archive-nl.com » NL » E » ERASMUSMC.NL

Total: 1942

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Erasmus MC Over Erasmus MC: Selectie van maatschappelijke projecten
  en evalueert het Erasmus MC allerlei gezondheidsprojecten in de stad Het Geboortecentrum Sophia is een behandel en onderzoekscentrum voor aanstaande moeders en kinderen met doelstelling om medische zorg rond zwangerschap en geboorte in de regio te verbeteren Speerpunt is het stedelijk aanvalsplan om het in Rotterdam relatief hoog sterftecijfer tegen te gaan Genero Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving is een regionaal netwerk in de Onderwijs en Opleidingsregio van het Erasmus MC gericht op het verbeteren van welzijn en kwaliteit van de zorg aan kwetsbare ouderen in Rotterdam en omgeving Hierin participeren meer dan 90 instellingen waaronder gemeenten onderwijsinstellingen zorginstellingen eerstelijns zorgverleners zorgverzekeraars en ouderen Bevolkingsstudies Het Erasmus MC werkt momenteel aan twee grote bevolkingsonderzoeken Generation R is een bevolkingsstudie onder 10 000 kinderen en hun ouders in Rotterdam naar opgroeien en ontwikkeling in de grote stad samenwerkingsproject tussen GGD Erasmus MC en EUR dat ook leidt tot concrete beleidsadviezen aan de Gemeente Rotterdam ERGO is een bevolkingsstudie onder 8 500 oudere inwoners 45 van de Rotterdamse wijk Ommoord naar gezond ouder worden en ouderdomsziekten Honours class De Honours class is bedoeld voor ambitieuze en talentvolle bachelorstudenten geneeskunde Het programma stelt hen in staat om kennis te maken met het snijvlak tussen geneeskunde wetenschap en maatschappij Geselecteerde studenten volgen de Honours class in de tweede helft van het eerste jaar en het gehele tweede jaar Ieder half jaar wordt een nieuw onderwerp behandeld Onderwijs Het Erasmus MC heeft een aantal initiatieven in het leven geroepen voor basis en middelbare scholieren Het Erasmus MC en Zadkine hebben begin 2010 een intentieverklaring getekend om leerlingen optimaal voor te bereiden op het werk in de praktijk Binnen de thema s Zorg Facilitair Administratie en Techniek wordt binnen het Erasmus MC een zogenoemd leerwerklandschap ingericht voor leerlingen van Zadkine Erasmus MC en Zadkine bouwen hiermee een brug tussen onderwijs en praktijk waardoor leerlingen na diplomering optimaal toegerust zijn voor een baan in de kansrijke zorgsector Junior Science Programme zijn wetenschappelijke workshops voor getalenteerde vwo ers van scholen uit de regio door onderzoekers van het Erasmus MC met als primair doel deze jongeren te interesseren voor een wetenschappelijke carrière Junior Med School is een voorbereidingsprogramma op de studie geneeskunde van het Erasmus MC Het is bedoeld voor leerlingen van vwo 5 en 6 Succesvol afronden kan leiden tot toekenning van een plaats in het eerste jaar van de studie via de decentrale selectie Het Erasmus MC participeert vanaf 2010 in het wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit voor wetenschapseducatie aan basisscholen Onderzoeksafdelingen van het Erasmus MC participeren in de Weekend School waarbij leerlingen van basisscholen uit achterstandwijken worden uitgenodigd in de praktijk kennis te maken met diverse beroepen Maatschappelijk verantwoord bouwen Het Erasmus MC werkt hard aan excellente met toewijding gegeven patiëntenzorg Om dit voor de toekomst te garanderen is vernieuwing van ons universitair medisch centrum van essentieel belang Voor de nieuwbouw werkt het Erasmus MC volgens de principes van evidence based design Het nieuwe medisch centrum wordt een aangename zorgomgeving met als uitgangspunten veilig duurzaam en

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/in-de-maatschappij/maatschappelijk.betrokken/maatschappelijke.projecten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Erasmus MC Over Erasmus MC: Onderwijs
  heeft het Erasmus MC affiliatieovereenkomsten afgesloten met 19 ziekenhuizen en 11 GGD en Voor het opleiden van assistenten tot medisch specialist maakt het Erasmus MC in de OOR Zuid West Nederland afspraken met 11 opleidingsziekenhuizen in de regio Voor de research masters bestaan samenwerkingsverbanden met de door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen erkende onderzoeksscholen en andere nationale en internationale universiteiten Verpleegkundige opleidingen Voor de verpleegkundige vervolgopleidingen heeft het Erasmus MC een regionale functie in Zuidwest Nederland Een groot aantal ziekenhuizen en zorginstellingen is in dit verband klant van de Zorgacademie Een aantal van de vervolgopleidingen heeft ook klanten buiten de regio Zuidwest Nederland Naast het aanbieden van verpleegkundige vervolgopleidingen vervult de Zorgacademie in het initieel verpleegkundig hbo mbo onderwijs een intermediaire rol tussen de Hogeschool Rotterdam en het ROC en het praktijkveld binnen het Erasmus MC de verpleegkundige afdelingen en units Medisch ondersteunende opleidingen Voor de medisch ondersteunende opleidingen heeft het Erasmus MC met name een regionale functie en geldt dat een groot aantal ziekenhuizen en zorginstellingen klant is voor deze opleidingen Er zijn ook klanten buiten de regio Zuidwest Nederland Zie ook Nieuwsarchief Persberichten Mail de redactie Print Linker Menu Over de organisatie Feiten en cijfers In de

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/in-de-maatschappij/samenwerking/onderwijs/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Over Erasmus MC: Onderzoek
  Erasmus MC maar ook in de regio en daarbuiten Onderzoek van het Erasmus MC leidt ook tot economische waardecreatie doordat innovatieve bedrijven starten op basis van intellectueel eigendom van het Erasmus MC Ook bestaande bedrijven starten nieuwe ontwikkelingen met vindingen uit het Erasmus MC Voorts is de werfkracht van het Erasmus MC voor externe financiering van onderzoek zodanig dat een forse hoeveelheid hoogwaardige werkgelegenheid is gecreëerd Daarmee is een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd voor innovatieve bedrijven Diverse afdelingen van het Erasmus MC dragen op basis van hun onderzoeksexpertise bij aan beleidsvorming bestuur en management in de gezondheidszorg Dit gebeurt op diverse niveaus in de samenleving van ziekenhuis tot Ministerie Onderzoeksscholen Het Erasmus MC is momenteel penvoerder of aangesloten bij vijf door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen erkende onderzoeksscholen KNAW Cardiovasculair Onderzoekinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam COEUR Onderzoeksschool ONWAR Medisch Genetisch Centrum Zuidwest Nederland Molecular Medicine Netherlands Institute for Health Sciences Zie ook Nieuwsarchief Persberichten Mail de redactie Print Linker Menu Over de organisatie Feiten en cijfers In de maatschappij Erasmus MC in bedrijf Wetenschap voor u Vrienden worden Erasmus MC in samenwerking Hoogleraren en UHD s universitair hoofddocenten Erasmus MC in de maatschappij Perskamer 010 704 0 704 Uw reactie Over

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/in-de-maatschappij/samenwerking/onderzoek/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Over Erasmus MC: Organisatiebreed
  aandeelhouder van het Havenziekenhuis Zie ook Nieuwsarchief Persberichten Mail de redactie Print Linker Menu Over de organisatie Feiten en cijfers In de maatschappij Erasmus MC in bedrijf Wetenschap voor u Vrienden worden Erasmus MC in samenwerking Hoogleraren en UHD s universitair hoofddocenten Erasmus MC in de maatschappij Perskamer 010 704 0 704 Uw reactie Over deze site Disclaimer Privacy Cookies 2015 Erasmus MC Deze site maakt gebruik van cookies Lees

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/in-de-maatschappij/samenwerking/organisatiebreed/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Over Erasmus MC: Patiëntenzorg
  ziekenhuizen Met de ziekenhuizen in de directie omgeving werkt het Erasmus MC samen in de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen Stichting SRZ zowel inhoudelijk als bestuurlijk Een bijzonder onderdeel van deze samenwerking is het in 2008 gestarte SRZ netwerk patiëntveiligheid Ieder ziekenhuis heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid in het uitwerken van de elf basiseisen van het l andelijke Veiligheidsmanagementsysteem VMS en de tien landelijke patiëntveiligheidsthema s Het netwerk is opgezet om de komende jaren de risico s en vermijdbare schade in de Nederlandse ziekenhuizen te verminderen en het functioneren te verbeteren Dit gebeurt onder andere door middel van het beschikbaar stellen van expertise en het uitwisselen van kennis en best practices in het netwerk Verder levert het Erasmus MC een structurele bijdrage aan het overleg over zorg aan onverzekerden met de SRZ ziekenhuizen de GGD en de gemeente Rotterdam In dit overleg vindt ook afstemming plaats met de straatdokters en wordt zowel individuele casuïstiek over onverzekerden behandeld als goede beleidsafspraken over de zorg aan onverzekerden gemaakt Binnen de oncologische zorg bestaan vele samenwerkingsafspraken met verwijzende ziekenhuizen In het Erasmus MC is deze zorg georganiseerd in multidisciplinaire tumorwerkgroepen met het Oncologisch Beraad als bestuurlijk orgaan Samen zorgen zij voor kwaliteitsbewaking en verbetering van de patiëntenzorg In de IKR regio Integraal Kankercentrum Rotterdam zijn verschillende specialisten van het Erasmus MC werkzaam als consulenten oncologische zorg Regionaal Overleg Acute Zorg Sinds 2006 vervult het Erasmus MC een belangrijke regisserende en coördinerende rol als voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg ROAZ Het bestaat uit bestuurders van alle partners in de acute keten van de regio van het Traumacentrum Zuidwest Nederland Rotterdam Rijnmond Zuid Holland zuid en Zeeland Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Het verzorgingsgebied van het Erasmus MC bevat drie regio s van Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen GHOR Rotterdam Rijnmond Zuid

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/in-de-maatschappij/samenwerking/patientenzorg/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC : Erasmus MC Vriendenfonds
  kennis met de mensen achter het Erasmus MC Vriendenfonds contactgegevens van de medewerkers Linker Menu Over de organisatie Feiten en cijfers In de maatschappij Erasmus MC in bedrijf Wetenschap voor u Vrienden worden Erasmus MC in samenwerking Hoogleraren en UHD s universitair hoofddocenten Erasmus MC in de maatschappij Perskamer 010 704 0 704 Uw reactie Over deze site Disclaimer Privacy Cookies 2015 Erasmus MC Deze site maakt gebruik van cookies

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/in-de-maatschappij/fondsenwerving/erasmusmcvriendenfonds/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Over Erasmus MC: Geschiedenis van de faculteit
  in 1966 opgerichte Medische Faculteit Rotterdam De grondlegger van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen FGG is prof dr Andries Querido 1973 Door het samengaan met de faculteiten op Woudestein de voormalige Nederlandse Economische Hogeschool wordt op 1 februari de Erasmus Universiteit Rotterdam EUR opgericht De Medische Faculteit verzorgt de opleiding tot arts postacademische opleidingen opleidingen tot wetenschappelijk onderzoeker en levert bijdragen aan specialistenopleidingen 1982 De EUR ontvangt in september de eerste studenten van de Studierichting Algemene Gezondheidszorg SAG Deze doctoraalopleiding richt zich op beleids en managementvraagstukken in de gezondheidszorg en is organisatorisch ondergebracht bij de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen De naam van deze opleiding is later veranderd in Gezondheidswetenschappen Beleid Management Gezondheidszorg BMG 1998 De decaan van de medische faculteit en de besturen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het AZR spreken op 7 oktober de intentie uit gezamenlijk te komen tot de oprichting van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam 2002 De nieuwe organisatie Erasmus MC is op 1 juni geboren Zie ook Nieuwsarchief Persberichten Mail de redactie Print Linker Menu Over de organisatie Historie Missie en strategie Bestuur toezicht advies Kwaliteitszorg en NIAZ Afdelingen Onze merken Tarievenregeling Wet openbaarheid van bestuur Erasmus MC Feiten en cijfers

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/wat_doet_erasmus_mc/historie/geschiedenis_faculteit/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Over Erasmus MC: Geschiedenis van het ziekenhuis
  de Rotterdamse arts dr Jan Bastiaan Molewater 1813 1864 1940 Het Coolsingelziekenhuis wordt in mei getroffen door vier bommen en staat vrijwel meteen in brand Het is grotendeels verwoest 1950 Op de plek waar eerst het ziekenhuis staat wordt de Rotterdamsche Bank nu ABN AMRO gebouwd Dankzij extra voorzieningen elders in de stad kan de nieuwbouw van een modern ziekenhuis op het land van Hoboken worden afgewacht 1961 Het Dijkzigt Ziekenhuis wordt op 18 september in gebruik genomen Het dankt zijn naam aan de wijk waarin het staat 1965 Rotterdam blijkt in mei de aangewezen plaats voor een zevende Nederlandse medische faculteit met een bijbehorend academisch ziekenhuis Het toen vierjarige ziekenhuis ondergaat een grondige verbouwing vanwege de andere eisen die aan een academisch ziekenhuis worden gesteld in vergelijking tot een gemeenteziekenhuis 1967 Het academische ziekenhuis Dijkzigt is een feit 1971 Door een fusie van het Gemeenteziekenhuis Dijkzigt en hetSophia Kinderziekenhuis is het Academisch Ziekenhuis Rotterdam AZR opgericht 1993 Het oudste kinderziekenhuis van Nederland verhuist naar een modern gebouw op het Hobokencomplex waar de medische faculteit en Dijkzigt Ziekenhuis al zijn gevestigd Een loopbrug verbindt beide ziekenhuizen en de medische faculteit met elkaar 1995 Het toponcologisch instituut Daniel den Hoedkliniek voegt zich als derde partner bij het AZR 1998 De decaan van de medische faculteit en de besturen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het AZR spreken op 7 oktober de intentie uit gezamenlijk te komen tot de oprichting van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam 2002 De nieuwe organisatie Erasmus MC is op 1 juni geboren Sophia Kinderziekenhuis viert 100 jarig bestaan Zie ook Nieuwsarchief Persberichten Mail de redactie Print Linker Menu Over de organisatie Historie Missie en strategie Bestuur toezicht advies Kwaliteitszorg en NIAZ Afdelingen Onze merken Tarievenregeling Wet openbaarheid van bestuur Erasmus MC Feiten en cijfers In de

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/wat_doet_erasmus_mc/historie/geschiedenis_ziekenhuis/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •