archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ruimtelijke adaptatie: 'Alle beetjes helpen' - HDSR
  in het verleden onvoldoende nagedacht Een goed voorbeeld is onze eigen centrale computer die in een kelder staat Doordat de hardware toe is aan vernieuwing doet zich nu een uitstekende gelegenheid voor om hier verandering in te brengen In samenwerking met onze buren Waterschap Vallei en Veluwe zetten we een centrale voorziening op in Apeldoorn Hoog en droog dus geen overstromingsrisico Dankzij een glasvezelverbinding met ons hoofdkwartier in Houten zijn we operationeel Hoe werkt adaptatie door op gebiedsniveau Ons beheersgebied is voor een deel veenweidegebied dat kampt met bodemdaling Dit proces kun je niet stoppen hoogstens vertragen Intensief beheer is geboden Daarom werken we gebiedsgericht met watergebiedsplannen aan de hand waarvan we samen met gemeenten inwoners van het gebied en anderen belanghebbenden tot een in waterhuishoudkundig opzicht werkbare praktijk komen Zodat een veehouder zijn koeien op het droge kan houden en huiseigenaren geen last krijgen van ondergelopen kelders of rottende paalfunderingen Zo n plan is tevens een uitstekend middel om elkaars belangen te bespreken en zodoende draagvlak te verwerven voor waterbeheersmaatregelen in de context van ruimtelijke ontwikkeling Dat lukt als er voor alle betrokkenen iets valt te halen Wij kunnen bedenken dat in een nieuwbouwwijk overal wadi s voor de deur moeten komen maar als een projectontwikkelaar daar geen brood in ziet is het goed om te bespreken of we de berging en infiltratie van regenwater misschien op een andere manier kunnen regelen In de ontwikkeling van Leidsche Rijn inmiddels een forse wijk is ons waterschap vanaf het begin met twee man in de projectorganisatie vertegenwoordigd Op onze aanwijzingen is er een zelfvoorzienend watersysteem aangelegd waarin relatief schoon gebiedseigen water er kan in gezwommen worden wordt vastgehouden Dit gebeurt vooral door regenwater niet in het riool te laten lopen Het wordt afgekoppeld en stroomt uit in oppervlaktewater of zinkt de bodem in via wadi s inderdaad Als het water met bakken uit de hemel komt zoals dat onlangs in Nederland het geval was blijft deze wijk wateroverlast bespaard Dat is ruimtelijke adaptatie ten voeten uit Gelden dergelijke functiecombinaties wonen naast schoon water zonder wateroverlast alleen voor de gebouwde omgeving Nee hoor De Hooge Boezem achter Haastrecht is een agrarisch gebied in eigendom van het Zuid Hollands Landschap We hebben de polder heringericht om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te kunnen ontlasten als de rivier geen water kan afvoeren naar de zee Door het gebied als waterberging te gebruiken ontstaat een moerassige natuur wat tegemoet komt aan de doelstellingen van het Zuid Hollands Landschap Adaptatie gaat in dit geval samen met natuurbeheer In stedelijk gebied zijn we er vooral kien op dat met de optelling van allerlei kleinschalige maatregelen van wadi tot daktuin veel winst valt te boeken Als waterschap proberen we andere partijen aan het verstand te brengen dat alle beetjes helpen Hoe hebben waterbeheerders invloed op andermans ruimtelijke plannen Je moet de boer op Ik zeg al jaren tegen medewerkers van het waterschap zoek je collega s bij de gemeenten op leg contact met een projectontwikkelaar die plannen heeft Zorg

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@30189/ruimtelijke/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Dijkgraafnieuws - HDSR
  Patrick Poelmann zijn collega Ger Driessen van het waterschap Peel en Maasvallei ontvangen 3 december 2015 Waterakkoord Sluis Bodegraven 2015 2024 Maandag 16 november hebben de dijkgraven van de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland het nieuwe Waterakkoord Bodegraven getekend Met deze ondertekening is de samenwerking tussen beide waterschappen tot in ieder geval 2024 bekrachtigd 17 november 2015 Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk Op donderdag 24 september 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelman zijn collega Herman Dijk van het waterschap Groot Salland ontvangen Hij deed dit samen met hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichtse Rijnlanden Water Natuurlijk eerste loco dijkgraaf Samen brachten zij een bezoek aan het gebied rond Amerongen 19 oktober 2015 Ruimtelijke adaptatie Alle beetjes helpen Onder de paraplu van het Deltaprogramma maken overheden op alle niveaus Nederland beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering die de waterhuishouding aangaan Hoe werkt een waterschap aan ruimtelijke adaptatie Gebiedsontwikkeling nu vroeg het aan dijkgraaf Patrick Poelmann 13 oktober 2015 Kennismakingsbezoek gedeputeerde Rik Janssen Op vrijdag 10 juli heeft dijkgraaf Patrick Poelmann de nieuwe gedeputeerde Water van de provincie Zuid Holland Rik Janssen bij ons waterschap ontvangen 4 augustus 2015 Kennismakingsbezoek gedeputeerde Jacqueline Verbeek Nijhof Onlangs heeft dijkgraaf Patrick Poelmann de nieuwe gedeputeerde

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Kennismakingsbezoek gedeputeerde Rik Janssen - HDSR
  van Haastrecht Museum Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht Als je dan Haastrecht noemt dan denk je direct aan het museum en aan de waterberging Beide onderwerpen hebben we dan ook uitgebreid bezocht In het museum zijn we ontvangen door de voorzitter van het bestuur Klaas Dogterom Deze heeft veel verteld over de geschiedenis van het gemaal en over de tentoonstelling 1000 jaar leven met water Op een zevental schermen wordt met beeld en geluid aandacht gegeven aan heden en verleden van het levende water Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de klimaatverandering en andere bedreigingen Tot slot heeft Klaas een toelichting gegeven op de prachtige geografische vloerkaart die onder andere het unieke karakter van het slagenlandschap copen met zijn waterwegen en locaties van de bemalingskunstwerken laat zien Een boeiend museum in een prachtige omgeving dat zeer de moeite waard is om te bezoeken Waterberging achter Haastrecht Daarna zijn we heel sportief op de fiets gestapt en naar het nieuw aangelegde waterbergingsgebied bij Haastrecht gereden Tijdens deze fietstocht zijn we vergezeld door Jan van Dijk van het Zuid Hollands Landschap de eigenaar van dit gebied Dit gebied is bedoeld om bij hevige buien de hoge piekafvoeren van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel tijdelijk op te vangen Het water stroomt dan via de Vlist en de nieuwe calamiteitenduiker naar het waterbergingsgebied In totaal kan daar maximaal 75 000m3 water opgevangen worden Maar het gebied is niet alleen geschikt voor waterberging maar ook heel specifiek ingericht voor de ontwikkeling van nieuwe natuur Het gebied is in feite ingedeeld in drie deelgebieden elk met een eigen flora en fauna Hierdoor kunnen verschillende natuurdoeltypen zich ontwikkelen grasland met standweide bloemrijk grasland en rietland Om het helemaal af te maken hebben we samen met Jan ook nog een bezoek gebracht aan de molen Ook die is

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@27555/kennismakingsbezoek-2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Kennismakingsbezoek gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof - HDSR
  boeiend en afwisselend programma in het westelijk deel van ons beheergebied afgelegd Op het laatste moment is het programma nog aangepast aan de actualiteit van de droogte van de dijken Dijkversterking Centraal Holland Gestart werd in de gemeente Oudewater bij burgemeester Pieter Verhoeve die ons gezelschap ontving in het monumentale stadhuis aan de Visbrug Daar lag de focus van het gesprek op de problematiek van de dijkringen 14 15 en 44 en de C kering langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel Deze zou volgens de huidige normen versterkt moeten worden maar wij zijn samen met andere partijen waaronder de provincie Utrecht druk bezig om juist de Lekdijk te versterken ter bescherming van de Randstad Dit project de Dijkversterking Centraal Holland wordt uitgevoerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Ook hebben we daar nog uitgebreid stilgestaan bij de uitwerking van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en de daarmee verband houdende klimaat stress Als laatste punt hebben we met elkaar de mogelijkheden verkend hoe om te gaan met de meekoppelkansen voor de gekanaliseerde Hollandse IJssel Om in concreto te zien waar we het dan over hebben is dit onderdeel beëindigd met een korte wandeling door Oudewater en dan met name langs de Hollandse IJssel Sproeiboot Daarna zijn we met een busje naar het gemaal Oud Kamerik gereden waar we ontvangen werden door Marcel de Roos Hij ligt daar al klaar met een speciaal voor dit doel omgebouwde sproei boot de Lochness om de veen dijken langs onder meer de Grecht nat te houden Hij geeft een korte demonstratie hoe dat in zijn werk gaat Ook hebben we nog een kijkje genomen in het gemaal Oud Kamerik zelf Als laatste onderdeel van het programma werd er een bezoek gebracht aan het Veenweiden Informatie Centrum het VIC in Zegveld Daar werden we ontvangen door Frank Lenssinck

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@27071/kennismakingsbezoek-1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Uitreiking themanummer Water - HDSR
  Vereniging Oud Utrecht Dat gebeurde niet zomaar Deze Vereniging die ongeveer 2000 leden telt brengt het Tijdschrift Oud Utrecht uit een tijdschrift voor de geschiedenis van stad en provincie Utrecht Dit keer heeft de redactie ervoor gekozen een speciaal themanummer uit te brengen over water De dijkgraaf memoreert dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een goede band heeft met het stedelijk gebied en dus ook met de stad Utrecht Het thema Water in de stad spreekt hem zeer aan Evenals het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel Dit biedt namelijk allerlei kansen voor de recreatie in en om de stad en maakt het wellicht ook weer mogelijk om een rondje te varen door de grachten van Utrecht De omgang met het water heeft het Nederlandse landschap gevormd tot wat het nu is en heeft tevens geleid tot de unieke inrichting en vormgeving van onze Delta Tot slot geeft de dijkgraaf aan dat de Vereniging en het hoogheemraadschap nog iets gemeen hebben hetgeen alles te maken heeft met het jaartal 2022 In dat jaar is het namelijk 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd De gunstige positie die de stad Utrecht die in datzelfde jaar

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@26289/uitreiking/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Opening stoomgemaal Kamerik-Teylingens - HDSR
  met de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht de heer Willibrord van Beek heeft hij het informatiepaneel onthuld en ervoor gezorgd dat er witte rook kwam uit de in oude staat gebrachte schoorsteen Dit stoomgemaal is volledig gerestaureerd dankzij de inzet van velen maar vooral mogelijk gemaakt door de grote groep van stoomliefhebbers verenigd in de Stichting tot behoud van het stoomgemaal onder voorzitterschap van de heer Ruud Mees Het spreekt voor zich dat iets dergelijks uitsluitend te realiseren is als er ook financiële middelen aanwezig zijn Deze zijn gelukkig ruimhartig verstrekt door de provincie Utrecht de Leader het VSB fonds hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vooral niet te vergeten de vele sponsors die in natura deze restauratie mogelijk hebben gemaakt Extra leuke bijkomstigheid was dat het die zaterdag ook de nationale molen gemalen en fietsdag was En dus een uitgelezen moment om een prachtige fietstocht te maken in en rondom Woerden Dat is dan ook tegelijk de reden dat wij een aantal historische en hedendaagse gemalen hadden opengesteld voor het publiek zoals Het gemaal Papekop en Diemerbroek het stoomgemaal Kamerik Teylingens en het gemaal Oud Kamerik gelegen langs de Grecht Daarnaast is de opening van dit gemaal

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@24888/opening-stoomgemaal/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Dijkgraaf reikt jaarlijkse Blauwe Vlag uit - HDSR
  van de nationale Blauwe Vlag jury terwijl de Blauwe Vlag zelf al weer voor de 28 e keer wordt uitgereikt Dit jaar is er opnieuw een groei geconstateerd van het aantal door de jury uitgereikte vlaggen Er zijn namelijk 170 vlaggen toegekend terwijl dit er vorig jaar nog 159 waren en dat zijn er dus 11 meer dan in 2014 52 vlaggen voor stranden aan de kust en 6 in het binnenland en 112 aan jachthavens Dit jaar hebben vooral meer jachthavens de Blauwe Vlag ontvangen En eindelijk ook in Noord Nederland dus de provincies Friesland en Groningen die nogal onderbedeeld waren Ook dit jaar hebben we naast de Blauwe Vlag ook de Groene Wimpels uitgereikt aan jachthavens Daar is in 2014 mee gestart en dit jaar zijn er wederom 5 Groene Wimpels uitgereikt Een Groene Wimpel krijg je als een ondernemer meer doet op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen dan de internationale criteria van de Blauwe Vlag vereisen Duurzaam is in de breedste zin van het woord dus people planet en profit Ieder jaar probeert de Nederlandse Organisatie de Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en kwaliteit KMVK een aansprekende persoon te benaderen om de Blauwe Vlag in top te hijsen Zoals bekend is het dit jaar het jaar van de film over Michiel de Ruyter dus wat ligt er meer voor de hand dan deze admiraal te vragen om de Blauwe Vlag in top te hijsen Wat is ook al weer de blauwe vlag U heeft vast wel eens zo n vlag zien wapperen tijdens uw vakantie op een buitenlands of Nederlands strand of jachthaven en u afgevraagd wat de vlag betekend De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding die ieder jaar opnieuw wordt toegekend aan stranden die schoon zijn en aan jachthavens die duurzaam zijn Het

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@24613/dijkgraaf-reikt-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jeugddijkgraaf Katinka - HDSR
  in leerlingen naar boven te halen en daarmee acht verschillende competenties te ontwikkelen naar een hoger niveau Tijdens het Honoursprogramma staat de leerling zelf aan het roer Het onderwerp van mijn project is water beheer in Nederland Deze onderwerpskeuze is niet zonder reden Ik ben al van kinds af aan een echte watersporter mijn grootste hobby s zijn zeilen en kitesurfen en ik woon ook al een lange tijd in ons huis aan de Hollandse IJssel Mijn interesse ligt ook bij de bedreiging die het water vormt voor Nederland Water is voor ons Nederlanders heel belangrijk Ik denk dat er ontzettend veel Nederlanders en vooral jongeren zijn die geen enkel besef hebben van de rol die water in ons land speelt Ik wil daar graag verandering in brengen Alles wat met water te maken heeft spreekt mij heel erg aan Het lijkt me leuk om de jeugd bij de waterschappen te betrekken om bezig te zijn met innovatief waterbeheer en om meer te weten te komen over waterschapswerk Het is voor mij een grote uitdaging een nieuwe en leuke ervaring en een enorm grote stap in mijn project die mij zeker nieuwe inzichten en ideeën zal brengen Volg mij op twitter HDSR jeugddg Tweets by HDSR jeugddg Wil je weten wat ik allemaal meemaak als jeugddijkgraaf Lees dan mijn blogs Op bezoek bij Reest en Wieden Afgelopen zaterdag 26 september is het nationaal jeugdwaterschapsbestuur te gast geweest bij het waterschap Reest en Wieden Deze bijeenkomst had als doel kennis te maken met dit gebied en vooral met de verschillende manieren van waterbeheer 28 september 2015 Open Dag en Verkiezingsmarkt Zaterdag 7 maart was de open dag van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI in Nieuwegein Er was een verkiezingsmarkt waarbij mensen kennis konden maken met de partijen en

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/jeugddijkgraaf-katin/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive •