archive-nl.com » NL » E » ERASMUSMC.NL

Total: 1942

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Erasmus MC : Uitgebreid zoeken
  over zoeken Zoekgebied Gehele site Onze resultaten Periode In de laatste dagen Tussen van 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tot 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rubriek Alles Geen Agenda Contactinformatie ErasmusMCnieuws Veelgesteldevragen Tekstpagina Elektronischeformulieren Bestandsformaat Alles Geen Word documenten PDF bestanden Video bestanden Beeld bestanden Button Linker Menu Zoektips Afdelingen Contact Sitemap Veelgestelde vragen 010 704 0 704 Uw reactie Over deze site Disclaimer Privacy Cookies 2015 Erasmus MC Deze site maakt gebruik van cookies Lees meer Gezien Help mee onze website te verbeteren Please help us improve our website Bedankt voor uw bezoek aan www erasmusmc nl U kunt helpen onze online dienstverlening te verbeteren

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/search/?view=Uitgebreid_zoeken&dKey=4503944 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Erasmus MC : Welke kwaliteit en resultaten kunt u van ons verwachten?
  en Route Onze resultaten Tekst verkleinen Tekst 100 Tekst vergroten Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker Welke kwaliteit en resultaten kunt u van ons verwachten Met onze resultaten willen wij als Erasmus MC zichtbaar maken welke kwaliteit wij leveren waarin wij uitblinken en waar wij onze zorg nog verder kunnen verbeteren De dingen die wij doen willen wij zichtbaar beter doen Dat is onze koers voor de komende jaren Wij analyseren de uitkomsten van onze zorg en publiceren daarover zowel voor onze toekomstige patiënten als voor onze verwijzers zorgverzekeraars en overheid Dit is een groeimodel waarbij wij steeds meer gegevens beschikbaar zullen stellen Zodat u kunt zien dat wij hard werken aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen gepubliceerd 28 februari 2014 Zie ook Nieuwsarchief Persberichten Mail de redactie Print Linker Menu Cijfers Kwaliteitsregistratie Patiëntenervaringen 010 704 0 704 Uw reactie Over deze site Disclaimer Privacy Cookies 2015 Erasmus MC Deze site maakt gebruik van cookies Lees meer Gezien Help mee onze website te verbeteren Please help us improve our website Bedankt voor uw bezoek aan www erasmusmc nl U kunt helpen onze online dienstverlening te verbeteren door onze vragenlijst in te

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/cs-onze-resultaten/nieuws/intro (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC : Cijfers
  Cijfers Tekst verkleinen Tekst 100 Tekst vergroten Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker Cijfers Cijfers Sterftecijfers Het Erasmus MC wil zichtbaar beter zijn en heeft transparantie hoog in het vaandel staan Om de kwaliteit van zorg en gezondheid te meten gebruiken we relevante nuttige indicatoren die helpen de kwaliteit verder te verbeteren Dossieronderzoek Erasmus MC Rapportage van het interne dossieronderzoek uit 2012 naar zorggerelateerde schade bij overleden patiënten Dossieronderzoek Nederlandse ziekenhuizen De Nederlandse ziekenhuizen zijn veiliger geworden De mogelijk vermijdbare schade en sterfte is aanzienlijk gedaald ook binnen het Erasmus MC Internationale vergelijking prestaties Het Erasmus MC neemt deel aan het internationale netwerk Dr Foster s Gobal Comparators waarin de meest toonaangevende ziekenhuizen ter wereld elkaar ontmoeten Linker Menu Cijfers Sterftecijfers Dossieronderzoek Nederlandse ziekenhuizen Dossieronderzoek Erasmus MC Internationale vergelijking prestaties Kwaliteitsregistratie Patiëntenervaringen 010 704 0 704 Uw reactie Over deze site Disclaimer Privacy Cookies 2015 Erasmus MC Deze site maakt gebruik van cookies Lees meer Gezien Help mee onze website te verbeteren Please help us improve our website Bedankt voor uw bezoek aan www erasmusmc nl U kunt helpen onze online dienstverlening te verbeteren door onze vragenlijst in te vullen ca 7 minuten Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd Thank you

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/onze-resultaten/cijfers/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Onze resultaten: Sterftecijfers
  geboden kwaliteit van zorg Ernstig zieke vaak complexe patiënten in een academisch ziekenhuis worden vergeleken met minder zieke patiënten met dezelfde diagnose in een algemeen ziekenhuis Verder wordt er alleen gekeken per ziekenhuisopname en niet over het gehele behandeltraject Ook verschilt het opname en ontslagbeleid bij ernstig zieke patiënten erg tussen Nederlandse ziekenhuizen onderling mede afhankelijk van de beschikbaarheid van palliatieve zorg en hospices Onder meer door deze factoren levert het gemiddelde getal over diverse diagnoses een oneigenlijke maatstaf op Dit is verwoord in een publicatie van onderzoekers van het Erasmus MC en ook geconcludeerd in het recente rapport van de Gezondheidsraad over kwaliteitsindicatoren zie pagina 40 Sterfte in 2013 In het jaar 2013 zijn er 37 142 patiënten opgenomen geweest waarvan er 788 zijn overleden dat is 2 1 Het landelijke percentage in 2013 is nog niet bekend HSMR 2013 Het HSMR sterftecijfer publiceren we om aan de wettelijke verplichting te voldoen Volgens het Erasmus MC is het géén relevante indicator om de kwaliteit van zorg te vergelijken Het sterftecijfer over 2013 is berekend op basis van het landelijke berekeningsmodel van 2013 Een HSMR uitkomst van 100 betekent dat de verwachte sterfte gelijk is aan de werkelijke sterfte Bij een getal onder de 100 is de sterfte lager dan verwacht bij een getal boven de 100 is de sterfte hoger dan verwacht Het HSMR sterftecijfer voor 2013 van het Erasmus MC is 125 Deze score is hoger dan het landelijk gemiddelde en komt overeen met de verwachting Dit kan verklaard worden door de zorgzwaarte van onze patiënten Het Erasmus MC behandelt als universitair medisch centrum binnen iedere diagnosegroep complexere patiënten dan een algemeen ziekenhuis Ook behandelen wij veel patiënten met een hoog risico die vaak meerdere ziektebeelden tegelijk hebben co morbiditeit Deze patiënten worden veelal door andere ziekenhuizen doorverwezen

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/onze-resultaten/cijfers/5024844/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Onze resultaten: Dossieronderzoek Nederlandse ziekenhuizen
  cijfers eveneens zichtbaar Minder schade In het Erasmus MC zijn 100 dossiers van overleden patiënten en 100 dossiers van opgenomen en ontslagen patiënten beoordeeld op zorggerelateerde schade Hoewel dit om relatief kleine aantallen per specialisme gaat kan geconstateerd worden dat het Erasmus MC iets beter scoort dan het gemiddelde Nederlandse ziekenhuis Dat geldt zowel voor onderzochte dossiers uit 2008 als de dossiers uit 2011 2012 Het Erasmus MC laat verhoudingsgewijs eenzelfde trend in verbetering zien als het gemiddelde van de ziekenhuizen uit de steekproef Deze verbetering is onder meer te danken aan grootschalige verbetertrajecten en een betere meer open patiëntveiligheidscultuur Ook het intern dossieronderzoek maakt knelpunten in de zorgverlening inzichtelijk en geeft voorbeelden om van te leren mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering Percentage van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten in 2011 2012 waarbij zorggerelateerde schade is gevonden Erasmus MC Gemiddelde van alle ziekenhuizen 2008 5 8 6 2 2011 2012 4 9 5 4 Percentage van alle in het ziekenhuis overleden patiënten in 2011 2012 waarbij zorggerelateerde schade is gevonden Erasmus MC Gemiddelde van alle ziekenhuizen 2008 13 14 2011 2012 8 1 10 1 Dossiervoering Ook de medische en verpleegkundige dossiers zijn beoordeeld op aanwezigheid en adequaatheid van informatie Het Erasmus MC vertoont in beide dossiers geen tot nauwelijks afwijkingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde Ook bij het onderdeel kwaliteit ontslagbrief scoort het Erasmus MC vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde Alleen het onderdeel wijziging in medicatie verdient nog nadere aandacht Dit blijkt in het Erasmus MC in 66 7 van de dossiers aanwezig te zijn ten opzichte van 88 6 in een gemiddeld Nederlands ziekenhuis Toekomst Het Erasmus MC heeft haar patiëntenzorg zichtbaar verbeterd en aangescherpt maar gaat voor nog meer verbetering Er zullen in de toekomst nog meer interventies ingezet worden om het aantal patienten met zorggerelateerde schade

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/onze-resultaten/cijfers/dossieronderz-nl-ziekenh/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Onze resultaten: Dossieronderzoek Erasmus MC
  als gevolg van de geboden zorg wat de aard en de oorzaak van de schade was en of deze vermijdbaar zou zijn geweest Het Erasmus MC hecht belang aan dit inzicht om hiermee in de toekomst nog betere en veilige zorg te kunnen leveren Vermijdbare schade en sterfte Uit het onderzoek blijkt dat van alle dossiers met zorggerelateerde schade deze schade in 22 gevallen mogelijk vermijdbaar zou kunnen zijn geweest De meeste zorggerelateerde schade werd gezien binnen de snijdende specialismen Dit kan deels verklaard worden uit het feit dat het vaak voorkomt dat patiënten op een niet snijdende afdeling wel geopereerd worden tijdens opname Ook op landelijk niveau is deze zelfde bevinding gedaan De potentieel vermijdbare sterfte bedroeg in het Erasmus MC 1 5 Landelijk is dit ongeveer 2 6 Verbeterpunten Verbetermogelijkheden bleken niet altijd eenvoudig aan te geven maar mogelijkheden om zorggerelateerde schade in de toekomst te voorkomen liggen onder meer op het gebied van kwaliteitsbewaking reflectie procedures en communicatie Landelijk De gegevens van het dossieronderzoek van het Erasmus MC kunnen voorzichtig vergeleken worden met de landelijke cijfers uit de Monitor zorggerelateerde schade Opmerking daarbij is dat in het huidige onderzoek ook patiënten zaten van jonger dan 1 jaar terwijl die in het landelijke onderzoek niet zijn meegenomen Ook zaten er bij het Erasmus MC onderzoek meer kinderen tussen de 1 en 18 jaar dan in het landelijke onderzoek De complexiteit van de patiëntenpopulatie van het academisch ziekenhuis bleek uit het relatief grote aantal patiënten dat werd opgenomen vanuit een ander ziekenhuis en het relatief grote aantal patiënten dat op de Intensive Care werd opgenomen Academische ziekenhuizen De uitkomsten van het Erasmus MC dossieronderzoek kwamen overeen met de landelijke cijfers voor academische ziekenhuizen zowel wat betreft de totale zorggerelateerde schade als ook wat betreft de mogelijk vermijdbare zorggerelateerde schade

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/onze-resultaten/cijfers/dossieronderz-erasmusmc/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Onze resultaten: Internationale vergelijking prestaties
  dit programma nemen inmiddels 43 ziekenhuizen deel uit vele landen waaronder Nederland Groot Brittannië Verenigde Staten Australië België Italië Noorwegen Finland en Denemarken Het project heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg De deelnemers kijken daarbij naar elkaars best practices en leren daarvan Alle academische ziekenhuizen bevinden zich in vergelijkbare omstandigheden in een internationale omgeving Gegevensvergelijking De deelnemende ziekenhuizen doen allemaal op vrijwillige basis hieraan mee De grondslag voor de onderlinge vergelijking wordt gevormd door de uitkomstgegevens van de centra die zij allemaal routinematig verzamelen Universitaire centra Naast het Erasmus MC nemen ook de andere 7 Nederlandse UMC s sinds 2011 deel aan Dr Foster Global Comparators Grafieken Onderstaande afbeeldingen geven weer de relatieve daadwerkelijke sterfte uitgezet tegen de absolute gecorrigeerde verwachte sterfte van de deelnemende ziekenhuizen De bovenste grafiek toont de gegevens van patiënten met een hartaanval acute myocardinfarct en de onderste grafiek toont de gegevens van patiënten met een hersenbloeding beroerte acute cerebrovasculaire ziekte Het Erasmus MC wordt in de grafieken weergegeven door een geel bolletje met een zwarte rand In beide overzichten valt de sterfte binnen het inter nationale gemiddelde De overige gele bolletjes betreffen de andere Nederlandse ziekenhuizen Klik op de afbeeldingen

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/onze-resultaten/cijfers/internationale-vergelijking/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC : Kwaliteitsregistratie
  Registratie van de kwaliteit van onze zorg op de afdeling Intensive Care Volwassenen Linker Menu Cijfers Kwaliteitsregistratie Intensive Care Volwassenen Patiëntenervaringen 010 704 0 704 Uw reactie Over deze site Disclaimer Privacy Cookies 2015 Erasmus MC Deze site maakt gebruik van cookies Lees meer Gezien Help mee onze website te verbeteren Please help us improve our website Bedankt voor uw bezoek aan www erasmusmc nl U kunt helpen onze online

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/onze-resultaten/Kwaliteitsregistratie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •