archive-nl.com » NL » F » FORENSISCHINSTITUUT.NL

Total: 560

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Internationale testfase CrashCube van start | Nederlands Forensisch Instituut
  De elektronica in moderne auto s meet en regelt de situatie van een auto voortdurend Onderdelen die kapot gaan bijvoorbeeld tijdens een ongeval worden door deze elektronica doorgaans geregistreerd als storing Soms worden er ook extra gegevens opgeslagen over de toestand van de auto op het moment dat het onderdeel kapot ging Deze informatie kan van groot belang zijn bij het achterhalen van wat er tijdens een ongeval is gebeurd Validatie NFI Het NFI valideert de CrashCube door te onderzoeken of de gegevens die de CrashCube uitleest overeenkomen met de daadwerkelijke toestand van de auto Doordat de automarkt constant in ontwikkeling is zal de ontwikkeling en de validatie van de CrashCube dit ook zijn De validatie door het NFI zal zich in eerste instantie richten op de huidige modellen die met de CrashCube kunnen worden uitgelezen Daarnaast zal het NFI bij de forensische verkeersongevallenanalyse gebruik maken van de gegevens die de CrashCube uitleest Ontwikkeling verkeersongevallenonderzoek Het verkeersongevallenonderzoek is de laatste jaren sterk in ontwikkeling Berekeningen op grond van de ontstane schade en de sporen op de weg vormen de basis voor de ongevallenanalyse Steeds vaker zijn er echter digitale gegevens beschikbaar die de auto zelf tijdens de botsing heeft geregistreerd Door het gebruik van de CrashCube verwachten we een sterke toename van de beschikbaarheid van zulke data Het NFI juicht die ontwikkeling toe en werkt aan een solide basis voor de interpretatie van deze gegevens licht Kees Möhring toe directeur externe relaties van het NFI VINCube Naast de testfase van de CrashCube start ook de testfase van de VINCube de nieuwe techniek in de strijd tegen de voertuigcriminaliteit Het apparaat kan gestolen auto s of onderdelen van auto s beter opsporen doordat het de elektronische voertuigidentificatienummers VIN kan lezen Deze nummers wordt ook wel frame of chassisnummers genoemd Alle voertuigen

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/internationale-testfase-crashcube-van-start.aspx?cp=119&cs=56161 (2015-10-21)
  Open archived version from archive


 • Samenwerking NFI, NWO en National Institute of Justice | Nederlands Forensisch Instituut
  de levertijden aanzienlijk te verkorten Uitwisseling In eerste instantie beslaat de overeenkomst vooral het uitwisselen van wetenschappelijke kennis en technologie Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om samen te werken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling research development R D Daartoe zullen NFI en NIJ samen met de NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op het samenbrengen van wetenschappers en professionals in de

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/samenwerking-nfi-nwo-en-national-institute-of-justice.aspx?cp=119&cs=56161 (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • NFI lanceert nationale digitale explosievendatabase | Nederlands Forensisch Instituut
  het bomdatasysteem opgenomen De politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD de Koninklijke marechaussee Kmar en het NFI zijn de vier grootste gebruikers van het BDS Crisisbeheersing en terrorismebestrijding ondersteunen De uitwisseling van technische en gevalideerde informatie ondersteunt crisisbeheersing en terrorismebestrijding Wanneer het gaat om de veiligheid van burgers hulpverleners en kritieke objecten moet zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikt kunnen worden Dit is een van de harde lessen van verschillende incidenten en aanslagen zowel nationaal en internationaal legt Erik Akerboom uit Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Inschatten van risico s versnellen Met behulp van smartphones en tablets kan op een plaats delict informatie direct aan de database worden toegevoegd en worden opgevraagd Op deze manier worden de gegevens realtime gedeeld met inter nationale collega s Het systeem maakt het zo mogelijk de uiterlijke kenmerken van een aangetroffen potentieel explosief direct te vergelijken met elders gevonden potentiële explosieven Het BDS ontsluit informatie voor opsporing en maakt het leggen van verbanden tussen verschillende onderzoeken mogelijk Ook kan de politie die meestal als eerste aanwezig is bij dergelijke incidenten direct foto s van de situatie aan de bomdatabase toevoegen en automatisch delen met de EOD Dit geeft de EOD een duidelijk beeld van de omstandigheden Het proces van het inschatten van risico s het bepalen van de ernst van de situatie en de te nemen acties wordt hierdoor aanzienlijk versneld De kans op een te grote of te kleine inzet van mensen middelen en maatregelen wordt met de beschikbare informatie geminimaliseerd Dit resulteert in veiliger efficiënter en beter onderbouwd handelen Anticiperen op nieuwe trends Tegelijkertijd maakt de bundeling van informatie in het bomdatasysteem nieuwe trends zichtbaar Deze informatie is zeer bruikbaar bij het opstellen van nationale trend en dreigingsanalyses Ook voor forensisch onderzoek is deze kennis van groot belang Onderzoeksmethoden kunnen

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/nfi-lanceert-nationale-digitale-explosievendatabase.aspx?cp=119&cs=56161 (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Oefening CHEMSHIELD 2011 succesvol | Nederlands Forensisch Instituut
  papier en via elektronische communicatie geoefend in het samenwerken en informatie uitwisselen in een scenario van een chemische aanslag Internationale samenwerking In internationaal verband is geoefend door ruim 120 deelnemers uit verschillende sectoren waaronder chemische experts inlichtingendiensten en politie en douaneorganisaties Het doel van de oefening was het verkennen van de huidige internationale samenwerkingsverbanden het stimuleren van internationale intersectorale samenwerking het stimuleren van informatie uitwisseling het creëren van een vertrouwde

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/oefening-chemshield-2011-succesvol.aspx?cp=119&cs=56161 (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Professor Marjan Sjerps aanvaardt hoogleraarschap | Nederlands Forensisch Instituut
  de opsporing en in de rechtszaal Sjerps oratie begint waar de tv serie ophoudt namelijk bij de belangrijke vraag wat is de bewijskracht van de waarnemingen Deze vraag heeft alles te maken met waarschijnlijkheidsredenatie In de forensische statistiek is een raamwerk ontwikkeld het Bayesiaanse raamwerk waaruit volgt dat je bewijskracht kunt meten met het quotiënt van twee kansen Dit raamwerk is een denkwijze die algemeen toepasbaar is ook bijvoorbeeld in het juridische of medische domein Hiermee kan de bewijskracht op een gestructureerde en transparante manier worden bepaald Dit biedt grote voordelen in ingewikkelde situaties waarin bijvoorbeeld iemand juist op basis van het bewijsmateriaal als verdachte wordt geselecteerd of in situaties waarin het gaat om de bewijskracht van een combinatie van waarnemingen Het kunnen berekenen van de bewijskracht op basis van harde gegevens uit steekproeven databanken en experimenten leidt tot beter onderbouwde en meer objectieve conclusies Als dergelijke gegevens ontbreken is het raamwerk zeer nuttig als leidraad voor het opbouwen van de waarschijnlijkheidsredenatie in verbale termen Forensische Statistiek De leerstoel Forensische Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam die Sjerps de komende jaren zal bekleden is ondergebracht bij het Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde van de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica Het is voor forensisch onderzoek belangrijk om wetenschappelijk verankerd te zijn Voor het academisch onderwijs is de maatschappelijke relevantie een plus De combinatie van Sjerps hoogleraarschap met haar werk bij het NFI levert daarom een belangrijke meerwaarde op voor zowel de universiteit als het NFI Sjerps doet onderzoek naar de toepassingen van statistiek en kansrekening in de forensische wetenschappen en het strafrecht Het gaat hierbij om de interpretatie en evaluatie van forensisch bewijs Dit gebied wordt forensische statistiek genoemd Kernvragen van haar onderzoek zijn hoe kan een forensisch onderzoeker de bewijskracht van zijn onderzoeksresultaten bepalen Hoe kan hij deze

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/professor-marjan-sjerps-aanvaardt-hoogleraarschap.aspx?cp=119&cs=56161 (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • NFI-wetenschapper benoemd tot bijzonder hoogleraar Criminalistiek | Nederlands Forensisch Instituut
  in de forensische keten waaronder Openbaar Ministerie en politie academische kennisinstellingen en hightech bedrijven Zo komt externe kennis expertise en onderzoekscapaciteit beschikbaar voor het forensisch onderzoek Bijzonder hoogleraarposities zijn essentieel om samenwerking met de beste universiteiten tot stand te brengen en te bouwen aan een academisch forensisch onderzoeksprogramma in Nederland Met de benoeming van Berger wordt het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en het NFI verder verstevigd Het gezamenlijke onderzoeksprogramma zal zich met name richten op de criminalistiek en de wetenschappelijke onderbouwing objectivering en logisch correcte rapportage van forensische onderzoeksresultaten Dit zijn belangrijke strategische prioriteiten voor zowel het NFI als de internationale forensische gemeenschap In zijn werk als bijzonder hoogleraar Criminalistiek zal Berger tevens aandacht besteden aan de interpretatie en gebruik van forensisch onderzoek binnen de opsporing en in de rechtszaal Curriculum vitae Charles Berger 1968 promoveerde als natuurkundige aan de Universiteit Twente Na zijn promotie deed hij zes jaar lang ervaring op in het buitenland met projecten bij de Naval Research Labs de universiteiten van Californië en Bordeaux en de Ecole Normale Supérieure in Parijs In 2003 trad hij in dienst bij het NFI waar hij als forensisch documentdeskundige is opgeleid Als principal scientist ondersteunt hij de onderzoekers van

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/nfi-wetenschapper-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar-criminalistiek.aspx?cp=119&cs=56161 (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • Forensische techniek van de toekomst in CSI Lab | Nederlands Forensisch Instituut
  op te slaan en virtueel te onderzoeken Binnen CSI The Hague zijn onder meer een tablet en een virtual reality bril tot stand gekomen waarmee onderzoekers op een PD driedimensionale opnames kunnen maken en waaraan ze met augmented reality techniek bevindingen en opmerkingen kunnen toevoegen Ook zijn er camera s ontwikkeld die warmtesporen en bloedsporen vastleggen In het CSI Lab kunnen de gemaakte beelden worden geprojecteerd en bewaard Rechercheurs en forensisch onderzoekers kunnen daardoor lang nadat de echte plaats delict is vrijgegeven met gebruik van serious gaming technieken de PD virtueel onderzoeken en hypotheses testen Andro Vos namens het NFI projectleider van CSI The Hague Het digitaal en driedimensionaal opslaan van een plaats delict is niet alleen relevant voor de mensen die de PD onderzoeken maar het helpt Openbaar Ministerie rechters en advocaten ook om inzicht te krijgen in wat er mogelijk op de plaats delict is gebeurd Virtuele en fysieke trainingsmogelijkheden In het CSI Lab kunnen waarheidsgetrouwe scenario s virtueel gesimuleerd worden zodat mensen kunnen worden getraind in het toepassen van nieuwe en bestaande onderzoeksmethodes op een PD Naast de virtuele PD is er in het CSI Lab ook een echte PD gebouwd waardoor virtuele en fysieke trainingen gecombineerd kunnen worden Meer inzicht in complexiteit Bij onderzoek op de fysieke PD kan het gedrag van de forensisch onderzoekers gemonitord en geanalyseerd worden Vanuit de observatiekamer kunnen onder meer de hartslag en de looproutes van de aanwezigen worden gevolgd Deze informatie vergroot het inzicht in de complexiteit van het PD onderzoek Zo kunnen nieuwe opsporingsmethodes worden ontwikkeld en bestaande methodes verder worden verbeterd Toekomst samenbrengen en valideren In 2009 ging het project van start en inmiddels beschikken we over het CSI Lab de plek waar we de ontwikkelde technieken samenbrengen Daar zijn we trots op Maar we zijn nog niet

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/forensische-techniek-van-de-toekomst-in-csi-lab.aspx?cp=119&cs=56161 (2015-10-21)
  Open archived version from archive

 • NFI verlaagt levertijden met 90% | Nederlands Forensisch Instituut
  ongeveer 130 dagen In oktober 2011 is de levertijd gedaald tot gemiddeld 13 dagen Dit is precies 90 lager dan 5 jaar daarvoor Dit cijfer is inclusief de levertijden van complexe onderzoeksproducten en omvat alle 30 verschillende onderzoeksgebieden van het NFI De daling in de levertijden is gerealiseerd door een gerichte aanpak op drie fronten het wegwerken van de werkvoorraden invoering van efficiëntere processen en technologische innovatie Werkvoorraden In het verleden waren de levertijden van het NFI regelmatig onderwerp van discussie bij opdrachtgevers politie OM rechtspraak maar ook in de pers en de politiek In 2007 bedroeg de werkvoorraad ongeveer 18 000 zaken wat lange wachttijden veroorzaakte Om aan deze situatie een einde te maken is de productie verhoogd en zijn bovendien met politie en OM heldere afspraken gemaakt over het aantal te verwerken onderzoekaanvragen In het verleden bestonden dergelijke afspraken namelijk niet waardoor het aantal aanvragen voor forensisch onderzoek veel groter was dan het aantal onderzoeken dat het NFI kon leveren De afspraken worden jaarlijks vastgelegd in zogenaamde Service Level Agreements Processen Om de productieprocessen efficiënter te maken is het NFI in 2008 begonnen met een breed ontwikkelprogramma Door gebruik te maken van kwantitatieve analytische methoden bekend als Lean Six Sigma die ook in het bedrijfsleven gebruikt worden zijn veel productieprocessen binnen het NFI efficiënter en sneller geworden Dit resulteerde in het verkorten van de doorlooptijden met tientallen procenten De goede resultaten van deze methoden hebben inmiddels geleid tot initiatieven om bij OM politie en rechterlijke macht op een soortgelijke manier te werken aan de reductie van doorlooptijden en verbetering van organisatieprocessen Technologie Snelheid wordt steeds belangrijker in de forensische opsporing Daarom heeft het NFI al in 2008 het thema levertijdreductie hoog op de lijst van research developmentprioriteiten geplaatst In 2010 introduceerde het NFI naar aanleiding van signalen van

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/nfi-verlaagt-levertijden-met-90.aspx?cp=119&cs=56161 (2015-10-21)
  Open archived version from archive