archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Home - HDSR
  Alles over veilige dijken schoon water en droge voeten Ons werk Belastingen Informatie over de waterschapsbelasting Belastingen Vergunningen toezicht en schouw Alles over vergunningen meldingen en de regels Vergunning en toezicht Klacht of overlast U wilt overlast melden of een klacht indienen Klacht of overlast Plannen en projecten Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er Plannen en projecten Info op maat Voor agrariërs bedrijven overheden en

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Contact - HDSR
  Voor al uw belastingvragen wendt u zich tot de BghU Telefoon 088 064 02 00 Contactformulier Belastingen Voor overige vragen Voor vragen die niet over belastingen gaan kunt u ons op één van de volgende manieren bereiken Telefoon 030 634 57 00 E mail post hdsr nl Contactformulier U kunt ook het contactformulier invullen Adresgegevens Kantooradres Poldermolen 2 3994 DD Houten Openingstijden voor bezoekers 8 30 uur 16 30 uur

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vast/algemeen/contact/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Dagelijks bestuur - HDSR
  uit en door het algemeen bestuur Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur Elk collegelid heeft een eigen portefeuille met onderwerpen Daarnaast hebben de hoogheemraden ieder een geografisch aandachtsgebied Het dagelijks bestuur vergadert iedere week op dinsdag Deze vergaderingen zijn niet openbaar Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Dijkgraaf en hoogheemraden pdf 41 kB Portefeuilleverdeling Het college heeft de portefeuilles verdeeld naar gebied kerntaak en project De belangrijkste onderwerpen zijn per collegelid Dijkgraaf P J M Poelmann e mail poelmann hdsr nl Portefeuille communicatie bedrijfsvoering primaire waterkeringen calamiteiten project Heel Holland veilig tegen overstromingen Hoogheemraden G P Beugelink e mail beugelink g hdsr nl Portefeuille oostelijk gebied waterbeheerplan waterkwaliteit Kaderrichtlijn Water waterflora en fauna strategie innovatie duurzaamheid en mvo maatschappelijk verantwoord ondernemen B de Jong e mail jong b hdsr nl Portefeuille noordelijk veenweidegebied financiën en belastingen Groene Hart Kockengen Waterproof cultuurhistorie project Zoetwater voor West Nederland L de Groot e mail e mail groot l hdsr nl Portefeuille zuidelijk veenweidegebied Lopikerwaard regionale waterkeringen beleid peilbeheer veenweidebeleid vergunningverlening handhaving E dienstverlening project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel C G Jansen op de Haar e mail

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dagelijks-bestuur-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deltaprogramma - HDSR
  Het Deltaprogramma werkt toe naar het Tweede Nationaal Waterplan Dit verschijnt in 2015 Het Deltaprogramma staat onder leiding van de Deltacommissaris Wim Kuijken De Stichtse Rijnlanden is op vele terreinen nauw bij regionale onderdelen van het Deltaprogramma betrokken Vijf deltabeslissingen Centraal in het Deltaprogramma staan de zogenaamde deltabeslissingen Dit zijn politieke hoofdkeuzes voor de aanpak van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening De beslissingen zijn op Prinsjesdag 2014 gepresenteerd Bekijk de animatie over de Deltabeslissingen De vijf deltabeslissingen zijn Veiligheidsnormen Zoetwaterstrategie Ruimtelijke adaptatie IJsselmeergebied Rijn Maasdelta Negen deelprogramma s Het Deltaprogramma bestaat uit negen deelprogramma s Drie daarvan gelden voor heel Nederland Deze drie zijn tevens voor ons waterschap de meest belangrijke deelprogramma s De zes overige deelprogramma s hebben betrekking op een bepaalde regio De drie deelprogramma s die voor heel Nederland gelden zijn Veiligheid Zoetwater Nieuwbouw en herstructurering De 6 gebiedsgerichte deelprogramma s zijn Rijnmond Drechtsteden Zuidwestelijke delta IJsselmeergebied Rivieren Kust Waddengebied Rol waterschappen De waterschappen hebben bij de totstandkoming van het Deltaprogramma een belangrijke adviserende rol Veel regionale en lokale kennis over het watersysteem zit alleen bij de waterschappen Dijkgraaf Patrick Poelmann is voorzitter van het regionaal bestuurlijk Platform Zoetwater In dit platform worden de belangen rond zoetwater van

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Dijkgraaf Patrick Poelmann - HDSR
  Facilitaire zaken Communicatie Personeel en Organisatie KAM en Concerncontrol Internationale samenwerking Cultuurhistorie en recreatief medegebruik Strategie en innovatie U kunt direct met de dijkgraaf contact opnemen dijkgraaf hdsr nl Nieuwsberichten van de dijkgraaf Overhandiging schaalmodel boot De Zwaan Op dinsdag 19 januari 2016 hebben Adrie en Connie Schouten een schaalmodel van onze boot de Zwaan overhandigd aan het college 25 januari 2016 Werkbezoek waarnemend dijkgraaf Ger Driessen Op vrijdag 6 november 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelmann zijn collega Ger Driessen van het waterschap Peel en Maasvallei ontvangen 3 december 2015 Waterakkoord Sluis Bodegraven 2015 2024 Maandag 16 november hebben de dijkgraven van de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland het nieuwe Waterakkoord Bodegraven getekend Met deze ondertekening is de samenwerking tussen beide waterschappen tot in ieder geval 2024 bekrachtigd 17 november 2015 Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk Op donderdag 24 september 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelman zijn collega Herman Dijk van het waterschap Groot Salland ontvangen Hij deed dit samen met hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichtse Rijnlanden Water Natuurlijk eerste loco dijkgraaf Samen brachten zij een bezoek aan het gebied rond Amerongen 19 oktober 2015 Ruimtelijke adaptatie Alle beetjes helpen Onder de paraplu van het Deltaprogramma maken overheden op alle

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Droge voeten - HDSR
  werken in ons gebied mogelijk te maken Overtollig water afvoeren in natte tijden zorgen voor een goede waterverdeling in tijden van droogte en waterpeilen laten fluctueren binnen de afgesproken grenzen Dat doen we met gemalen stuwen en inlaten Samen met alle sloten plassen en kanalen vormen die ons watersysteem Onderhoud Sloten en watergangen zijn heel belangrijk om de voeten droog te houden in natte tijden Het water moet dan wel makkelijk kunnen wegstromen Daarom is het onderhoud van de watergangen belangrijk In de belangrijkste watergangen is het waterschap zelf verantwoordelijk voor het maaien en baggeren van de watergangen Kleinere watergangen onderhouden perceeleigenaren zelf De controle hierop noemen we schouw In de legger staat wie waar verantwoordelijk is voor het onderhoud Baggeren Maaien Schouw Droge voeten in cijfers 83 000 hectare werkgebied 1 400 hoofdwatergangen 10 500 overige watergangen 170 gemalen 560 stuwen Meer feiten en cijfers leest u in onze brochure Brochure Droge voeten 1 3 MB pdf 1 3 MB Waterberging Hooge Boezem achter Haastrecht Soms regent het zo hard dat het water niet weg kan Het overtollige water loopt dan tijdelijk naar een een waterberging De Hooge Boezem achter Haastrecht is zo n opvangplek youtube Drie regio s

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/droge-voeten/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Actueel - HDSR
  februari a s begint om ca 21 00 uur in plaats van 19 30 uur 5 februari 2016 Vervolg ontwerp waterbeheerplan Waterkoers 2016 2021 na inspraak Het digitaal ontwerp waterbeheerplan getiteld Waterkoers 2016 2021 heeft ter inzage gelegen van 2 december 2015 tot en met 13 januari 2016 4 februari 2016 Informatieavond wateraanvoer Lopikerwaard tijdens droogte In tijden van extreme droogte en lage rivierafvoeren voert het waterschap soms extra zoetwater aan naar West Nederland Dat gebeurt om verzilting van het water daar tegen te gaan Een van de aanvoerroutes van dit water loopt door de Lopikerwaard De verwachting is dat West Nederland door de klimaatsverandering in de toekomst vaker behoefte heeft aan meer zoetwater Om aan die extra vraag te kunnen voldoen zijn maatregelen nodig in de Lopikerwaard Op 15 februari 2016 organiseert het waterschap een informatieavond over dit project 2 februari 2016 Alle nieuwsberichten Tweets van HDSR waterschap Vacatures Vacatures Stages Open sollicitatie Blogs Blogs jeugddijkgraaf Katinka Vork Blogs jeugdhoogheemraad Maarten Heijmans Nieuwsservice Algemene nieuwsbrief grariër nieuwsbrief voor agrariërs Bekijk ook de films van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden via ons YouTubekanaal Bekendmakingen Vanaf 1 januari 2015 publiceert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn officiële bekendmakingen alleen nog digitaal in het

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/actueel/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Bestuur en organisatie - HDSR
  te zetten heeft ons waterschap een dagelijks bestuur een algemeen bestuur en twee commissies van advies Lees meer Organisatie Bij het waterschap werken ruim 450 mensen Onze missie Vacatures Inlog bestuursleden Dit gedeelte van de website is alleen toegankelijk voor bestuursleden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Inlogscherm AB leden Vergaderingen De vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies van advies zijn openbaar Ons algemeen bestuur werkt volledig digitaal

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •