archive-nl.com » NL » F » FORENSISCHINSTITUUT.NL

Total: 293

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Internationale testfase CrashCube van start | Nederlands Forensisch Instituut
  en regelt de situatie van een auto voortdurend Onderdelen die kapot gaan bijvoorbeeld tijdens een ongeval worden door deze elektronica doorgaans geregistreerd als storing Soms worden er ook extra gegevens opgeslagen over de toestand van de auto op het moment dat het onderdeel kapot ging Deze informatie kan van groot belang zijn bij het achterhalen van wat er tijdens een ongeval is gebeurd Validatie NFI Het NFI valideert de CrashCube door te onderzoeken of de gegevens die de CrashCube uitleest overeenkomen met de daadwerkelijke toestand van de auto Doordat de automarkt constant in ontwikkeling is zal de ontwikkeling en de validatie van de CrashCube dit ook zijn De validatie door het NFI zal zich in eerste instantie richten op de huidige modellen die met de CrashCube kunnen worden uitgelezen Daarnaast zal het NFI bij de forensische verkeersongevallenanalyse gebruik maken van de gegevens die de CrashCube uitleest Ontwikkeling verkeersongevallenonderzoek Het verkeersongevallenonderzoek is de laatste jaren sterk in ontwikkeling Berekeningen op grond van de ontstane schade en de sporen op de weg vormen de basis voor de ongevallenanalyse Steeds vaker zijn er echter digitale gegevens beschikbaar die de auto zelf tijdens de botsing heeft geregistreerd Door het gebruik van de CrashCube verwachten we een sterke toename van de beschikbaarheid van zulke data Het NFI juicht die ontwikkeling toe en werkt aan een solide basis voor de interpretatie van deze gegevens licht Kees Möhring toe directeur externe relaties van het NFI VINCube Naast de testfase van de CrashCube start ook de testfase van de VINCube de nieuwe techniek in de strijd tegen de voertuigcriminaliteit Het apparaat kan gestolen auto s of onderdelen van auto s beter opsporen doordat het de elektronische voertuigidentificatienummers VIN kan lezen Deze nummers wordt ook wel frame of chassisnummers genoemd Alle voertuigen wereldwijd zijn voorzien van dergelijk nummer Europese

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/internationale-testfase-crashcube-van-start.aspx?cp=119&cs=55898 (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • (On)mogelijkheden van biometrische toepassingen | Nederlands Forensisch Instituut
  van biometrische toepassingen zoals vingerafdrukken irisscans en gezichtsvergelijking Hoewel er op het gebied van biometrie technologisch steeds meer mogelijk is zijn betrouwbare geautomatiseerde toepassingen nog ver weg Veel apparatuur is relatief makkelijk te misleiden en de resultaten met name bij ongecontroleerde omstandigheden zijn vaak niet betrouwbaar genoeg Het is daarom noodzakelijk om het forensisch bewustzijn van bedrijven en de overheid te vergroten In dat kader levert het NFI op verzoek

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/%28on%29mogelijkheden-van-biometrische-toepassingen.aspx?cp=119&cs=55898 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • Een moord oplossen in één lesuur | Nederlands Forensisch Instituut
  Field Lab in Den Haag De dag na deze feestelijke aftrap ontvangen alle middelbare scholen de interessante les die op een spannende manier laat zien wat leerlingen met het vak wiskunde kunnen bereiken Moordzaak Het lespakket bestaat uit een reconstructiefilm van een moordzaak een poster en uitwerkbladen In de film vraagt de forensische opsporing hulp bij het oplossen van het misdrijf Tot slot moeten de leerlingen uitrekenen hoe de moord

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/een-moord-oplossen-in-een-lesuur.aspx?cp=119&cs=55898 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • NFI lanceert nationale digitale explosievendatabase | Nederlands Forensisch Instituut
  Opruimingsdienst Defensie EOD de Koninklijke marechaussee Kmar en het NFI zijn de vier grootste gebruikers van het BDS Crisisbeheersing en terrorismebestrijding ondersteunen De uitwisseling van technische en gevalideerde informatie ondersteunt crisisbeheersing en terrorismebestrijding Wanneer het gaat om de veiligheid van burgers hulpverleners en kritieke objecten moet zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikt kunnen worden Dit is een van de harde lessen van verschillende incidenten en aanslagen zowel nationaal en internationaal legt Erik Akerboom uit Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Inschatten van risico s versnellen Met behulp van smartphones en tablets kan op een plaats delict informatie direct aan de database worden toegevoegd en worden opgevraagd Op deze manier worden de gegevens realtime gedeeld met inter nationale collega s Het systeem maakt het zo mogelijk de uiterlijke kenmerken van een aangetroffen potentieel explosief direct te vergelijken met elders gevonden potentiële explosieven Het BDS ontsluit informatie voor opsporing en maakt het leggen van verbanden tussen verschillende onderzoeken mogelijk Ook kan de politie die meestal als eerste aanwezig is bij dergelijke incidenten direct foto s van de situatie aan de bomdatabase toevoegen en automatisch delen met de EOD Dit geeft de EOD een duidelijk beeld van de omstandigheden Het proces van het inschatten van risico s het bepalen van de ernst van de situatie en de te nemen acties wordt hierdoor aanzienlijk versneld De kans op een te grote of te kleine inzet van mensen middelen en maatregelen wordt met de beschikbare informatie geminimaliseerd Dit resulteert in veiliger efficiënter en beter onderbouwd handelen Anticiperen op nieuwe trends Tegelijkertijd maakt de bundeling van informatie in het bomdatasysteem nieuwe trends zichtbaar Deze informatie is zeer bruikbaar bij het opstellen van nationale trend en dreigingsanalyses Ook voor forensisch onderzoek is deze kennis van groot belang Onderzoeksmethoden kunnen op basis van de laatste informatie aangescherpt

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/nfi-lanceert-nationale-digitale-explosievendatabase.aspx?cp=119&cs=55898 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • Oefening CHEMSHIELD 2011 succesvol | Nederlands Forensisch Instituut
  samenwerken en informatie uitwisselen in een scenario van een chemische aanslag Internationale samenwerking In internationaal verband is geoefend door ruim 120 deelnemers uit verschillende sectoren waaronder chemische experts inlichtingendiensten en politie en douaneorganisaties Het doel van de oefening was het verkennen van de huidige internationale samenwerkingsverbanden het stimuleren van internationale intersectorale samenwerking het stimuleren van informatie uitwisseling het creëren van een vertrouwde gemeenschap NFI Field Lab Het NFI Field Lab

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/oefening-chemshield-2011-succesvol.aspx?cp=119&cs=55898 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • NFI publiceert externe onderzoeken | Nederlands Forensisch Instituut
  NFI gebruikt de RvA rapporten en de interne controles om de kwaliteit van het forensisch onderzoek aan te scherpen Het NFI is van mening dat het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers vooral ten aanzien van procedurele procesmatige en administratieve aspecten verder verbeterd moet worden Vakinhoudelijk gedreven professionals die primair gericht zijn op de kwaliteit van het onderzoek hebben van nature minder affiniteit met administratieve processen De afgelopen jaren zijn forse stappen gezet Zo is het procesmanagement grondig aangepakt met als gevolg een daling van de levertijden met 90 Ook zijn de administratie en logistiek sterk verbeterd en wordt de naleving van de kwaliteitsprotocollen intensiever aangestuurd Toch ziet het NFI nog ruimte voor verbetering bij voorbeeld met betrekking tot de snelheid en grondigheid waarmee geconstateerde afwijkingen worden opgelost Het instituut heeft zichzelf ook voor de komende jaren ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van deze aspecten Inhoud RvA onderzoeken De RvA rapporteert type A en type B afwijkingen in het forensisch onderzoek Type A is relatief ernstig vakbekwaamheid of kwaliteitssystemen onder de maat en moet daarom direct worden gecorrigeerd Sinds de invoering van de audits 13 jaar geleden is bij het NFI éénmaal een type A geconstateerd Dat was in 1999 De afwijking is tijdens de beoordeling verholpen Het betrof de veiligheid van een medewerker bij de afdeling explosieven Bij een type B afwijking krijgt het NFI drie maanden de tijd voor verbetering De gevonden afwijkingen vormen geen direct risico voor de kwaliteit Ze hadden onder meer betrekking op de kalibratie van apparatuur het niet up to date zijn van cv s typefouten ventilatieproblemen het afwijkend gebruik van terminologie procedures die niet zijn vastgelegd en de niet tijdige implementatie van corrigerende maatregelen Op basis van de bevindingen kan het RvA auditteam adviseren de accreditatie van het NFI te schorsen of in te trekken Alleen

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/nfi-publiceert-externe-onderzoeken.aspx?cp=119&cs=55898 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • Automerkherkennend onderzoek in politievakblad Blauw | Nederlands Forensisch Instituut
  nummer van het politievakblad Blauw staat een achtergrondartikel over dit forensisch verfonderzoek dat mogelijk is bij het Nederlands Forensisch Instituut NFI Het NFI onderzoek is gericht op kleur laagopbouw en chemische samenstelling Het vergelijkend verfonderzoek volgt vaak na merkherkennend onderzoek om een verband aan te tonen tussen de verf van het spoor en de lak op de verdachte auto Huisverven Naast autolakken onderzoekt het NFI ook andere soorten verven Verven

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/automerkherkennend-onderzoek-in-politievakblad-blauw.aspx?cp=119&cs=55898 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • Professor Marjan Sjerps aanvaardt hoogleraarschap | Nederlands Forensisch Instituut
  begint waar de tv serie ophoudt namelijk bij de belangrijke vraag wat is de bewijskracht van de waarnemingen Deze vraag heeft alles te maken met waarschijnlijkheidsredenatie In de forensische statistiek is een raamwerk ontwikkeld het Bayesiaanse raamwerk waaruit volgt dat je bewijskracht kunt meten met het quotiënt van twee kansen Dit raamwerk is een denkwijze die algemeen toepasbaar is ook bijvoorbeeld in het juridische of medische domein Hiermee kan de bewijskracht op een gestructureerde en transparante manier worden bepaald Dit biedt grote voordelen in ingewikkelde situaties waarin bijvoorbeeld iemand juist op basis van het bewijsmateriaal als verdachte wordt geselecteerd of in situaties waarin het gaat om de bewijskracht van een combinatie van waarnemingen Het kunnen berekenen van de bewijskracht op basis van harde gegevens uit steekproeven databanken en experimenten leidt tot beter onderbouwde en meer objectieve conclusies Als dergelijke gegevens ontbreken is het raamwerk zeer nuttig als leidraad voor het opbouwen van de waarschijnlijkheidsredenatie in verbale termen Forensische Statistiek De leerstoel Forensische Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam die Sjerps de komende jaren zal bekleden is ondergebracht bij het Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde van de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica Het is voor forensisch onderzoek belangrijk om wetenschappelijk verankerd te zijn Voor het academisch onderwijs is de maatschappelijke relevantie een plus De combinatie van Sjerps hoogleraarschap met haar werk bij het NFI levert daarom een belangrijke meerwaarde op voor zowel de universiteit als het NFI Sjerps doet onderzoek naar de toepassingen van statistiek en kansrekening in de forensische wetenschappen en het strafrecht Het gaat hierbij om de interpretatie en evaluatie van forensisch bewijs Dit gebied wordt forensische statistiek genoemd Kernvragen van haar onderzoek zijn hoe kan een forensisch onderzoeker de bewijskracht van zijn onderzoeksresultaten bepalen Hoe kan hij deze bewijskracht vervolgens rapporteren aan politie of justitie Wat

  Original URL path: http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2011/professor-marjan-sjerps-aanvaardt-hoogleraarschap.aspx?cp=119&cs=55898 (2015-10-22)
  Open archived version from archive