archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Economisch Instituut voor de Bouw - EIB
  vluchtelingen naar Nederland levert in de periode 2015 2020 naar verwachting een Lees meer Sterke stijging orderportefeuille wegenbouw In de wegenbouw steeg de orderportefeuille met vier tiende maand naar 5 4 maanden nadat Lees meer Euroconstruct congres Boedapest 4 december 2015 Op 4 december 2015 vindt te Boedapest het 80e internationale Euroconstruct congres plaats Euroconstruct is een Lees meer 1 2 3 4 5 Heldere inzichten in een complexe wereld Het EIB geeft economisch inzicht en analyseert ontwikkelingen in de bouw en gebouwde omgeving Het EIB werkt vanuit een wetenschappelijke grondslag maar is vooral een betrokken praktisch ingestelde organisatie die op conceptueel niveau kan meedenken Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder met onderzoek en analyses die beleids beslissingen onderbouwen en versterken Publicaties van onderzoeksresultaten van het EIB spelen bij de ontwikkelingen in de bouw vaak een rol van betekenis Nieuws 30 nov Orderportefeuille bouw vrijwel stabiel in oktober 2 nov Orderportefeuille bouw stabiel in september 20 okt Forse impuls bouwsector door asielzoekers 28 sep Sterke stijging orderportefeuille wegenbouw 20 aug Euroconstruct congres Boedapest 4 december 2015 17 aug Sterke stijging orderportefeuille woningbouw 2 jul Lichte stijging orderportefeuille bouw Recente publicaties 4 dec Vitaliteit op de lange termijn 20 nov Infrastructuurmonitor

  Original URL path: http://www.eib.nl/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Aanbestedingen - Economisch Instituut voor de Bouw
  verbeteren Het EIB volgt deze ontwikkelingen en analyseert het aanbestedingsgedrag in al zijn facetten Openbare aanbestedingsmarkt in beeld Het registreren en analyseren van aanbestedingsuitslagen waaraan een bedrijf deelneemt is tijdrovend werk Dit maakt het monitoren van de eigen prestaties tot een kostbare aangelegenheid Bovendien blijven de aanbestedingen waaraan men zelf niet meedoet buiten beeld De Monitor Openbare Aanbestedingen van het EIB biedt actuele en betrouwbare gegevens van de uitkomsten van

  Original URL path: http://www.eib.nl/aanbestedingen/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • EIB Publicaties - Economisch Instituut voor de Bouw
  ontwikkelingen rond de Nibud normen en aangescherpte leenregels roet in het eten En blijft de uitbreiding van de woningvoorraad nog steeds achter bij de huishoudensgroei Kan de utiliteitsbouw de komende jaren groei realiseren ondanks onderbenutting en leegstand in delen van de marktsector En in welke mate profiteert de grond water en wegenbouw van de groei in de nieuwbouw van woningen economisch herstel en toenemende investeringen in waterveiligheid In de afgelopen jaren is de werkgelegenheid in de bouw sterk gedaald Sinds 2009 zijn bij de werknemers 85 000 arbeidsjaren verloren gegaan Wordt de neergaande lijn op de bouwarbeidsmarkt in 2015 eindelijk omgebogen En wat is het perspectief voor de tijdens de crisis werkloos geraakte bouwwerknemers Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015 Gedrukte publicatie 75 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Regionale afstemming van werklocaties in Noord Brabant 12 12 2014 De provincie Noord Brabant maakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg RRO met de Brabantse regio s afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling Ten behoeve van deze afspraken heeft het EIB ramingen voor de werkgelegenheid en de kantorenmarkt opgesteld De regionale afstemming moet leiden tot een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt Raming werkgelegenheid De bijdrage van het EIB bestaat uit het opstellen van regionale werkgelegenheidsprognoses voor de jaren 2020 2030 en 2040 De werkgelegenheidsprognoses zijn gebruikt voor de prognoses voor de kantorenmarkt en bedrijventerreinen De raming van de vraag naar bedrijventerreinen is gedaan door Bureau Buiten Raming werkgelegenheid provincie Noord Brabant Regionale kantorenmarkten Het EIB onderzoek naar de verwachte ontwikkelingen in de kantorenvoorraad laat zien dat op langere termijn het aantal kantoorbanen en de ruimtevraag nog maar zeer bescheiden zullen toenemen Er blijft ook in de toekomst behoefte aan uitbreiding van de kantorenvoorraad maar aanzienlijk minder dan in het verleden De nieuwbouwopgave zal in toenemende mate voortkomen uit een kwaliteitsvraag Bestaande gebouwen verouderen en raken voor gebruik ongeschikt Dit leidt tot een nieuwbouwbehoefte aangezien er altijd een kwaliteitsvraag is naar moderne kantoren Deze moderne kantoren sluiten beter aan bij de veranderende eisen rond bijvoorbeeld bereikbaarheid functionaliteit en duurzaamheid In een business as usual scenario zal het huidige overaanbod ook op lange termijn de marktverhoudingen blijven bepalen en met name op de minder goede formele locaties blijven samengaan met prijsdruk en leegstand De vier regio rapportages kunt u onderstaand downloaden Regionale kantorenmarkt West Brabant Regionale kantorenmarkt Midden Brabant Regionale kantorenmarkt Noordoost Brabant Regionale kantorenmarkt Zuidoost Brabant Winkelwagen wordt bijgewerkt Infrastructuurmonitor MIRT 2015 21 11 2014 Het budget voor wegen water en spoorprojecten neemt in 2015 met 2 toe naar 7 25 miljard De groei betreft vooral waterprojecten Het wegenbudget neemt in 2015 en 2016 af als gevolg van eerder ingezette bezuinigingen Na 2016 treedt hier herstel op vooral voor aanlegprojecten In die jaren neemt het budget voor waterprojecten zowel op het gebied van waterveiligheid als vaarwegen vrij sterk af Ook het beheer en onderhoud van de verschillende typen infrastructuur komt na de recente impuls voor extra onderhoud op een lager niveau Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse die het Economisch Instituut voor de Bouw EIB heeft gemaakt van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur Ruimte en Transport MIRT Van het rapport is een PDF beschikbaar Inlichtingen bij Paul Groot t 020 583 19 23 pgroot Replace this parenthesis with the sign eib nl Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouw in beeld 2013 2014 16 10 2014 Hoe ervaren bedrijven werknemers en zzp ers actuele ontwikkelingen in hun branche In Bouw in beeld wordt hiervan een beeld geschetst De ervaringen zijn opgetekend uit antwoorden van 4 000 respondenten op vragen die hun in het afgelopen half jaar via het internet zijn gesteld Wat is voor bedrijven belangrijk om de huidige crisis te kunnen doorstaan Hoe zeker zijn werknemers van hun baan en kunnen zzp ers nog rond komen nu hun inkomen vaak lager uitvalt dan verwacht Wat zijn werknemers en zzp ers van plan te gaan doen Zoeken naar meer zekerheid in een andere baan of wachten tot het weer beter gaat Waarin verschillen werknemers en zzp ers van elkaar als gekeken wordt naar leeftijd opleiding werktijden behoefte aan scholing lichamelijke fitheid en tevredenheid met de huidige werksituatie Hoe beoordelen bedrijven werknemers en zzp ers de veiligheid van de werkomgeving Wat is volgens hun nodig om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen Kunnen bouwbedrijven voldoen aan collectieve afspraken over het in dienst nemen van gehandicapte werknemers in het bijzonder als het gaat om jonggehandicapten Zijn er al veel bedrijven die jonggehandicapten in dienst hebben Levert dit problemen op Waaruit bestaan offertekosten die bedrijven moeten maken om een opdracht binnen te halen Hoe verhouden die kosten zich tot de grootte van de opdrachten Publieke opdrachtgevers gaan er steeds meer toe over om opdrachten op basis van te leveren prestaties te specificeren en op economisch voordeel te gunnen Bedrijven maar ook opdrachtgevers zelf moeten hiervoor in het voortraject meer werk verrichten en kosten maken dan bij traditionele contracten gebruikelijk is Hoe kunnen volgens bouwbedrijven deze zogenaamde transactiekosten het beste in de hand worden gehouden Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Transactiekosten aanbesteden 14 10 2014 In opdracht van het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra heeft het EIB onderzoek gedaan naar de transactiekosten bij aanbestedingen In dit rapport wordt in beeld gebracht welke kosten inschrijvers en opdrachtgever maken bij de aanbesteding van werk en hoe die transactiekosten variëren bij verschillende aanbestedingsprocedures en gunningscriteria Daarmee wordt tevens duidelijk hoe de kosten zijn veranderd onder invloed van de Aanbestedingswet en de verdere dynamiek op de markt Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Gebruik en effecten van de Starterslening 07 10 2014 In opdracht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten SVn heeft het EIB onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de periode 2013 2014 In dit onderzoek zijn de effecten van de Starterslening op de woningmarkt bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw geëvalueerd Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Ziekteverzuim in de bouw 2013 13 08 2014 Jaarlijks rapporteert

  Original URL path: http://www.eib.nl/eib-publicaties/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws - Economisch Instituut voor de Bouw
  maand afgenomen naar 7 1 maanden Deze daling concentreerde zich in de grond water en wegenbouw Per saldo daalde de gemiddelde orderportefeuille in de grond water en wegenbouw met een tiende maand naar 5 8 maanden De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef stabiel op 7 6 maanden Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de wegenbouw met een tiende maand naar 5 7 maanden stond een daling van de werkvoorraad in de grond en waterbouw met twee tiende maand naar 5 9 maanden Ten opzichte van begin dit jaar is de werkvoorraad in de grond en waterbouw met 0 8 maanden afgenomen Klik hier voor het volledige persbericht Inlichtingen bij Martin Koning t 020 205 1600 mkoning Replace this parenthesis with the sign eib nl Orderportefeuille bouw stabiel in september Geplaatst op 2 november 2015 In de totale bouw is in september de orderportefeuille per saldo gelijk gebleven op 7 2 maanden Dit geldt zowel voor de orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond water en wegenbouw De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef voor de derde opeenvolgende maand stabiel op 7 6 maanden Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw met twee tiende maand naar 7 2 maanden stond een daling van de werkvoorraad in de woningbouw met twee tiende maand naar 7 9 maanden Klik hier voor het volledige persbericht Inlichtingen bij Martin Koning t 020 205 1600 mkoning Replace this parenthesis with the sign eib nl Forse impuls bouwsector door asielzoekers Geplaatst op 20 oktober 2015 De toestroom van vluchtelingen naar Nederland levert in de periode 2015 2020 naar verwachting een extra woningproductie op van 50 duizend woningen Deze impuls gaat gepaard met een extra bouwproductie van ruim 5 miljard euro en zorgt voor 28 000 extra arbeidsjaren werk in de bouwsector Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw EIB op basis van recente cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst IND Klik hier voor het volledige persbericht Klik hier voor de notitie Inlichtingen bij Taco van Hoek t 020 205 1610 tvhoek Replace this parenthesis with the sign eib nl Sterke stijging orderportefeuille wegenbouw Geplaatst op 28 september 2015 In de wegenbouw steeg de orderportefeuille met vier tiende maand naar 5 4 maanden nadat deze in de maanden juni en juli stabiel was gebleven De orderportefeuille in de grond en waterbouw steeg met een tiende maand naar 6 5 maanden Per saldo nam in de grond water en wegenbouw de totale orderportefeuille in augustus met twee tiende maand toe tot 5 9 maanden De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef stabiel op 7 6 maanden Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de woningbouw met een tiende maand naar 8 1 maanden stond een daling van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met een tiende maand naar 7 0 maanden Klik hier voor het volledige persbericht Inlichtingen bij Martin Koning t 020 205 1600 mkoning Replace this parenthesis with the sign eib nl Euroconstruct congres Boedapest 4 december

  Original URL path: http://www.eib.nl/nieuws/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Werken bij het EIB - Economisch Instituut voor de Bouw
  werkt variëren van korte praktische onderzoeken tot diepgaande en meerjarige onderzoeken Je kan bij de verschillende projecten ook uiteenlopende rollen en verantwoordelijkheden hebben Ontwikkeling en opleiding Het EIB hecht waarde aan het stimuleren van de medewerkers om zich verder te ontwikkelen en om resultaatgericht te werken Het EIB werkt daarom met persoonlijke ontwikkelingsplannen Voor iedere medewerker wordt jaarlijks een uitdagend programma samengesteld en zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren

  Original URL path: http://www.eib.nl/werken-bij-het-eib/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Enquêtes - Economisch Instituut voor de Bouw
  Werken bij het EIB Enquêtes Zzp ers 2015 Enquêtes Hier vindt u een overzicht met de actuele enquêtes Klik links op de betreffende enquête om deze te openen 2015 Economisch

  Original URL path: http://www.eib.nl/enquetes/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Winkelwagen - Economisch Instituut voor de Bouw
  Werken bij het EIB Enquêtes Op onderwerp Aanbestedingen Afbouw Arbeidsmarkt Beleidsanalyses Gespecialiseerde bedrijven Infrastructuur MKBA Monitoring Ondernemerschap Prognoses en scenario s Vastgoedmarkt Woningmarkt Winkelwagen Uw winkelwagen is leeg 2015 Economisch

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/winkelwagen/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Orderportefeuille bouw vrijwel stabiel in oktober - Economisch Instituut voor de Bouw
  de bouw weer toe februari Orderportefeuille daalt licht januari Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015 Sterke groei in orderportefeuille b u zet door 2014 december EIB Congres donderdag 29 januari 2015 Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe november Lichte stijging orderportefeuilles in de b u oktober Herstel orderportefeuilles in de b u houdt aan 10 000 starters versneld op woningmarkt door Starterslening september EIB lanceert website BouwActueel nl augustus Sterke stijging orderportefeuille in de gww juli Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe Orderportefeuille in de bouw stabiel juni Nieuwe ramingen Euroconstruct Starterslening kan effectiever april Herstel woningmarkt gebaseerd op feiten maart Prognoses woningbouw tegen het licht Orderportefeuille woningbouw stijgt licht februari Orderportefeuilles in de bouw vrijwel stabiel januari Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014 2013 december Orderportefeuille burgerlijke en utiliteitsbouw stijgt licht Orderportefeuille bouw daalt licht november Infrastructuur minder budget meer vertraging oktober Orderportefeuille bouw blijft stabiel Waterbouwopgave vraagt om efficiënte oplossingen markt Orderportefeuille bouw stabiel september Economische effecten van het Energieakkoord Startersleningen effectief in bestrijden woningbouwcrisis augustus Orderportefeuilles in de bouw nemen licht toe juli Orderportefeuilles in de bouw stagneren Samenwerkingsplan levert extra werkgelegenheid op juni Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing Orderportefeuille b u licht hersteld mei Orderportefeuille b u bereikt historisch dieptepunt april Woonakkoord zorgt voor enige reparatie van het Regeerakkoord maart Lichte afname orderportefeuille b u Licht herstel orderportefeuille bouw februari Orderportefeuille utiliteitsbouw toont herstel januari Massale werkloosheid in uitvoerende bouw 2012 december Budget infrastructuurprojecten neemt in 2013 af Aanvullende berekeningen inzake de verhuurdersheffing Orderportefeuille van bouwketen opnieuw gedaald Investeringen in zorgvastgoed zullen sterk toenemen november Zware terugval bouwproductie oktober Groeiagenda bouw Orderportefeuille bouw vrijwel stabiel in oktober Geplaatst op 30 november 2015 In de totale bouw is in oktober de orderportefeuille met een tiende maand afgenomen naar 7 1 maanden Deze daling concentreerde zich in de grond water

  Original URL path: http://www.eib.nl/nieuws/orderportefeuille-bouw-vrijwel-stabiel-in-oktober/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •