archive-nl.com » NL » E » ENGAGE-WA.NL

Total: 73

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Masterclass Gewijzigd Dagloon, 27 augustus a.s.
  Loket WIA Loket Opleidingen Schadelastbeheersing rond ziekte en arbeidsongeschiktheid begint bij de bron de werkgever die werknemers in dienst heeft De wet en regelgeving is echter complex Daarom hebben wij met Enkwest Opleiding Advies een aantal opleidingen samengesteld die de betrokkenen bij werkgevers meer inzicht geven in de complexiteit Want door een verbeterd inzicht in wat de overheid met privatisering voor ogen heeft Opleiding Maatwerk Agenda opleidingen Opleidingen Loondoorbetaling bij ziekte Opleidingen ZW Opleidingen WIA Publicaties Nieuws In de vakpers artikelen online In de vakpers Gratis ENgaged nieuwsbrief Blog Contact Wilt u contact met ENgage Werkgeversadvies B V dan kunt u ons op de volgende wijze benaderen Algemeen Telefoon 055 576 00 39 Email info engage wa nl Algemene voorwaarden Klachtenregeling U bevindt zich hier Home Over ons Nieuws Masterclass Gewijzigd Dagloon 27 augustus a s Menu Nieuws Visie missie kernwaarden Organisatie en mensen Deskundigheid kwaliteit Masterclass Gewijzigd Dagloon 27 augustus a s Publicatiedatum 23 06 2015 Per 1 juli 2015 hebben we te maken met een nieuwe wijze van vaststellen van het dagloon voor de Werkloosheidswet Deze wijziging zorgt ook voor aanpassingen in de Ziektewet aanpassingen waarvan casemanagers op de hoogte moeten zijn Enkwest heeft daarom een extra training

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/over-ons/nieuws/masterclass-gewijzigd-dagloon-27-augustus-a-s-/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Maatregel in de 5e categorie weer mogelijk
  Opleidingen Schadelastbeheersing rond ziekte en arbeidsongeschiktheid begint bij de bron de werkgever die werknemers in dienst heeft De wet en regelgeving is echter complex Daarom hebben wij met Enkwest Opleiding Advies een aantal opleidingen samengesteld die de betrokkenen bij werkgevers meer inzicht geven in de complexiteit Want door een verbeterd inzicht in wat de overheid met privatisering voor ogen heeft Opleiding Maatwerk Agenda opleidingen Opleidingen Loondoorbetaling bij ziekte Opleidingen ZW Opleidingen WIA Publicaties Nieuws In de vakpers artikelen online In de vakpers Gratis ENgaged nieuwsbrief Blog Contact Wilt u contact met ENgage Werkgeversadvies B V dan kunt u ons op de volgende wijze benaderen Algemeen Telefoon 055 576 00 39 Email info engage wa nl Algemene voorwaarden Klachtenregeling U bevindt zich hier Home Over ons Nieuws Maatregel in de 5e categorie weer mogelijk Menu Nieuws Visie missie kernwaarden Organisatie en mensen Deskundigheid kwaliteit Maatregel in de 5e categorie weer mogelijk Publicatiedatum 11 06 2015 Met ingang van 1 januari 2015 is in alle socialezekerheidswetten voor uitkeringsgerechtigden een nieuwe verplichting opgenomen De uitkeringsgerechtigde dient zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen jegens de met de uitvoering van de socialezekerheidswetten belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden Het niet

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/over-ons/nieuws/maatregel-in-de-5e-categorie-weer-mogelijk/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Boek: Van inkomen verzekerd door mijn werkgever
  De wet en regelgeving is echter complex Daarom hebben wij met Enkwest Opleiding Advies een aantal opleidingen samengesteld die de betrokkenen bij werkgevers meer inzicht geven in de complexiteit Want door een verbeterd inzicht in wat de overheid met privatisering voor ogen heeft Opleiding Maatwerk Agenda opleidingen Opleidingen Loondoorbetaling bij ziekte Opleidingen ZW Opleidingen WIA Publicaties Nieuws In de vakpers artikelen online In de vakpers Gratis ENgaged nieuwsbrief Blog Contact Wilt u contact met ENgage Werkgeversadvies B V dan kunt u ons op de volgende wijze benaderen Algemeen Telefoon 055 576 00 39 Email info engage wa nl Algemene voorwaarden Klachtenregeling U bevindt zich hier Home Over ons Nieuws Boek Van inkomen verzekerd door mijn werkgever Menu Nieuws Visie missie kernwaarden Organisatie en mensen Deskundigheid kwaliteit Boek Van inkomen verzekerd door mijn werkgever Publicatiedatum 01 05 2015 De werkgever als inkomensverzekeraar De terugtredende overheid heeft gezorgd voor veel financiële prikkels voor de werkgever en de werknemer Maar ook vele gaten in de sociale zekerheid denk bijvoorbeeld aan het WGA hiaat De verzekeraars hebben hun lesje geleerd en de zaken redelijk op orde Nu de werkgevers nog In een nieuw boek laat Janthony zien wat werkgevers van inkomensverzekeraars kunnen leren Het

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/over-ons/nieuws/boek-van-inkomen-verzekerd-door-mijn-werkgever/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Dossieranalyse of AD onderzoek
  voren lastig in te schatten situaties of vragen Zal er sprake zijn van een loonsanctie Welke uitkering binnen de WIA wordt verwacht Is het verstandig om de werknemer in dienst te houden Is prepensioen een optie Om op dit soort vragen een antwoord te krijgen is een dossieranalyse de aangewezen weg Wat is een dossieranalyse Een dossieranalyse start met het helder krijgen van de vraagstelling Aan de hand van deze vraag wordt gestart met het opvragen van dossierstukken met schriftelijke toestemming hiervoor door de betrokken werknemer uitkeringsgerechtigde Als deze toestemming er echt niet kan komen dan ontvangen wij de stukken graag geanonimiseerd Voor het aanleveren van deze stukken sturen wij u vooraf een checklist Vervolgens bestuderen wij de stukken en zoeken de diverse opties bij de vraagstelling die ons is opgegeven Waarom is een dossieranalyse effectief Onze adviezen worden vastgelegd in een uitvoerige rapportage waarin wij de vraagstelling de situatieschets de bevindingen de diverse opties in de vorm van scenario s en onze conclusies en aanbevelingen verwerken Onze bevindingen beschrijven wij altijd vanuit een informerend en lerend perspectief het verleden is voorbij maar u kunt er vaak wel het nodige van leren Een rapport wordt altijd afgesloten met een stappenplan Het rapport wordt na het opstellen telefonisch met u doorgenomen Met het analyserapport weet u welke vervolgacties nodig of nuttig zijn rond het betreffende traject van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid Indien gewenst kunnen wij tegen uurtarief het vervolg in de vorm van trajectbegeleiding op ons nemen Voorwaarden Om een dossieranalyse uit te kunnen voeren zijn de volgende zaken van belang Een heldere vraagstelling Alle relevante documentatie u wordt hierbij geholpen via een checklist Een realistisch tijdpad vooraf met u af te stemmen Een verklaring rondom privacywetgeving deze leveren wij u desgevraagd Meer informatie Onderwerpen voor een dossieranalyse kunnen zijn Advies gericht

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/dossieranalyse-of-ad-onderzoek/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Trajectcoördinatie
  niet de tijd en of kennis heeft om de uitvoering van een stappenplan vanuit bijvoorbeeld een Plan van Aanpak WIA of een eerder afgenomen dossieranalyse te bewaken blijkt vaak de aanleiding voor de inzet van een trajectcoördinatie te zijn Wat is trajectcoördinatie Binnen een trajectcoördinatie neemt ENgage de bewaking van de uitvoer van een al dan niet met onze hulp opgesteld stappenplan over van de werkgever In de grote lijnen betekent dit dat wij actief aansturen op het behalen van het resultaat dat onze relatie met het stappenplan voor ogen heeft Dit betekent concreet dat wij gestelde termijnen voor de uitvoer van de bepaalde stappen bewaken en deze termijn waar nodig bijstellen Het betekent ook dat wij de betrokken partijen op de uitvoer aangehaakt houden en daar waar nodig in overleg met hen bijsturen Verder zoeken wij voortdurend naar financierings en of subsidiemogelijkheden en controleren wij eventuele uitkeringsinstanties Waarom een trajectcoördinatie Vaak weten betrokken partijen op een re integratie traject hun eigen onderdeel prima uit te voeren en te bewaken Met de vele partijen die op een dergelijk traject betrokken zijn bestaat echter ook het gevaar dat tussen deze partijen niet goed wordt gecommuniceerd waardoor mogelijk termijnen overschreden worden en bijvoorbeeld informatie verloren gaat Trajectcoördinatie is effectief omdat hiermee een helicopterview wordt gecreëerd van waaruit wordt gecommuniceerd en waardoor de betrokken partijen efficiënter kunnen werken Voorwaarden Een heldere vraagstelling Een realistisch tijdspad vooraf met u af te stemmen Alle relevante documentatie om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren Een verklaring rondom privacywetgeving deze leveren wij u desgevraagd Toestemming van de betrokken werknemer of voor de begeleiding op het traject door ENgage Meer informatie Een gesprek tussen de betrokkenen werknemer en de contactpersoon van ENgage voor het verkrijgen van de toestemming voor begeleiding is wenselijk Hierdoor wordt betrokkene duidelijk geïnformeerd Bij

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/trajectcoordinatie/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Bezwaar en Beroep
  Bezwaar en Beroep Aanleiding voor bezwaar en beroep ZW Inzake de Ziektewet neemt u zelf geen officiële beslissingen over de Ziektewet uitkering Dit is voorbehouden aan UWV zowel voor eigenrisicodragers als publiek verzekerde werkgevers U kunt als eigenrisicodrager wel een verzoek tot een beslissing aan UWV voorleggen UWV neemt dan de beslissing en is ook het bestuursorgaan waar de uitkeringsgerechtigde zijn bezwaar aan richt Het UWV past daarna hoor en wederhoor toe bij de uitkeringsgerechtigde en de eigenrisicodrager Wat is bezwaar en beroep ZW Wanneer de verzekerde bezwaar heeft aangetekend helpt ENgage u bij het voeren van verweer ENgage schrijft een onderbouwing aan UWV In geval van een bezwaar beroepsprocedure zijn termijnen heel belangrijk ENgage bewaakt deze termijnen zodat er geen kansen gemist worden Wij vertegenwoordigen u bij een UWV hoorzitting of zitting bij de rechtbank Waarom bezwaar en beroep ZW Omdat de onderbouwing essentieel is in de beslissing van UWV om een bezwaar gegrond of ongegrond te verklaren UWV gaat in zijn beslissing af op de gegevens die hij van de eigenrisicodrager aangeleverd krijgt ENgage helpt u de onderbouwing zo goed mogelijk dicht te beargumenteren en formuleren Hierdoor is de kans op succes zo optimaal mogelijk Immers de initiële beslissing is in uw belang Voorwaarden Een heldere vraagstelling stellingname Volledig inzicht in alle dossierstukken geanonimiseerd als de uitkeringsgerechtigde geen toestemming geeft voor inzicht Alle relevante documentatie u wordt hierbij geholpen via een checklist Een machtiging van de uitkeringsgerechtigde dat wij inzicht mogen hebben in uw dossier Een realistisch tijdpad vooraf met u af te stemmen Een aanstelling tot uw gemachtigde in de bezwaar beroepsprocedure Meer informatie Wij zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen uitspraken op het gebied van ZW beslissingen en hebben ruime ervaring met het voeren van bezwaar beroepsprocedures Hierbij beschikken we o a over

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/bezwaar-en-beroep/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Analyse en advies eigenrisicodragen
  organisatorische gevolgen brengen wij voor u in kaart met ons rapport Analyse en advies eigenrisicodragen Deze dienstverlening is ook aan te bevelen voor werkgevers die overwegen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen Wat is advies keuze ERD ZW en WGA Het rapport is een uitvoerige beschrijving van de wet en regelgeving toegespitst op uw situatie De concreetheid maakt het makkelijk leesbaar en u doorgrondt hiermee de ingewikkelde problematiek Zowel in woorden als in cijfers wordt de praktische kant van de sociale wetgeving op dit punt toegelicht In het rapport maken wij geen onderscheid tussen ZW en WGA Het rapport gaat in op het totale risico ZW WGA vast en WGA flex Immers u bent als werkgever inmiddels 12 jaar verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zowel van uw vaste als uw flexibele ex werknemers Waarom een Analyse en advies eigenrisicodragen Onze ervaringen en cijfermatige inzichten alsmede de tekstuele toelichting maken dat u inzicht krijgt in de voor en nadelen van het eigenrisicodragen ZW en het eigenrisicodragen WGA Of van de gevolgen van terugkeer naar het UWV Ook krijgt u informatie over organisatorische aspecten bijvoorbeeld rond implementatie van het eigenrisicodragen de uitvoering van re integratie de kosten hiervan en de eventueel aanwezige risico s worden benoemd en of gecalculeerd Met het analyserapport weet u welke vervolgacties nodig of nuttig zijn rond het mogelijk in te zetten traject van wel of geen eigenrisicodragen Voorwaarden Om een Adviesrapport op te kunnen stellen zijn de volgende zaken van belang Een overwogen tijdspad de deadline vanuit de Belastingdienst is 1 april en 1 oktober Alle relevante informatie en documentatie u wordt hierbij geholpen via een checklist Meer informatie Onze adviezen worden vastgelegd in een uitvoerige rapportage waarin wij de concrete vraagstelling de situatieschets de bevindingen de diverse opties in de vorm van scenario

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/analyse-en-advies-eigenrisicodragen/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Implementatie 12-jaarsbeleid
  kernwaarden Organisatie en mensen Deskundigheid kwaliteit Diensten ZW Loket WIA Loket Opleidingen Schadelastbeheersing rond ziekte en arbeidsongeschiktheid begint bij de bron de werkgever die werknemers in dienst heeft De wet en regelgeving is echter complex Daarom hebben wij met Enkwest Opleiding Advies een aantal opleidingen samengesteld die de betrokkenen bij werkgevers meer inzicht geven in de complexiteit Want door een verbeterd inzicht in wat de overheid met privatisering voor ogen heeft Opleiding Maatwerk Agenda opleidingen Opleidingen Loondoorbetaling bij ziekte Opleidingen ZW Opleidingen WIA Publicaties Nieuws In de vakpers artikelen online In de vakpers Gratis ENgaged nieuwsbrief Blog Contact Wilt u contact met ENgage Werkgeversadvies B V dan kunt u ons op de volgende wijze benaderen Algemeen Telefoon 055 576 00 39 Email info engage wa nl Algemene voorwaarden Klachtenregeling U bevindt zich hier Home Diensten Implementatie 12 jaarsbeleid Contact opnemen ENgage werkgeversadvies B V Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn Telefoon 055 576 00 39 Email info engage wa nl Bel mij terug vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur op werkdagen terug Naam Telefoonnummer Implementatie 12 jaarsbeleid Aan deze tekst wordt nog gewerkt Heeft u direct hulp nodig neem dan a u b contact met

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/implementatie-12-jaarsbeleid/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive •