie moet verkocht kunnen worden voor 20 cent Die maximale productie wordt gelijk verdeeld over alle melkveehouders De EU maatregelen beïnvloeden de verdeling van het totale producenten en afnemerssurplus 3 In welke grafiek uit bron 14 is het grijze vlak de juiste omvang van het totale producentensurplus na invoering van de minimumprijs en het productiequotum Hint Producentensurplus hoeveel een producent méér krijgt dan hij minimaal wil ontvangen voor het product Door het productiequotum mogen producenten niet onbeperkt produceren 4 Leg uit waarom de invoering van het productiequotum gevolgen heeft voor de omvang van het producentensurplus Hint Je kunt alleen een surplus hebben over producten die geproduceerd en verkocht worden uit een krant maart 2009 Boer zucht onder dalende prijzen Melkveehouder Van den Broek staat iedere morgen om zes uur op om zijn tachtig koeien te melken Maar iets opschieten doet hij er niet mee De melk gaat via de slang die normaal is aangesloten op de melktank rechtstreeks in de gierput Ik heb Campina laten weten dat ze deze maand niet hoeven te komen om de melk op te halen Nog niet zo lang geleden was de marktprijs bijna 50 cent per liter Nu is de prijs 18 cent en dat is heel wat minder dan de 28 cent die je per liter als superheffing moet afdragen Van den Broek heeft namelijk zijn melkquotum van 500 000 liter geldig tot 1 april al maanden geleden bereikt Deze maand gaat ongeveer 1 800 liter per dag de gierput in Gebruik onderstaande bron 15 kostenoverzicht melkveehouder Van den Broek kosten 2009 onafhankelijk van de omvang van de productie productiekosten bij quotum 150 000 rentelasten hypotheek 20 000 afschrijving voertuigen 15 000 overige vaste kosten 17 000 kosten 2009 afhankelijk van de omvang van de productie veevoer 0 08 per liter melk kosten veearts 0 02 per liter melk overige variabele kosten 0 05 per liter melk 5 Bereken welke aanpassing van de superheffing nodig is zodat Van den Broek bij de gegeven marktprijs van 18 cent zijn overproductie niet meer zal dumpen in de gierput bereken daartoe eerst de marginale kosten van 1 liter melk bereken vervolgens tot welk bedrag de superheffing minimaal moet worden verlaagd Hint Marginale opbrengst hoeveel stijgt de opbrengst als hij 1 liter melk extra produceert Marginale kosten hoeveel stijgen de kosten als hij 1 liter melk extra produceert Door de superheffing stijgen de marginale kosten Wanneer de MK MO zal de producent het product dumpen in de gierput In de EU worden op dit

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/examen-2007-havo-melk-in-de-gierput/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Examen 2010 havo - Duitse minimalisten? - Economielokaal
  en voor hetzelfde werk minder per uur verdienen dan hij verdient bij Aldi in Oldenzaal Hoe kan dat vraagt hij zich af Zijn leraar economie vertelt dat dit te maken kan hebben met het feit dat er in Duitsland geen minimumloonregeling is Om dit uit te leggen toont hij een modelmatige weergave van de Duitse arbeidsmarkt bron 17 en stelt In deze grafiek wordt de arbeidsmarkt van Duitsland voorgesteld als een markt van volkomen concurrentie met een evenwichtsloon van 9 euro per uur In werkelijkheid voldoet een arbeidsmarkt van een land niet aan alle kenmerken van deze marktvorm maar deze modelmatige weergave kan je helpen om de werking van de arbeidsmarkt en het effect van een minimumloon te begrijpen 2 Noem twee kenmerken van de marktvorm volkomen concurrentie en licht toe waarom een arbeidsmarkt van een land niet aan deze kenmerken voldoet Hint Kenmerken van volkomen concurrentie veel vragers en veel aanbieders een homogeen product een transparante markt vrije toe en uittreding De leraar vervolgt Bij een loon van 9 euro per uur is het totaal van werknemerssurplus plus werkgeverssurplus maximaal Stel dat de Duitse regering een wettelijk minimumloon invoert van 10 euro per uur Het totale surplus zal kleiner worden Er zijn in Duitsland voor en tegenstanders van invoering van een wettelijk minimumloon Werknemersorganisaties zullen blij zijn en beredeneren dat dit de welvaart van hun leden zal verhogen Economen echter waarschuwen dat invoering van een wettelijk minimumloon ten koste zal gaan van werkgelegenheid en uiteindelijk kan leiden tot welvaartsverlies in Duitsland Gebruik bron 17 3 Laat met een berekening zien hoeveel werkgelegenheid er in Duitsland zou verdwijnen door invoering van een minimumloon van 10 euro per uur Hint Werkgelegenheid ontstaat doordat bedrijven Arbeid vragen Hoe hoger het loon hoe minder arbeid er gevraagd wordt Bekijk in de grafiek hoeveel arbeid er gevraagd wordt Leerlingen krijgen de opdracht om de bewering van de economen dat invoering van een wettelijk minimumloon uiteindelijk kan leiden tot welvaartsverlies in Duitsland te illustreren met behulp van de grafiek van bron 18 Enkele leerlingantwoorden staan hieronder Eén van deze antwoorden is juist Jasper Het werkgeverssurplus zal toenemen met 35 miljoen B en het werknemerssurplus neemt af met 37 5 miljoen B E dus de welvaart zal dalen met 2 5 miljoen Yamina Het werkgeverssurplus zal afnemen met 37 5 miljoen B E en het werknemerssurplus neemt toe met 32 5 miljoen B F dus de welvaart zal dalen met 5 miljoen Pieter Het werkgeverssurplus zal afnemen met 35 miljoen B en het werknemerssurplus neemt toe met 37 5 miljoen B E dus de welvaart zal dalen met 2 5 miljoen Gebruik bron 18 4 Welk van deze drie leerlingantwoorden is de juiste Verklaar het antwoord Hint Arceer met verschillende kleuren het werkgeverssurplus consumentensurplus en het werknemerssurplus producentensurplus bij het evenwichtsloon én in geval van het minimumloon Kijk daarna wat er veranderd is Antwoorden 1 Uit het antwoord moet blijken dat bij afgesloten cao s ook werknemers die géén lid zijn van een werknemersvertegenwoordiging vakbond recht

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/examen-2010-havo-duitse-minimalisten/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Examen 2007 havo - Renovatie van de markt voor huurwoningen? - Economielokaal
  de binnenstad is zo veel vraag dat er een wachtlijst is In de buitenwijken staan 400 huurwoningen van Zarkos leeg door gebrek aan belangstelling Zarkos wil uitsluitend in de binnenstad de huurprijs aanpassen aan de marktsituatie Daarom wordt overwogen de huurprijs van woningen in de binnenstad te verhogen Econoom Kees onderzoekt in opdracht van Zarkos de gevolgen hiervan en gebruikt daarvoor het model in onderstaande figuur Daarbij veronderstelt Kees dat van de huurders die door de huurverhoging van de wachtlijst verdwijnen 60 een woning van Zarkos in de buitenwijken gaat huren 1 Citeer de zin die het verticale verloop van de aanbodlijn in de figuur verklaart Licht het antwoord toe Hint Wat zegt het verticaal lopen van de aanbod lijn over de aangeboden hoeveelheid woningen 2 Hoeveel personen staan bij de vastgestelde huurprijs op de wachtlijst voor een huurwoning in de binnenstad Hint Hoeveel woningen worden er bij een huur van 400 gevraagd En hoeveel worden er aangeboden 3 Bereken met welk bedrag per maand de totale huuropbrengst van Zarkos in de binnenstad en de buitenwijken samen toeneemt als gevolg van de huurverhoging in de binnenstad Hint hoeveel wordt de huur van een woning in de binnenstad hoeveel wordt daarmee in totaal méér verdiend hoeveel leegstaande woningen in de buitenwijk worden voortaan verhuurd en tegen welke huur Stel dat in de komende jaren een stijging van de koopkracht van de inkomens wordt verwacht Het is mogelijk dat de vraagcurve in de figuur hierdoor naar rechts verschuift Er zijn ook argumenten te bedenken dat deze stijging van de koopkracht tot een verschuiving van de vraagcurve naar links leidt 4 Leg uit dat een stijging van de koopkracht van de inkomens tot een verschuiving van de vraagcurve naar links in de figuur kan leiden Hint Als de vraaglijn naar links verschuift wil

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/examen-havo-2007-renovatie-van-de-markt-voor-huurwoningen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Examen 2011 - Vrije huren? - Economielokaal
  maximumhuur vast alle huurders ontvangen een huursubsidie in de vorm van een vast bedrag Drie onderzoekers Jans Vries en Timmer hebben de markt voor huurwoningen in dit land geanalyseerd en bespreken enkele bevindingen Jans stelt dat de overheid het tekort aan huurwoningen zelf veroorzaakt Zij vindt dat de markt voor huurwoningen moet worden geliberaliseerd de verhuur moet op commerciële basis plaatsvinden en de maximumhuur en de huursubsidie moeten worden afgeschaft Met de onderstaande figuur brengt zij de gevolgen van deze liberalisering in beeld Vries zegt dat de door Jans voorgestelde liberalisering ertoe leidt dat de omvang van de welvaart van de huurders gemeten als consumentensurplus afneemt Hij wil wel liberaliseren maar daarbij de huursubsidie handhaven Timmer reageert op Vries door te zeggen dat na de liberalisering de huursubsidie niet volledig ten goede komt aan de huurders doordat de huur stijgt markt voor huurwoningen 1 Geef een verklaring voor het verticale verloop van de aanbodlijn op de markt voor huurwoningen voor de liberalisering Hint Een verticale aanbodlijn betekent dat er sprake is van een volkomen prijsinelastisch aanbod 2 Hoe groot is bij overheidsregulering het tekort aan huurwoningen Licht het antwoord toe en gebruik daarbij de gegeven cijfers Hint Kijk eerst goed welke lijnen van toepassing zijn Gebruik wanneer je de som op papier hebt desnoods kleurtje om aan te geven welke lijnen nu gelden Lees daarna in de grafiek af hoeveel woningen de consumenten vragen bij de interventieprijs van de overheid maximumprijs hoeveel woningen er worden aangeboden bij de interventieprijs Nu weet je hoeveel woningen er tekort zijn video uitleg 3 Laat in de figuur op de bijlage met arcering de verandering van het consumentensurplus zien bij de door Jans voorgestelde liberalisering Licht de arcering toe Hint Kijk eerst goed welke lijnen van toepassing zijn Gebruik wanneer je de som op papier hebt desnoods kleurtje om aan te geven welke lijnen nu gelden Consumentensurplus het bedrag dat consumenten méér willen betalen Q v lijn dan ze daadwerkelijk hoeven te betalen Je kunt nooit een surplus hebben over producten die niet worden verhandeld video uitleg 4 Bereken bij liberalisering maar met behoud van huursubsidie hoeveel procent van de huursubsidie volgens Timmer niet ten goede komt aan de huurders doordat de huur stijgt Hint Kijk eerst goed welke lijnen van toepassing zijn Gebruik wanneer je de som op papier hebt desnoods kleurtje om aan te geven welke lijnen nu gelden Kijk hoeveel consumenten nu moeten betalen voor een woning en vergelijk dat met de situatie dat er alleen sprake is van liberalisering Kijk hoeveel subsidie er per woning door de overheid wordt gegeven Nu hoef je dat alleen nog in procenten te vertalen zoals gevraagd video uitleg Antwoorden 1 Een voorbeeld van een juist antwoord is Een antwoord waaruit blijkt dat niet commerciële instellingen geen winst hoeven te maken en het aanbod van huurwoningen vaststellen op andere gronden dan het huurinkomen 2 1 750 000 Een voorbeeld van een juiste toelichting is Een toelichting waaruit blijkt dat bij maximale huur en huursubsidie de

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/examen-2011-2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Koesubsidie - Economielokaal
  Eigen verbandenschema Home vwo Contact Naar havo Naar mavo Over mij Wiskunde Uitleg Opgaven Examenstof Schaarste SE Uitleg Opgaven Lesmateriaal Ruil SE Uitleg Opgaven Lesmateriaal Markt Uitleg Opgaven Lesmateriaal Ruilen over Tijd Uitleg Opgaven Lesmateriaal Samenwerken en Onderhandelen Uitleg Opgaven Lesmateriaal Risico en Informatie Uitleg Opgaven Lesmateriaal Welvaart en Groei Uitleg Opgaven Lesmateriaal Goede Tijden Slechte Tijden Uitleg Opgaven Lesmateriaal Keynesiaanse modellen Examentraining Online examenopgaves Examenbundel bestellen vwo havo Posters bestellen Alle examens havo pdf Alle examens vwo pdf Links Diverse Antwoordenboeken Schaarste Markten Ruilen over Tijd Samenwerken Risico Welvaart GTST 5 havo Spellen Triviant Geldrace Verboden Woord Pictinonary Eigen verbandenschema Koesubsidie Koesubsidie Paul Bloemers V 2015 08 23T10 59 15 00 00 Project Description Een korte omschrijving Introductie over de Europese landbouwsubsidies In dit geval specifiek voor koeien In deze korte video komen tevens de invoerheffingen en de gevolgen voor Derde Wereld en consumenten aan bod Alles in 1 examentraining Bestel nu de Alles in 1 examentraining van economielokaal voor een goede voorbereiding op toetsen schoolexamens of centraal examen vwo havo Meest recent Posters economie bestellen 26 januari 2016 Budgetlijn opgave 1 15 januari 2016 Kosten en opbrengsten tekenen 3 december 2015 Kosten basisvragen 26 november 2015 Pareto welvaartsverlies

  Original URL path: http://www.economielokaal.nl/portfolio-items/koesubsidie/?portfolioID=4841 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •