archive-nl.com » NL » G » GEMEENTEPOLITIEEINDHOVEN.NL

Total: 309

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • . - Bureau Vreemdelingen
  door alcoholgebruik in de problemen kwamen Verder waren er problemen met het eten Italianen Spanjaarden Turken Marokkanen moesten zelf vaak hun eten bereiden omdat de Nederlanders waar men in pension was dat niet of niet goed konden Men verwachtte in de toekomst een sterke toename van het aantal buitenlanders In heel Nederland werkten er in 1966 ongeveer 120 000 en dat de meesten na het bijeen sparen van een kapitaaltje naar hun moederland zouden terugkeren om daar met het geld een zaak te beginnen of anderszins een goede opstart te maken Dat is nu dus een grote misvatting gebleken In de zestiger jaren werd de vreemdelingenwet aangepast en werd het mogelijk om iemand naar zijn identiteit te vragen puur op het feit dat de agent vermoedde dat hij een vreemdeling was Ook moest een vreemdeling alle medewerking verlenen aan het vastleggen van identificatiegegevens Dat zou later veranderen In 1961 werd Adj van Stratum l chef van de afdeling Vreemdelingen en Plaatselijke Veiligheid vlnr Van Stratum Van Hoof en Wilbrink Het bureau Plaatselijke Veiligheid nam altijd een aparte plaats in binnen het korps Dat kwam doodeenvoudig door de wetgeving die het bureau rechtstreeks onder de hoofdcommissaris plaatste aan wie een aantal taken en bevoegdheden waren opgedragen Tav vreemdelingenbeleid lag dat anders en kon de hoofdcommissaris niet zomaar een eigen beleid tav vreemdelingen voeren omdat er een landelijke eenheid in vreemdelingenbeleid was Het werk van de Vreemdelingendienst was totaal afwijkend van andere politietaken waardoor het niet zomaar vanzelfsprekend was dat iedereen er kon werken De materie bestreek een breed maatschappelijk terrein was continue aan verandering onderhevig en kenmerkte zich door de vele uitzonderingen op de regels De zgn Vreemdelingencirculaire ook wel de losbladige wetgeving genoemd Die was aan dagelijkse actualisering onderhevig waardoor je als medewerker Vreemdelingendienst continue moest investeren om actueel te blijven en de juiste beslissingen te kunnen nemen of op de juiste wijze te kunnen voorleggen aan de Directie Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie Het spreken van tenminste 2 moderne talen inzet en motivatie en veel inwerktijd was nodig om er te kunnen werken De Vreemdelingenwet heeft in feite twee kerntaken De toelating van vreemdelingen Het toezicht op vreemdelingen Voor het bureau vreemdelingen hield dat het volgende in Het bijhouden van de bevolkingsadministratie van vreemdelingen met verblijfstechnische en persoonlijke gegevens Het toelaten van nieuwe vreemdelingen kijken of ze aan de voorwaarden voldoen Een verblijfsvergunning regelen voor alle in Eindhoven verblijvende vreemdelingen Het verwijderen van vreemdelingen die niet meer aan de voorwaarden voldoen om hier te verblijven Het opsporen van illegale vreemdelingen nadruk op illegaal werkenden omdat die de arbeidsmarkt verstoorden Tot de zeventiger jaren had de Vreemdelingendienst een stoffig imago binnen het korps Eindhoven Het grootste deel van de werkzaamheden bestond op het toelaten van vreemdelingen en controles op illegalen werden maar zelden uitgevoerd Men was hoofdzakelijk bezig met administratieve taken In september 1977 werd Gerard van den Biggelaar aangesteld tot sous chef van dit bureau onder adjudant Toon van Hoof Van den Biggelaar kwam uit een Eindhovens pollitiegeslacht

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/bureau-vreemdelingen (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De Administratie
  Haaf die met zijn stukken gehuisvest was in het houten gebouwtje achter het oude politiebureau aan de Rechtestraat Ook in 1921 werd de eerste klerk benoemd n l de latere inspecteur van Keulen Op 15 april 1922 werd Tini Aarts bij de politie aangesteld o m in verband met het feit dat het verlenen van diverse ontheffingen ingevolge de Algemene Politieverordening aan de Commissaris van Politie was gedelegeerd Aarts werd belast met het verzorgen van die ontheffingen terwijl hij zachtjesaan ook de zorg over andere administratieve werkzaamheden kreeg vlnr Ip Ten Haaf Tinie Aarts Ip Van Keulen Uitbreidingen vlnr Hip Matla Wim van den Heuvel Ip Van Dijk Hip Vrensen In 1929 werden als assistenten aan hem toegevoegd resp op 1 juni en 1 november de latere inspecteurs Vrensen en Van Dijk Van Keulen was toen inmiddels van het toneel van de administratie verdwenen In 1929 werd officieel de Verkeersdienst in het leven geroepen waarbij hij als adj inspecteur werd geplaatst In september 1930 werd Wim van den Heuvel op de administratie geplaatst en op 1 januari 1931 J S Spijkermans die bij het bombardement op 19 september 1944 samen met zijn vrouw en vele andere buurtbewoners in een schuilkelder achter zijn woning aan de Biesterweg het leven verloor In april 1931 deed de klerk Matla zijn intrede Matla is de schrijver van het boek 25 jaar lief en leed van de Eindhovense politie dat van onschatbare waarde is geweest voor het maken van deze site De eerste 25 jaar van de Eindhovense politie zijn er in vast gelegd Toen Matla was ingewerkt verdween de per 1 januari 1931 eveneens tot adj inspecteur benoemde Van Dijk van de administratie Tot 1940 bleef deze personeelsbezetting op de administratie gehandhaafd te weten Aarts Matla Van den Heuvel en Spijkermans met dien verstande

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-administratie (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Het ArrestatieTeam
  nadruk lag op team work Hoewel de voorkeur ernaar uitging om een verdachte aan te houden zonder het vuurwapen te gebruiken werd er veel getraind op het gebruik daarvan De inzet van het team is aan strenge regels gebonden en het treedt pas op als alles terdege is voorbereid en alle aspecten van de aanhouding in alle varianten op een rij zijn gezet Belangrijk is dat alle risico s voor zowel de aan te houden verdachte onschuldige voorbijgangers en de politiemensen zelf kan worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt In de eerste twee jaar van het bestaan kwam de groep 30 keer in actie in Zuid Oost Brabant Omdat het team hun optreden niet aan de grote klok hangt was het natuurlijk wennen voor verdachten die op die manier in een flitsende actie door het team werden aangehouden Politiemensen met bivakmutsen op die in een bliksemactie iemand van bed lichten was nieuw Ook binnen de deelnemende korpsen Eindhoven Deurne Helmond Geldrop Valkenswaard en Veldhoven was het team een nieuw fenomeen Het bestond nl uit mensen die zich vrijwillig hadden opgegeven en die daarnaast gewoon als politiemensen op straat werkten Geen macho s maar goed getrainde politiemensen Zij waren van mening dat je in het gewone politiewerk ook geconfronteerd kunt worden met gevaarlijke verdachten en dan was het meegenomen als je daarvoor goed getraind was Snelheid en verrassing bepalen het verloop van de acties Daarom wordt er continue getraind in het snel overrompelen boeien ongewapend vechten aanhoudingstechnieken maar ook schieten Het gedrag van het team wordt nl uiteindelijk bepaald door degene die moet worden aangehouden Die training was wekelijks Urenlang op de hindernisbaan of in de sporthal om de conditie te verhogen Trainen met een teamlid en dat gaat hard tegen hard Geen compassie En als een van de groep kokhalzend naar adem ligt te snakken wordt door de instructeur snel even gecontroleerd hoe het met hem is Als de hartslag naar zijn mening te laag is krijgt hij te horen dat er een tandje bij moet De inzet kan beter De eerste optredens van de groep verliepen geruisloos Niemand merkte er iets van buiten de verdachte die werd aangehouden en zijn omgeving De eerste keer dat het team wel opviel was bij een actie in het woonwagenkamp in Geldrop 1983 Daar werden mannen vrouwen en kinderen door de met bivakmutsen uitgeruste groep onder controle gehouden Op die manier werd de geheimzinnigheid over het team doorbroken Anoniem optreden was voor de eigen veiligheid Het was nl niet de bedoeling dat ze later op straat zouden worden herkend als ze met hun normale politiewerk bezig waren De grootste troef van de eenheid is snelheid en het verrassingselement Dat alsmede de zeer gedegen training moeten ervoor zorgen dat met zo min mogelijk geweld een verdachte kan worden aangehouden van wie bekend is dat hij niet schroomt om vuurwapens te gebruiken Om dat doel te bereiken wordt iedere actie terdege voorbereid Geen verdachte is hetzelfde dus iedere aanhouding is anders Dat een

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/het-arrestatieteam (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Mobiele Eenheid
  dat het wekkersysteem up to date was Dit systeem was een poging om indien de nood aan de man kwam binnen redelijk korte tijd mensen aan het bureau te krijgen Eind zestiger jaren werd er een nieuw waarschuwingssysteem ingevoerd Een alarmkastje links dat je thuis moest neerzetten en dat via het lichtnet werd geactiveerd Als er alarm werd gegeven ging er 1 minuut een zoemer af en bleef daarna een rode lamp branden zodat je als je de zoemer niet had gehoord kon zien dat er alarm was gegeven Je moest dan zo snel mogelijk naar het bureau Als de korpschef had bevolen dat de stormbrigade geconsigneerd was dan moest iedere me er thuisblijven of het apparaat meenemen naar het adres binnen de gemeente Eindhoven waar hij eventueel op bezoek ging en het daar op het stopcontact aansluiten Het was een vierkant houten kastje dat op een duivenklok leek Leve de mobile telefoon In 1984 veranderde het weer Het korps kreeg een totaal nieuw alarmsysteem Het Automatisch Telefoon Alarm Systeem ATAS Het was niet alleen voor de ME maar ook andere diensten konden er op worden aangesloten Het systeem hield in dat de gewenste afdeling of onderdeel kon worden gealarmeerd dmv een telefoonoproep Als de telefoon thuis ging en je nam op hoorde je na 4 seconden een drietonig alarm met meteen daarna een ingesproken tekst Aan het bureau kon men op een beeldscherm zien wie er had opgenomen in gesprek was of niet had opgenomen Die laatsten werden dan nog een keer automatisch teruggebeld Eind vijftiger jaren werd de STORMBRIGADE opgericht Het instituut had helemaal niet de bedoeling om de politie een martiaal aanzien te geven of om daarmee meer macht ten toon te kunnen spreiden Het was bedoeld om bij ernstige ordeverstoringen en gewelddadige demonstraties onmiddellijk te worden ingezet Na een jaar opleiding werd de nieuwe stormbrigade gepresenteerd In tegenstelling tot de politieopleiding die individueel gericht was was de opleiding voor de stormbrigade groepsgericht Per jaar diende er 28 uur aan oefeningen te worden besteed Klik op afbeelding voor vergroting Demonstratie voor het publiek op het Frederik van Eedenplein De hoofdcommissaris sprak bij die presentatie op 28 oktober 1960 de wens uit dat God mocht verhoeden dat het ooit zo ver zou komen De geschiedenis leert dat hij niet lang hoefde te wachten op het eerste optreden In de zestiger en zeventiger jaren veranderde de maatschappij zodanig dat het regelmatig tot optreden kwam In die jaren trachtte de politie intern met die veranderingen mee te gaan door agenten op te leiden die steeds kritisch wordende burger op de juiste wijze tegemoet ter treden Men had immers niet meer dat gezag als vanzelfsprekendheid Aan de andere kant werd de Mobiele Eenheid in het leven geroepen om op bepaalde momenten te laten zien dat de politie nog steeds de baas was Links De hoofdcommissaris schouwt als een veldheer de troepen op de nieuwe binnenplaats van de brandweerkazerne vergezeld door ip Vringer Vlnr Jan Bronkhorst Jan Hof Wim Tijs Z Karssen

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/mobiele-eenheid (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Opleiding
  hij beneomd tot dienaar van de politie waarvoor hij bij Brinkman de eed aflegde Van die eedsaflegging werd onderstaand proces verbaal opgemaakt Het bleef in het gezin Raap niet bij een politieman Ook Flip en Joop gingen bij het korps Eindhoven dienen onder Weer later volgden Simon en Theo Er is helaas geen groepsfoto van de 5 in uniform Toen Willem Raap met pensioen ging hadden ze speciaal voor hem een kistje sigaren van eigen merk laten maken Klik op de afbeelding voor vergroting In 1946 wordt er melding gemaakt van politie examens die worden afgenomen in Katholiek Leven Wal 8 Kajottershuis Wal 8a en Musis Sacrum aan de Kruisstraat Met nadruk wordt het personeel er op gewezen dat men niet moet denken een vaste aanstelling te krijgen als men geen politiediploma heeft Kennelijk gingen de voor de oorlog aangestelde politiemensen ervan uit dat men gewoon zonder diploma verder kon Uit de examens van 1946 en 1947 bleek dat het niveau niet denderend was 69 werd afgewezen Vooral de kennis van de Nederlandse taal liet veel te wensen over zoals blijkt uit de voorbeelden die werden aangehaald een kandidaat schreef ik zach en ik hadt de geleider heeft op mijn gezag het paard uitgespannen en is onder mijn toezicht overgebracht naar de stal tal van feestelingen zag men doornat van het zweet de vloer doorkruisen Diploma zoals dat in 1947 werd uitgereikt In september 1957 startte de eerste opleiding voor de politie in Eindhoven In het zgn Gezellenhuis Ons Thuis aan de Deken van Somerenstraat De Brabantse burgemeesters hadden daartoe besloten Toezichthouder in het pension was Jan Sanders De school startte met 25 adspiranten die hun eigen pensiongeld moesten betalen Ze waren afkomstig uit de gemeenten Breda Helmond Roosendaal en Nispen Eindhoven en Den Bosch bovenste rij 1e links Piet Strucks 6e van links Piet Wiegers 2e rechts Piet Alkmena Het lesrooster bestond globaal uit Strafrecht 5 uren Pijls Processen verbaal rapporten en praktisch politieoptreden 4 uren Wieland later korpschef Geldrop Strafvordering 3 uren Hannessen Tilburg Bijzondere wetten 4 uren Vrenssen Verkeerswetgeving 2 uren Odekerken Staatsinrichting en Rechterlijke Organisatie 2 uren Dunnewijk Hip Den Bosch Nederlandse taal en Algemene Ontwikkeling 5 uren Frater Simon Deltour Vorming 2 uren Geestelijke verzorging 1uur E H B O 1 uur Exercitie militaire vorming en houding gymnastiek jiujitsu zwemmen boksen schieten wapenkennis in totaal 7 uur sport Jonkers Exercitie van Soerland en Adj Verhoeven linksboven 2e van links Giel Schneidenberg Vooraan rechts Piet Strucks De totale opleiding duurde 45 weken Omdat er al eerder examen was probeerde men dat toen te bekorten en als het niet zou lukken zou men proberen een extra examen in te lassen Hieruit blijkt dat men snel de mensen de praktijk in wilde hebben Docenten werden uit de deelnemende korpsen aangetrokken De school werd op 1 oktober 1957 geopend door de CdK Prof Dr J E de Quaij 1 Leo van de Leur 2 Piet Wiegers 3 Toon Yntema 4 Giel Schneijdenberg 5 Piet Alkema 6 Piet Strucks Geslaagd

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/opleiding (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Regionale taken
  De Recherche De Technische Recherche Bureau Bijzondere Opsporingstaken Bureau Vreemdelingen Ondersteunende Afdelingen De Administratie Het ArrestatieTeam Mobiele Eenheid Opleiding Regionale taken Sport in het korps Arrestantenzorg De Centrale Werkplaats Diversen Omgekomen collega s De Eindhovense korpschefs Gebouwen en interieur De laatste twee commissarissen GP Eindhoven De meldkamer Gebeurtenissen die indruk maakten Niet opgeloste moord verdwijning De Eindhovense politie muziekvereniging De Politiebonden Jubilea Receptie s Beëdigingen Carnavalsfoto s 1957 1975 Bezoekersaantallen Fotoalbum personen voertuigen etc Krantenartikelen GP Eindhoven Regionale taken Regionale taken Regionaal Bureau Voorkoming Misdrijven Cursus Hulpofficier van Justitie Alle pagina s Pagina 1 van 3 REGIONALE TAKEN Dit team had als opdracht om de werkwijzen van de gemeentepolitie Eindhoven de omliggende korpsen van Deurne Geldrop Helmond Valkenswaard en Veldhoven alsmede van het District Eindhoven van de Rijkspolitie beter op elkaar af te stemmen Dit als voorbereiding op de invoering van regionale politie Dat nog 10 jaar op zich liet wachten Vanuit die gedachte vervulde dit team vooral een ondersteunende functie naar het overleg van de betrokken burgemeesters de korpschefs en de Officieren van Justitie En zo ontstonden er bovendien geleidelijk een aantal werkgroepen voor de verschillende taakvelden van de politie De voorzitters van deze werkgroepen kwamen steeds uit de

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/regionale-taken (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Sport in het korps
  Centrale Werkplaats Diversen Omgekomen collega s De Eindhovense korpschefs Gebouwen en interieur De laatste twee commissarissen GP Eindhoven De meldkamer Gebeurtenissen die indruk maakten Niet opgeloste moord verdwijning De Eindhovense politie muziekvereniging De Politiebonden Jubilea Receptie s Beëdigingen Carnavalsfoto s 1957 1975 Bezoekersaantallen Fotoalbum personen voertuigen etc Krantenartikelen GP Eindhoven Sport in het korps Sport in het korps Voetballen Europacup Politieteams 1987 Andere voetbalfoto s Wandelen Vierdaagse 1961 Vierdaagse 1962 1963 Watersport Veranderingen in de sport Korps sportdag Tafeltennisser Jan Suiskens Wielersport Alle pagina s Pagina 1 van 12 Zoals u begrijpt is sport voor een politiefunctionaris erg belangrijk Dit onderdeel is dan ook in de loop der jaren behoorlijk veranderd en aangepast Op 13 april 1923 werd de Eindhovense Politiesportvereniging opgericht Er waren toen 20 leden In de eerste vijf jaren speelde men alleen voetbal meestal in eigen kring Voor het eerst werd er in 1927 een voetbalwedstrijd gespeeld in Tilburg die door Eindhoven werd gewonnen Bij het eerste lustrum in 1928 telde de vereniging 50 leden Toen ging men het aantal takken van sport ook uitbreiden met wandeltochten Vierdaagse Vennentocht in Oisterwijk herdenkingstochten Oosterbeek etc voetballen schietsport exercitie fietstochten zwemmen Die sporten werden voornamelijk binnen eigen kring beoefend

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/sport-in-het-korps (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Arrestantenzorg
  regelmatig druk werden bezocht De agenten van de nachtdienst meestal de jongsten moesten de gasten voor het slapen gaan laten douchen als dat nodig was Óf het nodig was werd meestal door de geur bepaald Deze nachtverblijven hebben tot in de zeventiger jaren bestaan Toen ging men zich realiseren dat men als overheid een zeker risico liep als er bijvoorbeeld s nachts een van de gasten overleed Paul van Rooij en Wim Ghijsen Nadat Veenstra met pensioen ging werden als arrestantenbewaarder aangesteld Paul van Rooij en later Wim Ghijssen Ze zorgden ervoor dat de cellen werden gecontroleerd wat na iedere controle op een lijst die op de celdeur hing moest worden aangetekend Verder was het hun taak de arrestanten te eten te geven toiletten door te spoelen omdat dit niet vanuit de cel mogelijk was en arrestanten op verzoek van de recherche of andere diensten over te brengen naar verhoorkamers elders in het gebouw Daarbij werden ze vaak geassisteerd door agenten die in de agentenwacht zaten vanwege pauze of het afwerken van schriftelijk werk Later werden ook niet politiemensen in vaste dienst als arrestantenbewaarder aangenomen vlnr J Libregts P Westbroek Louis Hendriks W van de Ven J van de Hurk J Wullems Toni Mansvelders S Vrijhoff T Coolen Pas na de verhuizing naar het nieuwe bureau aan de Mathildelaan veranderde er wezenlijk iets Het aantal cellen werd over twee verdiepingen uitgebreid tot in totaal 40 In 1985 waren daar 8 arrestantenbewaarders verantwoordelijk voor die in een 24 uurs continuedienst werken En dat was een behoorlijke klus Iedere dag begint voor de arrestant om 6 uur Dan krijgen ze gelegenheid zich te wassen en te scheren Ook nu nog vinden velen dat te vroeg en blijven liggen Daarna ontbijt verzorgen waarbij iedere arrestant recht heeft op maximaal 6 boterhammen in de ochtend en 8 s avonds Na het ontbijt begint het rennen Het ene na het andere verzoek komt van andere afdelingen om arrestanten naar verhoorkamers over te brengen of om en foto s en vingerafdrukken van te nemen Verder heeft een arrestant twee keer per dag recht om gelucht te worden Minimaal 15 en maximaal 30 minuten Ook is er een verschil onder de gasten voor wat betreft de rechten Zo hebben arrestanten die gewoon in verzekering zijn gesteld minder rechten dan de arrestanten die op verzoek van Justitie in Den Bosch vanwege plaatsgebrek in het Huis van Bewaring in Eindhoven zijn ondergebracht Deze laatsten mogen bijvoorbeeld s morgens hun dekens in de cel houden terwijl de anderen die om 6 uur moeten inleveren Ook hebben de klanten uit Den Bosch recht op recreatie Dat houdt in dat ze met maximaal 4 man in een recreatieruimte zitten waar ze de mogelijkheid hebben met elkaar te praten tv te kijken lezen of brieven schrijven Dat is een heel groot verschil met wat ze in het Huis van Bewaring mogen Daar mogen ze bijvoorbeeld werken en worden er avondjes georganiseerd Toch beginnen de meesten pas na een week of twee te klagen

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/arrestantenzorg (2016-02-07)
  Open archived version from archive •