archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dijkgraaf Patrick Poelmann - HDSR
  Communicatie Personeel en Organisatie KAM en Concerncontrol Internationale samenwerking Cultuurhistorie en recreatief medegebruik Strategie en innovatie U kunt direct met de dijkgraaf contact opnemen dijkgraaf hdsr nl Nieuwsberichten van de dijkgraaf Overhandiging schaalmodel boot De Zwaan Op dinsdag 19 januari 2016 hebben Adrie en Connie Schouten een schaalmodel van onze boot de Zwaan overhandigd aan het college 25 januari 2016 Werkbezoek waarnemend dijkgraaf Ger Driessen Op vrijdag 6 november 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelmann zijn collega Ger Driessen van het waterschap Peel en Maasvallei ontvangen 3 december 2015 Waterakkoord Sluis Bodegraven 2015 2024 Maandag 16 november hebben de dijkgraven van de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland het nieuwe Waterakkoord Bodegraven getekend Met deze ondertekening is de samenwerking tussen beide waterschappen tot in ieder geval 2024 bekrachtigd 17 november 2015 Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk Op donderdag 24 september 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelman zijn collega Herman Dijk van het waterschap Groot Salland ontvangen Hij deed dit samen met hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichtse Rijnlanden Water Natuurlijk eerste loco dijkgraaf Samen brachten zij een bezoek aan het gebied rond Amerongen 19 oktober 2015 Ruimtelijke adaptatie Alle beetjes helpen Onder de paraplu van het Deltaprogramma maken overheden op alle niveaus Nederland

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Overhandiging schaalmodel boot De Zwaan - HDSR
  Op dinsdag 19 januari 2016 hebben Adrie en Connie Schouten een schaalmodel van onze boot de Zwaan overhandigd aan het college Dit schaalmodel heeft Adrie die ook kapitein is van de echte Zwaan aan de hand van de originele bouwtekening helemaal zelf nagemaakt van hout en andere materialen Daaraan heeft hij heel wat uurtjes in zijn vrije tijd gespendeerd Want het is natuurlijk allemaal wel op schaal en het moet

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@34734/overhandiging/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Werkbezoek waarnemend dijkgraaf Ger Driessen - HDSR
  van De Stichtse Rijnlanden We zijn dit bezoek begonnen op kantoor waarbij Ger Driessen is bijgepraat over een groot aantal onderwerpen die bij ons spelen Zoals daar zijn de organisatie van het muskusrattenbeheer het voorzieningenniveau in het kader van de deltabeslissing zoetwater en daaraan gekoppeld de Kleinschalige wateraanvoer KWA Daarnaast is ook ruimschoots aandacht geschonken aan de dijkversterking Centraal Holland de verbouwing van de rioolwaterzuiverings inrichting Utrecht en last but not least de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk Daarna zijn we in de auto gestapt om een bezoek te brengen aan het Waterliniemuseum Fort Vechten in Bunnik We hebben eerst een rondleiding door het binnen gedeelte van dit museum gekregen Met een polsbandje kun je heel veel digitale borden visualiseren Erg leuk is de parachutesprong die je digitaal helemaal mee beleeft zie foto Alhoewel men in het zuiden van het land geen Waterlinie kent vond Ger het heel interessant om te horen wat de eigenlijke bedoeling is geweest van de Hollandse Waterlinie ten tijde van WO II Vervolgens hebben we nog een rondleiding gehad over het buitenterrein van het fort en zijn we ook in één van de gebouwen geweest Erg leerzaam en ook leuk om te zien hoe

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@32370/werkbezoek/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Waterakkoord Sluis Bodegraven 2015-2024 - HDSR
  op 17 november 2015 Maandag 16 november hebben de dijkgraven van de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland het nieuwe Waterakkoord Bodegraven getekend Met deze ondertekening is de samenwerking tussen beide waterschappen tot in ieder geval 2024 bekrachtigd Het Waterakkoord Bodegraven heeft een rijke traditie die te herleiden is naar het eerste bekende document uit 1202 In Bodegraven wordt het water door twee waterschappen beheerd Rijnland en De Stichtse Rijnlanden Sinds het ontstaan van de waterschappen houdt iedereen in zijn gebied het peil aan dat het meest geschikt is Nu het klimaat verandert is het met name voor West Nederland van groot belang dat er sprake is van een goede en intensieve samenwerking tussen beide waterschappen Uitgangspunt is dat Rijnland en De Stichtse Rijnlanden elkaar ondersteunen bij de uitvoering van het waterbeheer zowel in natte als in droge tijden Op deze manier werken we samen nog beter aan voldoende water in West Nederland Wat is een waterakkoord Een waterakkoord regelt de aan en afvoer van water tussen verschillende waterbeheerders tussen waterschappen onderling maar ook tussen waterschappen en Rijkswaterstaat In zo n akkoord zijn zowel afspraken voor de normale situatie als voor extreme omstandigheden vastgelegd Ook de waterkwaliteit en procedurele afspraken

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@31689/waterakkoord-sluis/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk - HDSR
  Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk Gepubliceerd op 19 oktober 2015 Op donderdag 24 september 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelman zijn collega Herman Dijk van het waterschap Groot Salland ontvangen Hij deed dit samen met hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichtse Rijnlanden Water Natuurlijk eerste loco dijkgraaf Samen brachten zij een bezoek aan het gebied rond Amerongen Tijdens de lunch heeft Anne Heins afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving van ons hoogheemraadschap hen geïnformeerd over de ontwikkelingen in de ICT sector Daarnaast heeft Jannes van Hove omgevingsmanager van het project dijkversterking Centraal Holland bij ons hoogheemraadschap hen meegenomen in de bijzondere wereld van dit project en de Lekdijk Vervolgens hebben zij al fietsend het project in het kader van de Ruimte voor de Rivier bij Elst bezocht Dit terrein was vroeger in gebruik als steenfabriek Daar hebben Iede Blok en Marita Cals van Rijkswaterstaat van de Ruimte voor de Rivier projecten hen een toelichting gegeven over de realisatie van dit project bij de Nederrijn Het grootste deel van de schoorsteen van deze steenfabriek is overigens behouden als herkenningsobject Van daar uit zijn zij verder gefietst naar de Amerongse Bovenpolder om te genieten van het weidse uitzicht op de Nederrijn en

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@30458/werkbezoek-dijkgraaf-2/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ruimtelijke adaptatie: 'Alle beetjes helpen' - HDSR
  Een goed voorbeeld is onze eigen centrale computer die in een kelder staat Doordat de hardware toe is aan vernieuwing doet zich nu een uitstekende gelegenheid voor om hier verandering in te brengen In samenwerking met onze buren Waterschap Vallei en Veluwe zetten we een centrale voorziening op in Apeldoorn Hoog en droog dus geen overstromingsrisico Dankzij een glasvezelverbinding met ons hoofdkwartier in Houten zijn we operationeel Hoe werkt adaptatie door op gebiedsniveau Ons beheersgebied is voor een deel veenweidegebied dat kampt met bodemdaling Dit proces kun je niet stoppen hoogstens vertragen Intensief beheer is geboden Daarom werken we gebiedsgericht met watergebiedsplannen aan de hand waarvan we samen met gemeenten inwoners van het gebied en anderen belanghebbenden tot een in waterhuishoudkundig opzicht werkbare praktijk komen Zodat een veehouder zijn koeien op het droge kan houden en huiseigenaren geen last krijgen van ondergelopen kelders of rottende paalfunderingen Zo n plan is tevens een uitstekend middel om elkaars belangen te bespreken en zodoende draagvlak te verwerven voor waterbeheersmaatregelen in de context van ruimtelijke ontwikkeling Dat lukt als er voor alle betrokkenen iets valt te halen Wij kunnen bedenken dat in een nieuwbouwwijk overal wadi s voor de deur moeten komen maar als een projectontwikkelaar daar geen brood in ziet is het goed om te bespreken of we de berging en infiltratie van regenwater misschien op een andere manier kunnen regelen In de ontwikkeling van Leidsche Rijn inmiddels een forse wijk is ons waterschap vanaf het begin met twee man in de projectorganisatie vertegenwoordigd Op onze aanwijzingen is er een zelfvoorzienend watersysteem aangelegd waarin relatief schoon gebiedseigen water er kan in gezwommen worden wordt vastgehouden Dit gebeurt vooral door regenwater niet in het riool te laten lopen Het wordt afgekoppeld en stroomt uit in oppervlaktewater of zinkt de bodem in via wadi s inderdaad Als het water met bakken uit de hemel komt zoals dat onlangs in Nederland het geval was blijft deze wijk wateroverlast bespaard Dat is ruimtelijke adaptatie ten voeten uit Gelden dergelijke functiecombinaties wonen naast schoon water zonder wateroverlast alleen voor de gebouwde omgeving Nee hoor De Hooge Boezem achter Haastrecht is een agrarisch gebied in eigendom van het Zuid Hollands Landschap We hebben de polder heringericht om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te kunnen ontlasten als de rivier geen water kan afvoeren naar de zee Door het gebied als waterberging te gebruiken ontstaat een moerassige natuur wat tegemoet komt aan de doelstellingen van het Zuid Hollands Landschap Adaptatie gaat in dit geval samen met natuurbeheer In stedelijk gebied zijn we er vooral kien op dat met de optelling van allerlei kleinschalige maatregelen van wadi tot daktuin veel winst valt te boeken Als waterschap proberen we andere partijen aan het verstand te brengen dat alle beetjes helpen Hoe hebben waterbeheerders invloed op andermans ruimtelijke plannen Je moet de boer op Ik zeg al jaren tegen medewerkers van het waterschap zoek je collega s bij de gemeenten op leg contact met een projectontwikkelaar die plannen heeft Zorg dat je weet wat een

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/@30189/ruimtelijke/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Dijkgraafnieuws - HDSR
  Driessen van het waterschap Peel en Maasvallei ontvangen 3 december 2015 Waterakkoord Sluis Bodegraven 2015 2024 Maandag 16 november hebben de dijkgraven van de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland het nieuwe Waterakkoord Bodegraven getekend Met deze ondertekening is de samenwerking tussen beide waterschappen tot in ieder geval 2024 bekrachtigd 17 november 2015 Werkbezoek dijkgraaf Herman Dijk Op donderdag 24 september 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelman zijn collega Herman Dijk van het waterschap Groot Salland ontvangen Hij deed dit samen met hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichtse Rijnlanden Water Natuurlijk eerste loco dijkgraaf Samen brachten zij een bezoek aan het gebied rond Amerongen 19 oktober 2015 Ruimtelijke adaptatie Alle beetjes helpen Onder de paraplu van het Deltaprogramma maken overheden op alle niveaus Nederland beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering die de waterhuishouding aangaan Hoe werkt een waterschap aan ruimtelijke adaptatie Gebiedsontwikkeling nu vroeg het aan dijkgraaf Patrick Poelmann 13 oktober 2015 Kennismakingsbezoek gedeputeerde Rik Janssen Op vrijdag 10 juli heeft dijkgraaf Patrick Poelmann de nieuwe gedeputeerde Water van de provincie Zuid Holland Rik Janssen bij ons waterschap ontvangen 4 augustus 2015 Kennismakingsbezoek gedeputeerde Jacqueline Verbeek Nijhof Onlangs heeft dijkgraaf Patrick Poelmann de nieuwe gedeputeerde Water van de provincie Utrecht

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/dijkgraafnieuws/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Jeugddijkgraaf Katinka - HDSR
  halen en daarmee acht verschillende competenties te ontwikkelen naar een hoger niveau Tijdens het Honoursprogramma staat de leerling zelf aan het roer Het onderwerp van mijn project is water beheer in Nederland Deze onderwerpskeuze is niet zonder reden Ik ben al van kinds af aan een echte watersporter mijn grootste hobby s zijn zeilen en kitesurfen en ik woon ook al een lange tijd in ons huis aan de Hollandse IJssel Mijn interesse ligt ook bij de bedreiging die het water vormt voor Nederland Water is voor ons Nederlanders heel belangrijk Ik denk dat er ontzettend veel Nederlanders en vooral jongeren zijn die geen enkel besef hebben van de rol die water in ons land speelt Ik wil daar graag verandering in brengen Alles wat met water te maken heeft spreekt mij heel erg aan Het lijkt me leuk om de jeugd bij de waterschappen te betrekken om bezig te zijn met innovatief waterbeheer en om meer te weten te komen over waterschapswerk Het is voor mij een grote uitdaging een nieuwe en leuke ervaring en een enorm grote stap in mijn project die mij zeker nieuwe inzichten en ideeën zal brengen Volg mij op twitter HDSR jeugddg Tweets by HDSR jeugddg Wil je weten wat ik allemaal meemaak als jeugddijkgraaf Lees dan mijn blogs Op bezoek bij Reest en Wieden Afgelopen zaterdag 26 september is het nationaal jeugdwaterschapsbestuur te gast geweest bij het waterschap Reest en Wieden Deze bijeenkomst had als doel kennis te maken met dit gebied en vooral met de verschillende manieren van waterbeheer 28 september 2015 Open Dag en Verkiezingsmarkt Zaterdag 7 maart was de open dag van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI in Nieuwegein Er was een verkiezingsmarkt waarbij mensen kennis konden maken met de partijen en hun kandidaten Ook kon er

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/dijkgraaf/jeugddijkgraaf-katin/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •