archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Afkoppelen - HDSR
  regenwater en het rioolstelsel wordt ook wel afkoppelen genoemd Sinds 1 januari 2008 is afkoppelen voor nieuwbouwwoningen verplicht In ons werkgebied is afkoppelen voornamelijk interessant in gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug Het waterschap wil afkoppelen in deze gemeenten stimuleren en daarom heeft het een subsidieregeling voor particulieren en bedrijven Bewoners van woningen en eigenaren van bedrijfspanden gebouwd voor 2008 kunnen onder voorwaarden van deze regeling gebruik maken Voordelen van afkoppelen Technieken om af te koppelen Voordelen van afkoppelen Afkoppelen is beter voor het milieu Bij hevige regenval komt het voor dat het riool zoveel water in korte tijd moet verwerken dat het riool overstort Met de overstort stroomt vuil rioolwater in het oppervlaktewater Door zoveel mogelijk af te koppelen zullen de pieken van hevige regenval minder groot worden Het relatief schone regenwater komt immers niet meer in het riool Afkoppelen is de enige maatregel waarbij het op termijn denkbaar is dat gemengde overstorten op oppervlaktewater volledig kunnen worden opgeheven Zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater Als het afgekoppelde water wordt geïnfiltreerd in de bodem is het mogelijk de grondwaterstand aan te vullen en de verdroging tegen te gaan Technieken om af te koppelen Het principe is eenvoudig de regenpijp afzagen afdoppen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren bijvoorbeeld door de aanleg van een gootje of infiltratievoorziening Op de Utrechtse Heuvelrug bestaat de bodem uit zand Een zandbodem is goed waterdoorlatend Het regenwater kan snel wegstromen naar het diepe grondwater Het regenwater draagt in dit gebied bij aan het tegengaan van verdroging van de bodem Er zijn verschillende mogelijkheden om het regenwater op te vangen Bovengronds Met een bovengrondse oplossing maakt u het water zichtbaar in uw tuin Mogelijkheden zijn een een vijver of een droge verlaagde plek in de tuin

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/rioolwaterzuivering/afkoppelen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Aanvangsttijd commissievergadering 9 februari aangepast - HDSR
  alfabet a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Handhavingsverzoek indienen Home Actueel Nieuws Aanvangsttijd commissievergadering 9 februari aangepast Aanvangsttijd commissievergadering 9 februari aangepast Gepubliceerd op 5 februari 2016 De reguliere commissievergadering BMZ op dinsdagavond 9 februari a s begint om ca 21 00 uur in plaats van 19 30 uur Deel

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@35151/aanvangsttijd/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vervolg ontwerp-waterbeheerplan Waterkoers 2016 -2021 na inspraak - HDSR
  van 2 december 2015 tot en met 13 januari 2016 Tijdens de inspraakperiode zijn er 7 formele reacties binnen gekomen van overheden en van maatschappelijke en private organisaties Er is ook een informele reactie binnengekomen van de gemeenten IJsselstein Lopik en Montfoort Zij gaven aan graag met het waterschap in gesprek te gaan over de uitwerking van ons motto samen doen Het waterschap verwerkt deze zienswijzen en het antwoord daarop

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@35148/kopie-vervolg/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Informatieavond wateraanvoer Lopikerwaard tijdens droogte - HDSR
  voldoen zijn maatregelen nodig in de Lopikerwaard Op 15 februari 2016 organiseert het waterschap een informatieavond over dit project De informatieavond vindt plaats in Dorpshuis De Schouw Beatrixplantsoen 5 in Lopik en begint om 20 00 uur De zaal is open vanaf 19 45 uur Wat betekent dit voor de Lopikerwaard Eén van de aanvoerroutes van zoetwater voor West Nederland is de Lopikerwaardroute Bij gemaal De Koekoek langs de Lekdijk kan extra water worden ingelaten vanuit de Lek Via de Lopikerwaard wordt dit water via gemaal Keulevaart op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel gepompt Als er in de toekomst extra water nodig is voor West Nederland zijn de watergangen in de Lopikerwaard onvoldoende groot om dit water aan te voeren Er zullen watergangen verbreed moeten worden stuwen vergroot en mogelijk bruggen verplaatst Informatieavond 15 februari 2016 Eind oktober 2015 zijn de plannen toegelicht tijdens een informatieavond De input van deze avond is zo veel mogelijk verwerkt Het waterschap heeft in de periode daarna diverse berekeningen uitgevoerd en varianten opgesteld Deze varianten gaan wij op 15 februari met alle belanghebbenden bespreken Een ander onderdeel van de avond is om in groepen te bedenken op welke manier maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@35050/informatieavond/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nieuws - HDSR
  jaren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zoeken 1 5 6 10 516 516 volgende Aanvangsttijd commissievergadering 9 februari aangepast De reguliere commissievergadering BMZ op dinsdagavond 9 februari a s begint om ca 21 00 uur in plaats van 19 30 uur 5 februari 2016 Vervolg ontwerp waterbeheerplan Waterkoers 2016 2021 na inspraak Het digitaal ontwerp waterbeheerplan getiteld Waterkoers 2016 2021 heeft ter inzage gelegen van 2 december 2015 tot en met 13 januari 2016 4 februari 2016 Informatieavond wateraanvoer Lopikerwaard tijdens droogte In tijden van extreme droogte en lage rivierafvoeren voert het waterschap soms extra zoetwater aan naar West Nederland Dat gebeurt om verzilting van het water daar tegen te gaan Een van de aanvoerroutes van dit water loopt door de Lopikerwaard De verwachting is dat West Nederland door de klimaatsverandering in de toekomst vaker behoefte heeft aan meer zoetwater Om aan die extra vraag te kunnen voldoen zijn maatregelen nodig in de Lopikerwaard Op 15 februari 2016 organiseert het waterschap een informatieavond over dit project 2 februari 2016 Aanslagen waterschapsbelastingen verzonden Deze week heeft de BghU Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht de eerste aanslagen voor de waterschapsbelastingen 2016 verzonden 1 februari 2016 Stremming Waaiersluis in Gekanaliseerde Hollandsche IJssel op

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nieuws - HDSR
  december Periode jaar Alle jaren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zoeken 1 5 6 10 516 516 volgende Aanvangsttijd commissievergadering 9 februari aangepast De reguliere commissievergadering BMZ op dinsdagavond 9 februari a s begint om ca 21 00 uur in plaats van 19 30 uur 5 februari 2016 Vervolg ontwerp waterbeheerplan Waterkoers 2016 2021 na inspraak Het digitaal ontwerp waterbeheerplan getiteld Waterkoers 2016 2021 heeft ter inzage gelegen van 2 december 2015 tot en met 13 januari 2016 4 februari 2016 Informatieavond wateraanvoer Lopikerwaard tijdens droogte In tijden van extreme droogte en lage rivierafvoeren voert het waterschap soms extra zoetwater aan naar West Nederland Dat gebeurt om verzilting van het water daar tegen te gaan Een van de aanvoerroutes van dit water loopt door de Lopikerwaard De verwachting is dat West Nederland door de klimaatsverandering in de toekomst vaker behoefte heeft aan meer zoetwater Om aan die extra vraag te kunnen voldoen zijn maatregelen nodig in de Lopikerwaard Op 15 februari 2016 organiseert het waterschap een informatieavond over dit project 2 februari 2016 Aanslagen waterschapsbelastingen verzonden Deze week heeft de BghU Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht de eerste aanslagen voor de waterschapsbelastingen 2016 verzonden 1 februari 2016 Stremming Waaiersluis in

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/?NavLtr=r (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nieuws - HDSR
  binnen de index Zoekterm Periode Periode maand Alle maanden januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Periode jaar Alle jaren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zoeken vorige 1 5 511 515 516 516 Praktisch aan de slag met schoon water De KRW pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw is afgerond Bij 60 melkvee en akkerbouwbedrijven zijn experimenten gedaan om de emissies van nutriënten en

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/?pager_page=103 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Aanslagen waterschapsbelastingen verzonden - HDSR
  Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het waterschap De BghU voert namens deze partijen de heffing en inning van lokale belastingen uit De inwoners en bedrijven van de genoemde gemeenten krijgen één gecombineerde aanslag voor de waterschaps en gemeentelijke belastingen Voor inwoners en bedrijven buiten de deelnemende gemeenten geldt dat zij alleen voor hun waterschapsbelastingen zaken doen met de BghU De verzending van de aanslagen loopt nog door tot eind maart Belasting voor taakuitoefening waterschap Het waterschap zorgt voor veilige dijken droge voeten en schoon water De kosten hiervoor worden niet gedekt door rijk provincie of gemeente Daarom heft het waterschap zelf waterschapsbelasting Iedereen die belang heeft bij de taakuitoefening van het waterschap betaalt mee Waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing Met de watersysteemheffing betaalt het waterschap het beheer van dijken gemalen en stuwen en het onderhoud van watergangen Het zuiveren van het afvalwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing In de bijsluiter bij de belastingaanslag leest u meer over de taken veilige dijken droge voeten en schoon water en hoeveel geld in 2016 wordt besteed aan deze taken Door het grote aantal aanslagen dat deze weken de deur uitgaat kan het zijn dat de BghU de eerste

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@35028/aanslagen-verzonden/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •