archive-nl.com » NL » E » ENGAGE-WA.NL

Total: 73

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Managementdashboard
  Denk hierbij aan mogelijke loonsancties WGA uitkeringen etc Wat is een managementdashboard Een managementdashboard laat zien welke vooraf gedefinieerde onderwerpen volgens verwachting verlopen maar ook op welke ingegrepen moet worden Ten aanzien van de vraagstukken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is hierbij zeker het verzuimpercentage relevant Toch is het zinvol om een niveau dieper te gaan is het verzuim in geld de uitkeringsbedragen ook inzichtelijk Hoeveel zieken bereiken het tweede jaar Hoeveel loonsancties En in de WIA zelf hoeveel WGA welk type uitkering Wij helpen u met het inzichtelijk krijgen van financiële onderwerpen en het definiëren ervan Waarom een managementdashboard Veel managers bestuurders hebben enigszins last van bedrijfsblindheid en zien daarmee dan ook niet op welke punten het qua uitvoering van de financiële risico s van verzuim en arbeidsongeschiktheid beter kan Vaak wordt het onderwerp verzuim en arbeidsongeschiktheid overgelaten aan de afdeling HRM en is aandacht van de bestuurders op de kern activiteiten gericht En dat terwijl ruim 30 van de gehele bedrijfsloonsom te maken heeft met het onderwerp verzuim en arbeidsongeschiktheid Verdient dit onderwerp niet meer specifieke aandacht van het management Door onze brede inzichten en het laten toepassen op de bedrijfsspecifieke beschikbare data uit uw eigen organisatie krijgt de beslisser inzicht in cijfers die er als het om de Euro s gaat werkelijk toe doen Hiermee kan het financiële risico van met name langdurige arbeidsongeschiktheid beter gemanaged worden Wij stellen samen met u concrete KPI s key performance indicatoren op geven een interne toelichting aan bijvoorbeeld de afdeling Control en adviseren u indien van toepassing of het mogelijk is om de gegevens uit de administratiesystemen te halen Daarnaast helpen wij u bij het bepalen welke kritische ondergrens per indicator vastgesteld zou kunnen moet worden Voorwaarden Om het inrichten van het managementdashboard uit te kunnen voeren zijn de volgende zaken

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/managementdashboard/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Beheer en nazorg: kwartaaloverleg
  van een arbeidsongeschikte medewerker gedurende 12 jaar inclusief de loondoorbetalingsperiode Werkgever heeft de schade die voortvloeit uit het eigenrisicodragerschap WGA herverzekerd bij een inkomens verzekeraar Deze verzekeraar biedt de dienst beheer en nazorg kwartaaloverleg aan werkgever aan ter ondersteuning van de uitvoering van de WGA ENgage is specialist op het gebied van de wet en regelgeving van de WIA en daarmee WGA en levert WIA managers die de werkgever begeleiden in de uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit de WIA Wat is beheer nazorg en kwartaaloverleg Het uitgangspunt is de reeds bestaande verzuimorganisatie van werkgever De dienstverlening start met kwartaalbesprekingen Per kwartaal levert werkgever een lijst op met werknemers die 42 weken of langer arbeidsongeschikt zijn De dienstverlening heeft als doel om het aantal medewerkers dat instroomt in de WGA te beperken en de uiteindelijke WGA schade zo laag mogelijk te houden Per dossier wordt het instroomrisico inclusief verwachte schadelast besproken de wijze waarop dit risico beïnvloedbaar is en welke interventies hiertoe het beste kunnen worden ingezet ENgage attendeert werkgever op dossiers waarvoor in het komende kwartaal een WIA aanvraag moet worden gedaan Na dit overleg wordt het kwartaalbestand definitief gemaakt en verzonden naar de verzekeraar Na de loondoorbetalingsperiode stuurt de werkgever de WIA beschikking naar ENgage ENgage stelt een WGA Plan van Aanpak op waarin afspraken staan over wie wat wanneer gaat doen Doorgaans neemt ENgage de casemanagement taken van werkgever over en bespreekt met betrokkene het WGA Plan van Aanpak ENgage verzorgt de regie op alle interventies en deskundigen die na de wachttijd worden ingezet ENgage voert op deze wijze de volledige regie over de schadelastbeheersing met de verzekeraar op de achtergrond voor financiering en ondersteuning Beschikkingen vorderingen en vervolgbeschikkingen worden door ENgage geadministreerd en doorgestuurd naar de verzekeraar Zo nodig wordt na overleg met de werkgever

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/beheer-en-nazorg-kwartaaloverleg/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Implementeren Verzuimbeleid
  De implementatie van het verzuimbeleid richt zich op kleine en middelgrote werkgevers die hun verzuimbeleid moeten aanpassen aan de huidige wet en regelgeving Wat is implementatie verzuimbeleid Het uitgangspunt is de reeds bestaande verzuimorganisatie van werkgever Veelal is er een verzuimprotocol aanwezig voor alle werknemers met een vast dienstverband maar deze moet worden afgestoft gemoderniseerd en aangevuld met informatie over de wet BeZaVa voor de medewerkers met een tijdelijk dienstverband Indien werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA en Ziektewet is ook aanvulling wenselijk om de gevolgen van deze regelingen goed in protocollen en processen te vatten De opdrachtgever gaat zelf aan de slag met het opstellen van het beleid en het protocol met coaching door een ENgage consultant Daarnaast ondersteunt ENgage bij de praktische implementatie van het beleid Denk hierbij aan communicatie richting ex werknemers aanpassing van de arbeidsovereenkomst en informatie over financiële consequenties voor zowel de ex werknemer als werkgever In uw organisatie worden investeringen gewikt en gewogen maar wordt een ziektedag waarschijnlijk geaccordeerd zonder het besef dat de kosten kunnen oplopen tot meer dan 100 000 schade Waarom implementatie verzuimbeleid In de loop van de jaren groeien bij organisaties processen die zijn ontstaan vanuit verouderd beleid Meestal heeft de dienstdoende bedrijfsarts ooit een standaard verzuimprotocol opgeleverd en is dat door de jaren heen niet aangepast aan de huidige eisen Door nu uw beleid te actualiseren voldoet u aan de huidige wet en regelgeving voorkomt u onduidelijkheid en daarmee onnodige kosten ENgage levert u niet slechts een handboek dat ongebruikt in de kast verdwijnt maar deelt kennis informatie en ervaring met u en uw team dat vervolgens zelf aan de slag gaat Dit vergroot de betrokkenheid en kennis en heeft een duurzaam karakter Uitgangspunt is dat uw organisatie ook tijd investeert in het implementatietraject Voorwaarden De organisatie moet onder

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/implementeren-verzuimbeleid/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Implementeren en uitvoeren ZW ERD
  werkgever zelf niet bekend is met deze wet en regelgeving en een zieke werknemer die uit dienst gaat minder vaak voorkomt dan regulier verzuim ENgage is specialist op het gebied van de wet en regelgeving van de Ziektewet Met onze specialistische kennis begeleiden we uw ex werknemer vanaf het moment dat hij ziek uit dienst gaat tot het einde van de Ziektewetuitkering Wat is implementatie en uitvoeren ZW ERD Voor een vaste prijs per dossier voert ENgage de Ziektewetdienstverlening uit vanaf het moment dat de ex werknemer een Ziektewetclaim bij ons indient Ons doel hierbij is het zoveel mogelijk beperken van de schadelast door een juiste claimbeoordeling en regie op de inzet van deskundigen De dienstverlening start met een gesprek met een Ziektewetspecialist over welke zaken nog moeten worden ingericht en welke afspraken er worden gemaakt over contactmomenten beoordeling en rapportage Vanaf de startdatum van de dienstverlening zullen werknemers die ziek uit dienst gaan zich melden bij ENgage ENgage beoordeelt de melding claim en begeleidt de ex werknemer zo snel mogelijk met als einddoel theoretisch herstel voor het eigen oude werk of volledige hervatting in passend werk Waarom implementatie en uitvoeren ZW ERD Eigenrisicodrager worden kan met name voor grote werkgevers een grote besparing opleveren UWV geeft de eigenrisicodrager namelijk de mogelijkheid om de uitvoering over te nemen en zelf invloed uit te oefenen op de Ziektewet uitkering Er worden wel bepaalde voorwaarden gesteld aan het uitvoeren van de Ziektewet Als eigenrisicodrager heeft u hier niet altijd zicht op en kan de hoeveelheid aan wet en regelgeving veel verwarring opleveren ENgage helpt u om het meeste uit het eigenrisicodragerschap te halen Wij leggen u in een persoonlijk gesprek en in heldere taal uit wat er van de eigenrisicodrager wordt verwacht en wat onze rol daarin is Wij zorgen voor juiste

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/implementeren-en-uitvoeren-zw-erd/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Abonnement Casemanagement Support
  een fee of factuur tegenover staat Het abonnement wordt dan afgenomen om de benodigde kennis direct in huis te kunnen halen Wat is het abonnement Casemanagement Support Binnen het abonnement zijn er een 3 tal pijlers Onbeperkt telefonisch vragen stellen op het gebied van loondoorbetalingsplicht Ziektewet WIA en overige sociale zekerheid aan een toegewezen vaste contactpersoon Vragen vallen onder het abonnement zolang zij zonder bestudering van stukken en binnen ca een half uur door ENgage kunnen worden beantwoord Korting op het opleidingsaanbod en de overige dienstverlening van ENgage Informatie Waarom het abonnement Casemanagement Support Met het Abonnement heeft u een continu specialistisch klankbord tegen een zeer beperkt vast bedrag op jaarbasis De contactpersonen binnen het abonnement zijn allen breed deskundig Bovendien hebben zij veelal een eigen specialisatie mediator coach ZW WIA specialist arbeidsdeskundige waardoor zij multidisciplinair naar zaken kunnen kijken Zij zijn bekend met de voor u veelal ingewikkelde problematiek allen werkzaam in het veld en daarmee voortdurend in contact met de praktijk Dat levert up to date kennis op voor u Gelijktijdig zijn ze ook pragmatisch om te komen tot een zienswijze die in uw situatie ook werkelijk de oplossing biedt of de juiste richting geeft Voorwaarden Eén aanspreekpunt bij de werkgever Organisatie met een eigen verzuimcoördinator en tenminste 100 medewerkers Meer informatie Mocht u verdergaande ondersteuning wensen dan kan dat op basis van ons uurtarief waarop u als abonnementhouder natuurlijk een korting ontvangt Voorbeelden van vragen binnen het Abonnement Casemanagement Support kunnen zijn Vragen gericht op het voorkomen van een loonsanctie WIA instroom dossier tijdens 104 weken Vragen gericht op de mogelijkheden tot bezwaar beroep op beslissingen van UWV ten aanzien van loonsanctie WIA instroom Vragen gericht op hoe om te gaan met een uitkeringsgerechtigde in dienst samenloop van loondoorbetaling met sociale uitkeringen zoals ZW WIA WW WAO

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/diensten/abonnement-casemanagement-support/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Module 1: Basis Casemanagement, 2 dagen
  rol Deze functie ontwikkelt zich binnen organisaties steeds vaker tot een regiefunctie De casemanager overlegt met bedrijfsarts arbeidsdeskundige werkgever werknemer en overige betrokkenen over vaak complexe problematiek en heeft hierin een sturende rol Om deze regiefunctie waar te kunnen maken zijn kennis en vaardigheden van een aantal aspecten en op een hoog niveau noodzakelijk De opleiding Basis Casemanagement is de instapmodule binnen de modulaire opleiding tot Casemanager Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Scolea en Enkwest Opleiding Advies Wat is de opleiding Basis Casemanagement De tweedaagse opleiding Basis casemanagement is bedoeld om zicht te krijgen op het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid verzekeraars UWV welke relevante wet en regelgeving van toepassing is en welke overige instanties en personen functionarissen daar een rol bij spelen Deze opleiding legt de basis voor verdere verdieping tot casemanager maar geeft als losse module voldoende inhoud om de basis te doorzien Waarom de opleiding Basis Casemanagement In de praktijk blijkt dat het beeld dat bestaat van de casemanager te beperkt is namelijk gericht op verzuimbegeleiding Terwijl werkgevers niet alleen belast zijn met verzuim maar ook met arbeidsongeschiktheid Met deze basisopleiding wordt het speelveld helder aangegeven In de hierop aanvullende modules Verzuimspecialist en Casemanager kan de benodigde verdieping gezocht worden Voor agenda van alle modules klik hier Ook kan via een maatwerkopleiding in uw eigen organisatie tot verdieping gekomen worden Voorwaarden Voor een effectieve training zijn de volgende zaken van belang Werkzaam in het speelveld bijvoorbeeld als HR adviseur Arbo deskundige of casemanager Affiniteit met wet en regelgeving Gevoel voor cijfers Een open houding richting medecursisten waarbij u praktische informatie wilt delen Meer informatie De opleiding Basis Casemanagement is als volgt opgebouwd Dag 1 Werknemersverzekeringen preventie ziekte en riskmanagement Deze dag wordt in een helicopterview een overzicht gegeven van de wet en regelgeving op relevante

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/opleidingen/agenda-opleidingen/module-1-basis-casemanagement-2-dagen/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Masterclass WIA
  Want door een verbeterd inzicht in wat de overheid met privatisering voor ogen heeft Opleiding Maatwerk Agenda opleidingen Opleidingen Loondoorbetaling bij ziekte Opleidingen ZW Opleidingen WIA Publicaties Nieuws In de vakpers artikelen online In de vakpers Gratis ENgaged nieuwsbrief Blog Contact Wilt u contact met ENgage Werkgeversadvies B V dan kunt u ons op de volgende wijze benaderen Algemeen Telefoon 055 576 00 39 Email info engage wa nl Algemene voorwaarden Klachtenregeling U bevindt zich hier Home Opleidingen Agenda opleidingen Masterclass WIA Menu Opleiding Maatwerk Agenda opleidingen Module 1 Basis Casemanagement 2 dagen Masterclass WIA Actualiteiten Sociale Zekerheid Opleidingen Loondoorbetaling bij ziekte Opleidingen ZW Opleidingen WIA Risico s van de 35 minner Masterclass WIA Doelgroep De WIA specialist De WIA bestaat al enkele jaren en voor u als ervaren casemanager of adviseur heeft deze wet geen verrassingen meer En toch knaagt er wellicht wat bij u ben ik wel op de hoogte van de meeste recente ontwikkelingen Weet u de laatste stand van jurisprudentie Past u goed het maatregelenbesluit toe Weet u van de uitspraken van CRvB rond procesbelang Ziet u de combinatie met werken voldoende Welke gevolgen heeft het beoogde uitstel rond WGA flex Deze onderwerpen komen aan de orde in een speciale WIA masterclass bedoeld voor de WIA specialist Gewoon WIA komt niet aan bod maar wel Uitzonderingen WIA Meerdere werkgevers Direct in vervolguitkering geen LGU Hernieuwde uitval na eerst 35 en in dienst gebleven Mutaties en toch oude uitkering houden gewenningsperiode Samenloop uitkeringen bijv Functioneel Leeftijdsontslag Actualiteit WIA Effect uitstel WGA vast en WGA flex WW verkorting gevolgen Procesbelang volgens CRvB Maatmanloon uniform loon Uniform loon ook verrekening van fiscale bijtelling auto van de zaak Toepassing maatregelenbesluit Transitievergoeding na 104 weken ziekte wat wordt nu de afweging Planning en tijdsduur Deze training wordt in samenwerking met Enkwest

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/opleidingen/agenda-opleidingen/masterclass-wia/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Actualiteiten Sociale Zekerheid
  volgende wijze benaderen Algemeen Telefoon 055 576 00 39 Email info engage wa nl Algemene voorwaarden Klachtenregeling U bevindt zich hier Home Opleidingen Agenda opleidingen Actualiteiten Sociale Zekerheid Menu Opleiding Maatwerk Agenda opleidingen Module 1 Basis Casemanagement 2 dagen Masterclass WIA Actualiteiten Sociale Zekerheid Opleidingen Loondoorbetaling bij ziekte Opleidingen ZW Opleidingen WIA Risico s van de 35 minner Contact opnemen ENgage werkgeversadvies B V Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn Telefoon 055 576 00 39 Email info engage wa nl Actualiteiten Sociale Zekerheid Verzuimbegeleiding en de wet en regelgeving rond arbeidsongeschiktheid is vaak aan verandering onderhevig Denk hierbij aan het proces de financiële kant of de arbeidsrechtelijke benadering Veel werkgevers hebben deze materie voor het grootste deel goed georganiseerd Maar om dit zo te houden is er regelmatig behoefte aan een actualiteitenbijeenkomst Wat is de opleiding Actualiteiten SZ Ieder kwartaal brengen wij de meest recente wijzigingen op het gebied van sociale zekerheid ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart Volgt u deze bijeenkomsten regelmatig dan bent u op de hoogte van de ontwikkelingen die uw verzuim vak raken Ook schetsen wij de ontwikkelingen waarvan aangenomen kan worden dat er een verandering aan zit te komen Hierdoor wordt u van re actief meer pro actief Waarom de opleiding Actualiteiten SZ De kracht van succesvolle verzuimaanpak zit in het toepassen van de juiste wet en regelgeving Niet alleen op dossierniveau maar ook binnen werkprocessen en juist het opstellen van beleid Hierbij is het noodzakelijk de laatste stand van zaken paraat te hebben Door de frequente update sessies bent en blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van loon bij ziekte ZW WIA WW etc Voorwaarden Voor een effectieve training zijn de volgende zaken van belang Werkzaam in het speelveld bijvoorbeeld als HR adviseur Arbo deskundige of casemanager Affiniteit met wet en

  Original URL path: http://www.engage-wa.nl/opleidingen/agenda-opleidingen/actualiteiten-sociale-zekerheid/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive