archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kostenverschil binnenstedelijk bouwen en bouwen op uitleglocaties in Noord-Holland - Economisch Instituut voor de Bouw
  provincie Noord Holland heeft het EIB in samenwerking met Decisio onderzocht wat het verschil is in kosten en opbrengsten op woningbouwlocaties die binnen bestaand bebouwd gebied worden ontwikkeld en woningbouw op uitleggebieden Hiertoe is een database aangelegd van 48 recente woningbouwprojecten uit Noord Holland Uit de analyse blijkt dat binnenstedelijke locaties in Noord Holland een tekort kennen van gemiddeld 16 000 per woning exclusief subsidies terwijl op uitleglocaties een overschot

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/woningmarkt/kostenverschil-binnenstedelijk-bouwen-en-bouwen-op-uitleglocaties-in-noord-holland/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Publicaties - Economisch Instituut voor de Bouw
  vraag en aanbod op de kantorenmarkt in de regio op elkaar aan te laten sluiten Uit ons onderzoek komt naar voren dat de kantorenmarkt aan de vooravond staat van een grote opgave De leegstand is hoog maar er blijft vraag naar kwaliteit en diversiteit Op termijn zal de vraag naar kantoren afnemen en wordt de markt tegelijkertijd geconfronteerd met een verouderende kantorenvoorraad De opgave zal zijn om gebruikers de diverse kantorenmarkt te blijven bieden waar vraag naar is maar tegelijkertijd maatschappelijke problemen van een verouderende voorraad voor te blijven Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwen voor het onderwijs 13 08 2013 Deze studie naar de toekomst van het bouwen voor het onderwijs biedt inzicht in de gevolgen van ontwikkelingen in demografie beleid en trends op de middellange termijn Het onderwijs is in relatie tot onderwijsvastgoed kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd Voor de jaren 2020 en 2030 zijn twee scenario s voor de bouw voor het onderwijs opgesteld Tot slot zijn op basis van deze toekomstanalyse kansen en bedreigingen voor het bouwen voor het onderwijs geïdentificeerd Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De feiten rond aanbesteden 18 07 2013 In dit onderzoek heeft het EIB in kaart gebracht hoe publieke opdrachtgevers de afgelopen tijd hun projecten op de markt brachten en hoe opdrachtnemers daarmee omgaan Extra aandacht wordt geschonken aan enkele thema s die een belangrijke rol spelen in de nieuwe aanbestedingswet samenvoegen en splitsen van opdrachten proportionaliteit en het verplichten van EMVI Dit rapport zoekt naar een empirische onderbouwing voor de veronderstelde problematiek in een poging onderscheid te kunnen maken tussen de feiten stylized facts en meningen omtrent aanbesteden in de praktijk Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort 09 07 2013 De regio Amersfoort bestaande uit de gemeenten Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Soest Woudenberg Nijkerk en Barneveld heeft in samenwerking met de provincie en het rijk het EIB gevraagd een verkenning uit te voeren naar de woningvraag het aanbod en mogelijke beleidsopties op de korte en lange termijn In dit rapport wordt het onderzoek voor de verkenning op korte termijn besproken Dit is een pilot in het kader van de Actieagenda Bouw Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt De Stroomversnelling 03 07 2013 Op verzoek van Platform31 heeft het EIB een doorrekening gemaakt van de effecten van de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling voor de bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw Van 2017 tot 2020 heeft de uitvoering van dit plan jaarlijks 400 miljoen additionele bouwproductie tot gevolg en levert het bijna 2 000 banen op De cumulatieve additionele productie van dit plan is 1 8 miljard tot en met 2020 Dit betekent extra werkgelegenheid van 9 000 mensjaren Er worden in totaal 111 000 woningen verder verduurzaamd dan onder traditionele omstandigheden gebeurd zou zijn Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie De Stroomversnelling effecten voor productie en werkgelegenheid Van de notitie is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Ziekteverzuim in de bouw 2012 01 07 2014 Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw EIB over het ziekteverzuim in de bouw In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2012 beschreven Het verzuimpercentage in de bouw is in 2012 op 4 9 uitgekomen Dit betekent in vergelijking met 2011 een lichte daling van 0 1 procentpunt Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2012 uit op 5 9 wat een lichte stijging met 0 1 procentpunt ten opzichte van 2011 betekent Het verzuimpercentage onder het UTA personeel daalde in 2012 met 0 1 procentpunt naar 2 6 Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing 20 06 2013 Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het EIB enkele varianten doorgerekend van een investeringsimpuls voor woningcorporaties gefinancierd uit een verhoging van de verhuurderheffing De vier onderzochte varianten hebben allemaal een licht positief effect op de bouwproductie en de werkgelegenheid van 1 500 3 500 arbeidsjaren doordat deels sprake is van het omzetten van inactief vermogen van sommige corporaties naar actief investerend vermogen voor anderen Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013 2018 03 05 2013 Nadat de afbouwsector in 2009 en 2010 kromp was in 2012 sprake van een tweede fase van teruggang Wat zijn de vooruitzichten voor productie en werkgelegenheid op de korte en op middellange termijn Hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich ontwikkeld Welke impuls biedt de transformatie van leegstaande kantoren En welke trends zijn er rond de CAO en personeelsvoorziening Deze vragen staan centraal in Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013 2018 waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf het wand en plafondmontagebedrijf het vloerenleggersbedrijf het terrazzobedrijf en het blokken en elementenstellersbedrijf wordt beschreven De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Woonakkoord 02 04 2013 Het woonakkoord dat vijf politieke partijen onlangs hebben opgesteld haalt enkele scherpe kanten van het Regeerakkoord af maar kan niet voorkomen dat het beleid de woningvraag en de bouwproductie nog steeds stevig afremt in deze kabinetsperiode De belangrijkste aanpassing is de verruiming van het huurbeleid in combinatie met beperking van de verhuurderheffing Hierdoor vallen de investeringen niet terug met ruim 1 mld zoals het gevolg zou zijn van uitvoering van het Regeerakkoord maar met ongeveer 0 3 mld Een nadeel van het woonakkoord voor de bouwinvesteringen en de doorstroming op de woningmarkt is daarentegen de beperking van de huurstijging Dit is gunstig voor zittende huurders maar de bouwproductie zal hierdoor naar verwachting 0 25 mld lager uitvallen in vergelijking met uitvoering van de oorspronkelijke maatregelen uit het Regeerakkoord De maatregel om de btw te verlagen is gunstig voor het onderhoud en renovatiewerk dit jaar en heeft een impuls op de bouwproductie van ongeveer 0 6 mld De maatregelen in het woonakkoord

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/2/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Publicaties - Economisch Instituut voor de Bouw
  waarna in 2011 een licht herstel optrad De gevolgen voor de sector zijn niet gering Het aantal faillissementen vooral van kleine en middelgrote bedrijven bereikte in de afgelopen jaren een grote hoogte Hoe hebben de grote concerns het er van afgebracht Heeft de crisis hun financiële weerbaarheid ernstig aangetast Hoe moeten hun prestaties worden beoordeeld wanneer die worden vergeleken met de grote buitenlandse bouwconcerns Sommige Nederlandse concerns concurreren zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt met de grote buitenlandse concerns Dit gebeurt in het bijzonder op de Europese markt van PPS projecten Hoe presteren de Nederlandse concerns op de eigen PPS markt ten opzichte van de buitenlandse concurrentie Hoe groot is de PPS markt in de Europese Unie en hoe heeft deze markt zich in de afgelopen jaren ontwikkeld Hoe zijn de vooruitzichten Welke belemmeringen doen zich voor Deze vragen komen aan bod in het beeld dat voor 2010 en 2011 van de grote Nederlandse bouwconcerns is opgetekend Onderzoekers drs F J Jansen en drs S Hardeman Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 03 05 2012 In opdracht van Bouwend Nederland is in beeld gebracht hoe de wegenbouwmarkt investeringen en onderhoud zich in de komende jaren gaat ontwikkelen Daarnaast analyseren we de trends in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op de markt onder meer contractvormen ambities van de bedrijven en mogelijkheden voor innovatie Tot slot gaan we in op de arbeidsmarktperspectieven in de sector Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 2017 27 04 2012 Na twee jaar van forse daling toonde de bouwproductie in het begin van 2011 een krachtig herstel Rond de zomer sloeg het beeld echter om waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de afbouwbranche op korte en middellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten Is het beeld voor productie en werkgelegenheid voor de verschillende onderdelen van de afbouwbranche een nieuwe ontslaggolf te verwachten Hoe komt de afbouwbranche op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn En hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich vanaf het begin van de crisis ontwikkeld Deze vragen staan centraal in Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 2017 waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf het wand en plafondmontagebedrijf het vloerenleggersbedrijf het terrazzobedrijf en het blokken en elementenstellersbedrijf wordt beschreven De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt 15 02 2012 De hypotheekmarkt staat in het brandpunt van de belangstelling Het debat over de hypotheekrenteaftrek springt hierbij het meest in het oog maar ook de beschikbaarheid van hypothecair krediet en de hoogte van de hypotheekrente zijn belangrijke discussiethema s In welke mate worden starters beperkt in hun mogelijkheden om toe te treden tot de woningmarkt Wat is hierbij de invloed van de aangescherpte kredietnormen op de leencapaciteit Hoe kan het beleid worden beoordeeld vanuit het perspectief van risicobeheersing en risicoselectie Zal beperking van de hypotheekrenteaftrek de dynamiek op de woningmarkt verbeteren en bijdragen om overcreditering te beperken Worden woonconsumenten te hoge hypotheekrentes in rekening gebracht Wat is hier de rol van de banken en hoe kunnen de pensioenfondsen een grotere rol gaan spelen op de Nederlandse hypotheekmarkt Zijn er aangrijpingspunten voor beleid om de hypotheekmarkt beter te laten functioneren richting de woningmarkt en kunnen risico s hierbij goed worden beheerst Deze vragen staan centraal in de Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt gevolgen voor de woningmarkt welke in opdracht van de NVB vereniging voor bouwers en ontwikkelaars is uitgevoerd Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 10 02 2012 In de eerste helft van 2011 ontwikkelde de bouwproductie zich gunstig Rond de zomer sloeg het beeld echter om waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de bouw op korte en mideellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten en is een nieuwe teruggang van de bouwactiviteit te verwachten In welke mate ondermijnt de crisis het herstel op de woningmarkt En hoe groot is het effect van de verslechterde economische groeicijfers op de private investeringen in bedrijfspanden Valt er nog tegenwicht te verwachten van investeringen in gebouwen voor de publieke sector of in de infrasector Of raken de ombuigingen de bouw juist extra hard indirect via een aanslag op de koopkracht direct via minder bouwopdrachten Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich Is het dieptepunt vorig jaar bereikt of staat de sector een nieuwe ontslaggolf te wachten En hoe komt de bouw op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Evaluatie stimuleringspakket woningbouw 24 01 2012 De in 2009 door het kabinet getroffen crisismaatregelen voor de woningbouw hebben de gevolgen van de crisis voor de bouw beperkt Van het budget van ruim 700 miljoen is daadwerkelijk 360 miljoen besteed De maatregelen hebben netto 1 1 miljard aan extra bouwproductie in de jaren 2009 t m 2011 opgeleverd waarbij de bouwproductie op het dieptepunt in 2010 ruim 850 miljoen hoger uitviel Hierdoor bleven in dat jaar 8 500 arbeidsjaren binnen en buiten de bouw behouden De effecten van de tijdelijke btw verlaging op onderhoud zijn niet in dit onderzoek meegenomen Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwen voor kwaliteit 23 12 2011 Het onderzoek is uitgevoerd langs twee lijnen De eerste lijn bestaat uit een analyse van het Bouwbesluit 2012 om door aanpassingen van het Bouwbesluit en de toepassing daarvan te vereenvoudigen een betere prijs kwaliteitverhouding van bouwwerken te realiseren De andere lijn bestaat uit een verkenning van concrete woningnieuwbouwprojecten met verschillende

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/3/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Publicaties - Economisch Instituut voor de Bouw
  referentie en omzeteisen om zich ervan te verzekeren dat de inschrijvers over voldoende technische en financiële capaciteit beschikken Door aannemers worden deze eisen echter vaak als disproportioneel hoog beoordeeld In dit rapport worden de verbanden tussen het gebruik van geschiktheidseisen en de uitkomst van de aanbesteding onderzocht Welke keuzes maken aanbesteders bij het ontwerpen van de aanbestedingsprocedure Welke invloed heeft het gebruik van referentie en omzeteisen op de uitkomst van deze aanbestedingen In hoeverre worden geschiktheidseisen doelmatig ingezet bij de openbare aanbesteding van gww werk Deze vragen staan centraal in Openbare aanbestedingen in de gww Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven in 2009 15 02 2011 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische positie van gww bedrijven in Nederland Het gaat hierbij om bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer werkzaam zijn op het gebied van grond water en wegenbouw Dit rapport geeft de uitkomsten weer over het boekjaar 2009 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Onderzoekers M H Vrolijk MSc en drs D M Holtackers Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011 15 01 2011 Na twee zware jaren met productiedalingen lijkt het dieptepunt te zijn bereikt en kan de sector zich opmaken voor een voorzichtig herstel in 2011 In de woningbouw zijn de tekenen hiervoor al zichtbaar de verkopen van nieuwbouwwoningen trekken al enige tijd weer aan de opdrachten van architecten nemen weer toe en ook de vergunningen en orderportefeuilles laten een lichte groei zien Het is de vraag wanneer het herstel in de bouw definitief inzet en hoe krachtig deze zal zijn Hoe ziet de dynamiek van het herstel van de bouw eruit Wat betekent dit voor de productie en werkgelegenheid in de verschillende onderdelen van de bouw Welke invloed mag vanuit de bezuinigingen van het Rijk en de andere overheden worden verwacht Kan de bouwproductie weer het niveau bereiken van voor de crisis of moet op middellange termijn toch rekening worden gehouden met lagere niveaus En hoe pakt dit uit voor werknemers en de zogeheten flexibele schil van zelfstandigen uitzendkrachten en gedetacheerd personeel Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Kantorenleegstand Analyse van de marktwerking 09 01 2011 In een vervolgstudie op Kantorenleegstand Probleemanalyse en oplossingsrichtingen heeft het EIB onderzocht hoe de kantorenleegstand heeft kunnen ontstaan en in welke mate de kantorenmarkt daar in de toekomst door zal veranderen Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Kantorenleegstand Probleemanalyse en oplossingsrichtingen 07 01 2011 De kantorenmarkt wordt gekenmerkt door een hoge leegstand Begin 2011 staat zo n 14 van de kantorenvoorraad leeg De leegstand is voor een groot deel structureel Het structurele overaanbod wordt geraamd op ongeveer 4 miljoen vierkante meter bijna 10 van de voorraad Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Marktstudie AFNL 2011 2012 15 12 2010 Bij de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra AFNL zijn 16 brancheverenigingen aangesloten waarin algemene aannemers in het midden en kleinbedrijf en gespecialiseerde aannemers zijn aangesloten Voor 11 van deze branches zijn de marktstructuur in 2009 en de vooruitzichten voor de productie werkgelegenheid en opleidingsbehoefte op korte en middellange termijn in beeld gebracht In de studie komen de volgende vragen aan bod Wat zijn de kenmerken van de diverse branches in termen van omzet omzetsamenstelling werkgelegenheid kostenstructuur en opleidingsinspanningen Hoe zijn de bedrijven de crisis doorgekomen en welke acties zijn ondernomen om de crisis te doorstaan Wanneer wordt de bodem bereikt en kan weer omhoog worden gekeken Hoe ziet de dynamiek van het herstel eruit en wat betekent dit voor productie werkgelegenheid en scholingsinspanningen op korte 2011 en 2012 en op middellange termijn 2013 2015 Welke relevante trends dienen zich aan voor de verschillende branches en welke kansen en bedreigingen vloeien hieruit voort Tot slot wordt ingegaan op aangrijpingspunten voor strategisch beleid voor de individuele brancheorganisaties en de AFNL Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Infrastructuurmonitor MIRT 2011 01 12 2010 Jaarlijks brengt het EIB in opdracht van Bouwend Nederland de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld Dit doen we aan de hand van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport MIRT en de Begroting van het Infrastructuurfonds Het MIRT geeft voor alle grotere projecten in Nederland aan hoe de planning verloopt en hoeveel geld beschikbaar is voor aanleg en onderhoud In de Infrastructuurmonitor gaan we in op de beschikbare financiële middelen van het Rijk voor weg rail en waterinfrastructuur Waar liggen de prioriteiten voor de investeringen tot 2015 In hoeverre zijn de budgetten toereikend om de projecten in voorbereiding tijdig te realiseren Hoe verloopt de voortgang bij de individuele projecten in vergelijking met de planning van vorig jaar Deze vragen staan centraal in de Infrastructuurmonitor MIRT 2011 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Dynamiek op de woningmarkt 13 07 2010 In deze publicatie wordt geconcludeerd dat veel problemen op de woningmarkt samenhangen met een gebrek aan dynamiek dan wel met het onvoldoende onderkennen van dynamische processen De volgende drie vragen worden in de publicatie behandeld Wat is de situatie op de woningmarkt in de nasleep van de crisis Welke krachten kunnen de woningmarkt uit de crisis trekken en de dynamiek op gang brengen Welke concrete stappen zou de Rijksoverheid kunnen zetten gedurende deze kabinetsperiode en wat is mogelijk op wat langere termijn Specifiek komen de volgende vragen aan bod rond de koop en huurmarkt Koopsector Hoe restrictief zijn de normen en regels rond de hypothecaire kredietverlening Wat is hier de rol van de banken en wat is de rol van de NHG Hoe moet het nieuwste rapport van de NMa worden geïnterpreteerd Betalen de hypotheekgevers de burgers met een hypotheek inmiddels een normale rente of is er toch sprake van te hoge rentekosten Ten slotte is beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek nuttig of misschien zelfs noodzakelijk om de dynamiek op de woningmarkt te verbeteren Huursector Wat zijn de feiten rond middeninkomens op de sociale huurmarkt Vallen groepen burgers met middeninkomens

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/4/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Publicaties - Economisch Instituut voor de Bouw
  de b u uitkomen op een gemiddelde van 7 4 procent en in de gww op 3 6 procent Meer bedrijven dan voorheen wisten het afgelopen jaar een winst te boeken Dit jaar zullen dit er naar verhouding nog meer zijn dan vorig jaar Wat de hoogte van de winstmarges betreft is er wel een verschil tussen b u en gww bedrijven Voor 2006 liggen de verwachte marges in de b u op 3 0 procent en in de gww op 2 4 procent Onderzoeker drs F J Jansen Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De Bouwbedrijven in 2004 In 2004 is het aantal bouwbedrijven met personeel in dienst ten opzichte van 2003 met 2 8 procent gedaald tot 15 572 Deze daling kwam tot stand door 1 335 nieuwe inschrijvingen in 2004 en 1 705 stakingen gedurende 2003 Ook het aantal door de bouwbedrijven verloonde manjaren daalde van 2003 op 2004 en wel met ruim 5 5 procent tot 204 097 Het aantal verloonde manjaren van het uitvoerend technisch en administratief UTA personeel kende in 2004 ten opzichte van 2003 een daling van 3 2 procent tot 55 287 Het aantal verloonde manjaren van het bouwplaatspersoneel daalde in 2004 met 6 3 procent tot 148 810 Het gemiddeld aantal manjaren per bedrijf daalde van 13 5 tot 13 1 Alleen in de hoofdgroep overige nam het gemiddelde aantal manjaren per bedrijf licht toe van 17 0 in 2003 tot 17 1 in 2004 In 2004 bedroeg de gemiddelde bruto loonsom per manjaar 32 949 tegen 31 055 in 2003 De gemiddelde bruto loonsom per manjaar is in het westen van het land het hoogst gevolgd door het zuiden Hierna komt Oost en in Noord is de gemiddelde bruto loonsom het laagst Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Vraag naar kantoren tot 2015 De kantorenmarkt wordt gekenmerkt door sterke schommelingen in vraag en aanbod Perioden van schaarste en overaanbod van kantoorruimte wisselen elkaar af Deze cyclus is toe te schrijven aan de complexiteit van de kantorenmarkt de lange looptijd van bouwprojecten en de moeilijk te voorspellen vraag naar kantoren Een goede voorspelling van de vraag bevordert dat toekomstige productiecycli meer kunnen worden gecontroleerd In dit rapport is een voorspelling gegeven tot 2015 De prognose is gebaseerd op een analyse van de kantorenvraag over de periode 1990 2004 en de economische lange termijn scenario s van het CPB Bepalende determinanten zijn de uitbreidings en vervangingsvraag naar kantoren het gemiddeld ruimtegebruik van de kantoorwerknemer en de verkantorisering van de economie Een hogere vervangingsbehoefte compenseert in de komende periode een terugval in de uitbreidingsvraag De nieuwbouwproductie van kantoren blijft daarom tot 2015 op niveau Onderzoeker drs M V Zuidema Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2004 De omvang van het arbeidsbestand in de bouwnijverheid is van 2003 op 2004 met 4 4 procent gedaald naar 233 394 personen De daling kwam voor het grootste gedeelte voor rekening van de bouwplaatswerknemers Hun aantal daalde met

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/7/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Aanmeldformulier EIB congres 2015 - Economisch Instituut voor de Bouw
  aanmelden voor het EIB congres op 29 januari 2015 in het DeLaMar Theater te Amsterdam Het is mogelijk om één of meerdere personen aan te melden voor het congres Graag aanmelden per persoon Aanhef heer mevrouw Voorletter s Achternaam Organisatie

  Original URL path: http://www.eib.nl/congres2015/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Matthieu Zuidema - Economisch Instituut voor de Bouw
  Matthieu Zuidema Michiel Mulder Paul Groot Senior onderzoekers Frits Jansen Radislav Semenov Rosalie Greven Onderzoekers Bart Meuwese Jerzy Straatmeijer Jorrit Bakker Khadija Afrian Nicole Smit Nylas Visser Rick van Zwet Samira Errami Secretariaat Administratie Margo Wakidjan Sendy Wakidjan Matthieu Zuidema

  Original URL path: http://www.eib.nl/medewerkers/matthieu-zuidema/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Frits Jansen - Economisch Instituut voor de Bouw
  Matthieu Zuidema Michiel Mulder Paul Groot Senior onderzoekers Frits Jansen Radislav Semenov Rosalie Greven Onderzoekers Bart Meuwese Jerzy Straatmeijer Jorrit Bakker Khadija Afrian Nicole Smit Nylas Visser Rick van Zwet Samira Errami Secretariaat Administratie Margo Wakidjan Sendy Wakidjan Frits Jansen

  Original URL path: http://www.eib.nl/medewerkers/frits-jansen/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •