archive-nl.com » NL » F » FNVZZP.NL

Total: 243

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FNV ZZP - ‘De kracht van samenwerking’ duurzaam succesvol ondernemen
  zijn clubs met verschillende achtergronden en ook de betrokken individuen hebben hun eigen kwaliteiten De een staat voor principes de ander is meer praktisch van aard een volgende is zakelijk sterk en weer een ander is meer oplossingsgericht Verschillen die de samenwerking zouden kunnen bemoeilijken maar die elkaar in combinatie met een sterke gezamenlijke ambitie juist alleen maar meer versterken Constructief en kritisch De basis van het succes tot nu toe ligt besloten in onze constructieve opstelling In de eerste fase van het traject kwamen we pro actief met voorstellen naar politiek en overheid Onze lobby leverde een belangrijke bijdrage aan de genomen politieke beslissingen De samenwerking met politiek en polder was zelfs zo intensief dat men nu soms denkt dat het ZZP Pensioen een overheidsinitiatief is overigens geheel ten onrechte Maar naast constructief zijn wij ook kritisch Over de details van de wetgeving zijn wij nog in discussie het tempo moet omhoog en in de toekomst zullen ook de fiscale faciliteiten verder moeten worden ontwikkeld Opnieuw een sterke combinatie Nadat we dit voorjaar Loyalis APG selecteerden als partner reageerde de buitenwereld in eerste instantie sceptisch wat moeten die moderne en flexibele zzp ers met het gedegen APG Maar opnieuw kwamen de gedeelde ambitie en de kracht van verschillen naar voren Waar wij de kennis en de belevingswereld van de zzp er hebben ingebracht leverde Loyalis APG een sterk uitvoeringsapparaat en een lange traditie van vermogensbeheer Daarmee ontstond een sterke combinatie een moderne pensioenregeling die tegemoetkomt aan de wensen van de deelnemer zonder per se hip te zijn Innovatie in de polder De samenwerking tussen zoveel partijen ZZP organisaties overheid politiek en Loyalis APG is een mooi voorbeeld van innovatie in de polder Er is nu een nieuw pensioenproduct dat het beste van twee werelden verenigt enerzijds de individuele flexibiliteit van een derdepijlerproduct anderzijds belangrijke kenmerken zoals dialoog en collectiviteit van de tweede pijler Immers geen enkel bestaand product in de derde pijler waarborgt de wensen van deelnemers zo goed als het ZZP Pensioen Duurzame relatie Natuurlijk trekken de zzp organisaties vaker gezamenlijk op voor gemeenschappelijke belangen In het geval van het ZZP Pensioen gaat het echter om een duurzame en transparante samenwerking Daarom hebben we met de vier betrokken zzp organisaties de Stichting ZZP Pensioen geformeerd Hierin heeft iedere club een gelijkwaardige rol Om de continuïteit juist in deze fase te beschermen vormen de mensen die ook de afgelopen periode intensief betrokken zijn geweest het bestuur Dat betekent Louise Beduwé van PZO ZZP Maarten Post van Stichting ZZP Nederland Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw en ikzelf namens FNV Zelfstandigen De inbreng van de ZZP er Naast dit bestuur komt er ook een deelnemersraad want we zoeken vanzelfsprekend ook de samenwerking met de zzp ers op Deze raad krijgt vorm in het eerste kwartaal van 2015 Over de aanmeldingsprocedure communiceren we in een later stadium natuurlijk via de bekende online kanalen Door de inbreng van zelfstandigen op deze wijze te borgen leggen we de basis voor een duurzaam succes Immers

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/blogberichten/2014/12/de-kracht-van-samenwerking/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • FNV ZZP - Doorbraak in dossier VAR/BGL?! duurzaam succesvol ondernemen
  organisaties onze bezwaren kenbaar gemaakt en een alternatieve richting aangegeven Dit alternatief is vervolgens ook samen met werknemersorganisaties aangescherpt en ingediend In december 2014 heeft de Kamer aan Staatssecretaris Wiebes gevraagd om de behandeling van het wetsvoorstel BGL op te schorten en eerst de toepasbaarheid van de ingediende alternatieven te onderzoeken Alternatieve richting sectorale afspraken Uitgangspunt in ons denken is de vraag hoe je de echte zelfstandige de ruimte biedt en tegelijkertijd gericht schijnconstructies kan tegengaan Gezien de enorme verschillen tussen beroepsgroepen en sectoren is het antwoord schaf de VAR af en focus op sectorale afspraken De aard van de afspraken kunnen daarbij per sector sterk verschillen Er zijn drie ingrediënten a Ruimte voor ondernemerschap Een ondernemer moet kunnen ondernemen in sommige sectoren moet de positie van de zelfstandige in aanbestedingsprocedures of bij inkoopmonopolies worden versterkt Goed opdrachtgeverschap is hierbij een belangrijk thema b Toekomstbestendige marktpositie In sommige sectoren wordt met name aan de onderkant van de markt het zzp construct louter gebruikt voor kostenverlaging Echter als zelfstandig professionals niet in staat zijn hun ondernemersrisico in te prijzen is dit niet alleen slecht voor de ondernemer maar ook voor de markt Dit vraagt om afspraken ten aanzien van de marktordening ofwel om een financiële bodem in de markt c Rechtszekerheid In die sectoren of beroepsgroepen waar het onderscheid tussen zzp er en werknemer soms discutabel is hebben zowel opdrachtgever als opdrachtnemer baat bij rechtszekerheid om te voorkomen dat één van beiden achteraf voor verrassingen komt te staan De kracht van sectorale afspraken is dat je in sectoren waar dat nodig is meer ruimte creëert of juist een bodem legt zonder dat dit leidt tot generieke regelgeving die voor alle zelfstandigen het ondernemerschap beperkt Consequenties voor het dossier VAR BGL De VAR BGL slaat alleen op het onderwerp rechtszekerheid Het afschaffen van de VAR als administratief circus is zonder meer positief Deels om de administratieve overlast te beperken maar vooral omdat de vrijwaring van de opdrachtgever wordt beperkt Dit biedt de kans tot serieuze aanpak van schijnconstructies Tegelijkertijd bestaat in die beroepsgroepen cq sectoren waar twijfel aan de rechtspositie zou kunnen bestaan de behoefte aan rechtszekerheid vooraf Hier bieden modelovereenkomsten een goed alternatief Immers als specifieke wet en regelgeving en actuele jurisprudentie worden vertaald in modelovereenkomsten weten zzp ers en opdrachtgevers waar ze aan toe zijn Daarnaast kan op basis van modelovereenkomsten veel gerichter voorlichting worden gegeven Modelovereenkomsten zijn zeker niet in alle sectoren of voor alle beroepsgroepen nodig in veel gevallen is het onderscheid tussen de zzp er en de werknemer evident Modelovereenkomsten zijn ook niet exclusief Als een grote opdrachtgever een brancheorganisatie of belangenvereniging een overeenkomst vooraf wil laten toetsen door de Belastingdienst kan dat Wij vinden wel dat het voor de zzp er altijd transparant moet zijn of een overeenkomst voldoet aan de fiscale normen rechtszekerheid dient altijd wederkerig te zijn Modelovereenkomsten geven géén antwoord op de vraag hoe de handhaving er uit gaat zien Het is goed dat de Belastingdienst aangeeft dat zij op basis van modelovereenkomsten

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/lobbyberichten/2015/04/doorbraak-in-dossier-varbgl!/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - Wat leert VWS van pilot thuiszorg? duurzaam succesvol ondernemen
  dit moment is een pilot bezig waarin zorgkantoren direct contracten af kunnen sluiten met zelfstandige aanbieders van zorg Op een aantal punten hebben zelfstandig ondernemers vragen en opmerkingen bij de gang van zaken FNV Zelfstandigen heeft die gebundeld en er samen met andere organisaties voor zelfstandigen én met de beroepsorganisatie voor V VN een brief over gestuurd naar de staatssecretaris van VWS De punten Het is een goed idee om het plafond voor de pilot iets hoger te kiezen zodat meer zelfstandige zorgaanbieders mee kunnen doen Kan het ministerie stimuleren dat meer zelfstandigen meedoen bijvoorbeeld door een streefaantal te bepalen Zijn alle eisen die het zorgkantoor stelt echt relevant Met name de eis om een Nederlands paspoort te hebben is geen redelijke eis Tenslotte is het zinvol om te bekijken of zelfstandig ondernemers voldoende toegang hebben tot opleidingen zodat zij aan de eisen kunnen blijven voldoen en ook zou het een goed idee zijn als belangenbehartigers voor ondernemers meepraten in het college van deskundigen van het Keurmerk Thuiszorg Antwoord VWS Het antwoord van staatssecretaris Martin van Rijn is dat een budgettair plafond hoort bij een pilot vanuit AWBZ Het doel is om goede zorg te leveren op een doelmatige manier niet om meer zelfstandigen in de zorg in te schakelen Overigens denkt hij dat het aantal deelnemers hoger uitvalt doordat zij niet allemaal fulltime ondernemen Verantwoordelijkheid voor opleidingen ligt bij de ondernemers zelf Hij adviseert om hierover verder overleg in het veld te voeren De eis om een Nederlands paspoort te hebben is natuurlijk niet relevant en inmiddels geschrapt En hoewel het keurmerk door een onafhankelijke organisatie wordt onderhouden wil hij wel aanbevelen dat een vertegenwoordiger van ondernemers meedenkt in het college van deskundigen Naar boven Uitkomst pilot FNV Zelfstandigen laat zien dat gezondheid zelfstandig ondernemer beter kan 8 2

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/lobbyberichten/2013/02/wat-leert-vws-van-pilot-thuiszorg/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - CRKBO verlaagt tarieven duurzaam succesvol ondernemen
  ons op Twitter Kom bij onze LinkedIn groep Aanvraagformulier Vul uw gegevens alstublieft compleet in Alleen dan kunnen wij u de gevraagde informatie Dhr Mevr Voorletters Achternaam Straatnaam Postcode Huisnr Uw e mailadres Telefoonnummer Mobiel FNV Zelfstandigen FNV Zelfstandigen voor de zzp er ZZP Actueel Actueel ZZP Nieuws CRKBO verlaagt tarieven CRKBO verlaagt tarieven woensdag 29 januari 2014 Goed nieuws voor alle zzp ers die in het CRKBO ingeschreven staan De tarieven van audit en jaarlijkse bijdrage voor het instellingenregister van het CRKBO worden verlaagd Vanaf de oprichting bij het CRKBO heeft FNV Zelfstandigen veel klachten ontvangen over de hoge kosten van de audit Vooral de reiskosten waren veel mensen een doorn in het oog Het CRKBO berekende altijd 0 47 per kilometer vanaf het hoofdkantoor in Rotterdam tot de woonplaats van de zzp ers ook al kwam de auditeur met de fiets omdat hij vlakbij woonde Verder heeft FNV Zelfstandigen er herhaaldelijk bij het CRKBO op aangedrongen dat de verlengingsaudit na vijf jaar goedkoper zou moeten zijn van de eerste audit omdat veel gegevens al bekend zijn en niet veranderen Aan beide ergernissen is nu tegemoet gekomen Het auditbedrag is vanaf heden inclusief reiskosten De kosten van de eerste audit zijn verlaagd van 900 naar 650 en de kosten van de tweede en volgende audit bedragen nu 500 in plaats van 900 Naar boven ZZP organisaties bundelen krachten voor zorgsector 6 2 2014 Lobbypunt Privacyrecht zzp er in het geding 23 1 2014 Ander nieuws 05 november 2015 Oproep therapeuten gezocht 05 november 2015 Pensioenregeling voor zzp ers in de bijstand 03 november 2015 VAR blijft ook na 1 januari 01 november 2015 ZZP Magazine Eigen Baas oktober 2015 30 oktober 2015 Status update wet DBA en modelcontracten Nieuwsbrief ontvangen elke maand Wilt u op de hoogte blijven Weten

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/nieuwsberichten/2014/01/crkbo-verlaagt-tarieven/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - ZZP Studiehoek duurzaam succesvol ondernemen
  Blogberichten ZZP Studiehoek ZZP Studiehoek vrijdag 6 december 2013 In De Studiehoek brengen we graag uitkomsten van recente of prikkelende studies over zzp ers onder uw aandacht De uitkomsten kunnen voor u als zzp er waardevol zijn in uw dagelijkse werkpraktijk Een samenvatting leest u hier Global entrepreneurship monitor The Netherlands 2012 Uit het Nederlandse rapport van de Global Entrepreneurship Monitor GEM dat door Panteia EIM is gepubliceerd blijkt dat het aantal ondernemers in Nederland in 2012 flink gestegen is Het aantal nieuwe ondernemingen minder dan 3 5 jaar oud is vrijwel verdubbeld ten opzichte van 2008 Ook het aantal mensen met de intentie om binnen drie jaar voor zichzelf te beginnen is bijna verdubbeld ten opzichte van 2008 Zelfstandig ondernemerschap wordt dan ook gezien als een aantrekkelijke carrière keuze ook al wordt het starten als zelfstandig ondernemer niet als gemakkelijk gezien Opvallend hierbij is dat in internationaal perspectief Nederland hoger dan gemiddeld scoort op ondernemerschap als aantrekkelijke carrière keuze terwijl de score op status toegekend aan ondernemerschap een stuk onder het gemiddelde ligt Het onderzoek laat ook zien dat zelfstandig ondernemers meer tevreden zijn met hun werk dan werknemers Tevredenheid met werkgerelateerde aspecten zoals autonomie en flexibiliteit in het uitvoeren van het werk dragen hier hoogstwaarschijnlijk positief aan bij The Global Entrepreneurship Monitor GEM is een onderzoeksprogramma dat tot doel heeft om internationaal vergelijkbare data te verzamelen over ondernemerschap Vanuit Nederland neemt Panteia EIM deel aan dit onderzoek Onderzoek Hessels S J A Van der Zwan P W De Vries N E Hoogendoorn B 2013 Global entrepreneurship monitor The Netherlands 2012 Zoetermeer Panteia Volledig onderzoek taal Engels Naar boven ZZP Magazine Eigen Baas Geld 6 12 2013 FNV Zelfstandigen vecht intrekken VAR WUO aan 5 12 2013 Ander nieuws 05 november 2015 Oproep therapeuten gezocht 05 november 2015 Pensioenregeling

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/blogberichten/2013/12/zzp-studiehoek/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - CEDAW-Comité verplicht Staat tot actie zwangerschapsuitkering zzp'ers 2004-2008 duurzaam succesvol ondernemen
  FNV Zelfstandigen voor de zzp er ZZP Actueel Actueel ZZP Nieuws CEDAW Comité verplicht Staat tot actie zwangerschapsuitkering zzp ers 2004 2008 CEDAW Comité verplicht Staat tot actie zwangerschapsuitkering zzp ers 2004 2008 dinsdag 8 april 2014 De uitspraak van het Comité dat gaat over de naleving van het VN Vrouwenverdrag CEDAW dat Nederland in 1991 ondertekende verplicht de Staat tot actie Vanaf juni 2008 is door de overheid een uitkering bij zwangerschapsverlof voor zzp ers geregeld Door de politieke druk van FNV Zelfstandigen wordt dan de Wet Zwangerschaps en bevallingsuitkering zelfstandigen ingevoerd Vier jaar eerder in augustus 2004 had de overheid een bestaande verplichte en collectieve regeling afgeschaft In de tussenperiode waren zwangere zelfstandigen helemaal aangewezen op verzekeraars en hun voorwaarden Vaak werd bijvoorbeeld een wachttijd van twee jaar aangehouden Na augustus 2004 begon het Proefprocessenfonds Clara Wichman samen met enkele zzp ers een procedure tegen de staat om langs die weg te proberen een regeling voor zwangerschapsverlof voor ondernemers af te dwingen VN Vrouwenverdrag Volgens het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en enkele zelfstandigen die precies in die periode zwanger waren heeft de staat onrechtmatig gehandeld door met ingang van 1 augustus 2004 een einde te maken aan de publiekrechtelijke regeling die zzp ers aanspraak gaf op een uitkering in verband met zwangerschaps en bevallingsverlof Zij beroepen zich op het VN Vrouwenverdrag en op de Europese Zelfstandigenrichtlijn en stellen dat de staat onmiddellijk een nieuwe regeling had moeten treffen Het proces is eerst gevoerd bij de rechtbank in Den Haag op 25 juli 2007 vervolgens in hoger beroep bij het hof in Den Haag op 21 juli 2009 niet gepubliceerd en ten slotte heeft de Hoge Raad op 1 april 2011 uitspraak gedaan In de kern komt het erop neer dat volgens de Hoge Raad het VN Vrouwenverdrag niet voorschrijft hoe het verlof eruit moet zien in duur vorm en hoogte van de uitkering Ook uit de Europese richtlijn kan geen concrete verplichting tot uitkeren worden afgeleid Die richtlijn legt alleen op om de zaken te onderzoeken De uitspraak van het Hof uit 2009 werd daarmee definitief Nu bijna tien jaar later heeft het CEDAW Comité dat gaat over de naleving van het VN Vrouwenverdrag een ander oordeel geveld dan de Hoge Raad Het CEDAW Comité beveelt de Nederlandse Staat nu alle klaagsters en ook andere vrouwen die geen uitkering hebben gehad schadeloos te stellen Artikel 11 van het Vrouwenverdrag geeft niet alleen werkneemsters maar ook zwangere zelfstandigen het recht op een uitkering tijdens het zwangerschaps en bevallingsverlof De Staat dient binnen zes maanden schriftelijk aan het CEDAW te rapporteren welke actie zij heeft ondernomen Hoe de Staat hieraan gevolg aan geeft zal later bekend worden Proefprocessenfonds Clara Wichman 20 000 zzp vrouwen recht op zwangerschapsuitkering Naar boven FNV Zelfstandigen Belastingdienst blijft zzp ers in zorg dwarszitten 9 4 2014 Terughoudendheid geboden bij inzet en bloc clausule 4 4 2014 Ander nieuws 05 november 2015 Oproep therapeuten gezocht 05 november 2015 Pensioenregeling voor zzp ers in de bijstand 03 november

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/nieuwsberichten/2014/04/zwangerschapsverlof-zzp-volgens-vn/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV ZZP - ZZP Belastingvragen nu op YouTube en Infographics duurzaam succesvol ondernemen
  invulinstructie bij de top 9 veelgestelde vragen op belastingdienst nl ib2013 Wanneer mag ik ondernemersaftrek aanvragen En hoe vul ik dat dan in mijn aangifte in Dat legt de Belastingdienst uit in een video van nog geen 2 minuten Een andere veelgestelde vraag over het percentage bijtelling wordt u uitgelegd in een schematische afbeelding infographic Zo ziet u binnen een minuut met hoeveel bijtelling u te maken heeft als u uw zakelijk auto ook privé gebruikt En bij elk onderwerp ziet u in welke rubriek u het invult in uw aangifte Co creatie Alle video s en infographics zijn tot stand gekomen in samenwerking met een groep ondernemers Klik op het onderwerp naar keuze en de infographic of youtube filmpje start direct De onderwerpen die worden behandeld op belastingdienst nl ib2013 zijn Ondernemersaftrek Studiekosten Bedrijfskosten Afschrijvingen Investeringsaftrek Kleine ondernemersregeling Zakelijke kosten met privé auto Bijtelling voor privé gebruik van zakelijke auto Rittenregistratie voor privé gebruik van zakelijke auto De items worden in infographics uitgelegd op ondernemersplein nl ib2013 Daar staat ook hoe u een item invult als u als ondernemer een P aangifte doet Wel makkelijker deel de video s De video s zijn eenvoudig te delen met de deel knop op YouTube Ook kunt u ze vanaf daar embedden op uw website of in uw digitale nieuwsbrief Klanten waarderen relevante interessante informatie Bovendien groeit hun vertrouwen in uw kunde als u hen heldere uitleg en instructie kunt geven over hun aftrekposten en fiscale voordelen Deel daarom de video s en infographics via uw online platforms en social media accounts Stel uw vraag online Hebt u een vraag over uw aangifte inkomstenbelasting We geven graag antwoord via twitter BDzakelijk HigherLevel nl of hallo kvk nl Infographics en antwoord op de vraag Waar vul ik het in als ik als ROW

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/nieuwsberichten/2014/03/zzp-belastingaangifte-2014/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FNV Zelfstandigen: Belastingdienst blijft zzp'ers in zorg dwarszitten
  Zelfstandigen vindt de beantwoording van de gestelde Kamervragen over de VAR voor zzp ers veel te kort door de bocht en niet objectief Leden van FNV Zelfstandigen hebben van hun passie hun bedrijf gemaakt In de zorg verlenen zij zinvol werk en dat zij nu worden gekwalificeerd als schijnzelfstandigen en worden beticht van oneerlijke concurrentie is een belediging De zzp ers werkzaam in de zorg doen hun best zich aan alle regels en vereisten te houden FNV Zelfstandigen is van mening dat zzp ers in de thuiszorg wel degelijk aan de slag kunnen rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau of zorginstelling gezien de uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden dat niet genoemd wordt in de brief Tevens is er momenteel een pilot gaande waarbij zzp ers rechtstreeks kunnen contracteren bij het zorgkantoor Zzp ers onmisbaar en noodzakelijk Het ministerie van VWS zegt voorstander te zijn van kleinschalige cliëntgerichte en innovatieve zorg met lage overheadkosten Zzp ers zijn bij uitstek in staat zorg op deze manier te leveren Inzet van zzp ers is onmisbaar bij de bezuinigingen die VWS moet doorvoeren FNV Zelfstandigen stuurt aan op een onderzoek naar het nut en de noodzaak van zzp ers in de zorg Op dit moment is er sprake van willekeur welke zzp ers wel of niet worden aangepakt Ook moet er op korte termijn een oplossing komen zodat zzp ers kunnen blijven werken en cliënten hun vaste zorgverlener kunnen behouden FNV Zelfstandigen twijfelt aan de voorgestelde pilot en stelt voor een overgangsperiode in te lassen In deze periode kan FNV Zelfstandigen overleggen met ministeries en andere belangenbehartigers In de onderwijssector gebeurt dit al op constructieve wijze Interview zorgverlener Radio 1 Brief toelichting Kamervragen VAR 7 april 2014 Bijlage Brief beantwoording Kamervragen VAR 7 april 2014 Naar boven FNV Zelfstandigen handhaving VAR opschorten 9 4

  Original URL path: http://www.fnvzzp.nl/zzp/zzp-nieuws/nieuwsberichten/2014/04/fnv-zelfstandigen-belastingdienst-blijft-zzpers-in-zorg-dwarszitten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive