archive-nl.com » NL » G » GEMEENTEPOLITIEEINDHOVEN.NL

Total: 309

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • . - Het prille begin
  Recherche De Technische Recherche Bureau Bijzondere Opsporingstaken Bureau Vreemdelingen Ondersteunende Afdelingen De Administratie Het ArrestatieTeam Mobiele Eenheid Opleiding Regionale taken Sport in het korps Arrestantenzorg De Centrale Werkplaats Diversen Omgekomen collega s De Eindhovense korpschefs Gebouwen en interieur De laatste twee commissarissen GP Eindhoven De meldkamer Gebeurtenissen die indruk maakten Niet opgeloste moord verdwijning De Eindhovense politie muziekvereniging De Politiebonden Jubilea Receptie s Beëdigingen Carnavalsfoto s 1957 1975 Bezoekersaantallen Fotoalbum personen voertuigen etc Krantenartikelen GP Eindhoven Het prille begin Het prille begin Na de annexatie De eerste reorganisatie De eerst bekende traumatische ervaring Jan Klessens De Politiepenning Alle pagina s Pagina 6 van 6 Adjudant Verhagen l en Wim van Gaalen rechts in 2006 Commissaris Brinkman de hoofdinspecteur Ten haaf en een of meer andere inspecteurs waren in het bezit van een zilveren politiepenning die speciaal voor hen was gemaakt Volgens het boek van Matla bij de N V Philips Oud adjudant Verhagen heeft de hierbij afgebeelde penning in de vijftiger jaren aan de toen jonge inspect van Gaalen gegeven die hem op zijn beurt aan mij gaf tijdens mijn afscheid in 2006 De penning was een soort legitimatiebewijs van de politie en stamt van ver voor de tweede wereldoorlog

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/het-prille-begin?showall=&start=5 (2016-02-07)
  Open archived version from archive


 • . - Het prille begin
  rijwieltoelage ingevoerd die tot in de negentiger jaren gehandhaafd bleef OMSTANDIGHEDEN IN HET BUREAU In de kamer van de hoofdagenten werd ook theorie gegeven aan het jonge personeel Het was een donker bureau en als er iemand eens een lamp teveel aan had werd die door de hoofdinspecteur meteen uitgedaan De cellen in het houten gebouwtje werden ondermeer gebruikt door lieden die hun roes moesten uitslapen Vaak bleven die tegen de deuren schoppen waardoor de rust in de agentenwacht werd verstoord Agenten lieten dan water de cel inlopen waardoor de arrestanten hun toevlucht zochten tot een hoger gelegen brits achter in de cel en zo de deur niet konden bereiken zonder natte voeten te halen Slechts een keer in de 20 jaar kwam er een ministeriële beschikking met daarin de eisen waaraan cellen moesten voldoen Vaak waren de verblijven van de manschappen slechter In het bureau Woensel grensden de cellen aan de agentenwacht Het gevolg was dat de urine van arrestanten die de celdeur voor urinoir aanzagen de wacht instroomde TOP DE EERSTE REORGANISATIE In 1920 werd begonnen met de eerste reorganisatie van het nieuwe gemeentepolitiekorps De personeelssterkte bedroeg 45 man Op het einde van de oorlog was dat 246 In de beginjaren van het korps was het bezit van een politiediploma nog geen aanstellingseis Iedereen moest voor zich zelf maar zien dat diploma waarvoor een toelage van f 1 per week werd gegeven machtig te worden De een leerde het van de ander Velen deden hun politiekennis op bij Vermeulen Er werden in die tijd geen opleidingscursussen gegeven door of vanwege de dienst terwijl men ook geen faciliteiten kreeg SALARIËRING Je werd als agent aangesteld op een salaris van f 27 per week terwijl in die tijd een wegens dronkenschap in arrest gestelde grondwerker een loonzakje bij zich had met schrik niet f 70 Als je dan nog in ogenschouw neemt dat de diensttijd 72 uren per week bedroeg is het duidelijk dat er voor de bondsbestuurders in die tijd ook al veel te doen was De rechtspositie en bezoldiging werden toen nog gemeentelijk geregeld n l door de gemeenteraad Er is in die jaren een grote salarisstrijd gevoerd moeten worden Dit blijkt nu nog duidelijk uit de sterk schommelende salarissen van die tijd Door aanzienlijke salarisverhogingen in het vrije bedrijf het voorbeeld van die grondwerker toont dit wel duidelijk aan waarmede de overheidsbezoldiging geen gelijke tred had gehouden was er een scheve verhouding ontstaan In die tijd moesten de salarisacties plaatselijk gevoerd worden wat betekende dat zoveel mogelijk raadsleden persoonlijk bewerkt moesten worden om van hun medewerking zoveel mogelijk verzekerd te zijn Tijdens een scherp politie salarisdebat in een raadsvergadering zei een der raadsleden een ingenieur van Philips het onverantwoord te vinden dat een politieagent met nog geen f 30 per week naar huis werd gestuurd terwijl het gemiddelde loon bij Philips f 45 per week bedroeg Ik voel mij onder deze omstandigheden s avonds op straat niet meer veilig mijnheer de voorzitter zou dit raadslid aan zijn betoog hebben toegevoegd Klik op de afbeelding voor een vergroting Zittend vlnr Bruin Van den Broek Insp van der Laan CvP Brinkman Dorsselaar Ten Haaff Minnaert Vermeulen Hendriks en Verkaart 1e rij staande vlnr Giel Baken Van Keulen Stuyvenberg Klaas van Soerland Knabben Eftink Van Dommelen Van Veen Kuijs Schreuder Duisters Van Wanrooy Antonis Hurkmans Van de Wiel Sjef van den Biggelaar 2e rij staande vlnr Sprokholt Aarts adminisratie Duvigneau Driek van de Wal Hoppenbrouwers Van Ingen Werkhoven Buteijn Van der Leegte Klessens Roks en Harrie Foolen 3e rij staande vlnr Nijenhuis Van de Leur Wils Verhagen Wernaert Smits Senders Van Summeren Vink Brok Bogert Van Esch en Van Hoek Voor zover bekend is dit de éérste foto van het korps Gemeentepolitie Eindhoven in het Eindhoven na de annexatie De foto werd gemaakt bij gelegenheid van het afscheid van hoofdinspecteur van Dorsselaar op 1 augustus 1923 bij het toenmalige commissariaat aan de Dommelstraat 32 tevens de woning van commissaris Brinkman Het politiebureau was toen immers nog in het stadhuis aan de Rechtestraat Van Dorsselaar werd opgevolgd door hoofdinspecteur Ten Haaf Naar de stad kwamen toen inspecteur De Poorter als practisch chef van de geüniformeerde dienst en inspecteur Minnaert 1924 in Woensel waren 1 hoofdagent en 4 agenten Acht 2 Stratum 2 Gestel 2 Strijp 2 Tongelre 2 Hun taak behalve in Woensel was te vergelijken met die van wijkagent 1928 Dat heeft geduurd tot 1928 toen er in Woensel en in Stratum 1 agent bij kwam In het jaarverslag van dat jaar In verband met de dringende behoefte aan toezicht op de parken werd 1 agent in Woensel en 1 in Stratum gedetacheerd met speciale opdracht om tegen de beschadiging en onzedelijkheid aldaar te waken 1929 In 1929 waren er in Woensel 3 hoofdagenten en 9 agenten en in Stratum 4 agenten 1930 In 1930 bestond de straatdienst uit 2 inspecteurs 9 hoofdagenten en 59 agenten verdeeld over Woensel 3 hoofdagenten en 13 agenten in Acht 2 agenten Stratum 4 Gestel 3 Strijp 3 Tongelre 3 1931 In 1931 waren er 70 agenten bij de geüniformeerde dienst die ook werd uitgebreid met 1 adjunct inspecteur 1932 vlnr Maas germeentewerken Slingerland Funnekotter gemeentewerken Van Velzen gemeentewerken Piloot Postma Mevrouwe van Keulen Vöcking Gemeentebedrijven Ip van Keulen Mr Brinkman gemeentehuis CvP Brinkman Annie Brinkman dochter CvP Mevr Ten Haaf Hip Ten Haaf Ip Van Dijk Rijksrechercher van Zeelt alias ome Frans de grote onbekende en Sherlock Holmes 1932 was het jaar waarin op 9 september het vliegveld Welschap werd geopend boven In dat jaar waren er 2 inspecteurs 3 adjunct inspecteurs 9 hoofdagenten en 70 agenten In dat jaar werden de stadsdelen Gestel Strijp en Tongelre vanuit het hoofdbureau besurveilleerd Na de annexatie was het vaak rumoerig in het zogenaamde Groot Eindhoven Vooral rondom het Eindje dat op dezelfde plaats was gesitueerd als de huidige parkeergarage was het vaak raak Voor het bombardement op 6 december 1942 stond daar de Nederlands Hervormde kerk Omdat er zoveel werd gevochten waren de cellen bij

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/het-prille-begin?showall=1&limitstart= (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Veldwachter Driek van de Wal
  de Leur Wils Verhagen Wernaert Smits Senders Van Summeren Vink Brok Van Esch Van Hoek Op 1 januari 1927 werd Driek bevorderd tot agent van politie 1e kasse Zijn weekloon bedroeg toen fl 45 Dat bedrag was opgebouwd uit fl 36 wedde en fl 9 kindertoeslag In december van dat jaar werd zijn 8ste kind geboren Het negende en laatste volgde in 1932 Voorwaar geen vetpot voor een 11 leden tellend gezin Op een bepaald moment vond Driek het kennelijk geen stijl dat hij 8 uur aan een stuk moest werken getuige een gevonden document waaruit blijkt dat door de commissaris aan de burgemeester werd voorgesteld om hem te bestraffen met intrekking van 2 verlofdagen De commissaris vond dat een terechte straf omdat zoals hij in zijn brief aan de burgemeester van oktober 1920 schreef temeer omdat hij zich verantwoordt met te verklaren dat hij 8 uren aaneen dienst doen te zwaar vindt en zich blijkbaar gerechtigd achtte in diensttijd eigendunkelijk in een bierhuis uit te rusten onder het genot van een paar glazen bier Klik op afbeelding voor vergroting In 1931 was Driek 25 jaar bij de politie Diverse collega s waaronder commissaris Brinkman brachten hem hulde bij zijn woning aan de Rijnstraat in Acht Hij was toen 48 jaar oud en had dus een gezin van 8 kinderen Zijn weekloon was op 1 juli van dat jaar vastgesteld op fl 44 met daarboven fl 4 40 kindertoeslag en per jaar fl 50 kledinggeld 1 Inpsect Ten Haaf 2 Commissaris Brinkman 3 Inspect Van Keulen 4 Willem van der Leegte 5 Verweij 6 Van de Leur ook veldwachter in Acht geweest Zijn zoon Leo heeft later ook bij de politie Eindhoven gewerkt 7 Driek Senders 8 Van Vugt 9 Van de Wielen 10 Van Alphen 11 Frits Gossink 12 Sjef van den Biggelaar 13 Jan Klessens A van de Leur veldwachter in Acht Het was in die tijd de gewoonte om af en toe op retraite te gaan Ook Driek heeft daar diverse keren aan deelgenomen Destijds ging men dan naar Huize MANRESA in Venlo Op de foto zijn te herkennen 1 Willem Raap 2 Klinkenberg 3 Janssens 4 Kok 5 Rinus van Rooijen de lange pliesie 6 Driek van de Wal 7 Bote van der Werf Wanneer de foto is gemaakt is niet precies te zeggen maar vermoedelijk 1939 Van der Werf was toen nog niet in Eindhoven Dat zou nl pas na de oorlog gebeuren 1944 Gezien het uiterlijk van Driek van de Wal is deze foto gemaakt kort voordat bekend werd dat hij ziek was zittend vlnr Janssen Kuijf Verhagen Pater van Michem Franken Janssens Vink Driek van de Wal Staande middelste rij vlnr Sprokholt van de Kolk Kok Van Rooijen Achterste rij vlnr Buijs Nico Kuijpers Willem Raap Klinkenberg Berben Schreuder Deze foto is in vermoedelijk in 1938 gemaakt Klik op de afbeeldingen voor vergroting In 1939 werd hij zo ziek dat voor hem een keuring werd aangevraagd boven links Later zou blijken dat hij

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/het-prille-begin/veldwachter-driek-van-de-wal?showall=&start=1 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - Veldwachter Driek van de Wal
  van Boven Jansen Driek van de Wal Peters Nijenhuis Bergsma en Hoppenbrouwers TOP In 1921 werd hij benoemd tot agent van politie in de nieuwe gemeente Eindhoven De annexatie was een feit en Stratum Woensel Tongelre Strijp Gestel en Eindhoven waren een gemeente Eindhoven Burgemeester Verdijk r was de nieuwe burgemeester en zijn handtekening stond dan ook onder de akte van benoeming Zijn jaarwedde bedroeg fl 2033 20 klik op afbeelding voor vergroting In 1921 werd zijn 6e kind geboren Theo met wie hij hier enkele jaren later trots poseerde tijdens een fietstocht In 1923 nam zijn chef hoofdinspecteur van Dorsselaar afscheid een van de getuigen bij het huwelijk van Driek van de Wal De bovenstaande foto is gemaakt bij gelegenheid van dat afscheid bij het bureau aan de Dommelstraat zittend vlnr Bruin Van ded Broek ip Van der Laan CvP Brinkman Dorsselaar Ten Haaff Minnaert Vermeulen Hendriks Verkaart 1e rij staand vlnr Giel Baken Van Keulen Stuyvenberg Van Soerland Knabben Eftink Van Dommelen Van Veen Kuijs Schreuder Duisters Van Wanrooij Antonissen Hurkmans Van de Wiel Van den Biggelaar 2e rij staand vlnr Sprokholt Aarts administratie Duvigneau Driek van de Wal Hoppenbrouwers Van Ingen Werkhoven Buteijn Van der Leegte Klessens Roks Foolen 3e rij staand vlnr Nijenhuis Van de Leur Wils Verhagen Wernaert Smits Senders Van Summeren Vink Brok Van Esch Van Hoek Op 1 januari 1927 werd Driek bevorderd tot agent van politie 1e kasse Zijn weekloon bedroeg toen fl 45 Dat bedrag was opgebouwd uit fl 36 wedde en fl 9 kindertoeslag In december van dat jaar werd zijn 8ste kind geboren Het negende en laatste volgde in 1932 Voorwaar geen vetpot voor een 11 leden tellend gezin Op een bepaald moment vond Driek het kennelijk geen stijl dat hij 8 uur aan een stuk moest werken getuige een gevonden document waaruit blijkt dat door de commissaris aan de burgemeester werd voorgesteld om hem te bestraffen met intrekking van 2 verlofdagen De commissaris vond dat een terechte straf omdat zoals hij in zijn brief aan de burgemeester van oktober 1920 schreef temeer omdat hij zich verantwoordt met te verklaren dat hij 8 uren aaneen dienst doen te zwaar vindt en zich blijkbaar gerechtigd achtte in diensttijd eigendunkelijk in een bierhuis uit te rusten onder het genot van een paar glazen bier Klik op afbeelding voor vergroting In 1931 was Driek 25 jaar bij de politie Diverse collega s waaronder commissaris Brinkman brachten hem hulde bij zijn woning aan de Rijnstraat in Acht Hij was toen 48 jaar oud en had dus een gezin van 8 kinderen Zijn weekloon was op 1 juli van dat jaar vastgesteld op fl 44 met daarboven fl 4 40 kindertoeslag en per jaar fl 50 kledinggeld 1 Inpsect Ten Haaf 2 Commissaris Brinkman 3 Inspect Van Keulen 4 Willem van der Leegte 5 Verweij 6 Van de Leur ook veldwachter in Acht geweest Zijn zoon Leo heeft later ook bij de politie Eindhoven gewerkt 7 Driek Senders 8 Van Vugt 9 Van de

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/het-prille-begin/veldwachter-driek-van-de-wal?showall=1&limitstart= (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De oorlogsperiode
  Na zijn arrestatie werd hij net als de andere geïnterneerd in het Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat op het Zuid Hollandse eiland Goeree Overflakkee Bij deze gevangenen zaten ook andere NSB ers als M M Rost van Tonningen en J H Feldmeijer en meerdere personen die banden hadden met andere fascistische organisaties NSNAP Van Rappart en NSNAP Majoor Kruyt maar vreemd genoeg zaten er bij de groep ook drie communisten Op 10 mei viel nazi Duitsland zowel Nederland België Luxemburg als Frankrijk binnen en enkele dagen later werd de groep van 21 overgebracht naar Ellewoutsdijk op het Zeeuwse eiland Zuid Beveland In de dagen erop ging de groep onder bewaking van Nederlandse militairen via Sluis naar België en daarna naar het Franse Béthune om uiteindelijk te worden overgedragen aan de Franse autoriteiten die hen opsloten in een interneringskamp te Ambleteuse Omdat het Franse leger in het noorden van Frankrijk onvoldoende weerstand kon bieden tegen de Duitse overmacht werd de groep Nederlandse gevangenen eind mei in de buurt van Calais bevrijd door de Duitsers Ondanks de chaos die toen heerste lukte het een eerste groepje onder leiding van Rost van Tonningen om naar het intussen bezette Nederland terug te komen Van Hilten kreeg de leiding over rest die begin juni in Nederland terugkeerde Tijdens de bezettingsjaren had Van Hilten alsnog een succesvolle carrière bij de politie Rond augustus 1941 werd hij commissaris van de politie in Groningen In mei 1942 verliet hij het Groningse korps al weer om chef te worden van de uitvoeringsdienst van het bureau van de gevolmachtigde van de Nederlandse politie in Den Haag Op 1 maart 1943 ging de Verordening Organisatie Politie in waarmee de organisatie van de politie in Nederland drastisch werd herzien waarbij vele politieorganisaties werden samengevoegd in de meer militaire staatspolitie In acht grote steden kwam deze staatspolitie onder leiding te staan van een politiepresident en de rest van Nederland viel onder 5 politiegewesten met ieder een gewestelijk politiepresident Van Hilten werd bij deze gelegenheid politiepresident voor het gewest Eindhoven Per 1 december 1943 werd luitenant kolonel Van Hilten gewestelijk politiepresident voor Noord Holland en Utrecht en politiepresident van Amsterdam Eind 1944 werden in meerdere steden grote razzia s gehouden om mannen tot 40 jaar op te pakken voor de Arbeitseinsatz om in Duitsland of in het oosten van Nederland te werk gesteld te worden Later werden de razzia s vervangen door de verplichting aan bedrijven om aan te geven welke personen op hun bedrijf onmisbaar waren en welke niet Van Hilten had bij Höhere SS und Polizeiführer Rauter bedongen dat leden van het Amsterdamse politiekorps vrijgesteld werden van tewerkstelling maar dan moest ook de Amsterdamse politie zo n lijst opstellen Op de eerste dag dat de voor bedrijven niet onmisbare personen zich bij het Gewestelijk Arbeidsbureau konden melden schoot het verzet acht Duitsgezinde medewerkers van dat arbeidsbureau dood Als represaille werden in januari 1945 op bevel van de Duitsers elf willekeurige medewerkers van het arbeidsbureau doodgeschoten Daarnaast werden ondanks de toezegging van Rauter

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-oorlogsperiode?showall=&start=1 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De oorlogsperiode
  gevangenissen en kampen heeft gezeten heeft bij het er toch levend afgebracht Wiener r bleef tot aan het eind van de zestiger jaren een frequent bezoeker van het hoofdbureau en was daar bijna dagelijks te zien in de kantine van het hoofdbureau aan de Grote Berg Daar dronk hij aan de tafel van de officieren zijn kopje koffie Nieuwe collega s dachten lang dat hij tot de korpsleiding behoorde De politieke gevangenen hebben over bet algemeen toch niet te klagen gehad over hun behandeling op bet bureau hoewel de soepele behandeling na het ten tonele verschijnen van Majoor Vermeulen moeilijker viel door te voeren Boven Een door Willem Raap opgemaakt proces verbaal over een door de S D aangehouden arrestant Gefrustreerde leiding In januari 1942 schreef majoor Vermeulen De stemming van het personeel is niet veranderd derhalve ook niet verbeterd Het is aan het personeel bekend dat het dragen van alle insignes welke uiting zijn van een politieke of Duits vijandige gezindheid niet mogen worden gedragen en dat in voorkomende gevallen daartegen moet worden opgetreden Waar door mij persoonlijk meerdere malen van deze insignes o m kruisjes in beslag werden genomen en mij tot nog toe niet werd gerapporteerd dat door de agenten ook maar de geringste activiteit werd getoond moet ik aannemen dat zij in deze niet wensen op te treden kortaf gezegd zij willen het niet zien Voor mij is dit wel een zeer sprekend bewijs van hun geestelijke mentaliteit Er was geen beter getuigschrift voor het personeel uit die dagen denkbaar In dat zelfde jaar februari 1942 schreef Dijs Ik ben begonnen tegenover het personeel een meer positiever standpunt in te nemen door hen meer in het bijzonder te wijzen op de noodzakelijkheid zich in de Nieuwe Tijd in te schakelen Links een dienstorder van de foute Willem Dijs waarin het zelfs voor het personeel verboden wordt in diensttijd te zingen of te fluiten Klik op de afbeelding links voor vergroting Veel leden van het personeel waren in die dagen langdurig ziek Op een gegeven ogenblik waren bijvoorbeeld 7 korpsleden langer dan een maand ziek duur der ziekte variërend tussen 4 en 2 maanden Een agent werd geschorst omdat hij zich met de familie van een S D arrestant in verbinding had gesteld In juli 1942 is Vermeulen nog steeds niet tevreden over zijn personeel Hij verklaarde tenminste dat men ook onder de agenten blijkbaar op de definitieve nederlaag van Engeland wacht om uiteindelijk zijn standpunt te bepalen Van zeer grote zo niet beslissende invloed is de houding der geestelijkheid gezien de omstandigheid dat het politiepersoneel bijna zonder uitzondering Rooms Katholiek is Bij verdere uitbreiding van het korps te Eindhoven acht ik het dan ook noodzakelijk daarvoor geen of zo weinig mogelijk R K personeel aan te wijzen Vermeulen was zelf ook R K Bij de politie werd waar mogelijk gesaboteerd De toenmalige Politiepresident van Leeuwen had per dienst order bekend gemaakt dat kinderen die baldadigheid pleegden of geringe criminele vergrijpen door de Kinderpolitie gedurende twee dagen

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-oorlogsperiode?showall=&start=2 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De oorlogsperiode
  had In februari 1944 werd het korps uitgebreid met met 33 wachtmeesters uit Schalkhaar en 2 vaandrigs n l Hasselman en Nieuwpoort De eerste was politiek goed de tweede fout Nieuwpoort was voor de oorlog loopjongen geweest op het Hoofdbureau van Politie in Utrecht en werd na zijn komst in Eindhoven adjudant van Politie President van Leeuwen die de inmiddels vertrokken Van Hilten weer was opgevolgd Ook de Opperluitenant Verburg werd in maart april 1944 in Eindhoven geplaatst Hoewel men door zijn praten de indruk kreeg met een 100 Nederlander van doen te hebben bleek na de bevrijding dat hij niet helemaal safe was De hoofdwachtmeester van Wanrooy werd op 1 augustus 1944 ontslagen en met ingang van diezelfde datum werd benoemd Commissaris Simon De Gil uit Den Haag l chef van de recherche hoofdafdeling als opvolger van de Heer Hess uiterst links die voorlopig van het politietoneel verdween Simon werd na de bevrijding gearresteerd en overgebracht naar kamp Vught Hij werd ziek en overleed in een ziekenhuis in Den Bosch In de bezetting zijn voorstellen gedaan Eindhoven in de volgende secties te verdelen Centrum Woensel met Acht Tongelre Stratum Gestel Strijp elk met een pesthuis Het hoofdbureau dat zou moeten worden uitgebreid zou tevens dienst doen als sectiepost Centrum terwijl men zich als plaats der diverse pesthuizen had gedacht de Boschdijk bij Pastoor van Arskerk Parklaan bij Kievitlaan Leenderweg bij Leostraat Hoogstraat bij Overweg en St Trudoplein Op 1 Januari 1944 werd ingesteld de z g piketdienst Hierbij werd bepaald dat de Officier van Piket aan het Hoofdbureau van Politie aanwezig moest zijn van 8 uur s morgens tot de volgende morgen 8 uur terwijl aan hem alle plaatselijke en gewestelijke gebeurtenissen moesten worden doorgegeven die hij dan op zijn beurt moest verstrekken aan de bevoegde instanties per telefoon

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-oorlogsperiode?showall=&start=4 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • . - De oorlogsperiode
  de naam van de burgemeester van Eindhoven de NSB er Pulles Waarschijnlijk heeft hij de foto ooit als aandenken gekregen De achterzijde van de foto De Dag der Nederlandse Politie viel op 14 November 1942 en werd gevierd met een defilé op de Markt voor Dijs Pulles en de Commandanten van de Feldgendarmerie en die van de S D In het voorjaar van 1943 hadden nog al enkele mutaties plaats Op 9 februari werd de vaandrig van der Liet bij het korps geplaatst en op de 21ste van die maand 19 agenten van de vrijwillige hulppolitie Het personeel van de nachtdienst was gewoonlijk belast met het arresteren van de personen die aan de oproep voor de Arbeitseinsatz geen gevolg gegeven hadden In de meeste gevallen waren de desbetreffende personen door een vernuftig werkend systeem uitgaande van de politie vooruit reeds gewaarschuwd De agenten meldden zich dan des nachts aan de diverse woningen en zeiden Wij moeten die en die komen halen maar hij is zeker niet thuis Meestentijds kregen zij een bevestigend antwoord doch het is ook meermalen voorgekomen dat hen geantwoord werd dat de gezochte wél thuis was De agenten deden dan of ze niets gehoord hadden en verklaarden in de loop van de nacht nog eens te zullen terugkomen In augustus 1943 speelde zich de zaak F van den Broek Hoppenbrouwers af Beiden werden verdacht van hulpverlening aan joden Laatstgenoemde was vanaf de 13e dezer maand spoorloos Van den Broek werd door de S D gearresteerd en keerde niet meer terug Op 17 september 1943 werden de wachtmeesters Böhler Houtzager en Deelman geschorst wegens het ontvreemden van een aantal Ausweise uit het Arbeidsbureau alhier De beide eerstgenoemden hebben door deze affaire hun leven verloren nadat zij eerst door de S D waren gearresteerd en naar Haaren waren overgebracht

  Original URL path: http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-oorlogsperiode?showall=&start=5 (2016-02-07)
  Open archived version from archive •