archive-nl.com » NL » F » FLEVOZIEKENHUIS.NL

Total: 778

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Privacy en privacyreglement
  te wisselen zoals andere specialisten huisartsen en zorginstellingen Deze elektronische gegevensuitwisseling moeten dan voldoen aan wettelijke eisen zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst WGBO Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen op dit op een zorgvuldige en gereglementeerde wijze plaatsvindt De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Privacyreglement van het Flevoziekenhuis De Functionaris van de gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van dit reglement Samengevat staat in het Privacyreglement dat alleen personen die geheimhoudingsplicht hebben persoonsgegevens mogen verwerken Verwerken varieert van het vastleggen wijzigen opvragen gebruiken verstrekken tot het vernietigen van persoonsgegevens Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik Verder geldt dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt te behoeve van de gezondheid van een patiënt De persoon die de gegevens verwerkt moet de patiënt goed informeren over het verkrijgen bijvoorbeeld opgevraagde gegevens bij een ander ziekenhuis of het verstrekken bijvoorbeeld doorgestuurd naar de huisarts van zijn persoonsgegevens Het gaat hier om de informatieplicht en het toestemmingsvereiste Een patiënt geeft op basis van deze informatie toestemming voor het verkrijgen en verstrekken van gegevens Deze toestemming hoeft niet schriftelijk te worden gegeven Toestemming kan

  Original URL path: http://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/goed-om-te-weten/juridische-informatie/226-patient-en-bezoeker/goed-om-te-weten/1450-privacyreglement (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Orgaan en weefseldonatie
  de overledene toestemming heeft gegeven voor donatie dan zal de arts de donor aanmelden bij de Nederlandse Transplantatie Stichting Tevens wordt deze wens door de arts besproken met de nabestaanden Heeft de overledene geen toestemming voor donatie gegeven dan gebeurt er verder niets Heeft de overledene vastgelegd dat de beslissing aan de nabestaanden wordt overgelaten dan zal de nabestaanden worden gevraagd of zij toestemming geven voor donatie Ook is het mogelijk dat de overledene een specifiek persoon heeft aangewezen voor toestemming Als de overledene niet geregistreerd is wordt de nabestaanden om toestemming gevraagd voor donatie Beslis zelf over donatie Bekijk het filmpje 40 sec Meer weten over orgaandonatie Met een registratie in het Donorregister leg je vast of je donor wilt zijn of niet Een arts weet niet of iemand donor is totdat hij of zij is overleden Let wel het belangrijkste doel van een arts is altijd om het leven van zijn patiënt te redden Pas na overlijden belt een arts naar het donorregister om te vragen of er een keuze is vastgelegd De arts die de organen transplanteert is altijd een andere arts dan de arts die het Donorregister raadpleegt Een donoroperatie gebeurt met grote zorgvuldigheid en aandacht

  Original URL path: http://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/goed-om-te-weten/juridische-informatie/226-patient-en-bezoeker/goed-om-te-weten/1118-orgaan-en-weefseldonatie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Reanimatie- en codebeleid
  Afgezien van diegene voor wie een andere afspraak is gemaakt wordt iedereen indien nodig in het Flevoziekenhuis gereanimeerd De behandelend arts vult hiertoe voor iedere patiënt bij binnenkomst het zogenaamde code formulier in Op dit formulier staat een eventuele behandelbeperking aangegeven zoals niet reanimeren en niet beademen Vaststelling van de code vindt plaats in overleg met de patiënt en zonodig met familie Wijzigingen in het beleid worden altijd met betrokkenen

  Original URL path: http://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/goed-om-te-weten/juridische-informatie/226-patient-en-bezoeker/goed-om-te-weten/1117-reanimatie-en-codebeleid (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uw rechten en plichten
  geeft voor een onderzoek of behandeling bespreken wij samen met u wat er verder gebeurt Recht op privacy Artsen verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken waar zij beroepshalve kennis van nemen De patiëntgegevens die worden vastgelegd in dossiers mogen uitsluitend gebruikt worden door de personen die de patiënt behandelen Slechts personen die nauw betrokken zijn bij uw behandeling kunnen eventueel ook op de hoogte zijn van uw situatie Alleen met uw toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan uw naasten zoals bijvoorbeeld uw partner of kinderen of aan andere personen Medische handelingen moeten bovendien kunnen worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien Ook kunt u vragen of een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte kan plaatsvinden Registratie en verstrekking van gegevens het Flevoziekenhuis registreert al uw gegevens volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Het is in het algemeen belang dat het ziekenhuis patiëntgegevens levert aan een aantal landelijke registratiesystemen Dit gebeurt onder zorgvuldige bescherming van de privacy van de patiënt Per registratie wordt vastgesteld hoe lang deze moet worden bewaard Volgens voorschrift verstrekken wij bepaalde gegevens aan uw ziektekostenverzekeraar Daarnaast moeten wij ieder jaar gegevens verstrekken aan de overheid Deze laatste gegevens zijn altijd anoniem Om de gezondheidszorg op een kwalitatief hoog peil te kunnen houden is het belangrijk dat patiëntengegevens gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek Externe onderzoekers hoeven echter niet te weten dat het bijvoorbeeld om uw gegevens gaat Daarom verstrekken wij hen uitsluitend anonieme of gecodeerde gegevens U kunt er zeker van zijn dat wij de noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke en medische gegevens te waarborgen Hebt u desondanks toch bezwaar tegen enig gebruik van uw gegevens dan kunt u of degene die u wettelijk vertegenwoordigt dat kenbaar maken bij de manager van de betreffende afdeling of bij uw behandelend arts Recht op inzage kopie vernietiging van uw medisch dossier Het medisch dossier heeft verschillende functies In de eerste plaats dient het om een behoorlijk verslag van de hulpverlening bij te houden Op die manier kunnen later de behandelend zorgverlener zelf waarnemers of andere betrokken zorgverleners informatie uit het dossier halen Het dossier is er voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening Daarnaast is het dossier van belang voor u als patiënt om inzage te krijgen in de behandeling De informatie in het dossier is per definitie privacygevoelig Dat betekent dat de zorgverlener zorgvuldig moet omgaan met het dossier in overeenstemming met uw recht op privacy Uw zorgverlener is verantwoordelijk voor een goede verslaglegging in uw medisch dossier en heeft dan ook de regie Omdat het medisch dossier uw gegevens bevat is het medisch dossier in principe van u U heeft een aantal zeggenschapsrechten over uw medisch dossier u en uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in uw medisch en verpleegkundig dossier u kunt ook een kopie van uw medisch dossier krijgen u kunt een verklaring of aanvulling van u zelf laten

  Original URL path: http://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/goed-om-te-weten/juridische-informatie/226-patient-en-bezoeker/goed-om-te-weten/1034-uw-rechten-en-plichten (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Second opinion
  dan uw behandelaar binnen of buiten het ziekenhuis Dat betekent niet automatisch dat de behandeling wordt overgenomen U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen over uw behandeling Of als u twijfelt over de behandeling of diagnose Laat dit dan aan uw behandelaar weten Ook raden wij u aan om uw arts te vragen wat u moet doen voordat u een tweede mening aanvraagt

  Original URL path: http://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/goed-om-te-weten/juridische-informatie/226-patient-en-bezoeker/goed-om-te-weten/1116-second-opinion (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Toegangstijden polikliniek
  is van spoed kunt u op aangeven van de huisarts over het algemeen direct terecht Peildatum 1 december 2015 Specialisme Verwachte toegangstijd in dagen Verwachte toegangstijd in weken per 23 11 2015 afronding altijd naar boven Anaesthesie Pijnpoli Pijnpoli 59 9 Cardiologie poli Cardiologie 22 4 Centrum Bijzondere Tandheelkunde Kindertandarts Kaakgewrichtsklachten gebitsslijtage Mondhygiëne Prothese tandarts Tandarts voor angstige gehandicapte volwassenen 1 36 1 9 6 1 6 1 2 1 Chirurgie Poli Chirurgie Maag Darm poli Mama poli Mamma polistraat via huisarts en röntgenafdeling Kleine verrichtingen op de Poli zoals Aambeien Carpaal Tunnel Syndroom Poli voor vaatchirurgie 7 9 2 5 3 7 1 2 1 1 1 1 Dermatologie huidziekten Poli Dermatologie 3 1 Flebologie Spataderpoli Poli Spataderen via VNUS 15 7 3 1 Interne Geneeskunde Poli Interne Diabetes Arts Diabetes Verpleegkundige Oncologie 15 14 3 1 3 2 1 1 Kaakchirurgie Poli Kaakchirurgie 9 2 Keel Neus en Oorheelkunde Poli KNO Audiologie Kind Audiologie Volwassene Allergie 10 3 0 1 2 1 0 1 Kindergeneeskunde zie hiervoor DeKinderkliniek Longziekten Poli Longziekten Histaminetest Looptest 6 minuten 14 0 2 2 0 1 Maag Darm en Leverziekten Poli MDL Scopie aangevraagd door Huisarts 20 25 3 4 Nefrologie Poli locatie Almere Poli locatie Lelystad 3 3 1 1 Neurologie Polikliniek Neurochirurgie Polikliniek Neurologie Carpaal Tunnel syndroom diagnose Hernia poli 30 12 13 12 5 2 2 2 Oogheelkunde Polikliniek Oogheelkunde Cataractpoli Orthoptie Kleine verrichtingen 9 9 14 23 2 2 2 4 Orthopedie Poli Orthopedie Arthrose poli Heup poli Knie poli 10 10 10 10 2 2 2 2 Plastische Chirurgie Polikliniek 16 3 Poliklinische Plastisch Chirurgische ingrepen Ooglidcorrectie boven en of onder Verwijderen moedervlek etc Verwijderen huidkanker Kleinere hand en pols operaties 15 13 13 13 3 2 2 2 Radiologie Ander röntgenond arm been etc CT Doorlichting maag

  Original URL path: http://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/goed-om-te-weten/wachttijden/382-toegangstijden-polikliniek (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wachttijden dagbehandeling
  van de huidige wachttijd per specialisme en of per ingreep van een bepaald specialisme Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten wachttijd Voor de specifieke wachttijden kunt u contact opnemen met de afdeling Opname 036 868 87 67 of 036 868 87 68 Indien er sprake is van spoed kunt u na overleg tussen uw huisarts en uw specialist over het algemeen direct terecht Hieronder vindt u een actueel overzicht van de te verwachten wachttijden voordat u terecht kunt voor een dagbehandeling De wachttijden kunnen per specialist en per ingreep verschillen Als u door een specifieke specialist geopereerd wilt worden kan de wachttijd afwijken Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd Peildatum 1 december 2015 Specialisme Globale wachttijd weken Centrum Bijzondere Tandheelkunde Kinderen Volwassenen 10 10 Chirurgie Heelkunde Liesbreuk Littekenbreuk Navelbreuk Carpaal Tunnel Syndroom CTS NB wordt ook poliklinisch verricht 4 5 4 4 Keel Neus en Oorheelkunde Neus en of keelamandelen kinderen Oorbuisjes 2 2 Oogheelkunde Staaroperatie 5 Orthopedie Kijkoperatie knie 3 Plastisch Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom CTS Dupuytren Ooglidcorrecties boven en of onder Verwijderen huid kanker Duimbasis slijtage Vinger gewricht slijtage Grotere hand

  Original URL path: http://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/goed-om-te-weten/wachttijden/383-wachttijden-dagbehandeling (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wachttijden klinische behandelingen
  weken tussen het moment van plaatsing op de wachtlijst tot het moment van operatie De wachttijd voor klinische zorg wordt eenmaal per maand berekend op basis van de huidige wachttijd per specialisme en of per ingreep van een bepaald specialisme Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten wachttijd Voor de specifieke wachttijden kunt u contact opnemen met de afdeling Opname 036 868 87 67 of 036 868 87 68 Indien er sprake is van spoed kunt u na overleg tussen uw huisarts en uw specialist over het algemeen direct terecht Hieronder vindt u een actueel overzicht van de te verwachten wachttijden voordat u terecht kunt voor een meerdaagse opname Opname Behandeling De wachttijden kunnen per specialist en per ingreep verschillen Als u door een specifieke specialist geopereerd wilt worden kan de wachttijd afwijken Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd Peildatum 1 december 2015 Specialisme Globale wachttijd weken Chirurgie Heelkunde Galblaas Galstenen Mammachirurgie 4 4 3 Keel Neus en Oorheelkunde Keelamandelen volwassene Correctie Neustussenschot 2 2 Orthopedie Nieuwe heup Nieuwe knie 5 6 Plastisch Chirurgie Borstverkleining 4 Urologie Blaasgezwel verwijderen Nier en Urineleidersteen verwijderen laser

  Original URL path: http://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/goed-om-te-weten/wachttijden/384-wachttijden-klinische-behandelingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive