archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bouwen op vertrouwen - Economisch Instituut voor de Bouw
  van het onderzoek zijn projectleiders van beide partijen uitgebreid ge nqu teerd Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens over het wederzijdse vertrouwen uit eerdere onderzoeken van het EIB Uit het onderzoek blijkt dat de projectleiders van beide partijen over het algemeen zeggen vertrouwen in elkaar te hebben Ze waarderen elkaars kennis en kunde en vinden dat de ander voldoende betrokken en toegewijd is bij het project Ook zeggen ze elkaars

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/bouwen-op-vertrouwen/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in ontwerpbureaus - Economisch Instituut voor de Bouw
  ontploo en naast het maken van het ontwerp gaat het voornamelijk om werkzaamheden in verband met de bouwvoorbereiding zoals het maken van de begroting en de keuze van de aannemer Directie voeren en projectco rdinatie maken minder vaak deel uit van de opdracht aan de bureaus Als gevolg van de sterke gerichtheid op activiteiten in de ontwerpfase is de mate van procesintegratie in de ontwerp en adviesbranche gering Afgaande op

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/procesintegratie-en-innovatief-ondernemerschap-in-ontwerpbureaus/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in de aan de bouw toeleverende industrie en de bouwmaterialenhandel - Economisch Instituut voor de Bouw
  bouwmaterialenhandel Het onderzoek gaat in op de manier waarop deze bedrijven zich manifesteren op de bouwmarkt en op hun relatie met de bouw en bouwinstallatiebedrijven Dit rapport omvat de eerste observatie de zogenaamde nulmeting De komende drie jaren worden vervolgmetingen gehouden waarmee kan worden aangegeven in hoeverre veranderingen in de structuur van de bedrijfstak zijn opgetreden Zo komt uit dit rapport naar voren dat de bedrijven in de bouwmaterialenhandel hoog

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/monitoring/procesintegratie-en-innovatief-ondernemerschap-in-de-aan-de-bouw-toeleverende-industrie-en-de-bouwmaterialenhandel/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Publicaties - Economisch Instituut voor de Bouw
  rekening van zzp ers Over de zzp er in de bestratingsbranche was nog niet zoveel bekend In het voorliggende onderzoek komen de volgende vragen aan bod Welke zijn de kenmerken van de zzp ers in de straatmakersbranche Hoe is de bedrijfsvoering van zzp ers Wat zijn de arbeidsomstandigheden van zzp ers in de bestratingsbranche En wat valt te verwachten omtrent de verdere groei van het aantal zzp ers Onderzoekers drs H J A Beereboom en drs I W Corten Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Middenkaderopleidingen in de bouw Voorziet het middelbaar beroepsonderwijs nog wel voldoende in de behoefte aan middenkaderpersoneel Daarover bestaat onzekerheid omdat enerzijds de behoefte aan middenkaderpersoneel groeit en anderzijds het aantal leerlingen in het MBO bouw infraonderwijs daalt Hoe nijpend is de situatie En wat kunnen we er aan doen Het onderhavige rapport tracht op deze en andere vragen een antwoord te formuleren Onderzoekers drs H J A Beereboom drs K Kok en drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces Meting 2008 Het EIB voert in opdracht van PSIBouw vier jaarlijks te herhalen onderzoeken uit onder bedrijven die bijdragen aan de totstandkoming van bouwwerken Het gaat om bouw en bouwinstallatiebedrijven ontwerp en adviesbureaus en producenten van en handel in bouwmaterialen Dit rapport presenteert de uitkomsten van het vierde onderzoek Eerdere rapportages verschenen in 2006 en 2007 De onderzoeken hebben tot doel de effecten van de vernieuwingsprogramma s van PSIBouw zichtbaar te maken op het niveau van de bedrijfskolom bouw Belangrijke onderwerpen in dit kader zijn de verschillende aspecten van innovatief ondernemerschap en duurzame samenwerking in het bouwproces Onderzoekers drs D Holtackers drs F J Jansen drs E lourens en drs J Schellevis Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006 2007 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de hoogte en samenstelling van de algemene kosten AK van bouwbedrijven in Nederland Algemene kosten zijn kosten die bouwbedrijven bij hun opdrachtgever in rekening brengen via een opslag op de direct verrekenbare kosten Dit gebeurt omdat algemene kosten weinig samenhang vertonen met de productie maar wel uit de opbrengst daarvan moeten worden terugverdiend In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen het AK percentage in de b u en gww sector Voor de b u sector is de opslag voor algemene kostennaar grootteklasse type bouwbedrijf en type bouwwerk nader bekeken Daarnaast wordt aandacht besteed aan de definitie en samenstelling van de algemene kosten en wordt verklaard waarom er tussen bedrijven verschillen optreden in de hoogte van de AK opslag Onderzoekers M H Vrolijk en A J van der Vlist Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Opdrachtgevers aan het woord Meting 2008 In opdracht van de Regieraad Bouw worden in de periode 2005 2008 vier monitoringsonderzoeken uitgevoerd onder opdrachtgevers van bouwwerken Dit rapport geeft de resultaten weer van de derde meting over 2008 Het onderzoek richt zich zowel op grote reguliere opdrachtgevers zoals rijksoverheden en ontwikkelaars als op kleine opdrachtgevers zoals particulieren en kleine corporaties Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de rol die opdrachtgevers hebben in de vernieuwing van de bouwsector Eén van de onderwerpen die aan bod komt is de betrokkenheid van de opdrachtgever in de verschillende fasen van het bouwproces Verder wordt ingegaan op de tevredenheid van de opdrachtgevers over het werk van de bouwbedrijven op de mate van vertrouwen en transparantie en op de vraag in hoeverre de opdrachtgevers zelf innovaties initiëren en stimuleren Onderzoekers drs F J Jansen en M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwconcerns in beeld 2007 2008 Nederland telt een aantal zeer grote bouwondernemingen Deze concerns zijn werkzaam in veel sectoren van de bouw Sommige zijn niet alleen in Nederland actief maar ook in het buitenland Hoe presteren deze bedrijven ten opzichte van elkaar en hoe steken deze prestaties af tegen die van hun buitenlandse collega s Deze publicatie geeft inzicht in de omzet en winstontwikkeling van2007 en in de verwachtingen voor 2008 Onderzoeker drs F J Jansen Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven in 2007 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische positie van gww bedrijven in Nederland Het gaat hierbij om bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer werkzaam zijn op het gebied van grond water en wegenbouw Dit rapport geeft de uitkomsten weer over het boekjaar 2007 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Verder wordt aandacht besteed aan regionale ontwikkelingen NB indien besteld samen met de bedrijfseconomische kencijfers van b en u bedrijven is de prijs voor deze twee publicaties samen 60 Onderzoeker H H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van b u bedrijven in 2007 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische positie van b u bedrijven in Nederland Het gaat hierbij om bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer of bouwondernemer werkzaam zijn op het gebied van nieuwbouw en onderhoud van woningen en gebouwen Dit rapport geeft de uitkomsten weer over het boekjaar 2007 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Verder wordt aandacht besteed aan regionale ontwikkelingen NB indien besteld samen met de bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven is de prijs voor deze twee publicaties samen 60 Onderzoeker M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009 De gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande conjuncturele neergang treffen de Nederlandse bouwproductie in sterke mate Voor bouwbedrijven maar ook voor andere partijen in de bouwkolom bestaat er vanaf september veel onzekerheid wat de conjuncturele omslag voor hen zal betekenen Dat het verslechterde economisch beeld de bouwproductie negatief zal beïnvloeden staat vast Het is vooral de vraag hoe groot de klap zal zijn en hoe lang deze zal aanhouden Welke sectoren zullen het sterkst onder druk komen te staan Zijn er sectoren die zich gedeeltelijk aan de conjuncturele neergang weten te onttrekken Wat betekent dit voor de werkgelegenheid in

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/5/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Publicaties - Economisch Instituut voor de Bouw
  van economisch meest voordelige aanbieding maar hierbij speelt de prijs vrijwel altijd een dominante rol Het aandeel van het grootbedrijf is door de veranderingen in de contracten en door de toenemende complexiteit van de projecten in de afgelopen jaren gegroeid De personeelsbehoefte in de sector neemt door het groeiende marktvolume in de komende jaren toe Daarbij groeit de behoefte aan uitvoerders sneller dan aan betontimmerlieden In kwalitatieve zin nemen de eisen aan het personeel toe onder meer door nieuwe taken die de bedrijven overnemen van de opdrachtgevers en door veranderingen in technologie en bedrijfsorganisatie Onderzoekers drs P J M Groot drs N A Gouw en drs C A Kok Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2006 In 2006 is het ziekteverzuim in de bouwnijverheid ten opzichte van 2005 gedaald van 5 0 tot 4 6 procent In deze vergelijking is voor 2006 van alle ziektegevallen alleen het verzuim in het eerste ziektejaar meegeteld vóór 2006 was de maximale uitkeringsduur immers n jaar vanaf 2006 is dat 2 jaar De daling van het verzuimpercentage vond zowel bij het UTA personeel Uitvoerend Technisch en Administratief personeel als bij het bouwplaatspersoneel plaats Bij het Uitvoerend Technisch en Administratief personeel daalde het verzuimpercentage tot 2 5 procent Het verzuimpercentage bij het bouwplaatspersoneel kwam in 2006 uit op 5 6 procent De meldingsfrequentie het gemiddelde aantal ziekmeldingen per werknemer daalde in 2006 van 0 71 tot 0 66 Bij het bouwplaatspersoneel daalde de meldingsfrequentie van 0 80 naar 0 76 Bij het UTA personeel daalde deze van 0 52 naar 0 46 Het verzuimpercentage in 2006 ligt in de b u sector op een hoger niveau dan in de gww sector De afbouwbedrijven kennen in 2006 een hoger verzuimpercentage dan gemiddeld Over het algemeen is bij deze bedrijfstypen ook de meldingsfrequentie relatief hoog In 2006 bedraagt het aandeel gevallen met een verzuimduur van n jaar of langer 1 procent in het bestand van 2005 bedroeg het aandeel gevallen met de maximale verzuimduur van één jaar 1 2 procent Onderzoeker C M van Rijswijk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Sectorprofiel stukadoors afbouw en terrazzo vloerenbedrijf 2005 2012 De afbouwbranche telt ruim 1 750 bedrijven met personeel Deze bedrijven hebben circa 13 000 werknemers in dienst Daarnaast zijn er ruim 5 400 bedrijven zonder personeel Sinds 2001 is het aantal zzp ers verdrievoudigd Het aantal werknemers daalde in die periode met bijna 10 procent Er is sprake van een trendmatige verschuiving van de werkgelegenheid van bedrijven met personeel naar bedrijven zonder personeel De productie bedraagt circa 1 5 miljard euro Hiervan komt 600 miljoen voor rekening van de stukadoorsbedrijven en 900 miljoen voor die van wand vloer en overige afbouwbedrijven Tussen 2006 en 2008 zal de productie met 5 procent per jaar toenemen Dit houdt in dat de arbeidscapaciteit jaarlijks met 4 procent moet toenemen Om de vakgeschooldheid van het personeel in stand te houden zal de instroom van leerlingen in de vakopleidingen van Savantis de komende jaren minimaal op het huidige niveau gehandhaafd moeten blijven Met moet zich echter de vraag stellen of het aandeel vakgediplomeerd personeel in het totale personeelsbestand niet omhoog zou moeten Dit zou een behoorlijke opgave voor het kenniscentrum betekenen temeer daar de laatste jaren de instroom in de vakopleiding dalende is Onderzoekers drs H J A Beereboom drs G Blomsma drs I Corten drs K Kok en drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwbedrijven 2007 Jaarlijks wordt door het EIB onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen en vooruitzichten van bouw en infrabedrijven b u en gww Het gaat hierbij om recente ontwikkelingen in bedrijven die voornamelijk als hoofdaannemer of bouwondernemer werkzaam zijn Dit rapport geeft een overzicht van de uitkomsten voor 2006 en 2007 De ontwikkelingen en vooruitzichten betreffen de omzet winstgevendheid en de verwachtingen daaromtrent voor de nabije toekomst Verder wordt aandacht besteed aan bijzondere knelpunten in de bedrijfsvoering van de bedrijven Onderzoeker drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces Het EIB voert in opdracht van PSIBouw vier jaarlijks te herhalen metingen uit onder de verschillende partijen aan de aanbodzijde van de bouw Het gaat hier om de bouw en bouwinstallatiebedrijven de ontwerp en adviesbureaus en de toeleveranciers en bedrijven in de bouwmaterialenhandel Dit rapport behandelt de resultaten van de tweede meting Het onderzoek heeft als voornaamste doel om van de partijen te bepalen in hoeverre ze werkzaam zijn in de verschillende de fasen van het bouwproces en kenmerken van innovatief ondernemerschap bezitten Daarnaast wordt ingegaan op de mate van vertrouwen tussen de bedrijven en hun opdrachtgevers en de vraag hoe de bedrijven oordelen over de transparantie van de opdrachtgevers Onderzoekers drs F J Jansen drs A J Grootenboer drs E lourens drs J Schellevis ir R Sijpersma en drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De bouwbedrijven in 2005 In 2005 waren er 15 033 bouwbedrijven met personeel in dienst actief een daling van 3 5 procent ten opzichte van 2004 Deze daling kwam tot stand door 1 174 nieuwe inschrijvingen in 2005 en 1 713 stakingen gedurende 2004 Ook het aantal door de bouwbedrijven verloonde manjaren nam van 2004 op 2005 af en wel met 5 1 procent tot 193 619 Het aantal verloonde manjaren van het uitvoerend technisch en administratief UTA personeel kende in 2005 ten opzichte van 2004 een daling van 2 procent tot 54 190 Het aantal verloonde manjaren van het bouwplaatspersoneel daalde in 2005 met 6 3 procent tot 139 429 Het gemiddeld aantal manjaren per bedrijf daalde van 13 1 tot 12 9 Alleen in de hoofdgroep overige nam het gemiddelde aantal manjaren per bedrijf licht toe van 7 1 in 2004 tot 9 2 in 2005 De gemiddelde bruto loonsom per manjaar in 2005 bedroeg 33 785 tegen 32 949 in 2004 In het westen van het land is de gemiddelde bruto loonsom per manjaar het hoogst gevolgd door het zuiden Hierna komt Oost en in Noord is de gemiddelde bruto loonsom het laagst Onderzoeker C M van Rijswijk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Infrastructuurmonitor MIT 2007 Van de bijna 200 projecten die in de landelijke infrastructuurplannen MIT van het rijk staan hebben er vorig jaar ruim 25 vertraging opgelopen In de noordelijke Randstad zal één op de vier projecten later worden opgeleverd In de planstudiefase van het MIT zijn vooral wegenprojecten vertraagd onder meer vanwege de luchtkwaliteitsproblematiek In de realisatiefase gaat het met name om spoorprojecten rond HSL stations en om vaarwegen Het aantal vertragingen bij spoorprojecten neemt de laatste jaren toe In de komende jaren neemt het voor infrastructuur beschikbare budget geleidelijk toe In 2010 is ongeveer 7 7 miljard beschikbaar Het hoofdwegennet en het spoorwegennet krijgen elk ongeveer een derde van het budget Het aandeel van de megaprojecten neemt de komende jaren verder af De beschikbare budgetten blijken niet voldoende om de geplande projecten aansluitend aan het doorlopen van de procedures te realiseren Daarvoor zou tussen 2006 en 2011 ruim 500 miljoen extra nodig zijn Veel projecten komen vanwege financiële beperkingen pas na 2010 voor uitvoering in beeld In het infrastructuurbeleid krijgen beheer en onderhoud steeds meer aandacht Per jaar is hiervoor ruim 2 5 miljard beschikbaar vooral voor hoofdwegen en spoorwegen Tussen 2007 en 2010 stijgt dit bedrag met gemiddeld 2 procent per jaar Onderzoeker drs P J M Groot Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De restauratieproductie tot 2011 Het subsidiestelsel voor de instandhouding van monumenten is onlangs sterk gewijzigd In plaats van het verstrekken van bijdragen in de restauratie wil het rijk toe naar een systeem waarin het bevorderen van onderhoud centraal staat In opdracht van de Vakgroep Restauratie onderzocht het EIB wat de gevolgen daarvan zijn voor de bouwproductie in de monumentensector De stapsgewijs in te voeren veranderingen in het subsidiestelsel zorgen voor een onevenwichtig verloop van het productievolume Op termijn leidt dit tot een krimpende restauratiemarkt In 2011 komt het productievolume ruim 20 procent lager uit dan het niveau van 2006 Op korte termijn wordt de pijn verzacht doordat het kabinet in december 2006 een aanvullend subsidiebudget voor restauratie toekende van 140 miljoen Dit leidt tot extra productie in de periode 2007 2010 Door het aflopen van deze regeling en van de voormalige subsidieregelingen valt na deze periode een substantiële vraagprikkel weg De verwachting is dat de vervangende onderhoudssubsidie in 2011 nog onvoldoende vraag genereert om het hele verlies op te vangen Onderzoeker drs J Schellevis Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Opdrachtgevers aan het woord Meting 2006 In opdracht van de Regieraad Bouw worden vier jaarlijks herhaalde metingen uitgevoerd onder opdrachtgevers van bouwwerken Dit rapport betreft de tweede meting Het onderzoek richt zich zowel op grote reguliere opdrachtgevers zoals rijksoverheden en ontwikkelaars als op kleine opdrachtgevers zoals particulieren en kleine corporaties Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke rol de opdrachtgevers spelen in de vernieuwing van de bouwsector Een van de onderwerpen die aan bod komt is de betrokkenheid van de opdrachtgever in de verschillende fasen van het bouwproces Verder wordt ingegaan op de tevredenheid van de opdrachtgevers over het werk van de bouwbedrijven en op de vraag in hoeverre de opdrachtgevers zelf innovaties initi ren en stimuleren Onderzoekers drs F J Jansen en ir R Sijpersma Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2005 De omvang van het arbeidsbestand in de bouwnijverheid is van 2004 op 2005 met 3 7 procent gedaald naar 224 758 personen De daling kwam voor het grootste gedeelte voor rekening van de bouwplaatswerknemers Hun aantal daalde met ruim 8 500 naar 155 275 De omvang van het Uitvoerend Technisch en Administratief UTA personeel daalde licht van 69 551 naar 69 482 De gemiddelde leeftijd van de werknemers bedroeg 39 2 jaar Ten opzichte van 2004 is dit een stijging met 0 2 jaar In 2005 bedraagt de netto arbeidscapaciteit 181 845 manjaren Dit betekent een daling van 4 9 procent ten opzichte van 2004 Deze daling is sterker dan de daling van het arbeidsbestand doordat in 2005 meer capaciteit verloren ging als gevolg van ziekte In 2005 traden in totaal 24 298 werknemers toe tot het arbeidsbestand een stijging van ruim 2 700 ten opzichte van 2004 Het aantal uittredingen kende een lichte stijging van 32 363 in 2003 tot 32 934 in 2004 Onderzoeker C M van Rijswijk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van gespecialiseerde bedrijven in de bouw in 2005 Na een aantal slechte jaren brak in 2005 voor veel gespecialiseerde bedrijven in de bouw een betere tijd aan Dit was vooral het geval voor bedrijven werkzaam in de b u en voor overige gespecialiseerde bedrijven Voor gespecialiseerde bedrijven in de gww bleef een duidelijk marktherstel nog uit De omzetten van de bedrijven groeiden gemiddeld met 18 procent prijsstijgingen inbegrepen Deze relatief sterke groei maakte de forse omzetdalingen in de jaren daarvoor weer enigszins goed In totaal bereikten de omzetten in 2005 een waarde van 10 1 miljard euro Achtenvijftig procent hiervan werd gerealiseerd door specialisten in de b u timmer stukadoors afbouwbedrijven e d 18 procent viel toe aan specialisten in de gww straatmakers grondwerk en grondboorbedrijven en 28 procent kwam tot stand in overige gespecialiseerde bedrijven zoals hei en sloopbedrijven Veel gespecialiseerde bedrijven werken in opdracht van andere bouwbedrijven hoofdaannemers Meer dan de helft van de totale omzet 57 procent werd in 2005 in onderaanneming gerealiseerd Het marktherstel kwam ook tot uitdrukking in een verbeterde winstgevendheid De winstmarges van de bedrijven stegen voor belasting van gemiddeld 2 7 tot 4 4 procent De rentabiliteit van het totale vermogen nam toe van 6 1 tot 11 8 procent Deze verbetering deed zich over een breed front voor Onderzoeker drs F J Jansen Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Beperking hypotheekrenteaftrek Gevolgen voor bouwproductie en woningmarkt In 1893 is de hypotheekrenteaftrek ingevoerd als onderdeel van de eerste inkomstenbelasting in Nederland In de afgelopen jaren is de reikwijdte van de regeling enigszins ingeperkt en op politiek niveau wordt met enige regelmaat discussie gevoerd over het voortbestaan van de hypotheekrenteaftrek Wat zijn de voor en nadelen van het bestaan van deze regeling Welke gevolgen heeft een ingreep in de hypotheekrenteaftrek voor de prijzen van koopwoningen en voor de geconsumeerde hoeveelheid van woondiensten Vertaalt zich dit vervolgens door in de bouwproductie en zo ja welke sectoren worden hierdoor getroffen Wat zijn de effecten op de korte termijn en welke structurele effecten dienen zich aan Tot slot wordt in deze studie de relatie tussen de prijsontwikkeling van koopwoningen en locatieontwikkeling en gemeentelijke grondexploitatie belicht Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Algemene kosten in het bouwbedrijf in 2005 Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de hoogte en samenstelling van de algemene kosten AK van bouwbedrijven in Nederland Algemene kosten zijn kosten die bouwbedrijven bij hun opdrachtgever in rekening brengen via een opslag op de direct verrekenbare kosten Dit gebeurt omdat algemene kosten weinig samenhang vertonen met de productie maar wel uit de opbrengst daarvan moeten worden terugverdiend Tussen de bedrijven treden verschillen op in de hoogte van de AK opslag Door de algemene kosten op een uniforme wijze te berekenen kunnen bedrijven een vergelijking maken met de eigen praktijk In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen het AK percentage in de b u en gww sector Voor de b u sector is de opslag voor algemene kostennaar type bouwbedrijf en type bouwwerk nader bekeken Daarnaast is ook aandacht besteed aan de meerjarige ontwikkeling van de algemene kosten per sector Onderzoeker M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven in 2005 Het jaar 2005 toont voor de gww een voortzetting van het economische herstel dat werd ingezet in 2004 De omzet uit binnenlands gww bedrijf steeg met gemiddeld 6 procent Ook de winstmarges stegen van gemiddeld 2 1 naar 3 4 procent Het percentage bedrijven dat het boekjaar afsloot met winst is zodoende gestegen naar 69 procent De ontwikkeling in de bedrijfsgrootteklassen lieten zien dat het grootbedrijf naar verhouding te maken kreeg met een kleine omzetstijging en een grote stijging van de winstmarge Bij het kleinbedrijf hadden de toenames van de omzet en de winstmarge een minimaal effect op het percentage winstmakende bedrijven Het middenbedrijf profiteerde het meest van de economische ontwikkeling en noteerde een flinke stijging van de omzet en de winstmarge De financiële positie van bedrijven in 2005 was over het geheel genomen gezond Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit van bedrijven verbeterden zich De kencijfers bleven ruim binnen daarvoor geldende normen NB indien besteld samen met de bedrijfseconomische kencijfers van b en u bedrijven is de prijs voor deze twee publicaties samen 50 Onderzoeker H H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers van b u bedrijven in 2005 Het jaar 2005 toont voor de meeste b u bedrijven tekenen van economisch herstel De omzetten stegen met gemiddeld 3 procent De bedrijfswinsten daarentegen zijn gedaald De winstmarges namen af van gemiddeld 4 5 naar 3 6 procent Niet voor alle bedrijven was het herstel even sterk Het grootbedrijf kreeg wel te maken met de grootste omzetstijging maar de winstmarge daalde hier ook het sterkst Het kleinbedrijf bleef in 2005 wat betreft de omzet en winstontwikkeling ongeveer op hetzelfde niveau als in 2004 Het middenbedrijf zag zowel de omzet als de winstmarge stijgen De financi le positie van bedrijven in 2005 was over het geheel genomen gezond Bedrijven werden iets minder liquide de solvabiliteit nam echter toe De kencijfers bleven ruim binnen daarvoor geldende normen Het percentage winstmakende bedrijven bleef gelijk aan dat van 2004 NB indien besteld samen met de bedrijfseconomische kencijfers van gww bedrijven is de prijs voor deze twee publicaties samen 50 Onderzoeker M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Sectorprofiel schilders afwerkings en glaszetbedrijf 2005 2012 De schildersbranche telt ruim 3 000 bedrijven met personeel Deze bedrijven hebben bijna 28 000 werknemers in dienst Daarnaast zijn er bijna 5 000 bedrijven zonder personeel Sinds 2001 is het aantal zzp ers verdubbeld Het aantal werknemers daalde in die periode met bijna een kwart Er is sprake van een trendmatige verschuiving van de werkgelegenheid van bedrijven met personeel naar bedrijven zonder personeel De corebusiness van alle bedrijven in de branche is schilderen behangen glasplaatsen en kleuradvisering Toch houden veel bedrijven zich ook met andere activiteiten bezig zoals decoratieve wandafwerking en betonreparatie Tussen 2005 en 2008 zal de productie in de schildersbranche met bijna 3 procent per jaar toenemen De vraag naar werknemers zal in dezelfde periode jaarlijks met bijna 1 procent toenemen De instroom van leerlingen in de vakopleidingen van Savantis zal daarom in 2006 2007 en 2008 minimaal op het huidige niveau gehandhaafd moeten blijven Gezien de ontwikkelingen in de laatste jaren is het de vraag of deze leerlingeninstroom gemakkelijk te realiseren valt Op middellange termijn vlakt de groei in de productie enigszins af en daarmee ook de vraag naar arbeidscapaciteit Per saldo zijn de vooruitzichten dus niet ongunstig maar bepaalde problemen zoals dat van de dalende leerlingenaantallen vragen om speciale aandacht Onderzoekers drs H J A Beereboom drs I Corten drs K Kok en drs H van der Werk Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De bouwarbeidsmarkt in het najaar van 2005 Elk najaar ondervraagt het EIB ongeveer 1 000 werknemers in het bouwbedrijf over hun positie op de arbeidsmarkt Naast bouwplaatswerknemers worden ook werknemers in uitvoerende technische en administratieve beroepen UTA ondervraagd Kenmerken van werknemers als leeftijd beroep en opleiding worden in kaart gebracht Daarnaast is er aandacht voor de arbeidsmarktpositie van werknemers Onderwerpen als arbeidsinhoud arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden staan centraal Onderzoeker drs G Blomsma Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2007 De bouwconjunctuur zit in een fase van krachtige en breed gedragen groei Het totale bouwvolume groeide in 2006 met 5 procent Alle sectoren in de bouw droegen bij aan deze groei Voor 2007 zijn de vooruitzichten eveneens

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/6/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •