archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing - Economisch Instituut voor de Bouw
  Orderportefeuilles in de bouw nemen licht toe juli Orderportefeuilles in de bouw stagneren Samenwerkingsplan levert extra werkgelegenheid op juni Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing Orderportefeuille b u licht hersteld mei Orderportefeuille b u bereikt historisch dieptepunt april Woonakkoord zorgt voor enige reparatie van het Regeerakkoord maart Lichte afname orderportefeuille b u Licht herstel orderportefeuille bouw februari Orderportefeuille utiliteitsbouw toont herstel januari Massale werkloosheid in uitvoerende bouw 2012 december Budget infrastructuurprojecten neemt in 2013 af Aanvullende berekeningen inzake de verhuurdersheffing Orderportefeuille van bouwketen opnieuw gedaald Investeringen in zorgvastgoed zullen sterk toenemen november Zware terugval bouwproductie oktober Groeiagenda bouw Effect vrijstelling WWS en verhuurderhef fing Geplaatst op 4 mei 2015 Uitvoering motie Van der Linde Monasch zorgt voor maximaal 140 miljoen extra bouwproductie per jaar in de komende vijf jaar De motie Van der Linde Monasch beoogt de ombouw van kantoren en zorgvastgoed naar woningen te stimuleren door te ontwikkelen ombouwwoningen vrij te stellen van het woningwaarderingsstelsel WWS en de verhuurderheffing Dit kan er voor zorgen dat een belegger eerder tot ombouw overgaat doordat de opbrengsten uit verhuur kunnen toenemen vrijstelling WWS en de kosten van verhuren lager worden vrijstelling verhuurderheffing Tevens beoogt de motie energiezuinige nieuwbouwwoningen tegen een lage prijs te verhuren maximaal 576 87 door deze woningen vrij te stellen van verhuurderheffing De kosten voor het verhuren van deze woningen zal hierdoor lager uitvallen waardoor het voor een woningcorporatie gunstig kan zijn woningen onder deze grens te verhuren Beide maatregelen zijn op verzoek van het Ministerie van BZK in verschillende varianten doorgerekend De maatregelen zorgen in de meest gunstige varianten voor de om bouw van ongeveer 1 800 woningen per jaar in de komende vijf jaar Dit betekent een jaarlijkse additionele bouwproductie van ongeveer 140 miljoen en een toename in werkgelegenheid van ongeveer 700 voltijdsbanen in de bouw Dit concludeert het EIB in een zojuist verschenen onderzoek naar de motie Van der Linde Monasch Ombouw van kantoren en zorgvastgoed De effecten van de maatregel die is gericht op de ombouw van kantoren en zorgvastgoed naar woningen zijn in twee varianten doorgerekend De eerste variant kent een vrijstelling voor de huurregulatie WWS terwijl de tweede variant een vrijstelling kent van huurregulatie en van de betaling van de verhuurderheffing Voor beide varianten geldt dat het een bescheiden bijdrage levert aan de jaarlijkse bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw In totaal gaat het om circa 400 tot 550 extra om te bouwen woningen per jaar in de komende 5 jaar Dit leidt tot een additionele jaarlijkse bouwproductie van 17 tot 24 miljoen Voor de werkgelegenheid betekent dit een toename van 120 tot 170 voltijdbanen De maatregel levert daarnaast een zekere bijdrage aan de leefbaarheid door extra leegstaand vastgoed te transformeren De vrijstellingen zorgen vooral voor een toename van de ombouw van kleinere huurwoningen 25 50 m² in drukgebieden In deze gebieden zoals Amsterdam en Utrecht ligt de markthuur hoger dan op basis van het WWS verkregen kan worden In gebieden met minder druk is dit verschil er niet en worden vaak onvoldoende opbrengsten gegenereerd om

  Original URL path: http://www.eib.nl/nieuws/effect-vrijstelling-wws-en-verhuurderheffing/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • 2015 april - Economisch Instituut voor de Bouw
  publicaties 67 Werken bij het EIB 3 Beleggen in zorgvastgoed Geplaatst op 9 april 2015 biz Geplaatst op 9 april 2015 Orderportefeuilles bouw licht gedaald Geplaatst op 2 april 2015 In februari nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met een tiende maand af tot 7 3 maanden De orderportefeuille in de woningbouw nam in februari met twee tiende maand af tot 7 4 maanden De daling concentreerde

  Original URL path: http://www.eib.nl/2015/04/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Orderportefeuilles bouw licht gedaald - Economisch Instituut voor de Bouw
  zet door 2014 december EIB Congres donderdag 29 januari 2015 Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe november Lichte stijging orderportefeuilles in de b u oktober Herstel orderportefeuilles in de b u houdt aan 10 000 starters versneld op woningmarkt door Starterslening september EIB lanceert website BouwActueel nl augustus Sterke stijging orderportefeuille in de gww juli Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe Orderportefeuille in de bouw stabiel juni Nieuwe ramingen Euroconstruct Starterslening kan effectiever april Herstel woningmarkt gebaseerd op feiten maart Prognoses woningbouw tegen het licht Orderportefeuille woningbouw stijgt licht februari Orderportefeuilles in de bouw vrijwel stabiel januari Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014 2013 december Orderportefeuille burgerlijke en utiliteitsbouw stijgt licht Orderportefeuille bouw daalt licht november Infrastructuur minder budget meer vertraging oktober Orderportefeuille bouw blijft stabiel Waterbouwopgave vraagt om efficiënte oplossingen markt Orderportefeuille bouw stabiel september Economische effecten van het Energieakkoord Startersleningen effectief in bestrijden woningbouwcrisis augustus Orderportefeuilles in de bouw nemen licht toe juli Orderportefeuilles in de bouw stagneren Samenwerkingsplan levert extra werkgelegenheid op juni Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing Orderportefeuille b u licht hersteld mei Orderportefeuille b u bereikt historisch dieptepunt april Woonakkoord zorgt voor enige reparatie van het Regeerakkoord maart Lichte afname orderportefeuille b u Licht herstel orderportefeuille

  Original URL path: http://www.eib.nl/nieuws/orderportefeuilles-bouw-licht-gedaald/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 2015 maart - Economisch Instituut voor de Bouw
  In de praktijk blijkt dat een verhuizing vaak niet tot stand komt omdat de financieringsmogelijkheden ontbreken Dit betreft vooral de in de tijd steeds strenger geworden woonlastennormen de zogenaamde LTI normen Bijna de helft 44 van de huishoudens met restschulden kunnen niet verhuizen vanwege deze woonlastennormen Daarnaast wordt 15 van de betrokken huishoudens gerantsoeneerd doordat geldverstrekkers additionele eisen stellen aan de hoogte van de financiering ten opzichte van de woningwaarde LTV Verliesaversie van huiseigenaren zelf is de laatste schakel die zorgt voor een lagere verhuismobiliteit Negatieve gevolgen voor de mobiliteit en de bouwsector Op korte termijn ligt het aantal verhuizingen naar schatting 32 000 tot 38 000 lager als gevolg van de restschulden Dit belemmert de doorstroming op zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt Zonder de lagere woonmobiliteit zou de bouwproductie in 2015 naar schatting 525 miljoen hoger uitvallen De werkgelegenheid in de bouw zou in dat geval 4 400 fulltime arbeidsplaatsen hoger zijn en bij de toeleverende industrie en aanpalende sectoren betreft het nog eens 2 200 fulltime arbeidsplaatsen Oplossingsrichtingen Huishoudens met restschulden die willen doorstromen en de hypotheek willen meenemen gaan geen grotere risico s aan Zij bestendigen alleen dezelfde financiële situatie bij een andere woning Vanuit risico optiek is er dan geen goed argument om deze huishoudens te beperken in hun vrijheid De belangrijkste oplossingsrichting ligt in het verruimen van de LTI normen Het valt te overwegen om de normen voor jonge huishoudens met inkomensperspectief te versoepelen door een leeftijdsgebonden toeslag op de leenruimte of enige verruiming te bieden voor huishoudens met een restschuld Deze oplossing kan alleen worden geboden door de nationale politiek die de regelgeving op dit punt bepaalt Aanvullend kunnen private partijen een bijdrage leveren door geen restricties toe te passen op de LTV Voor geldverstrekkers zijn hier geen extra risico s aan verbonden

  Original URL path: http://www.eib.nl/2015/03/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Restschuld blokkeert doorstroming op de woningmarkt - Economisch Instituut voor de Bouw
  historisch dieptepunt april Woonakkoord zorgt voor enige reparatie van het Regeerakkoord maart Lichte afname orderportefeuille b u Licht herstel orderportefeuille bouw februari Orderportefeuille utiliteitsbouw toont herstel januari Massale werkloosheid in uitvoerende bouw 2012 december Budget infrastructuurprojecten neemt in 2013 af Aanvullende berekeningen inzake de verhuurdersheffing Orderportefeuille van bouwketen opnieuw gedaald Investeringen in zorgvastgoed zullen sterk toenemen november Zware terugval bouwproductie oktober Groeiagenda bouw Restschuld blokkeert doorstroming op de woningmarkt Geplaatst op 24 maart 2015 Medio 2014 stonden ruim een miljoen huishoudens onder water ze hadden een hypotheek die hoger was dan de geschatte waarde van de woning In de Randstad Overijssel Gelderland Flevoland en Noord Brabant is de problematiek het grootst Het gaat daarbij vaak om jonge mensen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar die de afgelopen tien jaar een woning hebben gekocht Een substantieel deel van deze huishoudens zou de komende jaren graag een nieuwe stap in hun wooncarrière willen maken maar zij kunnen de vereiste financiering niet realiseren Op korte termijn zal het aantal verhuizingen 32 000 tot 38 000 lager uitvallen als gevolg van de restschuldproblemen Dit concludeert het EIB in een zojuist verschenen onderzoek naar restschulden op de Nederlandse woningmarkt dat is verricht in opdracht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten SVn Woonlastennorm grootste obstakel voor doorstroming huishoudens met restschuld In de praktijk blijkt dat een verhuizing vaak niet tot stand komt omdat de financieringsmogelijkheden ontbreken Dit betreft vooral de in de tijd steeds strenger geworden woonlastennormen de zogenaamde LTI normen Bijna de helft 44 van de huishoudens met restschulden kunnen niet verhuizen vanwege deze woonlastennormen Daarnaast wordt 15 van de betrokken huishoudens gerantsoeneerd doordat geldverstrekkers additionele eisen stellen aan de hoogte van de financiering ten opzichte van de woningwaarde LTV Verliesaversie van huiseigenaren zelf is de laatste schakel die zorgt voor een lagere

  Original URL path: http://www.eib.nl/nieuws/restschuld-blokkeert-doorstroming-op-de-woningmarkt/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Orderportefeuilles nemen in alle onderdelen van de bouw weer toe - Economisch Instituut voor de Bouw
  december EIB Congres donderdag 29 januari 2015 Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe november Lichte stijging orderportefeuilles in de b u oktober Herstel orderportefeuilles in de b u houdt aan 10 000 starters versneld op woningmarkt door Starterslening september EIB lanceert website BouwActueel nl augustus Sterke stijging orderportefeuille in de gww juli Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe Orderportefeuille in de bouw stabiel juni Nieuwe ramingen Euroconstruct Starterslening kan effectiever april Herstel woningmarkt gebaseerd op feiten maart Prognoses woningbouw tegen het licht Orderportefeuille woningbouw stijgt licht februari Orderportefeuilles in de bouw vrijwel stabiel januari Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014 2013 december Orderportefeuille burgerlijke en utiliteitsbouw stijgt licht Orderportefeuille bouw daalt licht november Infrastructuur minder budget meer vertraging oktober Orderportefeuille bouw blijft stabiel Waterbouwopgave vraagt om efficiënte oplossingen markt Orderportefeuille bouw stabiel september Economische effecten van het Energieakkoord Startersleningen effectief in bestrijden woningbouwcrisis augustus Orderportefeuilles in de bouw nemen licht toe juli Orderportefeuilles in de bouw stagneren Samenwerkingsplan levert extra werkgelegenheid op juni Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing Orderportefeuille b u licht hersteld mei Orderportefeuille b u bereikt historisch dieptepunt april Woonakkoord zorgt voor enige reparatie van het Regeerakkoord maart Lichte afname orderportefeuille b u Licht herstel orderportefeuille bouw februari Orderportefeuille

  Original URL path: http://www.eib.nl/nieuws/orderportefeuilles-nemen-in-alle-onderdelen-van-de-bouw-weer-toe/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 2015 februari - Economisch Instituut voor de Bouw
  Orderportefeuille daalt licht Geplaatst op 11 februari 2015 In december nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende maand af tot 7 2 maanden Na forse stijgingen in het afgelopen jaar daalde de orderportefeuille in de woningbouw in december met vier tiende maand tot 7 2 maanden De daling concentreert zich bij de grote bedrijven In de utiliteitsbouw bleef de orderportefeuille stabiel op 7 1 maanden

  Original URL path: http://www.eib.nl/2015/02/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Orderportefeuille daalt licht - Economisch Instituut voor de Bouw
  door 2014 december EIB Congres donderdag 29 januari 2015 Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe november Lichte stijging orderportefeuilles in de b u oktober Herstel orderportefeuilles in de b u houdt aan 10 000 starters versneld op woningmarkt door Starterslening september EIB lanceert website BouwActueel nl augustus Sterke stijging orderportefeuille in de gww juli Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe Orderportefeuille in de bouw stabiel juni Nieuwe ramingen Euroconstruct Starterslening kan effectiever april Herstel woningmarkt gebaseerd op feiten maart Prognoses woningbouw tegen het licht Orderportefeuille woningbouw stijgt licht februari Orderportefeuilles in de bouw vrijwel stabiel januari Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014 2013 december Orderportefeuille burgerlijke en utiliteitsbouw stijgt licht Orderportefeuille bouw daalt licht november Infrastructuur minder budget meer vertraging oktober Orderportefeuille bouw blijft stabiel Waterbouwopgave vraagt om efficiënte oplossingen markt Orderportefeuille bouw stabiel september Economische effecten van het Energieakkoord Startersleningen effectief in bestrijden woningbouwcrisis augustus Orderportefeuilles in de bouw nemen licht toe juli Orderportefeuilles in de bouw stagneren Samenwerkingsplan levert extra werkgelegenheid op juni Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing Orderportefeuille b u licht hersteld mei Orderportefeuille b u bereikt historisch dieptepunt april Woonakkoord zorgt voor enige reparatie van het Regeerakkoord maart Lichte afname orderportefeuille b u Licht herstel orderportefeuille bouw

  Original URL path: http://www.eib.nl/nieuws/orderportefeuille-daalt-licht/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •