archive-nl.com » NL » G » GEMEENTEPOLITIEEINDHOVEN.NL

Total: 309

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • . - De Straatdienst
  velen gezien als taxiritje Hieronder enkele foto s van hoofdagent Henk Swinkels die tijdens zijn surveillance op de fiets een van de notoire drinkers uit de binnenstad aantrof De veranderingen in de zestiger jaren gingen ook niet aan de politie voorbij Steeds meer jongere agenten gingen deel uitmaken van het korps gerecruteerd uit de maatschappij van toen Het was dus onvermijdelijk dat ze zich in hun vrije tijd niet meer kleedden in een driedelig kostuum maar ook gewoon de kleding droegen die bij hun leeftijd paste Dat was ook zo met de haardracht De kortgeknipte kopjes verdwenen uit het straatbeeld en maakten plaats voor de lange haardracht Ook in het korps tot grote ergernis van de hoofdcommissaris die er de krant mee haalde Tot in het begin van de zeventiger jaren bestond in het korps het zogenaamde wijkenboekje Voet en fietssurveillance was dagelijkse kost De uitdrukking zes pond was toen zeer gebruikelijk Iedere dag werd er door de dienstdoende ploegbrigadier een dienstlijst gemaakt waarop voor iederen te zien was wat hij die dag van uur tot uur moest doen Overdag en in de middagdienst was dat veelal voet of fietssurveillance Als iemand van de 9 uur dienst 6 uur voetsurveillance had werd dat zes pond genoemd Zes uur lopen verdeel in telkens 2 uur waarna 1 uur wacht Die wachturen werden aan het bureau doorgebracht om te eten en de administratie af te werken In het wijkenboekje dat iedereen op de man kreeg uitgereikt stond precies omschreven welke straten tot een bepaalde wijk behoorden en hoe je die moest besurveilleren Omdat de chef natuurlijk willde weten of iedereen deed wat hem was opgedragen werd dat gecontroleerd door het bureau interne controle In het korps sectie stiekem genoemd In elke wijk werden zogenaamde halfuurs of uurspunten aangewezen Dat waren punten in de wijk waarop je elk halfuur of uur even moest halthouden Het bureau sectie stiekem had dan de gelegenheid te controleren of iemand ook daadwerkelijk in zijn wijk was Hieronder enkele foto s van een straatbeeld midden zestiger jaren De Demer met Nico Waterschoot die een groep jongeren aanspreekt Nico Waterschoot nabij de voetgangersoversteekplaats Vestdijk 18 Septemberplein Deze post werd dagelijks bemand door vaak de jongste agenten of oudere collega s die geen dienstrijbewijs hadden voor de surveillanceauto Op de dienstlijst werd die aangeduid met 1HV een hulp verkeer Je was voornamelijk aanspreekpunt voor bezokers van de binnenstad Op de achtergrond het toenmalige busstation met de houten keet waar de chauffeurs pauzeerden Zie ook foto hieronder Nico Waterschoot r en Bert Bakker met het bekende politiedafje Op het dak de in eigen garage ontworpen en gemaakte dakrail met blauwe lamp en stopbord Jan Kersten tijdens een bromfietscontrole in het tijdperk van de minirok en Mobylette In 1976 heb ik een onderzoek gedaan naar de gemiddelde leeftijd in de ploegen van de surveillancedienst in de districten I en II Ook werd het gemiddeld aantal jaren ervaring daarnaast gezet Het leverde het onderstaande resultaat op Het verloop van het aantal surveillanten in

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-straatdienst?showall=&start=2 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Straatdienst
  taak diende voortaan te worden uitgevoerd door de mensen van de Surveilance en Bewakingsdienst SBD Dat moest leiden tot een bredere taakstelling en het specialisme werd afgeschaft Bij de SBD waren ook vrouwelijke collega s werkzaam en het was dus wachten op de eerste vrouw als motorsurveillant Nadat in december Sylvia Welten Kanters 23 jaar L was geslaagd voor haar rijbewijs A werd ze als eerste vrouw motorsurveillant Dat was geen landelijke primeur maar wel een voor het korps Gemeentepolitie Eindhoven Uiteraard werd daar toen uitgebreid aandacht aan besteed in het korpsblad Polivisie Sylvia In principe kan elke politietaak zowel door mannen als vrouwen worden uitgeoefend Enige nadeel is dat de vrouwen over minder fysieke kracht beschikken Het blijkt echter dat er zich in de praktijk weinig situaties voordoen waarbij dit als een gemis wordt gevoeld Op veel taakgebieden binnen de politie zijn een aantal persoonlijkheidskenmerken vereist die los staan van het geslacht Bij de ME moet je in groepen kunnen werken en bij de recherche moet je redelijk zijn in schriftelijk werk Sylvia wilde motorsurveillant worden omdat ze vond dat iemand van de surveillancedienst alle taken binnen die dienst moet kunnen uitvoeren Ook vond ze naast het motorrijden gericht verkeerstoezicht een interessant aandachtsveld Toen ze een verzoek indiende voor een opleiding als motorsurveillant werd de districtsleiding enigszins overvallen maar werd daarna alles snel geregeld Het eerste praktische probleem waar ze tegen aan liep was de kleding Die was in het korps niet voorhanden In eerste instantie werd als broek de ballonbroek gepast maar die was weinig flateus Toen werd er zoals in andere korpsen gekozen voor de rijbroek die ook bij de Bereden Brigade werd gebruikt Een ander probleem waar een vrouw mee te maken zou kunnen krijgen was de grootte van de motoren die bij het korps in

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-straatdienst?showall=&start=3 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Straatdienst
  B D De officiële naam voor de straatdienst werd later veranderd in Surveillance en bewakingsdienst Samen met de toenmalige motorrijders van de afdeling Verkeer bepaalden de geüniformeerden van deze dienst het beeld van de politie om de doodeenvoudige reden dat hun werk op straat lag en dus veel meer zichtbaar was dan het werk van bijvoorbeeld recherche of kinderpolitie Voor een beginnend politieman was de surveillancedienst de start van zijn loopbaan Daar werd hij gevormd en werd er bezien of hij capaciteiten had om later bij een andere dienst als bijvoorbeeld verkeer of recherche te gaan werken Vaak was men geneigd om de straatdienst als minderwaardig te beschouwen Ik kan me uit de overlevering nog een anekdote herinneren over 2 agenten uit de straatdienst die met een rechercheur in burger dus een verdachte thuis moesten gaan ophalen Toen ze aanklopten en aan de vrouw des huizes vroegen of haar man thuis was riep die naar achteren Tinus er staan 2 pliesieagenten en unne mens voor de deur Vanwege het feit dat er bij deze dienst veel jonge politiemensen werkten was het noodzakelijk dat er veel aandacht werd besteed aan begeleiding daarvan Door het vele administratieve werk van het middenkader brigadiers en adjudanten kwamen die daar te weinig aan toe Nieuwe agenten kregen gedurende een jaar een mentor die hen wegwijs moest maken in het praktische politiewerk Die waren echter niet betrokken bij het beoordeelden van hun pupil en de begeleiding bestond toen veel meer uit het uitleren van kunstjes dan het bevorderen van eigen initiatief en de capaciteiten van de pupil te ontdekken te benutten en uit te bouwen Dat veranderde eind zestiger jaren Het beoordelingssysteem werd weer aangepast en de zgn methodische beoordeling werd geboren Boven Nico Waterschoot begin zestiger jaren Ook werd er een zgn mobiele wachtcommandant in het leven geroepen Het kader raakte nl steeds minder op de hoogte van wat er op straat gebeurde zoals met betrekking tot jeugdgroeperingen verkeerssituaties baldadigheid etc Dat had natuurlijk ook gevolgen voor het contact met het personeel waarover zij de leiding hadden en voor wie ze de diensten moesten uitmaken De mobiele wachtcommandant had een semi vrije dienst voor een periode van 6 weken Hij mocht zelf zijn dienstrooster uitmaken en moest dat een week tevoren ter goedkeuring voorleggen aan het hoofd van de S B D Zijn taak was ondermeer het op tactische wijze begeleiden van jong personeel de goede gang van zaken stimuleren bij de straatsurveillance en het mobilofoonverkeer zijn plaatselijke bekendheid verhogen contact leggen met buitenwijkers hondenbrigade berden brigade en buitenwijkers Hij moest als informant optreden bij de beoordeling van het S B D personeel op het gebied van kennis en contact Pas in 1971 kwam er een nadrukkelijkere rol voor de mentor Hij moest periodiek een rapport uitbrengen over zijn pupil door ieder kwartaal een zgn begeleidingsstaat in te vullen voor het hoofd van de dienst Zaken als ziet hij zelf overtredingen hoe is zijn contact met collega s en meerderen treedt hij het publiek zelfverzekerd tegemoet werkt hij met regelmaat en zorgvuldig hoe kan hij worden getypeerd eerzuchtig gemakzuchtig bescheiden leergierig etc suggesties mbt verdere ontwikkeling en ontplooiing Bij het korps gemeentepolitie Eindhoven heeft het lang geduurd voordat er vrouwen In de geüniformeerde dienst werden aangenomen Overigens was het al sinds 1911 mogelijk om vrouwen bij de Nederlandse politie aan te nemen Die werden dan meestal ingedeeld bij Kinder en Zedenpolitie omdat dit voor hen het meest geschikte werk zou zijn In Eindhoven hebben we kort na de oorlog een inspectrice gehad die bij de kinderpolitie werkte De eerste vrouwen in uniform werden pas aangenomen in 1976 U kunt daarover lezen in de rubriek Opleiding Hoewel niet zo veelvuldig voorkwam als tegenwoordig waren er eind zestiger begin zeventiger jaren ook al verslaafden die in de binnenstad vertoefden Weliswaar geen drugsverslaafden maar alcholisten Als die werden aangetroffen in zogenaamde kennelijke staat werden ze aangehouden en overgebracht naar het hoofdbureau aan de Grote Berg alwaar ze ter ontnuchtiging werden ingesloten in een zogenaamde sopcel Dat was een cel zonder meubilair en toilet Alleen een dikke harde rubberen mat op de grond en een afvoerputje in het midden van de cel Daar verbleven ze dan meestal voor enkele uren tot ze nuchter genoeg waren om te worden verhoord en om weer veilig de straat op te kunnen Omdat openbare dronkenschap in artikel 453 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld werd zo iemand in het vakjargon een 453 er genoemd Het vroeg behoorlijk wat toezicht Ieder half uur moest de cel worden gecontroleerd om te kijken of de betrokkene nog in orde was Daarvan moest dan aantekening worden gemaakt op een papier dat op de celdeur hing Mocht er dan iets met de verdachte gebeuren dan moest aangetoond worden dat er voldoende toezicht was geweest Op een bepaald moment mochten er geen dronken mensen meer worden ingesloten omdat het in den lande was voorgekomen dat iemand in de cel was overleden die als dronken was ingesloten terwijl hij eigenlijk een beroerte had gehad Verkeerde beoordeling omdat iemand sterk naar drank rook soms had overgegeven en moeilijk aanspreekbaar was Een prima beslissing om hiermee te stoppen Niet alleen vanwege de kans op foute beoordeling Degenen die ontnuchterd waren werden s morgens rond 6 uur uit de cel gehaald door politiemensen in te laatste uur van hun nachtdienst U kunt zich voorstellen wat voor geur er naar buiten kwam als de celdeur werd geopend en betrokkene daar zijn behoefte op de grond had gedaan en de hele nacht in zijn eigen vuil had liggen woelen Bovendien kostte het overbrengen van dronken lieden met een dienstauto heel veel tijd en werd het door velen gezien als taxiritje Hieronder enkele foto s van hoofdagent Henk Swinkels die tijdens zijn surveillance op de fiets een van de notoire drinkers uit de binnenstad aantrof De veranderingen in de zestiger jaren gingen ook niet aan de politie voorbij Steeds meer jongere agenten gingen deel uitmaken van het korps gerecruteerd uit de maatschappij van toen

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-straatdienst?showall=1&limitstart= (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Verkeersdienst
  Beëdigingen Carnavalsfoto s 1957 1975 Bezoekersaantallen Fotoalbum personen voertuigen etc Krantenartikelen GP Eindhoven De Verkeersdienst De Verkeersdienst Kledingveranderingen De grootste verkeersobstakels in Eindhoven Bemoeienis van het gemeentebestuur Ontwikkelingen na het bombardement van 1942 Enkele foto s uit de beginperiode Verkeersongevallen uit de oude doos De na oorlogse periode De wederopbouw De ontwikkeling van het verkeer in Eindhoven Fietscontrole bij NV Philips Foto s uit de collectie van Henk Koeneman Nieuwe afdelingschef Nieuwe motoren Een zwarte dag in de geschiedenis van de Verkeersdienst Verjonging van de afdeling De Harley Davidson worden vervangen Voortgezette rijopleiding motor Veranderende techniek Snelheidscontrole Alcoholcontrole Verkeerstelevisie Verkeersopvoeding en Propaganda De Veilig Verkeersritten Alle pagina s Pagina 2 van 23 KLEDINGVERANDERINGEN In de periode van na de annexatie tot aan 1940 hebben de uniformen enkele wijzigingen ondergaan De slip jas maakte plaats voor een tuniek dat meer leek op het zestiger jaren tuniek maar dan met een hoge gesloten kraag Enkele malen is ook het model uniformpet voor de inspecteurs veranderd Zo is er onder andere het zogenaamde Franse model geweest boven links en de platte pet al dan niet met steunijzer De inspecteurs uniformen hadden twee rijen knopen waarbij de lange broek werd gedragen Onder het bewind Brinkman werd voor de inspecteurs van het verkeer ook Van Dijk is een blauwe maandag bij deze afdeling ingedeeld geweest een uniformjas met een rij knopen ingevoerd en de ballonbroek met stijve beenkappen boven midden later rijglaarzen en rijlaarzen onder De uniformkragen van de inspecteurs hoge gesloten staande kragen waren van zwart fluweel waarop het stadswapen was geborduurd De kraag van de inspecteur van de afdeling verkeer was nog versierd met een geborduurd zilveren wieltje Bij het overige personeel was dit wieltje van wit metaal Voor het technische gedeelte van het onderzoek was de politie destijds aangewezen op garagehouders e

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-verkeersdienst?showall=&start=1 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Verkeersdienst
  den Briel en Versier naar het spoorweg emplacement en de andere via de Parklaan Nachtegaallaan Bleekstraat naar de Geldropseweg en zo verder richting Geldrop De lijn vanaf het stationsemplacement liep vandaar over het Stationsplein Parallelweg vlak langs de bomen van de toen nog bestaande overweg waarna de lijn zich weer splitste in twee lijnen Een lijn liep via Emmamasingel Kleine Berg Hoogstraat Blaarthemseweg naar Meerveldhoven en verder en de andere kruiste na een stukje de Parallelweg te hebben gevolgd de spoorlijnen en liep via de Christinelaan achter de Luciferfabriek dwars over de Lijmbeekstraat langs de toenmalige broodfabriek Vervolgens kwam die op de Boschdijk volgde die tot aan de toen nog bestaande Pauluskerk rechtsaf de Frankrijkstraat in en verliep verder over de Woenselsestraat in de richting Son St Oedenrode Conflicterende punten met de tram waren de Woenselse Overweg en het kruispunt Willemstraat Kleine Berg Vroeger was het de gewoonte dat als de spoorbomen gesloten waren het verkeer werd toegelaten tot vlak voor de bomen Moest er nu een tram passeren dan moesten alle aanwezigen eerst een eind teruggezet worden om de tram gelegenheid te geven voorbij te rijden Bij het passeren voorbij de overweg en bij het Eindhovens Dagblad liep de conducteur van de tram met een rode vlag voorop terwijl de machinist voortdurend belde De rails lagen ter hoogte van het toenmalige pand van het Eindhovens Dagblad hoek Kleine Berg geheel links van de weg om direct daarna weer naar de rechterzijde van de Kleine Berg te gaan Als de tram een behoorlijk aantal wagens moest trekken kwam het regelmatig voor dat zij de bocht niet kon halen en bleef steken Hoewel de tram na in haar bestaan de oorzaak van veel verkeersongevallen te zijn geweest omstreeks 1935 uit het stadsbeeld verdween zijn de rails nog een tijd blijven liggen

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-verkeersdienst?showall=&start=2 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Verkeersdienst
  niet dat is veel goedkoper en bij al de kritiek die er op ons bestaat kan er dat nog wel bij In het rapport wordt dan toegegeven dat het publiek zich vaak niet stoort aan de stopstrepen maar als oorzaak wordt opgegeven het onvoldoende afsteken tegen de bestrating terwijl zij bij avond helemaal niet te zien zouden zijn Bovendien zou de verkeersagent door automobilisten niet voldoende gezien worden omdat hij meestal tussen het publiek moest staan zie de foto s Het rapport eindigt dan met de zin Op drukke uren bij avond en vooral bij regen als men de paraplu open heeft kan men de verkeersagent absoluut niet zien Indien het werkelijk ernst is om een oplossing te verkrijgen geef ons dan agenten lichtseinen behoorlijke verkeersstrepen enz ANTWOORD VAN COMMISSARIS BRINKMAN Ook de commissaris was uit zijn humeur door de brief en hij stak dat in zijn antwoordbrief aan de burgemeester ook niet onder stoelen of banken Ook hij kwam uiteindelijk tot de conclusie dat te weinig politie de oorzaak van de verkeerschaos bij de overweg was Een gedeelte uit deze brief typisch a la Brinkman volgt hier Om 12 en 6 uur wordt het gehele in dienst zijnde personeel naar de overweg gedirigeerd en is de stad verder met uitzondering van het kruispunt Rechtestraat Vrijstraat en Kerkstraat Rechtestraat van alle toezicht ontbloot doch dit kan toch niet de gehele dag Ofschoon nu wel geen bepaalde studiereizen door mij zijn gemaakt om het verkeer in andere plaatsen gade te slaan zoals dat in andere gemeenten wel geschiedt bezoek ik toch vaak genoeg de voornaamste plaatsen in Nederland en ook wel in België en Duitsland om over de regeling van het verkeer te kunnen oordelen Trouwens mijn 30 jarige politiepraktijk geeft mij het recht te zeggen dat ik volkomen op de hoogte ben met een verkeersregeling Wanneer men echter het verkeer beschouwt te Eindhoven in vergelijking met dat van plaatsen van gelijke grootte als Eindhoven en zelfs grotere plaatsen dan zal men zien dat het verkeer te Eindhoven veel meer moeilijkheden oplevert dan dat in die plaatsen Wanneer men s Hertogenbosch eens beziet een dorpje in vergelijking tot Eindhoven op verkeersgebied kan men zien dat dikwijls op het punt Visstraat Hoogesteenweg 5 mensen aldaar het verkeer regelen Dit is nog niet eens een kruispunt doch een punt waar een straat in een andere uitloopt Te s Hertogenbosch is niet één kruispunt zo gevaarlijk en met zoveel verkeer als in Eindhoven de kruispunten Vrijstraat Demer Rechtestraat Kerkstraat Postkantoor Overweg Woensel Overweg Gagelstraat Vestdijk Nieuwstraat en straks Stratumsedijk Bilderdijklaan en Kerkstraat en Keizersgracht Ook voor mij is het geen kunst om aan de Woenselse Overweg het verkeer eens in betere banen te leiden Ik kan dat wanneer ik de buitenwijken van politie ontbloot zoals ik met kermis een groot aantal agenten tegelijk in dienst kan hebben wanneer ik alle verloven en vrije dagen stop zet en de mensen 12 uur per dag dienst laat doen Tot dergelijke maatregelen ga ik echter niet over

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-verkeersdienst?showall=&start=3 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Verkeersdienst
  het gehele treinverkeer in 1956 hoog zal zijn Het zal dan juist 80 jaar geleden zijn dat de toenmalige burgemeester van Woensel de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht om aan de onhoudbare toestand bij de Woenselse Overweg een spoedig einde te maken De Minister beloofde de nodige stappen Bij deze moedgevende woorden bleef het echter Ook de heftige protesten van een tweetal Eindhovense kamerleden respectievelijk in 1896 Smits van Oijen en in 1919 Wintermans werden welwillend aanhoord de door hen bepleite oplossing van dit probleem bleef uit De bouw van een voetgangersbrug in 1923 bracht een voorlopige en allesbehalve afdoende oplossing De steeds stijgende verkeerstoename vergrootte dit verkeersvraagstuk én de overwegmisère Bij de laatst gehouden verkeerstelling in 1947 bleek dat van s morgens 7 tot s avonds 7 uur bijna 14 000 fietsers 2400 berijders van motorvoertuigen en 10 000 voetgangers deze overweg passeerden en dat de spoorwegbomen 5 uren gesloten waren Deze veel tijd en geduld rovende stagnatie is sindsdien beslist niet verminderd Op de hieronder afgebeelde foto s lijkt het misschien alsof de wachtende Eindhovense mensheid dit wachten helemaal niet erg vindt en alsof de volksmenner pardon ik bedoel de verkeersagent niets liever ziet dan een gesloten overweg Hij kan dan tenminste nog eens zijn hoge voetstuk verlaten en een richtinggevend praatje maken met een richtingzoekende automobilist Maar schijn bedriegt ledere Eindhovenaar of Eindhoven bezoeker ziet met groot ongeduld naar het naderend einde van deze beruchte overweg Ook al zullen de laatste loodjes hier nog zwaar kunnen wegen en de laatste stuiptrekkingen van deze overweg nog lastig kunnen zijn over enige jaren is ook dit typisch Eindhovense leed geleden en heeft Eindhoven zijn tachtigjarige oorlog tegen de overweg gewonnen De overweg kostte de politie in die jaren gemiddeld 40 manuren per dag De Woenselse Overweg in 1929 gezien

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-verkeersdienst?showall=&start=4 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Verkeersdienst
  Gebeurtenissen die indruk maakten Niet opgeloste moord verdwijning De Eindhovense politie muziekvereniging De Politiebonden Jubilea Receptie s Beëdigingen Carnavalsfoto s 1957 1975 Bezoekersaantallen Fotoalbum personen voertuigen etc Krantenartikelen GP Eindhoven De Verkeersdienst De Verkeersdienst Kledingveranderingen De grootste verkeersobstakels in Eindhoven Bemoeienis van het gemeentebestuur Ontwikkelingen na het bombardement van 1942 Enkele foto s uit de beginperiode Verkeersongevallen uit de oude doos De na oorlogse periode De wederopbouw De ontwikkeling van het verkeer in Eindhoven Fietscontrole bij NV Philips Foto s uit de collectie van Henk Koeneman Nieuwe afdelingschef Nieuwe motoren Een zwarte dag in de geschiedenis van de Verkeersdienst Verjonging van de afdeling De Harley Davidson worden vervangen Voortgezette rijopleiding motor Veranderende techniek Snelheidscontrole Alcoholcontrole Verkeerstelevisie Verkeersopvoeding en Propaganda De Veilig Verkeersritten Alle pagina s Pagina 6 van 23 HIERONDER ENKELE FOTO S UIT DE BEGINTIJD VAN DE AFDELING VERKEER Deze foto werd genomen tijdens een wandeltocht in 1938 voorste rij vlnr Verwijst Tervoorde Mevr v Dijk Ip van Dijk broer ip achterste rij vlnr Pijnenburg Spoor vd Broek Hennige Gijs Mosterd l en Insp A J M van Dijk 1905 1943 Van Dijk werd SS commandant Meer daarover in de rubriek De Oorlogsperiode vlnr Werkhoven Reukers Hellings Van Vugt Van Veen Siebels Jacobs Van Woerden Buteijn Schipholt Van Keulen De Jong Bruin Van de Wielen Wils Mosterd Antonis De motoren met de enkele koplamp werden voor deze gelegenheid geleend De mannen met de bolhoedjes behoorden tot de verkeersrecherche 1930 Vlnr Dijs Franken Van Veen Stevenaar Van der Wielen Verhappen Van Keulen Antonis Senders Vink Van Vugt Schipholt Roks Werkhoven Klik op afbeelding voor vergroting De bestuurder van het linker span is Van de Wielen met in het zijspan Van Lingen In het rechter zijspan zit Stevenaar en de bestuurder is ook weer van de Wielen Hieronder enkele foto s

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-verkeersdienst?showall=&start=5 (2016-02-07)
  Open archived version from archive •