archive-nl.com » NL » E » EMEMO.NL

Total: 31

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ||| EMPTY MEMORIES |||----ARTICLES
  DIS niet bestaat De theorie is dat verschillende alters geen weet hebben van elkaar en beschikken over hun eigen autobiografische herinneringen Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de ene alter de deur niet uit wil en de auto sleutels verstopt De andere persoonlijkheid zoekt zich vervolgens een ongeluk Maar uit onderzoek blijkt dat mensen zich wel degelijk dingen herinneren uit een andere persoonlijk heidstoestand Patiënten die een lijst met woorden leerden terwijl ze in hun ene alter verkeerden bleken die uren later in een andere persoonlijkheidstoestand gewoon te herkennen De theorie gaat dus niet op Alter ego s voor de rechter De discussie tussen voor en tegenstanders van de diagnose DIS is in de juridische arena verre van theoretisch Een berucht Amerikaans voorbeeld zijn de Hillside stranglers Kenneth en zijn neef Angelo Ze misbruikten martelden en vermoordden veertien vrouwen voordat ze uiteindelijk werden gearresteerd Omdat Kenneth zich niets van de moorden kon herinneren werd er een psychiater bijgehaald die hem onder hypnose bracht En wat bleek Niet Kenneth maar zijn alter Steve zou de moorden hebben begaan Ook een tweede psychiater die erbij werd geroepen concludeerde dat Kenneth aan DIS leed Merckelbach Is bang voor het mogelijke indrukwekkende effect van de hersenscans uit het nieuwe onderzoek In de Verenigde Staten speelden de afgelopen jaren tien tallen rechtszaken waarbij de verdachten op grond van DIS probeerden ontoereke ningsvatbaar te worden verklaard Het is afwachten totdat een verdachte met een MRI scan de rechtszaal in loopt en dat aanvoert als bewijs voor de aandoening Juryleden zijn erg onder de Indruk van dat soort plaatjes zegt Merckelbach In het geval van Kenneth rook een derde deskundige de psycholoog Martin Ome onraad Zo kreeg Kenneth er plotseling allemaal alters bij nadat Ome hem had ver teld dat een DIS patiënt doorgaans meer dan twee alters heeft Kenneth bekende uiteindelijk dat hij zijn stoornis had gesimuleerd Fantaseren in de scanner En dan de hersenscans De Groningse onder zoekers beweren aan de hand van hun hersen plaatjes dat alters een tastbaar gegeven zijn Laat ik vooropstellen dat ik het razend interes sant vind maar ik denk dat wat meer beschei denheid op zijn plaats is DIS patiënten scoren in de regel hoog op fantasierijkheid Ze kunnen zich goed inleven in een bepaalde rol Wat gebeurt er als je getrainde acteurs in de scanner legt en ze verschillende rollen laat spelen Ik verwacht dat zich dat zal uiten in de hersen plaatjes Het is dan uiteraard absurd om te zeg gen dat die acteurs meerdere alters in hun hoofd hebben Merckelbach heeft een soortgelijk experiment zelf uitgevoerd Hij mat daarin bij een groep studenten de huidgeleiding een maat voor opwinding Proefpersonen die de rol van de normale persoonlijkheid speelden met het bij behorende geheugenverlies reageerden ook daad werkelijk minder hevig op een traumatisch verhaal waarin ze zich eerder hadden moeten inleven Dat effect was vooral sterk bij proef personen die hoog scoorden op fantasierijkheid Nijenhuis Ik zou het overtuigender vinden als Merckelbach effecten had laten zien op hart

  Original URL path: http://www.ememo.nl/artikel_9.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • EMEMO - doornroosje
  moesten worden verbrand Alle goede wensen werden vervuld het prinsesje was mooi lief en verstandig en iedereen hield van haar Op een dag gingen de koning en de koningin uit Het meisje bleef alleen achter en dwaalde wat door het paleis Ze kwam bij een oude toren ging de wenteltrap op en kwam bij een smalle deur In t slot stak een roestige sleutel Die draaide ze om en de deur sprong open Er zat een oud vrouwtje te spinnen De prinses wilde het ook eens proberen maar stak zich in de vinger Meteen ging de toverspreuk in vervulling de prinses viel in een diepe slaap Die slaap breidde zich uit over het hele paleis over de bedienden de kok zijn hulpje de dieren het vuur in de kachel en ook over de koning en de koningin die net thuis kwamen Rondom het slot groeide een doornenhaag die zo hoog werd dat zelfs de vlag op de toren niet meer te zien viel Het verhaal ging door het land dat er achter die haag een mooie prinses ze werd Doornroosje genoemd lag te slapen Er kwamen prinsen die probeerden om door de haag heen te dringen maar ze bleven hangen aan de dorens die wel handen leken te hebben en kwamen om Na honderd jaar kwam er een prins die van een oude man hoorde dat er achter de haag een wondermooie prinses en een heel hof lag te slapen De oude man waarschuwde dat het levensgevaarlijk was om door de haag te willen dringen maar de prins luisterde niet Omdat net op die dag honderd jaar waren verstreken week de haag uiteen en veranderden de dorens in mooie bloemen De prins bereikte Doornroosje en omdat ze zo mooi was gaf hij haar een kus Doornroosje sloeg haar ogen open

  Original URL path: http://www.ememo.nl/arti_doornr.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • ||| EMPTY MEMORIES |||----ARTICLES
  Dekkers kiezen technieken uit groepssessies oosterse ideeën een ingeving beetje magnetiseren snufje islam Zo versterkt een leider de greep op zijn groep Hoe kleiner die is meent Dekkers des te gevaarlijker Wat alle sekteslachtoffers gemeen hebben is desoriëntatie van de persoonlijkheid je weet niet meer wie je bent wat je wilt De mix van gebruikte manipulatietechnieken wijst op een fenomeen waar de Lievegoedkliniek in 1999 een symposium aan wijdde dat de herkomst van de opgelopen schade onduidelijk wordt Is het sekte kerk of therapie Het symposium werd de start voor de behandeling en opvang van sekteleden Anders dan in België vindt in Nederland het begrip sekte onder kenners weinig weerklank Het is negatief en heeft altijd betrekking op anderen nooit op de eigen groep Onder Nederlandse specialisten heet sekte daarom tegenwoordig nieuwe religieuze beweging Dekkers doet daar niet aan mee want wie eruit komt weet precies dat het een sekte was Dekkers cliënten waren houdt hij hun voor niet gek toen ze erin stapten Daar hadden ze goede redenen voor Het zijn vaak spiritueel geïnteresseerden Van een verhoogde kans op toetreden bij een zekere persoonlijkheidsstructuur wil Dekkers niet weten Een sekte is een sekte Je vraagt toch ook niet aan een meisje heb je aanleiding tot aanranding gegeven Er is in sekten sprake van manipulatie daar gaat het om Die manipulatie heeft veel gezichten Vaak is vriendschap of verliefdheid het voertuig en speelt de inhoud eerst minder een rol Dan is er de verleiding sekteleden die je pakken op een zwak moment Ze hebben er goed oog voor als ze op straat mensen aanspreken dat is mij nooit gebeurd En seksualiteit ze sturen er vrouwen op uit Dat is niet recent maar wel in Nederland gebeurd weet Dekkers De aanleiding om eruit te stappen is als mensen echt gekwetst worden Als ze iets wat ze dierbaar is kinderen familie werk moeten loslaten Dan breekt het Of dat voldoende is is de vraag Er heerst uittredingsfobie want de buitenwereld doolt in duisternis de ongelovige familie en de reguliere medische behandeling zijn negatieve krachten de psychotherapeut is een demon Dus stappen sekteleden niet snel naar Dekkers ook niet als ze ex zijn Bovendien bazuin je in je nieuwe leven niet graag rond dat je in een sekte zat Dekkers appelleert in zijn therapie aan de eerdere persoonlijkheid aan hoe iemand was voor het intreden Weet je nog toen je gewoon plezier had Na een jaar behandeling kan een cliënt weer redelijk normaal functioneren al resteren radeloosheid wat heb ik gedáán hoe kon ik dát geloven en schuldgevoel wat heb ik mijn kinderen en vrienden aangedaan die ik erin getrokken heb De behandeling wordt moeizamer naarmate iemand vroeger is ingetreden laat staan geboren is binnen de sekte Dan is het hele wereldbeeld erdoor bepaald bestaat wantrouwen jegens de buitenwereld Wat dan resteert is bewustzijn wekken dat je in jezelf terug moet naar je eigen mensenrechten vrijheid om een eigen mening te hebben keuzes te maken De schade van sekten is daar is Dekkers

  Original URL path: http://www.ememo.nl/artikel_7.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • ||| EMPTY MEMORIES |||----ARTICLES
  een amorfe staat Het moederlijke staat dan voor het containen het vaderlijke voor de transformerende penetratie Het klinische deel bevat boeiende beschrijvingen van de behandeling van zeer gestoorde kinderen Tal van auteurs laten zien hoe moeilijk deze behandelingen zijn hoe het ontdooien van de primitieve staten zo n grote mentale pijn kan veroorzaken dat het kind zich liever opnieuw terugtrekt Het terughalen uit deze wereld eist een eindeloos geduld van de therapeut met het vermogen gebruik te maken van een dynamische aanwezigheid die soms meer dan op woorden op ritme geluiden beweging en herhaling werkt Het hoofdstuk van Allan Schore verdient uitgebreidere aandacht Schore is een Amerikaans psychoanalyticus die zich beweegt op het snijvlak van de psychoanalyse de ontwikkelingspsychologie en de neurowetenschappen Uit recent hersenonderzoek blijkt dat de rechterhersenhelft dominant is voor de perceptie en expressie van non verbale emoties op het onbewuste niveau van gezichtsuitdrukkingen en prosodie de melodie waarmee wij spreken De rechterhersenhelft heeft controle over het autonome zenuwstelsel en daarmee over de somatische uitdrukking van de gevoelstoestand De rechterhersenhelft is daardoor de basis voor zelf en zelfgevoel voor overleven en voor regulering van stress vanuit de omgeving De ontwikkeling van de rechterhersenhelft staat onder invloed van de omgeving Dat gebeurt via sociale interactie en daarin speelt projectieve identificatie een centrale rol Projectieve identificatie word in de Kleiniaanse theorie gezien als het naar buiten brengen van ongewenste negatieve kanten van het zelf maar Schore benadrukt dat in den beginne juist positieve en prettige gevoelsstaten geprojecteerd worden Denk alleen aan de baby die na een aanvankelijk argwanende blik een brede glimlach vertoont e wat bij de vreemde een gevoel van verheugde herkenning teweegbrengt Daarnaast is projectieve identificatie in de adaptatieve zin ook wederkerig en voor het overgrote deel onbewust Lachen doet lachen een bepaalde melodie ritme rijm in de taal roept los van de inhoud gevoelens op De wederkerigheid van de projectieve identificatie in de moeder kindinteractie en het non verbaal uitwisselen van affectieve communicatie loopt volgens bepaalde patronen Dit wordt door diverse auteurs beschreven als een dans Deze synchrone gedragspatronen hebben hun equivalent in synchrone patronen van neuronale activiteit in het limbisch systeem De rechtercortex van de moeder vormt als het ware het sjabloon voor de ontwikkeling van het brein van het kind Deze gemeenschappelijke creatie van interactiepatronen vormt de basis van veilige gehechtheid Hechting kan dan ook opgevat worden als de neurobiologische dyadische regulatie van emoties Deze dans leert een kind zijn eigen staat van emoties te reguleren De rechterhersenhelft blijft een centrale rol spelen in de perceptie van gevoelstoestanden in anderen empathie is een functie van onze rechterhersenhelft Emotionele stimuli worden gedecodeerd via onze somatische emotionele reacties We herkennen de gevoelstoestanden van een ander via interne somatosensorische representaties die simuleren hoe de ontvanger zich zou voelen als deze hetzelfde gezicht zou trekken als ik zo zou kijken zou ik me verdrietig voelen Dus via introjectieve identificatie Een stelselmatig niet adequaat reageren van de ouder op het kind blokkeert het ontstaan van een dyadisch regulatiesysteem waarin het

  Original URL path: http://www.ememo.nl/artikel_5.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • EMEMO - bokser
  je wel zo n sterke man die voor niemand bang is De boze kant in haar was natuurlijk niet meteen zo krachtig dat hij zijn machtige wrede tegenstanders aankon Daarom oefende hij met een spiegel Hij ging zo in zijn woede op dat hij werkelijk meende een ander te raken Hé dat was beter zo kon je nog eens wat terugdoen Al gauw vergat hij dat het spiegelbeeld veel met hemzelf te maken had en ook wie zijn echte vijanden waren Iemand die hem bezig zag vroeg waarom hij op een spiegelbeeld sloeg De bokser antwoordde dat hij een slap meisje lesjes leerde dat zag je toch zo De ander zei Maar kijk nou eens goed je slaat een beeld van jezelf De bokser ontkende heftig want hij vond dat geen leuk idee hij was sterk en zij was zwak De buitenstaander antwoordde Je spieren zijn zo krachtig geworden dat je je echte tegenstanders vast de baas kunt De bokser voelde zich door die opmerking wat geprikkeld maar ook gesterkt Hij waagde het om niet in de spiegel vóór zich maar in de tijd achter zich te kijken Hij zag de mensen die het meisje zo gekweld hadden en wilde

  Original URL path: http://www.ememo.nl/arti_bokser.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • EMEMO - puzzel
  omslachtig en zo Waarschijnlijk gaat er veel kracht verloren met het passen en meten Al dat bijschaven en al het materiaal dat verspild wordt Misschien heb jij een idee hoe het werkelijk gaat Wie weet is er eerst een plaat die iets uitdrukt dat goed en de moeite waard is Een echt gezicht of zo helemaal compleet met alles erop en eraan En dan komt er een vlijmscherpe stans die de plaat zonder pardon splijt Het gezicht valt uiteen Alle stukjes op een hoop en je hebt je zoekplaat Ineens lijkt het een chaos Geen mond om mee te spreken geen ogen die nog helder zien wat er gebeurt Gek hè zo n hoop stukjes sommige zo klein en andere op de kop je zou niet zeggen dat alles eigenlijk één geheel vormt Wie goed kijkt ziet dat er stukjes van ongeveer dezelfde kleur zijn Of die vormen hebben die op elkaar aansluiten Maar het komt ook voor dat helemaal niet duidelijk is waar een stukje thuishoort De kleur is dan zo anders de vorm zo afwijkend Ooit zal in het oog springen dat geen stukje gemist kan worden Wil je weten welk moment dat is Misschien voel je het

  Original URL path: http://www.ememo.nl/arti_puzzle.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • EMEMO - de lange weg
  waren toch aan de magere kant bleven en hun vacht niet de volheid en glans kreeg die ze verdiende Op een dag kwam er een reiziger langs Hij vertelde van een land waar overvloed was Er zou daar zeker plaats zijn voor haar en haar kudde De vrouw luisterde met volle aandacht Maar toen ze hoorde hoe lang moeilijk en gevaarlijk de weg was die ze zou moeten afleggen zonk haar de moed in de schoenen Tal van zorgen overvielen haar Hoe moest dat met de kleintjes Hun korte pootjes zouden die reis misschien niet kunnen volhouden Hoe moest het met de oudere dieren zouden ze niet te traag en te stram zijn Misschien wilden ze op hun leeftijd geen verandering meer Zo bleef ze aarzelen en dromen en zwoegen Jaren later kwam de reiziger opnieuw voorbij Nog niet op weg riep hij De vrouw vertelde van haar grote zorgen De reiziger knikte dacht diep na en zei Jij kunt gaan Ik weet het zeker En jij kunt het zeker weten en je dieren kunnen het zeker weten Sterker nog je weet het al maar je ziet het niet Je zwoegt hier elke dag je loopt van hot naar haar

  Original URL path: http://www.ememo.nl/arti_lang.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive •