archive-nl.com » NL » F » FORENSISCHINSTITUUT.NL

Total: 560

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verbetering complex forensisch DNA-onderzoek | Nederlands Forensisch Instituut
  complexiteit wordt verder verhoogd als het celmateriaal van een slachtoffer en of een verdachte in een ongunstige verhouding gemengd is met celmateriaal van andere personen Dit is vaak het geval bij bemonstering van intieme delen in zedenzaken waarbij meestal veel meer celmateriaal van het slachtoffer wordt aangetroffen dan van de dader Dit resulteert doorgaans in onvolledige DNA mengprofielen die vaak niet geschikt zijn voor opname in en vergelijking met de DNA databank en die veelal een lage bewijswaarde hebben Vergroten bewijswaarde Benschops studie naar het optimaliseren van het onderzoek aan dergelijke complexe DNA sporen is een belangrijke stap naar het vergroten van deze bewijswaarde Aanpassing onderzoeksset zedendelicten Een van de praktische resultaten van het promotieonderzoek is de vervanging van materialen in de landelijk gebruikte onderzoeksset voor zedendelicten Met deze set worden bij slachtoffers en verdachten van zedendelicten sporen verzameld In de onderzoeksset zijn de standaard katoenen wattenstaafjes die werden gebruikt voor de lichaamsbemonsteringen vervangen door nylon flocked swabs Uit Benschops onderzoek blijkt dat met deze swabs het celmateriaal effectiever kan worden verzameld Het celmateriaal is kwalitatief beter dan het celmateriaal dat werd veiliggesteld met de katoenen wattenstaafjes Hierdoor is het microscopisch onderzoek minder tijdrovend en is de detectie van mannelijke cellen eenvoudiger De aanpassing van de onderzoeksset voor zedendelicten zorgt voor betere DNA resultaten Minimale hoeveelheid celmateriaal Benschops bevindingen leidden daarnaast tot de ontwikkeling en toepassing van een robuuste en betrouwbare strategie voor de interpretatie van DNA profielen die verkregen zijn van een minimale hoeveelheid celmateriaal Deze strategie blijkt ook geschikt als het celmateriaal gemengd is met celmateriaal van andere personen Als basis voor de studie bereidde Benschop complexe DNA mengels waarmee ze complexe DNA mengprofielen produceerde In een vervolgstudie bootste ze zaken na door referentie DNA profielen van een hypothetisch slachtoffer en een hypothetische verdachte aan deze geproduceerde DNA

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2012/verbetering-complex-forensisch-dna-onderzoek.aspx (2015-10-21)
  Open archived version from archive


 • Digitaal loket voor DNA-opdrachten | Nederlands Forensisch Instituut
  doel de informatie uitwisseling tussen het OM en het NFI voor DNA onderzoek te digitaliseren Door de opdracht en verdere verwerking van DNA onderzoek te digitaliseren worden allerlei handelingen overbodig en is de kans op administratieve fouten kleiner DNA Veroordeelden In januari 2011 is de eerste stap gezet voor DNA Veroordeelden opdrachten tot DNA onderzoek komen digitaal bij het NFI binnen het onderzoeksresultaat wordt digitaal naar het OM verstuurd Vanaf

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2012/digitaal-loket-voor-dna-opdrachten.aspx (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • NFI participeert in 6 projecten NWO Forensic Science | Nederlands Forensisch Instituut
  Wetenschappelijk Onderzoek negen onderzoeksprojecten op het gebied van forensisch onderzoek gaat financieren Het Nederlands Forensisch Instituut NFI is bij zes daarvan betrokken De NWO trekt voor de negen gehonoreerde onderzoeken in totaal 3 5 miljoen euro uit Projecten De projecten waarin het NFI participeert zijn Familial Searching Semantic Search in E Discovery COMFOR chemical profiling Estimating trace deposition time using circadian biomarkers Combining evidence in legal forensic casework Forensic Face

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/nfi-participeert-in-6-projecten-nwo-forensic-science.aspx (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • NFI ontmaskert samenstelling spoor | Nederlands Forensisch Instituut
  de vingernagels van de verdachte kan DNA onderzoek alleen uitsluitsel geven over of er DNA van het slachtoffer in dit spoor aanwezig is Met RNA celtypering kan daarnaast worden bepaald of er vaginale cellen en of huidcellen van het slachtoffer aanwezig zijn in dit spoor Mede op basis hiervan kan worden bepaald of het aannemelijk is dat de verdachte het slachtoffer wel of niet inwendig heeft betast Doordat RNA celtypering intiem vrouwelijk celmateriaal en huidcellen herkent maakt deze methode het voor het eerst mogelijk dergelijk forensisch onderzoek uit te voeren Objectiveren De volledigheid van RNA celtypering zorgt er bovendien voor dat er geen onderzoekskeuzes nodig zijn die ingegeven worden door contextinformatie In het verleden kon de aanwezigheid van bloed sperma en speeksel alleen met drie aparte testen worden onderzocht Welke testen in welke volgorde werden uitgevoerd werd bepaald op basis van de hypothesen van de politie over wat er zich mogelijk op een plaats delict had afgespeeld en de beschikbare hoeveelheid onderzoeksmateriaal Dit behoort nu tot de verleden tijd Met RNA celtypering wordt in één keer de aanwezigheid van bloed sperma speeksel huidcellen vaginale cellen en menstrueel bloed getest De nieuwe methode heeft de uitvoering van het onderzoek verder geobjectiveerd legt Titia Sijen uit Hoofd Research en Development op de afdeling Humane Biologische Sporen van het NFI Sijen De innovatiekracht van het NFI is groot Deze nieuwe ontwikkeling komt ongeveer een jaar na DNA 6 uur waarmee het mogelijk werd sneller forensisch DNA onderzoek te doen dan ooit tevoren in de wereld Het NFI blijft zich richten op innovatie van de onderzoeksmethoden en technieken maar ook van de producten zelf zoals in dit geval RNA Het menselijk lichaam bestaat uit miljoenen cellen van allerlei typen Zo bevat een lichaam onder meer huidcellen bloedcellen en speekselcellen Al deze cellen bevatten binnen

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/nfi-ontmaskert-samenstelling-spoor.aspx (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Berichtgeving in Telegraaf over 'fouten' NFI slaat plank mis | Nederlands Forensisch Instituut
  Opstelten Vandaag heeft hij hierop in een brief gereageerd Forensisch DNA onderzoek is een relatief nieuw instrument in de opsporing en vervolging Het belang ervan is de afgelopen jaren sterk toegenomen Bovendien is het technologisch complex en vinden continu innovaties plaats waardoor de mogelijkheden worden vergroot Vertrouwen is dan van groot belang Het NFI hecht er daarom aan om misverstanden en onjuistheden te adresseren In het bijgaande document wordt nader

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/berichtgeving-in-telegraaf-over-fouten-nfi-slaat-plank-mis.aspx (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Berichtgeving Telegraaf onjuist | Nederlands Forensisch Instituut
  verder dat het NFI heeft geweigerd het DNA profiel dat DNA onderzoek door het NFI aan sporen op het lichaam van het slachtoffer opleverde aan IFS te verstrekken Het NFI mag stukken van overtuiging en onderzoeksgegevens echter niet zomaar aan derden verstrekken Hiervoor is een opdracht van het Openbaar Ministerie of de rechtbank nodig Het komt vaak voor dat het NFI de opdracht krijgt stukken te leveren aan andere forensische dienstverleners Het NFI geeft hier vanzelfsprekend gevolg aan In de zaak Vaatstra is een dergelijke opdracht echter niet verstrekt door het OM Het door IFS opgemaakte rapport in de zaak Vaatstra is door het OM voor inhoudelijke beoordeling aangeboden aan het NFI Het NFI concludeerde onder meer dat de DNA kenmerken in het rapport van IFS niet geschikt waren voor betrouwbare vergelijking van DNA profielen De door IFS aangetroffen profielen voldeden niet aan de criteria voor een betrouwbare vergelijking Deze bevindingen heeft het NFI aan politie en OM gerapporteerd De nu door de Telegraaf voorgestelde gang van zaken staat hiermee in schril contrast Zaak Bindi In het artikel over de zaak Bindi 12 september 2011 wordt de suggestie gewekt dat het NFI onzorgvuldig is omgegaan met een daderspoor waardoor dit spoor vermengd is geraakt met dat van een van de rechercheurs die op de plaats delict aanwezig waren Ook dit is onjuist Van vermenging door het NFI is geen sprake Politiemensen zijn in Nederland niet verplicht om hun DNA aan te bieden voor de eliminatiedatabank Hierdoor is het zoals in de zaak Bindi onmogelijk voor het NFI of andere forensisch onderzoekers om potentiële dadersporen te onderscheiden van celmateriaal dat op de plaats delict is achtergelaten door politiemensen Het NFI heeft een DNA spoor onderzocht dat door de politie als potentieel daderspoor werd aangemerkt en werd aangeleverd voor onderzoek Er is

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/berichtgeving-telegraaf-onjuist.aspx (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • NFI: jaarlijks inzage in aard meldingen en correcties DNA-onderzoek | Nederlands Forensisch Instituut
  de afgelopen jaren sterk is toegenomen en vertrouwen in het werk van forensische laboratoria van groot belang is hebben verschillende partijen waaronder De Telegraaf door middel van een WOB verzoek belangstelling getoond voor uitvoeriger informatie Daarom heeft het NFI besloten deze informatie voortaan jaarlijks te publiceren te beginnen met het overzicht van 2010 Eerdere overzichten zijn op aanvraag beschikbaar Het NFI is vooralsnog het enige laboratorium in Nederland dat gedetailleerd inzage geeft in afwijkingen fouten en correctiemaatregelen bij forensisch DNA onderzoek Overzichten van afwijkingen en correctiemaatregelen In elke stap van het DNA onderzoek heeft het NFI controlestappen ingebouwd om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen Als bij een van deze controlestappen een afwijking of fout wordt geconstateerd dan worden zonodig corrigerende maatregelen getroffen Zowel de afwijkingen en fouten als de corrigerende maatregelen worden geregistreerd De lijsten die het NFI nu publiceert zijn daar een samenvatting van Het doel van dit alles is het corrigeren van mogelijke fouten en het verder verbeteren van processen De totalen zoals gemeld in de jaarverslagen komen tot stand door alle meldingen op te tellen die in het kader van het kwaliteitssyteem zijn verzameld De meldingsoverzichten geven zo een indruk van de vele controlemomenten bij

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/nfi-jaarlijks-inzage-in-aard-meldingen-en-correcties-dna-onderzoek.aspx (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Aantal DNA-profielen in databank veel groter | Nederlands Forensisch Instituut
  van 11 000 profielen van personen dat in de DNA databank opgenomen zou zijn Dit aantal is dus niet correct het werkelijke aantal is ruim het tienvoudige hiervan Matches Een spoor dat in de DNA databank komt heeft een gemiddelde kans van 43 procent om vroeg of laat een match te geven met een persoon Soms is dat meteen bij opname in de databank soms pas na vele jaren Gemiddeld gebeurt het 65 keer per week dat een nieuw DNA profiel overeenkomt met een DNA profiel dat al in de databank aanwezig is Dit betreft spoor persoon matches Matches die in het verleden veel media aandacht kregen zijn de match die in de Puttense moordzaak tot een aanhouding leidde de match die leidde naar een verdachte in zaak van Andrea Luten en de match naar de verdachte in de zaak van het Rozenmeisje Profielen De Nederlandse DNA databank voor strafzaken bevat DNA profielen van verdachten veroordeelden ex gedetineerden op vrijwillige basis overleden slachtoffers en van sporen die op een plaats delict PD zijn aangetroffen Een DNA profiel van een persoon wordt in de DNA databank opgenomen wanneer de persoon verdacht wordt van of veroordeeld is voor een misdrijf waarvoor voorlopige

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/aantal-dna-profielen-in-databank-veel-groter.aspx (2015-10-21)
  Open archived version from archive