archive-nl.com » NL » E » EPILEPSIEVERENIGING.NL

Total: 885

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Organisatie - Epilepsie Vereniging Nederland
  gelegenheid de inhoudelijke en financiële koers van de vereniging Landelijk bestuur Het landelijk bestuur draagt zorg voor het beleid en de positionering van de EVN en bestaat uit drie bestuursleden De heer Arjan Wietses voorzitter Mevrouw Esther Gagliardi Ampting penningmeester Mevrouw Ada van t Hoenderdal bestuurslid Dit bestuur wordt aangevuld door de heer Floris van Puijenbroek aspirant bestuurslid Landelijk bureau Het landelijk bureau van de EVN is gevestigd in Houten en bestaat uit twee personen Mevrouw Elly Fokkema coördinator vrijwilligers Mevrouw Patricia Scholten assistent coördinator vrijwilligers Het landelijk bureau heeft een dienstverlenende en ondersteunende functie ten aanzien van het bestuur de vrijwilligers leden en draagt zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van de EVN Gewesten Landelijke Activiteiten en Services Geografische indeling De EVN heeft een gewestenstructuur d w z Nederland is verdeeld in vijf gewesten Gewest Noordoost Groningen Friesland en Drenthe Gewest Middenoost Gelderland Overijssel en Noordoostpolder Gewest Noordwest Noord Holland Utrecht en Flevoland Gewest Zuidwest Zuid Holland en Zeeland Gewest Zuidoost Noord Brabant en Limburg Elk gewest is verdeeld in enkele regio s geleid door een regiocoördinator Inhoudelijke indeling Naast de geografische indeling kent de EVN ook een inhoudelijke indeling d w z dat de EVN waar mogelijk doelgroepgericht werkt en specifieke services aanbiedt Elke doelgroep heeft een eigen landelijke coördinator Doelgroepen Epilepsiechirurgie Epilepsie Nabestaanden Epilepsie Partner Contactgroep Ouders van een kind met epilepsie Ouders van een EpilepsiePlus kind Jongeren Dragers Nervus Vagus Stimulator Vrouwen Ga naar de contactadressen van de doelgroepen Services Epilepsie Advieslijn Adviseur belasting sociale verzekeringen Voorlichting aan professionals in de zorg Verzekeringen Juridisch advies Deze pagina delen Print deze pagina Epilepsie Vereniging Nederland Meer informatie Landelijk Bureau Telefoon 030 63 440 62 info epilepsievereniging nl Epilepsie Advieslijn Advies en een luisterend oor ervaringsdeskundigen Telefoon 030 63 440 69 Werkdagen 10 00 20 00 uur

  Original URL path: http://www.epilepsievereniging.nl/de-evn/over-de-evn/organisatie/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive


 • Samenwerking - Epilepsie Vereniging Nederland
  van het concept Goede zorg en de positie van de centra hierin Beroepsorganisaties Veelal via participatie in gezamenlijke overleggen worden de contacten onderhouden met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie NVN de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie NVKN en de Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen NVK Op bestuurlijk niveau is in 2011 structureel contact geweest met de Nederlandse Liga tegen Epilepsie De werkgroep epilepsie van de NVN die in 2010 is gefuseerd met de Nederlandse Liga tegen Epilepsie is voor de EVN een belangrijke overlegpartner In 2011 werden de contacten voortgezet en geïntensiveerd met name in het kader van het definieren van het begrip goede epilepsiezorg en de revisie van de richtlijnen diagnostiek en behandeling van epilepsie Zorgverzekeraars Bijna alle mensen met epilepsie gebruiken anti epileptica Continuïteit hiervan is van groot belang Daarom is de EVN al jaren tegenstander van substitutie om andere dan medische redenen Niet de kwestie merkmiddel of generiek is van belang maar houden wat je hebt zowel wat betreft samenstelling dosering toedieningsvorm als fabrikant Het preferentiebeleid waarbij de verzekeraar alleen bereid is om binnen een cluster één product te vergoeden wijzen we met kracht af Een literatuuronderzoek uitgevoerd door I Q Healthcare in opdracht van Platform PI Patiënt en Industrie waarin de EVN participeert bevestigt deze opstelling Er zijn in 2011 constructieve contacten geweest met de verzekeraars CZ Achmea Menzis en Uvit omtrent de inhoud en financiering van de huidige en toekomstige functie epilepsieconsulent Overheid Steeds vaker krijgt de EVN te maken met gevolgen voor mensen met epilepsie van door de overheid ingezet bezuinigings beleid Of het nu over onderwijs rijbewijs medicatie zorgverzekeringswet of over arbeidsparticipatie gaat steeds vaker merken we dat er plannen zijn die niet altijd goed uitpakken voor mensen met epilepsie In plaats van te reageren op plannen die reeds gemaakt zijn willen we aan de tafel zitten bij het maken van plannen Dit voornemen had een prominente plaats als taak van voor de nieuwe sterke organisatie voor mensen met epilepsie Omdat medio 2010 is gebleken dat er vooralsnog geen sprake is van één sterke organisatie hebben we ook in 2011 op eigen kracht de relaties met met name de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport Infrastructuur en Milieu en Onderwijs en Wetenschappen onderhouden Cliëntenraad CCR Gerda Bakker is namens de EVN lid van de cliëntenraad van SEIN in Hoofddorp Het ledenbestand van de cliëntenraad is nagenoeg gelijk gebleven aan 2010 Wel is er een nieuwe voorzitter mevrouw H v d Veldt en een vice voorzitter de heer K van der Wansem Tijdens een feestelijke bijeenkomst in mei is de heer T van Gurp oud voorzitter officieel uitgezwaaid en tot erelid van de cliëntenraad benoemd Nieuw was het overleg met de voorzitters van de bewonerscommissies en de voorzitter van de cliëntenraad Ook is er een werkbezoek geweest aan de kliniek Fonteinkruid Zwolle Er is veel gesproken over de gevolgen van de verhuizing van cliënten naar de appartementen in de nieuwbouw waar vooral vereenzaming een grote rol is gaan spelen In juli 2011 is er een extra

  Original URL path: http://www.epilepsievereniging.nl/de-evn/over-de-evn/samenwerking/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Verenigingsinformatie - Epilepsie Vereniging Nederland
  U treft hierbij aan Jaarrekening EVN 2014 Jaarverslag EVN 2014 Jaarrekening EVN 2013 Jaarverslag EVN 2013 Jaarrekening EVN 2012 Jaarverslag EVN 2012 De EVN hanteert een gedragscode waar het gaat om sponsoring en fondsenwerving EVN gedragscode sponsoring en fondsenwerving extern met de genoemde bijlagen in artikel 10 CGR Gedragsregels sponsoring 01 05 10 Gedragscode Geneesmiddelenreclame 20140101 Gedragscode fondsenwerving NPCF Deze pagina delen Print deze pagina Epilepsie Vereniging Nederland Meer informatie Landelijk Bureau Telefoon 030 63 440 62 info epilepsievereniging nl Epilepsie Advieslijn Advies en een luisterend oor ervaringsdeskundigen Telefoon 030 63 440 69 Werkdagen 10 00 20 00 uur Forum Forum EpilepsiePlus Activiteiten De EVN Over de EVN Organisatie Samenwerking Verenigingsinformatie ANBI informatie Persinformatie In de regio Voorlichting Lotgenotencontact Services Transmissie Vrijwilligerswerk Lid worden en gegevens inzien of wijzigen Epilepsie Advieslijn Ondersteuningsacties Kadernet EVN winkel Epilepsie Vereniging Nederland EVN Postbus 258 3990 GB Houten Bezoekadres De Molen 35 Telefoon 030 63 440 62 E mail info epilepsievereniging nl Tijd voor vernieuwing Om deze webpagina foutloos te kunnen bekijken hebt u een recentere internetbrowser nodig U kunt een nieuwe internetbrowser downloaden door op de onderstaande link te klikken Klik hier Behandelingen Medicijnen Nervus Vagus Stimulatie Epilepsiechirurgie Dieet Deep Brain Stimulation DBS

  Original URL path: http://www.epilepsievereniging.nl/de-evn/over-de-evn/ledeninformatie/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • ANBI informatie - Epilepsie Vereniging Nederland
  De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangen organisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen Fiscaal nummer 8059 43 092 Postadres Postbus 258 3990 GB Houten Doelstelling van de EVN Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch psychologisch en sociaal maatschappelijk terrein Eigenlijk op alle levensgebieden daar waar epilepsie van invloed is Bestuurders Het bestuur van de EVN bestaat uit De heer Arjan Wietses voorzitter Mevrouw Esther Gagliardi Ampting penningmeester Mevrouw Ada van t Hoenderdal bestuurslid De heer Floris van Puijenbroek bestuurslid Beloningsbeleid bestuur De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt Beloningsbeleid directie en personeel Bij de Epilepsie Vereniging Nederland heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling gerelateerd aan de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening Medewerkers krijgen een vast salaris en acht procent vakantietoeslag Er worden geen bonussen verstrekt De EVN stelt geen lease auto s ter beschikking De pensioenen zijn verzekerd bij Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid Geestelijke en Maatschappelijke Belangen PGGM Inhoudelijke en financiële verantwoording Een actueel verslag van de activiteiten is terug te vinden in het jaarverslag van de EVN De jaarrekening geeft de financiële verantwoording van de EVN weer De laatste versies van beide verslagen zijn hier te vinden Beleidsplan De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn terug te vinden in het Visie en strategiedocument Medio 2014 verschijnt het meerjaren strategisch beleidsplan 2014 2020 In januari 2014 is door de ALV het visiedocument EVN 2014 2020 vastgesteld dat als basis zal dienen voor het meerjaren strategisch beleidsplan De EVN is geen fondsenwervende organisatie en inkomsten bestaan uit contributies subsidies giften en sponsoring Zie hiervoor ook het financiële jaarverslag

  Original URL path: http://www.epilepsievereniging.nl/de-evn/over-de-evn/anbi-informatie/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Persinformatie - Epilepsie Vereniging Nederland
  EVN De Trilogie van Toeval naar Plan bevat de volgende thema s Deel I Visie op goede zorg vanuit patiëntenperspectief Deel II De epilepsieconsulent DEEL III Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief Presentatie kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief Voor mediavragen over de Epilepsie Vereniging Nederland kunnen journalisten en redacteuren terecht bij Elly Fokkema Coördinator vrijwilligers T 030 6344062 Arjan Wietses Voorzitter Epilepsie Vereniging Nederland T 030 6344062 Call Send SMS Add to Skype You ll need Skype Credit Free via Skype Deze pagina delen Print deze pagina Epilepsie Vereniging Nederland Meer informatie Landelijk Bureau Telefoon 030 63 440 62 info epilepsievereniging nl Epilepsie Advieslijn Advies en een luisterend oor ervaringsdeskundigen Telefoon 030 63 440 69 Werkdagen 10 00 20 00 uur Forum Forum EpilepsiePlus Activiteiten De EVN Over de EVN Organisatie Samenwerking Verenigingsinformatie ANBI informatie Persinformatie Presentatie kwaliteitscriteria In de regio Voorlichting Lotgenotencontact Services Transmissie Vrijwilligerswerk Lid worden en gegevens inzien of wijzigen Epilepsie Advieslijn Ondersteuningsacties Kadernet EVN winkel Epilepsie Vereniging Nederland EVN Postbus 258 3990 GB Houten Bezoekadres De Molen 35 Telefoon 030 63 440 62 E mail info epilepsievereniging nl Tijd voor vernieuwing Om deze webpagina foutloos te kunnen bekijken hebt u een recentere internetbrowser nodig U kunt een nieuwe internetbrowser downloaden door

  Original URL path: http://www.epilepsievereniging.nl/de-evn/over-de-evn/persinformatie/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Presentatie kwaliteitscriteria - Epilepsie Vereniging Nederland
  Nederlandse Liga tegen Epilepsie nam een exemplaar in ontvangst van de voorzitter Download de brochure Het document dat als titel heeft Goede zorg begint met een goede start is gebaseerd op sociaal wetenschappelijk onderzoek naar meningen en ervaringen van patiënten en direct betrokkenen over wat zij verstaan onder goede epilepsiezorg Vervolgens is op de resultaten uit dit onderzoek gereageerd door een zogenoemde klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle disciplines rond epilepsie Prof dr O van Nieuwenhuizen was voorzitter van deze klankbordgroep Het tot stand komen van de criteria is een volgende stap die de Epilepsie Vereniging Nederland zet op weg naar epilepsiezorg anno 2012 Met de verwezenlijking van de nieuwe functie epilepsieconsulent de presentatie van het visiedocument Goede zorg voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief en het vaststellen van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief zal de Epilepsie Vereniging Nederland de komende tijd verder het gesprek aangaan met zorgverzekeraars medische en niet medische professionals en management in de epilepsiezorg Het einddoel is de realisatie van epilepsiezorg die deskundig toetsbaar en passend is bij epilepsie en mensen met epilepsie De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in zeven hoofdstukken Epilepsie specifieke deskundigheid Basisteam epilepsiezorg Integrale benadering van epilepsie Individueel Zorgplan Epilepsie Omgeving betrekken bij zorg Continuïteit van medicatiebeleid Toegevoegde waarde van de patiëntenorganisatie Call Send SMS Add to Skype You ll need Skype Credit Free via Skype Deze pagina delen Print deze pagina Epilepsie Vereniging Nederland Meer informatie Landelijk Bureau Telefoon 030 63 440 62 info epilepsievereniging nl Epilepsie Advieslijn Advies en een luisterend oor ervaringsdeskundigen Telefoon 030 63 440 69 Werkdagen 10 00 20 00 uur Forum Forum EpilepsiePlus Activiteiten De EVN Over de EVN Organisatie Samenwerking Verenigingsinformatie ANBI informatie Persinformatie Presentatie kwaliteitscriteria In de regio Voorlichting Lotgenotencontact Services Transmissie Vrijwilligerswerk Lid worden en gegevens inzien of wijzigen Epilepsie Advieslijn Ondersteuningsacties Kadernet EVN winkel Epilepsie

  Original URL path: http://www.epilepsievereniging.nl/de-evn/over-de-evn/persinformatie/presentatie_kwaliteistcriteria/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Gewest Noordoost - Epilepsie Vereniging Nederland
  leden in dit gewest organiseren activiteiten onder meer voorlichtingsbijeenkomsten en informatie en contactgroepen voor mensen met epilepsie en hun naasten Bij het organiseren van activiteiten wordt samengewerkt met ziekenhuizen neurologen de epilepsieconsulent epilepsieverpleegkundigen en met landelijke doelgroepen van de EVN zelf Heeft u zelf ideeën of wensen voor onderwerpen of activiteiten waar aandacht aan gegeven moet worden stuur ons dan een e mail We bekijken graag samen met u of en hoe we dit kunnen oppakken Vacatures Regiocoördinator Groningen Regiocoördinator Friesland Regiocoördinator Drenthe Deze pagina delen Print deze pagina Epilepsie Vereniging Nederland Meer informatie Landelijk Bureau Telefoon 030 63 440 62 info epilepsievereniging nl Epilepsie Advieslijn Advies en een luisterend oor ervaringsdeskundigen Telefoon 030 63 440 69 Werkdagen 10 00 20 00 uur Forum Forum EpilepsiePlus Activiteiten De EVN Over de EVN In de regio Gewest Noordoost Gewest Middenoost Gewest Noordwest Gewest Zuidoost Gewest Zuidwest Voorlichting Lotgenotencontact Services Transmissie Vrijwilligerswerk Lid worden en gegevens inzien of wijzigen Epilepsie Advieslijn Ondersteuningsacties Kadernet EVN winkel Epilepsie Vereniging Nederland EVN Postbus 258 3990 GB Houten Bezoekadres De Molen 35 Telefoon 030 63 440 62 E mail info epilepsievereniging nl Tijd voor vernieuwing Om deze webpagina foutloos te kunnen bekijken hebt u een recentere

  Original URL path: http://www.epilepsievereniging.nl/de-evn/in-de-regio/gewest-noordoost/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Gewest Middenoost - Epilepsie Vereniging Nederland
  epilepsie Bij het organiseren van activiteiten wordt samengewerkt met ziekenhuizen neurologen de epilepsieconsulent epilepsieverpleegkundigen en met landelijke doelgroepen van de EVN zelf Heeft u zelf ideeën of wensen voor onderwerpen of activiteiten waar aandacht aan gegeven moet worden stuur ons dan een e mail We bekijken graag samen met u of en hoe we dit kunnen oppakken Vacatures Op dit moment zijn er geen vacatures binnen gewest Middenoost Maar indien u toch belangstelling heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de coördinator vrijwilligers van de EVN e mail vrijwilligers epilepsievereniging nl Deze pagina delen Print deze pagina Epilepsie Vereniging Nederland Meer informatie Landelijk Bureau Telefoon 030 63 440 62 info epilepsievereniging nl Epilepsie Advieslijn Advies en een luisterend oor ervaringsdeskundigen Telefoon 030 63 440 69 Werkdagen 10 00 20 00 uur Forum Forum EpilepsiePlus Activiteiten De EVN Over de EVN In de regio Gewest Noordoost Gewest Middenoost Gewest Noordwest Gewest Zuidoost Gewest Zuidwest Voorlichting Lotgenotencontact Services Transmissie Vrijwilligerswerk Lid worden en gegevens inzien of wijzigen Epilepsie Advieslijn Ondersteuningsacties Kadernet EVN winkel Epilepsie Vereniging Nederland EVN Postbus 258 3990 GB Houten Bezoekadres De Molen 35 Telefoon 030 63 440 62 E mail info epilepsievereniging nl Tijd voor vernieuwing Om deze

  Original URL path: http://www.epilepsievereniging.nl/de-evn/in-de-regio/gewest-middenoost/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive



 •