archive-nl.com » NL » E » EIB.NL

Total: 381

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prognoses en scenario’s - Economisch Instituut voor de Bouw
  wat er in de toekomst kan gebeuren en onzekerheid daarover verminderen Het EIB maakt prognoses en scenario s over de ontwikkeling van de bouw en gebouwde omgeving voor overheden belangenorganisaties en bedrijven De prognoses geven inzicht in verwachtingen op de korte of middellange termijn bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de productie en werkgelegenheid per sector Scenario s bieden verschillende toekomstperspectieven voor de lange termijn In opdracht van Aedes Bouwend Nederland

  Original URL path: http://www.eib.nl/prognoses-en-scenarios/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Publicaties - Economisch Instituut voor de Bouw
  ontwikkelingen rond de Nibud normen en aangescherpte leenregels roet in het eten En blijft de uitbreiding van de woningvoorraad nog steeds achter bij de huishoudensgroei Kan de utiliteitsbouw de komende jaren groei realiseren ondanks onderbenutting en leegstand in delen van de marktsector En in welke mate profiteert de grond water en wegenbouw van de groei in de nieuwbouw van woningen economisch herstel en toenemende investeringen in waterveiligheid In de afgelopen jaren is de werkgelegenheid in de bouw sterk gedaald Sinds 2009 zijn bij de werknemers 85 000 arbeidsjaren verloren gegaan Wordt de neergaande lijn op de bouwarbeidsmarkt in 2015 eindelijk omgebogen En wat is het perspectief voor de tijdens de crisis werkloos geraakte bouwwerknemers Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015 Gedrukte publicatie 75 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Regionale afstemming van werklocaties in Noord Brabant 12 12 2014 De provincie Noord Brabant maakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg RRO met de Brabantse regio s afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling Ten behoeve van deze afspraken heeft het EIB ramingen voor de werkgelegenheid en de kantorenmarkt opgesteld De regionale afstemming moet leiden tot een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt Raming werkgelegenheid De bijdrage van het EIB bestaat uit het opstellen van regionale werkgelegenheidsprognoses voor de jaren 2020 2030 en 2040 De werkgelegenheidsprognoses zijn gebruikt voor de prognoses voor de kantorenmarkt en bedrijventerreinen De raming van de vraag naar bedrijventerreinen is gedaan door Bureau Buiten Raming werkgelegenheid provincie Noord Brabant Regionale kantorenmarkten Het EIB onderzoek naar de verwachte ontwikkelingen in de kantorenvoorraad laat zien dat op langere termijn het aantal kantoorbanen en de ruimtevraag nog maar zeer bescheiden zullen toenemen Er blijft ook in de toekomst behoefte aan uitbreiding van de kantorenvoorraad maar aanzienlijk minder dan in het verleden De nieuwbouwopgave zal in toenemende mate voortkomen uit een kwaliteitsvraag Bestaande gebouwen verouderen en raken voor gebruik ongeschikt Dit leidt tot een nieuwbouwbehoefte aangezien er altijd een kwaliteitsvraag is naar moderne kantoren Deze moderne kantoren sluiten beter aan bij de veranderende eisen rond bijvoorbeeld bereikbaarheid functionaliteit en duurzaamheid In een business as usual scenario zal het huidige overaanbod ook op lange termijn de marktverhoudingen blijven bepalen en met name op de minder goede formele locaties blijven samengaan met prijsdruk en leegstand De vier regio rapportages kunt u onderstaand downloaden Regionale kantorenmarkt West Brabant Regionale kantorenmarkt Midden Brabant Regionale kantorenmarkt Noordoost Brabant Regionale kantorenmarkt Zuidoost Brabant Winkelwagen wordt bijgewerkt Infrastructuurmonitor MIRT 2015 21 11 2014 Het budget voor wegen water en spoorprojecten neemt in 2015 met 2 toe naar 7 25 miljard De groei betreft vooral waterprojecten Het wegenbudget neemt in 2015 en 2016 af als gevolg van eerder ingezette bezuinigingen Na 2016 treedt hier herstel op vooral voor aanlegprojecten In die jaren neemt het budget voor waterprojecten zowel op het gebied van waterveiligheid als vaarwegen vrij sterk af Ook het beheer en onderhoud van de verschillende typen infrastructuur komt na de recente impuls voor extra onderhoud op een lager niveau Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse die het Economisch Instituut voor de Bouw EIB heeft gemaakt van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur Ruimte en Transport MIRT Van het rapport is een PDF beschikbaar Inlichtingen bij Paul Groot t 020 583 19 23 pgroot Replace this parenthesis with the sign eib nl Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouw in beeld 2013 2014 16 10 2014 Hoe ervaren bedrijven werknemers en zzp ers actuele ontwikkelingen in hun branche In Bouw in beeld wordt hiervan een beeld geschetst De ervaringen zijn opgetekend uit antwoorden van 4 000 respondenten op vragen die hun in het afgelopen half jaar via het internet zijn gesteld Wat is voor bedrijven belangrijk om de huidige crisis te kunnen doorstaan Hoe zeker zijn werknemers van hun baan en kunnen zzp ers nog rond komen nu hun inkomen vaak lager uitvalt dan verwacht Wat zijn werknemers en zzp ers van plan te gaan doen Zoeken naar meer zekerheid in een andere baan of wachten tot het weer beter gaat Waarin verschillen werknemers en zzp ers van elkaar als gekeken wordt naar leeftijd opleiding werktijden behoefte aan scholing lichamelijke fitheid en tevredenheid met de huidige werksituatie Hoe beoordelen bedrijven werknemers en zzp ers de veiligheid van de werkomgeving Wat is volgens hun nodig om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen Kunnen bouwbedrijven voldoen aan collectieve afspraken over het in dienst nemen van gehandicapte werknemers in het bijzonder als het gaat om jonggehandicapten Zijn er al veel bedrijven die jonggehandicapten in dienst hebben Levert dit problemen op Waaruit bestaan offertekosten die bedrijven moeten maken om een opdracht binnen te halen Hoe verhouden die kosten zich tot de grootte van de opdrachten Publieke opdrachtgevers gaan er steeds meer toe over om opdrachten op basis van te leveren prestaties te specificeren en op economisch voordeel te gunnen Bedrijven maar ook opdrachtgevers zelf moeten hiervoor in het voortraject meer werk verrichten en kosten maken dan bij traditionele contracten gebruikelijk is Hoe kunnen volgens bouwbedrijven deze zogenaamde transactiekosten het beste in de hand worden gehouden Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Transactiekosten aanbesteden 14 10 2014 In opdracht van het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra heeft het EIB onderzoek gedaan naar de transactiekosten bij aanbestedingen In dit rapport wordt in beeld gebracht welke kosten inschrijvers en opdrachtgever maken bij de aanbesteding van werk en hoe die transactiekosten variëren bij verschillende aanbestedingsprocedures en gunningscriteria Daarmee wordt tevens duidelijk hoe de kosten zijn veranderd onder invloed van de Aanbestedingswet en de verdere dynamiek op de markt Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Gebruik en effecten van de Starterslening 07 10 2014 In opdracht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten SVn heeft het EIB onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de periode 2013 2014 In dit onderzoek zijn de effecten van de Starterslening op de woningmarkt bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw geëvalueerd Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Ziekteverzuim in de bouw 2013 13 08 2014 Jaarlijks rapporteert

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Aanbestedingen - Economisch Instituut voor de Bouw
  van EMVI Dit rapport zoekt naar een empirische onderbouwing voor de veronderstelde problematiek in een poging onderscheid te kunnen maken tussen de feiten stylized facts en meningen omtrent aanbesteden in de praktijk Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Inventarisatie projecten Noord Holland Noord 2013 14 11 2012 In opdracht van samenwerkende organisaties heeft het EIB geïnventariseerd welke projecten in 2013 door overheden in Noord Holland Noord op de markt zullen worden gebracht Ook is het aanbestedingsbeleid van de overheden in deze regio in beeld gebracht De resultaten van de inventarisatie zijn op 1 november 2012 gepresenteerd op de Marktontmoeting Ondernemend aanbesteden in Alkmaar De samenwerkende organisaties zijn onder meer Bouwend Nederland VNO NCW Noordwest Holland MKB Noordwest Holland Kamer van Koophandel en de Regieraad Bouw Regio Randstad De projecteninventarisatie betreft bijna 200 projecten op het gebied van infrastructuur woningbouw en utiliteitsbouw van overheden boven het Noordzeekanaal Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers 2009 2011 17 08 2012 Een belangrijk deel van de bouwprojecten van gemeenten provincies en het Rijk wordt via openbare aanbesteding op de markt gebracht In dit rapport wordt in beeld gebracht hoe deze opdrachtgevers daarbij te werk gaan Welke aanbestedingsprocedure kiezen zij Welke gunningscriteria en welke contractvormen worden toegepast Daarnaast wordt geschetst hoeveel bedrijven een inschrijving doen op deze aanbestedingen en in welke mate dit varieert per opdrachtgever en per aanbestedingsprocedure Hoe ontwikkelt dit zich in de tijd en zijn er regionale verschillen In het derde deel wordt de focus gelegd op de kosten die deze inschrijvende bedrijven maken met het deelnemen aan aanbestedingen Hoe hoog zijn deze transactiekosten en in hoeverre verschilt dit tussen opdrachtgevers en aanbestedingsprocedures Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Overheid en markt nieuw evenwicht in aanbesteden 11 11

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/aanbestedingen/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Afbouw - Economisch Instituut voor de Bouw
  van de overheden te verwachten Kan de afbouwbranche weer productieniveaus bereiken van voor de crisis of moet op middellange termijn toch rekening worden gehouden met lagere niveaus Hoe pakt dit uit voor werknemers en de zogeheten flexibele schil van zelfstandigen uitzendkrachten en gedetacheerd personeel Hoeveel leerlingen moeten op korte termijn de opleidingen instromen Hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich in het eerste jaar van de crisis ontwikkeld Deze vragen staan centraal in de Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011 2016 waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf het wand en plafondmontagebedrijf het vloerenleggersbedrijf het terrazzobedrijf en het blokken en elementenstellersbedrijf worden beschreven De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw en het opleidingsinstituut Savantis Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010 2015 13 05 2009 De afbouwbranche werd in 2009 sterk getroffen door de recessie Vooral na de zomer verslechterde het beeld zienderogen Verdere krimp in 2010 is dan ook onvermijdelijk Het is vooral de vraag hoe groot het productieverlies van de afbouwbranche zal zijn en hoe lang deze zal aanhouden Welke onderdelen worden het sterkst getroffen en welke onderdelen weten zich hier gedeeltelijk aan te onttrekken Kunnen de stimuleringsmaatregelen van de overheid het verlies aan productie en werkgelegenheid beperken Wanneer kan weer herstel worden verwacht en hoe omvangrijk is dit herstel op middellange termijn Wat betekent de ontwikkeling van de productie voor de werkgelegenheid in de afbouwbranche En hoe pakt dit uit voor werknemers en de groeiende groep zelfstandigen Wat betekent dit voor de opleidingsbehoefte op korte termijn En wat is de bedrijfseconomische uitgangspositie Antwoorden op deze vragen staan centraal in deze studie die is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw en het opleidingsinstituut Savantis Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007 2008 Circa een kwart van de jaarlijkse bouwomzet wordt tot stand gebracht door gespecialiseerde bouwbedrijven Deze overwegend kleine bedrijven vormen een belangrijke schakel in het bouwproces Hoe hebben deze bedrijven in de afgelopen jaren in bedrijfseconomisch opzicht gepresteerd Dit rapport geeft de uitkomsten weer over de boekjaren 2007 en 2008 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Onderzoekers M H Vrolijk MSc drs F J Jansen en drs D M Holtackers Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Kostendruk van wet en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf Dit rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de kostendruk van wet en regelgeving in gespecialiseerde aannemingsbedrijven in de bouw In het onderzoek zijn de belangrijkste wetten en regels geïnventariseerd De Wet Ketenaansprakelijkheid WKa is als bijzondere casus verder uitgewerkt Veel gespecialiseerde bedrijven hebben met deze wet te maken zij werken immers vaak in onderaanneming De aan de WKa verbonden kosten bestaan voornamelijk uit de kosten van administratieve handelingen arbeidskosten en uit gederfde risicovrije vermogensopbrengsten als gevolg van geblokkeerde saldi op de G rekening In het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van AFN Bouw Infra zijn deze kosten voor het eerst berekend Onderzoekers drs F

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/afbouw/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmarkt - Economisch Instituut voor de Bouw
  de richting van herstel op middellange termijn Maar wat betekent een later herstel van de woningmarkt Sinds het begin van de crisis is de werkgelegenheid in de bouw inmiddels met 50 duizend arbeidsjaren afgenomen De werkloosheid is in 2012 verdubbeld waarbij oudere werknemers relatief zwaar werden getroffen De vooruitzichten voor 2013 en 2014 zijn somber Wanneer en op welk niveau van werkgelegenheid wordt het dieptepunt bereikt En wat betekent een herstel op middellange termijn voor de vraag naar werknemers en de positie van zelfstandigen Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013 Gedrukte publicatie 75 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bouwschoolverlaters 30 11 2012 Dit onderzoek geeft inzicht in het rendement en de arbeidsmarktrelevantie van bouwopleidingen In het onderzoek wordt ingegaan op de arbeidsmarktpositie baanzoekduur en salaris van bouwschoolverlaters en hun oordelen over de opleiding Uit het onderzoek vloeien beleidsmatige aanknopingspunten voort ten bate van bedrijfstakbinding van bouwschoolverlaters met de bouw Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt De bouw in 2020 27 09 2012 Deze studie verkent de mogelijke bandbreedte van de bouwproductie en werkgelegenheid in de periode tot 2020 De studie geeft verschillende beelden voor het herstel van de bouw na twee recessies bij hoge of lage demografische en economische groei Deze studie dient mede als bouwsteen van een komende lange termijnstudie waarin scenario s kwantitatief worden uitgewerkt voor de periode 2010 2040 Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Ziekteverzuim in de bouw 2011 27 06 2012 In 2011 is het verzuimpercentage in de bouw op 5 1 uitgekomen Ten opzichte van 2010 betekent dit een lichte stijging van 0 2 Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2011 uit op 5 8 Ten opzichte van 2010 betekent dit een lichte stijging van 0 1 Het verzuimpercentage onder het UTA personeel bleef in 2011 met 2 7 op hetzelfde niveau als in 2010 Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Vitaliteit van feit tot beleid 11 06 2012 Duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten is een belangrijk thema voor het arbeidsmarktbeleid in de komende decennia Het voornemen om de pensioen en AOW leeftijd te verhogen betekent dat werknemers langer moeten doorwerken De bouw is traditioneel een sector waarin mensen op relatief jonge leeftijd instromen maar ook op relatief jonge leeftijd weer uitstromen Boven de 62 jaar zijn werknemers in de bouw een zeldzaamheid Werken in de bouw is met name voor het perso neel op de bouwplaats fysiek belastend In sommige beroepen is het vrijwel onmogelijk om zonder slijtage aan het bewegingsapparaat boven de 60 nog te kunnen werken Deze feiten maken duidelijk dat duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten voor de bouw een zeer relevant thema is Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 2017 27 04 2012 Na twee jaar van forse daling toonde de bouwproductie in het begin van 2011 een krachtig herstel Rond de zomer sloeg het beeld echter om waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de afbouwbranche op korte en middellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten Is het beeld voor productie en werkgelegenheid voor de verschillende onderdelen van de afbouwbranche een nieuwe ontslaggolf te verwachten Hoe komt de afbouwbranche op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn En hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich vanaf het begin van de crisis ontwikkeld Deze vragen staan centraal in Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 2017 waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf het wand en plafondmontagebedrijf het vloerenleggersbedrijf het terrazzobedrijf en het blokken en elementenstellersbedrijf wordt beschreven De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 10 02 2012 In de eerste helft van 2011 ontwikkelde de bouwproductie zich gunstig Rond de zomer sloeg het beeld echter om waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de bouw op korte en mideellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten en is een nieuwe teruggang van de bouwactiviteit te verwachten In welke mate ondermijnt de crisis het herstel op de woningmarkt En hoe groot is het effect van de verslechterde economische groeicijfers op de private investeringen in bedrijfspanden Valt er nog tegenwicht te verwachten van investeringen in gebouwen voor de publieke sector of in de infrasector Of raken de ombuigingen de bouw juist extra hard indirect via een aanslag op de koopkracht direct via minder bouwopdrachten Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich Is het dieptepunt vorig jaar bereikt of staat de sector een nieuwe ontslaggolf te wachten En hoe komt de bouw op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Kosten en baten van de bouw bbl opleiding 28 10 2011 De bedrijfstak bouw steekt jaarlijks veel geld in de vakopleiding Dat geld wordt ingezet voor tegemoetkomingen in de loonkosten van leerlingen en de financiering van de opleidingsstructuur dat wil zeggen personen en instellingen die de vakopleiding in de bouw uitvoeren De financiële middelen voor de vakopleiding worden geïnd via premieheffing op de loonsom van werknemers gekwalificeerd én ongekwalificeerd die vallen onder de Cao voor de Bouwnijverheid Centraal in deze studie staat de vraag wat deze uitgaven de sector opleveren Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Actuele situatie in de bouw 22 05 2011 Het ministerie van BZK WWI heeft het Economisch Instituut voor de Bouw verzocht een rapportage op te stellen waarin de actuele situatie in de bouwkolom wordt beschreven Het ministerie komt medio 2011 met een nieuwe woonvisie Ten behoeve van de woonvisie had het ministerie behoefte aan een beschrijving van deze actuele situatie in de bouwkolom In deze publicatie

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/arbeidsmarkt/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Beleidsanalyses - Economisch Instituut voor de Bouw
  Wat zijn de gevolgen van leegstand voor de leefbaarheid Wat zijn de kosten van het slopen van overtollige woningen en hoe verhouden deze zich tot de maatschappelijke baten Welke ruimte is er nog voor nieuwbouw Wat zijn de effecten van de krimp op de bereikbaarheid van voorzieningen Wat betekent de afname van het aantal jongeren voor het voortbestaan van scholen en sportaccommodaties op het platteland Is er ruimte voor extra detailhandel Hoe kan de groeiende zorgvraag optimaal geaccommodeerd worden Hoe kan werkgelegenheid in de regio behouden blijven Welke acties moeten door welke partijen worden ondernomen De studie MKBA Zeeuws Vlaanderen is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK en de Provincie Zeeland Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Duurzame inzetbaarheid van arbeid 08 10 2013 Het aandeel van zzp ers in de totale werkgelegenheid van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche is toegenomen van ruim 5 in 2000 tot 20 in 2013 De verschuiving naar meer inzet van zzp ers biedt zowel de bedrijven als de zelfstandigen voordelen Er zijn ook nadelen aan deze verschuiving verbonden die zich voor kunnen doen bij de zzp er zelf de bedrijven in de branche de werknemers in loondienst van deze bedrijven en opdrachtgevers Hierbij spelen onder andere de volgende vragen een rol Welke voordelen biedt het zzp er schap voor een dakdekker Krijgen de zzp ers door de inkomensschommelingen wel voldoende beloning voor hun werk of blijven belangrijke kosten en risico s buiten beeld Wat zijn de implicaties van de inzet van zzp ers voor bedrijven en opdrachtgevers Welke voordelen biedt de inzet van zzp ers voor de bedrijven ten opzichte van de inzet van eigen werknemers en welke risico s lopen bedrijven hierbij Deze studie gaat in op bovenstaande vragen en geeft een overzicht van de knelpunten die zich rond de duurzame inzetbaarheid van arbeid bij de inzet van zzp ers voordoen en de mogelijke oplossingsrichtingen om deze knelpunten te verminderen Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt SER Energieakkoord Macro economische doorwerking 20 09 2013 Het recent gesloten Energieakkoord genereert tot en met 2020 in totaal tussen 13 0 tot 17 7 miljard extra investeringen in energiebesparing of hernieuwbare energie Het zwaartepunt van de investeringen ligt bij de hernieuwbare energie waarin cumulatief 9 5 miljard wordt geïnvesteerd in de periode 2013 2020 Belangrijke investeringen zijn er daarnaast in de gebouwde omgeving waar in totaal tussen 3 3 en 7 9 miljard mee gemoeid is in de periode 2013 2020 Gemiddeld brengt het investeringspakket jaarlijks 18 000 arbeidsjaren aan werk met zich mee Van deze bruto werkgelegenheidsimpuls blijft netto gemiddeld 10 000 arbeidsjaren per jaar over als rekening wordt gehouden met de bekostiging van de investeringen Tegenover extra investeringen in duurzaamheid staan doorgaans namelijk lastenverzwaringen die elders de investeringen en de werkgelegenheid in onze economie weer drukken Het netto werkgelegenheidseffect treedt bovendien vooral op middellange termijn op Op langere termijn mag bij een normale werking van de arbeidsmarkt worden verwacht dat geen betekenisvolle werkgelegenheidseffecten optreden De investeringen in hernieuwbare energie hebben per saldo een zeer bescheiden effect op de nationale werkgelegenheid Het gaat hier om kapitaalintensieve investeringen die voor een belangrijk deel import oproepen De investeringen in hernieuwbare energie gaan bovendien gepaard met omvangrijke exploitatieverliezen in de toekomst Deze exploitatieverliezen zijn op te vatten als maatschappelijk efficiencyverlies Dit is dan de prijs die wordt betaald voor de duurzaamheidswinst Het beleid moet verder worden bezien in relatie met de internationale afspraken die daarover zijn gemaakt Van de notitie is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort 09 07 2013 De regio Amersfoort bestaande uit de gemeenten Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Soest Woudenberg Nijkerk en Barneveld heeft in samenwerking met de provincie en het rijk het EIB gevraagd een verkenning uit te voeren naar de woningvraag het aanbod en mogelijke beleidsopties op de korte en lange termijn In dit rapport wordt het onderzoek voor de verkenning op korte termijn besproken Dit is een pilot in het kader van de Actieagenda Bouw Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt De Stroomversnelling 03 07 2013 Op verzoek van Platform31 heeft het EIB een doorrekening gemaakt van de effecten van de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling voor de bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw Van 2017 tot 2020 heeft de uitvoering van dit plan jaarlijks 400 miljoen additionele bouwproductie tot gevolg en levert het bijna 2 000 banen op De cumulatieve additionele productie van dit plan is 1 8 miljard tot en met 2020 Dit betekent extra werkgelegenheid van 9 000 mensjaren Er worden in totaal 111 000 woningen verder verduurzaamd dan onder traditionele omstandigheden gebeurd zou zijn Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie De Stroomversnelling effecten voor productie en werkgelegenheid Van de notitie is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing 20 06 2013 Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het EIB enkele varianten doorgerekend van een investeringsimpuls voor woningcorporaties gefinancierd uit een verhoging van de verhuurderheffing De vier onderzochte varianten hebben allemaal een licht positief effect op de bouwproductie en de werkgelegenheid van 1 500 3 500 arbeidsjaren doordat deels sprake is van het omzetten van inactief vermogen van sommige corporaties naar actief investerend vermogen voor anderen Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Woonakkoord 02 04 2013 Het woonakkoord dat vijf politieke partijen onlangs hebben opgesteld haalt enkele scherpe kanten van het Regeerakkoord af maar kan niet voorkomen dat het beleid de woningvraag en de bouwproductie nog steeds stevig afremt in deze kabinetsperiode De belangrijkste aanpassing is de verruiming van het huurbeleid in combinatie met beperking van de verhuurderheffing Hierdoor vallen de investeringen niet terug met ruim 1 mld zoals het gevolg zou zijn van uitvoering van het Regeerakkoord maar met ongeveer 0 3 mld Een nadeel van het woonakkoord voor de bouwinvesteringen en de doorstroming op de woningmarkt is daarentegen de beperking van de huurstijging

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/beleidsanalyses/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Gespecialiseerde bedrijven - Economisch Instituut voor de Bouw
  op korte 2011 en 2012 en op middellange termijn 2013 2015 Welke relevante trends dienen zich aan voor de verschillende branches en welke kansen en bedreigingen vloeien hieruit voort Tot slot wordt ingegaan op aangrijpingspunten voor strategisch beleid voor de individuele brancheorganisaties en de AFNL Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De arbeidsmarkt in de bitumineuze en kunstofdakbedekkingsbranche 31 05 2010 De branche van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven omvat 500 bedrijven met personeel en 5 000 werknemers Naar schatting zijn er verder nog zo n 700 à 800 zelfstandigen zonder personeel In dit rapport wordt de arbeidsmarkt van dakdekkersbranche vanuit verschillende invalshoeken belicht Aan bod komen onder andere de werkgelegenheid voor werknemers én zzp ers de arbeids omstandigheden de kwalificatie van personeel en de beleving van de werksituatie Vooral de arbeidsomstandigheden en de kwalificatie van personeel zijn belangrijke beleidsterreinen Wat is er gebeurd in de afgelopen decennia Zijn dingen verbeterd Hoe is de situatie nu En wat valt er te verwachten voor de komende jaren De antwoorden op deze vragen komen in dit rapport aan bod Hiermee willen partijen in de branche aan de slag om hun beleid in de komende jaren gestalte te geven Onderzoekers drs H J A Beereboom en drs E R Ubels Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007 2008 Circa een kwart van de jaarlijkse bouwomzet wordt tot stand gebracht door gespecialiseerde bouwbedrijven Deze overwegend kleine bedrijven vormen een belangrijke schakel in het bouwproces Hoe hebben deze bedrijven in de afgelopen jaren in bedrijfseconomisch opzicht gepresteerd Dit rapport geeft de uitkomsten weer over de boekjaren 2007 en 2008 De bedrijfseconomische positie van bedrijven betreffen de omzet productiviteit kosten en vermogen Onderzoekers M H Vrolijk MSc drs F J Jansen en drs D M Holtackers Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Kostendruk van wet en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf Dit rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de kostendruk van wet en regelgeving in gespecialiseerde aannemingsbedrijven in de bouw In het onderzoek zijn de belangrijkste wetten en regels geïnventariseerd De Wet Ketenaansprakelijkheid WKa is als bijzondere casus verder uitgewerkt Veel gespecialiseerde bedrijven hebben met deze wet te maken zij werken immers vaak in onderaanneming De aan de WKa verbonden kosten bestaan voornamelijk uit de kosten van administratieve handelingen arbeidskosten en uit gederfde risicovrije vermogensopbrengsten als gevolg van geblokkeerde saldi op de G rekening In het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van AFN Bouw Infra zijn deze kosten voor het eerst berekend Onderzoekers drs F J Jansen en M H Vrolijk MSc Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt De restauratieproductie tot 2011 Het subsidiestelsel voor de instandhouding van monumenten is onlangs sterk gewijzigd In plaats van het verstrekken van bijdragen in de restauratie wil het rijk toe naar een systeem waarin het bevorderen van onderhoud centraal staat In opdracht van de Vakgroep Restauratie onderzocht het EIB wat de gevolgen daarvan zijn voor de bouwproductie in de monumentensector De stapsgewijs in te voeren veranderingen in het

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/gespecialiseerde-bedrijven/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Infrastructuur - Economisch Instituut voor de Bouw
  de vooruitzichten voor de bouw op korte en mideellange termijn Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten en is een nieuwe teruggang van de bouwactiviteit te verwachten In welke mate ondermijnt de crisis het herstel op de woningmarkt En hoe groot is het effect van de verslechterde economische groeicijfers op de private investeringen in bedrijfspanden Valt er nog tegenwicht te verwachten van investeringen in gebouwen voor de publieke sector of in de infrasector Of raken de ombuigingen de bouw juist extra hard indirect via een aanslag op de koopkracht direct via minder bouwopdrachten Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich Is het dieptepunt vorig jaar bereikt of staat de sector een nieuwe ontslaggolf te wachten En hoe komt de bouw op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Infrastructuurmonitor MIRT 2012 05 12 2011 Infrastructuurbudget neemt in 2012 met 400 miljoen af In 2012 is vanuit het Rijk ruim 7 5 miljard beschikbaar voor aanleg en onderhoud van wegen vaarwegen en spoorwegen een daling van 5 in vergelijking met 2011 De daling betreft vooral waterprojecten en daarnaast ook de aanleg van rijkswegen De afname van het budget heeft onder meer te maken met het aflopen van de stimuleringsmaatregelen Na 2012 zullen de budgetten volgens de meerjarenplanning toenemen tot 8 2 miljard in 2014 vooral door hogere uitgaven aan wegenonderhoud Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Overheid en markt nieuw evenwicht in aanbesteden 11 11 2011 Overzicht van de projecten die de overheden vanaf 2012 zullen gaan aanbesteden in de regio West Friesland en de omliggende gemeenten Inventarisatie van de wijze waarop de markt bij deze projecten zal worden betrokken Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt De civiele betonbouw tot 2016 22 07 2011 Marktdynamiek leidt tot herpositionering civiele betonbouw Bedrijven in de civiele betonbouw bruggen tunnels zuiveringsinstallaties hebben de afgelopen jaren veel meer gedaan aan het ontwerp van projecten en communicatie met belanghebbenden Vooral grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail samen 40 van de omzet besteden ontwerpactiviteiten uit aan de markt via design constructcontracten Knelpunten die de bedrijven hierbij signaleren zijn een gebrekkige voorbereiding van de projecten bij de opdrachtgevers en de grotere risico s die bij de aannemer komen te liggen Beperkte tijd om voorstellen in te dienen en onbekendheid en onervarenheid met de fysieke projectomgeving en de vereiste vergunningen spelen de bedrijven daarbij parten De marktvooruitzichten van de sector zijn gematigd In de komende jaren staan de investeringsbudgetten van de rijksoverheid en de decentrale overheden onder druk door bezuinigingen en aflopende stimulerings maatregelen Bedrijven zien hierin echter ook een kans om meer activiteiten rond het uitvoeren van projecten op zich te nemen zoals het zelf initiëren van projecten Ook onderhoudswerkzaamheden zijn een belangrijk speerpunt voor de bedrijven De bedrijven zijn evenwel sceptisch over de bereidheid van met name gemeenten en provincies om meer ruimte aan de markt te geven Dit blijkt uit het onderzoek De civiele betonbouw tot 2016 ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het bouwproces dat het Economisch Instituut voor de Bouw EIB in opdracht van de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland heeft uitgevoerd De toenemende omvang en complexiteit van de projecten betekent dat de grote bedrijven vooral binnen het eigen concern de samenwerking zullen versterken De middenbedrijven opteren voor samenwerking met de grote concerns en met buitenlandse bedrijven Het kleinbedrijf wil meer gaan samenwerken binnen het mkb Verdere uitbesteding van werkzaamheden aan de markt betekent een grote wervingsopgave voor proces risico en tendermanagers in de sector Daarnaast is de behoefte aan calculatoren bij de bedrijven de komende jaren groot Van het rapport is een PDF beschikbaar Winkelwagen wordt bijgewerkt Succesvol binnenstedelijk bouwen 15 03 2011 Budgetten van zowel overheden als marktpartijen staan onder druk In opdracht van de Rijksbouwmeester heeft het EIB onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van binnenstedelijk bouwen en de mogelijkheden tot optimalisatie Hoe kan binnenstedelijk bouwen succesvol verlopen Op basis van 150 grondexploitaties zijn de verschillen in kosten en opbrengsten tussen binnenstedelijke bouwen en bouwen op uitleglocaties geanalyseerd inclusief de rol van infrastructuur Voorts zijn de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende type projecten in kaart gebracht Hoe waarderen burgers de open ruimte en het stadsgroen Wat zijn de baten van het vervallen van industrie in de stad Om de opties tot optimalisering in kaart te brengen heeft een gedetailleerde analyse van concrete woningbouwprojecten plaatsgevonden Hoe kan anders omgegaan worden met eisen die overheden stellen Welke verhoging van opbrengsten en verlaging van kosten is te realiseren Op deze vragen wordt antwoord gegeven in de vorm van concrete aanbevelingen zowel voor beleid als voor mensen die in de praktijk aan projecten werken Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Openbare aanbestedingen in de gww 15 02 2011 Er is veel discussie over het gebruik van geschiktheidseisen bij openbare aanbestedingen Aanbesteders gebruiken referentie en omzeteisen om zich ervan te verzekeren dat de inschrijvers over voldoende technische en financiële capaciteit beschikken Door aannemers worden deze eisen echter vaak als disproportioneel hoog beoordeeld In dit rapport worden de verbanden tussen het gebruik van geschiktheidseisen en de uitkomst van de aanbesteding onderzocht Welke keuzes maken aanbesteders bij het ontwerpen van de aanbestedingsprocedure Welke invloed heeft het gebruik van referentie en omzeteisen op de uitkomst van deze aanbestedingen In hoeverre worden geschiktheidseisen doelmatig ingezet bij de openbare aanbesteding van gww werk Deze vragen staan centraal in Openbare aanbestedingen in de gww Gedrukte publicatie 15 00 Winkelwagen wordt bijgewerkt Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011 15 01 2011 Na twee zware jaren met productiedalingen lijkt het dieptepunt te zijn bereikt en kan de sector zich opmaken voor een voorzichtig herstel in 2011 In de woningbouw zijn de tekenen hiervoor al zichtbaar de verkopen van nieuwbouwwoningen trekken al enige tijd weer aan de opdrachten van architecten nemen weer toe en ook de vergunningen en orderportefeuilles laten een lichte groei zien

  Original URL path: http://www.eib.nl/publicaties/infrastructuur/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive •