archive-nl.com » NL » G » GEMEENTEPOLITIEEINDHOVEN.NL

Total: 309

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • . - Veldwachter Driek van de Wal
  1975 Bezoekersaantallen Fotoalbum personen voertuigen etc Krantenartikelen GP Eindhoven Veldwachter Driek van de Wal Veldwachter Driek van de Wal Benoeming in het nieuwe Eindhoven Alle pagina s Pagina 1 van 2 Een van de oud politiemensen van Eindhoven was de broer van mijn grootvader DRIEK VAN DE WAL 1883 1940 Driek werd geboren in Oirschot op 12 februari 1883 Op jonge leeftijd stond Driek ergens in het veld te werken toen de burgemeester van Oirschot voorbij fietste Dat deden burgemeesters toen nog Hij stopte en vroeg aan de jonge Driek begin 20 wat hij van plan was om in de toekomst voor werk te gaan doen Driek antwoordde dat hij waarschijnlijk in het hout wilde gaan Daarmee bedoelde men toen werken in ontginningen en in de bossen Dat was wat zijn familie voornamelijk deed De burgemeester vond dat maar niks en zei Da s toch zonde Zo n stevige jonge vent Zou je niets iets voor de politie voelen Driek dacht erover na wat er in resulteerde dat hij op 4 december 1906 op 23 jarige leeftijd in Eindhoven werd aangesteld als agent van politie met een jaarsalaris van fl 575 Of het zijn van een stevige jonge vent de enige aanstellingseis was is me niet bekend Uiteraard werd die aanstelling toen ook op schrift gesteld boven rechts en ondertekend door de toenmalige burgmeester van Eindhoven van Mens links In 1915 haalde hij de krant door een illegale vleeshandelaar te betrappen Links het betreffende artikel Klik op de afbeelding voor vergroting Deze foto is gemaakt voor het oude stadhuis aan de Rechtestraat in Eindhoven Vermoedelijk rond 1907 aangezien Driek van de Wal 4e van links in december 1906 is aangesteld 23 jaar oud De trappen voor het stadhuis waren toen zoals u kunt zien nog niet afgebroken Dat gebeurde wel

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/het-prille-begin/veldwachter-driek-van-de-wal (2016-02-07)
  Open archived version from archive


 • . - De oorlogsperiode
  zweren dan was het duidelijk geweest Maar dat gebeurde niet De inpalming van de politie ging stapje voor stapje Het omslagpunt werd voor veel politiemensen eigenlijk pas bereikt met de april mei staking in 1943 Het overgrote deel van de politiefunctionarissen had sympathie voor de stakers Maar ze kregen wel de opdracht om krachtdadig op te treden geen waarschuwingsschoten te lossen en onmiddellijk raak te schieten zonder aanzien des persoons Desondanks is zo merkt ook De Jong op voor zover bekend nimmer raakgeschoten Dat deze opdrachten niet werden uitgevoerd wijst erop dat ook binnen de politie organisatie het lijdelijk verzet groeiende was Het trieste van het verhaal is echter dat de meeste joden toen al waren gedeporteerd De rol van de gewone politieman is bij de deportatie van joden beperkt geweest De opsporing en arrestatie van ondergedoken joden werd vooral uitgevoerd door speciaal geselecteerde politiefunctionarissen die deel uitmaakten van de zogenoemde Politieke Politie of die bij de Sicherheitspolizei waren gedetacheerd Met name deze kleine groep apert foute politiefunctionarissen die merendeels pas tijdens de bezetting in dienst waren getreden hebben gezorgd voor het slechte imago van de politie Daarnaast had je de mannen van de Arbeidscontroledienst Die liepen in dezelfde uniformen als de politie en schoten op alles wat bewoog Ze hebben in Den Bosch eens een bakkerij omsingeld op zoek naar onderduikers De bakkersknecht werd pardoes doodgeschoten Dat soort incidenten bepaalde het beeld Maar er waren ook politiemensen die meewerkten met het verzet Of die orders net een dag te laat uitvoerden waardoor mensen op tijd konden vluchten Of huiszoekingen met de ogen dicht verrichtten waardoor niets verdachts werd gevonden Het merendeel probeerde er slechts het beste van te maken Ze hoorden niets en ze zagen niets Net als de meerderheid van de bevolking Drs Ad de Beer als historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Tilburg schreef ondermeer over het boek van de Jaeger Bijzonder heikel is het om een beeld te vormen op basis van wetenschappelijk onderzoek van De houding van de Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog zoals D M de Jaeger dat doet in de grote steden van Noord Brabant Binnen de wetenschappelijke wereld bestaat nog steeds de gelegenheid om op wat afstandelijke wijze over deze problematiek te discussiëren en genuanceerde oordelen te geven Daarbuiten wordt de onderzoeker dikwijls geconfronteerd met vastzittende ongenuanceerde oordelen en beelden die zich niet laten beïnvloeden door onderzoek en genuanceerd denken Of zoals iemand in volle overtuiging mij eens verklaarde Een NSB er is zonder meer fout En het is de vraag of deze emotionele houding zal uitsterven met het uitsterven van de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt Ik betwijfel het omdat generaties ook emotionele inzichten aan elkaar overdragen en dat gebeurt niet via de weg van het verstand en op grond van verstandelijke argumenten Klik hier voor de volledige tekst De begeleider van De Jaeger Prof van den Eerenbeemt Vergelijkbaar is de studie die oud politiecommissaris Dees de Jager ondernam naar de rol van de

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-oorlogsperiode (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Gerard van den Boom
  een zaal in het Gezellenhuis Ons Thuis in de Deken van Somerenstraat dus naast het politiebureau aangewezen In die zaal lagen strozakken op de grond a la militaire dienst voor de oorlog en we kregen dekens Bekijk het verder maar De 1 persoons kamertjes in het Gezellenhuis waren blijkbaar niet voor ons bestemd Het is echter niet juist wat in de Jong deel 6 1 254 staat dat we in Eindhoven als politiebataljon werden geplaatst We hadden al gauw particuliere kosthuizen waren dus niet gekazerneerd en werden in de gewone straatdienst ingedeeld Diezelfde middag moesten we in de gymnastiekzaal van het Hoofdbureau aantreden en werden welkom geheten door Majoor Vermeulen Dit was de commandant van de Orde politie nu zouden we zeggen Hoofdinspecteur van de straatdienst In de oorlog moest alles zonodig letterlijk uit het Duits worden vertaald dus Ordnungspolizei was bij ons Ordepolitie Vermeulen was naar ons later bleek een voormalige kapitein van het Nederlandse leger waar hij belast was met het beheer van opgeslagen leger goederen in de vesting Hellevoetsluis Vandaar dat wij hem de kapitein van oud roest noemden Hij was lid van de N S B en behept met het daarbij behorende brallerige optreden Klik op de afbeeldingen voor vergroting Boven links een dienstorder van politiepresident Kooijmans over dienstweigering Boven rechts het proces verbaal van eedaflegging opgemaakt door de foute hoofdcommissaris Willem Dijs en dat niet door van den Boom werd ondertekend Na het welkomstwoord werd ons gevraagd wie er lid was van de Partij NSB Niemand Wie lid was van het Rechtsfront een nat soc organisatie van mensen die op justitieel gebied werkzaam waren Ook niemand dus Wie lid van de Kameraadschapsbond van de Nederlandse Politie een surrogaatvakbond die in de plaats was gekomen van de vroegere politiebonden Ook weer niemand lid Later bleek ons dat we omdat we politieagent waren automatisch lid waren van die kameraadschapsbond maar dat wisten we toen nog niet We hebben er nooit iets van gehoord geen vergaderingen geen contributie maar we zullen wel ergens op een ledenlijst hebben gestaan zonder dat we het wisten of we ons ergens voor hadden aangemeld Toen Vermeulen l hoorde dat we geen van allen ergens lid van waren liep hij kwaad weg Dit verhaal was als een lopend vuurtje bekend geworden in het korps in de stad en zelfs ver daar buiten De volgende dag konden we al een kamertje krijgen in het Gezellenhuis en een paar dagen later hadden we allemaal een particulier kosthuis bij de burgers van Eindhoven Men had die nieuwelingen aanvankelijk niet vertrouwd gedacht dat het allemaal N S B ers waren Zodra bleek dat er geen partijlid bij was werden we overal geaccepteerd Toen ik kort daarna bij mijn oude kwartiergever in Dreumel op bezoek was en daar de plaatselijke dorpsveldwachter tegen kwam die ik uit de lichtverschijnselentijd in de mobilisatie kende bleek hij al van onze ontvangst door Majoor Vermeulen op de hoogte te zijn Ik betrok met Drewes Zuidema en Albert Wildeboer een kamer bij de

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-oorlogsperiode/gerard-van-den-boom (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Na de oorlog-algemeen
  organisatie van de Nederlandse politie was gesteld Vanaf 1851 waren heel wat pennen in beweging gebracht om verandering in de politieorganisatie te brengen Ondanks dat veel mensen het niet eens waren met het gegeven dat de politie na de oorlog niet één rijkskorps werd streefde men met de nieuwe regeling naar zo groot mogelijke eenheid met handhaving van de historisch gegroeide autonome positie van de gemeenten waarbij de burgemeester met de bestuurlijke politiezorg werd belast Het Politiebesluit 1945 was te beschouwen als de basis voor de verdere op en uitbouw van de politie Een soort grondwet voor de politieorganisatie waarop de diverse nog te verwachten uitvoeringsvoorschriften geënt werden Het politietoezicht werd in grote aangewezen gemeenten uitgeoefend door gemeentepolitie Daardoor keerde Eindhoven weer terug naar de gemeentepolitievorm Hoofd werd de burgemeester terwijl de gemeentelijke politiekorpsen ressorteerden onder de Minister van Binnenlandse zaken In alle overige gemeenten kwam Rijkspolitie onder de Minister van Justitie De Marechaussee werd een militair korps gestationeerd in een 30 K M strook langs de rijksgrenzen en werd belast met de grensbewaking Ook kon de KMAR ingezet worden om bijstand te verlenen tot het handhaven de openbare orde en rust Merkbaar was dat de Marechaussee weinig ingenomen is met deze haar toegedachte bestemming Na de bevrijding Het korps was in de begintijd vrij militaristisch ingesteld Zo werd er bijvoorbeeld precies voorgeschreven wie er tot het hogere politiepersoneel behoorden met name genoemd ten opzichte van wie voor het lager politiepersoneel de verplichting tot groeten op de voorgeschreven wijze bestaat Dat groeten op de voorgeschreven wijze ten aanzien van de hoofdcommissaris bestond hierin dat het lager personeel bij het tegenkomen van de hoofdcommissaris een stap opzij moest doen en halt front moest maken Dat heeft tot begin zeventiger jaren geduurd Verder werd er precies voorgeschreven in het korpsblad gepubliceerd hoe je een meerdere diende aan te spreken Officieren dienden te worden aangesproken met mijnheer zonder toevoeging van de familienaam De adjudant met adjudant de brigadier met brigadier en de hoofdagent met hoofdagent Na de bevrijding 18 september 1944 werd de politie weer gesplitst in straatdienst en recherche Dat geschiedde volgens onderstaand schema dat in 2011 samen met de andere documenten op deze pagina werd gevonden in de nalatenschap van Theo Matla zijnde de zoon van A Matla de hoofdinspecteur van de Eindhovense politie die het boek 25 jaar lief en leed van de Eindhovense politie schreef 1945 Na de bevrijding ontstond de P olitieke O psporings D ienst De arrestaties van de politieke delinquenten werden aanvankelijk grotendeels uitgevoerd door de N ederlandse B innenlandse Strijdkracht en leden van de P artisanen A ctie N ederland en de Blauwe Jagers Langzamerhand nam de P olitieke O psporings D ienst die taak over nog later de P olitieke R echerche A fdeling welke grotendeels bestond uit beroepspolitiemensen De taak van de PRA werd in 1946 door de chef D M de Jaeger als volgt toegelicht aan het personeel om zodoende meer inzicht te verschaffen in hun werk In de week van 28

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/na-de-oorlog-algemeen (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Straatdienst
  rijden is zijn taak veelomvattend en moeilijk Hij is als het ware de man toen waren er nog geen vrouwelijke agenten die overal de spits moet afbijten Hij staat plotseling voor een bepaald geval op straat moet handelend optreden zonder dat hij wetboeken en andere voorschriften kan raadplegen Komt hij met een verdachte aan het bureau dan wordt deze overgegeven aan de betrokken afdeling die dan de zaak verder kan onderzoeken Hij is ook de man die onder de dikwijls meest ongunstige omstandigheden in aanraking komt met het publiek dat meestal niet al te veel op zijn hand is Het kan voor hem dan wel eens moeilijk zijn om altijd de juiste toon te vinden en niet te happen op de een of andere hatelijkheid door het publiek op hem afgevuurd Hij dient er natuurlijk ook onder dergelijke omstandigheden altijd voor te waken dat hij beleeft correct en zeker niet ongemotiveerd handtastelijk optreedt Men heeft zo vaak en zeer dikwijls zeer ten onrechte kritiek voor het optreden van de agent doch men dient er voor te zorgen dat men nooit onheus tegenover dat publiek optreedt Men loopt op straat nu eenmaal in een glazen kastje en het optreden van de agent dient in alle opzichten elke toets der kritiek glansrijk te kunnen doorstaan Men dient voorkomend en beleefd te zijn hier en daar de behulpzame hand te bieden en zich te onthouden van al datgene wat op enigerlei manier afbreuk zou kunnen doen aan de goede naam van de politie De activiteit van de politieman wordt heus niet bepaald door het aantal processen verbaal dat door hem per jaar wordt opgemaakt Hij kan in meerdere gevallen volstaan met het geven van waarschuwingen of aanwijzingen Hij heeft dan een specifiek opvoedende taak Alleen dan wanneer het een ernstige overtreding betreft of wanneer er sprake is van een onhebbelijk optreden van de overtreder dient hij zeker tot verbaliseren over te gaan De gildebroeder wordt hier stevig bewaakt door Leo Pinxt r en J Heijmans l In die tijd werd er voor zo wat alles toezicht door de politie gegeven Zeker vanaf de tachtiger jaren is dat stelselmatig afgebouwd en werden heel veel taken als oneigenlijke politietaken bestempeld en overgedragen aan andere instanties gemeente beveiligingsbedrijven etc In april 1952 werd een deel van het korps Eindhoven als volgt ingedeeld Inspecteur De Kort werd chef van de sectie Stad Hij werd onder het hoofd van de geüniformeerde dienst belast met Algemeen toezicht op de personeelsbezetting en dienstuitvoering van de drie ploegen van de Sectie Stad de zorg voor het regelmatig rouleren van de reservebrigadiers de indeling en het uitmaken van de dienst van de adjudanten en brigadiers van de Afdeling Surveillance en Bewaking de zorg voor de regelmatige detachering van de agenten van de geüniformeerde Dienst bij andere dienstonderdelen de interne dienst waaronder onder meer te verstaan de zorg voor de agentenwacht de cellengang de bezetting portiersloge gevonden voorwerpen en in het algemeen de zorg voor het aanzien van de lokaliteiten van het hoofdbureau

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-straatdienst (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Verkeersdienst
  waren Harley s Rechtsboven kijkt insp Van Keulen toe hoe men op surveillance gaat Het eenrichtingverkeer werd uitgebreid en wel voor de Demer en een gedeelte Kleine Berg De Demer werd voor het inrijdend verkeer afgesloten vanaf de Parallelweg tot aan de Vrijstraat en de Kleine Berg vanaf de Keizersgracht tot aan de Bergstraat Verkeersleiders en vluchtheuvels werden aangebracht op de hoeken Willemstraat Emmasingel Keizersgracht Grote Berg Raiffeisenstraat Nieuwstraat en Vestdijk Ook nieuw aangelegde straten werden voor zover men toen nodig oordeelde voorzien van verkeersgeleiders en schildpadden verkeersdrempels De laatste hebben menig autocarter naar de andere wereld geholpen Tijdens het bewind van Burgemeester Pulles is het grootste gedeelte van de verkeersgeleiders opgeruimd terwijl ook andere verkeersobstakels zoals voortuintjes in de letterlijke zin uit de weg geruimd werden Bespreking tussen Inspecteur Ten Haaf links en Inspecteur Dijs in 1929 Aan de muur achter Ten Haaf hangt een foto die is gemaakt op 1 augustus 1923 nabij het commissariaat aan de Dommelstraat bij het afscheid van de toenmalige hoofdinspecteur van Dorsselaar In 1919 werd in het zogenaamde klein Eindhoven is Eindhoven vóór de annexatie op de drukste uren van de dag een verkeersagent geplaatst op het kruispunt Rechtestraat Vrijstraat Dit kruispunt zag er toen uiteraard anders uit dan tegenwoordig Op de hoek waar nu Vroom en Dreesmann is stond toen een apotheek terwijl de tegenoverliggende hoek Demer het belastingkantoor stond Een winkel van Vroom en Dreesmann bestond toen ook in veel kleinere vorm maar werd toen Magazijn de Zon genoemd Om echter op die verkeersagent terug te komen Eén van de agenten van de geüniformeerde dienst werd bij toerbeurt aangewezen om het verkeer te regelen van een verkeersbrigade was toen nog geen sprake Deze verkeersregelaar was uitgerust met een wit geverfde stok die een hulpmiddel was om zijn bedoelingen aan de weggebruikers kenbaar te maken Hoewel een eigenlijke verkeersbrigade eerst werd opgericht in 1929 werd voor die tijd veel aandacht aan het verkeer geschonken Men verwachtte in die tijd veel heil van het rigoureus handhaven van de maximum snelheid getuige het feit dat in 1924 chronometers werden aangeschaft en in de stad 21 zgn autovallen gelegd werden Automatische verkeerssignalen werden geplaatst op de kruispunten Emmasingel Keizersgracht en Keizersgracht Wal doch deze werden in 1929 nog niet in werking gesteld Ze werden echter pas in 1931 in werking gesteld Die op het kruispunt Emmasingel Keizersgracht bleken onbruikbaar en werden weer buiten werking gesteld Foto boven links De Hoofdinspecteur Ten Haaf uiterst rechts en de Inspecteur van de Verkeersdienst Van Keulen bij het verkeerslicht lieten zich met de signalen vereeuwigen Op de rechter foto is de koepel nog te zien van de Joodse synagoge aan de Kerkstraat Een van de historische panden die in de loop der jaren in opdracht van het Eindhovense gemeentebestuur jammergenoeg zijn afgebroken Deze verkeerssignalen waren oorspronkelijk ook nog voorzien van elektrische bellen die een hels lawaai maakten en als doel hadden de weggebruikers te waarschuwen dat de lichten van kleur gingen veranderen Dat leidde tot klachten waarna de bel

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-verkeersdienst (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - D.M. de Jaeger
  een groot aantal nieuwe ontwikkeling doorgevoerd die landelijke primeur hadden zoals roodlicht camera een mobiel verkeerslicht verkeerstelevisie radar snelheidsapparatuur de Alcoholcontrol Het mobiele verkeerslicht werd jarenlang gebruikt bij de hoofdingang van de DAF fabrieken aan de Geldropseweg Iedere morgen en avond werd het vanaf het DAF terrein door de verkeersagent de weg opgeduwd om het in of uitgaande zeer drukke verkeer te regelen van DAF medewerkers die naar hun werk of naar huis gingen De Geldropseweg bestond toen uit twee rijstroken voor verkeer van en naar Geldrop De verkeersregelaar stond dan op het wagentje tussen die twee rijstroken waarbij het verkeer aan weerszijden rakelings langs hem heen zoefde om nog maar niet te spreken van de enorme hoeveelheid uitlaatgassen die hij in die anderhalf uur inademde In 1945 was de verkeerssituatie in Eindhoven natuurlijk heel anders dan nu en de middelen die de politie had waren heel gering Dagelijks was er in de spitsuren hele colonnes fietsers die de fabrieken verlieten en zich de straat op stortten Dit is te zien op de foto links die eind zestiger begin zeventiger jaren is gemaakt van het spitsuur bij Philips aan de Emmasingel Het verkeer werd toen geregeld door personeel van de afdeling Verkeer in samenwerking met iemand van de surveillancedienst Personeel van de afdeling verkeer stond op de cruciale punten zoals bij de poort Emmasingel pijl het kruispunt Mathildelaan Emmasingen en bij de rotonde 18 Septemberplein Op het punt Vestdijk met de rotonde stond iemand van de Surveillancedienst die op aanwijzing van de Verkeersman het verkeer liet stoppen of oprijden De post die door de Surveillancedienst werd ingenomen werd 1HV 1 hulp verkeer genoemd Verbindingsmiddelen waren er niet dus je moest elkaar nauwgezet in de gaten houden om te weten wat er door de andere regelaar van je werd verwacht In de eerste jaren na de oorlog waren er in verhouding tot het huidige verkeer veel verkeersdoden Volgens De Jaeger kwam dat omdat de automobilisten toen reden als fietsers vanwege het gebrek aan een gedegen opleiding en ervaring Ook namen fietsers voorrang als ze dat hadden zonder rekening te houden met het feit dat een auto sterker is dan zij De Jaeger was toen al van mening dat strenger straffen geen oplossing was Het verhogen van de pakkans wel Die lag toen volgens de S W O V op 1 1000 Dat is heden ten dage enigszins veranderd De Jaeger heeft ook aan de wieg gestaan van Van Doorne s Verkeerstuin aan de Boutenslaan Hij werd daarvan de geestelijk vader genoemd Die tuin werd aangelegd om kinderen in de praktijk de verkeersregels bij te brengen Toen die verkeerstuin begin tachtiger jaren werd gesloten stak De Jaeger dan ook niet onder stoelen of banken dat dit een slecht besluit was De tuin werd geopend door burgemeester Herman Witte in het bijzijn van Van Doorne DAF Dees de Jaeger aanwezig bij de opening van de slipbaan in Deurne De Jaeger heeft tijdens zijn functie als afdelingschef vele buitenlandse dienstreizen gemaakt om zijn licht

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-verkeersdienst/d-m-de-jaeger (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De parkeerpolitie
  Niet opgeloste moord verdwijning De Eindhovense politie muziekvereniging De Politiebonden Jubilea Receptie s Beëdigingen Carnavalsfoto s 1957 1975 Bezoekersaantallen Fotoalbum personen voertuigen etc Krantenartikelen GP Eindhoven De parkeerpolitie In 1965 werden er in de gemeente Eindhoven voor het eerst parkeermeters en parkeerschijven blauwe zone ingevoerd Door de minister was al eerder besloten dat daarop niet door de politie gecontroleerd moest worden maar dat daarvoor speciale parkeercontroleurs konden worden aangetrokken vlnr Bert Dijkmans Harrie van de Wiel Jan Meulendijks Piet van der Lans Er werden door de gemeente Eindhoven 4 controleurs aangetrokken boven die werden geplaatst bij de afdeling verkeer van de gemeentepolitie Bureau Verkeerswezen Op 10 januari 1966 werden ze beëdigd nadat ze een opleiding tot onbezoldigd ambtenaar van gemeentepolitie van 7 weken hadden genoten die werd gegeven door Kieft Verhallen Smulders en Philips Boven vlnr Er werden twee mentoren aangesteld Gerrit Vervoort en Piet van Gils R Eindhoven was het 3e korps in Nederland waar parkeercontroleurs waren aangesteld De controleurs droegen een zwart uniform en geen wapen Jaren later mochten ze een wapenstok dragen Hoewel dus zgn B W personeel bestonden hun directe chefs uit politiemensen veelal een brigadier of adjudant Dat gaf vaak strubbelingen omdat hun rechtspositie veel verschilde met die van de politie De controleurs hadden niet in het begin maar jaren later het gevoel dat ze nergens bij hoorden Klopten ze bij de gemeente aan voor het een of ander dat werden ze naar de politie verwezen of andersom Boven met hoed Een van de vier eerste controleurs Harrie van de Wiel haalde in 1991 nog eens herinneringen op in een interview in het korpsblad Polivisie De groep parkeercontroleurs in 1991 Voorste rij vlnr Noud van den Hurk Tinie van Nuenen Ben van Velthoven Frans de Vocht Jack Libregts Achterste rij vlnr Ad Moors Jan van

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-verkeersdienst/de-parkeerpolitie (2016-02-07)
  Open archived version from archive •