archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ons werk - HDSR
  het lokale en regionale waterbeheer in Midden Nederland Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid Holland Wij zorgen voor veilige dijken schoon oppervlaktewater en droge voeten Veilige dijken Het waterschap zorgt ervoor dat de dijken langs Rijn en Lek tussen Amerongen en Schoonhoven en de kleinere polderkaden in goede conditie zijn Lees meer Droge voeten De Stichtse Rijnlanden zorgt ervoor dat er voldoende oppervlaktewater in sloten plassen en kanalen in het gebied beschikbaar is Niet te veel en niet te weinig Dat gaat niet vanzelf Lees meer Schoon water Het waterschap zorgt voor schoon water in sloten en rivieren We zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven en controleren de waterkwaliteit Lees meer Ons werkgebied Werkgebied Leren over water Excursies gastlessen lesmateriaal stages open dagen en meer Voor docenten leerlingen buitenschoolse groepen en inwoners van ons werkgebied Lees meer Recreatie Varen fietsen wandelen en zwemmen allemaal activiteiten op langs of in het water waarbij u soms het waterschap tegenkomt Lees meer Open data portaal Wilt u meer weten over de gegevens die het waterschap gebruikt voor haar dagelijks werk Ga dan naar het open data portaal Watererfgoed De Stichtse Rijnlanden

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Belastingen - HDSR
  Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting Met dit geld doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belangrijk werk het afvalwater wordt gezuiverd de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld Kort gezegd we zorgen voor Veilige dijken Droge voeten Schoon water Direct zaken doen Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de BghU de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht website BghU Belastingtarieven Het beheer en onderhoud van het watersysteem en

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/belastingen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen, toezicht en schouw - HDSR
  58 Digitaal loket Kijk in ons digitaal loket voor een overzicht van al onze digitale formulieren Door in te loggen met DigiD kunt u ze direct insturen Digitaal loket Ga naar de productzoeker Bekijk en vergelijk de verschillende activiteiten en producten van Vergunningverlening Toezicht en Schouw Webshop zoeken Snel vinden en direct regelen in de webshop Zoeken Water onttrekken en of lozen Activiteit bij een dijk of kade Activiteit aan

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Melding van overlast of klacht - HDSR
  doorgeven Formulier watermelding Spoedeisende watermelding Dreigt er een overstroming Ziet u een scheur in de dijk Of is het water ernstig vervuild Bel dan direct het waterschap Tijdens kantooruren van 8 00 tot 17 00 uur 030 209 73 61 Buiten kantooruren en in het weekend 030 634 57 00 Welke watermeldingen doet u bij het waterschap waterpeil te hoog of te laag problemen met waterdoorstroming dode dieren kadavers in het water afval in het water troebel water waterverontreiniging bijvoorbeeld olie blauwalg of botulisme illegale grond wateractiviteit bijvoorbeeld zonder vergunning grondwater onttrekken of afvalwater lozen op het oppervlaktewater ondermaats onderhoud van waterkant of oever van sloot ondermaats onderhoud van dijk kade of kering schade aan dijk kade of kering overlast door rioolwaterzuivering sinstallatie bijvoorbeeld stank overlast door werkzaamheden van het waterschap bijvoorbeeld herrie overlast door varen of aanmeren wildgroei van exoten zoals de Grote Waternavel Formulier watermelding als hierboven doen bij het waterschap Melding doen of vergunning aanvragen voor bouwactiviteiten Welke watermeldingen doet u bij andere instanties water op straat na hevige regenval rioollucht stank op straat of in huis grond water in kelders problemen met de riolering bijvoorbeeld verstoppingen problemen met straatputten en kolken bijvoorbeeld verstoppingen Contacten meldingen bij

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/melding/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Plannen en projecten - HDSR
  of uitvoering zijn Werk in uitvoering Ontwerp waterbeheerplan Waterkoers 2016 2021 Het waterschap heeft een digitaal ontwerp waterbeheerplan getiteld Waterkoers 2016 2021 opgesteld Hierin legt het waterschap zijn koers voor de komende zes jaar op hoofdlijnen vast van zorgen voor naar samen doen In het ontwerp waterbeheerplan WBP staat in grote lijnen het waterbeheer van De Stichtse Rijnlanden voor een periode van zes jaar beschreven Op dit ontwerp waterbeheerplan was inspraak mogelijk Het algemeen bestuur behandelt het plan op 16 maart 2016 Waterkoers Watergebiedsplannen Een aantal streken in ons beheergebied kent een eigen watergebiedsplan WGP In een WGP staan voor de betreffende streek richtlijnen voor het waterbeheer Het waterschap houdt in dit plan niet alleen rekening met de kwaliteit en kwantiteit van het water maar ook met de verschillende gebruiksfuncties in de streek Denk aan landbouw natuur en bebouwing Een watergebiedsplan resulteert in nieuwe peilbesluiten en inrichtingsplannen voor het watersysteem Niet alle streken in ons beheergebied hebben een WGP Een WGP wordt alleen ingesteld wanneer in een streek specifieke waterkwesties spelen Naar de watergebiedsplannen Peilbesluiten In een peilbesluit zijn voor afzonderlijke gebieden in een streek de respectievelijke waterpeilen vastgelegd Zo n gebied beslaat vaak één of meerdere polders Het waterschap is wettelijk verplicht waterpeilen vast te stellen én deze te handhaven Peilbesluiten vormen vrijwel altijd onderdeel van een watergebiedsplan Lees meer Samenwerken Om specifieke kwesties beter te lijf te kunnen gaan werkt het waterschap samen met anderen in projecten WINNET WaterINnovatieNETwerk Kleinschalige WaterAanvoer KWA Dijkversterking Centraal Holland Kockengen Waterproof Coalitie Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht Watertoetsproces Gemeenten en adviesbureaus die werken aan ruimtelijke plannen krijgen te maken met het Watertoetsproces De Watertoets is een proces waarbij medewerkers van het waterschap u vooraf dus niet achteraf actief adviseren over uw plannen Dit is verplicht in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Informatie op maat - HDSR
  p q r s t u v w x y z Dagelijks bestuur Deltaprogramma Dijkgraaf Droge voeten Home Informatie op maat Informatie op maat Agrariërs Voor agrariërs hebben wij specifieke informatie verzameld over water en de agrarische bedrijfsvoering Agrariërs Gemeente omgevingsdienst Werkt u bij een gemeente of omgevingsdienst Dan vindt u hier informatie die u in uw werk kunt gebruiken Gemeenten Bedrijven Voor bedrijven hebben wij informatie verzameld over het

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/info_op_maat/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Docenten voortgezet onderwijs - HDSR
  voorkomen worden Met historische bronnen en interviews brengen ze in kaart welke overstromingen hun buurt hebben geteisterd of bedreigd Dit lesmateriaal is uitgebreid getest het verhoogt het waterbewustzijn van leerlingen zonder angst te veroorzaken Dit lesmateriaal is schooljaar 2016 2017 beschikbaar voor de scholen in de regio van De Stichtse Rijnlanden In het voorjaar 2016 zijn er trainingen voor docenten Informatie ontvangen Vul bijgaand formulier in Aanvragen Hoogwater op het Schoolplein KNAG over dit lesmateriaal Bekijk de overstromingsrisicoatlas Lespakket Utrecht aan Zee t m schooljaar 2015 2016 Door de mondiale klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met wateroverlast Een stijgende zeespiegel heftige regenbuien en frequentere afvoerpieken op de rivieren zorgen voor hoog water situaties Utrecht aan Zee hoe houd jij droge voeten laat leerlingen zien wat de consequenties zijn voor hun eigen leefomgeving Vakken Utrecht aan Zee hoe houd jij droge voeten is een vakoverstijgend project voor aardrijkskunde geschiedenis en kunstzinnige vakken De aparte lesmodules zijn ook per vak te gebruiken Materialen Het lespakket is digitaal beschikbaar via de website van Landschap Erfgoed Utrecht De schooltentoonstelling voor lesmodule 1 is te huur bij de Kunstuitleen De aanvullende materialen voor modules 2 en 3 zijn te leen bij ons waterschap Bosatlassen Nederland Waterland overstromingsmaquette voorbeeld noodpakket NAP peilschalen vul daarvoor het aanvraagformulier in Een Beeldend kunstenaar in de Klas Bikker kunt u op eigen initiatief inzetten voor de afrondende lesmodule Naar het digitale lespakket van Utrecht aan Zee Aanvragen aanvullende materialen voor Utrecht aan Zee Gastlessen In de klas U wilt les geven over een bepaald aspect van waterbeheer maar hebt daar zelf onvoldoende expertise op U zoekt een deskundige Het waterschap heeft medewerkers die gastlessen kunnen geven over dat specifieke onderwerp op het niveau van uw leerlingen In het veld U organiseert een buitenles of excursie in

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/leren-water/docenten-voortgezet/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Docenten basisonderwijs - HDSR
  film Filmbeelden als lesmateriaal Ga met de klas op avontuur Volg de zeearend het stekelbaarsje de bever het pimpernelblauwtje en de haas in schitterende beelden Ontdek hoe belangrijk water was en is in ons natte Nederland Gebruik het online lespakket met originele filmfragmenten en opdrachten Gericht op bovenbouw geen kosten aan verbonden Naar buiten En daarna natuurlijk met de klas naar buiten Bijvoorbeeld naar de plek waar vissen moeiteloos meer dan 2 5 meter hoogteverschil overbruggen tussen een kanaal en een poldersloot Of waar de rivier de Lek meer ruimte heeft gekregen en er meteen ook leuke speelnatuur is aangelegd Naar het online lespakket Delta in de Klas Naar buiten Kijkplekken over vis rivier en meer film Holland Natuur in de Delta Klik voor een vergroting Spelenderwijs leren over over veilige dijken droge voeten en schoon water Op de foto een legomodel van een vijzelgemaal Droppie Water groep 1 t m 8 Droppie Water leert kinderen van 4 tot 12 jaar alles over water en het werk van de waterschappen Lees meer Gastlessen vanaf gr1 en buitenlessen vanaf gr4 De Stichtse Rijnlanden biedt gastlessen en buitenlessen op maat ter ondersteuning van uw lesmethode of waterproject Lees meer Excursies vanaf groep

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/leren-water/docenten-basis/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •