archive-nl.com » NL » F » FLYOUTNEDERLAND.NL

Total: 48

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Flyout Nederland
  Zo kun je nu alle stekken uit de merenspecial de polderspecial en de rivierenspecial vinden maar ook de stekken uit nr 111 de vakantiespecial Daarnaast zijn nog vele andere stekken uit de diverse bladen en van de site opgenomen We hebben nog niet alle bladen verwerkt maar zijn inmiddels aardig op weg Deze stekkenkaart maakt het jou gemakkelijk als je een mooie vliegvisstek wilt opzoeken Je klikt op een stek en je krijgt verder informatie over de stek Agenda Angelmesse Duisburg 8 10 januari 2016 Angelmesse Duisburg Landschaftspark Duisburg Nord Duitsland www zajac de Zaterdag 16 Januari Flyout Snoekdag Verzamelen 11 00 Zwembad de Wiel Wielewaal 8 1742 GC Schagen Vliegvisbeurs La Fête de la Pêche à la Mouche 30 en 31 januari 2016 Hall Sambrexpo Rue du Président John Fiztgerald Kennedy 150 6250 Roselies Aiseau Presles België Website Maandag 1 Februari Bindavond en bestuursvergadering voor aanvang van de bindavond Aanvang Bindavond19 30 Bij de Maaier Visma 4 6 maart 2016 Visma Rotterdam Ahoy Zuidplein Rotterdam Website www visma nl Voortgang 30 jaar VNV Dé FlyFair 28 29 mei 2016 bij Forelvijvers De berenkuil Alle betrokkenen bij dit evenement het bestuur van de VNV en het bestuur van de FlyFair hebben de afgelopen periode een aantal locaties bezocht die zich eventueel zouden lenen om het evenement er te organiseren Eén van de bezochte locaties was De Berenkuil te Nijkerk Alle betrokkenen zijn op basis van een aantal objectieve criteria tot de conclusie gekomen dat deze locatie zich van de bezochte plaatsen het beste leent voor het organiseren van Dé FlyFair 2016 Ook de beheerder van de Berenkuil Hendrik Hamstra is erg enthousiast en wil graag meewerken om van dit evenement een succes te maken Daarom is nu unaniem gekozen voor deze locatie Het spreekt vanzelf dat een aantal zaken en

  Original URL path: http://www.flyoutnederland.nl/ (2016-01-11)
  Open archived version from archive


 • Reglementen Flyout
  aan de secretaris die vervolgens zorg draagt voor afdracht aan de penningmeester 2 Nieuwe leden betalen bij toetreding tot de vereniging een extra inschrijfgeld waarvan de hoogte jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld 3 De hoogte van de contributie voor het volgende verenigingsjaar voor leden en bijzondere leden alsmede de bijdrage door donateurs wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de jaarlijkse bijdrage te verlenen 4 Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage welke tenminste gelijk is aan de bijdrage voor bijzondere leden Artikel 4 Overtredingen la Het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de visserij wet en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften en de vergunningsvoorwaarden van de door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte grote vergunning en of andere vergunning lb Onbehoorlijk gedrag en of het plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de ver eniging één en ander ter beoordeling van het bestuur Tegen een eventuele beslissing is beroep mogelijk conform de statuten 2 Bij overtredingen als genoemd in de artikelen 4 punt 1 a en lb door een lid begaan is het bestuur gerechtigd om maatregelen te nemen statuten art 6 5 Artikel 5 Bestuur 1 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door het be stuur bepaald rooster In principe treden jaarlijks één lid van bet dagelijks bestuur en een commissaris af Een volgens rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar 2 Bij een tussentijds ontstane vacature is het bestuur gerechtigd om tot de volgende Algemene Leden vergadering een interim bestuurslid te benoemen 3 De bestuurstaken worden als volgt ingedeeld Taken voorzitter Het in algemene zin vertegenwoordigen van de vereniging Het leiden en uitschrijven van vergaderingen Samenstellen van de agenda voor vergaderingen in samenwerking met de secretaris Taken secretaris Het verzorgen van interne externe correspondentie Het verzorgen van de ledenadministratie Het inschrijven van alsmede het verstrekken van vergunningen aan nieuwe leden Het bijhouden van een archief Het notuleren tijdens Bestuurs en Algemene Ledenvergaderingen en het samenstellen van verslagen Coördineren van bestuursberichten aan de redactie Samenstellen van de agenda voor vergaderingen in samenwerking met de voorzitter Taken penningmeester Het beheren van de penningen in algemene zin Het uitgeven van vergunningen aan bestaande leden inclusief het innen van de hiervoor verschuldigde contributies Het verzorgen van de financiële verslaggeving Taken commissarissen Ondersteuning van bet bestuur in algemene zin Het zitting nemen in de diverse commissies 4 Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar Artikel 6 Commissies 1 De vereniging kent de volgende commissies a De Redactiecommissie b De Wedstrijdcommissie c De Kascontrolecommissie 2 De onder a b genoemde commissies overleggen hun plannen met het bestuur en houden het bestuur op de hoogte middels commissieverslagen op de bestuursvergaderingen 3 Het bestuur is gerechtigd om indien zij dit wenselijk acht andere commissies in te stellen en op te heffen Artikel 7 Algemene Ledenvergadering 1 Kandidaatstelling voor de bestuursverkiezing geschiedt door het bestuur Het staat echter ieder lid vrij

  Original URL path: http://www.flyoutnederland.nl/flyoutmarkt.html (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Activiteiten
  zijn in de Maaier te Wieringerwerf om 11 30 Bindavonden 2015 Maandag 2 februari Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf Maandag 2 Maart Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf Maandag 13 April Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf Maandag 4 Mei Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf Maandag 1 Juni Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf Maandag 6 Juli Geen bind avond maar Koppel Avond Maandag 3 Augustus Geen bind avond maar Koppel Avond Maandag 7 September Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf Maandag 5 Oktober Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf Maandag 2 November Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf Maandag 7 December Aanwezig om 19 30 in Café restaurant de Maaier te Wieringerwerf U wilt eens een clubavond bezoeken Iedere eerste maandag van de maand hebben we een bijeenkomst in restaurant De Maaier te Wieringerwerf N H aanvang 19 30 uur Is vliegvissen nieuw voor U Dan bent u extra welkom bij FLY OUT Binnen onze vereniging treft

  Original URL path: http://www.flyoutnederland.nl/activiteiten.html (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Wedstrijdnieuws
  haak zonder weerhaak of met de weerhaak goed dichtgeknepen waarvan de haaklengte niet langer dan 20 mm en de haakbocht niet wijder dan 8 mm is Er mag maximaal met 3 vliegen gevist worden Er mag met een beet verklikker binnen 15 cm van de vliegenlijn worden gevist 7 Voeren voor of tijdens de wedstrijd is niet toegestaan 8 Het gebruik van een landingsnet is toegestaan 9 De deelnemer dient een gevangen vis onmiddellijk te melden door middel van het met de hand tonen van de gevangen vis aan de controleur en de vis telt pas als gevangen nadat de controleur met een armbeweging of mondeling heeft bevestigd deze gezien te hebben Daarna dient de vis onmiddellijk netjes teruggezet te worden 10 Reclames dienen direct na een periode bij de wedstrijdleiding gemeld te worden 11 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding 12 Iedere deelnemer wedstrijdleider en controleur wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven Deelnemen betekent instemmen met de reglementen en voorwaarden Wangedrag kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname Bepaling dagklassement competitie Fly out Alle gevangen vis wordt gewaardeerd uitgezonderd de vis die niet voor de achterkant van zijn lieuwdeksel dus niet in de kop is gehaakt de klassering wordt vastgesteld door het totaal aantal gevangen vissen Indien mocht blijken dat meerdere deelnemers een gelijk aantal vissen gevangen hebben dient op de volgende wijze de juiste volgorde te worden vastgesteld 1 Hij zij die het grootste aantal vissen gevangen heeft in één der perioden 2 Hij zij die dit aantal in de derde periode gevangen heeft 3 Hij zij die dit aantal in de tweede periode gevangen heeft 4 Hij zij die dit aantal in de eerste periode gevangen heeft Indien nog gelijk 5 Hij zij die in een andere

  Original URL path: http://www.flyoutnederland.nl/wedstrijd.html (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Visserslatijn
  tóch met een interessant verhaal thuiskwamen bakte Lex Salverda er in Ierland helemaal niets van Terwijl juist deze reis de grootste aanslag op de clubkas heeft gedaan Want hij vond dat zijn hele gezin mee moest naar het Ierse Lough Mask Dan kunnen ze me steunen als ik me wat zwakjes voel zei hij Maar ondanks deze mentale ondersteuning is zijn verhaal bepaald geen sieraad voor deze pagina s Hopelijk

  Original URL path: http://www.flyoutnederland.nl/verhalen.html (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Foto Album
  Van Voor en door Vliegvissers Flyout 2011 Fotoalbum

  Original URL path: http://www.flyoutnederland.nl/album.html (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Diversen
  voorgaande nieuwsbrieven downloaden Hier vind je de nieuwsbrieven van Fly Out met de desbetreffende snelkoppelingen aanwezig in het blad De nieuwsbrieven zijn in het pdf formaat opgeslagen deze zijn te lezen met het gratis programma Adobe Acrobat Reader gratis Download

  Original URL path: http://www.flyoutnederland.nl/nieuwsbrief.html (2016-01-11)
  Open archived version from archive

 • Contact
  TP Zand Noord Holland Het Bestuur Voorzitter Henk Spigt 0223 642140 hj spigt flyoutnederland nl Secretaris Dirk Breed 0226 354508 secretaris flyoutnederland nl Interim Penningmeester Willem de Vries 0224 591791 wdevries flyoutnederland nl Algemene Bestuursleden Siem Grootemaat grootemaat flyoutnederland nl William de Jong Redactie Webmaster redactie flyoutnederland nl Algemene informatie Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden door middel van een brief aan het secretariaat der vereniging voor 1

  Original URL path: http://www.flyoutnederland.nl/contact.html (2016-01-11)
  Open archived version from archive •