archive-nl.com » NL » E » ERASMUSMC.NL

Total: 1942

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Erasmus MC Erasmus MC Zorgacademie: Neonatologie Verpleegkundige
  team en bent een belangrijke schakel in dit zorgproces Doel en inhoud Je bent kinderverpleegkundige en je beschikt al over een uitgebreide kennis op het gebied van kinderpathologie en van aangeboren aandoeningen In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de bedreiging van de vitale functies specifiek ten aanzien van de te vroeg geboren baby De balans bij de te vroeg geborene is een wankel evenwicht dat onder invloed van rust groei en ontwikkeling in balans zal komen Na het behalen van je Neonatologie diploma kan je werken als beginnend professional Je kan dan zelfstandig zorg dragen voor de opvang van een pasgeborene en je kan zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode Jij kan helpen bij het herstellen van de balans van de pasgeborene en zijn ouder gezin Tijdens de opleiding oefen je met scenario s en simulatiebaby s In een veilige leeromgeving heb je leren analyseren en geoefend met het toepassen van interventies Je kan deze nu ook toepassen in je eigen praktijk Programma Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling Een proactieve open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang De opleiding begint met de BIAZ Basis Intensieve Zorg Deze leereenheid duurt 7 dagen en geeft kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o a zuur base evenwicht farmacologie stolling en de ABCDE methodiek Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio opdrachten t a v theorie en praktijk afgerond De trainingen van methodieken maar ook bij het zuur base evenwicht zijn gericht op de pathologie van de neonaat pasgeborene 32 weken Hierna ga je leereenheden volgen ten aanzien van ritme en geleiding beademing thema ethiek agressie en gedrag en de volgende vakinhoudelijke onderwerpen Aangeboren hartafwijkingen ODB NEC Parenterale voeding Surfactant PPHN Hernia Diafragmatica Asfyxie Nidcap ontwikkelingsgerichte zorg ECMO Respiratoire gezondheidsproblemen bij de neonaat Transport van de neonaat in en outhospital NLS Nierfunctiestoornissen bij de neonaat De extreme prematuur Naast de vakinhoudelijke competenties zijn er generieke competenties zoals communicatie samenwerken kennis en wetenschap maatschappelijk handelen organisatie en professionalisering Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en de praktijkopdrachten De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld In verband met de complexiteit van zorg zal de student 2x een stage doorlopen op een Intensive Care Neonatologie Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces Je praktijk opleider gastdocenten en je collega s medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk Praktisch De Neonatologie opleiding start 1 x per jaar in november Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren Voorkeur voor het startmoment van de Neonatologie

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/zorgacademie/organisatie/opleidingen/verpl-vervolg/neonatologie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Erasmus MC Erasmus MC Zorgacademie: Obstetrie & High Care Neonatologie Verpleegkundige
  Houd je van afwisseling en uitdagingen kun je omgaan met extreme situaties en heb je affiniteit met de Moeder en Kind als zorgvragers dan is deze opleiding iets voor jou Doel en inhoud Tijdens de opleiding krijg je kennis inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek behandeling en na zorg voor obstetrische patiënten Binnen de opleiding is onder meer aandacht voor de voortplantinggeneeskunde obstetrie en de gezonde en zieke pasgeborene Naast dit obstetrisch gedeelte wordt er aandacht besteed aan de patiënte met gynaecologische aandoeningen die relevant zijn voor de obstetrieverpleegkundige Je herkent de eerste signalen van complicaties en weet hoe te handelen in een acute situatie Je bent op de hoogte van de complicaties bij neonaten en voert op adequate wijze monitoring uit Je voert interventies uit en kan deze beargumenteren vanuit de opgedane kennis en inzichten Programma Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling Een proactieve open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties De praktische component wordt in het praktijkveld gevolgd Onder begeleiding van een stagebegeleider vanuit de beroepsvereniging ontwikkel je professionele kerncompetenties in de praktijk van de Obstetrie High care neonatologie verpleegkundige Daarnaast leer je Evidence Based Practice te werken Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces De stagebegeleider opleider gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk Generieke kerncompetenties zoals communicatie samenwerken kennis en wetenschap maatschappelijk handelen organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk staan de volgende leereenheden tot je beschikking Baring BIAZ Centraal Zenuwstelsel BIAZ Circulatie BIAZ Respiratie Centraal Zenuwstelsel HCN Circulatie HCN De gezonde pasgeborene op de obstetrie afdeling De zieke pasgeborene op de obstetrie afdeling Evidence Based Practice literatuurstudie High risk zwangerschap Interculturaliteit Kraambed Kwaliteitszorg implementatieplan Reanimatie NLS Respiratie HCN Recht en Zorgethiek Seksuologie Studieloopbaanbegeleiding HCN OBST verpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde Zwangerschap Praktisch Voor deze opleiding kan je je op verschillende startmomenten inschrijven De opleiding start 2 x per jaar in maart en oktober Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren Toelatingseisen Diploma verpleegkunde BIG geregistreerd Minimaal 1 jaar werkervaring Affiniteit met de patiëntencategorie Relevante parate basiskennis van de anatomie fysiologie en pathologie PC vaardig in Word e mail en internet Beheersing van de Nederlandse taal Doelgroep Verpleegkundigen die in hun werk betrokken zijn bij de behandeling en zorg voor vrouwen voor en tijdens de baring en het kraambed Verpleegkundigen die in hun werk betrokken

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/zorgacademie/organisatie/opleidingen/verpl-vervolg/obst+hc-neonato/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Erasmus MC Zorgacademie: Obstetrie verpleegkundige
  zijn voor de obstetrieverpleegkundige Verder is er aandacht voor andere culturen ethiek en vrouwenmishandeling Programma Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling Een proactieve open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd op de eigen afdeling Dit betekent dat deze opleiding zich wat betreft voorwaardelijke kennis richt op de vakinhoud van het gebied Obstetrie Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je al aanwezige professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de obstetrieverpleegkundige Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces De praktijk opleider gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking Voortplantingsgeneeskunde Seksuologie Zwangerschap High Risk Zwangerschap Baring Kraambed Gezonde pasgeborene op de obstetrische afdeling Zieke pasgeborene op de obstetrische afdeling Newborn Life Support Interculturaliteit en vrouwenhulpverlening Zorgethiek en recht Evidenced Based Practice Kwaliteitszorg Generieke kerncompetenties zoals communicatie samenwerken kennis en wetenschap maatschappelijk handelen organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding Praktisch Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 x per jaar in maart en oktober Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/zorgacademie/organisatie/opleidingen/verpl-vervolg/obstetrie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Erasmus MC Zorgacademie: Oncologie (basis) voor Doktersassistenten
  behandeling zoekt men houvast zekerheid en antwoord op vragen Voor een professionele benadering en een efficiënte doorverwijzing naar arts verpleegkundige of andere hulpverleners is het belangrijk dat je bepaalde kennis van zaken hebt op het gebied van oncologische zorg Wil je je graag meer verdiepen in de achtergronden en behandeling van kanker dan is deze scholing iets voor jou Doel en inhoud De scholing bestaat uit verschillende specifieke onderwerpen die gerelateerd zijn aan de oncologische setting Deze onderwerpen worden belicht vanuit medisch patiënten en verpleegkundig perspectief en aan de hand van casuïstiek vertaald naar het eigen werkveld De fases van het ziekteproces leeftijdsgerelateerde zorg sociale en culturele aspecten lopen als een rode draad door de scholing heen Programma Deze scholing omvat 2 hele dagen en een terugkomochtend De focus van deze scholing ligt in de praktijk Gedurende het gehele programma wordt aan de hand van casuïstiek theoretische inzichten toegelicht Tijdens de scholing komen de volgende vakinhoudelijke onderdelen aan bod Fundamentele aspecten Medische diagnostiek Behandelmethoden Gezondheidsproblemen t g v de aandoening en of behandeling Communicatie Ketenzorg Praktisch Doelgroep Doktersassistenten werkzaam op een polikliniek klinische afdeling of in een andere praktijksetting waar patiënten en naasten gediagnosticeerd of behandeld worden voor een oncologische aandoening Kosten Bekijk hier de prijs van deze scholing Duur De totale bijscholing bestaat uit 3 scholingsdagen verspreid over zes weken en een thuisopdracht Afronding Na afronding van de bijscholing en het uitvoeren van de thuisopdrachten en praktijkopdracht ontvang je een certificaat De bijscholing is door de V VN geaccrediteerd Start De opleiding start bij voldoende aanmeldingen 1 keer per jaar in mei Sluitingsdatum van de inschrijving is 1 maand van tevoren Meer informatie Tel 010 704 3400 E mail iz erasmusmc nl Zie ook Nieuwsarchief Persberichten Mail de redactie Print Direct naar Unit Intensieve Zorg Linker Menu Voor wie

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/zorgacademie/organisatie/opleidingen/da/oncologie-basis/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Erasmus MC Zorgacademie: Oncologie verpleegkundige
  begeleiden van verwerkings processen Je maakt kennis met de diverse werkvelden die bij de oncologische zorg zijn betrokken Programma Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling Een proactieve open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd op de eigen afdeling Dit betekent dat deze opleiding zich wat betreft voorwaardelijke kennis richt op de vakinhoud van het gebied oncologie verpleegkundige Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je al aanwezige professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de oncologie Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces De praktijk opleider gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking Inleiding oncologie Mamma tumoren Gynaecologische tumoren Urogenitale tumoren Hemato Oncologie Gastro intestinale tumoren Longtumoren Neuro oncologie Hoofd hals tumoren Huid bot en weke delen tumoren Communicatie trainingen Evidence Based Practice Kwaliteitszorg Palliatieve zorg Generieke kerncompetenties zoals communicatie samenwerken kennis en wetenschap maatschappelijk handelen organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding Praktisch Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 x per jaar in april en oktober Sluitingsdatum van de

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/zorgacademie/organisatie/opleidingen/verpl-vervolg/oncologie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Erasmus MC Zorgacademie: Operatieassistent
  risico s op infecties voor de patiënt zo klein mogelijk kan houden en hoe je er voor zorgt dat er geen instrumenten en gazen achterblijven in de patiënt Je bent na het volgen van je studie in staat om Best Practice zorg te kunnen leveren en je als professional te blijven ontwikkelen Daarom leer je ook hoe je wetenschappelijke artikelen kunt lezen analyseren en inzetten in de dagenlijkse praktijk Als je de opleiding hebt afgerond kun je in alle ziekenhuizen in Nederland als operatieassistent binnen alle specialismen werken Maar je kunt ook in het buitenland met deze kennis aan de slag Een opleiding met veel mogelijkheden Bekijk hier ook de video interviews met operatie assistenten in opleiding Programma Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk De totale opleiding duurt minimaal 3 jaar maximaal 4 jaar Tijdens het eerste half jaar ligt de nadruk op de theorie Deze beroepsvoorbereidendeperiode is voorwaardelijk aan het leer arbeidscontract wat daarna getekend kan worden Daarna komt het accent steeds meer op de praktijk te liggen De hele opleiding bestaat uit verschillende leereenheden waarin steeds een specialisme of thema centraal staat Dat is de kracht van Erasmus MC Zorgacademie De leereenheden hebben een opbouw van laag naar hoogcomplex Sommige leereenheden kunnen eerder of later gevolgd worden indien dat voor de stage in de praktijk beter aansluit Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de theorie lessen leert door met medestudenten samen te werken met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling Een proactieve open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor je ontwikkeling tot professional De opleiding heeft een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties die behaald moeten worden Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces De praktijk opleider gast docenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk wordt er aandacht besteed aan operatieve zorg en technieken chirurgie anesthesiologische zorg en technieken anatomie pathologie fysiologie en ondersteunende vakken zoals o a juridische aspecten en sociale vaardigheden De vakoversteigende kerncompetenties zoals communicatie samenwerken kennis en wetenschap maatschappelijk handelen patiëntveiligheid en kwaliteit organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding Praktisch De opleiding start 2 x per jaar in maart en september Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidinggevende van de instelling waar je een dienstverband hebt Op basis van eerder verworven competenties kunnen vrijstellingen worden verleend De volgende ziekenhuizen zijn bij deze opleiding aangesloten Erasmus MC Rotterdam

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/zorgacademie/organisatie/opleidingen/medisch-ondersteunend/operatie-assistent/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Erasmus MC Zorgacademie: Operatieassistent 2e deskundigheid
  noodzakelijke instrumenten kiezen en op het juiste moment aangeven Een bijzondere rol is weggelegd bij het beheren van het instrumentarium en alles wat tijdens de operatie gebruikt wordt Er mag natuurlijk niets in het wondgebied achterblijven Je leert ook wat er moet gebeuren om de operatiekamer voor te bereiden en klaar te zetten Je leert wat nodig om de operatie vlekkeloos te laten verlopen en wat jouw rol als teamlid is Je krijgt bijvoorbeeld een belangrijke rol in het bewaken van de steriliteit zodat de patiënt niet onnodig infecties krijgt De patiëntveiligheid staat centraal Nadat je de opleiding hebt gevolgd ben je vertrouwd met alle processen die rondom de operatie een rol spelen Tijdens dit zogenaamde omlopen is er een diversiteit aan taken Denk hierbij aan het bedienen van medische apparatuur het verwerken van weefsel dat onderzocht moet worden en de begeleiding van patiënten Maar je zult ook de administratie gaan verzorgen die daarbij een belangrijke rol speelt Ook het opruimen en de OK weer snel bedrijfsklaar maken voor de volgende ingreep behoort tot jouw taak Programma Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling Een proactieve open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd op de eigen afdeling Dit betekent dat deze opleiding zich wat betreft voorwaardelijke kennis richt op de vakinhoud van het gebied van operatieassistent tweede deskundigheid Je ontwikkelt je al aanwezige professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de operatiekamer Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces De praktijk opleider gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk De opleiding duurt 24 maanden en is opgebouwd uit 3 periodes Eerste leerjaar Periode 1 fase 1 De eerste periode valt samen met de reguliere opleiding tot operatieassistent Deze gezamenlijke periode duurt ongeveer 3 maanden en hierbij staan studie en algemene oriëntatie op het werk in de operatiekamer centraal Periode 2 In de tweede periode draait het om het aanleren van de benodigde kennis en worden de basisvaardigheden van het omlopen verder behandeld t m hoogcomplexe ingrepen Aan het einde van deze periode komen in het skillslab de vaardigheden voor het steriel staan aan de orde Om de 14 dagen kom je 1 dag naar de Zorgacademie Tweede leerjaar Periode 3 In deze periode wordt alle theorie aangeboden over het instrumenteren t m complexe ingrepen bij alle specialismen Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk staan

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/zorgacademie/organisatie/opleidingen/medisch-ondersteunend/operatie-assitent-2de/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erasmus MC Erasmus MC Zorgacademie: Operatiekamermedewerker Poliklinische OK
  en vaardigheidsonderwijs Je sluit de opleiding af met een theoretische en een praktische toets Na deze opleiding kun je zelfstandig omlopen bij poliklinische operaties met inachtname van alle eisen aan hygiëne en veiligheid op een poliklinische operatiekamer Kenmerk van de opleiding is dat deze sterk op de praktijk is toegespitst Aantrekkelijk is dat je hetgeen je tijdens de opleiding hebt geleerd en geoefend meteen in de praktijk kan toepassen Andersom kan je als je al op een poliklinische operatiekamer werkt in de les bespreken wat je in praktijksituaties bent tegengekomen Programma Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken en door met vakdocenten te discussiëren Een proactieve open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang Om kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk komen o a de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan bod Hygiëne en steriliteit Electrochirurgie Anesthesiologie farmacologie Centrale sterilisatie Preparaat verzorging Omlopen Preoperatieve handdesinfectie Aantrekken steriele handschoen Preoperatieve desinfectie Desinfectie afdekken Hechtmaterialen Instrumentenleer Veel aandacht gaat uit naar vaardigheidsonderwijs en het thema veiligheid In oefensituaties worden diverse praktijkvaardigheden geoefend en getoetst De opleiding wordt afgesloten met een theorie en praktijkexamen Wanneer alle onderdelen zijn behaald ontvang je een certificaat Na afronding van de opleiding kan je de chirurg ondersteunen bij poliklinische operaties Praktisch Doelgroep Polimedewerkers die werkzaam zijn op een poliklinische operatiekamer of daar willen gaan werken Kosten Bekijk hier de prijs van deze scholing Duur De scholing duurt 5 weken en omvat 38 lesuren verdeeld over 5 lesdagen Na die 5 weken is er een aparte dag waarop er een theorie en een praktijktoets wordt afgenomen Afronding Bij een voldoende beoordeling van de theorie en praktijk ontvang je een certificaat Start De opleiding start

  Original URL path: http://www.erasmusmc.nl/zorgacademie/organisatie/opleidingen/medisch-ondersteunend/operatiekamermedewerker/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive