archive-nl.com » NL » F » FORENSISCHINSTITUUT.NL

Total: 560

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samenwerking tussen Turkse, Spaanse en Nederlandse ministeries van Justitie | Nederlands Forensisch Instituut
  werkten de Spaanse en Nederlandse experts samen Daarnaast zetten ook forensisch experts uit Duitsland Italië België en Portugal zich in voor het project Het Turkije Twinning Project internationaal verbeteren van forensic skills De Spaanse overheid was hoofdaannemer van het project het Spaanse ministerie van Justitie zette bij dit twinningproject forensische laboratoria van de politie en andere instanties in Drie Turkse forensische organisaties waren bij het project betrokken Turkse politie KPL in Ankara Gendarmerie JKDB in Ankara Forensisch Geneeskundig Instituut ATK in Istanbul De Turkse instanties zijn allen geaccrediteerd conform ISO 17025 de kwaliteitsnorm voor onderzoekslaboratoria Bijna altijd beschikt men over geschikte en vaak ook moderne onderzoeksapparatuur Het kennisniveau van de Turkse forensische experts is hoog Rol NFI Binnen deze samenwerking richtte het NFI zich onder andere op het delen en verbeteren van kennis en vaardigheden op de volgende onderzoeks gebieden verdovende middelen schotresten explosieven digitale technologie informatiedragers zoals mobiele telefoons en computers DNA bloedspoorpatronen brandrestenonderzoek forensische pathologie CBRNe mensenrechten mass disaster victim identification kwaliteitsmanagement ISO 17020 op de plaats delict PD opzetten van een best practice manual voor plaats delictonderzoek ontvangst intake en logistiek van nieuwe onderzoekaanvragen en stukken van overtuiging Bij alle onderdelen bracht het NFI ook kennis en ervaring in van kwaliteitszorg ISO 17025 Daarnaast leidde het NFI Turkse PD onderzoekers op tot trainers die hierdoor het gebruik van en de eisen van de norm kunnen doorgeven aan hun collega s binnen de regionale PD onderzoeksteams Alle onderwijsactiviteiten van het NFI werden begeleid door de NFI Academy Dit twinningproject is een voorbeeld van één van de buitenlandse projecten van de NFI Academy Resultaten Het project heeft alle vooraf vastgestelde doelstellingen bereikt In totaal hebben meer dan 1000 deelnemers een of meer trainingen bijgewoond over in totaal 22 verschillende onderzoeksgebieden Elke forensische onderzoeksinstelling in Turkije heeft vier nieuwe onderzoeksmethoden

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/gezamenlijke_kennisontwikkeling/twinningproject_turkije_spanje_en_nederland/ (2015-10-21)
  Open archived version from archive


 • Arian van Asten | Nederlands Forensisch Instituut
  plaats delict en forensische lab on a chip toepassingen databases en kennismanagement meetonzekerheid en fouten in forensische chemische analyse Curriculum vitae Arian van Asten geboren in 1968 studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam UvA waar hij in 1991 cum laude afstudeerde met een specialisatie in de analytische chemie In 1995 promoveerde hij aldaar op een proefschrift getiteld An Exploration of Thermal Field Flow Fractionation dat in 1996 werd bekroond met de Kolthoffprijs van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging KNCV Sla tabel over Levensloop 1995 2006 Akzo Nobel en Unilever analytisch chemicus en laboratorium en projectmanager 2006 2007 Nederlands Forensisch Instituut afdelingshoofd Chemie 2007 2010 Nederlands Forensisch Instituut afdelingshoofd Fysische en Chemische Technologie 2011 heden Nederlands Forensisch Instituut afdelingshoofd WISK Wetenschap Interdisciplinair onderzoek Statistiek en Kennismanagement Deze afdeling richt zich onder andere op de verdere ontwikkeling van de forensische wetenschap en innovatie op nationaal en internationaal niveau Van Asten is sinds 2009 actief betrokken bij de forensische opleidingen en onderzoek aan de UvA vooral op het gebied van forensische explosievenanalyse Daarnaast is hij mede directeur van het Co van Ledden Hulsebosch Centrum CLHC een virtueel en interdisciplinair expertisecentrum voor forensische innovatie Co van Ledden Hulsebosch Centrum Verder was hij voorzitter

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/hoogleraarschappen/arian_van_asten/ (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Ate Kloosterman | Nederlands Forensisch Instituut
  als vast gerechtelijk deskundige van het NFI Zijn kennis en ervaring zullen van onschatbare waarde zijn bij het verder ontwikkelen van het forensisch DNA onderzoek in Nederland In 2005 is de internationale studierichting Forensic Science aan de UvA van start gegaan Zowel binnen de dagelijkse praktijk van het forensisch zaakonderzoek op het NFI als binnen het forensic science curriculum op de UvA geldt forensisch DNA onderzoek als een belangrijk speerpunt De leerstoel Forensische biologie is ingebed bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica IBED van de UvA Dit multidisciplinaire onderzoeksinstituut heeft onder andere grote onderzoekservaring op het gebied van niet humaan DNA Door de samenwerking met het IBED wordt een krachtige impuls gegeven aan verdere ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek van niet humane biologische sporen uitbreiding van mogelijkheden van forensisch onderzoek van menselijke biologische sporenForensische biologie impuls aan DNA onderzoek Curriculum vitae Ate Kloosterman geboren in 1951 studeerde Biochemie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht Een deel van zijn wetenschappelijk werk is gebundeld in een proefschrift The development and implementation of forensic DNA typing technologies in the Netherlands Op dit proefschrift is hij in 2002 cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Santiago de Compostela in Spanje Sla tabel over Levensloop 1979 heden Gerechtelijk Laboratorium Nederlands Forensisch Instituut wetenschappelijk onderzoeker Kloosterman heeft geopereerd op het grensvlak tussen wetenschap en toepassing in de praktijk Kloosterman stond aan de basis van het forensisch DNA onderzoek in Nederland en heeft jarenlange ervaring als vaste gerechtelijke deskundige van het NFI Ate Kloosterman is als vast gerechtelijk deskundige forensisch DNA onderzoek geregistreerd in het Nederlands Register van gerechtelijk deskundigen NRGD Kloosterman heeft veel onderwijservaring Hij geeft colleges aan diverse universiteiten Amsterdam Leiden Rotterdam en Maastricht en geeft scholing aan de verschillende betrokkenen in de strafrechtsketen zoals medewerkers van het Openbaar Ministerie rechtspraak politie en advocatuur Meer

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/hoogleraarschappen/ate_kloosterman/ (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Bela Kubat | Nederlands Forensisch Instituut
  belangrijke onderwijsgroepen Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderartsen neurologen neuro chirurgen trauma EHBO en huisartsen De forensisch patholoog gaat ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van radiologisch onderzoek bij overledenen Ook inventariseert ze welke recente technieken er in Maastricht aanwezig zijn voor onderzoek naar doodsoorzaken en waar er mogelijkheden zijn voor het opzetten voor het opzetten en uitvoeren van nieuwe onderzoeken op dit gebied Curriculum Vitae Bela Kubat geboren in 1957 studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen de huidige Radboud Universiteit Nijmegen Ze werkte als assistent geneeskundige in opleiding op de afdeling Neurologie van het St Annadal Ziekenhuis tegenwoordig Academisch Ziekenhuis Maastricht en bij het Institut für Neuropathologie van de Medizinische Fakultät der Universität Essen In 1993 promoveerde Kubat aan de Rijksuniversiteit Limburg Academisch Ziekenhuis Maastricht AZM op herseninfarcten Aansluitend werkte ze in het AZM als geneeskundige in opleiding op de afdeling Klinische Pathologie Kubat voltooide in 2002 haar opleiding tot patholoog waarna ze als neuro patholoog in Maastricht werkzaam bleef In maart 2003 trad ze als neuro patholoog in dienst bij het NFI Naast forensisch patholoog is Kubat ook opleider voor de interne opleiding tot forensisch patholoog bij het NFI en toetser voor het register forensische pathologie van

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/hoogleraarschappen/bela_kubat/ (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Charles Berger | Nederlands Forensisch Instituut
  criminalistiek het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen Recent richt hij zich op onderzoek naar het logisch correct interpreteren van wetenschappelijk bewijs en het objectiveren van forensisch onderzoek Als bijzonder hoogleraar criminalistiek zal Berger aandacht besteden aan de interpretatie en het gebruik van forensisch onderzoek binnen de opsporing en in de rechtszaal Hiermee verbindt hij de werelden van het strafrecht de politie en de forensische wetenschap Curriculum vitae Charles Berger is geboren in 1968 Hij promoveerde als natuurkundige aan de Universiteit Twente Sla tabel over Levensloop 1997 2003 Na zijn promotie deed hij zes jaar lang ervaring op in het buitenland met projecten bij de Naval Research Labs in Washington DC de universiteiten van Californië en Bordeaux en de École Normale Supérieure in Parijs 2003 2007 Nederlands Forensisch Instituut forensisch documentdeskundige 2007 heden Nederlands Forensisch Instituut principal scientist als principal scientist ondersteunt Berger de onderzoekers van het NFI adviseert hij de directie en bewaakt hij de inhoudelijke wetenschappelijke kwaliteit van het NFI Daarnaast is Berger sinds 2010 lid van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Meer informatie Alles over Charles Berger in het Kenniscentrum van het NFI Alles over Charles Berger in het nieuwsarchief van het NFI

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/hoogleraarschappen/charles_berger/ (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • David van Leeuwen | Nederlands Forensisch Instituut
  worden technieken ontwikkeld die automatisch zowel de inhoudelijke informatie wat wordt gezegd als de bron wie het zegt van spraakopnames blootleggen Spraakonderzoek kent binnen het forensisch domein een aantal moeilijkheden vooral wanneer onbekend is hoe een geluidsopname tot stand is gekomen Forensisch onderzoek kan bijvoorbeeld belemmerd worden door achtergrondlawaai in een spraakopname of wanneer een opname met een nieuwe middel of software is gemaakt In dit soort gevallen zijn de huidige technieken ontoereikend De leeropdracht van Van Leeuwen richt zich op het overwinnen van deze moeilijkheden zodat er algemeen toepasbare systemen kunnen worden gebouwd voor forensisch spraakonderzoek Curriculum vitae David van Leeuwen geboren in 1966 studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde in 1993 op onderzoek naar de magnetische eigenschappen van metaalcluster moleculen Sla tabel over Levensloop 1994 2011 TNO Human Factors onderzoeker Van Leeuwen evalueerde systemen van automatische spraakherkenning in verschillende talen Ook was hij een van de ontwikkelaars van het eerste spreker onafhankelijke grote vocabulaire spraakherkenningssysteem voor de Nederlandse taal 2008 2011 Radboud Universiteit Nijmegen bijzonder hoogleraar spraaktechnologie 2011 heden Nederlands Forensisch Instituut forensisch onderzoeker 2011 heden Nederlands Forensisch Instituut bijzonder hoogleraar forensische toepassingen van spraak en taaltechnologie Meer informatie Alles over David van Leeuwen in

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/hoogleraarschappen/davis_van_leeuwen/ (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Didier Meuwly | Nederlands Forensisch Instituut
  interpreteren deskundigen deze sporen veelal op basis van hun kennis en ervaring Een automatische methode baseert zich op statistiek waardoor het onderzoeksresultaat in cijfers is weer te geven Dit vergroot de objectiviteit van het onderzoek en maakt het makkelijker om de bewijskracht van gecombineerde onderzoeksresultaten weer te geven Op dit moment is Meuwly bezig met het uitwerken van richtlijnen voor de validatie van de nieuwe interpretatiemethode enerzijds en de privacy van de gebruikte biometrische data anderzijds Curriculum Vitae Didier Meuwly 1968 werd geboren in het Zwitserse Fribourg Daar volgde hij een klassieke opleiding latijn en filosofie aan het St Michel College Meuwly studeerde in 1993 af aan de Forensische School IPS van de Universiteit van Lausanne In 2000 promoveerde hij op het gebied van de forensische automatische sprekerherkenning Meuwly is één van de oprichters van twee werkgroepen van het European Network of Forensic Science Institutes ENFSI De Forensic Speech en Audio Analysis Working Group werd in 1997 opgericht De European Fingerprint Working Group EFPWG volgde in 2000 Hij is nog steeds actief binnen de ENFSI in de EFWPG Sinds 2011 is hij lid van de editorial board van Forensic Science International en hij werd in 2013 lid van de European Association for Biometrics Meuwly is auteur of co auteur van meer dan 30 publicaties waaronder hoofdstukken van boeken peer reviewed artikelen en rapporten Levensloop 1999 2002 Verantwoordelijk voor de biometrische onderzoeksgroep van de IPS en voor Research en Development op het gebied van vingersporen en automatische sprekerherkenning 2002 2004 Werkzaam bij de Forensic Science Service een instituut van het Britse Home Office Op de afdeling Research Development onderzocht hij de ontwikkeling van forensische diensten op basis van biometrische gegevens spraak vingerafdruk en DNA 2004 heden In dienst van het NFI als leider van een project over de probabilistische evaluatie van

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/hoogleraarschappen/DidierMeuwly/ (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Klaas Slooten | Nederlands Forensisch Instituut
  identificaties bij onder meer grote rampen In samenwerking met de VU richt Slooten zich onder meer op het optimaliseren van zoekstrategieën in forensische DNA databanken waaronder het bepalen van de meest efficiënte methode voor familial searching Naast zijn onderzoek verzorgt Slooten voor het VU Honours Programme het college The use of statistics in legal court cases samen met Ronald Meester Slooten gaat in de toekomst meer onderwijs geven Curriculum vitae Klaas Slooten 1974 studeerde Wiskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift A combinatorial generalization of the Springer correspondence for classical type Daarna was hij hij postdoc aan de Université de Marne la Vallée het Mittag Leffler Instituut Zweden en het Institut pour Hautes Études Scientifiques Frankrijk Slooten werkt sinds 2008 bij het Nederlands Forensisch Instituut NFI Levensloop 2005 2006 Universitair docent Wiskunde aan het Institut Camille Jordan Université Claude Bernard Lyon 1 2006 2008 Universitair docent aan de faculteit Wiskunde van de Universiteit Utrecht 2008 2009 Statisticus bij het NFI op afdeling Digitale Technologie en Biometrie 2008 heden Statisticus bij het NFI op de afdeling Humane Biologische Sporen en deskundige DNA verwantschapsonderzoek 2012 heden Wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling wiskunde

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/hoogleraarschappen/klaas_slooten/ (2015-10-21)
  Open archived version from archive