archive-nl.com » NL » H » HALLMANSADVOCATUUR.NL

Total: 18

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Home
  mediation en heeft ruime ervaring op dit gebied Zij is lid van de Vereniging voor familierechtadvocaten en scheidingsmediators vereniging FAS de Vereniging van Collaborative Professionals overlegscheiding de Mediatorsfederatie Nederland MfN en de Nederlandse Orde van Advocaten Op de website vindt u verdere informatie over het kantoor en de werkwijze Het kantoor staat voor een doelgerichte efficiënte en persoonlijke aanpak waarbij alle facetten aan bod komen die voor u als cliënt

  Original URL path: http://www.hallmansadvocatuur.nl/ (2015-12-23)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden
  de door Hallmans advocatuur mediation gebruikte apparatuur software of andere zaken 9 Indien een beroep van Hallmans advocatuur mediation op het bepaalde onder 8 niet wordt gehonoreerd in rechte geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking zoals omschreven onder 7 Declaratie en betaling 10 De door Hallmans advocatuur mediation verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium tenzij anders overeengekomen Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief doch deze kan afhankelijk van het financiële belang de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid variabel zijn Jaarlijks steeds met ingang van 1 januari kunnen de door Hallmans advocatuur mediation gehanteerde tarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan Het honorarium wordt verhoogd met een kantooropslag welke opslag is bepaald op een percentage van het honorarium dit ter dekking van algemene kantoorkosten zoals verzending van reguliere of aangetekende post kosten van telefoon fax en elektronische communicatie kopieerkosten en documentvervaardiging en omzetbelasting alsmede eventuele reiskosten en de kosten van derden verschotten Door Hallmans advocatuur mediation kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie 11 De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht Betaling van declaraties van Hallmans advocatuur mediation dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum Indien betaling achterwege blijft dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere in gebreke stelling Hallmans advocatuur mediation maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn aanspraak op een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handels rente over het openstaande bedrag Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand aangemerkt als een hele maand Alle buiten gerechtelijke kosten die verband houden met de

  Original URL path: http://www.hallmansadvocatuur.nl/algemene_voorwaarden.html (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Klachtenregeling
  reageren op klachten Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening Hallmans advocatuur mediation en of mr R R J A Olie Hallmans heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur Artikel 5 interne klachtenprocedure Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht dan wordt de klacht doorgeleid naar mr S C M Koerhuis of mr H L J M Kersten van Koerhuis Kersten familierechtadvocaten en scheidingsmediators die daarmee optreden als klachtenfunctionarissen De klachtenfunctionaris stelt degene over wie geklaagd is in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht al dan niet vergezeld van

  Original URL path: http://www.hallmansadvocatuur.nl/klachtenregeling.html (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Actueel
  Inloopochtend tijdens Dag van de Scheiding 11 september 2015 Krantenartikel nieuwe kindregelingen december 2014 Krantenartikel overlegscheiden doe je samen september 2014 Informatieavond Scheidingsfabriek V echtscheiding 21 november 2013 Krantenartikel informatieavond Scheidingsfabriek maart 2012 RSS Feed Widget Hallmans advocatuur mediation I

  Original URL path: http://www.hallmansadvocatuur.nl/actueel.html (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Kantoor / Profiel
  opleiding bij de vFAS gevolgd en in 2002 heeft zij de specialisatie opleiding cum laude afgerond Sinds 2006 is zij ook werkzaam als forensisch mediator en later ook als collaborative divorce advocaat In zaken waarin ze voor 1 partij werkt zal zij na een korte inventarisatie en onderhandelingsfase vrij snel beslissen te gaan procederen als zij inschat dat verder onderhandelen geen resultaat biedt Haar praktijk van de afgelopen jaren bestond met name uit echtscheidingszaken voor ondernemers vermogende particulieren en vrije beroepsbeoefenaren Daarnaast heeft zij ervaring in het coachen van mensen die in een mediation traject zitten In haar vakgebied was zij buiten de praktijk werkzaam als plaatsvervangend lid van de Raad voor Discipline lid van de Stichting tuchtrechtspraak van de vFAS regiocoördinator van de vFAS Overijssel Thans is zij lid van de Stichting Tuchtrechtspraak scheidingsbemiddeling Betrokkenheid menselijkheid deskundigheid en passie staan bij haar hoog in het vaandel De kwaliteit en deskundigheid van een groot kantoor maar met de korte lijnen en de betrokkenheid van een klein kantoor Mensen begeleiden in een traject waarin emoties overheersend kunnen zijn maar niet bepalend mogen zijn voor de strategie in kwesties die bovendien ook nog juridisch financieel en fiscaal complex kunnen zijn Naast ruime

  Original URL path: http://www.hallmansadvocatuur.nl/kantoor.html (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Dienstverlening
  op de volgende rechtsgebieden juridische kwesties Echtscheiding en scheidingsbemiddeling Vaststelling en wijziging kinder en partneralimentatie Boedelverdeling Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten Pensioenverevening Omgangsregelingen gezag en voogdij Ouderschapsplan zorgregeling Vaststelling en ontkenning vaderschap Curatele bewind en mentorschap Naamrecht Erfrecht Hallmans

  Original URL path: http://www.hallmansadvocatuur.nl/dienstverlening.html (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Links
  als hun relatie verandert door trouwen samenwonen kinderen krijgen uit elkaar gaan en overlijden NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting LBIO Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen Raad voor Rechtsbijstand Raad voor Rechtsbijstand is de instantie die beoordeeld of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt Vereniging fas De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen en familierecht Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich

  Original URL path: http://www.hallmansadvocatuur.nl/links.html (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Contact
  Olie Hallmans Bezoekadres Gasgracht 2a 7941 KE Meppel Postadres Postbus 264 7940 AG Meppel E mail info hallmansadvocatuur nl Telefoon 0522 245979 Fax 0522 241355 Mobiel 06 20967616 Gegevens Receptie bereikbaar van 8 30 12 30 en van 13 00 17 00 ma t m vr Inschrijving Kamer van Koophandel Noord Nederland nr 01183342 BTW nr 1560 62 665 B01 Hallmans advocatuur mediation I T 0522 245979 I F 0522

  Original URL path: http://www.hallmansadvocatuur.nl/contact.html (2015-12-23)
  Open archived version from archive •