archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Deltaprogramma - HDSR
  werkt toe naar het Tweede Nationaal Waterplan Dit verschijnt in 2015 Het Deltaprogramma staat onder leiding van de Deltacommissaris Wim Kuijken De Stichtse Rijnlanden is op vele terreinen nauw bij regionale onderdelen van het Deltaprogramma betrokken Vijf deltabeslissingen Centraal in het Deltaprogramma staan de zogenaamde deltabeslissingen Dit zijn politieke hoofdkeuzes voor de aanpak van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening De beslissingen zijn op Prinsjesdag 2014 gepresenteerd Bekijk de animatie over de Deltabeslissingen De vijf deltabeslissingen zijn Veiligheidsnormen Zoetwaterstrategie Ruimtelijke adaptatie IJsselmeergebied Rijn Maasdelta Negen deelprogramma s Het Deltaprogramma bestaat uit negen deelprogramma s Drie daarvan gelden voor heel Nederland Deze drie zijn tevens voor ons waterschap de meest belangrijke deelprogramma s De zes overige deelprogramma s hebben betrekking op een bepaalde regio De drie deelprogramma s die voor heel Nederland gelden zijn Veiligheid Zoetwater Nieuwbouw en herstructurering De 6 gebiedsgerichte deelprogramma s zijn Rijnmond Drechtsteden Zuidwestelijke delta IJsselmeergebied Rivieren Kust Waddengebied Rol waterschappen De waterschappen hebben bij de totstandkoming van het Deltaprogramma een belangrijke adviserende rol Veel regionale en lokale kennis over het watersysteem zit alleen bij de waterschappen Dijkgraaf Patrick Poelmann is voorzitter van het regionaal bestuurlijk Platform Zoetwater In dit platform worden de belangen rond zoetwater van de waterschappen

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/?NavLtr=v (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Deltaprogramma - HDSR
  werkt toe naar het Tweede Nationaal Waterplan Dit verschijnt in 2015 Het Deltaprogramma staat onder leiding van de Deltacommissaris Wim Kuijken De Stichtse Rijnlanden is op vele terreinen nauw bij regionale onderdelen van het Deltaprogramma betrokken Vijf deltabeslissingen Centraal in het Deltaprogramma staan de zogenaamde deltabeslissingen Dit zijn politieke hoofdkeuzes voor de aanpak van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening De beslissingen zijn op Prinsjesdag 2014 gepresenteerd Bekijk de animatie over de Deltabeslissingen De vijf deltabeslissingen zijn Veiligheidsnormen Zoetwaterstrategie Ruimtelijke adaptatie IJsselmeergebied Rijn Maasdelta Negen deelprogramma s Het Deltaprogramma bestaat uit negen deelprogramma s Drie daarvan gelden voor heel Nederland Deze drie zijn tevens voor ons waterschap de meest belangrijke deelprogramma s De zes overige deelprogramma s hebben betrekking op een bepaalde regio De drie deelprogramma s die voor heel Nederland gelden zijn Veiligheid Zoetwater Nieuwbouw en herstructurering De 6 gebiedsgerichte deelprogramma s zijn Rijnmond Drechtsteden Zuidwestelijke delta IJsselmeergebied Rivieren Kust Waddengebied Rol waterschappen De waterschappen hebben bij de totstandkoming van het Deltaprogramma een belangrijke adviserende rol Veel regionale en lokale kennis over het watersysteem zit alleen bij de waterschappen Dijkgraaf Patrick Poelmann is voorzitter van het regionaal bestuurlijk Platform Zoetwater In dit platform worden de belangen rond zoetwater van de waterschappen

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/?NavLtr=w (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deltaprogramma - HDSR
  werkt toe naar het Tweede Nationaal Waterplan Dit verschijnt in 2015 Het Deltaprogramma staat onder leiding van de Deltacommissaris Wim Kuijken De Stichtse Rijnlanden is op vele terreinen nauw bij regionale onderdelen van het Deltaprogramma betrokken Vijf deltabeslissingen Centraal in het Deltaprogramma staan de zogenaamde deltabeslissingen Dit zijn politieke hoofdkeuzes voor de aanpak van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening De beslissingen zijn op Prinsjesdag 2014 gepresenteerd Bekijk de animatie over de Deltabeslissingen De vijf deltabeslissingen zijn Veiligheidsnormen Zoetwaterstrategie Ruimtelijke adaptatie IJsselmeergebied Rijn Maasdelta Negen deelprogramma s Het Deltaprogramma bestaat uit negen deelprogramma s Drie daarvan gelden voor heel Nederland Deze drie zijn tevens voor ons waterschap de meest belangrijke deelprogramma s De zes overige deelprogramma s hebben betrekking op een bepaalde regio De drie deelprogramma s die voor heel Nederland gelden zijn Veiligheid Zoetwater Nieuwbouw en herstructurering De 6 gebiedsgerichte deelprogramma s zijn Rijnmond Drechtsteden Zuidwestelijke delta IJsselmeergebied Rivieren Kust Waddengebied Rol waterschappen De waterschappen hebben bij de totstandkoming van het Deltaprogramma een belangrijke adviserende rol Veel regionale en lokale kennis over het watersysteem zit alleen bij de waterschappen Dijkgraaf Patrick Poelmann is voorzitter van het regionaal bestuurlijk Platform Zoetwater In dit platform worden de belangen rond zoetwater van de waterschappen

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/?NavLtr=x (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deltaprogramma - HDSR
  werkt toe naar het Tweede Nationaal Waterplan Dit verschijnt in 2015 Het Deltaprogramma staat onder leiding van de Deltacommissaris Wim Kuijken De Stichtse Rijnlanden is op vele terreinen nauw bij regionale onderdelen van het Deltaprogramma betrokken Vijf deltabeslissingen Centraal in het Deltaprogramma staan de zogenaamde deltabeslissingen Dit zijn politieke hoofdkeuzes voor de aanpak van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening De beslissingen zijn op Prinsjesdag 2014 gepresenteerd Bekijk de animatie over de Deltabeslissingen De vijf deltabeslissingen zijn Veiligheidsnormen Zoetwaterstrategie Ruimtelijke adaptatie IJsselmeergebied Rijn Maasdelta Negen deelprogramma s Het Deltaprogramma bestaat uit negen deelprogramma s Drie daarvan gelden voor heel Nederland Deze drie zijn tevens voor ons waterschap de meest belangrijke deelprogramma s De zes overige deelprogramma s hebben betrekking op een bepaalde regio De drie deelprogramma s die voor heel Nederland gelden zijn Veiligheid Zoetwater Nieuwbouw en herstructurering De 6 gebiedsgerichte deelprogramma s zijn Rijnmond Drechtsteden Zuidwestelijke delta IJsselmeergebied Rivieren Kust Waddengebied Rol waterschappen De waterschappen hebben bij de totstandkoming van het Deltaprogramma een belangrijke adviserende rol Veel regionale en lokale kennis over het watersysteem zit alleen bij de waterschappen Dijkgraaf Patrick Poelmann is voorzitter van het regionaal bestuurlijk Platform Zoetwater In dit platform worden de belangen rond zoetwater van de waterschappen

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/?NavLtr=y (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deltaprogramma - HDSR
  werkt toe naar het Tweede Nationaal Waterplan Dit verschijnt in 2015 Het Deltaprogramma staat onder leiding van de Deltacommissaris Wim Kuijken De Stichtse Rijnlanden is op vele terreinen nauw bij regionale onderdelen van het Deltaprogramma betrokken Vijf deltabeslissingen Centraal in het Deltaprogramma staan de zogenaamde deltabeslissingen Dit zijn politieke hoofdkeuzes voor de aanpak van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening De beslissingen zijn op Prinsjesdag 2014 gepresenteerd Bekijk de animatie over de Deltabeslissingen De vijf deltabeslissingen zijn Veiligheidsnormen Zoetwaterstrategie Ruimtelijke adaptatie IJsselmeergebied Rijn Maasdelta Negen deelprogramma s Het Deltaprogramma bestaat uit negen deelprogramma s Drie daarvan gelden voor heel Nederland Deze drie zijn tevens voor ons waterschap de meest belangrijke deelprogramma s De zes overige deelprogramma s hebben betrekking op een bepaalde regio De drie deelprogramma s die voor heel Nederland gelden zijn Veiligheid Zoetwater Nieuwbouw en herstructurering De 6 gebiedsgerichte deelprogramma s zijn Rijnmond Drechtsteden Zuidwestelijke delta IJsselmeergebied Rivieren Kust Waddengebied Rol waterschappen De waterschappen hebben bij de totstandkoming van het Deltaprogramma een belangrijke adviserende rol Veel regionale en lokale kennis over het watersysteem zit alleen bij de waterschappen Dijkgraaf Patrick Poelmann is voorzitter van het regionaal bestuurlijk Platform Zoetwater In dit platform worden de belangen rond zoetwater van de waterschappen

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/?NavLtr=z (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deelprogramma Veiligheid - HDSR
  de kans op overstromingen In het deelprogramma Veiligheid worden daarom nieuwe veiligheidsnormen ontwikkeld De uitgangspunten voor de nieuwe veiligheidsnormen zijn iedereen die in Nederland achter een dijk woont kan rekenen op een basisveiligheidsniveau aanvullend op de basisveiligheid wordt gericht geïnvesteerd in extra bescherming van gebieden waar overstroming leidt tot grote maatschappelijke ontwrichting door grote economische schade en of grote groepen slachtoffers Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van een overstroming voor de infrastructuur In de loop van 2014 zullen uitgewerkte voorstellen voor nieuwe normen worden gepresenteerd en besproken in de Tweede Kamer Regioprocessen In regioprocessen worden de consequenties van de nieuwe normen voor de verschillende dijken onderzocht Het gebied van ons waterschap komt aan de orde in het regioproces Nederrijn Lek Bij dit onderzoek wordt gewerkt met analysenormen Voor de dijkringen 15 en 44 bedraagt de analysenorm 1 10 000 Voor dijkring 44 onderzoeken we ook de consequenties van de norm 1 40 000 Een voorlopige conclusie van dit onderzoek is dat op ongeveer de helft van het traject maatregelen nodig zijn Daarbij moet de dijk vooral breder sterker en niet zo zeer hoger worden Centraal Holland In het regioproces wordt ook aandacht besteed aan het project Centraal Holland waarbij het gaat om het verbeteren van de veiligheid van dijkring 14 De oplossing wordt hier onder andere gezocht in het versterken van de Lekdijk en het opheffen van de niet direct kerende primaire waterkeringen aan de noordzijde van de Hollandse IJssel en de westzijde van het Amsterdam Rijnkanaal Met een veel kleinere ingreep kan dan dijkring 14 aan de norm voldoen Bovendien worden ook dijkring 15 en 44 beter beschermd Meerlaagsveiligheid Bij waterveiligheid kijkt het deltaprogramma niet alleen naar de dijken Het gaat uit van het concept Meerlaagsveiligheid Laag één bescherming tegen overstroming doordijken en duinen vormt de

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma-1/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deelprogramma Zoetwater - HDSR
  voldoende kwaliteit op de juiste plaats krijgen Alle scenario s over klimaatverandering voorspellen vaker en langer periodes van extreme droogte Daarnaast zal de vraag naar zoetwater toenemen door de verwachtte bevolkings en productiegroei De zoetwatervoorziening is daarom een belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma Binnen dit onderdeel van het Deltaprogramma zoeken sectoren en overheden uit welke maatregelen nodig zijn voor een economisch doelmatige en duurzame zoetwatervoorziening voor de nabije toekomst én op de lange termijn De resultaten dragen bij aan de deltabeslissing zoetwater Deltaprogramma Zoetwaterplatform West Nederland Overheden en provincies in West Nederland vormen samen het Platform Zoetwater West Nederland Het Platform werkt aan een kwalitatief goede en gedragen regionale inbreng in de Deltabeslissing over de zoetwaterverdeling in Nederland Lees meer Knelpunten Bij langdurige droogte voeren rivieren minder water af Dat is schadelijk voor de economie en natuur in West Nederland Niet alleen de landbouw maar ook de watergebruikende industrie drinkwaterbedrijven de scheepvaart en historische binnensteden lopen schade op Bij langdurige droogte spelen in de regio West Nederland diverse knelpunten Lees meer Efficiënter gebruik Voor een toekomstbestendig zoetwaterbeleid zullen alle sectoren verantwoordelijkheid moeten nemen Gebruikers én regionale waterbeheerders kunnen efficiënter met water omgaan Te denken valt aan recirculatie van koelwater in

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Deelprogramma Nieuwbouw en herstructurering - HDSR
  stedelijke gebied geven uitgelezen kansen om dit te doen Door deze kansen te pakken kan in 2050 een groot deel van het bebouwde gebied in Nederland toekomstbestendig en duurzaam zijn gemaakt Beleidskader Het deelprogramma werkt aan een beleidskader om stedelijk gebied klimaatbestendig te maken In het beleidskader staan ruimtelijke doelen inrichtingsprincipes en samenhangende juridische financiële bestuurlijke en communicatieve instrumenten beschreven Waar nodig worden aanvullende bepalingen opgenomen voor een aantal bijzondere gebiedscategorieën zoals veenweidegebieden diepe polders of buitendijkse gebieden Het kader bevat een visie op een duurzame en toekomstbestendige ruimtelijke inrichting en geeft een handelingsstrategie hoe op korte termijn gewerkt kan worden aan het realiseren van die inrichting De gemeente is daarbij in principe de trekkende partij het waterschap heeft vooral een adviserende rol Het beleidskader geeft op een aantal onderdelen ook richting aan de invulling van andere deelprogramma s binnen het Deltaprogramma Dit geldt in ieder geval voor deelprogramma Veiligheid rond het omgaan met het veilig en schadevrij bouwen in binnen en buitendijkse gebieden en met bouwen op en rond waterkeringen Ook is er een relatie met ruimtelijke reserveringen voor onder meer de rivieren en zoet waterberging De afspraken van het kader die overheden over en weer binden over verantwoordelijkheidsverdeling financiële arrangementen en wettelijke borging worden opgenomen in de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie Stand van zaken In de periode 2013 2014 is gewerkt aan een Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Stad tussen Rijk VNG Unie van Waterschappen IPO koepels van marktpartijen en maatschappelijke organisaties Op 9 oktober is die intentieovereenkomst door een groot aantal partijen waaronder ons waterschap ondertekend Met deze overeenkomst gaan partijen een inspanningsverplichting aan om aan het doel van klimaatbestendig stedelijk gebied in 2050 te werken Daarnaast heeft ons waterschap samen met 7 gemeenten provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht een regionale intentieovereenkomst ondertekend Daarin spreken deze partijen onder de naam Coalitie

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •