archive-nl.com » NL » H » HEFPUNT.NL

Total: 80

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eigen woning
  een adres buiten het gebied krijg ik ook vermindering Als u buiten het verzorgingsgebied van het waterschap gaat wonen dan heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing U kunt een bezwaar indienen via het digitaal loket op www hefpunt nl U heeft daarvoor wel een DigiD nodig Of u stuurt een brief naar Hefpunt postbus 88 9700 AB Groningen Het kan ook zijn dat de zuiveringsheffing al over de goede periode is berekend Controleer daarom eerst goed uw aanslagbiljet voordat u bezwaar indient Hoe komt u aan mijn WOZ waarde Hefpunt is verplicht om de WOZ waarde van uw gemeente over te nemen Uw gemeente geeft de WOZ waarde aan ons door Dit is wettelijk zo geregeld Hoe weet ik of ik buiten het gebied van het waterschap ben komen te wonen Dan ontvangt u een aanslag van een ander waterschap op uw nieuwe adres U kunt vermindering van uw oude aanslag zelf aanvragen via de post of het digitaal loket Ik heb bezwaar tegen mijn WOZ waarde hoe kan ik die indienen U kunt bij de gemeente bezwaar indienen tegen de WOZ waarde Als de gemeente uw bezwaar toekent volgt er automatisch een verrekening bij Hefpunt U hoeft hiervoor niets te doen Wie stelt de WOZ waarde vast De gemeente stelt de WOZ waarde vast Het is de waarde op de peildatum van 1 januari van het vorige jaar Ik ben na 1 januari alleenwonend vermindert Hefpunt de aanslag Nee Als u in de loop van het jaar alleenwonend bent dan verandert er niets In het volgende belastingjaar krijgt u één vervuilingseenheid opgelegd U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn Kan ik bij Hefpunt bezwaar maken tegen de WOZ waarde U kunt alleen bij uw gemeente bezwaar maken tegen de WOZ waarde niet bij Hefpunt Als de gemeente uw bezwaar toekent volgt er automatisch een verrekening bij Hefpunt U hoeft hiervoor niets te doen Ik ben niet op het riool aangesloten maar krijg toch een aanslag zuiveringsheffing wat te doen In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij Hefpunt Hefpunt beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor vermindering U krijgt hiervoor waarschijnlijk een aanslag verontreinigingsheffing omdat u direct loost U kunt via het digitaal loket bezwaar maken Hier heeft u wel een DigiD voor nodig Of u stuurt een brief naar Hefpunt Postbus 88 9700AB Groningen Ik heb een eigen woning krijg ik ook kwijtschelding Als u overwaarde heeft op uw woning krijgt u geen kwijtschelding Als u een eigen woning bezit krijgt u alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kwijtschelding Neem hiervoor contact op met Hefpunt Ik ben verhuisd wat gebeurt er met de aanslag watersysteemheffing ingezetenen Als u na de peildatum van 1 januari bent verhuisd dan is de aanslag correct De watersysteemheffing ingezetenen is namelijk een vast bedrag per jaar Verhuist u voor 1 januari en heeft u geen woonruimte meer in het waterschapsgebied dan is uw aanslag onterecht U kunt dan via het digitaal

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/eigen-woning?limitstart=0 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Huurwoning
  het volgende belastingjaar krijgt u één vervuilingseenheid opgelegd U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn Ik ben niet op het riool aangesloten maar krijg toch een aanslag zuiveringsheffing wat te doen In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij Hefpunt Hefpunt beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor vermindering U krijgt hiervoor waarschijnlijk een aanslag verontreinigingsheffing omdat u direct loost U kunt via het digitaal loket bezwaar maken Hier heeft u wel een DigiD voor nodig Of u stuurt een brief naar Hefpunt Postbus 88 9700AB Groningen Ik ben verhuisd wat gebeurt er met de aanslag watersysteemheffing ingezetenen Als u na de peildatum van 1 januari bent verhuisd dan is de aanslag correct De watersysteemheffing ingezetenen is namelijk een vast bedrag per jaar Verhuist u voor 1 januari en heeft u geen woonruimte meer in het waterschapsgebied dan is uw aanslag onterecht U kunt dan via het digitaal loket bezwaar maken Hier heeft u wel een DigiD voor nodig Of u stuurt een brief naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik heb een recreatiewoning maar maak er weinig gebruik van krijg ik vermindering van de zuiveringsheffing Als u op jaarbasis 20 m³ of minder water verbruikt dan kunt u vermindering aanvragen Als u voor 3 vervuilingseenheden een aanslag heeft ontvangen kan Hefpunt uw aanslag naar 1 vervuilingseenheid aanpassen U dient uw waterverbruik aan te tonen met het overzicht van uw waterverbruik volgens het waterbedrijf Bij een verbruik van 20 m³ of minder is het laagste tarief 1 vervuilingseenheid U kunt vermindering aanvragen door een brief te sturen naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik heb in de loop van het jaar geen woonruimte meer in het gebied van het waterschap wat nu In dit geval heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing U kunt hiervoor een brief sturen naar Hefpunt Ook kunt u het via het digitaal loket doorgeven U heeft hiervoor wel een DigiD nodig Hefpunt houdt rekening met uw verhuisdatum Ik heb op 1 januari geen woonruimte meer in het gebied van het waterschap krijg ik ook vermindering Als u op de peildatum van 1 januari geen woonruimte in het gebied heeft dan kunt u bezwaar indienen Dit kan via het digitaal loket Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig of u kunt een brief sturen naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik woon in een verzorgingstehuis krijg ik dan een aanslag Alleen als uw woonruimte zelfstandig is krijgt u een aanslag Als uw verzorgingstehuis al een aanslag voor de woonruimte krijgt behoort u geen aanslag te krijgen Heeft u onterecht een aanslag ontvangen dan kunt u via het digitaal loket een bezwaar indienen Hier heeft u wel een DigiD voor nodig Of u kunt een brief sturen naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Een zelfstandige wooneenheid beschikt over een eigen toilet keuken en douche Ik zuiver mijn afvalwater zelf krijg ik vermindering Als u een gecertificeerd IBA systeem heeft dan kunt

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/huurwoning?limitstart=0 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zakelijk
  krijgt het bedrijfsgedeelte ook een aanslag Als u vanuit de bedrijfsruimte afvalwater loost krijgt u een aparte aanslag U hebt dan zelfstandige sanitaire voorzieningen voor uw bedrijfsruimte Ik ben niet op het riool aangesloten maar krijg toch een aanslag zuiveringsheffing wat te doen In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij Hefpunt Hefpunt beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor vermindering Stuur uw bezwaar naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik heb lekkage gehad krijg ik dan vermindering U kunt een brief schrijven en vermelden waar de lekkage heeft plaats gevonden Graag een kopie van uw waternota bijvoegen Als blijkt dat de aanslag door de lekkage te hoog is dan kan Hefpunt besluiten de aanslag aan te passen Stuur uw brief naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik heb mijn bedrijf dit jaar verkocht krijg ik dan vermindering Als u het bedrijf in de loop van het jaar heeft verkocht en u ook geen gebruiker meer bent van de bedrijfsruimte dient u schriftelijk bezwaar in Hefpunt kan uw aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing verminderen Stuur uw bezwaar naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik zuiver mijn afvalwater zelf krijg ik vermindering van de aanslag Ik zuiver mijn afvalwater met een IBA Mag Hefpunt een aanslag over voorgaande jaren opleggen Ja dat mag De aanslag moet binnen drie jaren na het ontstaan van de belastingplicht zijn opgelegd Dit is een wettelijke termijn Waarom betaal ik meer dan vijf vervuilingseenheden Uw aanslag is gebaseerd op uw waterverbruik Hoe meer waterverbruik hoe hoger uw aanslag Bijvoorbeeld 220 m³ x 0 023 5 1 vervuilingseenheden Waarom betaal ik voor één of voor drie vervuilingseenheden Wij noemen dat een forfaitaire aanslag omdat uw aanslag gebaseerd is op een gemiddelde vervuilingswaarde Voor de meeste bedrijven klasse 8 alleen lozing huishoudelijk afvalwater is de afvalwatercoëfficiënt 0 023 per m³ ingenomen water Kleine lozers ontvangen de volgende aanslagen Waterverbruik minder dan 44 m³ één vervuilingseenheid Waterverbruik vanaf 44 en minder dan 218 m³ drie vervuilingseenheden Waarom betaal ik verontreinigingsheffing U betaalt verontreiningsheffing als u direct loost op het oppervlaktewater en u de gebruiker bent van de bedrijfsruimte of via een IBA in eigen beheer Wat is het verschil tussen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Betaalt u voor de zuiveringsheffing dan gaat uw afvalwater door het riool naar een zuiveringsinstallatie van het waterschap Betaalt u voor verontreinigingsheffing dan loost u uw afvalwater direct op het oppervlaktewater Welke mogelijkheid heb ik als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift Dan dient u binnen zes weken na de dagtekening van die beslissing beroep aan te tekenen bij de rechtbank Meer informatie hierover kunt u lezen in de door u ontvangen uitspraak op uw bezwaarschrift Ik heb alleen natuurterreinen waarom betaal ik het tarief voor ongebouwd De Waterschapswet geeft de volgende definitie van natuur ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel is 90 of meer en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur Uw waterschap

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/zakelijk?limitstart=0 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Betalen
  U heeft de aanslag niet betaald Omdat andere invorderingsmaatregelen niet hebben gezorgd voor betaling van uw aanslag zijn wij overgegaan tot beslaglegging op uw loon Neemt u hiervoor contact op met Hefpunt Waarom krijg ik extra kosten voor een dwangbevel Omdat u na de herinnering en aanmaning nog niet heeft betaald verstuurt Hefpunt een postdwangbevel Hiervoor moet Hefpunt extra administratiekosten maken die moet u betalen De hoogte van invorderingskosten zijn wettelijk vastgelegd in de Kostenwet Waarom moet ik aanmaningkosten betalen U betaalt extra kosten omdat u niet op tijd heeft betaald Hefpunt maakt extra administratiekosten voor het aanmaken en versturen van aanmaningen U kunt bezwaar indienen tegen de kosten als u vindt dat de aanmaning ten onrechte is verstuurd Waarom ontvang ik een betalingsherinnering Als u de nota niet betaalt sturen wij u een betalingsherinnering Betaal dan de aanslag zo snel mogelijk In ieder geval binnen 7 werkdagen na de dagtekening van de betalingsherinnering U voorkomt daarmee extra kosten van een aanmaning of een dwangbevel Let op U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het verschuldigde bedrag op tijd op rekening van Hefpunt staat Eventuele vertraging buiten uw schuld bijvoorbeeld door een technische storing is dus geheel voor uw eigen risico Ik heb een eigen woning krijg ik ook kwijtschelding Als u overwaarde heeft op uw woning krijgt u geen kwijtschelding In deze situatie krijgt u alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kwijtschelding Kan ik ook hulp krijgen met het invullen van het kwijtscheldingsformulier U kunt op werkdagen het kantoor van Hefpunt bezoeken tussen 8 00 uur en 17 00 uur Rozenburglaan 15 in Groningen Het gebouw ligt aan de A7 Mijn kwijtschelding is afgewezen wanneer moet ik betalen Als uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen en de laatste vervaldag van de aanslagen is verstreken dan dient u uw aanslag binnen 10 dagen

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/betalen?limitstart=0 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Algemeen
  u op de website van het desbetreffende waterschap Hoe vraag ik een DigiD aan U vraagt op het digitaal loket een DigiD aan U kunt daar klikken op aanvragen van uw DigiD Volg de stappen op het scherm Heeft u al een DigiD dan kunt u met dezelfde knop inloggen Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zal Hefpunt bij niemand opvragen Houd ze strikt voor u zelf Ik ben alleenwonend waar moet ik het verzoek voor 1 vervuilingseenheid indienen U kunt uw verzoekschrift indienen bij Hefpunt U komt hiervoor in aanmerking als u op 1 januari alleenwonend bent en als alleenwonend staat geregistreerd in de Basisregistratie Persoonsgegevens BRP Uw verzoekschrift stuurt u naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik ben het niet eens met de tarieven wat moet ik doen U kunt geen bezwaar indienen tegen de tarieven De tarieven zijn door het bestuur van uw waterschap vastgesteld Ik ben na 1 januari alleenwonend vermindert Hefpunt de aanslag Nee Als u in de loop van het jaar alleenwonend bent dan verandert er niets In het volgende belastingjaar krijgt u 1 vervuilingseenheid opgelegd U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn Ik ben verhuisd verandert de aanslag Nee de aanslag houdt rekening met de peildatum van 1 januari Als u de eigenaar bent op 1 januari maar u verhuist in de loop van het jaar dan past Hefpunt de aanslag niet aan De notaris verrekent deze aanslag meestal bij de overdracht van de woning Ik heb een aanslag ontvangen die op naam staat van de vorige eigenaar bewoner U kunt de aanslag retour zenden naar Hefpunt Antwoordnummer 212 9700VB Groningen Ik woon hier maar met twee personen waarom 3 vervuilingseenheden VE Het aantal vervuilingseenheden heeft niets

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/algemeen?limitstart=0 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuursvergadering 19 december 2014
  KB f Functiebeschrijving administratief medewerker 06 f FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU 2 pdf 20 24 KB g Functiebeschrijving functioneel applicatiebeheerder 06 g FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEERDER pdf 24 46 KB h Sociaal Statuut 2014 2017 06 h Sociaal Statuut Hefpunt 2014 2017 def 12092014 pdf 126 8 KB i Memo financiën organisatiewijziging 06 i MEMO financien organisatie wijziging pdf 178 82 KB j Schema tijdlijn 06 j schema tijdlijn pdf 184 26 KB k Functieboek Hefpunt definitief 06 k functieboek def Hefpunt 2014 PG pdf 576 32 KB l Bestuursvoorstel plaatsingsplan 06 l Bestuursvoorstel plaatsingplan pdf 166 61 KB m Bevindingen toetsingscommissie 06 m Hefpunt Bevindingen toetsingscommissie Hefpunt def handtek pdf 23 65 KB Ter info a 2e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 07 a 1 Bijlage 2e kwartaalrapportage 2014 exploitatie hefpunt pdf 322 15 KB 07 a Bestuursvoorstel 2e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 2014 pdf 123 65 KB b 3e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 07 b 1 bijlage 3e kwartaalrapportage 2014 exploitatie hefpunt pdf 308 4 KB 07 b Bestuursvoorstel 3e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 2014 pdf 125 66 KB c 2e kwartaalrapportage belastingopbrengsten Hunze Aa s Noorderzijlvest en Fryslân 07 c 1 2ekwartaalrrapportage 2014 WF pdf 239 74 KB 07 c 2 2e kwartaalrrapportage 2014 HEA pdf 234 64 KB 07 c 3 2e kwartaalrrapportage 2014 NZV pdf 234 28 KB 07 c Bestuursvoorstel 2e kwartaalrapportage belastingopbrengst 2014 pdf 80 94 KB d 3e kwartaalrapportage belastingopbrengsten Hunze Aa s Noorderzijlvest en Fryslân 07 d 1 3e kwartaalrrapportage 2014 WF pdf 271 49 KB 07 d 2 3e kwartaalrrapportage 2014 HEA pdf 249 15 KB 07 d 3 3e kwartaalrrapportage 2014 NZV pdf 249 46 KB 07 d Bestuursvoorstel 3e kwartaalrapportage belastingopbrengst 2014 pdf 81 13 KB e Overzicht bevoegdheden MT DB en AB 07 e 1 Memo overzicht bevoegdheden pdf 257 56 KB 07

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/hefpunt/bestuur/vergaderingen-2014/246-bestuursvergadering-19-december-2014 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuursvergadering 3 juli 2014
  pdf 150 69 KB 05 e Zienswijze WF op begroting 2015 Hefpunt V4 pdf 92 15 KB 05 f concept brief zienswijzeHEA begroting 2015 Hefpunt pdf 75 53 KB 05 g Besluit algemeen bestuur vaststellen begroting 2015 pdf 28 57 KB Investeringsprogramma 2e tranche ter besluitvorming 06 a AB voorstel investeringen 2e tranche 2014 pdf 164 34 KB 06 b Investeringsprogramma 2014 2e tranche versie 6 5 2014 pdf 187 22 KB 06 c Besluit algemeen bestuur investeringsprogramma 2014 pdf 81 41 KB Interne organisatieverandering ter besluitvorming 07 a Bestuursvoorstel interne organisatieverandering pdf 158 94 KB 07 b Voorstel Interne Organisatieverandering def pdf 302 3 KB 07 c Besluit algemeen bestuur interne organisatieverandering pdf 28 1 KB Ter info a 1e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 08 a 1 Bestuursvoorstel 1e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 2014 pdf 121 16 KB 08 a 2 1e kwartaalrapportage 2014 exploitatie hefpunt pdf 250 16 KB b 1e kwartaalrapportage belastingopbrengsten Hunze Aa s Noorderzijlvest en Fryslân 08 b 1 Bestuursvoorstel 1e kwartaalrapportage belastingopbrengst 2014 pdf 79 61 KB 08 b 2 1e kwartaalrrapportage 2014 WF pdf 195 26 KB 08 b 3 1e kwartaalrrapportage 2014 HEA pdf 198 91 KB 08 b 4 1e kwartaalrrapportage 2014 NZV

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/hefpunt/bestuur/vergaderingen-2014/235-bestuursvergadering-3-juli-2014 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuursvergadering 17 april 2014
  ter besluitvorming 05 a AB voorstel jaarrapportage 2013 pdf 180 32 KB 05 b Jaarrapportage Hefpunt 2013 def pdf 203 31 KB 05 c 1 Rapport bevindingen EY pdf 3 93 MB 05 c 2 Rapport bevindingen EY pdf 305 06 KB 05 d accountantverklaring pdf 1 48 MB 05 e Besluit AB Jaarrapportage 2013 pdf 81 49 KB Kostenverdeling exploitatie Hefpunt ter besluitvorming 06 a AB voorstel verdeling exploitatiekosten Hefpunt pdf 110 11 KB 06 b Kostenverdeling Hefpunt pdf 198 42 KB 06 c Zienswijze NZV pdf 36 09 KB 06 d Zienswijze HEA pdf 42 51 KB 06 e Besluit verdeling exploitatiekosten Hefpunt pdf 42 42 KB Ter info a Verantwoording belastingopbrengsten 2013 07 a 1 Bestuursvoorstel Verantwoording belastingopbrengsten 2013 pdf 104 14 KB 07 a 2 verantwoording belastingopbrengst NZV 2013 pdf 13 03 KB 07 a 3 Jaarrapportage 2013 NZV pdf 237 55 KB 07 a 5 verantwoording belastingopbrengsten H en A pdf 21 66 KB 07 a 6 jaarrapportage 2013 HEA pdf 238 75 KB 07 a 8 Verantwoording belastingopbrengst WF 2013 pdf 25 09 KB 07 a 9 jaarrapportage 2013 WF pdf 218 23 KB b Voortgangsrapportage Hefboom 07 b 1 AB voorstel voortgangsrapportage Hefboom

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/hefpunt/bestuur/vergaderingen-2014/237-bestuursvergadering-17-april-2014 (2015-12-02)
  Open archived version from archive