archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing - Economisch Instituut voor de Bouw
  Gespecialiseerde bedrijven Infrastructuur MKBA Monitoring Ondernemerschap Prognoses en scenario s Vastgoedmarkt Woningmarkt Effect vrijstelling WWS en verhuurderhef fing 04 05 2015 Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties BZK heeft het Economisch Instituut voor de Bouw EIB de effecten op de bouwproductie en werkgelegenheid bepaald naar aanleiding van de motie Van der Linde Monasch In de motie wordt gevraagd twee voorstellen te onderzoeken Voor beide voorstellen zijn

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/effect-vrijstelling-wws-en-verhuurderheffing/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Restschulden in Nederland - Economisch Instituut voor de Bouw
  Restschulden in Nederland 24 03 2015 Hoeveel huishoudens in Nederland hebben een potentiële restschuld Wat zijn de kenmerken van deze huishoudens Welke invloed hebben restschulden op de doorstroming op de woningmarkt Welke financierings on mogelijkheden hebben huishoudens met een restschuld Welke oplossingsrichtingen zijn er en wat zijn de woningmarkteffecten als barrières in de financiering van restschulden worden weggenomen Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat het EIB heeft verricht

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/restschulden-in-nederland/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Van de grond af aan - Economisch Instituut voor de Bouw
  Welke lessen kunnen we leren vanuit de ervaringen met regionale woningbouwprogrammering en grondbeleid Hoe kan de woonconsument meer centraal komen te staan bij de woningbouwprogrammering Wat betekent dit voor ruimtelijke keuzen tussen binnenstedelijk bouwen en groene woonlocaties Welke bijdrage kan de leegstand in delen van de vastgoedvoorraad bieden aan het voorzien in woningvraag Is actief grondbeleid nuttig en nodig om publieke belangen te borgen Hoe kunnen gemeenten in die situatie

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/van-de-grond-af-aan/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Grondmarkt in crisistijd - Economisch Instituut voor de Bouw
  MKBA Monitoring Ondernemerschap Prognoses en scenario s Vastgoedmarkt Woningmarkt Grondmarkt in crisistijd 29 01 2015 Hoe hebben de grondprijzen zich tijdens de crisis ontwikkeld Hoeveel grond hebben gemeenten in bezit en voor welke doelen Zijn er grote regionale verschillen Is er al veel afgeboekt op de grond of is er nog een lange weg te gaan En welke beleidsinstrumenten zijn ingezet tijdens de crisis en wat is bekend over de

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/grondmarkt-in-crisistijd/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Gebruik en effecten van de Starterslening - Economisch Instituut voor de Bouw
  Op onderwerp Aanbestedingen Afbouw Arbeidsmarkt Beleidsanalyses Gespecialiseerde bedrijven Infrastructuur MKBA Monitoring Ondernemerschap Prognoses en scenario s Vastgoedmarkt Woningmarkt Gebruik en effecten van de Starterslening 07 10 2014 In opdracht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten SVn heeft het EIB onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de periode 2013 2014 In dit onderzoek zijn de effecten van de Starterslening op de woningmarkt bouwproductie en werkgelegenheid

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/gebruik-en-effecten-van-de-starterslening/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Succesfactoren opdrachtgeverschap - Economisch Instituut voor de Bouw
  van de Actieagenda Bouw heeft het EIB onderzoek gedaan naar succesfactoren in opdrachtgeverschap Op basis van de analyse van 75 concrete woning en utiliteitsbouwprojecten is in beeld gebracht hoe de keuze voor een bepaalde rolverdeling samenwerking en aanbesteding doorwerkt in het bouwproces en het eindproduct Dit rapport laat onder andere zien wat het effect is van een hogere ontwerpvrijheid voor de opdrachtnemer meer invloed van betrokkenen tijdens de ontwerpfase het

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/succesfactoren-opdrachtgeverschap/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Startersregeling Regio Amersfoort - Economisch Instituut voor de Bouw
  Beleidsanalyses Gespecialiseerde bedrijven Infrastructuur MKBA Monitoring Ondernemerschap Prognoses en scenario s Vastgoedmarkt Woningmarkt Startersregeling Regio Amersfoort 13 06 2014 Voor de Regio Amersfoort Amersfoort Baarn Barneveld Bunschoten Eemnes Leusden Nijkerk Soest en Woudenberg is naar aanleiding van het onderzoek Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort onderzoek gedaan naar de vormgevingsaspecten van de startersregeling in de Regio Amersfoort In het onderzoek wordt beantwoord hoe de startersregeling in de Regio Amersfoort geoptimaliseerd kan worden

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/startersregeling-regio-amersfoort/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort - Economisch Instituut voor de Bouw
  is hoe woningbouwprogrammering en samenwerking kan bijdragen aan het in stand houden en versterken van een aantrekkelijke regio Ten behoeve van het onderzoek zijn enkele beleidsvarianten doorgerekend die samen met de Regio zijn opgesteld Tegen de achtergrond van omgevingsscenario s voor economie en demografie zijn de effecten op onder andere grondexploitaties en maatschappelijke aandachtsgebieden als groen en leefbaarheid doorgerekend Uit het onderzoek komt naar voren dat de Regio op lange

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/verkenning-woningbouwprogrammering-regio-amersfoort-2013-2040/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •