archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Commissies van advies - HDSR
  openbaar en worden gehouden in de grote vergaderzaal van het waterschapskantoor Op grond van artikel 14 van het Reglement voor de vaste commissies van advies bestaat de mogelijkheid om tijdens een commissievergadering in te spreken Wanneer u gebruik wil maken van het inspreekrecht dan moet u dit vooraf melden Op werkbezoek De commissie op werkbezoek Meer weten Meer informatie is te verkrijgen bij de afdeling Bestuurszaken bestuurszaken hdsr nl telefoon 030 20 97 367 Hier kunt u ook terecht voor het aanmelden als inspreker Spreekrecht pdf 9 kB Reglement voor vaste commissies van advies pdf 49 kB Overzicht leden Algemeen Bestuur Bestuursvergaderingen en vergaderstukken Commissie BMZ De commissie bestaat uit de volgende leden A E Jansen G J P Jansen plv voorzitter W J Kooy R van der Kruk J F C Kupers F J Leenders E C Merkens F van Os J G M Reerink J J M W Scherrenberg A Travaille K P T Valk E Verkaik J P Verweij R D Woittiez voorzitter De commissie wordt ambtelijk bijgestaan door C J Vos secretaris J Goedhart plv secretaris Adviseert over Bestuurlijke aangelegenheden Bestuurlijk relatiebeheer Streekarchief inclusief gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard Muskusrattenbestrijding Veiligheid primaire en regionale

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/commissies/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Rekenkamercommissie - HDSR
  De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt De commissie heeft daarmee een onafhankelijke positie binnen het waterschap Zij valt dus niet onder het AB of het DB en wordt daar ook niet door aangestuurd Jaarverslag Elk jaar blikt de Rekenkamercommissie terug en vooruit jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 pdf 429 kB Jaarverslag 2013 en Jaarplan 2014 pdf 190 kB Jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 pdf 259 kB Leden Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie bestaat uit de volgende personen op de foto van links naar rechts Mevrouw drs C H Corine Schuil extern Ir C A Carel de Vries extern voorzitter ir J P Jaap Verweij lid algemeen bestuur Mevrouw drs A J Sandra de Kruijf lid algemeen bestuur Rechts op de foto staat ook nog de heer Govert Kamperman Hij is de ambtelijk secretaris voor de Rekenkamercommissie Nevenfuncties leden Rekenkamercommissie pdf 35 kB Rooster van aftreden van de leden van de Rekenkamercommissie pdf 48 kB Taken en werkwijze De Rekenkamercommissie bestaat uit twee interne leden en twee externe leden en heeft als belangrijkste doel het verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid De Rekenkamercommissie bestaat sinds oktober 2010 Lees meer Verordening voor de Rekenkamercommissie 53 2

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/rekenkamercommissie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Commissie behandeling bezwaren - HDSR
  behandeling bezwaren De Commissie behandeling bezwaren is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die het waterschap als overheid betreffen Hiervan zijn uitgezonderd bezwaren op het terrein van personele aangelegenheden de belastingwetgeving en schadevorderingen op publiekrechtelijke grondslag De benoeming geschiedt voor de zittingsduur van het algemeen bestuur Met de komst van een nieuw algemeen bestuur dient ook de commissie weer opnieuw te worden bemenst Het dagelijks bestuur heeft

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bezwarencommissie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Bestuurlijke gedragscode integriteit - HDSR
  bestuurders als voor het college van dijkgraaf en hoogheemraden als collectief Afleggen van verantwoording Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega bestuurders maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen Belangen waterschap en burgers voorop Alle bestuurders hebben zich aan

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuurlijke/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 - HDSR
  Water Natuurlijk is de winnaar van de waterschapsverkiezingen met 6 zetels Tweede partij is de VVD met 4 zetels CDA PvdA en Partij voor de Dieren hebben elk 3 zetels de overige partijen hebben elk 1 zetel behaald in het algemeen bestuur Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen 2015 Agenda verkiezingen 23 maart 10 00 uur Bijeenkomst definitieve uitslag 25 maart 14 30 uur Afscheid huidig bestuur 26 maart 14 30 uur Installatie nieuw bestuur raadszaal gemeentehuis Houten Uitgebreide verkiezingskalender pdf 5 2 kB Hoe zit het met de geborgde zetels Het algemeen bestuur bestaat uit de dijkgraaf en 30 leden Van de 30 zetels waren er op 18 maart 23 verkiesbaar De 7 zogenaamde geborgde zetels zijn niet verkiesbaar Deze zijn toegewezen aan vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen Lees meer over de geborgde zetels Besluiten centraal stembureau Het centraal stembureau neemt besluiten over de registratie van partijen en kandidaatstelling en stelt de uitslag vast Lees meer Twee verkiezingen op één dag Op 18 maart waren verkiezingen voor het waterschapsbestuur èn voor Provinciale Staten De meeste inwoners ontvingen daarom twee stempassen en twee kandidatenlijsten naar website Provinciale Statenverkiezingen Wie deden er mee Alle negen partijen uit het huidige bestuur deden weer mee met de waterschapsverkiezingen Bekijk de standpunten van de partijen via Kieskompas of bezoek de website van de politieke partij Naar de websites van deelnemende partijen Alle negen zittende partijen deden weer mee Alle negen zittende partijen in het bestuur deden weer mee met de waterschapsverkiezingen Vier partijen gingen een lijstverbinding aan ChristenUnie met Staatkundig Gereformeerde Partij SGP en Partij van de Arbeid met de Partij voor de Dieren Lees meer Meer weten Bekijk de website van de Kiesraad of neem contact op met projectleider Karin Wijma telefoon 030 634 5700 of per mail wijma k hdsr nl Kies de partij die past

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/18-maart-2015-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deelprogramma Veiligheid - HDSR
  sterkte van belang is voor de kans op overstromingen In het deelprogramma Veiligheid worden daarom nieuwe veiligheidsnormen ontwikkeld De uitgangspunten voor de nieuwe veiligheidsnormen zijn iedereen die in Nederland achter een dijk woont kan rekenen op een basisveiligheidsniveau aanvullend op de basisveiligheid wordt gericht geïnvesteerd in extra bescherming van gebieden waar overstroming leidt tot grote maatschappelijke ontwrichting door grote economische schade en of grote groepen slachtoffers Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van een overstroming voor de infrastructuur In de loop van 2014 zullen uitgewerkte voorstellen voor nieuwe normen worden gepresenteerd en besproken in de Tweede Kamer Regioprocessen In regioprocessen worden de consequenties van de nieuwe normen voor de verschillende dijken onderzocht Het gebied van ons waterschap komt aan de orde in het regioproces Nederrijn Lek Bij dit onderzoek wordt gewerkt met analysenormen Voor de dijkringen 15 en 44 bedraagt de analysenorm 1 10 000 Voor dijkring 44 onderzoeken we ook de consequenties van de norm 1 40 000 Een voorlopige conclusie van dit onderzoek is dat op ongeveer de helft van het traject maatregelen nodig zijn Daarbij moet de dijk vooral breder sterker en niet zo zeer hoger worden Centraal Holland In het regioproces wordt ook aandacht besteed aan het project Centraal Holland waarbij het gaat om het verbeteren van de veiligheid van dijkring 14 De oplossing wordt hier onder andere gezocht in het versterken van de Lekdijk en het opheffen van de niet direct kerende primaire waterkeringen aan de noordzijde van de Hollandse IJssel en de westzijde van het Amsterdam Rijnkanaal Met een veel kleinere ingreep kan dan dijkring 14 aan de norm voldoen Bovendien worden ook dijkring 15 en 44 beter beschermd Meerlaagsveiligheid Bij waterveiligheid kijkt het deltaprogramma niet alleen naar de dijken Het gaat uit van het concept Meerlaagsveiligheid Laag één bescherming tegen overstroming

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma-1/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deelprogramma Zoetwater - HDSR
  op tijd genoeg water van voldoende kwaliteit op de juiste plaats krijgen Alle scenario s over klimaatverandering voorspellen vaker en langer periodes van extreme droogte Daarnaast zal de vraag naar zoetwater toenemen door de verwachtte bevolkings en productiegroei De zoetwatervoorziening is daarom een belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma Binnen dit onderdeel van het Deltaprogramma zoeken sectoren en overheden uit welke maatregelen nodig zijn voor een economisch doelmatige en duurzame zoetwatervoorziening voor de nabije toekomst én op de lange termijn De resultaten dragen bij aan de deltabeslissing zoetwater Deltaprogramma Zoetwaterplatform West Nederland Overheden en provincies in West Nederland vormen samen het Platform Zoetwater West Nederland Het Platform werkt aan een kwalitatief goede en gedragen regionale inbreng in de Deltabeslissing over de zoetwaterverdeling in Nederland Lees meer Knelpunten Bij langdurige droogte voeren rivieren minder water af Dat is schadelijk voor de economie en natuur in West Nederland Niet alleen de landbouw maar ook de watergebruikende industrie drinkwaterbedrijven de scheepvaart en historische binnensteden lopen schade op Bij langdurige droogte spelen in de regio West Nederland diverse knelpunten Lees meer Efficiënter gebruik Voor een toekomstbestendig zoetwaterbeleid zullen alle sectoren verantwoordelijkheid moeten nemen Gebruikers én regionale waterbeheerders kunnen efficiënter met water omgaan Te denken valt

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma-0/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zoetwaterplatform West-Nederland - HDSR
  Deltaprogramma Deelprogramma Zoetwater Zoetwaterplatform West Nederland Zoetwaterplatform West Nederland De waterschappen De Stichtse Rijnlanden Schieland en de Krimpenerwaard Delfland Rijnland Vallei en Veluwe en Amstel Gooi en Vecht hebben samen met de provincies Gelderland Noord Holland Utrecht en Zuid Holland het voortouw genomen in de zoetwaterregio West Nederland Daartoe hebben zij het Bestuurlijk Zoetwaterplatform West Nederland opgericht De regionale diensten Noord Holland Utrecht en Zuid Holland van Rijkswaterstaat zijn ook

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma-0/deelnemers-platform/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •