archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2008 - Economisch Instituut voor de Bouw
  naar bijna 2 terwijl de werkgelegenheid met 3 5 toenam Daarmee is de werkgelegenheid in de bouwnijverheid in 2006 en 2007 tezamen met bijna 30 000 arbeidsjaren toegenomen Het beeld voor 2008 is opnieuw gunstig te noemen Weliswaar vlakt de groei duidelijk af ten opzichte van dit jaar maar tegen de achtergrond van hoge productieniveaus die inmiddels zijn bereikt is een groei van 3 alleszins gunstig te noemen Op de

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/infrastructuur/verwachtingen-bouwproductie-en-werkgelegenheid-2008/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • De sector civiele betonbouw – Marktontwikkelingen, opdrachtgeverschap en werkgelegenheid - Economisch Instituut voor de Bouw
  line 467 Warning imagejpeg function imagejpeg Unable to open home admin domains eib nl public html afbeeldingen 34 24x38 jpg for writing Permission denied in home admin domains eib nl public html wp includes media php on line 467 Warning array merge function array merge Argument 2 is not an array in home admin domains eib nl public html wp content plugins wp e commerce wpsc includes product template php on line 1193 http www eib nl afbeeldingen 34 jpg De sector civiele betonbouw is één van de belangrijkste deelmarkten van de gww met een aandeel van 10 tot 15 procent Op verzoek van de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland is een brede verkenning uitgevoerd van de ontwikkelingen in het marktvolume in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en in de werkgelegenheid Na enkele jaren van daling neemt de productie in de civiele betonbouw in de komende jaren toe onder meer door hogere investeringen in wegen en spoorwegen De belangrijkste opdrachtgevers in de sector Rijkswaterstaat en ProRail passen bij deze projecten steeds vaker nieuwe organisatie en contractvormen toe waarbij meer initiatief aan de markt wordt gelaten Bij opdrachtgevers voor civiele betonbouw wordt soms gegund op basis van economisch meest

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/infrastructuur/de-sector-civiele-betonbouw-marktontwikkelingen-opdrachtgeverschap-en-werkgelegenheid/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Infrastructuurmonitor – MIT 2007 - Economisch Instituut voor de Bouw
  gaat het met name om spoorprojecten rond HSL stations en om vaarwegen Het aantal vertragingen bij spoorprojecten neemt de laatste jaren toe In de komende jaren neemt het voor infrastructuur beschikbare budget geleidelijk toe In 2010 is ongeveer 7 7 miljard beschikbaar Het hoofdwegennet en het spoorwegennet krijgen elk ongeveer een derde van het budget Het aandeel van de megaprojecten neemt de komende jaren verder af De beschikbare budgetten blijken

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/infrastructuur/infrastructuurmonitor-mit-2007/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Herstructurering Eemsdelta - Economisch Instituut voor de Bouw
  in beeld gebracht Tevens worden de welvaartseffecten van herstructurering van de woningvoorraad in beeld gebracht Beperkt de krimp zich tot voornamelijk tot Delfzijl of breidt de krimp zich uit tot de dorpen Concentreert de leegstand zich in bepaalde segmenten van de woningmarkt Welke gevolgen heeft dit voor de leefbaarheid in de wijken Welke prijsdalingen zijn te verwachten Kunnen de leefbaarheidproblemen door gerichte sloop worden teruggedrongen Welke ruimte is er nog

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/mkba/herstructurering-eemsdelta/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Infrastructuurmonitor: MIRT 2016 - Economisch Instituut voor de Bouw
  Gespecialiseerde bedrijven Infrastructuur MKBA Monitoring Ondernemerschap Prognoses en scenario s Vastgoedmarkt Woningmarkt Infrastructuurmonitor MIRT 2016 20 11 2015 Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld zowel wat betreft verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen water en spoor Hoe zijn deze tot 2020 verdeeld over investeringen en onderhoud Welke regionale ontwikkelingen doen zich voor Hoe verloopt de uitvoering

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/infrastructuurmonitor-mirt-2016/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Werkloosheid in de bouw 2009-2011 - Economisch Instituut voor de Bouw
  ingestroomd Welke groepen werden hierbij het zwaarst getroffen Welke kansen hadden werklozen in de bouw om weer naar betaald werk uit te stromen Vonden ouderen moeilijker een baan dan jongeren Vond de werkhervatting vooral plaats binnen de bouw of werd het werk hervat in andere sectoren En hoe ligt de werkhervattingskans in de bouw in vergelijking met die in anderen sectoren Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat het

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/werkloosheid-in-de-bouw-2009-2011/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Infrastructuurmonitor: MIRT 2015 - Economisch Instituut voor de Bouw
  toe naar 7 25 miljard De groei betreft vooral waterprojecten Het wegenbudget neemt in 2015 en 2016 af als gevolg van eerder ingezette bezuinigingen Na 2016 treedt hier herstel op vooral voor aanlegprojecten In die jaren neemt het budget voor waterprojecten zowel op het gebied van waterveiligheid als vaarwegen vrij sterk af Ook het beheer en onderhoud van de verschillende typen infrastructuur komt na de recente impuls voor extra onderhoud

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/infrastructuurmonitor-mirt-2015/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Ziekteverzuim in de bouw 2013 - Economisch Instituut voor de Bouw
  13 08 2014 Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw EIB over het ziekteverzuim in de bouw In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2013 beschreven Het verzuimpercentage in de bouw is in 2013 op 5 0 uitgekomen In vergelijking met 2012 betekent dit een lichte stijging van 0 1 procentpunt Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2013 uit op 6 1 uit Ten opzichte

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/ziekteverzuim-in-de-bouw-2013/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •