archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Op bezoek bij Reest en Wieden - HDSR
  als doel kennis te maken met dit gebied en vooral met de verschillende manieren van waterbeheer We verzamelden s ochtends op station Steenwijk alle Limburgers en Brabanders zaten in ieder geval lekker vroeg in de trein We werden verwelkomd in de bus De tocht ging dwars door het landschap van het Overijsselse deel van het waterschap Reest en Wieden De bus reed ons naar alle mooie plekken waar ik nog nooit was geweest zoals Muggenbeet Nederland en Blokzijl Een peilbeheerder van waterschap Reest en Wieden was onze gids tijdens onze rit Ik ben meer te weten gekomen over de speciale waterbergingen boezems dijken en over de vorming van dit gebied We stopten bij het gemaal Stroïnk dat vroeger een belangrijke rol heeft vervuld en nog steeds van grote betekenis is De dijkgraaf Marga Kool heette ons welkom in haar gebied We kregen een aanmoedigende en inspirerende speech te horen Fijn om te horen dat ons werk wordt gewaardeerd Daarna hebben we een korte rondleiding op het gemaal gekregen Een van drie motoren is speciaal voor ons even aangezet zodat we het gemaal in werking konden zien Wat een immense kracht zit daar achter Daarna hebben we onze reis vervolgd met een tocht op een boot van Natuurmonumenten Erg leuk om het landschap vanaf het water te zien heeft weer geleid tot nieuwe inzichten Een andere rondleider vertelde ons alle verhalen over dit gebied de geschiedenis plantengroei waterpeil bemaling en nog vele andere onderwerpen kwamen aan bod We hebben een kleine stop gemaakt bij een stuk grond met trilveen Hier groeien bijzondere plantensoorten omdat de grond vol met water zit We hebben ondervonden dat je er goed in weg kunt zakken Met de boot voeren we via Dwarsgracht naar Giethoorn Vanaf dit punt zijn we weer met de bus teruggebracht naar

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/jeugddijkgraaf-katin/blogs-jeugddijkgraaf/@29503/bezoek-reest-wieden/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Open Dag en Verkiezingsmarkt - HDSR
  waren er verschillende activiteiten voor kinderen zoals een klimwand Maarten Heijmans jeugdhoogheemraad en ik hebben de klimwand geopend Ik had de eer om samen met Maarten de NAP klimwand te openen Naast de klimwand stond een grote peilschaal hierop kon je zien hoe hoog Nieuwegein ligt t o v NAP Pas als je helemaal op de klimmuur omhoog bent geklommen besef je dat er een groot deel van Nederland ver onder de zeespiegel ligt en dat het water behoorlijk hoog kan komen te staan Wij hebben aan alle kinderen die het aandurfden de klimmuur op te klimmen laten zien hoe veilig hun woongebied is bij een overstroming op de website www onswater nl Kinderen zijn lang niet altijd bewust van het overstromingsgevaar in hun eigen omgeving Deze middag droeg weer bij aan een stukje waterbewustzijn bij de jeugd Ook konden mensen aan verschillende excursies deelnemen De wandelexcursie langs de Lekdijk en een excursie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Tijdens de wandelexcursie leerden de mensen over de veiligheid de verschillende kleilagen en over het belang van gras op een dijk Ik heb zelf meegedaan aan de excursie op de zuiveringsinstallatie Eerst kregen we een mooi filmpje te zien over welke stappen rioolwater in

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/jeugddijkgraaf-katin/blogs-jeugddijkgraaf/@25563/open-dag/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Stemfie-tour langs alle waterschappen - HDSR
  vertelden waarom waterschappen zo belangrijk zijn en wat het waterschap in Limburg precies doet Jonathan en Tijn de jeugdbestuurders van deze Limburgse waterschappen legden uit wat de bedoeling is van onze tour reikten de 10 gouden regels uit en maakten stemfies met de dijkgraven Daarna stapten wij weer de bus in op naar de volgende bestemming Den Bosch Den Bosch In Den Bosch staat het waterschapshuis van Aa en Maas Loco dijkgraaf Francien van de Ven heette ons welkom en legde ons uit waarom de waterschapsverkiezingen zo belangrijk zijn Wieke jeugdbestuurder van Aa en Maas en ook de voorzitter van het jeugdwaterschapsbestuur reikte de regels uit en maakte een stemfie met haar bestuurder Tiel We vervolgden onze busreis naar Tiel Dit is de thuisbasis van Marieke zij is jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland Hoogheemraad René Cruijssen van Rivierenland en dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel waren aanwezig René Cruijssen gaf een mooie presentatie over het belang van veilige dijken in het gebied van Rivierenland en over de evacuatie tijdens de hoogwaterperiode in 1995 Marieke en Carmen reikten de 10 gouden regels uit Daarna mochten we op het waterschapskantoor met blauwe tape een streep plakken Deze streep stond symbool voor de hoogte waar het water zou komen bij een overstroming Natuurlijk werden er ook weer stemfies gemaakt Ridderkerk De bus bracht ons verder naar Ridderkerk Hier waren een hoop bestuurders aanwezig De watergraaf Peter Glas van Waterschap De Dommel hoogheemraad Huub Hieltjes van Waterschap Brabantse Delta dijkgraaf Michiel van Haersma Buma van Hoogheemraadschap van Delfland en dijkgraaf Jan Geluk van Waterschap Hollandse Delta waren allemaal naar Ridderkerk gekomen Martine Joeri Thijs Steg en Abdullah deelden de borden met gouden regels uit en maakten de stemfies Wieke feliciteerde Peter Glas namens het jeugdwaterschapsbestuur met zijn herbenoeming als watergraaf van Waterschap De

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/jeugddijkgraaf-katin/blogs-jeugddijkgraaf/@24113/stemfie-tour-langs/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Baggeren - HDSR
  tot overstromingen kan leiden Ook is in een ondiepe watergang minder zuurstof aanwezig Vissterfte en stank kunnen bij aanhoudende warmte het gevolg zijn Baggeren taak van wie Het waterschap heeft ongeveer 10 000 km watergangen in onderhoud Het onderhoud aan de grotere primaire watergangen doet het waterschap zelf Dat is over een totale lengte van ruim 1 400 kilometer Het onderhoud van de kleinere watergangen veelal sloten in totaal zo n 9 000 km gebeurt door de eigenaren van aangrenzende percelen Dit kunnen particulieren zijn zoals agrariërs maar ook gemeenten stichtingen of andere organisaties Vragen Heeft u vragen over baggeren of werkzaamheden bij u in de buurt Neem dan contact op met de afdeling Ingenieursbureau van het waterschap tel 030 634 59 13 Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Baggeren met een zuigboot Baggeren van watergangen kan op verschillende manieren Op de foto is een aannemer in Benschop aan het baggeren met een zuigboot De bagger wordt vanaf de zuigboot met flexibele leidingen naar een baggerdepot gepompt Brochure over baggeren In de brochure Baggeren Natuurlijk vindt u achtergrondinformatie over het nut en de noodzaak van het baggeren van watergangen Brochure Baggeren

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Baggeren - HDSR
  Ook is in een ondiepe watergang minder zuurstof aanwezig Vissterfte en stank kunnen bij aanhoudende warmte het gevolg zijn Baggeren taak van wie Het waterschap heeft ongeveer 10 000 km watergangen in onderhoud Het onderhoud aan de grotere primaire watergangen doet het waterschap zelf Dat is over een totale lengte van ruim 1 400 kilometer Het onderhoud van de kleinere watergangen veelal sloten in totaal zo n 9 000 km gebeurt door de eigenaren van aangrenzende percelen Dit kunnen particulieren zijn zoals agrariërs maar ook gemeenten stichtingen of andere organisaties Vragen Heeft u vragen over baggeren of werkzaamheden bij u in de buurt Neem dan contact op met de afdeling Ingenieursbureau van het waterschap tel 030 634 59 13 Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Baggeren met een zuigboot Baggeren van watergangen kan op verschillende manieren Op de foto is een aannemer in Benschop aan het baggeren met een zuigboot De bagger wordt vanaf de zuigboot met flexibele leidingen naar een baggerdepot gepompt Brochure over baggeren In de brochure Baggeren Natuurlijk vindt u achtergrondinformatie over het nut en de noodzaak van het baggeren van watergangen Brochure Baggeren Natuurlijk pdf 468 kB

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren/?NavLtr=h (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Onderhoud door het waterschap - HDSR
  de dijk in goede conditie blijft Daarom wordt hij geregeld gecontroleerd bij hoog water zelfs meerdere keren per dag De kleinere dijken in het westelijk deel van het gebied de polder kaden beschermen de lager gelegen polders tegen het hoger gelegen boezemwater Deze kaden in de veengebieden moeten geregeld opgehoogd worden omdat de ondergrond en de kaden zelf inklinken Schoon oppervlaktewater Het waterschap zuivert het afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties Daar wordt het gezuiverd tot het weer zo schoon is dat het op het oppervlaktewater kan worden geloosd De milieu inspecteurs van het waterschap komen bij calamiteiten bijvoorbeeld bij vissterfte of olie in de sloot direct in actie Zij zorgen ervoor dat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden en wordt opgeruimd Droge voeten Voor het regelen van het waterpeil heeft het waterschap een uitgekiend stelsel van gemalen stuwen sluizen en inlaten Deze waterschapskunstwerken zoals gemalen stuwen en sluizen worden ook door het waterschap onderhouden Voor een goede aan en afvoer van water en voor een gezond watermilieu moeten de sloten en andere watergangen tevens geregeld worden geschoond en gebaggerd Ook onderhoudt het waterschap sommige oevers Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Meer

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Waarom baggeren? - HDSR
  van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een organische laag bagger Bagger vormt zich onder andere uit gevallen blad plantenresten en zwerfvuil Deze organische laag wordt steeds dikker met als gevolg dat de watergang ondieper wordt Om dit te voorkomen moeten de watergangen een keer in de 10 tot 15 jaar worden gebaggerd Er zijn twee belangrijke reden om te baggeren waterkwantiteitsredenen het bevorderen van de doorstroming van water waterkwaliteitsredenen het bevorderen van het watermilieu Waterkwantiteit Sloten en andere watergangen voeren water aan in droge perioden En andersom bij heftige regenval voert de sloot het overtollige water af De doorstroming van water wordt belemmerd door bagger Een ondiepe sloot kan minder water afvoeren wat tot overstromingen kan leiden Ook hebben sommige watergangen een functie als scheepvaartroute Voor de scheepvaart is een minimale diepte vereist Regelmatig baggeren is nodig om de watergang op diepte te houden Waterkwaliteit Ook het watermilieu in de sloot heeft baat bij baggeren In een ondiepe sloot kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof opnemen Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn Maar ook bij vorst kan een ondiepe sloot voor problemen zorgen Als het water

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren/waarom-baggeren/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Werkwijze baggeren - HDSR
  Dit natuurbewuste baggeren gebeurt door het gebruik van een baggerzuigboot waar mogelijk en rekening te houden met jaargetijde en gedrag van diersoorten Voor het natuurbewust baggeren heeft het waterschap richtlijnen opgesteld In het rapport Amfibieën vissen en baggeren leest u hier meer over Baggerzuigboot of hydraulische kraan Het baggerwerk gebeurt zoveel mogelijk met een baggerzuigboot Met de baggerboot kan er zeer nauwkeurig gewerkt worden Alleen de weke zachte bagger wordt verwijderd De bodem van de sloot kan intact gelaten worden en ook de oevers blijven gespaard Bovendien wordt het water bij de werkzaamheden niet zo troebel Op plaatsen waar de baggerzuigboot niet gebruikt kan worden omdat bijvoorbeeld de watergang te smal is gebruikt het waterschap een hydraulische kraan of een baggerschuifboot Bij inzet van een hydraulische kraan wordt de bagger vanaf de oever verwijderd met een dichte bak die over de bodem wordt gehaald Met de baggerschuifboot wordt de bagger naar één punt geschoven en dan uit de watergang gehaald Deze methodes zijn veel minder nauwkeurig en worden alleen toegepast als het niet anders kan Jaargetijde en gedrag van diersoorten Ook het tijdstip van baggeren is van invloed op eventuele natuurschade Het waterschap zocht daarom uit welke maanden het meest geschikt zijn voor baggerwerk en welke juist helemaal niet Daarbij is rekening gehouden met de ecologie en het gedrag van de verschillende soorten vissen en amfibieën Op basis van het onderzoek zijn per deelgebied baggerrichtlijnen opgesteld In die richtlijnen is beschreven waar wanneer en op welke wijze gebaggerd kan worden op een manier die de natuur zoveel mogelijk ontziet Zo wordt de leefomgeving van kwetsbare soorten ontzien door niet de hele watergang van begin tot eind baggervrij te maken maar hier en daar een stukje over te slaan of bijvoorbeeld één kant niet te doen Beginstukken van zijsloten worden meegebaggerd

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren/werkwijze-baggeren/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •