archive-nl.com » NL » F » FRANCHISEPLUS.NL

Total: 870

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jan-Willem Kolenbrander: Goodwill bij franchise? Jazeker!
  punt van maken om in dat geval de franchisenemer een reële vergoeding voor zijn onderneming aan te bieden inclusief eventuele goodwill zijn er ook franchisegevers die van mening zijn dat zij naast een vergoeding voor activa als handelsvoorraad en inventaris nimmer enig aanvullend bedrag verschuldigd zijn voor goodwill of anderszins In hun visie is het volledig aan de kracht van de franchiseformule en de bekendheid van het merk te danken dat de franchisenemer een hopelijk goed renderende onderneming heeft kunnen exploiteren En aangezien dat juist elementen zijn die enkel aan de franchisegever te danken zouden zijn hoeft een franchisegever dus nooit een aanvullende vergoeding aan de franchisenemer te voldoen In het verlengde daarvan kan de franchisegever ook het standpunt innemen dat enige aanvullende vergoeding bij verkoop van de onderneming ook niet redelijk zou zijn omdat de franchisenemer de afgelopen contractperiode al voldoende profijt heeft gehad lees inkomsten verkregen uit de exploitatie van de gefranchisede winkel Een aanvullende beloning zou dan ook niet aan de orde zijn Vergoeding goodwill reëel Voornoemde argumenten overtuigen niet om meerdere redenen Over het algemeen wordt aanvaard dat het succes van een onderneming voor een groot gedeelte is te danken aan de spreekwoordelijke vent in de tent of vrouw in het gebouw Niet geheel verrassend dan ook is het recente onderzoek van Marshoek en EFMI Business School waaruit blijkt dat de kwaliteit van een franchisenemer van grotere invloed is op de financiële resultaten van zijn winkel dan de formule waarbij deze franchisenemer aangesloten is zie hier Het gaat bij de exploitatie van een gefranchisede onderneming dus zeker niet alleen om de kracht van de formule en de bekendheid van het merk maar vooral ook om de kwaliteiten van de ondernemer Ook zonder voornoemd onderzoek had deze conclusie overigens getrokken kunnen worden Als het argument juist zou zijn dat het succes van een franchisenemer enkel te danken zou zijn aan de kracht van de formule dan zouden alle gefranchisede winkels van een bepaalde franchiseformule altijd dezelfde omzet genereren Zij maken immers allemaal gebruik van dezelfde formule en merk rechten en zouden dus ook dezelfde omzet kunnen behalen Zo werkt het echter niet Sterker nog als het alleen zou gaan om de kracht van de formule en niet om de kwaliteit van de ondernemer dan zou feitelijk elke franchisenemer die geen goed rendement weet te behalen moeten kunnen aankloppen bij zijn franchisegever omdat de formule niet krachtig genoeg is Dat standpunt zal echter door weinig franchisegevers geaccepteerd worden Verder zou een postcontractueel non concurrentiebeding tot grote hoogte overbodig zijn in veel franchiseovereenkomsten in die visie omdat een franchisegever na het einde van de samenwerking toch niets te duchten heeft van een ex franchisenemer die onder eigen naam een concurrerende onderneming wil gaan exploiteren Omdat de ex franchisenemer geen gebruik meer kan maken van de formule en de bekendheid van het merk zal een dergelijke concurrerende onderneming weinig kans op succes kennen Ook hier geldt weinig franchisegevers zullen dat standpunt accepteren en het non concurrentiebeding verwijderen uit de franchiseovereenkomst

  Original URL path: http://www.franchiseplus.nl/nieuws/Jan-Willem-Kolenbrander:-Goodwill-bij-franchise?-Jazeker.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Henk Meijer: Internet of Things (IoT): 'Een nieuwe revolutie op komst!'
  Processen die data verwerken zijn sterk verbeterd en betaalbaar geworden Smartphones zijn de toegangspoort tot IoT Wi Fi is overal Big Data wordt steeds beter handelbaar en inzichtelijk IPv6 technisch maar van 32 bits naar 128 bits Wat kunnen we ermee Er wordt van alles geroepen maar wat er straks allemaal mogelijk wordt is nog lang niet duidelijk Zie het als de uitvinding van de PC of 3D printer Pas toen het apparaat er was kwam de industrie met toepassingen die steeds innovatiever werden Zo ook met IoT we kunnen in de nabije toekomst nog een hoop verwachten Het zal zeker ons alledaagse leven sterk gaan beïnvloeden Om toepassingen te verzinnen voor IoT schreef Intel CEO Brian Krzanich de wedstrijd Make It Wearable uit De winnaar kreeg 500 000 Daaruit kwamen verschillende interessante concepten met dank aan robblaauboer van Frankwatching die laten zien dat IoT veel verder gaat dan het verzamelen van de gegevens van workouts en trainingen Dat lijkt Overtoom wel IoT zorgt allereerst voor betere inzichten in lopende processen Op welke locatie bevinden zich bepaalde zaken Bijvoorbeeld de bierkratten van Heineken Als zo n kratje is uitgerust met een sensor krijgt Heineken direct inzichtelijk waar zo n krat is en welke weg deze volgt Verder zullen processen beter geanalyseerd kunnen worden Zowel productie als logistieke processen kunnen daardoor verder geoptimaliseerd worden In het voorbeeld van Heineken kan de brouwerij precies zien waar volle en lege kratjes staan zodat de productie en logistiek hierop kunnen worden aangepast Waarschijnlijk zal Heineken met minder kratjes kunnen volstaan doordat de verspreiding wordt geoptimaliseerd Diagnostiek van je apparaat Je weet wanneer iets stuk dreigt te gaan of vervangen moet worden Heineken zou kunnen zien dat bepaalde voorraden op raken en al bier kunnen verzenden zodat de klant niet misgrijpt De reclame van Overtoom uit de jaren tachtig begint waarheid te worden jij pakt de telefoon om een bestelling door te bellen en vrijwel gelijktijdig gaat de deurbel Maar ook het garagebedrijf zal je gaan bellen dat volgende week je distributiesnaar zal klappen en dat er dus morgen een afspraak voor je is geregeld Autofabrikant Tesla werkt al op een dergelijke manier Of nog extremer je wordt gebeld door het ziekenhuis dat je morgen een hartaanval zal krijgen en of je dus even wilt langskomen Grotendeels zullen de toepassingen er zijn om het leefcomfort en gebruiksgemak te verhogen Je gaat pas naar de garage als er een probleem zal ontstaan aan je auto Je bent al bij de dokter voordat je ziek wordt je ijskast wordt aangevuld voordat je misgrijpt enzovoorts Zowel de consument als de industrie zal profiteren van deze nieuwe toepassingen Retail Wie zal er nu het meest gaan profiteren De inschatting is toch dat dit vooral de retail zal zijn onderzoek PWC De veronderstelling dat retail geen toekomst meer heeft lijkt voorbarig De relatie tussen koper en verkoper wordt bij het nieuwe winkelen steeds belangrijker Hoge service en persoonlijke benadering zijn essentieel bij het nieuwe winkelen IoT versterkt dit met het

  Original URL path: http://www.franchiseplus.nl/nieuws/Henk-Meijer:-Internet-of-Things-IoT:-Een-nieuwe-revolutie-op-komst.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Mr. A.C. van Engel: Redelijke termijn bij opzeggen duurovereenkomst
  gerechtigd een Doe het zelf formule te exploiteren Gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst heeft de franchisegever zijn rechten overgedragen aan een derde partij Z Partij Z werd vervolgens de nieuwe franchisegever met een geheel nieuwe Doe het zelf formule Partij Z heeft met alle overgenomen franchisenemers nieuwe franchiseovereenkomsten gesloten onder veel gunstigere voorwaarden Eén van de voorwaarden die verschilde met de oude franchiseovereenkomst was de looptijd In de nieuwe franchiseovereenkomst was een looptijd overeengekomen van 5 jaren met een opzegtermijn van 6 maanden Franchisenemer heeft aan het einde van de looptijd de franchiseovereenkomst opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn Zij heeft zich daarbij gebaseerd op de overeenkomst van een collega franchisenemer omdat zij zelf niet meer in het bezit was van haar franchiseovereenkomst De vorige franchisegever van X partij Y vordert in de onderhavige procedure een schadevergoeding wegens niet nakoming van de overeenkomst door X Zij stelt onder meer dat er geen nieuwe franchiseovereenkomst is gesloten met X en dat de oude franchiseovereenkomst nog van toepassing is X betwist dit en stelt onder meer dat ook al zou er geen nieuwe franchiseovereenkomst gesloten zijn tussen haar en Z de oude overeenkomst tussen haar en Y niet meer van toepassing is Ten eerste was de oude formule geëindigd en ten tweede was er sprake van een andere contractspartij namelijk franchisegever Z Voorts golden er onder de nieuwe franchiseovereenkomst volstrekt andere voor de franchisenemers veel gunstigere voorwaarden die ook op X van toepassing waren Tot slot stelt X dat in het geval er geen nieuwe looptijd is overeengekomen er sprake is van een duurovereenkomst die kan worden opgezegd met inachtneming van de wet en de op dit punt bestaande jurisprudentie Gelet op de geldende jurisprudentie is het in overeenstemming met de redelijkheid en de billijkheid dat de overeenkomst kan worden

  Original URL path: http://www.franchiseplus.nl/nieuws/Mr-AC-van-Engel:-Redelijke-termijn-bij-opzeggen-duurovereenkomst.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nico van Eck: Franchise en onderhuur? Wees op uw hoede!
  stelde zich op het standpunt dat hij recht heeft op huurbescherming Het artikel over huurbeëindiging heeft hij vernietigd Dat artikel zou in strijd zijn met het dwingend recht Voor een dergelijke afwijkende bepaling had de verhuurder volgens hem goedkeuring moeten vragen aan de rechter Volgens verhuurder kwalificeert de wasstraat niet als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 290 BW detailhandelsruimte omdat het in de kern gaat om een machine waar auto s volautomatisch doorheen worden getrokken en dat het publiek niet mag betreden anders dan door in de auto te blijven zitten Alleen bij detailhandelsruimte heeft huurder het recht een afwijkend beding te vernietigen Het hof acht echter voldoende aannemelijk dat de wasstraat wel als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7 290 BW moet worden beschouwd Verhuurder heeft erkend dat om de wasinstallatie een stenen overkapping is gebouwd Voorts hoort bij het gebouw een kantoor en opslagruimte en worden daar autowasbeurten en abonnementen verkocht Volgens het hof staat vast dat verhuurder geen goedkeuring heeft verzocht voor afwijking van de dwingendrechtelijke bepalingen Dat huurder akkoord was met die afwijking doet daaraan volgens het hof niet af Het uitgangspunt van de wettelijke regeling is dat een rechterlijke toetsing vereist is ook indien de huurder akkoord is met het afwijkend beding Ook het verweer van verhuurder dat die goedkeuring niet nodig was omdat al eerder goedkeuring was verleend faalt volgens het hof De omstandigheden waren toen anders Toen huurde huurder ook nog een andere wasstraat van verhuurder Volgens de verhuurder staat de exploitatie van de autowasstraat voorop en niet de huur van de onroerende zaak Een en ander heeft volgens verhuurder hooguit tot gevolg dat huurder nog steeds huurt maar dat huurder geen schade lijdt omdat hij vanwege het eindigen van de franchiserelatie de wasstraat niet mag exploiteren De tussen huurder

  Original URL path: http://www.franchiseplus.nl/nieuws/Nico-van-Eck:-Franchise-en-onderhuur?-Wees-op-uw-hoede.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Guus Mineur: Bezwaar- en beroepsprocedures
  belang Zo worden de WGA uitkeringen tien jaar lang aan werkgevers toegerekend Dit gebeurt of via de publieke premie van de belastingdienst of indien de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA via de premie van de verzekeraar Maar ook de werknemer heeft er belang bij dat UWV de juiste weg bewandelt Als een medewerker twee jaar ziek is geweest vraagt hij een WIA uitkering aan bij UWV Vervolgens volgt er een beslissing van UWV UWV kan na twee jaar ziek zijn het volgende beslissen Geen uitkering medewerker is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt WGA uitkering medewerker is 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt of de medewerker is 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt maar er valt herstel te verwachten IVA uitkering medewerker is tussen de 80 en 100 procent blijvend arbeidsongeschikt Sinds 2014 hebben wij de deskundigheid in huis om bezwaar en beroepszaken in eigen beheer op te pakken De reden om dat te doen heeft te maken met de toename van beslissingen van UWV op onduidelijke of onjuiste gronden Een voorbeeld uit de praktijk UWV kent begin 2013 aan een werknemer een WGA uitkering toe op basis van een arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100 procent De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd De WGA loongerelateerde uitkering loopt tot augustus 2015 Het WGA dossier komt bij ons op de radar en inventarisatie en analyse vindt plaats De medisch adviseur kijkt naar de medische kant van de situatie en stelt dat er nog een behandeling ingreep mogelijk is maar dat het eindresultaat moeilijk is te voorspellen Vooral dat laatste kan een obstakel zijn voor het toekennen van een IVA uitkering Desondanks wordt er een gerichte IVA aanvraag bij UWV gedaan zowel op medische als arbeidsdeskundige gronden De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt dat werknemer nog mogelijkheden heeft voor arbeid en de arbeidsdeskundige

  Original URL path: http://www.franchiseplus.nl/nieuws/Guus-Mineur:-Bezwaar--en-beroepsprocedures.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Huib Burggraaf: Verpakken in crisistijd: van doggy bag tot zwarte shampoofles
  afgelopen jaren een veelgehoorde term Het tegengaan van verspilling hangt hier nauw mee samen In dit kader stond onder meer de houdbaarheidsdatum op verpakkingen ter discussie Verschillende onderzoeken tonen aan dat producten nog maanden na de THT datum gegeten kunnen worden Het gevolg van de THT datum laat zich gemakkelijk raden we gooien onnodig veel voedsel weg Daarop heeft Staatssecretaris Sharon Dijkstra een verzoek ingediend om de THT datum op producten die extreem lang houdbaar zijn af te schaffen Het gaat hierbij om producten zoals rijst pasta en koffie Portieverpakkingen Een ander initiatief in de strijd tegen voedselverspilling is het aanbieden van portieverpakkingen Volgens Het Voedingscentrum gooien consumenten vooral eten weg omdat de verpakking te groot is Meer rigoureus is het voorbeeld van het ontstaan van de verpakkingsloze supermarkten De gedachte is dat mensen precies de benodigde hoeveelheid kopen waardoor voedselverspilling wordt voorkomen Hieraan kleeft tevens een milieustandpunt waarbij de verpakking wordt neergezet als overbodige verspiller Een discussie waarover het laatste woord nog niet is gezegd maar dat voor nu terzijde Lokale producten Daarnaast stijgt de populariteit van lokale ambachtelijke producten Ook de verpakking doet aan deze trend mee De verpakking moet het pure ambachtelijke karakter van producten benadrukken Bijvoorbeeld door het gebruik van aardse tinten Opkomst van de doggy bag Stichting Natuur Milieu startte een Doggy bag campagne De verpakking in dit geval dus de doggy bag wordt ingezet in de strijd tegen voedselverspilling in de horeca Uit eten gaan kost geld en in tijden van een economische crisis is het natuurlijk ideaal om jezelf voor een tweede keer te trakteren op een heerlijke maaltijd Zwart verpakt Tot slot viel mijn oog op een opmerkelijk artikel op de website van HP De Tijd Hierin staat dat zwarte verpakkingen goed scoren tijdens een economische crisis Dit schijnt verband te houden

  Original URL path: http://www.franchiseplus.nl/nieuws/Huib-Burggraaf:-Verpakken-in-crisistijd:-van-doggy-bag-tot-zwarte-shampoofles.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Jos Burgers: Andere zienswijze op non-concurrentiebeding
  jl over het non concurrentiebeding Hij reageert daarin op een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam In deze uitspraak staat dat een franchisenemer van de Coffee Company bij de beëindiging van zijn franchisecontract mag worden gehouden aan een non concurrentiebeding Dit beding is bij het sluiten van het franchisecontract tussen partijen overeengekomen en is bedoeld ter bescherming van de knowhow die de franchisegever bij het sluiten van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer ter beschikking heeft gesteld Kan probeert met enige argumenten aan te tonen dat dit beding de ongelijke positie tussen franchisegever en franchisenemers versterkt Vooral zijn laatste argument waar Kan het arbeidsrecht erbij haalt overtuigt niet Het arbeidsrecht regelt immers de rechtsverhouding tussen een werkgever en zijn medewerkers Een klein onderdeel daarvan analoog van toepassing willen laten zijn op de rechtspositie tussen 2 zelfstandige ondernemers gaat mij erg ver Om ons een goed oordeel te kunnen vormen over dit beding moeten we kijken naar de strekking en het doel ervan Cruciaal in een franchiserelatie is de overdracht van knowhow De knowhow is een onmisbaar element voor het succesvol functioneren van een formule en vaak de reden dat een franchisenemer zich bij die formule wenst aan te sluiten Met deze knowhow dient derhalve zorgvuldig te worden omgegaan Ter bescherming daarvan mag de franchisegever dan ook een non concurrentiebeding opnemen dat na afloop van de overeenkomst gelding heeft echter slechts gedurende een periode van 1 jaar Voorts wordt de knowhow vaak nog beschermd met geheimhoudingsverklaringen en een daaraan gekoppelde boetebepaling Het kan en mag niet zo zijn zo stelt de Europese Commissie dat een franchisenemer zich aansluit bij een formule vervolgens met gebruikmaking van de knowhow zijn bedrijf succesvol exploiteert om daarna na afloop van het franchisecontract de opgedane kennis en verkregen knowhow te gebruiken voor een nieuwe eigen onderneming in

  Original URL path: http://www.franchiseplus.nl/nieuws/Jos-Burgers:-Andere-zienswijze-op-non-concurrentiebeding.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Alex Dolphijn: Vereniging C1000 verliest hoger beroep inzage C1000 deal
  wordt De Vereniging C1000 is in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Het gerechtshof benadrukt dat de Vereniging C1000 moet aantonen dat zij een rechtmatig belang heeft bij de inzage van de stukken bij Jumbo Niet voldoende is als er belangstelling is voor de stukken zodat de gewezen C1000 franchisenemers hun rechtspositie zouden kunnen bepalen Het gerechtshof oordeelt dat de afspraken ter zake de overgang van het vastgoed en de verhuurrechten van C1000 naar bijvoorbeeld Ahold in beginsel de huurovereenkomst met de C1000 franchisenemer in tact laat In de huurovereenkomsten is echter bepaald dat het gehuurde uitsluitend gebruikt kan worden ter exploitatie van de C1000 formule Er vindt dan ook een doorbreking plaats van de samenhang tussen de huur en franchiseovereenkomst Het gerechtshof betrekt de doorbreking van deze samenhang bij haar oordeel Het gerechtshof overweegt dat voor een individuele C1000 franchisenemer van belang kan zijn om te weten of hij bij doorbreking van de samenhang tussen huur en franchiseovereenkomst op basis van de afspraken tussen Jumbo en Ahold onder bepaalde omstandigheden niet tevens over zou kunnen gaan naar de Jumbo formule of een andere formule Het gaat derhalve om de situatie waarbij een C1000 franchisenemer nog niet tot afspraken gekomen is met Ahold over het sluiten van een franchiseovereenkomst ter exploitatie van de Albert Heijn formule terwijl de C1000 franchisenemer wel van Ahold de winkelruimte huurt Het gerechtshof lijkt daarmee net als de voorzieningenrechter niet blind te zijn voor de belangen van sommige franchisenemers die in een bepaalde richting geduwd worden Het merendeel van de C1000 franchisenemers is inmiddels tot afspraken gekomen over een opvolgende formule zodat de vraag of ook voor een andere formule gekozen kan worden niet meer zo groot is Van een voldoende rechtmatig belang van de Vereniging C1000 voor het hebben van inzage in de afspraken

  Original URL path: http://www.franchiseplus.nl/nieuws/Alex-Dolphijn:-Vereniging-C1000-verliest-hoger-beroep-inzage-C1000-deal.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive