archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veilige dijken - HDSR
  water vanaf de rivier en is 60 km lang Daarnaast beheren we meer dan vierhonderd kilometer aan kleinere dijken Deze beschermen de polders tegen overstromingen Wat doet het waterschap dagelijks aan veilige dijken Het waterschap inspecteert de dijken regelmatig beoordeelt vergunningaanvragen voor activiteiten in en bij dijken controleert of vergunninghouders zich aan de regels houden maakt beleid voor dijken verbetert de dijken waar dat nodig en verplicht is werkt aan innovatieve oplossingen voor dijken zoals de Livedijk Utrecht Overzichtskaart Klik voor een vergroting Soorten waterkeringen Primaire keringen Regionale keringen Overige keringen Wat gebeurt er bij hoogwater of droogte Bij hoogwater extreme wateroverlast of droogte lopen de dijken extra risico Bij zo n calamiteit treft het waterschap extra maatregelen Lees meer Wat gebeurt er bij een doorbraak van de Lekdijk Wanneer de Lekdijk of de dijk langs de Neder Rijn zou doorbreken is de ramp niet te overzien Een aanzienlijk deel van de Randstad komt dan onder water te staan Twee simulatiefilmpjes laten zien hoe het water zich verspreidt na een dijkdoorbraak bij respectievelijk Nieuwegein en Amerongen Lees meer Ruimte voor de rivier Om overstromingen tegen te gaan kun je de dijken verhogen Maar soms is het slimmer om de rivier meer ruimte te geven Dat gebeurt ook langs de Lek Lees meer Hoe veilig woon ik Heel veilig In het gebied van De Stichtse Rijnlanden gelden strenge veiligheidsnormen voor de dijken Lees meer Hoe blijft de Randstad beschermd tegen overstromingen De dijk langs de Neder Rijn en de Lek is heel belangrijk voor de veiligheid van de Randstad De economische motor van ons land moet ook in de toekomst veilig blijven In het project Dijkversterking Centraal Holland werken we samen aan de versterking van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven Lees meer Muskusratten en de dijk Muskus en beverratten

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken-0/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Livedijk Utrecht - HDSR
  dijken te volgen Hoe meer water een dijk bevat hoe meer de zand en kleikorrels kunnen bewegen en hoe slapper de dijk wordt De waterspanning in de dijk is dus een maat voor de stabiliteit van de dijk Vroeg voorspellen In de Grechtdijk wordt daarnaast ook de temperatuur in de dijk continu gemeten Dat gebeurt met temperatuursensoren die in een speciale mat over een lengte van 450 m ingegraven zijn in de dijk Water en grond reageren anders op temperatuurverschillen Een scheur in de dijk of piping levert een afwijkende dijktemperatuur op Daardoor zijn deze mechanismen waardoor een dijk kan falen vroegtijdig op te sporen Onderzoek op de IJkdijk proeflocatie in Bellingwolde Groningen heeft aangetoond dat piping twee tot vijf dagen voordat de dijk bezweek al voorspeld kon worden De Groningse IJkdijk is echter een laboratorium in het veld met Livedijk Utrecht willen de betrokken partijen onderzoeken of deze technologie ook in bestaande dijken toegepast kan worden Binnenin de dijk Met het project Livedijk Utrecht onderzoeken de waterbeheerders of deze toepassingen ook echt zinvol zijn en in de toekomst geld kunnen besparen Visuele inspectie door mensen wordt dan aangevuld met gegevens van de stand van zaken binnenin de dijk Nu leggen bij hoogwater en langdurige droogte medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat vele kilometers te voet af om de dijken aan de buitenkant te inspecteren Ook kan geld voor dijkverbetering mogelijk gerichter ingezet worden als bekend is op welke plaatsen een dijk minder stabiel is De betrokken partijen verwachten dat met de nieuwe technologie aanzienlijk bespaard kan worden op de kosten voor dijkinspecties en verbetering Of dit ook inderdaad zo is moet blijken uit het experiment Deelnemers van Livedijk Utrecht zijn Stichting IJkdijk Rijkswaterstaat Dienst Utrecht beheerder Voorhavendijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beheerder Grechtdijk Provincie Utrecht toezichthouder op de waterschappen STOWA

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/livedijk-utrecht/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Primaire keringen - HDSR
  bij een overstroming te beperken is ons land opgedeeld in compartimenten dijkringen Dijkringen zijn gebieden die omsloten zijn door primaire waterkeringen Het gebied van de Stichtse Rijnlanden ligt in drie dijkringen zie ook de kaart elk met hun eigen overstromingsnorm Dijkring 44 omvat het gebied ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal en heeft een overstromingsnorm van 1 1 250 jaar Dijkring 15 omvat de Lopikerwaard en heeft een overstromingsnorm van 1 2 000 jaar Dijkring 14 omvat een groot deel van de Randstad en heeft een overstromingsnorm van 1 10 000 jaar Normen Een overstromingsnorm van 1 1 250 jaar betekent dat een waterafvoer die de dijk niet meer aan kan gemiddeld eens in de 1250 jaar voorkomt Dat de eisen voor dijkring 15 en 44 minder streng zijn dan die van 14 heeft te maken met het feit dat bij deze dijkringen het gevaar vanuit de rivier komt Een overstroming vanuit de Rijn zie je langer van te voren aankomen dan een plotseling opkomende storm vanuit zee Toetsing Het waterschap is verplicht om elke zes jaar een toetsing van de primaire keringen uit te voeren en de resultaten te rapporteren aan het Rijk Het Rijk stelt de normen vast De laatste en derde toetsing vond plaats in 2010 De noordelijke Hollandse IJsseldijk en de Meerndijk zijn bij deze toetsing afgekeurd Ze zijn twee tot drie meter te laag In het project Dijkversterking Centraal Holland werken drie waterschappen en Rijkswaterstaat samen om het gebied achter de noordelijke Neder Rijn en Lekdijk veilig te houden Leggers van de primaire keringen De ligging en afmetingen van de primaire keringen zijn vastgelegd in leggers dit zijn verzamelingen kaarten en profielen De leggers zijn belangrijk bij het bepalen of voor activiteiten als bouwen graven of planten op de dijk vergunning moet worden aangevraagd Bekijk

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken-0/primaire-keringen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Regionale keringen - HDSR
  ligt bijvoorbeeld een weg op de kering of er staan huizen op Normen Voor de regionale keringen zijn normen vastgesteld die afhankelijk zijn van het risico op economische schade na het bezwijken van de waterkering Hoe groter de gevolgen van een breuk in de kering hoe hoger de veiligheidsklasse Een kering die een woonwijk beschermt heeft daardoor een strengere norm dan een kering die een polder met weiland beschermt De provincies stellen de normen vast en zien er op toe dat het waterschap er aan voldoet Afgesproken is dat alle regionale keringen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden in 2020 aan de normen voldoen Toetsing Het waterschap is verplicht om regelmatig te toetsen of de regionale keringen voldoen aan de normen In juni 2012 is dit voor het laatst gebeurd tachtig procent 252 km van de regionale waterkeringen voldoet aan de normen veertien procent voldoet niet en zes procent krijgt geen oordeel In de polders die beschermd worden door dijken die niet voldoen bestaat geen direct gevaar Wèl is het waterschap extra alert bij zware omstandigheden zoals langdurige regenval en extreme droogte De regionale keringen die niet voldoen aan de toetsing zijn opgenomen in het Groot Onderhouds Plan regionale

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken-0/regionale-keringen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Overige keringen - HDSR
  Daarbij is uitgegaan van de gevolgen van een overstroming van een overige kering Gekeken is naar de mogelijke schade en naar het verwachte aantal getroffen personen Er worden twee categorieën onderscheiden Klasse 1 de gevolgen zijn vergelijkbaar met een regionale waterkering De dijk moet een waterstand met een overschrijdingskans van 1 10 per jaar kunnen keren De overige waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en op het Eiland van Schalkwijk

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken-0/overige-keringen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Wat gebeurt er bij hoogwater of droogte? - HDSR
  extra risico Het waterschap is dan alert Wanneer nodig komen de calamiteitenteams in actie en er worden extra dijkinspecties uitgevoerd De dijk van de Neder Rijn en de Lek loopt extra risico bij hoogwater Als de dijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen Bekijk de simulatiefilmpjes Wat gebeurt er bij een doorbraak van de Lekdijk De polderkaden regionale keringen lopen risico wanneer het langdurig regent of juist

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken-0/artikel/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Wat gebeurt er bij een doorbraak van de Lekdijk? - HDSR
  of u dan beter kunt blijven of weggaan Vul dan uw postcode in op de website overstroomik nl Overstromingsfilmpjes De overstromingsfilmpjes op deze pagina zijn bedoeld om een indruk te geven van wat er zou kunnen gebeuren als de Lekdijk of de dijk langs de Neder Rijn doorbreekt De resultaten zijn gebaseerd op een modelberekening en zijn sterk afhankelijk van de aannames die zijn gedaan wat betreft de hoogte en duur van het hoogwater de grootte van het gat in de dijk de ligging van bebouwing en watergangen in het gebied de maatregelen die het waterschap neemt Met deze beperkingen in het achterhoofd moeten de filmpjes worden bekeken Ze zijn dus niet geschikt om op postcodeniveau na te gaan waar het nat wordt of hoeveel water er komt te staan Kleine kans groot effect Overigens is de kans dat de dijk langs de Neder Rijn of Lek doorbreekt klein De dijk voldoet aan de huidige wettelijke eisen en is zo sterk dat hij een waterstand kan keren die een kans van voorkomen in een jaar heeft van 1 1250 per jaar ten oosten van het Lekkanaal respectievelijk 1 2000 per jaar ten westen van het Lekkanaal Om ook in de

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken-0/gebeurt-doorbraak/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ruimte voor de Lek - HDSR
  overstromingen vanuit de Lek betekent niet automatisch het verhogen van de Lekdijk Daarom participeren we als waterschap ook in het project Ruimte voor de Lek Dit project valt onder het landelijke programma Ruimte voor de Rivier opgezet door de Rijksoverheid De rivieren krijgen door de klimaatsverandering veel meer water te verwerken Dat heeft gevolgen voor de waterstand en de dijken Daarom worden de uiterwaarden van de Lek opnieuw ingericht De

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken-0/ruimte-lek/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •