archive-nl.com » NL » F » FNVZZP.NL

Total: 243

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FNV ZZP - ZZP Magazine Eigen Baas oktober 2015 duurzaam succesvol ondernemen
  het laatste zzp ondernemersnieuw Of geïnspireerd raken over ontwikkelingen die er voor u toe doen Schrijf u dan nu in voor de gratis nieuwsbrief van FNV Zelfstandigen of volg ons op Twitter of via LinkedIn Aanmelden nieuwsbrief Volg ons op Twitter Kom bij onze LinkedIn groep Aanvraagformulier Vul uw gegevens alstublieft compleet in Alleen dan kunnen wij u de gevraagde informatie Dhr Mevr Voorletters Achternaam Straatnaam Postcode Huisnr Uw e mailadres Telefoonnummer Mobiel FNV Zelfstandigen FNV Zelfstandigen voor de zzp er ZZP Actueel Eigen Baas ZZP Magazine Eigen Baas oktober 2015 ZZP Magazine Eigen Baas oktober 2015 zondag 1 november 2015 Eigen Baas bevat interviews met bekende en minder bekende ondernemers over zaken die zzp ers raken Dit nummer gaat over de voordelen en het spannende aan het ondernemersschap een CAO voor zzp ers en alles over algemene voorwaarden Lees het magazine digitaal of bestel het nummer kosteloos via communicatie fnvzzp nl Roos van Vugt Doe niet alles alleen Jan Rot Het leuke van zzp er zijn Wikken en Wegen Het nut of de nutteloosheid van algemene voorwaarden Achter de schermen Van VAR naar modelovereenkomsten Naar boven VAR blijft ook na 1 januari 3 11 2015 Status update wet DBA en modelcontracten 30 10 2015 Ander nieuws 05 november 2015 Oproep therapeuten gezocht 05 november 2015 Pensioenregeling voor zzp ers in de bijstand 03 november 2015 VAR blijft ook na 1 januari 01 november 2015 ZZP Magazine Eigen Baas oktober 2015 30 oktober 2015 Status update wet DBA en modelcontracten Nieuwsbrief ontvangen elke maand Wilt u op de hoogte blijven Weten wat FNV Zelfstandigen beweegt Vul uw e mail adres in en blijf automatisch op de hoogte Ook als u geen lid bent kunt u de nieuwsbrief aanvragen Man Vrouw Aanmelden U bent succesvol ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief Klik

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/eigen-baas/2015/11/zzp-magazine-eigen-baas-oktober-2015/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • FNV ZZP - Status update wet DBA en modelcontracten duurzaam succesvol ondernemen
  een brief aan de staatssecretaris hebben wij intensief overleg gevoerd met Financiën De eerste stap die hieruit voortkwam is dat de staatsecretaris de besluitvorming in de 1 e Kamer heeft opgeschort en in de tussenliggende periode meer duidelijkheid wil creëren over transitie en modelcontracten In de aangepaste nota aan de 1 e Kamer heeft de staatssecretaris onze suggesties op hoofdlijnen overgenomen een langere transitieperiode in de handhaving focus op verbetering in plaats van repressie en meer generieke modelcontracten Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegeven deze weken te willen gebruiken voor overleg om de invoering in meer detail met ons te bespreken Dit overleg loopt In de gesprekken met Financiën bespreken we onder meer onze wensen ten aanzien van de voorbeeldcontracten Duidelijke indicatoren waaruit de zzp er en de opdrachtgever kunnen afleiden of gebruik van een modelcontract überhaupt nodig is voor vele zzp ers was een VAR eigenlijk overbodig en ook opdrachtgevers vragen er vaak om terwijl het ondernemerschap evident is Een beperkte set aan breed hanteerbare modelcontracten Een onderscheid tussen de meer generiek toepasbare modelovereenkomsten en de soms zeer specifieke voorbeelden die op het web te vinden zijn eventueel publicatie beperken tot die contracten die iets toevoegen Duidelijk onderscheid tussen de bepalingen die van belang zijn voor de fiscale toetsing en overige bepalingen die behoren tot de vrije onderhandeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer In het verlengde hiervan geen modelcontracten waarin de volledige aansprakelijkheid op voorhand bij de opdrachtnemer wordt gelegd Een register van getoetste modelovereenkomsten zodat de zelfstandige altijd kan controleren of een door de opdrachtgever voorgelegde overeenkomst inderdaad aan de eisen voldoet Daarnaast zijn we in gesprek over heldere communicatie zowel ten aanzien van de invoering van modelcontracten als over de handhaving in de transitieperiode Op grond van de gesprekken en gezien de voortgang in de afgelopen weken hebben wij

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/lobbyberichten/2015/10/status-update-wet-dba-en-modelcontracten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - Interview Ton Heerts in FD is lelijke uitglijder duurzaam succesvol ondernemen
  maken Vorige week organiseerden de NVJ en KIEM beide bij de FNV aangesloten een hoorzitting over het belang van de zelfstandigenaftrek voor de creatieve sector Tijdens deze hoorzitting gaf FNV bestuurder Edwin Bouwens in een genuanceerd betoog aan dat de zelfstandigenaftrek een belangrijk instrument is dat niet zomaar wegbezuinigd mag worden Ook het feit dat Ton elke gedachte over het vernieuwen van het sociaal stelsel afwijst is vreemd In de zeer onlangs door de FNV gepubliceerde belastingnota staat De FNV wil een beter evenwicht in de behandeling van werknemers en zelfstandigen zowel in de fiscaliteit als in de sociale zekerheid Het simpelweg wegbezuinigen van de zelfstandigenaftrek lost de problemen voor de economisch afhankelijke zelfstandigen en de schijnzelfstandigen niet op Het verhogen van de arbeidskorting biedt evenwel wel de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek inkomensneutraal aan te passen Zelfstandigen moeten zich beter kunnen verzekeren tegen risico s van arbeidsongeschiktheid en pensionering Zo wordt verzekeren de standaard zodat de risico s voor zelfstandigen en voor de samenleving als geheel worden beperkt Volgens het voorwoord van deze nota is deze visie gebaseerd op een enquête onder 6 143 werkenden waaronder 5 091 FNV leden Op de vraag Zzp ers die gebruik kunnen maken van de zelfstandigenaftrek betalen procentueel minder belasting dan mensen werkzaam in loondienst Wat vind je daar van antwoordde 62 van de respondenten met een mening deze situatie terecht te vinden Een meerderheid van de FNV leden vindt het dus terecht dat zelfstandigen procentueel minder belasting betalen dan mensen in loondienst Vanuit dit perspectief is de scherpte in Ton s stellingname absoluut niet maatgevend voor de discussie binnen de FNV over de positie van de zelfstandige Wij kunnen daarom dan ook niet anders dan concluderen dat dit een forse uitglijder is Een breder perspectief Zijn wij het geheel oneens met de strekking van het interview Neen Wij delen de zorgen die ten grondslag liggen aan Ton s betoog schijnzelfstandigheid en onderbetaling is ongewenst en stellen ons voor nieuwe problemen Voor deze groepen zorg bouw en pakketbezorgers 10 15 van de zelfstandigen moeten we oplossingen bedenken We moeten nadenken hoe ons sociale en fiscale stelsel kan worden vernieuwd zodat we recht doen aan de nieuwe dynamiek op de arbeids markt en tegelijkertijd voorkomen dat specifieke groepen de dupe worden Het is essentieel om integraal beleid te maken de fiscale behandeling en de positie in het sociale stelsel kan je alleen maar in samenhang beoordelen Het is evident dat je niet alle problemen oplost binnen het generieke stelsel Samen met andere ZZP organisaties én samen met FNV en CNV vakmensen bepleiten wij een sectorale aanpak van concrete problemen Ton spreekt uit dat zelfstandigen ondernemers zijn en concludeert dat je ondernemers niet in het bestaande werknemersstelsel moet proppen Dat is mooi Dat hij vervolgens bepleit om verder elke dialoog over het stelsel als aanval te zien doet wat ons betreft volledig onrecht aan de dynamiek op de arbeidsmarkt Een dynamiek die zowel bestaat uit flexibilisering uitzendkrachten oproepcontracten payrolling tijdelijke contracten als uit een toenemende behoefte

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/nieuwsberichten/2015/06/interview-ton-heerts-fd-lelijke-uitglijder/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - BGL wordt Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties duurzaam succesvol ondernemen
  een nieuwe naam voor het geval ook onze nog openstaande wensen worden gehonoreerd Tijd voor een update over de actuele stand van zaken Essentie meer maatwerk en balans in verantwoordelijkheid De VAR gaat verdwijnen Daarmee ontstaat een betere balans ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk Dit geeft de Belastingdienst het handvat om gericht te kunnen handhaven en schijnconstructies te bestrijden Tegelijkertijd is het wenselijk om vooraf zekerheid te krijgen over de aard van de arbeidsrelatie Hiertoe kán het gebruik van een modelovereenkomst uitkomst bieden de modelovereenkomst wordt dus niet verplicht Kern van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is de sectorale aanpak en maatwerk In overeenkomsten kan rekening worden gehouden met de terminologie of afspraken die in een sector gangbaar zijn zoals bijvoorbeeld Arbo regelgeving of de Kwaliteitswet in de Zorg Het idee is dat belangenbehartigers voorbeeldovereenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst Is de Belastingdienst van oordeel dat de overeenkomst voldoet aan de criteria voor een overeenkomst van opdracht dan geeft de belastingdienst vooraf de zekerheid dat als partijen zich houden aan de overeenkomst de opdrachtgever geen loonheffing hoeft af te dragen Reactie Actal Het adviescollege toetsing regeldruk ACTAL heeft de staatssecretaris geadviseerd het wetsvoorstel nog niet in te dienen Actal schrijft Naar verwachting zal het interdepartementale beleidsonderzoek naar zzp ers IBO zzp daar het verkleinen van fiscale verschillen tussen werknemers en ondernemers bouwstenen voor aandragen Het verkleinen van fiscale prikkels kan de problematiek van de schijnzelfstandigheid verminderen zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers en werkgevers en werknemers veel eerder de best passende vorm voor de arbeidsrelatie zullen kiezen FNV Zelfstandigen is dit niet met Actal eens Het IBO ZZP zal vast bouwstenen aandragen vanuit ons perspectief zijn deze bouwstenen niet het eind maar het begin van een brede discussie Het kan nog jaren duren voor deze discussie leidt tot stelselwijzingen het oplossen van concrete knelpunten kan daar niet op wachten Daarnaast sorteert Actal voor op de afslag afschaffen zelfstandigenaftrek dat lijkt ons op zijn minst voorbarig Het vervolg FNV Zelfstandigen heeft eind 2014 met Stichting ZZP Nederland ZBO FNV en CNV Vakmensen een alternatief aangedragen voor het BGL De kern van dit alternatief luidde ga voor een sectorale aanpak alleen op deze wijze kunnen we concrete problemen ook echt oplossen Het huidige wetsvoorstel kan een bijdrage leveren aan een sectorale aanpak tegelijkertijd is duidelijk dat dit wetsvoorstel wel de fiscale aspecten afdekt maar geen bijdrage levert aan het oplossen van de echte problemen Een sectorale aanpak van de echte probleemgebieden vergt meer zowel in het creëren van ruimte voor de zelfstandige als in het aanpakken van ongewenste schijn constructen Wij zullen ons in blijven zetten voor deze verbreding Daarnaast is het van belang dat we helder krijgen wat de rol van modelcontracten is De zzp er heeft behoefte aan duidelijkheid Dat betekent enerzijds dat er geen woud aan modellen zou moeten ontstaan Anderzijds zouden afwijkende afspraken tussen opdrachtgevers en de Belastingdienst niet geheim mogen zijn Tenslotte is het van belang om duidelijkheid te creëren ten aanzien van de handhaving alle discussies over VAR

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/lobbyberichten/2015/05/bgl-wordt-wet-deregulering-beoordeling-arbeidsrelatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - ZZP adviesgesprek voor starters duurzaam succesvol ondernemen
  en incassotrajectbegeleiding voor alle leden Vul uw gegevens compleet in dan ontvangt u zo spoedig mogelijk uw informatie U kunt ook ambassadeur worden van FNV Zelfstandigen U wordt geen lid maar steunt de visie van FNV Zelfstandigen om zzp ers een sterke plek te geven in de samenleving en te sterken in goed gezond ondernemerschap Belangenbehartiging kost geld en tijd Wij kunnen uw steun daarom goed gebruiken Ik word ambassadeur Wilt u op de hoogte blijven van het laatste zzp ondernemersnieuw Of geïnspireerd raken over ontwikkelingen die er voor u toe doen Schrijf u dan nu in voor de gratis nieuwsbrief van FNV Zelfstandigen of volg ons op Twitter of via LinkedIn Aanmelden nieuwsbrief Volg ons op Twitter Kom bij onze LinkedIn groep Aanvraagformulier Vul uw gegevens alstublieft compleet in Alleen dan kunnen wij u de gevraagde informatie Dhr Mevr Voorletters Achternaam Straatnaam Postcode Huisnr Uw e mailadres Telefoonnummer Mobiel FNV Zelfstandigen ZZP Voordeel ZZP Partners ZZP adviesgesprek voor starters ZZP adviesgesprek voor starters LEDEN gratis NIET LEDEN gratis Al voordat u daadwerkelijk bent begonnen als zzp er is FNV Zelfstandigen bereikbaar voor voorlichting en inspiratie Bel ons u krijgt meteen persoonlijk advies Meer weten Lees meer over de voordelen van FNV Zelfstandigen Naar boven Administratieservice Vesak Skibble Andere producten of diensten TruQu voor de professional FNV Zelfstandigen Inkoopcollectief Skibble ZZP adviesgesprek voor starters Administratieservice Vesak Kunt u mij terugbellen Bel mij terug Interessant zzp nieuws Bekijk alle Lid worden Direct inschrijven De voordelen Informatiepakket aanvragen Referenties Voordelen Waarom FNV Zelfstandigen Gezond ondernemen Bespaar tijd en geld Incassoservice Juridisch advies Gezond groeien Academy Overzicht cursussen Trainingen lezingen Handige documenten Producten diensten Informatie FNV Zelfstandigen Geselecteerde partners Over FNV Zelfstandigen Actueel Nieuws en pers Lobbyberichten Contactinformatie Contactgegevens Veelgestelde vragen Routebeschrijving Copyright 2014 FNV Zelfstandigen Disclaimer Volg ons op Twitter Kom bij

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp-voordeel/partners/adviesgesprek-voor-starters/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - JO Cadeau - geef een freelancer cadeau! duurzaam succesvol ondernemen
  ontwikkelingen die er voor u toe doen Schrijf u dan nu in voor de gratis nieuwsbrief van FNV Zelfstandigen of volg ons op Twitter of via LinkedIn Aanmelden nieuwsbrief Volg ons op Twitter Kom bij onze LinkedIn groep Aanvraagformulier Vul uw gegevens alstublieft compleet in Alleen dan kunnen wij u de gevraagde informatie Dhr Mevr Voorletters Achternaam Straatnaam Postcode Huisnr Uw e mailadres Telefoonnummer Mobiel FNV Zelfstandigen ZZP Voordeel ZZP Partners JO Cadeau geef een freelancer cadeau JO Cadeau geef een freelancer cadeau LEDEN 20 korting NIET LEDEN Word een cadeau Voor zelfstandige ondernemers is het soms lastig om zichtbaar te zijn op het internet FNV Zelfstandigen en JO Cadeau vinden het belangrijk dat zelfstandigen meer werk krijgen en op een positieve manier onder de aandacht komen JO Cadeau maakt talenten op een originele manier zichtbaar namelijk door u als cadeau aan te bieden op JOCadeau nl Dus wilt u meer klanten en een groter netwerk Sluit u aan bij JO Cadeau de nieuwe online community waarop freelancers cadeautjes zijn Bij JO Cadeau krijgt u een mooie profielpagina op JOCadeau nl zodat potentiële klanten u beter op internet kunnen vinden En als lid van de JO Community kunt u naar borrels en workshops waarop u andere JO freelancers ontmoet FNV Zelfstandigen en JO Cadeau Speciaal voor leden kunnen zelfstandig ondernemers nu extra voordelig lid worden van JO Cadeau Leden van FNV Zelfstandigen krijgen 20 korting op de eerste jaarbijdrage van JO Professional en JO Spotlight Hiervoor denken wij mee met uw cadeaupakketten bewerken we een foto en schrijven we de profieltekst zodat u een mooi profiel krijgt Kijk vooral even op JOCadeau nl Leden van FNV Zelfstandigen krijgen de korting als ze bij inschrijving hun lidnummer en de code FNVZZP Vrienden Deal doorgeven Naar boven Belastingvragen Starters app Andere producten

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp-voordeel/partners/jocadeau/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • TruQu voor de professional
  ers een sterke plek te geven in de samenleving en te sterken in goed gezond ondernemerschap Belangenbehartiging kost geld en tijd Wij kunnen uw steun daarom goed gebruiken Ik word ambassadeur Wilt u op de hoogte blijven van het laatste zzp ondernemersnieuw Of geïnspireerd raken over ontwikkelingen die er voor u toe doen Schrijf u dan nu in voor de gratis nieuwsbrief van FNV Zelfstandigen of volg ons op Twitter of via LinkedIn Aanmelden nieuwsbrief Volg ons op Twitter Kom bij onze LinkedIn groep Aanvraagformulier Vul uw gegevens alstublieft compleet in Alleen dan kunnen wij u de gevraagde informatie Dhr Mevr Voorletters Achternaam Straatnaam Postcode Huisnr Uw e mailadres Telefoonnummer Mobiel FNV Zelfstandigen ZZP Voordeel ZZP Partners TruQu voor de professional TruQu voor de professional LEDEN Gratis NIET LEDEN Presenteer u op transparante wijze aan de markt via TruQu Door het tonen van reviews en ratings kunt u aan potentiële klanten bevestigen de geclaimde vaardigheden en successen daadwerkelijk in huis te hebben De voordelen van TruQu verkrijg meer opdrachten verhoog uw vindbaarheid in zoekmachines als Google kom in contact met interessante opdrachtgevers bouw uw netwerk op met interessante bedrijven Het aanmaken van een TruQu profiel duurt slechts 1 minuut Vergroot uw transparantie en vindbaarheid vandaag nog om vanaf morgen aan de slag te kunnen met nieuwe opdrachten TruQu is gratis voor leden van FNV Zelfstandigen Gratis profiel aanmaken bij TruQu doet u hier Persbericht samenwerking met TruQu Vragen over TruQu stelt u per e mail customersupport truqu com Naar boven FNV Zelfstandigen Inkoopcollectief Andere producten of diensten TruQu voor de professional FNV Zelfstandigen Inkoopcollectief Skibble ZZP adviesgesprek voor starters Administratieservice Vesak Overtuigd van de voordelen Word nu lid Lid worden Direct inschrijven De voordelen Informatiepakket aanvragen Referenties Voordelen Waarom FNV Zelfstandigen Gezond ondernemen Bespaar tijd en geld Incassoservice Juridisch advies

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp-voordeel/partners/truqu-voor-de-professional/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - FNV Zelfstandigen Inkoopcollectief duurzaam succesvol ondernemen
  geld en tijd Wij kunnen uw steun daarom goed gebruiken Ik word ambassadeur Wilt u op de hoogte blijven van het laatste zzp ondernemersnieuw Of geïnspireerd raken over ontwikkelingen die er voor u toe doen Schrijf u dan nu in voor de gratis nieuwsbrief van FNV Zelfstandigen of volg ons op Twitter of via LinkedIn Aanmelden nieuwsbrief Volg ons op Twitter Kom bij onze LinkedIn groep Aanvraagformulier Vul uw gegevens alstublieft compleet in Alleen dan kunnen wij u de gevraagde informatie Dhr Mevr Voorletters Achternaam Straatnaam Postcode Huisnr Uw e mailadres Telefoonnummer Mobiel FNV Zelfstandigen ZZP Voordeel ZZP Partners FNV Zelfstandigen Inkoopcollectief FNV Zelfstandigen Inkoopcollectief LEDEN NIET LEDEN Door het volume van het ledenaantal van FNV Zelfstandigen krijgt u via het Inkoopcollectief een scherpere prijs en betere voorwaarden op mobiele telefonie energie en kantoorartikelen Het Inkoopcollectief helpt u daarnaast kostenloos door het totale proces van overstappen of verlengen Zo bespaart u niet alleen geld maar ook tijd Heeft u vragen of hulp nodig bij het overstappen Neem dan contact op met het FNV Zelfstandigen Inkoopcollectief via telefoonnummer 020 3032639 Aanbiedingen mobiele telefonie Aanbiedingen kantoorartikelen bij 123inkt Voor dit inkoopcollectief is FNV Zelfstandigen een samenwerking aangegaan met BizBundel Meer informatie over de samenwerking met BizBundel Naar boven Skibble TruQu voor de professional Andere producten of diensten TruQu voor de professional FNV Zelfstandigen Inkoopcollectief Skibble ZZP adviesgesprek voor starters Administratieservice Vesak Nieuwsbrief ontvangen elke maand Wilt u op de hoogte blijven Weten wat FNV Zelfstandigen beweegt Vul uw e mail adres in en blijf automatisch op de hoogte Ook als u geen lid bent kunt u de nieuwsbrief aanvragen Man Vrouw Aanmelden U bent succesvol ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief Klik op de bevestigingslink in de e mail die u ontvangt om de inschrijving af te ronden Lid worden Direct inschrijven De

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp-voordeel/partners/bizbundel-fnv-zelfstandigen-inkoopcollectief,-het-beste-aanbod-voor-zzpers/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •