archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastingen - HDSR
  2016 Waterschapsbelastingen Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting Met dit geld doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belangrijk werk het afvalwater wordt gezuiverd de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld Kort gezegd we zorgen voor Veilige dijken Droge voeten Schoon water Direct zaken doen Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de BghU de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht website BghU Belastingtarieven Het beheer en onderhoud van het

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/belastingen/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Tarieven waterschapsbelasting 2016 vastgesteld - HDSR
  zoals de vernieuwing van de zuiveringsinstallatie in Utrecht De tarieven zijn op 16 december 2015 vastgesteld door het algemeen bestuur Het beheer en onderhoud van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater kost geld Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied De waterschapsbelastingen bestaan uit twee soorten heffingen de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing Stijging tarieven beperkt uitzondering ongebouwde agrarische grond en wegen Het tarief voor de zuiveringsheffing stijgt met 2 Het tarief voor de watersysteemheffing stijgt gemiddeld met 1 9 Voor een gezin komt dit neer op een stijging van de tarieven voor waterschapsbelastingen van ongeveer 2 De hoogte van de bedrag op de belastingaanslag is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ waarde en het aantal vervuilingseenheden Uitzondering hierop is het tarief voor ongebouwde onroerende zaken meestal agrarische percelen De kosten voor een agrarisch bedrijf stijgen met 5 2 Oorzaak hiervan is een recente uitspraak van de Hoge Raad Door deze uitspraak wordt een deel van de ongebouwde percelen gekwalificeerd als natuurterrein Gevolg is dat minder hectares binnen het tarief ongebouwd het aandeel van ongebouwd voor het watersysteem moeten opbrengen Belastingaanslag van de

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/belastingen/@33046/tarieven/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen, toezicht en schouw - HDSR
  209 73 58 Digitaal loket Kijk in ons digitaal loket voor een overzicht van al onze digitale formulieren Door in te loggen met DigiD kunt u ze direct insturen Digitaal loket Ga naar de productzoeker Bekijk en vergelijk de verschillende activiteiten en producten van Vergunningverlening Toezicht en Schouw Webshop zoeken Snel vinden en direct regelen in de webshop Zoeken Water onttrekken en of lozen Activiteit bij een dijk of kade

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Productenzoeker - HDSR
  1063 Kb Meer info Bekijk in Dam met duiker plaatsen Voldoet uw dam met duiker niet aan de voorwaarden voor meldplicht Algemene Regels dan moet u een vergunning aanvragen Dit kan via het Omgevingsloket Online U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Permanent onttrekkingspunt aanleggen in een tertiaire watergang Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht Algemene Regel plaatsen permanent onttrekkingspunt in oppervlaktewater PDF Tekening bij permanent onttrekkingspunt PDF Bekijk in Onttrekkingspunt plaatsen Het kan zijn dat u voor het onttrekken van oppervlaktewater een permanent onttrekkingspunt wilt aanleggen Bij de aanleg van zo n onttrekkingspunt is het van belang dat het onderhoud van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd Voor tertiaire watergangen geldt geen meld of vergunningplicht Wel moet u voldoen aan de Algemene Regels Oppervlaktewateronttrekking Mogelijkheid onder Vergunningplicht Aanvragen via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Aanvraagformulier watervergunning Word versie 1063 Kb Bekijk in Onttrekken van oppervlaktewater U wilt oppervlaktewater onttrekken Voor het waterschap is het belangrijk dat de doorstroming van het oppervlaktewater waaraan wordt onttrokken gegarandeerd blijft Om schadelijke gevolgen aan de waterhuishouding bijvoorbeeld droogvallen te voorkomen worden normen gesteld aan de hoeveelheid te onttrekken water Daarom is een vergunning nodig Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Bronneringswater lozen op oppervlaktewater Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Algemene Regel lozen van bronneringswater op oppervlaktewater PDF Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Melden via Omgevingsloket Meldingsformulier onttrekken grondwater en lozen Word versie 498 kB Meer info Bekijk in Lozen op oppervlaktewater Wanneer u bronneringswater wilt lozen op oppervlaktewater kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing hoeveelheid kunt volstaan met een melding Hiervoor moet u wel voldoen aan de Algemene regel voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Oppervlaktewaterlozing Mogelijkheid onder Vergunningplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit lozen afvalwater huishoudens Aanvraag via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Aanvraagformulier Watervergunning Word versie 1063 Kb Meer info Bekijk in Lozen op oppervlaktewater Wanneer u niet kunt voldoen aan de Algemene Regels voor het lozen op oppervlaktewater is het nodig dat u een vergunning aanvraagt Dit kan via het Omgevingsloket online U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Kabels en leidingen bij kruisen van tertiaire watergang Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Algemene Regels kruisen tertiair oppervlaktewater met kabels en leidingen PDF Melden via Omgevingsloket Meldingsformulier in het kader van de Algemene Regels van de Keur Word versie 200 kB Bekijk in Kabels en leidingen leggen bij een watergang U wilt een kabel of leiding leggen waarbij een tertiaire watergang wordt gekruist U moet hiervoor een melding doen bij het waterschap En u moet voldoen aan de Algemene Regels met betrekking tot het

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/productenzoeker/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen, toezicht en schouw - HDSR
  030 209 73 58 Digitaal loket Kijk in ons digitaal loket voor een overzicht van al onze digitale formulieren Door in te loggen met DigiD kunt u ze direct insturen Digitaal loket Ga naar de productzoeker Bekijk en vergelijk de verschillende activiteiten en producten van Vergunningverlening Toezicht en Schouw Webshop zoeken Snel vinden en direct regelen in de webshop Zoeken Water onttrekken en of lozen Activiteit bij een dijk of

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/?MnuPagClsIdt=239618 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen, toezicht en schouw - HDSR
  keringen Rekenkamercommissie Rioolwaterzuivering Ruimtelijke planvorming watertoetsproces Home Vergunningen toezicht en schouw Vergunningen toezicht en schouw Gepubliceerd op 18 maart 2015 Bekijk de informatie over regelgeving voor uw bouwwerkzaamheden en andere activiteiten en regel uw aanvraag of melding direct Heeft u nog vragen Neem contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving op 030 209 73 58 Digitaal loket Kijk in ons digitaal loket voor een overzicht van al onze digitale formulieren Door in te loggen met DigiD kunt u ze direct insturen Digitaal loket Ga naar de productzoeker Bekijk en vergelijk de verschillende activiteiten en producten van Vergunningverlening Toezicht en Schouw Webshop zoeken Snel vinden en direct regelen in de webshop Zoeken Water onttrekken en of lozen Activiteit bij een dijk of kade Activiteit aan op of bij het water Omgaan met hemelwater Overzicht speciaal voor u Verleende vergunningen Onderhoud en schouw Regelgeving toezicht en handhaving Incident melden of klacht Kabels en leidingen bij een dijk Graven dempen aanvullen en ander grondverzet bij een dijk Dammen en bruggen bij een dijk Steigers vlonders en beschoeiingen bij een dijk Bouwen en objecten plaatsen langs een dijk Land tuinbouw en veeteelt gerelateerd bij een dijk Recreatieve activiteiten bij een dijk Meervoudig

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/?MnuPagClsIdt=239617 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen, toezicht en schouw - HDSR
  Regionale keringen Rekenkamercommissie Rioolwaterzuivering Ruimtelijke planvorming watertoetsproces Home Vergunningen toezicht en schouw Vergunningen toezicht en schouw Gepubliceerd op 18 maart 2015 Bekijk de informatie over regelgeving voor uw bouwwerkzaamheden en andere activiteiten en regel uw aanvraag of melding direct Heeft u nog vragen Neem contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving op 030 209 73 58 Digitaal loket Kijk in ons digitaal loket voor een overzicht van al onze digitale formulieren Door in te loggen met DigiD kunt u ze direct insturen Digitaal loket Ga naar de productzoeker Bekijk en vergelijk de verschillende activiteiten en producten van Vergunningverlening Toezicht en Schouw Webshop zoeken Snel vinden en direct regelen in de webshop Zoeken Water onttrekken en of lozen Activiteit bij een dijk of kade Activiteit aan op of bij het water Omgaan met hemelwater Overzicht speciaal voor u Verleende vergunningen Onderhoud en schouw Regelgeving toezicht en handhaving Incident melden of klacht Kabels en leidingen leggen bij een watergang Graven dempen en ander grondverzet Dammen en bruggen Steigers vlonders en beschoeiingen Bouwen en objecten plaatsen langs een watergang Lozen en onttrekken Peil wijzigen en stuw aanleggen Agrarische activiteiten en ingrepen in flora of fauna Varen ligplaatsen en overige recreatie Meervoudig

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/?MnuPagClsIdt=239616 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen, toezicht en schouw - HDSR
  frontoffice van Vergunningverlening en handhaving op 030 209 73 58 Digitaal loket Kijk in ons digitaal loket voor een overzicht van al onze digitale formulieren Door in te loggen met DigiD kunt u ze direct insturen Digitaal loket Ga naar de productzoeker Bekijk en vergelijk de verschillende activiteiten en producten van Vergunningverlening Toezicht en Schouw Webshop zoeken Snel vinden en direct regelen in de webshop Zoeken Water onttrekken en of

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/?MnuPagClsIdt=239615 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •