archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Michiel Mulder - Economisch Instituut voor de Bouw
  Koning Matthieu Zuidema Michiel Mulder Paul Groot Senior onderzoekers Frits Jansen Radislav Semenov Rosalie Greven Onderzoekers Bart Meuwese Jerzy Straatmeijer Jorrit Bakker Khadija Afrian Nicole Smit Nylas Visser Rick van Zwet Samira Errami Secretariaat Administratie Margo Wakidjan Sendy Wakidjan Michiel

  Original URL path: http://www.eib.nl/medewerkers/michiel-mulder/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Nicole Smit - Economisch Instituut voor de Bouw
  Zuidema Michiel Mulder Paul Groot Frits Jansen Radislav Semenov Rosalie Greven Onderzoekers Bart Meuwese Jerzy Straatmeijer Jorrit Bakker Khadija Afrian Nicole Smit Nylas Visser Rick van Zwet Samira Errami Secretariaat Administratie Margo Wakidjan Sendy Wakidjan Nicole Smit Onderzoeker N Smit

  Original URL path: http://www.eib.nl/medewerkers/nicole-smit/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Samira Errami - Economisch Instituut voor de Bouw
  Matthieu Zuidema Michiel Mulder Paul Groot Senior onderzoekers Frits Jansen Radislav Semenov Rosalie Greven Onderzoekers Bart Meuwese Jerzy Straatmeijer Jorrit Bakker Khadija Afrian Nicole Smit Nylas Visser Rick van Zwet Samira Errami Secretariaat Administratie Margo Wakidjan Sendy Wakidjan Samira Errami

  Original URL path: http://www.eib.nl/medewerkers/samira-errami/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Nylas Visser - Economisch Instituut voor de Bouw
  Matthieu Zuidema Michiel Mulder Paul Groot Senior onderzoekers Frits Jansen Radislav Semenov Rosalie Greven Onderzoekers Bart Meuwese Jerzy Straatmeijer Jorrit Bakker Khadija Afrian Nicole Smit Nylas Visser Rick van Zwet Samira Errami Secretariaat Administratie Margo Wakidjan Sendy Wakidjan Nylas Visser

  Original URL path: http://www.eib.nl/medewerkers/nylas-visser/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sendy Wakidjan - Economisch Instituut voor de Bouw
  Koning Matthieu Zuidema Michiel Mulder Paul Groot Senior onderzoekers Frits Jansen Radislav Semenov Rosalie Greven Onderzoekers Bart Meuwese Jerzy Straatmeijer Jorrit Bakker Khadija Afrian Nicole Smit Nylas Visser Rick van Zwet Samira Errami Secretariaat Administratie Margo Wakidjan Sendy Wakidjan Sendy

  Original URL path: http://www.eib.nl/medewerkers/sendy-wakidjan/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Taco van Hoek - Economisch Instituut voor de Bouw
  Zuidema Michiel Mulder Paul Groot Senior onderzoekers Frits Jansen Radislav Semenov Rosalie Greven Onderzoekers Bart Meuwese Jerzy Straatmeijer Jorrit Bakker Khadija Afrian Nicole Smit Nylas Visser Rick van Zwet Samira Errami Secretariaat Administratie Margo Wakidjan Sendy Wakidjan Taco van Hoek

  Original URL path: http://www.eib.nl/medewerkers/taco-van-hoek/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmarkt - Economisch Instituut voor de Bouw
  gelaten Bij opdrachtgevers voor civiele betonbouw wordt soms gegund op basis van economisch meest voordelige aanbieding maar hierbij speelt de prijs vrijwel altijd een dominante rol Het aandeel van het grootbedrijf is door de veranderingen in de contracten en door de toenemende complexiteit van de projecten in de afgelopen jaren gegroeid De personeelsbehoefte in de sector neemt door het groeiende marktvolume in de komende jaren toe Daarbij groeit de behoefte aan uitvoerders sneller dan aan betontimmerlieden In kwalitatieve zin nemen de eisen aan het personeel toe onder meer door nieuwe taken die de bedrijven overnemen van de opdrachtgevers en door veranderingen in technologie en bedrijfsorganisatie Onderzoekers drs P J M Groot drs N A Gouw en drs C A Kok Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2006 In 2006 is het ziekteverzuim in de bouwnijverheid ten opzichte van 2005 gedaald van 5 0 tot 4 6 procent In deze vergelijking is voor 2006 van alle ziektegevallen alleen het verzuim in het eerste ziektejaar meegeteld vóór 2006 was de maximale uitkeringsduur immers n jaar vanaf 2006 is dat 2 jaar De daling van het verzuimpercentage vond zowel bij het UTA personeel Uitvoerend Technisch en Administratief personeel als bij het bouwplaatspersoneel plaats Bij het Uitvoerend Technisch en Administratief personeel daalde het verzuimpercentage tot 2 5 procent Het verzuimpercentage bij het bouwplaatspersoneel kwam in 2006 uit op 5 6 procent De meldingsfrequentie het gemiddelde aantal ziekmeldingen per werknemer daalde in 2006 van 0 71 tot 0 66 Bij het bouwplaatspersoneel daalde de meldingsfrequentie van 0 80 naar 0 76 Bij het UTA personeel daalde deze van 0 52 naar 0 46 Het verzuimpercentage in 2006 ligt in de b u sector op een hoger niveau dan in de gww sector De afbouwbedrijven kennen in 2006 een hoger verzuimpercentage dan gemiddeld Over het algemeen is bij deze bedrijfstypen ook de meldingsfrequentie relatief hoog In 2006 bedraagt het aandeel gevallen met een verzuimduur van n jaar of langer 1 procent in het bestand van 2005 bedroeg het aandeel gevallen met de maximale verzuimduur van één jaar 1 2 procent Onderzoeker C M van Rijswijk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Sectorprofiel stukadoors afbouw en terrazzo vloerenbedrijf 2005 2012 De afbouwbranche telt ruim 1 750 bedrijven met personeel Deze bedrijven hebben circa 13 000 werknemers in dienst Daarnaast zijn er ruim 5 400 bedrijven zonder personeel Sinds 2001 is het aantal zzp ers verdrievoudigd Het aantal werknemers daalde in die periode met bijna 10 procent Er is sprake van een trendmatige verschuiving van de werkgelegenheid van bedrijven met personeel naar bedrijven zonder personeel De productie bedraagt circa 1 5 miljard euro Hiervan komt 600 miljoen voor rekening van de stukadoorsbedrijven en 900 miljoen voor die van wand vloer en overige afbouwbedrijven Tussen 2006 en 2008 zal de productie met 5 procent per jaar toenemen Dit houdt in dat de arbeidscapaciteit jaarlijks met 4 procent moet toenemen Om de vakgeschooldheid van het personeel in stand te houden zal de instroom van leerlingen in de vakopleidingen van Savantis de komende jaren minimaal op het huidige niveau gehandhaafd moeten blijven Met moet zich echter de vraag stellen of het aandeel vakgediplomeerd personeel in het totale personeelsbestand niet omhoog zou moeten Dit zou een behoorlijke opgave voor het kenniscentrum betekenen temeer daar de laatste jaren de instroom in de vakopleiding dalende is Onderzoekers drs H J A Beereboom drs G Blomsma drs I Corten drs K Kok en drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2005 De omvang van het arbeidsbestand in de bouwnijverheid is van 2004 op 2005 met 3 7 procent gedaald naar 224 758 personen De daling kwam voor het grootste gedeelte voor rekening van de bouwplaatswerknemers Hun aantal daalde met ruim 8 500 naar 155 275 De omvang van het Uitvoerend Technisch en Administratief UTA personeel daalde licht van 69 551 naar 69 482 De gemiddelde leeftijd van de werknemers bedroeg 39 2 jaar Ten opzichte van 2004 is dit een stijging met 0 2 jaar In 2005 bedraagt de netto arbeidscapaciteit 181 845 manjaren Dit betekent een daling van 4 9 procent ten opzichte van 2004 Deze daling is sterker dan de daling van het arbeidsbestand doordat in 2005 meer capaciteit verloren ging als gevolg van ziekte In 2005 traden in totaal 24 298 werknemers toe tot het arbeidsbestand een stijging van ruim 2 700 ten opzichte van 2004 Het aantal uittredingen kende een lichte stijging van 32 363 in 2003 tot 32 934 in 2004 Onderzoeker C M van Rijswijk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Sectorprofiel schilders afwerkings en glaszetbedrijf 2005 2012 De schildersbranche telt ruim 3 000 bedrijven met personeel Deze bedrijven hebben bijna 28 000 werknemers in dienst Daarnaast zijn er bijna 5 000 bedrijven zonder personeel Sinds 2001 is het aantal zzp ers verdubbeld Het aantal werknemers daalde in die periode met bijna een kwart Er is sprake van een trendmatige verschuiving van de werkgelegenheid van bedrijven met personeel naar bedrijven zonder personeel De corebusiness van alle bedrijven in de branche is schilderen behangen glasplaatsen en kleuradvisering Toch houden veel bedrijven zich ook met andere activiteiten bezig zoals decoratieve wandafwerking en betonreparatie Tussen 2005 en 2008 zal de productie in de schildersbranche met bijna 3 procent per jaar toenemen De vraag naar werknemers zal in dezelfde periode jaarlijks met bijna 1 procent toenemen De instroom van leerlingen in de vakopleidingen van Savantis zal daarom in 2006 2007 en 2008 minimaal op het huidige niveau gehandhaafd moeten blijven Gezien de ontwikkelingen in de laatste jaren is het de vraag of deze leerlingeninstroom gemakkelijk te realiseren valt Op middellange termijn vlakt de groei in de productie enigszins af en daarmee ook de vraag naar arbeidscapaciteit Per saldo zijn de vooruitzichten dus niet ongunstig maar bepaalde problemen zoals dat van de dalende leerlingenaantallen vragen om speciale aandacht Onderzoekers drs H J A Beereboom drs I Corten drs K Kok en drs H van

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/arbeidsmarkt/page/2/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Beleidsanalyses - Economisch Instituut voor de Bouw
  Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector 04 07 2010 De voorgestelde veranderingen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek en de liberalisatie van de huursector die de meeste politieke partijen hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma s hebben grote gevolgen voor de woningmarkt de inkomensverdeling en de bouwproductie Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw 04 01 2010 De door het kabinet ingestelde stimuleringsbudget biedt de ruimte voor een dergelijke vormgeving de concrete invulling van de maatregel ligt bij de gemeenten Aangevuld met een tijdelijke verlaging van het BTW tarief op alle vormen van groot onderhoud van oudere woningen en stimuleringsmaatregelen gericht op energiebesparing in huur en koopwoningen kan in de jaren 2009 2012 de verwachte terugval in werkgelegenheid betekenisvol worden teruggedrongen Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Hervorming van de woningmarkt Er is veel kritiek op het functioneren van de Nederlandse woningmarkt Wachtlijsten hoge prijzen voor koopwoningen slechte aansluiting van het aanbod op de vraag en weinig doorstroming In hoeverre klopt dit negatieve beeld en welke factoren zijn verantwoordelijk voor de minder gunstige prestaties van de Nederlandse woningmarkt In deze publicatie wordt stilgestaan bij de verschillen in functioneren tussen de nieuwe en bestaande markten voor koopwoningen en huurwoningen waarbij de aandacht zich vooral richt op de cruciale rol van overheidsbeleid De auteur stelt zich de vraag wat nu eigenlijk de doelen van het woonbeleid in Nederland zijn en hoe dit vervolgens wordt uitgewerkt via ruimtelijk beleid en regelgeving de fiscale behandeling van het eigen woningbezit en het beleid in de sociale huursector Er worden hervormingsvoorstellen besproken waarvan de bijbehorende kwantitatieve gevolgen in beeld worden gebracht Geconcludeerd wordt dat het goed mogelijk is om de woningmarkt aanzienlijk beter te laten functioneren daarbij per saldo budgettaire middelen vrij te spelen dit te realiseren zonder grote verschuivingen in inkomens en vermogensposities en daarbij te voorkomen dat de woonconsumptie en bouwproductie een zware klap behoeven te incasseren Taco van Hoek Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Uitdagingen en beleidsopties bij de nieuwbouw van woningen De huidige woningbouwafspraken lopen tot 2009 Wat zijn de ervaringsfeiten rond de nieuwbouw van woningen in de achterliggende jaren geweest Hoe kijken provincies en gemeenten woningbouwcorporaties en ontwikkelaars en bouwers tegen de ontwikkelingen aan Wat waren de belangrijkste knelpunten bij het ontwikkelen van voldoende kwalitatief goed woningaanbod Wat is de rol van het Rijks beleid hierbij geweest In hoeverre lopen de regionale situaties uiteen Na de analyse van de achterliggende jaren wordt vooruit gekeken naar de periode 2010 2020 Hoe zien de opgaven voor de woningbouw eruit in deze periode Wat betekent het handhaven van het huidig beleid voor de mogelijkheden om straks nieuw woningaanbod tot stand te brengen Dreigen er financiële knelpunten en hoe zit het met de regionale spreiding en de diversiteit van het woningaanbod Tegen de achtergrond van de te verwachten knelpunten en de invloed van beleid hierop wordt vervolgens gekeken naar mogelijkheden om beleid anders vorm te

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/beleidsanalyses/page/2/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •