archive-nl.com » NL » G » GEMEENTEPOLITIEEINDHOVEN.NL

Total: 309

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • . - Na de oorlog-algemeen
  2 Datum uitgifte De beoordelaars dienen omtrent de invulling van dit formulier geen overleg te plegen A Persoonlijke eigenschappen 1 Betrouwbaarheid eerlijkheid 2 Gezagsgetrouwheid 3 Gezagsuitoefening t o publiek 4 Tact 5 Initiatief 6 Moed 7 Geheugen 8 Zelfstandigheid 9 Nauwkeurigheid 10 Bespraaktheid uitdrukkingsvaardigheid 11 Doortastendheid 12 Opmerkingsvermogen speurzin 13 Zelfbeheersing 14 Dienstijver 1 5 Houding t o meerderen 16 Belangstelling v h vak 17 Intelligentie 18 Studiezin 19 Omgang met collega s 20 Omgangsvormen 21 Zorg uiterlijk voorkomen 22 Beschaafdheid in spreken 23 Gedrag in dienst buiten dienst 24 Sociaal gevoel Karakterbeschrijving B Kennis Theoretische vakbekwaamheid 1 Algemene vakkennis 2 Bedrevenheid in het opmaken van processen verbaal en rapporten Opgave diplomabezit Praktische vakbekwaamheid 1 Inzicht in zijn taak 2 Uitvoeren van opdrachten 3 Uit eigen initiatief verkregen resultaten 4 Overwicht op publiek 5 wijze van surveilleren voor recherchepersoneel verhoortechniek 6 Plaatselijke bekendheid voor recherchepersoneel bekendheid in onderwereld 7 Mensenkennis 8 Verscheidenheid in de soort van opgemaakte processen verbaal 9 Sportbeoefening 10 Exercitie Commentaar E Geschiktheid in leiding geven a in zijn tegenwoordige rang onvoldoende voldoende goed zeer goed alleen in te vullen vanaf de rang van hoofdagent b in de naast hogere rang zeer geschikt geschikt niet geschikt nog niet geschikt Commentaar F Ontwikkelingsgang Achteruitgang geen verandering vooruitgang grote vooruitgang Commentaar G Bijzonderheden 1 Zijn er bijzondere omstandigheden ziekte psychische moeilijkheden overplaatsing huisvesting ed welke de beoordeelde bij zijn taakuitoefening hebben beïnvloed Zo ja welke 2 Zijn er gegronde klachten tegen de beoor deelde ingediend Zo ja welke 3 Werd de beoordeelde terzake van zijn dienstverrichtingen of gedrag onderhouden c q gestraft Zo ja waarom 4 Heeft de beoordeelde zich bij zin taakuitoefening in een of andere vorm bijzonder van zijn collega s onderscheiden Zo ja in welk opzicht 5 Was de beoordeelde bij een ander dienstonderdeel gedetacheerd Zo ja gedurende welk tijdvak en bij welk onderdeel en hoe werd wordt hij aldaar door zijn superieuren beoordeeld Datum Handtekening I Aantekeningen van het Hoofd van Dienst Datum Handtekening J Aantekeningen korpsleiding Datum Handtekening In 1954 werd door de hoofdcommissaris opnieuw een gewijzigde dienstorder uit 1948 tav de conduitestaten uitgevaardigd omdat in de praktijk die conduitestaten onvoldoende zorgvuldig werden bijgehouden Dat gaf moeilijkheden als een personeelslid bijvoorbeeld vaak van afdeling wisselde en men dus bij een jaarlijkse beoordeling onvoldoende tussentijdse metingen had gedaan In 1965 werd door de hoofdcommissaris bepaald welke functies er in het korps waren Dit was belangrijk om mensen te kunnen beoordelen omdat alle functies ook beschreven dienden te zijn In totaal werden er 90 functies vastgesteld als hieronder weergegeven ALGEMENE LEIDING 1 Korpschef Algemene Dienst 2 Hoofd van Dienst Afdeling I en II en III 3 Afdelingschef 4 Assistent Afdelingschef 5 Ploegadjudant 6 Ploegbrigadier 7 voet rijwiel motor en of autosurveillant 8 Rayonagent 9 Buitenwijker 10 Mobilofonist 11 Rechercheur jeugdbaldadigheid 12 Uitreiker gerechtelijke stukken 13 Bode 14 Portier 15 Arrestantenbewaker 16 Parkwachter Afdeling Verkeer 17 Afdelingschef 18 Assistent Afdelingschef 19 Chef van het Bureau Verkeerswezen het Bureau Rijopleiding en het Bureau Verkeersopvoeding en propaganda 20 Chef

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/na-de-oorlog-algemeen?showall=&start=4 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Na de oorlog-algemeen
  adspirant 240 185 158 161 administratieve ambtenaren 25 25 22 22 technische ambtenaren 2 2 totaal 330 330 304 317 De verandering in 1945 werd ingevoerd omdat de minister het niet eerlijk vond dat er bij de rijkspolitie meer bevorderingsmogelijkheden waren Hij wilde dat verschil wegnemen hoewel hij wel aangaf dat de aard van de werkzaamheden van de rijkspolitie door grotere zelfstandigheid zodanig was dat het aantal opperwachtmeesters en wachtmeesters 1e klas brigadiers en hoofdagenten bij de gemeentepolitie groter mocht zijn Deze stelling zal menig oud rp er warm in de oren klinken hoewel dat kolen op het vuur is in de gp kringen in de altijd durende strijd tussen de twee voormalige korpsen De rangonderscheidingstekens van de gemeentepolitie zagen er uit zoals hieronder is afgebeeld Er kwamen nadien nog veel bezuinigingsronden die veel geschrijf en gepraat met zich meebrachten om zoveel mogelijk van de sterkte te behouden Vooral het plan om te bezuinigen door de 55 jarigen te ontslaan bracht veel beroering teweeg omdat velen van hen dan gewoon niet meer konden rondkomen In de pers verschenen koppen als Gemeentepolitie straks duizend man minder Korps verontrust door bezuiniging Ernstige situatie voor 55 jarigen Geest in korpsen geschaad De sterkte van 1955 werd bepaald omdat chefs aangaven dat ze hun taak niet meer goed konden uitvoeren omdat het inwoneraantal van Eindhoven sinds 1 1 1945 met ruim 25 000 was toegenomen en het aantal woningen met 7000 In 1966 bij het afscheid van Hoofdcommissaris van der Werf bedroeg de korpssterkte 339 man en het inwoneraantal meer dan 180 000 In 1947 waren er 135 000 inwoners en bedroeg de sterkte 335 man In 1968 werd de sterkte vastgesteld op 355 man Ook de kosten van het korps waren natuurlijk sinds 1945 behoorlijk toegenomen De Eindhovense normbedragen waren in 1961 vergeleken met 1948 als volgt 1948 1961 personeelskosten fl 3916 fl 9600 adspiranten fl fl 6600 kindertoeslagen fl 176 fl 314 materiële kosten fl 550 fl 1420 opleidingskosten fl fl 1500 Naamsverandering afdelingen In 1957 werden de namen van alle afdelingen veranderd om meer eenheid te krijgen in de benaming daarvan en om de benaming meer in overeenstemming te brengen met hun onderscheidene werkzaamheden De Geüniformeerde Dienst werd de Algemene Dienst Inspecteur J L Odekerken volgde hoofdinspecteur Hanegraaf die de dienst met pensioen ging verlaten op als Hoofd van de Algemene Dienst Aan inspecteur Odekerken werd als ambulant functionaris toegevoegd inspecteur N Gijben Inspecteur J Menger werd de vervanger van Odekerken en was daarnaast rechtstreeks onder de korpsleiding tevens belast met de Baldadigheidsploeg de Jeugdbrigade chef insp Gijben de generale personeelscontrole de opleiding voor het politiediploma A vreemde talendiploma s en het E H B O diploma de lichamelijke oefeningen het exercitieonderricht het bijbrengen van wapenkennis en het houden van schietoefeningen het beheer en het onderhoud van wapenen de reservepolitie het instellen van antecedentenonderzoeken van sollicitanten Aan inspecteur Menger waren toegevoegd adjudant A W Verhoeven brigadier P J v Soerland en de sportinstructeur J Jonkers de Garage de Centrale Werkplaats en

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/na-de-oorlog-algemeen?showall=&start=5 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Na de oorlog-algemeen
  als de toenmalige provo s maar toch Binnen de politiegelederen was een nieuw tijdperk aangebroken waarin hiërarchie niet meer zo vanzelfsprekend was als daarvoor In een van de jaarverslagen uit de zestiger jaren schrijft de hoofdcommissaris Tegenwoordig worden opdrachten niet klakkeloos meer uitgevoerd maar wenst men vóóraf uitvoerig te worden ingelicht omtrent het hoe en waarom terwijl men tevens inspraak verlangt bij het treffen van bepaalde maatregelen Aangezien de kaderleden binnen het raam van communicatie en inspraak een belangrijke rol vervullen is een der eerste vereisten hen met die gewijzigde opvattingen vertrouwd te maken Waar het voor die tijd gewoon was dat jonge collega s gedurende een jaar werden toegevoegd aan een hoofdagent die daarvoor niet was opgeleid werd eind zestiger jaren besloten hoofdagenten een cursus te geven om jonge collega s te kunnen begeleiden Naar de 5 daagse werkweek Hoewel er door sommigen lang over getwijfeld werd op het mogelijk zou zijn ook de politie naar een 5 daagse werkweek te brengen was dat per 25 september 1961 toch een feit Tot 1 januari 1962 moest er per week 46 uur worden gewerkt en per dag 9 uur en 12 minuten Na die datum werd dat 46 uur per week en 9 uur per dag Omdat nog niet kon worden overzien hoe eea zou uitpakken werden de dienstroosters eerst voorlopig vastgesteld Het 3 ploegenstelsel bleef gehandhaafd Alle afdelingen kregen voor de afdeling specifieke werktijden De surveillancedienst had andere werktijden dan bijv de verkeersdienst of het garagepersoneel Weer een verandering In 1 966 werd de korpsstructuur weer veranderd Er werd een duidelijke scheiding aangebracht in executieve en niet executieve diensten Executieve Diensten werden De Surveillance en Bewakingsdienst SBD waaronder ook de afdeling Bijzondere Wetten Er waren 2 districten waarvoor de stad verdeeld was in 2 gebieden De grens was globaal

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/na-de-oorlog-algemeen?showall=&start=6 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Na de oorlog-algemeen
  was terwijl de jongere garde problemen trachtte op te lossen door wat langer te praten Dat zorgde vaak voor conflicten binnen de organisatie Ook werd vanaf dat moment de burger mondiger en onstonden er steeds meer conflicten op straat Men nam niet meer voetstoots aan wat de agent op straat zei Men ging steeds vaker in discussie Ook pikte men autoritair optreden niet meer In die tijd waren de conflicten in veruit de meeste gevallen verbaal In het korps Eindhoven werd daarom aan de korpsleden die al jaren werkzaam waren een cursus gegeven waarmee in 1985 werd begonnen Daarover kunt u in het hoofdstuk opleiding het een en ander lezen Zoals de recente geschiedenis laat zien is er rond de start van de 21ste eeuw een toename van fysieke conflicten Men schuwt fysiek geweld tegen de politie niet meer Dat los je met cursussen communicatie niet meer op In vergelijking met de 20ste eeuw is er een stijging van het vuurwapengebruik door de politie Verder heeft Pepperspray zijn intrede gedaan Zijn dit de voorboden van de geweldspiraal zoals die ook in Amerika te zien is De politiesticker Er werd zelfs een heuse korpsfilosofie ontwikkeld Enkele chefs oa comm van den Abeelen l gingen een dag de hei op om te brainstormen over die filosofie Na vele flap over vellen volgeschreven en getekend te hebben kwamen ze uiteindelijk tot de volgende korpsfilosofie Gemeentepolitie Eindhoven Voor Dienstbaarheid en Veiligheid Het diende geen loze kreet te worden maar mensen moesten er van doordrongen zijn en er elkaar op aanspreken Dat gebeurde natuurlijk niet vanzelf Nadat de filosofie een jaar een feit was schreef ik onderstaand stukje in het korpsblad om aan te geven dat het nog niet bij iedereen tussen de oren zat DE STICKER 14 00 uur Hallo mijnheer Ik heb gisteren

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/na-de-oorlog-algemeen?showall=&start=7 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Na de oorlog-algemeen
  nieuwe opzet was dat de mensen in de hal van het bureau te woord werden gestaan en dat bijvoorbeeld een aangifte in de hal werd opgenomen aan een speciale balie De meer privacygevoelige aangiften werden vanzelfsprekend in spreekkamers afgehandeld Enkele gegevens over District Eindhoven Centrum over 1987 dat toen werd bewoond door 51 798 mensen 27 1 van alle inwoners van Eindhoven 650 aangiften van woninginbraken 2296 aangiften van diefstal uit auto s en 190 aangiften van diefstal van auto onderdelen 1037 aangiften van inbraken in scholen en bedrijven 31206 parkeerovertredingen 732 winkeldiefstallen ter ore van de politie gekomen In oktober 1987 werd gestart met het Lik op stuk beleid ter bestrijding en voorkoming van winkeldiefstallen 0nder bepaalde voorwaarden kon de winkeldief in aanmerking komen voor een lik op stuk transaktie Dit was een geldboete Bij het voldoen daaraan werd het feit in verband met eventuele herhaling geregistreerd en vervolgens als afgedaan beschouwd Bij niet betalen kwam de winkeldief binnen drie maanden voor de politierechter lik op stuk De opsporing van ernstige geweldsmisdrijven had en heeft in het Eindhovense korps een hoge prioriteit Geweld tegen homo s is daar één voorbeeld van Na onderzoek was gebleken dat met name de aangiftebereidheid van de slachtoffers van dit geweld moest worden verhoogd In het verleden was de opsporing van daders van groter belang dan de slachtofferhulp In 1987 was via een landelijk beleid bepaald dat dit echter gelijkwaardig diende te zijn De politie richtte zich daarom op crisisinterventie en doorverwijzing ln het kader van de bestrijding van de veel voorkomende criminaliteit kreeg de aanpak van het vandalisme de nodige aandacht ln Eindhoven was de haltwinkel Jeugdige vandalen die aan een aantal voorwaarden voldeden o a bekennen voor het eerst in aanraking met politie kregen een alternatieve straf in plaats van een proces verbaal en geregistreerd zijn bij justitie De politie leverde als het ware de vandalen aan de haltwinkel Zij moesten dan een aantal uren werken om de schade te betalen c q te herstellen Ze werden in gesprekken met de medewerkers van de haltwinkel zoveel mogelijk met de feiten en gevolgen van hun gedrag geconfronteerd ln 1987 werden er 57 vandalen via district Centrum doorverwezen naar de haltwinkel Na twee jaar in district Noord als districschef te hebben gewerkt werd Hans van den Bergh nu districtschef van district Centrum De afdelingen Centrum Tongelre en Strijp zaten vooralsnog in hetzelfde bureau Pas veel later zouden Strijp en Tongelre hun eigen bureau krijgen De voltallige leiding van het district staat hierboven aangetreden voor het hoofdbureau aan de Mathildelaan VLNR Marja Raaijmakers ADO Fons Blommaert Wim Swart Hans van den Bergh Pieter van Bokhoven Jan Kort en Henk Achten In dit district waren 6 wijkagenten werkzaam te weten vlnr Wil Becs Piet Alkema Mart Strijbos Frans Hijnen Jan Thiele Wally Lutters De afdeling recherche Centrum bestond in 1988 uit 4 rechercheurs waaronder 4 jeugd zedenrechercheurs en een coördinator voor jeugd en zedenzaken voor de drie districten Mensen konden bij de recherchegroep terecht voor inlichtingen

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/na-de-oorlog-algemeen?showall=&start=8 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Na de oorlog-algemeen
  nu in het korps Eindhoven bespreekbaar werd gemaakt was onder andere dat de schrijver van het artikel Joop de Jager die in 1983 als chef afdeling voorlichting was aangesteld R zich niet alleen hoefde te bedienen van anonieme politiemensen zoals dat in het Haagse korps was gebeurd Andere redenen om dit te doen waren het feit dat De Jager in het verleden nooit negatieve reacties gehad op door hem geschreven controversiële artikelen er bij het bekend worden van zijn voornemen om over dit onderwerp te schrijven onverwachte reacties waren losgekomen in de vorm van ongepaste grappen dat hij eerdere stukken had gelezen over dit onderwerp die er niet om logen Zo was eens een politieman in opleiding verzocht ontslag te nemen nadat hij bekend had gemaakt dat hij homo was Niet zoals De Jager schreef voor de oorlog maar in de tachtiger jaren De jaren van tolerantie en vrijheid voor iedereen De Jager nodigde twee homoseksuele collega s uit om over dit onderwerp te praten Een van hen Inspecteur Peter van Weert vond dat je als je iets wilde bereiken dat niet anoniem moest doen Hij vond de reacties op het voornemen van De Jager om over dit onderwerp te schrijven genoeg aanleiding geven om het op deze manier te doen Het werd uiteindelijk een artikel waarin beide collega s heel open hun levensverhaal vertelden Hoe ze waren opgegroeid hoe ze op een bepaald moment tot ontdekking kwamen homo te zijn en hoe ze daar vervolgens binnen hun eigen kring in het geval van Peter mee naar buiten kwamen en wat voor problemen ze daar mee hadden De andere collega was daar nog niet aan toegekomen Zelfs zijn ouders wisten het toen nog niet Voor iemand van in de 20 is dat een behoorlijke belasting omdat er nu eenmaal bepaalde

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/na-de-oorlog-algemeen?showall=&start=9 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Na de oorlog-algemeen
  maart 1946 de datum waarop hij dus commissaris was geworden benoemd als hoofdcommissaris van politie te Eindhoven De eerste hoofdcommissaris in de geschiedenis van het korps Hoewel hij te kennen had gegeven geen prijs te stellen op een uitbundige huldiging werden er toch spontaan heel veel bloemen bezorgd getuige de foto boven Hieruit leidde de nieuwe hoofdcommissaris af dat de korpsgeest goed was en dat het zijn functioneren zeker ten goede zou komen Het korpsblad kenmerkte zich door vele dienstvoorschriften die zeker in het eerste jaar na de oorlog veel te maken hadden met het veranderen van gedrag door korpsleden dat in de oorlogsjaren negatief was beïnvloed Enkele voorbeelden Voorschrift gebruik dienstrevolver Meerdere malen kwam het voor dat door agenten een onjuist gebruik gemaakt werd van de hen verstrekte wapenen Deze agenten verkeerden blijkbaar in de meening dat iederen wegloopenden wegvluchtenden arrestant schrik aangejaagd moet worden door in de lucht te schieten Deze opvatting is geheel onjuist De Algemeene Dienstorder regelt het gebruik van wapenen In het algemeen is het gebruik daarvan slechts toegestaan bi 1 noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf of goed tof het tegengaan van geweld bij het uiteendrijven van volksverzamelingen en bij het ontvluchten van arrestanten niet bij het wegvluchten of wegloopen van een nog niet gearresteerd persoon Het geheele gebruik moet in evenredigheid tot het feit blijven en mag de perken der zoo gewenschte matigheid niet te buiten gaan Indien een wapen gebruikt is zij het ook slechts als dreigement moet zulks direct gerapporteerd worden en dient de betrokken politieman een zelfstandig rapport op ambtseed op te maken waarin het gebeurde uitvoerig wordt gerelateerd Met nadruk wijs ik er op U te beheerschen en zelfcontrole uit te oefenen Sla niet en schiet niet of het moet absoluut noodzakelijk en volkomen verantwoord zijn De hoofdcommissaris van der Werf placht zijn dienstorders altijd af te sluiten met Ik bepaal Door de korpsleden werd daar in gesprekken over het korpsblad De Grote Berg altijd aan gerefereerd en smakelijk om gelachen zelfs nog anno 2008 door de weinigen die nog onder van der Werf hebben gediend Valt de naam van der Werf zegt men steevast Ik bepaal Zo werd ook door de hoofdcommissaris bepaald dat de fouragetassen van de dienstfietsen moesten worden verwijderd Kennelijk ging men vroeger letterlijk de boer op om een graantje mee te pikken van bijvoorbeeld de slacht De hoogte van het salaris zal daar ongetwijfeld debet aan zijn geweest Dat de hoofdcommissaris zich ook zorgen maakte over de financiële huishouding van zijn personeel en het daarmee gepaard gaande risico van te nauwe contacten met de burgerij blijkt uit zijn brief aan de korpsleden over de aanschaf van een auto Ieder korpslid kreeg persoonlijk de brief en eea werd deze keer dus niet met een dienstmededeling afgedaan auto wassen Een ander voorbeeld van een dienstorder waarin tot 3 cijfers achter de komma werd aangegeven hoe men in bepaalde gevallen moest handelen had betrekking op het wassen van de dienstauto s Daarin werd bepaald dat die wasbeurt moest plaatsvinden door de dienstdoende chauffeur op zaterdagmorgen en dat de inspecteur van dienst er 2 uur voor moest reserveren op de dienstlijst Het was zelfs in die order geregeld dat als er naar het oordeel van de chef van de garage tussentijdse wasbeurten nodig waren die zich met de inspecteur van dienst in verbinding moest stellen die dan de nodige maatregelen moest nemen In iedere ploeg was een vaste chauffeur van de volkswagen Was die ziek of om andere reden afwezig mocht er niet met de auto worden gereden Er moest met open kap worden gereden behalve bij regen of sneeuw of hevige kou dit naar het oordeel van de inspecteur van dienst Naar de rechter Het was de hoofdcommissaris ter ore gekomen dat sommige agenten zich op een rechtszitting niet hielden aan de voorschriften mbt gedrag en kleding Daarom wees de hoofdcommissaris in een dienstmededeling op hetgeen daarover in het exercitiereglement was voorgeschreven Hij nam de letterlijke tekst over in de betreffende dienstmededeling Er was weer geen speld tussen te krijgen Alles was dichtgetimmerd De politieambtenaar die ter terechtzitting verschijnt neemt bij het betreden der zaal zijn hoofddeksel af nadat hij als de rechter s al aanwezig zijn is naar deze front heeft gemaakt en de groet heeft gebracht Vervolgens neemt hij het hoofddeksel met de klep naar voren en de bovenkant naar links onder de linker arm en gaat zitten Hij doet de handschoenen uit Als zijn naam wordt afgeroepen begeeft hij zich naar de voor het afleggen van getuigenis aangewezen plaats laat zijn pet op zijn stoel achter neemt de houding aan en gedraagt zich overigens naar de aanwijzing van de rechter Na het afleggen van de eed mag hij de rusthouding aannemen Zodra de rechter hem verlof geeft zijn zitplaats weer in te nemen of de zaal te verlaten neemt hij de houding aan en maakt rechtsomkeert Er wordt op gewezen dat men vóór het afleggen van de eed of belofte dus niet tevoren zijn hoofddeksel weer moet opzetten groeten en daarna weer afzetten Rookverbod Verder was er bepaalde dat je in de maanden mei tot en met september tussen middernacht en 06 00 uur in de auto mocht roken en in de overige maanden van 22 00 tot 07 00 uur Als jong agent heb ik wel eens een oudere collega tegen de hoofdinspecteur horen zeggen en dat was al wat in die tijd dat er door de leiding van hem verwacht werd in voorkomende gevallen zich op straat als een leeuw te gedragen maar dat hij in het bureau als een kleuter werd behandeld Ik kon me daar wel iets bij voorstellen Langdurig zieken In maart 1953 werden er in het korpsblad niet voornamelijk de dienstorders en zakelijke informatie verstrekt maar startte men ook met het vermelden van de langdurig zieken De reden daarvan was te stimuleren om langdurig zieke collega s thuis eens met een bezoekje te vereren Dan hadden ze wat afleiding en bleven ze tevens op de hoogte van wat er in het korps gebeurde De inhoud van het blad De Grote Berg die ook wel de Blauwe Lach werd genoemd veranderde in de jaren erna nauwelijks Het zou uiteindelijk tot februari 1982 duren voordat de naam van het korpsblad werd veranderd In mei 1981 verhuisde de politie van de Grote Berg naar de Mathildelaan in Eindhoven Men schreef een wedstrijd uit voor een nieuwe naam voor het korpsblad De gepensioneerde collega Henk Swart won de wedstrijd met de naam POLIVISIE Vanaf dat moment werd het korpsblad zo genoemd Het blad zou 6 keer per jaar uitkomen De Grote Berg kwam iedere maand uit Op de cover van het eerste nummer stond een tekening voorstellende de chef werkplaats Chef Buizert Hij had een belangrijke taak gehad in de ontwikkeling van de nieuwe meldkamer aan de Mathildelaan De aanduiding chef was bij zijn aanstelling vastgelegd als aanspreektitel en was dus niet zijn voornaam Toename alcoholgebruik Wat na de bevrijding ook opviel was de landelijke toename van alcoholgebruik Ook onder vrouwen werd apart vermeld Enkele Eindhovense cijfers van opgemaakte processen verbaal terzake openbare dronkenschap De verwachting was dat in 1948 in totaal 461 pv s zouden worden opgemaakt Men weet de hoeveelheid pv s voor de oorlog aan de verhoogde oorlogsspanning en de velen die in militaire dienst waren TOP Ook toen al Ook in de vijftiger jaren speelde binnen de politie al het pensioenvraagstuk Het was toen geen vetpot was bij de politie Men kon het zich vaak niet veroorloven om op 55 jarige leeftijd met functioneel leeftijdontslag te gaan omdat de maandelijkse vergoeding dan gewoonweg te weinig was om de destijds vaak grote gezinnen te onderhouden Het was een zorg voor degenen die rond de 55 waren maar ook voor de jongeren gelet op hun promotiekansen De ouderen wilden niet op die leeftijd onder die omstandigheden vertrekken terwijl de jongeren niets liever zagen dat de ouderen vertrokken vanwege de grotere kans promotie te maken en dan liefst nog met een zo hoog mogelijk pensioen zodat zij daar later ook van konden profiteren Bovendien was het toen wettelijk zo geregeld dat er een willekeur was Voor wat betreft de gemeentepolitie hing het van de Kroon of burgemeester af of je met 55 of 65 werd ontslagen Dat was niet wat men beoogd had bij de oprichting van de korpsen na de bevrijding om die nl vwb oa rechtspositie gelijk te brengen Bij het ene korps werd iedereen met 55 ontslagen en bij sommige andere korpsen liepen nog mensen van 65 rond De vermindering van het salaris bij ontslag op 55 jarige leeftijd leidde er in veel gevallen toe dat betrokkenen een baantje in het bedrijfsleven moesten zoeken op een lager niveau dan ze gewend waren Zoals toen werd omschreven Daardoor wordt het aanzien en de prestige van de politie ernstig geschaad Bovendien wordt zijn onafhankelijkheid op de proef gesteld omdat hij vaak terwijl hij nog in dienst is uitziet naar een baantje in de maatschappij Toen ik in 2007 kort voor zijn onverwachte overlijden met de lang geleden gepensioneerde collega links Wim Swart hierover sprak vertelde hij zich bovenstaande goed te kunnen herinneren Het had enorme indruk op hem gemaakt dat een gepensioneerde adjudant Pietje Klerks rechts die een autoriteit was in het korps en van nature gezag uitstraalde respect afdwong en zeer geliefd was na zijn pensionering in 1963 als portier ging werken bij het slachthuis Piet was toen 60 en had 33 jaar bij het korps gewerkt In een tijd die niet echt de makkelijkste was Ook vond met dat er morele bezwaren waren omdat men vond dat de overheid iemand die bijvoorbeeld 30 jaar de beste jaren van zijn leven had gegeven door op trouwe en actieve wijze de gemeenschap te dienen niet op zo n manier met ontoereikend pensioen naar huis kon sturen Oplossingen werden gezocht in het verhogen van de pensioenuitkering of het verhogen van de flo leeftijd naar 60 Dat stuitte bij jongeren én ouderen op diverse bezwaren zoals hiervoor al werd aangegeven Men zag verbetering op promotiekans alleen mogelijk door verhoging van de organieke sterkte in alle rangen In 1952 was het nog niet geregeld Toen schreef de C P O dat men zou voorstellen de pensioengerechtigde leeftijd op te schroeven naar 60 Dan kunnen degenen die op dat moment 55 zijn en hun pensioen als een zwaard van Damocles boven hun hoofd zien hangen door de enorme terugval in salaris weer gerust ademhalen Een tussenoplossing werd in Eindhoven als volgt geregeld In november 1952 werd de eis gesteld Pensioen op 60 jarige leeftijd wat met de nodige motivering aan de burgemeester werd voorgelegd Het hierop ontvangen antwoord was voor diegenen die hun 55e jaar al benauwend zagen naderen alleszins gunstig De Burgemeester besloot nl de interne richtlijnen met betrekking tot de ontslagleeftijd van het niet administratieve en technische politiepersoneel als volgt te wijzigen a In het algemeen wordt de politieambtenaar ontslagen met ingang van 1 januari van het jaar volgende op dat waarin hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt b van het gestelde sub a kan zulks ter beoordeling van de Burgemeester gehoord de Hoofdcommissaris van Politie in zeer bijzondere gevallen ten aanzien van de valide 60 jarige politieambtenaren worden afgeweken o m indien in het gezin van de ambtenaar bij of door het ontslag op 60 jarige leeftijd bijzondere ongunstige sociale omstandigheden aanwezig zijn of zouden komen Het lage salaris had zelfs tot gevolg dat er in het korpsblad in 1954 zelfs werd opgeroepen om geen geld te lenen zeker niet van particulieren maar tijdig aan de bel te trekken bij de afdeling personeelszaken Als je bovenstaande leest kun je alleen maar concluderen dat de historie zich in het begin van de 21e eeuw herhaalt TOP Beoordeling nieuwe stijl Tot begin vijftiger jaren werd van iedereen een zogenaamde conduitestaat bijgehouden en periodiek een beoorlingsrapport opgemaakt Er waren echter geen eenduidige regels Daarom werd er een nieuw beoordelingssysteem ontwikkeld dat ten doel had verfijning van de beoordeling tot dan veel voorkomende zeer geringe afwijkingen zoveel mogelijk wegwerken De voornaamste punten die aan het systeem ten grondslag lagen iedereen zoveel mogelijk vanuit dezelfde gezichtspunten beoordelen daartoe werd een formulier ontwikkeld twee personen beoordelen onafhankelijk van elkaar en de korpsleiding geeft niet eerder een oordeel dan nadat het hoofd van de afdeling zijn oordeel heeft gevormd beoordelen naar de functie hoewel bij de invoering van dit formulier nog niet nog niet alle functies waren beschreven Hieronder een weergave van het toenmalige beoordelingsformulier BEOORDELINGSFORMULIER van Rang ingedeeld bij Beoordeeld door 1 2 Datum uitgifte De beoordelaars dienen omtrent de invulling van dit formulier geen overleg te plegen A Persoonlijke eigenschappen 1 Betrouwbaarheid eerlijkheid 2 Gezagsgetrouwheid 3 Gezagsuitoefening t o publiek 4 Tact 5 Initiatief 6 Moed 7 Geheugen 8 Zelfstandigheid 9 Nauwkeurigheid 10 Bespraaktheid uitdrukkingsvaardigheid 11 Doortastendheid 12 Opmerkingsvermogen speurzin 13 Zelfbeheersing 14 Dienstijver 1 5 Houding t o meerderen 16 Belangstelling v h vak 17 Intelligentie 18 Studiezin 19 Omgang met collega s 20 Omgangsvormen 21 Zorg uiterlijk voorkomen 22 Beschaafdheid in spreken 23 Gedrag in dienst buiten dienst 24 Sociaal gevoel Karakterbeschrijving B Kennis Theoretische vakbekwaamheid 1 Algemene vakkennis 2 Bedrevenheid in het opmaken van processen verbaal en rapporten Opgave diplomabezit Praktische vakbekwaamheid 1 Inzicht in zijn taak 2 Uitvoeren van opdrachten 3 Uit eigen initiatief verkregen resultaten 4 Overwicht op publiek 5 wijze van surveilleren voor recherchepersoneel verhoortechniek 6 Plaatselijke bekendheid voor recherchepersoneel bekendheid in onderwereld 7 Mensenkennis 8 Verscheidenheid in de soort van opgemaakte processen verbaal 9 Sportbeoefening 10 Exercitie Commentaar E Geschiktheid in leiding geven a in zijn tegenwoordige rang onvoldoende voldoende goed zeer goed alleen in te vullen vanaf de rang van hoofdagent b in de naast hogere rang zeer geschikt geschikt niet geschikt nog niet geschikt Commentaar F Ontwikkelingsgang Achteruitgang geen verandering vooruitgang grote vooruitgang Commentaar G Bijzonderheden 1 Zijn er bijzondere omstandigheden ziekte psychische moeilijkheden overplaatsing huisvesting ed welke de beoordeelde bij zijn taakuitoefening hebben beïnvloed Zo ja welke 2 Zijn er gegronde klachten tegen de beoor deelde ingediend Zo ja welke 3 Werd de beoordeelde terzake van zijn dienstverrichtingen of gedrag onderhouden c q gestraft Zo ja waarom 4 Heeft de beoordeelde zich bij zin taakuitoefening in een of andere vorm bijzonder van zijn collega s onderscheiden Zo ja in welk opzicht 5 Was de beoordeelde bij een ander dienstonderdeel gedetacheerd Zo ja gedurende welk tijdvak en bij welk onderdeel en hoe werd wordt hij aldaar door zijn superieuren beoordeeld Datum Handtekening I Aantekeningen van het Hoofd van Dienst Datum Handtekening J Aantekeningen korpsleiding Datum Handtekening In 1954 werd door de hoofdcommissaris opnieuw een gewijzigde dienstorder uit 1948 tav de conduitestaten uitgevaardigd omdat in de praktijk die conduitestaten onvoldoende zorgvuldig werden bijgehouden Dat gaf moeilijkheden als een personeelslid bijvoorbeeld vaak van afdeling wisselde en men dus bij een jaarlijkse beoordeling onvoldoende tussentijdse metingen had gedaan In 1965 werd door de hoofdcommissaris bepaald welke functies er in het korps waren Dit was belangrijk om mensen te kunnen beoordelen omdat alle functies ook beschreven dienden te zijn In totaal werden er 90 functies vastgesteld als hieronder weergegeven ALGEMENE LEIDING 1 Korpschef Algemene Dienst 2 Hoofd van Dienst Afdeling I en II en III 3 Afdelingschef 4 Assistent Afdelingschef 5 Ploegadjudant 6 Ploegbrigadier 7 voet rijwiel motor en of autosurveillant 8 Rayonagent 9 Buitenwijker 10 Mobilofonist 11 Rechercheur jeugdbaldadigheid 12 Uitreiker gerechtelijke stukken 13 Bode 14 Portier 15 Arrestantenbewaker 16 Parkwachter Afdeling Verkeer 17 Afdelingschef 18 Assistent Afdelingschef 19 Chef van het Bureau Verkeerswezen het Bureau Rijopleiding en het Bureau Verkeersopvoeding en propaganda 20 Chef van het Bureau Verkeersongevallen en het Bureau Vervoerswezen 21 Chef van het Bureau Verkeerswezen 22 Surveillant bij het Bureau Verkeerswezen 23 Chef van het Bureau Verkeersongevallen 24 Rechercheur Bureau verkeersongevallen 25 Tekenaar Bureau Verkeersongevallen 26 Analist Bureau Verkeersongevallen 27 Rechercheur Bureau Vervoerswezen 28 Verbalisant c q rapporteur verkeerszaken t b v andere korpsen 29 Rij instructeur 30 Verkeerspropagandist 31 Chef bureau Technische Verbindingen 32 Chef Centrale Werkplaats en Vervoer 33 Monteur 34 Hulpmonteur 35 Chauffeur 36 Parkeercontroleur Afdeling Bijzondere Wette n 37 Afdelingschef 38 Assistent Afdelingschef 39 Bureauchef 40 Rechercheur Toegevoegd aan Hoofd van de Algemene Dienst 41 Verkeerskundig adviseur 42 Assistent Verkeerskundig adviseur 43 Sportinstructeur 44 Wapeninstructeur 45 Instructeur Reservepolitie Justitiële Dienst 46 Hoofd van Dienst Afdeling Criminele Recherche 47 Afdelingschef 48 Assistent Afdelingschef 49 Ploegchef 50 Hoofdrechercheur 51 Rechercheur Afdeling Kinder en Zedenpolitie 52 Afdelingschef 53 Assistent Afdelingschef 54 Chef Bureau Kinderpolitie 55 Rechercheur Bureau Kinderpolitie 56 Administratief ambtenaar Bureau Kinderpolitie halve dag functie 57 Chef bureau Zedenpolitie 58 Rechercheur Bureau Zedenpolitie 59 Maatschappelijk Werkster Afdeling Technische Recherche 60 Afdelingschef 61 Assistent Afdelingschef 62 Technisch rechercheur Bureau Vreemdelingen 63 Chef Bureau Vreemdelingen 64 Rechercheur Bureau Vreemdelingen Bureau Plaatselijke Veiligheid 65 Chef Bureau Plaatselijke Veiligheid 66 Rechercheur Bureau Plaatselijke Veiligheid 67 Administratief ambtenaar Bureau Plaatselijke Veiligheid Toegevoegd aan Hoofdcommissaris Afdeling Personeel en Kabinet 68 Afdelingschef 69 Assistent Afdelingschef 70 Kabinettypiste 71 Administratief ambtenaar voor afgifte van vergunningen e d halve dag functie gecombineerd met functie 56 Bureau Bijzondere Opdrachten 72 Chef Bureau Bijzondere Opdrachten 73 Rechercheur bij het Bureau Bijzondere Opdrachten Afdeling Registratuur Documentatie Type en Telexkamer 74 Afdelingschef 75 Documentalist 76 Ambtenaar belast met controle coördinatie correctie en statistiek 77 Ambtenaar belast met administratie misdrijfprocessen verbaal 78 Ambtenaar belast met administratie overtredingsprocessen verbaal 79 Ambtenaar belast met typewerk controle afdoening van stukken en beheer bibliotheek 80 Ambtenaar belast met typewerk correctie en expeditie 81 Chef typiste 82 Typiste 83 Telex telefoniste Afdeling Financiën en Materieelbeheer 84 Afdelingschef 85 Assistent Afdelingschef 86 Materieelbeheerder 87 Kassier 88 Administratieve kracht 89 Corveeër in algemene dienst 90 Corveeër cellencomplex TOP De minister van Binnenlandse Zaken bepaalde na de oorlog de rangen en de sterkte van de gemeentepolitiekorpsen Vanaf 1945 tot 1955 werd de sterkte van de gemeentepolitie Eindhoven als volgt vastgesteld rang 1945 1946 1949 1955 hoofdcommissaris 1 1 1 commissaris 1 1 1 1 hoofdinspecteur A1 1 1 2 2 hoofdinspecteur A2 2 2 1 1 inspecteur A2 of A3 10 10 11 11 inspectrice 1 1 1 1 adjudant 8 8 9 10 brigadier 19 19 36 36 hoofdagent 24 63 60 69 agent 1e en 2e klas en adspirant 240 185 158 161 administratieve ambtenaren 25 25 22 22 technische ambtenaren 2 2 totaal 330 330 304 317 De verandering in 1945 werd ingevoerd omdat de minister het niet eerlijk vond dat er bij de rijkspolitie meer bevorderingsmogelijkheden waren Hij wilde dat verschil wegnemen hoewel hij wel aangaf dat de aard van de werkzaamheden van de rijkspolitie door grotere zelfstandigheid zodanig was dat het aantal opperwachtmeesters en wachtmeesters 1e klas brigadiers en hoofdagenten bij de gemeentepolitie groter mocht zijn Deze stelling zal menig oud rp er warm in de oren klinken hoewel dat kolen op het vuur is in de gp kringen in de altijd durende strijd tussen de twee voormalige korpsen De rangonderscheidingstekens van de gemeentepolitie zagen er uit zoals hieronder is afgebeeld Er kwamen nadien nog veel bezuinigingsronden die veel geschrijf en gepraat met zich meebrachten om zoveel mogelijk van de sterkte te behouden Vooral het plan om te bezuinigen door de 55 jarigen te ontslaan bracht veel beroering teweeg omdat velen van hen dan gewoon niet meer konden rondkomen In de pers verschenen koppen als Gemeentepolitie straks duizend man minder Korps verontrust door bezuiniging Ernstige situatie voor 55 jarigen Geest in korpsen geschaad De sterkte van 1955 werd bepaald omdat chefs aangaven dat ze hun taak niet meer goed konden uitvoeren omdat het inwoneraantal van Eindhoven sinds 1 1 1945 met ruim 25 000 was toegenomen en het aantal woningen met 7000 In 1966 bij het afscheid van Hoofdcommissaris van der Werf bedroeg de korpssterkte 339 man en het inwoneraantal meer dan 180 000 In 1947 waren er 135 000 inwoners en bedroeg de sterkte 335 man In 1968 werd de sterkte vastgesteld op 355 man Ook de kosten van het korps waren natuurlijk sinds 1945 behoorlijk toegenomen De Eindhovense normbedragen waren in 1961 vergeleken met 1948 als volgt 1948 1961 personeelskosten fl 3916 fl 9600 adspiranten fl fl 6600 kindertoeslagen fl 176 fl 314 materiële kosten fl 550 fl 1420 opleidingskosten fl fl 1500 Naamsverandering afdelingen In 1957 werden de namen van alle afdelingen veranderd om meer eenheid te krijgen in de benaming daarvan en om de benaming meer in overeenstemming te brengen met hun onderscheidene werkzaamheden De Geüniformeerde Dienst werd de Algemene Dienst Inspecteur J L Odekerken volgde hoofdinspecteur Hanegraaf die de dienst met pensioen ging verlaten op als Hoofd van de Algemene Dienst Aan inspecteur Odekerken werd als ambulant functionaris toegevoegd inspecteur N Gijben Inspecteur J Menger werd de vervanger van Odekerken en was daarnaast rechtstreeks onder de korpsleiding tevens belast met de Baldadigheidsploeg de Jeugdbrigade chef insp Gijben de generale personeelscontrole de opleiding voor het politiediploma A vreemde talendiploma s en het E H B O diploma de lichamelijke oefeningen het exercitieonderricht het bijbrengen van wapenkennis en het houden van schietoefeningen het beheer en het onderhoud van wapenen de reservepolitie het instellen van antecedentenonderzoeken van sollicitanten Aan inspecteur Menger waren toegevoegd adjudant A W Verhoeven brigadier P J v Soerland en de sportinstructeur J Jonkers de Garage de Centrale Werkplaats en Vervoer de Groep Verkeersregeling de Verkeersregelingsbrigade de Groep Verkeersongevallen de Verkeersongevallenbrigade de Groep Voerwezen de Vervoerswezenbrigade de Groep Motorrijders de Motorbrigade de toen nog twee Afdelingen Kinderpolitie en Zedenpolitie werden samengevoegd onder de benaming van Afdeling Kinder en Zedenpolitie en werd onderverdeeld in twee bureaus t w het Bureau Kinderpolitie chef brigadier H van Herwijnen en het Bureau Zedenpolitie chef L Spoor Afdelingschef werd Inspecteur J Panis de Afdeling Bijzondere Wetten wordt Bureau Bijzondere Wetten en onderverdeeld in Bureau I II III de Afdeling Vreemdelingen wordt Bureau Vreemdelingen De chefs Ploegchefs bij de sectie Stad bleven de inspecteurs A Broekaart W van Gaalen en W Waas Inspecteur J C de Kort werd chef van de sectie Stratum en vervanger van hoofdinspecteur Vrensen in zijn functie van hoofd van de Bijzondere Dienst Inspecteur de Kort bleef tevens belast met de uitreiking van stukken en tenuitvoerlegging van arrestatiebevelen uitstel boetebetaling en gratieverzoeken Inspecteur Mr Th van Osta werd chef van de Sectie Woensel Inspecteur D M de Jaeger werd chef van de Afdeling Verkeer met als vervanger inspecteur Vringer Hoofdinspecteur A Matla bleef hoofd van de Justitiële Dienst Inspecteur Mr F P de Poorter bleef chef van de afdeling Criminele Recherche en ook waarnemend hoofd van die dienst met als vervanger inspecteur H de Wilde De heer Pullen bleef chef van de Afd Technische Recherche Hoofdinspecteur Vrensen bleef hoofd van de Bijzondere Dienst met als vervanger inspecteur de Kort Onderstaande foto waarop de korpsleiding met alle officieren werd gemaakt bij het afscheid van burgemeester Kolfschoten in 1957 Vooraan links com Pijls en uiterst rechts hfd com van der Werf met in hun midden het echtpaar Kolfschoten boven vlnr De Kort Matla De Poorter Panis Menger Vrensen Odekerken De Jaeger Broekaart Gijben Vringer Van Gaalen Van Osta Pullen Waas De Wilde Net als in de rest van de maatschappij vonden er binnen het politieapparaat in de zestiger jaren ook grote veranderen plaats De jongere generatie politiemensen begon zich in het begin schoorvoetend ook af te zetten tegen de superieuren Natuurlijk niet zo extreem als de toenmalige provo s maar toch Binnen de politiegelederen was een nieuw tijdperk aangebroken waarin hiërarchie niet meer zo vanzelfsprekend was als daarvoor In een van de jaarverslagen uit de zestiger jaren schrijft de hoofdcommissaris Tegenwoordig worden opdrachten niet klakkeloos meer uitgevoerd maar wenst men vóóraf uitvoerig te worden ingelicht omtrent het hoe en waarom terwijl men tevens inspraak verlangt bij het treffen van bepaalde maatregelen Aangezien de kaderleden binnen het raam van communicatie en inspraak een belangrijke rol vervullen is een der eerste vereisten hen met die gewijzigde opvattingen vertrouwd te maken Waar het voor die tijd gewoon was dat jonge collega s gedurende een jaar werden toegevoegd aan een hoofdagent die daarvoor niet was opgeleid werd eind zestiger jaren besloten hoofdagenten een cursus te geven om jonge collega s te kunnen begeleiden Naar de 5 daagse werkweek Hoewel er door sommigen lang over getwijfeld werd op het mogelijk zou zijn ook de politie naar een 5 daagse werkweek te brengen was dat per 25 september 1961 toch een feit Tot 1 januari 1962 moest er per week 46 uur worden gewerkt en per dag 9 uur en 12 minuten Na die datum werd dat 46 uur per week en 9 uur per dag Omdat nog niet kon worden overzien hoe eea zou uitpakken werden de dienstroosters eerst voorlopig vastgesteld Het 3 ploegenstelsel bleef gehandhaafd Alle afdelingen kregen voor de afdeling specifieke werktijden De surveillancedienst had andere werktijden dan bijv de verkeersdienst of het garagepersoneel Weer een verandering In 1 966 werd de korpsstructuur weer veranderd Er werd een duidelijke scheiding aangebracht in executieve en niet executieve diensten Executieve Diensten werden De Surveillance en Bewakingsdienst SBD waaronder ook de afdeling Bijzondere Wetten Er waren 2 districten waarvoor de stad verdeeld was in 2 gebieden De grens was globaal de spoorlijn In district I ten zuiden van de spoorlijn lag ook de politiepost Stratum Het hoofd van de SBD was tevens verantwoordelijk voor de Bereden Brigade de hondenbrigade de ME de reservepolitie de meldkamer de arrestantenbewaking De Verkeersdienst Onder de verkeersdienst vielen het bureau Verkeerswezen bureau bijzondere verkeerstaken bureau verkeersongevallen bureau verkeerstechniek De Justitiële Dienst Deze dienst werd verdeel in 2 afdelingen De algemene recherche en de afdeling kinder en zedenpolitie Deze laatste afdeling werd weer onderverdeeld in het bureau zeden en het bureau kinderpolitie De afdeling Technische opsporing en herkenning werd ook aan de Justitiële Dienst toegevoegd Niet executieve diensten werden ondergebracht in de Dienst Algemene Zaken onderverdeeld in afdeling personeel organisatie en kabinet afdeling financiën en beheer bureau financiën bureau onderhoud en materieel bureau verbindingen centrale werkplaats en vervoer afdeling centrale administratie registratuur en documentatie archief en expeditie centrale typekamer telex en telefoon Het zou niet de laatste verandering in de geschiedenis van het korps gemeentepolitie Eindhoven In 1984 kende het korps Eindhoven 125 leidinggevenden en 125 technische administratieve krachten op een totaal van zo n 600 man Dat betekende dat 1 op de 4 chef was en 1 op de 4 ondersteunend bezig was Die cijfers toonden aan dat daarin verandering moest komen Onder andere door meer leidinggevenden de straat op te sturen Leidinggevenden moesten niet meer controlerend maar ondersteunend en begeleidend bezig zijn Tot dan was er altijd van bovenaf opgelegd wat er moest gebeuren en werden mooie initiatieven vaak de kop ingedrukt TOP DE ZEVENTIGER JAREN Van het einde van de zestiger jaren tot en met de zeventiger jaren maakte de politie ingrijpende veranderingen door Het gezag dat de politie tot dan bijna als vanzelfsprekend had nam af De burger werd mondiger en nam niet meer vanzelfsprekend aan wat door de politie werd gezegd Dat zorgde intern bij de politie voor letterlijk een generatiekloof Oudere collega s die hun stijl probeerden vast te houden en jongere politiemensen die het daarmee niet meer eens waren Deze jonge politiemensen kwamen namelijk ook uit dezelfde maatschappij als de burgers die niet meer alles als vanzelfsprekend aannamen De oudere garde hield zich vast aan vaak autoritair optreden zij waren immers gewend aan het feit dat de politie de baas was terwijl de jongere garde problemen trachtte op te lossen door wat langer te praten Dat zorgde vaak voor conflicten binnen de organisatie Ook werd vanaf dat moment de burger mondiger en onstonden er steeds meer conflicten op straat Men nam niet meer voetstoots aan wat de agent op straat zei Men ging steeds vaker in discussie Ook pikte men autoritair optreden niet meer In die tijd waren de conflicten in veruit de meeste gevallen verbaal In het korps Eindhoven werd daarom aan de korpsleden die al jaren werkzaam waren een cursus gegeven waarmee in 1985 werd begonnen Daarover kunt u in het hoofdstuk opleiding het een en ander lezen Zoals de recente geschiedenis laat zien is er rond de start van de 21ste eeuw een toename van fysieke conflicten Men schuwt fysiek geweld tegen de politie niet meer Dat los je met cursussen communicatie niet meer op In vergelijking met de 20ste eeuw is er een stijging van het vuurwapengebruik door de politie Verder heeft Pepperspray zijn intrede gedaan Zijn dit de voorboden van de geweldspiraal zoals die ook in Amerika te zien is De politiesticker Er werd zelfs een heuse korpsfilosofie ontwikkeld Enkele chefs oa comm van den Abeelen l gingen een dag de hei op om te brainstormen over die filosofie Na vele flap over vellen volgeschreven en getekend te hebben kwamen ze uiteindelijk tot de volgende korpsfilosofie Gemeentepolitie Eindhoven Voor Dienstbaarheid en Veiligheid Het diende geen loze kreet te worden maar mensen moesten er van doordrongen zijn en er elkaar op aanspreken Dat gebeurde natuurlijk niet vanzelf Nadat de filosofie een jaar een feit was schreef ik onderstaand stukje in het korpsblad om aan te geven dat het nog niet bij iedereen tussen de oren zat DE STICKER 14 00 uur Hallo mijnheer Ik heb gisteren een aanrijding gehad en zou nog even terugbellen om de verzekeringsgegevens door te geven agent Waar is de aanrijding gebeurd In de straat Blijft u dan even aan de lijn Ik verbind u door met de wcdt van distrikt Met agt Ik heb iemand aan de lijn die een aanrijding heeft gehad op de straat en nog t e e a moest doorgeven aan de verbalisant Dan moet u mij niet hebben maar een wcdt want ik ben telefoonwacht Kunt u mij dan de wcdt geven Welke wachtcomm Die van jullie natuurlijk 14 05 uur Met brigadier Ja ik heb iemand onder de knop die een aanrijding heeft gehad in de straat en die nog t e e a aan de verbalisant moet doorgeven Wie heeft die aanrijding dan behandeld Agent Die is nu niet in dienst Wanneer komt die dan Dat kan ik hier niet zien Dan moet je afdeling planning even bellen 14 10 uur Hallo mijnheer Kunt u mij uw telefoonnummer geven dan zorg ik dat de betreffende agent u terugbelt want hij is momenteel niet in dienst Dat is o k Maar mag ik u nog iets vragen Jazeker daar zijn we voor Mijn zoontje spaart stickers en ik heb gezien dat u sinds kort mooie stickers hebt Zou ik die één kunnen krijgen 14 12 uur einde gesprek van 12 minuten De moraal van dit verhaal Achter onze sticker zit meer dan lijm Er werden overigens stickers in verschillende vormen uitgebracht Tegenwoordig is internet niet meer weg te denken Als je vroeger gerichte informatie nodig had over alle politiekorpsen of daarmee gerelateerde instellingen had je de Politiealmanak ter beschikking Daarin kon je allerlei informatie opzoeken die handzaam gebundeld was Bijzondere opsporingsdiensten Verkeer Justitie Bestuur Econoimie Volksgezondheid en maatschappelijk welzijn Overheidsdiensten etc Zo was er bijvoorbeeld van ieder korps in Nederland informatie beschikbaar met namen telefoonnummers adressen etc Hieronder de pagina over het korps Gemeentepolitie Eindhoven in 1983 klik op de afbeelding voor vergroting TOP OMGEVINGSGERICHT WERKEN Met ingang van 1 november 1985 is de politie Eindhoven Omgevingsgericht gaan werken Dat betekende dat Eindhoven in drie districten werd verdeeld met ieder een eigen politiebureau Je zou kunnen zeggen dat het omgevingsgericht werken eigenlijk is gestart op 2 september 1974 met de introductie van een totaal nieuw wijkagentensysteem Die zouden nl het contact tussen de politie en de Eindhovense inwoners moeten verbeteren Na 11 jaar bleek dat destijds te hoog gegrepen omdat de wijkagent in feite tussen de inwoners en zijn collega s in stond omdat ze los van die laatsten werkten Het uitgangspunt bij het Omgevingsgericht Werken was Centraal wat centraal moet Decentraal wat decentraal kan Enkele van de onderzoekers uiterst links Ries Straver zoon van oudcommissaris Straver uit Eindhoven In 1978 1979 kwam het rapport Projectgroep Organisatiestructuur uit van een projectgroep van het Ministerie van Binnenlandse Zaken De projectgroep had als opdracht meegekregen een nieuw sterktestelsel te ontwerpen De projectgroep kwam echter tot de conclusie dat er genoeg politie was maar dat die politie verkeerd werkte Een andere beleidsvoering zou de doelstellingen van de politie alleen maar ten goede komen De belangrijkste kritiek in het rapport richtte zich tegen de specialisatie bij de politie en het slechte contakt onderling door de hiërarchische structuur Naar aanleiding van het rapport is een extern adviesbureau begin 1980 gaan kijken hoe het op de organisatie teruggevoerd kon worden Naar aanleiding van dat onderzoek is een groot aantal veranderingen doorgevoerd In willekeurige volgorde de verkeersdienst werd in de surveillance geïntegreerd verkeerstoezicht en ongevallenbehandeling de basispolitiefunctie werd verbreed de surveillanten gingen o a aanrijdingen behandelen er kwam verandering in de manier van leidinggeven er kwam bij de recherche een bureau coördinatie er kwam een ander verplaatsings en bevorderingsbeleid er kwamen 7 hoofdafdelingen de surveillanten gingen zesuurszaken behandelen het bureau planning kreeg een andere structuur En om de kloof naar de burger te verkleinen werd in het beleidsplan aangegeven dat we omgevingsgericht O G W moesten gaan werken DISTRICT NOORD District Noord was de eerste afdeling met een eigen bureau in Eindhoven dat op die manier ging werken en er ook voor werd ingericht Het was 1 november 1985 De districtschef werd Hans van den Bergh l Het gebouw was weliswaar niet nieuw het bestond al sinds eind zeventiger jaren maar het verschil was dat nu alle gespecialiseerd diensten zoals recherche bijzondere wetten verkeerszaken kinder en zedenzaken etc vanaf die datum vanuit dat bureau werkten Die diensten zaten voorheen gecentraliseerd op het hoofdbureau aan de Mathildelaan met als gevolg dat alle inwoners van Eindhoven naar dat bureau moesten als ze een gespecialiseerde dienst nodig hadden In het begin kon met 24 uur per dag terecht Bovenstaande foto is gemaakt om het personeel te introduceren bij de inwoners van de wijk klik op afbeelding voor vergroting Alleen al op bureau Noord waren bij de start van het omgevingsgericht werken 10 wijkagenten werkzaam die onder leiding stonden van 2 brigadiers te weten Noud Rijnaerts brig Bert Schellekens brig vlnr Ad Berkers Fred den Ouden Geert Meijer Ger van Beers Jan de Ridder vlnr Jan van Dorst Peter van de Beeten Toon Timmermans Willem Huiszoon Wim van den Biggelaar De taak van de wijkagenten veranderde niet in vergelijking met die van vóór de reorganisatie Ze gingen alleen een meer centrale rol vervullen in een nauwere samenwerking met alle bijzondere diensten die in het bureau waren ondergebracht DISTRICT ZUID Onder leiding van districtschef Jan van Gestel l kreeg het district Zuid op 1 juli 1987 een nieuw bureau in de wijk en wel aan het Balsemienplein Tijdelijk werd een voormalig schoolgebouw betrokken totdat het politiebureau aan de Aalsterweg klaar zou zijn Van Gestel was ook de bouwpastoor van dat nieuwe onderkomen vlnr Henk Mobach brig Geert Veroude brig Op bureau Stratum Gestel waren 6 wijkagenten olv 2 brigadiers werkzaam te weten vlnr Frans van Roozendaal Henri Boon Jan van der Heijden Remy Blommaert Rob Lingeman Theo van den Eijnden DISTRICT CENTRUM Op 1 juni 1988 ging het omgevingsgericht werken van start voor het hoofdbureau en wel voor het district centrum Daaronder vielen de wijken Centrum Strijp en Tongelre Het was een symbolische datum omdat het komen tot omgevingsgericht werken een proces was en dus niet van de een op de andere dag een feit was Er was een turbulente periode aan voorafgegaan van verbouwingen die deels werden veroorzaakt door de komst van de Rijkspolitie in het bureau Verder moesten natuurlijk ook de eigen werkruimten geschikt worden gemaakt Er werd in de hal een grote open balie gemaakt waar publiek te woord werd gestaan door medewerkers van de Administratieve Dienst Ondersteuning ADO De afdeling bestond uit een chef en een aantal administratieve krachten die veel werk uit handen van de politieagenten en rechercheur namen met name op het administratieve vlak Zaken als opnemen van aangiften van misdrijven verwerken van door agenten opgemaakte processen verbaal afwerken van kienvergunningen vermissing rij en kentekenbewijs paspoort meldingen van evenementen betalen van allerleibekeuringen verder alle voorkomende administratieve werkzaamheden die niet direct met het publiek te maken hebben doch voor het district waren Eén

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/na-de-oorlog-algemeen?showall=1&limitstart= (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Straatdienst
  Regionale taken Sport in het korps Arrestantenzorg De Centrale Werkplaats Diversen Omgekomen collega s De Eindhovense korpschefs Gebouwen en interieur De laatste twee commissarissen GP Eindhoven De meldkamer Gebeurtenissen die indruk maakten Niet opgeloste moord verdwijning De Eindhovense politie muziekvereniging De Politiebonden Jubilea Receptie s Beëdigingen Carnavalsfoto s 1957 1975 Bezoekersaantallen Fotoalbum personen voertuigen etc Krantenartikelen GP Eindhoven De Straatdienst De Straatdienst De eerste vrouwelijke agenten Ontwikkelingen in de Surveillance

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-straatdienst?showall=&start=1 (2016-02-07)
  Open archived version from archive •