archive-nl.com » NL » H » HDSR.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Droge voeten - HDSR
  gebied mogelijk te maken Overtollig water afvoeren in natte tijden zorgen voor een goede waterverdeling in tijden van droogte en waterpeilen laten fluctueren binnen de afgesproken grenzen Dat doen we met gemalen stuwen en inlaten Samen met alle sloten plassen en kanalen vormen die ons watersysteem Onderhoud Sloten en watergangen zijn heel belangrijk om de voeten droog te houden in natte tijden Het water moet dan wel makkelijk kunnen wegstromen Daarom is het onderhoud van de watergangen belangrijk In de belangrijkste watergangen is het waterschap zelf verantwoordelijk voor het maaien en baggeren van de watergangen Kleinere watergangen onderhouden perceeleigenaren zelf De controle hierop noemen we schouw In de legger staat wie waar verantwoordelijk is voor het onderhoud Baggeren Maaien Schouw Droge voeten in cijfers 83 000 hectare werkgebied 1 400 hoofdwatergangen 10 500 overige watergangen 170 gemalen 560 stuwen Meer feiten en cijfers leest u in onze brochure Brochure Droge voeten 1 3 MB pdf 1 3 MB Waterberging Hooge Boezem achter Haastrecht Soms regent het zo hard dat het water niet weg kan Het overtollige water loopt dan tijdelijk naar een een waterberging De Hooge Boezem achter Haastrecht is zo n opvangplek youtube Drie regio s Het waterbeheer in

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/droge-voeten/?NavLtr=a (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Baggeren - HDSR
  is in een ondiepe watergang minder zuurstof aanwezig Vissterfte en stank kunnen bij aanhoudende warmte het gevolg zijn Baggeren taak van wie Het waterschap heeft ongeveer 10 000 km watergangen in onderhoud Het onderhoud aan de grotere primaire watergangen doet het waterschap zelf Dat is over een totale lengte van ruim 1 400 kilometer Het onderhoud van de kleinere watergangen veelal sloten in totaal zo n 9 000 km gebeurt door de eigenaren van aangrenzende percelen Dit kunnen particulieren zijn zoals agrariërs maar ook gemeenten stichtingen of andere organisaties Vragen Heeft u vragen over baggeren of werkzaamheden bij u in de buurt Neem dan contact op met de afdeling Ingenieursbureau van het waterschap tel 030 634 59 13 Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Baggeren met een zuigboot Baggeren van watergangen kan op verschillende manieren Op de foto is een aannemer in Benschop aan het baggeren met een zuigboot De bagger wordt vanaf de zuigboot met flexibele leidingen naar een baggerdepot gepompt Brochure over baggeren In de brochure Baggeren Natuurlijk vindt u achtergrondinformatie over het nut en de noodzaak van het baggeren van watergangen Brochure Baggeren Natuurlijk pdf 468 kB Zie

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Maaien - HDSR
  de waterbodem van het hoofdwatersysteem worden meerdere malen per jaar gemaaid door medewerkers van het waterschap Dat gebeurt vanaf het water met een maaiboot of vanaf de kant met een trekker met maaikorf Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met plant en dier Het waterschap werkt daarbij volgens de gedragscode Flora en faunaweg voor waterschappen Dat betekent dat het waterschap de plicht heeft om de leefgebieden en de bescherming van soorten goed in het beleid te verankeren Concreet voor het schonen van sloten betekent dat dat in onderhoudsplannen en bestekken van aannemers staat welke werkwijze gehanteeerd wordt Wat zie je daarvan in het veld Het laten staan van gedeelten van de vegetatie dit is belangrijk voor o a voedsel dekking en eiafzetplaats van dieren Het uitstellen van de eerste maaibeurt als het kan tot na de voortplantingsperiode van beschermde dieren Om zuurstofloosheid te voorkomen wordt in de watergangen niet gemaaid bij zeer hoge watertemperaturen Het maaisel blijft langer op de kant liggen om dieren de gelegenheid te geven weer terug naar de watergang te kruipen Vissen en zoetwatermossels deze laatsten zijn onmisbaar bij de voortplanting van de beschermde bittervoorn die met het maaisel op de kant gekomen zijn worden terug

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/maaien/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Schouw: controle op onderhoud - HDSR
  de zomer te schouwen Als in uw omgeving de hoogwatervoorzieningen zijn vernieuwd worden deze in juni ook gecontroleerd Als het onderhoud niet voldoende is uitgevoerd zullen wij u vragen voortaan twee keer per jaar onderhoud uit te voeren Onderhoudsplicht Aangrenzende eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun kant tot het midden van de watergang Dit is ook het geval bij weg en spoorsloten Het kan zijn dat de beheerder meestal gemeente provincie Rijkswaterstaat of de spoorwegbeheerder de hele watergang onderhoudt Maar hij is dit niet verplicht Elke perceeleigenaar is verantwoordelijk voor een schone sloot gedurende het hele jaar voor de halve breedte van de sloot en voor zover ieders eigendom langs de sloot ligt Voor het groot onderhoud diepte profielschouw is dit anders De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de hele sloot U heeft wel ontvangstplicht voor de bagger Lees er meer over Onderhoudsplicht en veelgestelde vragen over de schouw Voor de volledigheid worden de najaarsschouw én de diepte profielschouw jaarlijks aangekondigd op onze website Dijken De dijken schouwen we driemaal per jaar in het voorjaar de zomer en het najaar In het najaar om te bekijken of de dijk het hoge water van de winter kan doorstaan In het voorjaar om de schade te kunnen repareren die het hoge water veroorzaakt heeft En in de zomer om de dijk voor te bereiden op hoge waterstanden als gevolg van zomerregens Kaden Twee keer per jaar schouwen we de kaden Deel deze informatie Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Trefwoorden diepteschouw profielschouw schouw Demo baggerspuiten en ecologisch slootschonen Donderdag 3 september 2015 was er een demonstratie ecologisch slootschonen Deze demomiddag was op de boerderij van P van Mastwijk aan de JC Hoogendoornlaan 30 in Alphen aan de Rijn Initiatiefnemers van deze demomiddag waren agrarische

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/vergunningen/onderhoud-schouw/schouw/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Calamiteitenberging Hooge Boezem achter Haastrecht - HDSR
  dit het eerste grootschalige piekwaterbergingsgebied De verwachting is dat dit eens per vijf jaar nodig is Dit project combineert de kerntaken droge voeten en schoon water en is zo ingericht dat ook de natuur ervan profiteert Waterberging en natuurontwikkeling Tijdens hoog water op de Hollandsche IJssel stroomt het water gecontroleerd via de Vlist en de aangelegde calamiteitenduiker naar het waterbergingsgebied Als het waterpeil op de Hollandsche IJssel weer zakt wordt het water afgevoerd naar de Lopikerwaard Gemaal Keulevaart pompt het water dan weer terug naar de Hollandsche IJssel Het gebied is verdeeld in drie compartimenten met verschillende natuurtypen Daardoor ontstaat in ieder deelgebied een ander natuurtype grasland met standweide bloemrijk grasland en rietland We verwachten dat door toename van water en oeverplanten de waterkwaliteit verbetert De gebieden staan onderling met elkaar in verbinding via afsluitbare duikers Hergebruik grond Er is ongeveer 28 000 m3 grond ontgraven voor waterberging en de aanleg van de natuur Het overgrote deel van de grond is gebruikt in de nieuwe kade en voor het ophogen van het Floris de V wandelpad Dit pad loopt door het gebied Gebied met geschiedenis De Hooge Boezem achter Haastrecht kent een lange geschiedenis op het gebied van waterbeheer Vanaf

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/droge-voeten/calamiteitenberging/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Droge voeten is maatwerk: drie regio's - HDSR
  zou dit gebied permanent onder water staan De belangrijkste watervraagstukken hier zijn dan ook de beperking van deze bodemdaling en tegelijkertijd het tegengaan van wateroverlast Oostelijk gebied water bindt Het oostelijk deel ligt hoger en droger Omdat water altijd het laagste punt zoekt moeten stuwen in dit gebied ervoor zorgen dat water langer vastgehouden wordt Belangrijk vraagstuk in het oostelijk gebied is hoe we het regen en kwelwater beter vast

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/droge-voeten/drie-regio%27/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Leggers van watergangen en keringen - HDSR
  kaarten tegenwoordig gebeurt dit digitaal Regelgeving Het waterschap heeft vier vastgestelde leggers ieder met hun specifieke regelgeving een legger voor de oppervlaktewateren geldig vanaf 24 oktober 2012 een legger voor de primaire kering langs de Neder Rijn en Lek geldig vanaf 14 november 2003 een legger voor de primaire kering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Meerndijk geldig vanaf 20 maart 2008 een legger voor de regionale waterkeringen geldig

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/leggers-watergangen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Het regelen van het waterpeil - HDSR
  hebben we als waterschap te maken met uiteenlopende belangen De natuur is over het algemeen gebaat bij hogere waterstanden terwijl agrariërs in de regel belang hebben bij lagere waterstanden omdat anders hun gewassen kunnen verdrinken en trekkers het land niet op kunnen rijden Als waterschap wegen we de verschillende belangen en leggen we de afspraken vast in peilbesluiten Een peilbesluit is tien jaar geldig en heeft meestal betrekking op meerdere polders Het waterschap zorgt ervoor dat het water het afgesproken peil heeft Dit is niet altijd even eenvoudig bij hoog water kun je het waterpeil niet één twee drie verlagen Andersom geldt dat je in geval van droogte niet zomaar ergens water vandaan kunt halen Om het waterpeil onder alle omstandigheden goed te kunnen regelen is het daarom belangrijk dat er voldoende ruimte voor het water is In natte tijden is extra opslagruimte gewenst en in droge tijden een voorraad nodig des te meer omdat we door klimaatverandering vaker met extreme situaties te maken krijgen Hoe werkt een gemaal Gemalen hebben drie functies ze malen overtollig water vanuit polders naar rivieren ze voeren water aan om het water op peil te brengen en ze kunnen zorgen voor doorspoeling van het

  Original URL path: http://www.hdsr.nl/werk/droge-voeten/functie-kunstwerken/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •